Martin Sommer: ‘Een journalist die niet sceptisch is, moet een ander vak zoeken.’

Martin Sommer 2 achtergrond wind_farm_by_NSLCOnder de titel, ‘De tirannie van de feiten’, schonk Martin Sommer afgelopen zaterdag in zijn wekelijkse column in de Volkskrant aandacht aan de formatieperikelen, waarbij energie’transitie’ een grote rol speelt.

Martin Sommer is een witte raaf binnen de redactie van de Volkskrant, die scherpe, ideologie-vrije analyses schrijft en die kritische kanttekeningen plaatst bij de klimaat- en energietransitiehysterie, die zich van een aantal van zijn collega’s heeft meester gemaakt. Hij is overigens geen klimaatscepticus maar noemt zich een opwarmings’ietsist’. Hij stelt vast dat er in de media de laatste decennia vele taboes zijn gesneuveld. Maar dat geldt niet voor ‘klimaat’.

Ik pik enkele relevante passages uit zijn column.

Zo stond er 25 maart een pleidooi in de krant voor een krachtig klimaatbeleid van een zekere Jan Paul van Soest. Hij heeft het over de Amerikaanse ‘twijfelindustrie’ tegen de opwarmingsthese, gebaseerd op het denken van de tabakslobby. Dat moet wel iets heel ergs zijn.

In het artikel wordt de Nederlandse journalist Marcel Crok opgevoerd als ‘klimaatscepticus’. Anders gezegd afgevoerd, want scepticus is codetaal voor: mag niet meer meedoen.

Nu ken ik Marcel Crok als een gewetensvol reporter die al maanden zwoegt om te achterhalen wat het Energieakkoord nu eigenlijk oplevert, en vooral wat het ons kost. In het Energieakkoord ligt vast dat Nederland in 2020 voor 14 procent van hernieuwbare energie is voorzien. Dat kost vele tientallen miljarden, maar de over ons gestelden willen niet vertellen hoeveel. Mijn standpunt is dat een journalist die niet sceptisch is een ander vak moet zoeken. En net als Crok kan ik het niet uitstaan dat wij niet fatsoenlijk worden voorgelicht.

In Nederland hebben we het omgekeerde van de ‘twijfelindustrie’. De werkgevers van VNO/NCW voeren de klimaatlobby aan, een even boeiende als machtige coalitie, van klimaatactivisten, progressieve politici op zoek naar nieuw elan, en watertandende werkgevers in verband met de miljarden van Kamp. Maar elke lobby zou zich moeten verheugen in journalistieke argwaan, en zeker een lobby met de beste bedoelingen.

In dat verband viel mij aan het Energieakkoord op dat Schiphol buiten schot bleef. Héél vervuilend, dat gevlieg. Dat moest ook Marianne Thieme toegeven, toen na een fact check (!) bleek dat je nog beter vlees kunt eten dan vliegen. Kolencentrales moeten dicht, auto’s elektrisch, gloeilampen verboden. Maar dat vliegen gaat gewoon door. Zou er een complot zijn van KLM en GroenLinks?

De nieuwe maatschappelijke tegenstelling wordt wel aangeduid als sedentairen tegen kosmopolieten. PVV’ers blijven thuis, GroenLinksers vliegen. Ik durf er een fact check om te verwedden dat alle zonnepanelen in het land niet opwegen tegen driemaal ’s jaars vliegen naar de ongerepte natuur in Zuid-Afrika of Australië. Van mij hoeft Schiphol niet dicht. Maar een fatsoenlijke verantwoording van het Energieakkoord wil ik in het regeerakkoord beslist terugzien.

Aldus Martin Sommer.

Bron: Volkskrant, 1 april. (Op zondag was zijn bijdrage (nog?) niet op internet te vinden!)

Het kostenplaatje van ons klimaatbeleid is een verwarde kluwen van subsidies, belastingen en verborgen kosten, die op de burger worden afgewenteld. Over het resultaat hiervan in termen van vermeden CO2-uitstoot – de werkelijke CO2-uitstoot neemt toe! – en – nog belangrijker – vermindering van de opwarming wordt in alle toonaarden gezwegen. In plaats daarvan verschuilt men zich achter de brede rug van het Energieakkoord en ‘Brussel’, dat al die megaverspilling voorschrijft. Overheid, financiële belanghebbenden en klimaatbevlogenen hebben er geen belang bij om openheid van zaken te gegeven, want dan zou het snel uit zijn met de pret.

Zie ook het interview van Marcel Crok met Martin Sommer op Weltschmerz (zéér aanbevolen!).

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.

Door | 2017-04-02T14:47:16+00:00 3 april 2017|60 Reacties

60 Reacties

 1. David Dirkse 3 april 2017 om 08:14- Antwoorden

  1.Het vliegverkeer gaat de komende 15 jaar verdubbelen, las ik.
  2. NL moet opeens “van het gas af” maar dan zie je dit https://www.nord-stream2.com/

  • dwk 3 april 2017 om 12:19- Antwoorden

   Weet je waartoe die pijp dient? Dat is om “onafhankelijker te worden van schurkenstaten zoals Rusland” zoals Rutte graag zegt om het laatste greintje klimaatscepsis in zijn dixielandband te bestuiven.

   Iedereen wordt namelijk bedonderd en iedereen bedondert elkaar. Maar blijkbaar heeft niemand er een probleem mee.
   Ook niet Hans Labohm die van mening is dat IEMAND het toch moet doen, doelend op het besturen van het land. Ondertussen loopt hij steeds te hoop tegen ontwikkelingen die juist veroorzaakt worden DOORDAT zijn partij haar verantwoordelijkheid neemt (favoriet argument van Rutte aan het adres van CDA en PVV).

   Ik weet niet hoe de vlag erbij hangt en hoe groot de kans is dat de halfmarxistische VVD met de volbloedmarxisten van Klaver gaat regeren.
   Maar voor de mensen die graag willen weten hoe Nederland er dan over een tijdje uitziet … die moeten maar eens bij Venezuela om het hoekje gluren.
   IEMAND moet het toch doen!

  • Theo Wolters
   Theo Wolters 3 april 2017 om 21:23- Antwoorden

   Northstream en ook Southstream komen er gewoon, en worden allebei gelegd door een puur Hollands Glorie bedrijf.
   http://climategate.nl/2016/11/21/gasimport-rusland-gaat-stijgen-en-is-goed-iedereen/

   Die pijplijnen moeten er komen omdat Putin niet wil dat de gasstroom naar Europa in gevaar komt door schurkenstaten zoals Oekraine, waar het gas tot nu toe doorheen gaat.

   Rusland is een volstrekt betrouwbare gasleverancier geweest vanaf het begin, midden in de Koude Oorlog, en wil dat vooral kunnen blijven.
   Politieke druk met gas is er alleen geweest op oost-europese landen die de gasrekening niet betaalden en toch al voor een fractie van de marktprijs mochten inkopen, namelijk Oekraine. Dat nu Russisch gas krijgt via West Euopa, dat wij betalen, voor de volle marktprijs. Dank zij het associatieverdrag dat u weggestemd hebt maar dat er gewoon is gekomen. En ons niks zou kosten.

 2. @R.Bijsterveld. 3 april 2017 om 08:47- Antwoorden

  Ik snap het energie akkoord niet.
  Er staat dat over 3 jaar 14 % van onze verbruikte energie duurzaam moet worden opgewekt. Elektriciteit verbruik vormt echter 1/4 deel van ons totale energie verbruik.
  Die 14 % zou over 3 jaar bereikt kunnen worden als de elektriciteit opwekking voor 4 x 14 = 56 % duurzaam is. Maak ik een denkfout?

  • Hugo Matthijssen 3 april 2017 om 09:13- Antwoorden

   Bijsterveld
   We gebruiken ongeveer 13 tot 14% van onze energie in de vorm van elektriciteit.

   • @R.Bijsterveld. 3 april 2017 om 11:02- Antwoorden

    H.Matthijsen.
    Aangezien die 13-14 % elektriciteit opgewekt wordt
    met de gangbare rendementen zijn de benodigde brandstoffen hiervoor ongeveer 25 % van ons totale energie verbruik.

 3. Hugo Matthijssen 3 april 2017 om 09:02- Antwoorden

  Een zeer objectieve reportage naar de handel in wind.
  https://www.npo.nl/haagse-lobby/16-09-2016/POW_03258660
  Shell en natuur en milieu weten het sluiten van de kolencentrales in het akkoord te krijgen.
  Shel heeft al jaren terug alle gaslocaties in de wereld in handen zien te krijgen en staan klaar om te leveren.
  Natuur en milieu handel in elektrische auto’s.
  https://www.natuurenmilieu.nl/themas/mobiliteit/campagnes-2/nu-elektrisch/

  Een win win situatie voor 2 partijen en de kosten zijn voor de burger.
  En zo langzamerhand is wel duidelijk dat we na invoering van dat miljarden kostende akkoord niet meer als 3% van ons energiegebruik uit wind halen en daar moeten de inpassingsverliezen nog vanaf en de kosten voor zeer dure aansluitingen op zee die ook via de netwerkkosten bij de burger terecht komen.
  En dan hebben we het nog niet eens over e waanzin die biomassa heet en zorgt voor voedselverbranding en grootschalige ontbossing.
  Martin Sommer laat nogal wat forse steken vallen als hij het alleen heeft over kosten.
  De maatschappelijke schade en de schade aan het echte milieu is enorm en het effect qua vermindering van “de verschrikkelijke opwarming” is niet meetbaar.
  Je zou kunnen spreken van parasitair bedrijfsleven die via groen gelovigen de maatschappij en de leefbaarheid onderuit halen.
  Martin ga eens echt aan het werk nu ben je bezig met windowdressing met wat kreten over kosten.

 4. Hans Labohm 3 april 2017 om 09:15- Antwoorden

  Wegens technische moeilijkheden namens Hugo Matthijssen.

  Ik wil eerst het volgende onder de aandacht brengen.

  Een zeer objectieve reportage naar de handel in wind.

  https://www.npo.nl/haagse-lobby/16-09-2016/POW_03258660

  Shell en natuur en milieu weten het sluiten van de kolencentrales in het akkoord te krijgen.

  Shel heeft al jaren terug alle gaslocaties in de wereld in handen zien te krijgen en staan klaar om te leveren.

  Natuur en milieu handel in elektrische auto’s.

  https://www.natuurenmilieu.nl/themas/mobiliteit/campagnes-2/nu-elektrisch/

  Een win win situatie voor 2 partijen en de kosten zijn voor de burger.

  Nu de rol van Martin:

  En zo langzamerhand is wel duidelijk dat we na invoering van dat miljarden kostende akkoord niet meer als 3% van ons energiegebruik uit wind halen en daar moeten de inpassingsverliezen nog vanaf en de kosten voor zeer dure aansluitingen op zee die ook via de netwerkkosten bij de burger terecht komen.

  En dan hebben we het nog niet eens over de waanzin die biomassa heet en zorgt voor voedselverbranding en grootschalige ontbossing.

  Martin Sommer laat nogal wat forse steken vallen als hij het nu alleen heeft over kosten.

  De maatschappelijke schade en de schade aan het echte milieu is enorm en het effect van dit akkoord op vermindering van “de verschrikkelijke opwarming” is niet meetbaar.

  Je zou kunnen spreken van parasitair bedrijfsleven dat via groen gelovigen de maatschappij en de leefbaarheid onder geschikt maken aan hun winst. Korte termijn voordeel ten koste van de toekomst van onze economie.

  Martin ga eens echt aan het werk nu ben je bezig met windowdressing met wat kreten over kosten.

  • renevers 3 april 2017 om 16:36- Antwoorden

   Hans , als de inpassingsverliezen voor wisselvallige stroom ongeveer even groot zijn als de opbrengsten uit die alternatieve bron, zouden we dan niet kunnen spreken van een peperdure NUL-operatie? veel geld voor nul resultaat: volslagen zot dus.
   Ik wacht nog op een goed uitgewerkte analyse door staatsorganen van de inpassingsverliezen. Als je 100 miljard gaat uitgven mag je dat wel verwachten ? Nee dus. Het had al uitgevoerd moeten zijn want de beslissing is al genomen. De Analyse desnoods uit een simulatie model.
   Dus als het om wisselvallige stroom gaat om de volgende argumenten:
   Extra stroomtransport verliezen, grotere afstanden
   lager energie omzettingsrendement van de fossiele centrales, door bijsturen en door de onmogelijkheid de meest effieciente conversie centrale type te gebruiken. Centrale typen met een (potentieel) rendement van 55-61% worden noodgedwongen vervangen door snelstart centrale blokken met een rendement van gemiddeld 40-45%%. Omdat de hoofdmoot van de stroom nog steeds door “fossiel” wordt opgewekt is die rendementsverlaging uitermate belangrijk. Alleen die extra transportverliezen van wisselvallige stroom en het lagere rendement van “back-up” stroom maakt de transitie naar stroom uit zon en wind al zinloos.
   Steeds grotere hoeveelheden “discard stroom”. Stroom die niet afgezet kan worden en eigenlijk opgeslagen maar bij gebrek aan opslag technologie vernietigd moet worden.
   En dan nog de argumenten van “opslag van deze tijdelijk overtollige stroom”.
   De onmogelijkheid netstroom op te slaan in accu’s wegens de investeringskosten en korte levensduur , gebrek aan de juiste en goedkope technologie en het grote beslag op grondstoffen daarvoor en ook de investering in geld en basisenergie.
   -Grote investeringen in energie in de opwekkingsbronnen zelf.
   De grote energie opslag verliezen in accu’s en pompaccumulatie . -Daarnaast transport verliezen naar de opslag centers. Bij opslag in nog te bouwen pompaccumulatie centrales van de Alpen en Noorwegen, zijn die verliezen enorm. Stroom 1000 km heen en weer transporteren en dan nog wat overhouden. ( reken zelf eens uit, dat als je 7% per honderd km verliest, hoeveel je nog over houdt aan het eind?) Antwoord (die fractie is 0.93^20)
   -Onverwacht grote investeringen in energie uitgedrukt in het onderhoud
   -De relatief korte levensduur van alternatieve stroombronnen.
   Slechts ongeveer 55% van de af te leveren kWh, kan uit wisselvallige stroombronnen komen , wat de discard van stroom sterk bepaalt. DWZ , niet elke door zon en wind opgewekte kWh is bruikbaar zelfs als er nog fossiele centrales in het net zitten die uitgezet zouden kunnen worden. Dit wegens leveringsstabiliteit :de opwek en verbruiksfluctuaties binnen het stroomnet die een net zouden kunen platleggen door kortdurende (enkele seconden) zeer sterke vraag of gebrek daaraan. Er moet voldoende roterende massa (opwek reserve in innertia ) in het net blijven. Dat kan alleen goedkoop geleverd worden met roterende massa in conventionele centrales of kernenergie centrales.
   ****
   Het sop is de kool niet waard. Nederland loopt achter een “propaganda gedreven” energie productie model aan. Een dertig jaren plan zoals alleen Marxistische geesten dat kunnen bedenken.
   De consequentie: opschaling van idiote plannen die geen probleem oplossen maar de gemeenschap vernietigen. Niemand rekent eraan, kritiek erop wordt weggewuifd, critici verdoemd. Alle neuzen , dezelfde verkeerde kant op.

   • Hugo Matthijssen 3 april 2017 om 19:40- Antwoorden

    Renevers
    Bedankt voor deze duidelijke inbreng.

   • renevers 4 april 2017 om 01:16- Antwoorden

    Wat betreft transport verlies : 7% per honderd km is een gemiddelde voor het energie verlies op landelijk niveau. 7% voor lange afstand is dus wat overdreven..Dan blijft er inderdaad bijna niks over.
    Verliezen in lange afstand transport kunnen ook wel redelijk wat lager zijn:
    100 miles HT line 765 KV in de VS gaf een verlies aan van slechts 1.5-0.5% volgens de wiki . Verlies is een functie van de bedrijfslast ..Als de lijn 100% belast wordt zijn de verliezen veel groter. Men kan het voltage ook nog verder verhogen naar 1.2MV if 2 MV maar dan spelen corona verlies en overslag een grote rol.
    Je komt bij 1% verlies bij 100 mijl natuurlijk op substantieel andere verlies getallen, dan ik eerder gaf. Heen en weer naar Noord Duitsland -Zwitserland/Noorwegen zal dan iets van 10-20% van de energie kosten afhankelijk van de gekozen configuratie en de gekozen HT Voltage. Gelijkstroom keuze kan ook nog wat schelen.
    reken echter op 30-40% totaal opslagverlies in pompaccumulatie en nog wat voor transformatie.
    Je zou aan het eind van het proces met ongeveer de helft van de origineel geproduceerde energie overblijven.
    Een wiki voor info hierover https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_power_transmission

 5. Scheffer 3 april 2017 om 10:24- Antwoorden

  In precies dezelfde Volkskrant van die dag: Martijn van Calmthout over de “aanstaande catastrophe”en een nieuw “kantelpunt” op GroenLand en “7 meter onder water” in Nederland over de netto smelt van de ijskap. Een smelt van de hele Groenlandse ijskap “7 meter onder water” , als dat al ooit gebeurt, zal zo’n 3000 jaar duren, tewijl de laatste 400 jaar vele megatonnen ijs zijn aangegroeit. Ook zijn de wereldtemperaturen van de recente eeuwen steeds binnen de natuurlijke variatie gebleven. Bovendien was er al veel minder ijs op Groenland dan heden: http://sciencenordic.com/less-ice-greenland-3000-years-ago-today
  Martijn van Calmthout krijgt nog steeds alle ruimte voor eenzijdige en selectieve klimaatalarmistische verhalen in de Volkskrant.

  • Henk 3 april 2017 om 11:27- Antwoorden

   “Ook zijn de wereldtemperaturen van de recente eeuwen steeds binnen de natuurlijke variatie gebleven.”

   Vertel, wat is de basis voor deze bewering!

   • Henk 3 april 2017 om 13:11- Antwoorden

    Inderdaad een niet onderbouwde stelling lanceren is ok, vragen naar de onderbouwing is natuurlijk ongewenst!

    Vergeten! Sceptisch zijn stopt als het om beweringen gaat waar je het mee eens bent…..

    Maar met groupthink heeft het niets te maken natuurlijk …..

   • Ivo 3 april 2017 om 15:34- Antwoorden

    Dit is de 0-hypothese. Wie anders beweert moet bewijzen.

   • Andre Bijkerk 3 april 2017 om 15:57- Antwoorden

    Nog even een paar dagen geduld, er komt een stortvloed aan onderbouwing aan.

    • Henk 3 april 2017 om 17:09- Antwoorden

     Onderbouwing uit de toekomst dat is nog eens wat nieuws !

     Handig dat iedereen dat niet kan nalezen.

     Het commentaar van Scheffer kan dus gewoon de prullenbak in

     Mooi !

    • Boels 3 april 2017 om 17:24- Antwoorden

     “Onderbouwing uit de toekomst dat is nog eens wat nieuws !”

     AGW-klimatologen doen niet anders, klimaatmodellen spuien gegvens die betrekking hebben op 2050 of 2100.

    • Henk 3 april 2017 om 17:37- Antwoorden

     Nee Boelsje, klimatologen maken modellen met een keurige onderbouwing waarom er iets zou kunnen gebeuren in de toekomst (op basis van natuurwetten) je zou het na kunnen lezen (ga je niet doen natuurlijk, blijven roepen is makkelijker). De onderbouwing waarom ze iets verwachten is al gegeven.

     Scheffer beweert iets en Andre beloofd mij de onderbouwing in de toekomst.

     En voor de “sceptici” is dat allemaal fantastisch, wordt geaccepteerd door iedereen. Niemand die twijfelt. Mooi he die “scepcis”?

     Je noemt je zelf “sceptisch” en vervolgens geloof je alles wat jouw standpunt niet tegenspreekt

    • Boels 3 april 2017 om 18:42- Antwoorden

     “modellen met een keurige onderbouwing waarom er iets zou kunnen gebeuren in de toekomst ”

     Religies beloven ook van alles, keurig onderbouwd.
     Zou kunnen gebeuren tenzij ze het mishebben en daar zijn ze niet meer op af te rekenen.

   • Scheffer 3 april 2017 om 19:59- Antwoorden

    Henk je bent een miezerige trol. Ik postte dit nog gisteren: Climate scientist Dr. Ole Humlum, Professor of Physical Geography at the University Centre in Svalbard (Norway) said: “There is little doubt that we are living in a warm period. However, there is also little doubt that current climate change is not abnormal and not outside the range of natural variations that might be expected.” http://www.thegwpf.com/the-worlds-first-state-of-the-climate-survey-based-on-observations-only/

    • Henk 3 april 2017 om 20:44- Antwoorden

     Scheffer,

     Ook daar staat geen wetenschappelijke referentie in.

     Dus weer geen bron die jouw mening onderbouwd.

    • Scheffer 3 april 2017 om 20:47- Antwoorden

     Henk Trol, kom een uit die groef van je grammofoonplaat.

    • Henk 3 april 2017 om 21:11- Antwoorden

     Scheffer,

     Je hoeft niet te beginnen met schelden. Kom nu gewoon met een wetenschappelijke onderbouwing van je opmerking, mail anders even met de Ole Humlum misschien heeft hij het antwoord.

   • Louis 3 april 2017 om 20:49- Antwoorden

    Henk, graag even bezwijzen aanleveren dat de werleldtemperaturen niet binnen de natuurlijke variatie is gebleven. De bewijslast niet omkeren graag.

 6. Interessante Tijden 3 april 2017 om 11:12- Antwoorden

  Sommer ziet het goed: het zijn nu juist de grote energiebedrijven en VNO-NCW die deze ‘transitie’ doordrukken, en die ervoor zorgen dat kolenenergie uit de markt gaat, hun concurrent

  Dat heeft niets met ‘links’ uit te staan, maar gewoon op kosten van de gemeenschap je aandeelhouders plezieren

 7. Hugo Matthijssen 3 april 2017 om 12:06- Antwoorden

  Als Martin zich echt nuttig wil/kan maken heb ik een mooie onderzoeksvraag voor hem.
  Hoe kan het dat de crisis en herstelwet ingezet wordt voor de plaatsing van windmolens die in de praktijk na invoering van het energieakkoord niet meer leveren als 3% van ons energiegebruik.
  Daarnaast wordt deze stroom weerafhankelijk geproduceerd en moet er altijd voldoende back up capaciteit achter de hand gehouden worden.
  Een Amalia windpark levert door het jaar heen net zoveel als een fossiele centrale van 48 MW en dan moeten daar de inpassingsverliezen nog vanaf.

 8. Hugo Matthijssen 3 april 2017 om 12:08- Antwoorden

  Ps
  De kolencentrale op de Eemshaven levert vraaggestuurd 1560 MW net zoveel als meer dan 32 amalia windparken .

 9. Bartelds 3 april 2017 om 12:36- Antwoorden

  Oostbloklanden gebruiken voor energie opwekking elektra dus KOLEN.
  Oostbloklanden gebruiken voor hun huisverwarming KOLEN.
  Oostbloklanden gebruiken zover als mogelijk kernenergie voor hun elektra.
  Oostbloklanden gebruiken ook nog een beetje aardgas voor hun Chemische industrie en natuurlijk aardolie.
  Duitsland gebruikt aardgas kolen en gas voor hun energieopwekking en huisverwarming.
  Frankrijk 40% kernenergie, Kolen en 10% aardgas exAlgerije.

  Maar Nederland en zijn Klimaatverdrag Parijs dat is ZO BELANGRIJK voor de klimaatchange daar moeten wij vooral veel belasting opzetten.

  Wanneer gaat wij de Nederlanders nu eens met beide benen op de grond staan en vergeten al die fratsen met het klimaat maar zorgen dat de maakindustrie weer gaat draaien en de mensen een arbeidsplaats hebben.

 10. Altijd kritisch blijven 3 april 2017 om 15:59- Antwoorden

  Enig idee wanneer het rapport waar Marcel Crok op zwoegt beschikbaar komt?

 11. Hetzler 3 april 2017 om 17:20- Antwoorden

  Als de windplannen zijn voltooid, dan zijn we tenminste € 73 miljard verder. dit is € 50/maand/per huishouden en 3% van het energiegebruik (=24% van elektriciteit x 13% van totale energie). Dus ga je IJzeren Heinig verder rekenen, dan kost het in 2023 bij pas 16% van de energie hernieuwbaar al 16/3 x 50 =€270/maand/huishouden meer t.o.v. nu. Bij 55% in 2030 is heel Nederland geruïneerd dus. Die kosten gaat men angstvallig uit de weg. Dus verspreid dit sommetje onder iedereen die het wel of niet wil horen. Dan breekt er hopelijk eindelijk een revolte uit.

  • Henk 3 april 2017 om 17:25- Antwoorden

   En Jeroentje vergeet weer eens dat dit het maximum bedrag is en dat de opbrengsten er nog vanaf moeten worden getrokken. Verder zijn de toegezegde subsidies lager dan de begrote subsidies –> die 73 MLD worden nooooit gehaald

   • Boels 3 april 2017 om 18:44- Antwoorden

    Over welke opbrengsten heb je het dan?

    • Henk 3 april 2017 om 18:54- Antwoorden

     kWh x €

     Zeg maar zoals iedereen opbrengsten uitrekend

   • Hugo Matthijssen 4 april 2017 om 08:00- Antwoorden

    Rekenkamer: Energieakkoord gaat 73 miljard euro kosten bij voortzetting SDE+-subsidies
    http://climategate.nl/2015/04/17/rekenkamer-13-miljard-euro-extra-sde-subsidies-nodig-bovenop-60-miljard-euro-energieakkoord/

    Henk
    SDE+ subsidie subsidieert extra kosten voor het verschil tussen de productieprijs en de prijs van windstroom etc.

    En boven deze kosten komen dan nog de extra netwerkkosten, de kosten voor de inpassingsverliezen en verliezen van niet inpasbare stroom en de miljarden kosten voor de “stopcontacten op zee” die via de netwerkkosten bij de gebruikers wordt opgehaald..
    De werkelijke kosten komen zo ergens in de buurt van de 100 miljard.

  • Bert Pijnse van der Aa 3 april 2017 om 18:05- Antwoorden

   Ik probeer dat wel ’s @ jeroen, maar ’t maakt geen enkel indruk. Hoogstens kijken mensen me glazig aan of roepen dan: “Dus je bent ook een globalist.”

   • Henk 3 april 2017 om 18:56- Antwoorden

    Inderdaad als je valse sommetjes gaat verspreiden gaat iedereen vanzelf twijfelen aan je geestelijke vermogens en je dus glazig aankijken. Daar kunnen zij niets aan doen, probeer een wat rationeler standpunt in te nemen

 12. Leen 3 april 2017 om 18:11- Antwoorden

  Voor diegenen die nog wat onderbouwing nodig hebben…
  De elektriciteitsopwekking in Nederland, zag vanochtend, op 3 april 2014, 8.30 uur er zo uit:

  De elektricteitsbehoefte is 15.939 MW
  Windenergie levert op dat moment: 22 MW; er is vandaag geen wind.
  Zonne-energie levert op dat moment: 55 MW; wat fijn dat de zon later op de dag nog doorbreekt. Had iemand dat besteld?

  15.862 MW of wel 99,5% moet met een andere techniek worden opgewekt of geïmporteerd.

  Onze energietransitie stopt op het moment dat de Chinezen of Indiers hier hun kerntechnologie gaan plaatsen.
  Mits zij bereid zijn die technologische voorsprong met ons te willen delen én dat wij, nadat wij miljarden in zogenaamde duurzame opwekking hebben geïnvesteerd, dat nog kunnen betalen.

 13. Arthur Rörsch 3 april 2017 om 19:39- Antwoorden

  Leuzen zijn weer aan de orde van dag op dit blog. Mijn indruk is dat Henk maar weer wat roept en geen begrip toont voor de problematiek waar het om gaat.

  • Henk 6 april 2017 om 07:08- Antwoorden

   Arthur,

   En ik heb de idee dat jij ook maar wat roept en geen idee hebt van de wetenschappelijke onderbouwing van AGW

 14. Scheffer 3 april 2017 om 20:04- Antwoorden

  De klimaat-energie-duurzaam-kritische Martin Sommer is de enige reden waarom ik de Volkskrant open sla. Voor de rest is alles groenlinksdraaiend voorgesorteerd in de Volkskrant.

  • renevers 3 april 2017 om 22:45- Antwoorden

   Gewoon je krant opzeggen scheffer! desnoods los kopen (of krantje lenen) voor je gewenste rubriek. Propaganda en fake nieuws hoef je niet te kopen. Je stimuleert alleen de propaganda makers op die manier. Uiteindelijk zullen ze het dan wel leren als ze na het verlies van teveel lezers daar uitmonden waar ze horen: in het bankroet van de krant. Overigens staat er weinig normaal nieuws meer in kranten. Veel politieke info is er alleen maar omdat het aangeeft hoe je “zou moeten denken”.

 15. Hetzler 3 april 2017 om 23:09- Antwoorden

  @Henk De opbrengsten zijn meegerekend. Kennelijk kunt u anders aantonen. Ik ben benieuwd naar uw berekeningen.

  • Henk 4 april 2017 om 02:41- Antwoorden

   Nope, lees eens de wet in plaats van wat te verzinnen

   • Koos 4 april 2017 om 08:42- Antwoorden

    Henk; wat ben je je naar en hopeloos aan het gedragen. Mensen aanspreken met verkleinwoorden, steeds repeterend stokpaardjes gebruiken. Het is niet bepaald fris zoals je hier ‘reaguurt’. Je hebt er blijkbaar plezier in, want je blijft het doen. Maar ik kan je steeds minder serieus nemen. Vooral door die kleinerende toon van je.
    Reageer toch gewoon en serieus en wijdt eens uit. Dat zou jouw boodschap denk ik alleen maar ondersteunen. Nu verlies je alleen maar steun door deze negatieve houding en enigszins puberaal overkomend gedrag.
    Komop Henk; verman je en laat je weer serieus genomen worden.

    • Henk 4 april 2017 om 12:18- Antwoorden

     Koos,

     ik heb al heel vaak zeer gedetailleerd en inderbouwd gereageerd, maar “sceptici”blijven dezelfde reeds lang weerlegde zaken herhalen.

     Maar als je graag een goed onderbouwde discussie wil sta ik er voor open.

     Wel graag ook bij de “sceptici” aandringen op hetzelfde.

     Zo is er bijvoorbeeld een opmerking van Scheffer

     ““Ook zijn de wereldtemperaturen van de recente eeuwen steeds binnen de natuurlijke variatie gebleven.”

     De wetenschappelijk onderbouwing hiervoor ontbreekt totaal. Ik vraag om onderbouwing, maar het enige wat ik krijg is een opmerking dat de onderbouwing uit de toekomst komt.

     Is dat de basis voor een serieuze discussie?

 16. Hetzler 4 april 2017 om 22:56- Antwoorden

  @henk Laat ik het omdraaien en u vragen om het bewijs dat er geen sprake is van binnen de natuurlijke variatie, dus van een anomalie.

  • Henk 5 april 2017 om 13:25- Antwoorden

   Jeroentje,

   Wie iets beweert moet het onderbouwen

   Dat is wel zo netjes

   Maar “sceptici” spuien het liefst bagger en beginnen dan met klagen dat de antwoorden niet aan een soort standaard voldoen.

   Dus beweer je wat, onderbou het dan ook !

   • Chemical 5 april 2017 om 15:01- Antwoorden

    Henkepenkie (“Dus beweer je wat, onderbouw het dan ook”)
    Je hebt er niet veel van begrepen, dat wordt weer een ONVOLDOENDE. In de normale wetenschap wordt altijd de nul-hypothese als uitgangsstelling genomen. Deze stelt dat het het verschijnsel/effect/verband niet bestaat, m.a.w. er is niets aan de hand. In ons rechtssysteem wordt ervan uitgegaan dat de verdachte onschuldig is, het is aan de OvJ om het tegendeel te bewijzen. Huiswerk opdracht voor Henkepenk: er is een goede reden waarom de nulhypothese, en niet de alternatieve hypothese, als uitgangspunt wordt genomen. Welke is dat?

    • Henk 5 april 2017 om 15:25- Antwoorden

     Dus Chemical kan tot in eeuwigheid NEE blijven roepen en kan verder het etiketje “sceptisch” opplakken

     De aarde is rond , rond als een pannekoek !

    • Chemical 6 april 2017 om 08:03- Antwoorden

     Beste Henkepenk,
     Ik kan het ook niet helpen, uitgaan van een nulhypothese is de standaard in wetenschappelijk onderzoek. De enige uitzondering vormt de klimaat”wetenschap”: daarin zijn de rollen omgedraaid en beschouwen ze de alternatieve hypothese als nul-hypothese. Dat komt ervan als je nooit je huiswerk maakt.

    • Henk 6 april 2017 om 09:34- Antwoorden

     Chemical,

     Natuurlijk gaat men ook in de klimaatwetenschap uit van nulhypotheses.

     Maar ze gaan er natuurlijk wel vanuit dat bepaalde zaken die zijn uitgezocht gewoon waar zijn.

     Maar “scepici” lezen geen wetenschappelijke literatuur.

     Dus een verdubbeling van CO2 heeft een opwarmend effect van 3,5 W/m2 of 1,1C

     Als je namelijk iets hebt uitgezocht ga je niet steeds weer opnieuw beginnen. Anders is iedere keer weer de vraag waar ga je beginnen…..

 17. Hetzler 5 april 2017 om 23:27- Antwoorden

  @Henk Uw behendigheid om lastige vragen te omzeilen is welhaast bewonderenswaard, zij het dat dit kenmerkend is voor het fiasco van uw groene kerk en uw groene geloofsgenoten. Ik lees thans de commentaren (disgrace to the profession) van de wetenschap over het fiasco van Michael Mann en diens hockeystickgrafiek. Deze commentaren stellen ook dezelfde drogredenen die u hanteert om uw gebrek aan kennis te verdoezelen, aan de kaak. Het neerbuigend gebruik van verkleinwoorden onthult bovendien uw onvermogen om tot de kern door te dringen.

  • Henk 6 april 2017 om 01:44- Antwoorden

   Jeroentje,

   Lees eens een wetenschappelijk rapport in plaats van stukjes propaganda. Daar zul je wat van opsteken.

   Dan kan je dat ook gebruiken om je mening te onderbouwen en zal ik ook meer respect voor je kunnen opbrengen,

Geef een reactie