Mariannen Zwagerman Knipsel

Schermafbeelding.

In WNL op zondag deed opiniemaakster Marianne Zwagerman een aantal opmerkelijke uitspraken over klimaat en windenergie, die we de laatste jaren – of waren het decennia? – nog niet op de TV hadden gehoord. Interviewer was Rick Nieman.

Het was een onderwerp waarover zij zich zorgen maakte omdat in de media (met uitzondering van Elsevier) maar één verhaal mag worden verteld. En er gaat enorm veel geld in om.

Zwagerman:

Ik heb wel eens het gevoel dat niemand daarop let. Als je iets anders vertelt dan wat de standaard is, is het net alsof je oproept om jonge zeehondjes dood te knuppelen of zo. En het maakt dan ook niet uit wat het kost. Het doel is zo goed! Daar mag je dan ook niet over zeuren. Maar er gaat gewoon heel veel geld in om. Er wordt volgens mij ook heel veel geld in verspild.

Nieman:

Je wordt dan al gauw klimaatontkenner genoemd. Maar dat ben je niet, zeg je heel nadrukkelijk.

Zwagerman:

Ja, dat is een hele kwalijke term. Want die is geleend van de mensen die de holocaust ontkennen. Dus je wordt dan in de hoek geduwd dat je bijna een oorlogsmisdadiger bent. … Ik heb dat de afgelopen weken gemerkt. Ik ben echt wel wat gewend in het over me heen krijgen van agressie. Maar sinds ik mij hierover uitspreek, is het wel een tandje erger geworden. …

In de Wieringermeer staan ongelofelijk veel windmolens. … En als je dan weet dan nu pas 1 of 2% van de energie – waarschijnlijk nog minder in Nederland – uit windmolens komt, en we moeten naar 16%, dan wordt straks héél Nederland windmolenpark en de Noordzee vol met windmolens, want die dingen leveren gewoon heel weinig rendement.

Nieman:

Je hebt in Nederland een windkaart waarop plekken met minder wind staan. En als je daar een windmolen neerzet, krijg je méér subsidie. Dat is ècht zo! Je zou toch zeggen: zet windmolens neer waar het lekker hard waait.

Zwagerman:

Dit is wat er gebeurt als de overheid gaat doen alsof ze een markt kunnen creëren. Als de overheid een markt creëert, is dat een broeinest van geldverspilling. Geen ondernemer zou een windmolen bouwen op een plek waar het niet waait. Maar als je daar meer subsidie krijgt, ga je daar je windmolens bouwen. Wij als consumenten betalen dat. En de schattingen van wat dat kost, lopen nog een beetje uiteen. Ed Nijpels had het over 50 miljard, vlak voor de verkiezingen: dat klimaat’konijn‘.

Er zijn ook wel schattingen die gaan naar de 100 miljard. De Algemene Rekenkamer heeft het over 70 miljard. Honderd miljard is twintig keer de aanleg van de Deltawerken. En we hebben het er niet eens over. We geven dat geld gewoon uit alsof het gratis is. …

In Nederland is in acht jaar tijd 6 miljard euro uitgegeven aan de vergroening van het wagenpark. Daarvan heeft staatssecretaris Wiebes gezegd dat het niets heeft opgeleverd. Zes miljard is meer dan de aanleg van de Deltawerken. Er is niemand afgetreden. Er is geen parlementaire enquête gehouden. Geen grote koppen in De Telegraaf. We leven gewoon door. En dat snap ik niet. Niemand let op of dat geld wel goed wordt besteed.

Vervolgens komt in een apart filmpje wetenschapsjournalist Marcel Crok aan het woord. Hij vertelt dat volgens hem de mens een bijdrage aan de opwarming levert, maar dat het nog verre van vaststaat of dat een grote bijdrage is of een kleine bijdrage. En dus dat het nog verre van duidelijk is in hoeverre we daar iets aan kunnen doen en wat je daaraan zou moeten doen.

Zwagerman:

Je kunt in deze discussie twee afslagen nemen. Of je bent ervan overtuigd dat het komt door menselijk handelen. Dus het menselijk handelen moet veranderen. Of je bent ervan overtuigd dat ijstijden en warme tijden op aarde van alle tijden zijn. Dan zou je dat geld kunnen stoppen in het bestrijden van de gevolgen. En als die mensen nu eens gelijk zouden hebben, en de mens er helemaal niet zo veel invloed op kan uitoefenen, dan hebben we straks alsnog die overstromingen en hebben we een bedrag van 20 keer de Daltawerken uitgegeven voor windmolens. Maar we hadden er ook Deltawerken voor kunnen bouwen. En dat was misschien een verstandige keuze geweest. Maar die discussie mag niet meer gevoerd worden. Wetenschappers die wijzen op nieuwe gegevens – en die zeggen: kijk even met me mee! – wordt het praten onmogelijk gemaakt. Het is professionele zelfmoord als je als wetenschapper afwijkt van de lijn die is uitgezet door de politiek. Want het is een politieke realiteit die hier is gecreëerd. Het is niet een wetenschappelijke realiteit.

Nieman:

Maar in de rapporten van de VN wordt beweerd dat 97% van de wetenschappers zegt: het gaat die kant op.

[Noot HL: Dat is niet juist. Het VN-klimaatpanel zèlf heeft dat nooit beweerd. Het zijn klimaatalarmisten die dat sprookje de wereld in hebben geholpen. Zie hier.]

Zwagerman:

Doe dat nu niet! Praat nu niet die leugens van politici na! Dit is nu juist één van die leugens die wordt verspreid door politici. Ik geef één voorbeeld. De Nederlandse klimaatprofessor, Richard Tol, die schrijft zelf mee aan die VN-rapporten. Die zit dus – zou je zeggen – in het alarmistische kamp. En die weigert dat zijn naam wordt genoemd in de rapporten die verspreid worden door journalisten en politici omdat hij vindt dat zijn deel van het rapport veel te alarmistisch wordt weergegeven in de samenvatting. Hij kan daar niet achter staan. Als je dieper in de gegevens duikt, blijkt het minder eenduidig te zijn. Maar door de politiek wordt een bepaalde lijn uitgezet en die moeten we volgen met elkaar. Mijn oproep is: laat journalisten daar kritischer op blijven. Want de waarheid is complexer dan dat. En stop met die 97%, want dat klopt in ieder geval niet.

Nieman:

Mogen we de Verenigde Naties ook al niet meer geloven?

Zwagerman:

Ik vind dat journalisten op alles wat van de politiek komt kritisch moeten zijn. En als de Verenigde Naties zegt: dit is de waarheid, is er reden om te denken, dat is dus niet waar, en moeten we zoeken naar de èchte waarheid. Toch?

Zie verder hier (vanaf ong. 35 minuten).

Aldus Marianne Zwagerman met een verfrissend geluid in de klimaatdiscussie!

Sterker nog: een historische gebeurtenis! De eerste vrouw die op de Nederlandse TV verstandige dingen zei over klimaat en windenergie!

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.