Misplaatst klimaatcatastrofisme

Climate catastrophe 2

‘Foreign Affairs’ staat bekend als een van de beste tijdschriften ter wereld op het gebied van internationale betrekkingen. Voor zover mij bekend, heeft het blad tot dusver geen aandacht geschonken aan ‘klimaat’ en heeft het zich nog nooit aangemeld als deelnemer aan het klimaatdebat. Maar onder de titel, ‘The Problem With Climate Catastrophizing – The Case for Calm’, publiceerde het blad onlangs een lang en magistraal artikel van Oren Cass over het thans zo populaire klimaatcatastrofisme – de angst voor de opwarming van de aarde (eigenlijk: atmosfeer) met apocalyptische gevolgen voor de mensheid. Op grond van tal van inhoudelijke argumenten toonde Cass aan dat deze angst irrationeel is. Indien men zijn redenering volgt, dan kan men niet anders dan tot de conclusie komen dat het huidige miljardenverslindende klimaatbeleid op wetenschappelijk drijfzand berust.

Let wel! Zijn argumenten zijn over het algemeen niet ontleend aan die welke in de klimaatdiscussie gangbaar zijn, maar aan overwegingen van bredere aard.

De opwarming van de atmosfeer is slechts één van de mogelijke bedreigingen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd. Daarnaast valt onder meer te denken aan het uitbreken van oorlogen, vluchtelingencrises, de ineenstorting van het financiële systeem, en de uitbraak van epidemieën als gevolg van verspreiding van virussen waartegen geen verweer mogelijk is.

De opwarming van de aarde (van welke oorsprong dan ook: menselijke of natuurlijke) heeft tot dusver geen slachtoffers geëist en geen schade berokkend. Beweringen (vooral van politici, zoals Obama en de milieubeweging) dat weersextremen, zoals overstromingen en droogten, daardoor zouden worden versterkt, vinden geen steun in de waarnemingen, zoals geëvalueerd in een speciaal daaraan gewijd rapport van het VN-klimaatpanel (IPCC). Gewoonlijk is het IPCC niet vies van enige overdrijving van de gevaren van opwarming. Maar in dit geval dus niet. Dat was ook een van de redenen dat het rapport ook in klimaatsceptische kringen positief werd beoordeeld.

Als de geringe opwarming, die tot dusver heeft plaatsgevonden, al mocht doorzetten, dan zal die, in tegenstelling tot de eerdere genoemde bedreigingen, hoogstwaarschijnlijk langzaam plaatsvinden, waarbij men voldoende tijd heeft om de eventuele schadelijke gevolgen daarvan het hoofd te bieden. Eens te meer daar toekomstige generaties door voortgaande economische groei daarvoor over meer middelen beschikken. Daarbij moet worden bedacht dat een geringe opwarming – zeg tot 2 graden C – volgens de mainstream van de milieueconomen per saldo positieve gevolgen zal hebben voor de natuur en de mensheid.

Maar ondertussen houdt de aanwakkering van de klimaathysterie maar niet op.

Terug naar de analyse van Oren Cass. Ik pik er een aantal krenten uit.

Climate change may or may not bear responsibility for the flood on last night’s news, but without question it has created a flood of despair. Climate researchers and activists, according to a 2015 Esquire feature, “When the End of Human Civilization is Your Day Job,” suffer from depression and PTSD-like symptoms [posttraumatische stress]. In a poll on his Twitter feed, meteorologist and writer Eric Holthaus found that nearly half of 416 respondents felt “emotionally overwhelmed, at least occasionally, because of news about climate change.” …

Such attitudes have not evolved in isolation. They are the most intense manifestations of the same mindset that produces regular headlines about “saving the planet” and a level of obsession with reducing carbon footprints that is otherwise reserved for reducing waistlines.

Former U.S. President Barack Obama finds climate change “terrifying” and considers it “a potential existential threat.” He declared in his 2015 State of the Union address that “no challenge—no challenge—poses a greater threat to future generations.” …

And yet, such catastrophizing is not justified by the science or economics of climate change. The well-established scientific consensus that human activity is causing the climate to change does not extend to judgments about severity.

The most comprehensive and often-cited efforts to synthesize the disparate range of projections—for instance, the United Nations’ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and the Obama administration’s estimate of the “Social Cost of Carbon”—consistently project real but manageable costs over the century to come. …

Properly confronting catastrophism is not just a matter of alleviating the real suffering of many well-meaning individuals. First and foremost, catastrophism influences public policy. Politicians regularly anoint climate change the world’s most important problem and increasingly describe the necessary response in terms of a mobilization not seen since the last world war. …

Maar is dat wel juist? Thans worden er jaarlijks honderden miljarden in de wereld aan klimaatbeleid uitgegeven. Zijn er methoden om de kosten en baten – anders gezegd: het nut – daarvan te beoordelen?

Ja, die zijn er! En die methoden zijn zowel te vinden in de rapporten van het IPCC als de studies die de Amerikaanse ‘Environmental Protection Agency’ (EPA) onder de Obama-regering heeft verricht. Rechtvaardigen die het klimaatalarmisme?

Daarover een volgende keer. Maar de conclusie wil ik wel vast verklappen. De uitkomsten van de beste methoden waarover de mainstream beschikt (zoals weergegeven in IPCC-rapporten en EPA-studies) geven geen aanleiding tot klimaatcatastrofisme. Men kan zich derhalve afvragen waar de klimaatalarmisten hun wijsheid vandaan halen.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.

Door | 2017-04-06T23:32:42+00:00 7 april 2017|26 Reacties

26 Reacties

 1. gerard d'Olivat 7 april 2017 om 10:37- Antwoorden

  @Hans inderdaad er zijn verschillende rampenscenario’s die de mensheid bedreigen en aan al die ‘scenario’s’ besteden we miljarden per jaar.
  Het militair industrieel complex, de farmaceutische industrie. Wat te denken van de nieuwe angsten voor cybercrime en terrorisme! om maar te zwijgen van steunmaatregelen aan omvallende banken/bedrijven en staten.
  Daar drukken we in een keer 1800 miljard voorbij alleen al in de EU. Als je daar de effectiviteit van bekijkt….?
  Helpt allemaal ook geen klap trouwens, die economische groei komt maar niet van de grond. Tja en dan weer het ‘klimaat’ en de ‘energietransitie’. Tja, wie kosten ons nou meer ‘de Grieken’ of Minnesma?? Zal er om spannen.
  Zo is het altijd wat.
  De mensheid is een angstig levende soort, niks aan te doen. Allemaal even irrationeel als je het op de keeper beschouwt.

  • Scheffer 7 april 2017 om 16:13- Antwoorden

   Het klimaat-academische-industrieel-complex lijkt veel op het militair-industrieel-complex, heeft zelfde ondergrondse/bovengrondse kenmerken. Jumbo-Windmolens en tanks/bommenwerpers dus inruilen voor waterputten en ploegscharen.

 2. David Dirkse 7 april 2017 om 11:47- Antwoorden

  De mens beschouwend als rationeel en calculerend wezen blijft deze conclusie over: het klimaat alarmisme is een Opstand van de Elite. Die elite (adel) moest ooit geducht macht inleveren omdat fossiele brandstoffen hun verdienmodel (verbouw van paardenvoer, landafhankelijke energie) verwoestte waaraan wij nu onze vrijheid en welvaart danken.
  Nu wordt een energievoorziening bepleit die wederom sterk natuurafhankelijk is en nooit genoeg kan opleveren om vrijheid voor allen mogelijk te maken. Kernenergie is taboe omdat het wel genoeg kan leveren voor ieders vrijheid. Daarom ook onderschrijven hoogopgeleiden kritiekloos het klimaatsprookje: de angst uit de boot te vallen, niet tot de nieuwe elite te behoren. Kuddevee wordt met externe dreiging onder de duim gehouden teneinde te worden uitgemolken. De energietransitie is de transitie naar een meer feodaal stelsel.

 3. bart 7 april 2017 om 17:26- Antwoorden

  wordt het niet ns tijd om vanuit de politieke hoek deze waanzin te bestrijden?….als er bestaansrrcht is voor n partij voor de dieren waarom dan niet een partij tegen de windmolens….ik heb al een internationaal pakkende naam: don quichote!!!!

 4. Hetzler 7 april 2017 om 17:48- Antwoorden

  @Gerard Op zich allemaal zaken waar je over kunt debatteren, maar het is een drogrede om de ene aan de andere te koppelen. Het is een klassiek debattruc waar veelvuldig gebruik van wordt. Ik heb zelfs meegemaakt dat iemand keukenzout via de LNT-rekenmethode gebruikte. Hieronder is een goed voorbeeld:
  http://www.volkskrant.nl/politiek/arts-en-auto-wat-zei-rutte-nou-tegen-wilders~a3516708/
  Je kunt redetwisten over het nut van uitgaven (vaak een kwestie van smaak), maar in het artikel van Hans laat zien dat er misbruik wordt gemaakt van aangeprate angst om een Eco Industrieel Complex overeind te houden met een zeer betwistbare batenkant. Als u het hier niet mee eens bent dan is het wenselijk uw argumenten op tafel te leggen.

  • gerard d'Olivat 7 april 2017 om 21:10- Antwoorden

   @Jeroen. Wind dooft kaarsen en wakkert vuren aan.
   Zeker in de Eu en de VS streven mensen naar zekerheden. Ze gedragen zich als het ware als ‘toeristen’ die een levenstocht beginnen waar niks verkeerd mag gaan. Alles moet gecontroleerd worden door de reisleiders. De reisleiders of die nou in Brussel, Frankfurt, bij Climategate of in huize Minnesma aan de avondmaaltijd zitten. De één sust de ander wakkert aan. Dat zijn de alarmisten die eigenlijk hetzelfde doel hebben.
   ‘Controle’ gebaseerd op angst of het ontkennen van angst. Twee ouders die een ander verhaal vertellen bij het zelfde mythische sprookje.
   De één zegt alles speelt zich af binnen natuurlijk bandbreedtes , de ander probeert met geo-engeniring en windmolens de bandbreedtes te beperken.
   Economische groei moet! is een adagium vanuit een reis idee …….het klimaat moet! beheerst worden een ander.
   Het panacee is altijd hetzelfde er moet ‘geld’ beschikbaar gesteld worden.
   We drukken het bij of we verschuiven de debet kant naar ‘later’. toekomstige generaties. Heffen belastingen of geven het met hetzelfde gemak ongecontroleerd uit.
   Wat er werkelijk gebeurt en of het het ‘toeristische’ menselijk reisdoel dient is maar de vraag.
   Kijk @Jeroen jij slikt kritiekloos de idee dat sinds 1970 economische groei, alhoewel ze gebaseerd is op exponentieel toenemende schulden bij staten of prive personen wel ‘goed’ zal komen.
   Jij gelooft heilig in de liberale markt droom en wat nog problematischer is je gelooft dat ‘energie’! net als stofzuigers gereguleerd kan worden door de markt. Greenspan, jou wel bekend bestudeerde wekelijks de omzetten van stofzuigers in Cleveland om tenminste nog enigszins greep te krijgen op de economie.
   Maar ja of hij daarmee de crisis van 2008 heeft voorkomen of enig inzicht heeft gehad in de mate waarin energieprijzen ‘zijn’ crisis hebben veroorzaakt…..?
   Het is overigens waar dat stofzuigers energie verbruiken, maar daar houdt de vergelijking ook wel op.
   De ander wil de klimaatdoelen halen van 2 graden en wil daar belachelijk veel geld aan uit geven.
   Minstens net zoveel als aan het redden van verloren banken en staten. Aan de andere kant wordt de natuurlijke variatie gesteld op 3,5 graad ofzo.
   Dat was tienduizenden jaren geleden immers ook al zo. Tja wat daar de boodschap van is….”gewoon effe doorbijten ofzo”.
   Zolang duurt onze reis helaas? niet en we willen ‘boter bij de vis’ . We willen de afloop zien of tenminste mee kunnen bepalen. Vandaar dat al die reisleiders zo driftig worden als de reis toch net iets anders lijkt te verlopen.
   Gaat niet lukken kan ik je verzekeren. Wellicht zouden we wat meer ‘fenomenoligsch’ en wat minder ‘wetenschappelijk gecontroleerd’ zouden moeten kijken. Cijferties achter de komma die ik hier regelmatig langs zie komen…ach ja wie gaat dat overtuigen?
   Om maar even met Newton te eindigen.

   I do not know what I may appear to the world, but to myself I seem to have been only like a boy playing on the sea-shore, and diverting myself in now and then finding a smoother pebble or a prettier shell than ordinary, whilst the great ocean of truth lay all undiscovered before me.

   Wie zou hem tegen durven te spreken.

   • David Dirkse 7 april 2017 om 23:33- Antwoorden

    Gezien de enorme welvaartsverschillen is voorlopig economische groei de oplossing, niet het probleem.

   • Ivo 8 april 2017 om 07:47- Antwoorden

    Nieuwe wensen (betere gezondheidszorg, ouderenzorg, beter onderwijs, andere energie, meer geld voor defensie) kosten geld. Dat gaat ten koste van andere bestaande uitgaven of kan betaald worden uit economische groei. Het eerste doet meer pijn dan het tweede. Doe maar economische groei, dus.

 5. Hugo Matthijssen 7 april 2017 om 20:13- Antwoorden

  Nieuwe rekenmethoden van de overheid.
  De overheidskosten zijn, afgezien van uitvoeringskosten voor de SDE+ regeling, nihil.

  http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2017-nationale-kosten-energietransitie-in-2030-2888.pdf

  • Boels 7 april 2017 om 22:12- Antwoorden

   “De overheidskosten zijn, afgezien van uitvoeringskosten voor de SDE+ regeling, nihil.”
   Logisch, de kosten voor de burger zijn voor groen immers onbelangrijk; belastingen en heffingen zijn met een pennestreek te verhogen.

   Wel zijn er schattingen te maken van de verspilling als inderdaad CO2 niet de boosdoener is of de alarmbellen van het IPCC te gevoelig zijn afgesteld (bij pakweg 0,5K bij de verdubbeling van de CO2-uitstoot wordt de 2K doelstelling met gemak behaald).

 6. Hugo Matthijssen 7 april 2017 om 20:28- Antwoorden

  En de rest
  Meer van hetzelfde maar toch enige woorden over kern energie.

  Een aspect wil ik nog wel even meenemen.
  Mest wordt als afvalstof gezien, we hebben een mest overschot maar vergeten wordt dat fosfaten uit deze mest noodzakelijk is voor plantengroei wil je voedsel blijven verbouwen. veel veevoer komt uit het buitenland.
  In de toekomst is er een groot tekort aan fosfaat te verwachten en dat is pas een echte ramp.
  http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2017-nationale-kosten-energietransitie-in-2030-2888.pdf

 7. Hugo Matthijssen 7 april 2017 om 20:31- Antwoorden

  Verkeerde link nog niet wakker denk ik.
  http://www.wur.nl/nl/show/Zonder-fosfaat-geen-voedsel.htm
  Excuus

 8. h.oldeboom 7 april 2017 om 21:59- Antwoorden

  Ach, een Carrington eventje en de boel ligt totaal en wellicht definitief op zijn kop.

 9. Kees 7 april 2017 om 23:14- Antwoorden

  Kan iemand nog eens uitleggen hoe de olie / fossiele energie industrie zich positioneert in dit hele klimaat industriële complex, dat vind ik nog een lastig verhaal om te begrijpen

  • David Dirkse 7 april 2017 om 23:36- Antwoorden

   Er bestaat (nog) geen technologie om fossiele brandstoffen te vervangen.
   Er is dus ook geen sprake van energietransitie.

   • Kees 8 april 2017 om 12:12- Antwoorden

    Dank voor de uitleg, dat is echter niet de officiele uitleg en dat geluid hoor je niet van de oliemaatschappijen waarvan je zou denken dat die ook de voordelen van hun producten voor het voetlicht zouden brengen, of strijden voor hun voortbrstaan en mede daardoor het klimaatsceptische geluid zouden ondersteunen..maar dat doen ze niet, ze zetten wat betreft transport hun kaarten op biobrandstoffen (ethanol) en waterstofgas http://www.shell.nl/sustainability/alternatieve-energie-voor-transportdoeleinden.html

    • David Dirkse 8 april 2017 om 13:49- Antwoorden

     Window dressing. De oliemaatschappijen kunnen veel beter rekenen dan de alarmisten (schat ik in) zodat ze weten dat hun producten voorlopig niet gemist kunnen worden. Maar het is wel de bedoeling dat we Shell blijven tanken, vandaar deelname aan een windparkje….
     Zie ook de aanleg van Nordstream2, gebeurt heus niet zomaar.

    • Hugo Matthijssen 10 april 2017 om 10:08- Antwoorden

     Kees
     Shell heeft maar een doel en dat is in de toekomst heel veel gas verkopen.
     Vandaar dat ze bij de de onderhandelingen over het energieakkoord samen met natuur en milieu ( die elektrische auto’s verloot) gelobbyd hebben voor de sluiting van kolencentrales.
     Als ik jouw link volg dan kom ik de volgende tekst tegen:
     Waterstof
     Waterstof zal hoogstwaarschijnlijk in de komende tientallen jaren een steeds grotere rol gaan spelen bij de aandrijving van voertuigen. Waterstof is een energiedrager en dat houdt in dat de CO2-uitstoot afhankelijk is van de wijze waarop waterstof wordt geproduceerd. De meeste waterstof wordt momenteel geproduceerd uit niet-hernieuwbare bronnen zoals aardgas en steenkool, maar in de toekomst kan meer waterstof worden geproduceerd uit hernieuwbare energie of elektrolyse.

     Wij zijn betrokken bij onderzoeks- en demonstratieprojecten en wij hebben een aantal commerciële waterstoftankstations geopend.
     Daarmee zetten ze zichzelf wel neer.
     Uiteraard kun je waterstof halen uit aardgas maar uit kolen.
     Ik ben erg benieuwd hoe en op welke manier er waterstof gemaakt uit koolstof.

 10. dwk 8 april 2017 om 09:59- Antwoorden

  Moet ik Olivats filosofische uiteenzetting nu lezen als een reductie van de problemen tot een simpel begrotingsvraagstuk, een oproep tot laissez faire en tegelijk ook tot consuminderen?

  • ErikN 8 april 2017 om 15:10- Antwoorden

   dwk

   Bekijk het maar als een groot werkgelegenheid project, net als de werkverschaffing in de jaren 30 vd vorige eeuw.

   • Boels 8 april 2017 om 16:11- Antwoorden

    Met als grote grap: NGO’s verdienen er het meeste aan.
    Vervolgens buitenlandse bedrijven en buitenlandse werknemers.
    Gewoon omdat NL de laatste decennia groen-georienteerden heeft opgeleid, daarom zijn er geen vakmensen meer te vinden.

    • David Dirkse 8 april 2017 om 21:15- Antwoorden

     Als het licht uitgaat zie je pas goed aan welke opleiding je wat hebt……

 11. Hetzler 9 april 2017 om 17:59- Antwoorden

  @Dirk Het aardige van dat alles is bovendien dat de voorvechters van CO2-terugdringing er alles aan doen om deze terugdringing te voorkomen door het toepassen van inferieure technieken i.p.v. kernenergie waardoor back-up door fossiele energiebronnen noodzakelijk blijven: dus winst voor Shell, winst voor de windmolenboeren en bestaansredenen voor de milieubeweging.

 12. Hans Labohm 9 april 2017 om 18:35- Antwoorden

  Wegens technische moeilijkheden namens Jeroen Hetzler.

  @Dirk Het aardige van dat alles is bovendien dat de voorvechters van CO2-terugdringing er alles aan doen om deze terugdringing te voorkomen door het toepassen van inferieure technieken i.p.v. kernenergie waardoor back-up door fossiele energiebronnen noodzakelijk blijven: dus winst voor Shell, winst voor de windmolenboeren en bestaansredenen voor de milieubeweging.

Geef een reactie