Opgeofferde landschappen

Nein zur windkraft

Onlangs verscheen in Duitsland een boek, ‘Geopferte Landschaften. Wie die Energiewende unsere Landschaft zerstört’, (Heyne Verlag, 368 Seiten, 16.99 Euro), waaruit de onoverbrugbare tegenstelling blijkt tussen twee vleugels van de milieubeweging: de traditionele natuurbeschermers en de klimaatbevlogenen.

De samensteller en hoofdauteur is Georg Etscheit, een groene activist en journalist die voor de crème de la crème van de Duitse bladen schrijft, zoals ‘Zeit’, ‘Süddeutsche Zeitung’ en ‘dpa’.

Het boek is een verzameling van kritische geluiden, niet van kernenergie- en bruinkoollobbyisten, maar van bekende natuurbeschermers.

De 18 auteurs – journalisten, advocaten, kunstenaars, wetenschappers, ornithologen, natuurkundigen, theologen of gewoon natuurliefhebbers – behandelen in 22 bijdragen verschillende aspecten van de problematiek, zoals biogasinstallaties, zonnepanelen en windturbines. De bijdragen zijn feitelijk, nuchter wetenschappelijk, maar soms ook polemisch.

Een van de bekendste auteurs is Enoch zu Guttenberg, een dirigent die sterk is betrokken bij de bescherming van het milieu. In 1975 was hij medeoprichter van de Federatie voor Milieu en Natuurbehoud Duitsland (BUND). In mei 2012 verliet hij BUND, omdat hij de plaatsing van landschapsvernietigende windturbines afwees. Hij wilde niet geassocieerd worden met de verdenking dat BUND zich had laten omkopen door daarmee akkoord te gaan. Hij noemt het de ‘Erneuerbare-Energien-Gesetz’ (EEG) een geldvernietigingsmachine die slechts enkelen rijker maakt.

De essentie van het betoog is: hernieuwbare energie levert lang niet zo veel op als ons wordt voorgespiegeld.

De Energiewende zal maandelijks niet meer kosten dan een bolletje ijs, zo stelde de Duitse minister van milieu, Jürgen Trittin, ongeveer tien jaar geleden, de Duitse bevolking gerust. Maar vandaag de dag betaalt een gezin van vier personen jaarlijks 300 euro voor de EEG-toeslag en deze zal in de toekomst sterk stijgen. Hoe hoger het aandeel duurzaam energie wordt, des te meer zal men daarvoor moeten betalen. De huidige jaarlijkse subsidie bedraagt ruim 23 miljard euro. Die zal snel op zijn. De landschapsvernietiging is daarentegen blijvend.

Etscheit: ‘Wind levert weliswaar 13 procent van de elektriciteit, maar die is slechts goed voor een vijfde van de totale vraag naar energie, waarbij ook het verkeer en verwarming moeten worden opgeteld. Van de totale vraag leveren windturbines slechts 2,4 procent. … Slechts 2,4 procent van de energie voor bijna honderd procent vernietiging van het platteland! Een veel te hoge prijs.’

De toekomst van energie in Duitsland moet groen zijn, aldus het officiële credo. Maar natuurbeschermers waarschuwen nu: door de Energiewende zullen we onze laatste natuurlandschappen verliezen.

‘Duitsland speelt een voortrekkersrol door het goede voorbeeld te geven.’ Aldus een brochure van het Ministerie van Economische Zaken over de toekomst van energie. Zo zien Duitsers het graag. Duitsland als rolmodel, als een wereldkampioen: in het voetbal, in de bescherming van het milieu, in hernieuwbare energie. Maar nu keert het tij. Volgens een recente opiniepeiling is 80 procent van de Duitsers tegenstander van meer windturbines in bosgebieden.

Duitsland telt nu rond 27 000 windturbines. Sommige reiken tot 230 meter hoog – tien keer zo hoog als een typische dorpskerktoren. Er zijn ook fotovoltaïsche parken voor zonne-energie, honderdduizenden hectaren maïsvelden voor de productie van biogas en binnenkort nieuwe krachtige hoogspanningsleidingen – de elektriciteitssnelwegen van de Energiewende.

In november vorig jaar presenteerde de nationale raad van economische deskundigen in Berlijn haar jaarverslag. Dit bevatte scherpe kritiek op de Duitse Energiewende, die als ‘inefficiënt en duur’ werd gekwalificeerd. Tegelijkertijd groeit de weerstand van onderop, vanuit de bevolking.

Etscheit: ‘Wij Duitsers hebben ons opnieuw in een ideologie verstrikt. We geloven dat we met de Energiewende een absolute oplossing hebben gevonden om de wereld te redden. Dat willen we blindelings bereiken. Een dwaalweg! … Als gevolg van de zogenaamde Energiewende, gaan de laatste open ruimtes verloren door de plaatsing van duizenden windturbines, uitgestrekte vlaktes zonnecellen, eentonige korenvelden voor de productie van biogas en honderden kilometers nieuwe hoogspanningsleidingen.

De auteurs ontkennen niet dat er een probleem is met klimaatverandering. Maar ze wantrouwen ‘groene stroom’. De door de politiek gepropageerde Energiewende is vooral een alibi om nutteloze subsidies te incasseren. Wie volgens de regels van de wet stroom uit hernieuwbare energie teruglevert aan het net, krijgt een vergoeding die vèr boven de marktprijs ligt. Windturbines worden in bouwverordeningen bevoorrecht. Zo is het mogelijk tot 200 meter hoge windturbines te plaatsen op plekken, waar niet eens een snackbarretje mag staan.

Etscheit: ‘Het nieuwe klimaatbeleid van de regering Trump … toont aan dat de invloed van Duitsland op het mondiale klimaatbeleid uiterst gering is. Ik zie in de Energiewende een soort van heilsproject, waarin opnieuw het oude denken tot uitdrukking komt: ‘Am deutschen Wesen soll die Welt genesen.’ Maar dat zal niet werken in dit geval. Zelfs als dit egoïstisch klinkt, ik en een groeiend aantal burgers zijn niet bereid ons landschap te laten vernietigen om een onmeetbare verandering in het klimaat te realiseren. …

Ik geloof in ieder geval niet in de steeds weer verkondigde voortrekkersrol van Duitsland, omdat uiteindelijk toch ieder land zijn eigen weg zal gaan: het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld met kernenergie en wind. De Polen zullen niet binnen afzienbare tijd steenkool uitfaseren en de VS wil nu het verbruik van steenkool nieuw leven inblazen. Dat bewijst dat onze invloed zeer beperkt is en dat we ons derhalve niet belangrijker dienen voor te doen dan we zijn. …

Objectief gezien, is de Energiewende een enorme verspilling van middelen met zeer weinig effect. Het aandeel van hernieuwbare energie in het elektriciteitsverbruik is slechts 30 procent. Elektriciteit is op haar beurt weer goed voor slechts 17,5 procent van het totale energieverbruik. Dat relativeert de inspanning die we ons getroosten. In plaats van duurzame groene energie produceren we duurzame vernietiging van de natuur. …

De prijs van dat alles is zeer hoog. Grote delen van ons landschap zijn vernietigd en de populaties van bedreigde vogelsoorten en vleermuizen zijn gedecimeerd. En de geluidsoverlast van windturbines is een gevaar voor de volksgezondheid. …

De bijdrage van windenergie aan het Duitse primaire energieverbruik is slechts 2,4 procent. Hiervoor werden ongeveer 27.000 windturbines gebouwd.

De kosten en de resultaten zijn er voor mij buiten alle proporties. Windenergie is zeer inefficiënt. Voor mij is het getuigenispolitiek. …

Er zou een moratorium op windenergie moeten komen. Dat wil zeggen, er mag geen enkele windturbine bijkomen voordat men de zaak nog eens grondig heeft doordacht in plaats van het nemen van overhaaste maatregelen in reactie op de Fukushima-paniek. Er is thans een enorme toename van het aantal windturbines, zelfs in de mooiste en meest kwetsbare gebieden. Dat dit beleid stuit op grenzen vanwege het gebrek aan maatschappelijk draagvlak kan niemand verrassen.

Volgens serieuze energiestudies zouden we een totaal van ten minste 80.000 windturbines nodig hebben voor een volgende fase van de Energiewende – drie keer zo veel als nu. Ik kan me niet voorstellen dat de bevolking dat zou accepteren. De weerstand groeit overal massaal. Er zijn meer dan 600 anti-windenergie burgerinitiatieven en de trend is stijgend. Deze mensen moeten serieus worden genomen en niet worden weggezet als gefrustreerde burgers (‘Wutbürger’). In het bijzonder mogen we dit protest niet aan de ‘Alternative für Deutschland’ (AFD), overlaten, die daar al lang lucht van heeft gekregen.

Hernieuwbare energiebronnen zijn niet geschikt voor het leveren van de basislast van het elektriciteitsnet en de hiervoor benodigde opslagcapaciteit behoort vooralsnog tot het technologisch Utopia. Het is dus geen wonder dat geen enkel ander land het Duitse voorbeeld – een gelijktijdige beëindiging kernenergie en steenkool – heeft gevolgd.

Aldus Georg Etscheit.

Bron hier.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.

Door | 2017-03-31T22:19:47+00:00 1 april 2017|14 Reacties

14 Reacties

 1. rvsracer 1 april 2017 om 09:36- Antwoorden

  Hoe vaak zal Nicola Tesla zich omdraaien in zijn graf……..

  • Boels 1 april 2017 om 12:17- Antwoorden

   Is dat om energie op te wekken?

 2. Honest Broker 1 april 2017 om 10:58- Antwoorden

  80.000 extra turbines, met een landoppervlak van zo’n 360.000 km2 betekent een turbine elke 4.5 km2 of elke dikke 2 km.

  Zie ik niet gebeuren.

  # zeeoppervlak Duitsland is beperkt en maakt voor de orde van grootte berekening weinig uit

  • David Dirkse 1 april 2017 om 14:59- Antwoorden

   Duitsland heeft veel meer windturbines nodig. Voor NL moeten we er al 100.000 minstens neerzetten om de welvaart enigszins te handhaven. Dat is dan wel inclusief de productie van synthetische brandstoffen voor de transportsector en de landbouw.

 3. gerard d'Olivat 1 april 2017 om 12:34- Antwoorden

  Opgeofferde landschappen…??.Tja allemaal klein bier @Hans. Ik zou eens wat aandacht besteden als je in landschappen en zinloze energieprojecten geïnteresseerd bent in de Oil Sand Boom in Alberta. Dan heb je het tenminste over iets.
  Maar ja dat gaat over fossiele brandstoffen en die worden hier op dit altaar altijd kritiekloos aanbeden, dan maakt niks meer uit en zeker niet zoiets wazigs als ‘Umwelt’.

  • Ronel 1 april 2017 om 16:27- Antwoorden

   En omdat het daar een puinhoop is, is het dus géén probleem om er hier in Europa ook maar een zooitje van te maken? Wat is dat voor ’n simplistische redenering? Dat soort dingen worden vooral door groene gekkies gezegd. “Er worden al duizenden vogels doodgereden in het verkeer, dus mogen onze windturbines ook gerust honderden (vaak zeldzame en/of beschermde) vogels en vleermuizen uit de lucht meppen”
   Tuurlijk joh…..

 4. Hetzler 1 april 2017 om 17:59- Antwoorden

  @Olivat Dit is een typische jij-bak om de aandacht van de geschetste problematiek af te leiden en het vormt geen bijdrage aan het denken over deze problematiek.

 5. gerard d'Olivat 1 april 2017 om 19:29- Antwoorden

  @Hetzler. Je kunt met een paard in een tredmolen bijvoorbeeld energie opwekken.
  Dat paard heeft over het algemeen oogkleppen op. Dat doen ze niet zomaar.
  Het is de bedoeling dat het paard zich niet al te veel afvraagt over hoe de wereld er buiten zijn eeuwige tredgang uitziet.
  Dat maakt onrustig zo zal de gedachte van de eigenaren van de tredmolen’site’ wel voor de geest staan.
  Deze site is echt zo’n tredmolen energiesite en iedereen loopt braaf zijn rondjes mee.
  Na gedane arbeid….weer een artikel geconsumeerd over ‘zwaaipalen’ met al zijn gevolgen of zo een zakje haver hier een klopje daar en een duimpje omhoog.
  ‘Energie’ wende verstoort of vernietigt altijd landschappen en ‘natuur’, daar is niks bijzonders aan. En soms creëert ze landschappen en ‘beschavingen’.

  Zonder windmolens geen Nederland, vraag maar aan Leeghwater!!

  Teerzand projekten gebaseerd op kortlopende winst en veel te hoge optimistische olieprijs verwachtingen hebben landschappen ter grote van Nederland in één keer ontgonnen.
  Steden uit de grond gestampt die allang weer leeg staan enz. enz. Daar zijn die lullige windparkjes (ik zie er iedere dag een)vlak bij mij in de buurt maar kinderspel bij.
  De één, die windmolentredpaardjes geloven in de mythe van transitie en duurzaamheid als redding en vooruitgang van de mensheid.
  De anderen, onder andere deze tredmolen site, gelooft in de ‘infinite’ aanwezigheid van fossiele bandstoffen voor redding van de mensheid en mocht dat tegenvallen in de mythe van de technologische vernieuwing. (thorium of nog gekker kernfusie).

  En voor beide tredmolens geldt de larmoyante verwijzing naar al die arme vogeltjes (m.m) die we maar slachtofferen op het hakblok van onze ‘beschaving’.
  Ach die arme vogeltjes….
  Ze hebben echter één ding voor op het paard inde tredmolen….ze hebben een ‘vogelperspectief’.

  • John 1 april 2017 om 21:07- Antwoorden

   Prima! Moet jij gewoon doen, maar val ons met die pertinente onzin niet lastig. Zoek een leeg continent en plant dat vol met molentjes en paneeltjes zonder andere energiegrondstoffen. Eens kijken hoelang je dat vol houdt.

   • gerard d'Olivat 1 april 2017 om 21:24- Antwoorden

    Ha @John…geef eens inzicht in jouw jaarlijks energie verbruik inclusief auto en werkplek enz. Extrapoleer dat naar de wereldbevolking van laten we zeggen 9 miljard en leg mij eens uit hoe ‘we’ dat allemaal voor elkaar gaan krijgen.
    Deze site is immers zo ‘begaan’ met het lot van de wereldbevolking en haar ‘vooruitgang’. Ach die arme mensjes die straks de rekening moeten gaan betalen voor die duurzame energie!! Het is alsof ik hier op een socialistische site beland ben.
    Iedereen maakt zich opeens druk over de laagst betaalden….
    Ik ben benieuwd naar je berekening en trouwens ook die van @Hetzler en @Labohm al die semi socialisten die zich opeens!! druk gaan maken over de energie rekening van de laagstbetaalden.

    Energie is een moeilijk probleem, maar dat is hier nog niet doorgedrongen.
    Jullie kunnen goed rekenen, zelfs tot na de komma… of het nou over temperatuur of energiekosten gaat. Zet hem op @John!!! wedden dat je niet met een berekening komt.

   • John 2 april 2017 om 08:50- Antwoorden

    “Energie is een moeilijk probleem, maar dat is hier nog niet doorgedrongen.”

    Dat is het niet, mits men de juiste keuzes maakt.
    En die worden tot nu toe nog niet gedaan.

 6. Hugo Matthijssen 2 april 2017 om 10:31- Antwoorden

  Gerard:
  Je tekst:
  Je kunt met een paard in een tredmolen bijvoorbeeld energie opwekken.
  Dat paard heeft over het algemeen oogkleppen op. Dat doen ze niet zomaar.
  Het is de bedoeling dat het paard zich niet al te veel afvraagt over hoe de wereld er buiten zijn eeuwige tredgang uitziet..
  Er was een tijd dat met paarden energie werd opgewekt energie voor de rijken.
  De armen moesten hu eigen lijf inzetten om energie op te wekken.
  Een ruiter ging zeker 5 tot 8 x sneller als een lopend mens.
  Er is echter nog een achterliggend probleem voor de meeste mensen namelijk het voedseltekort. Paarden hadden haver nodig en groenvoer. De rijken bezaten het land en bepaalde wat er geteeld werd hout werd gebruikt voor huizen en scheepsbouw en het verwarmen van de huizen van de rijken in 1850 was er vrijwel geen bos meer over. Armen mochten aardappels eten en was de oogst slecht jammer dan kon je creperen. In die tijd stond er 2 jaar gevangenisstraf op het stelen van een zak aardappels, kon je geen baan vinden in dienst van de rijken dan had je de keus tussen stelen of bedelen een ook voor dat laatste werd je voor het gerecht gesleept.
  De voornaamste energiebronnen naast mankracht waren paarden voor transport of in tredmolens, windmolens en watermolens in beekjes en rivieren.
  Je kunt dat ook stellen dat in die tijd energie geproduceerd werd op basis van biomassa , waterkracht en wind.
  Omdat windmolens de helft van de tijd nauwelijks energie leverden hadden de meeste molenaars nog een alternatief beroep.
  Daarna kwam de eerste stoommachine 4 pk en al snel veel meer je kon een hele fabriek aandrijven. De eerste dieselmotor en verbrandingsmotoren op benzine etc.
  Centrales draaiden op kolen en ook de armen gingen hun huizen verwarmen.
  Begin vorige eeuw werd kinderarbeid verboden en kamen nieuwe vormen van onderwijs. Geleidelijk aan bouwde men de huidige maatschappij op.
  Mijn eerste auto in had 12 pk nu rij ik in een auto met 110 pk die net zoveel brandstof per km gebruik(t)en

  En we gaan weer dezelfde richting op als het zo doorgaat. Met alle inspanningen in het energieakkoord komt er ongeveer 3 tot 5 % van onze huidige energie beschikbaar uit wind en zon. De rest van biomassa en wat zie je voedsel uit mais, suiker en zetmeel zetten we in voor bio ethanol en biogas, eerbare olie wordt omgewerkt tot biodiesel en de bossen in de wereld . We verbrande weer voedsel en vallen terug tot biobrandstof en dat heet vooruitgang. Waanzin iets anders kun je er niet van maken.
  Gerard je hebt het over teerzanden in iedere situatie kom je zaken tegen die minder gewenst zijn maar het nu verbieden van fossiele brandstoffen is letterlijk het paard achter de wagen spannen. enkele rijken zoals de windmolen miljonairs en andere uitbuiters zullen een goed leven hebben en de rest mag weer bloeden.
  Weet wel dat de gemiddelde leeftijd van de armen in de 19e eeuw nog geen 40 jaar was.
  Gerard denk een na voor je kreten slaakt en stokpaardjes berijdt.

  • gerard d'Olivat 2 april 2017 om 14:15- Antwoorden

   @Hugo, er heerst hier een wonderlijk misverstand als zou ik voor het terugdringen van fossiele energie zijn.
   Ik merk alleen op dat energie complexer is dan het aldoor maar weer herhalen van dezelfde berekeningen en standpunten, met als zondebok de zgn ‘renewables’ . Die oogkleppen focussing maakt dat energieproblemen anderszins niet eens meet benoemd mogen worden.
   De suggestie die daarmee gewekt wordt is alsof we die nou maar de deur uit zouden smijten, economische groei en welvaart als vanzelf zich als een warme deken zich zou verspreiden over de mensheid.

   Energie is een onmisbare voorwaarde voor economische groei, tja daar zijn we het gauw over eens.

   Maar tegen welke prijs! maw wat kun je je als consument/producent van goederen permitteren? Waar je het dus ook over eens kunt zijn is dat er bij de berekeningen over renewables nogal wat gesjoemeld wordt en dat subsidie voorlopig nog aan de bron ligt van die ontwikkelingen.
   Maar ja dat geldt ook voor subsidie om onrendabele olievoorraden te blijven oppompen of kernenergie berekeningen te manipuleren waarbij allerlei werkelijke kosten niet of nauwelijks door berekend worden. Verouderde mijn en koleninstallaties in de VS en China tja wie betaald daar voor. Subsidie op brandstof aan de pomp….de landen zijn te veel om op te noemen.
   Ik kan me goed voorstellen dat China waar wij al onze vervuilende industrie naartoe gebracht hebben, inmiddels bijna stikken in hun vervuilde steden met hun onrendabele kolencentrales.
   Waar denk je dat de discussies over kerncentrales in Frankrijk overgaan… Vooral over de deplorabele financiële situatie van Areva of in Japan en de VS en Engeland over het faillissement van Westinghouse en de verliezen van Toshiba.
   http://www.lefigaro.fr/societes/2017/03/30/20005-20170330ARTFIG00277-la-filiere-nucleaire-francaise-mutique-sur-la-faillite-de-westinghouse.php
   Hoegroot zijn de verliezen die er sinds 2014 in de schaliegas industrie in de VS zijn gemaakt.
   http://oilprice.com/Energy/Energy-General/Oil-Jobs-Lost-250000-And-Counting-Texas-Likely-To-See-Massive-Layoffs-Soon.html
   Venezuela, Brazilië… Australië overal zijn de problemen hetzelfde. verouderde installaties, onvoldoende geld om nieuwe investeringen te doen.
   (En wat voor energie geldt geldt trouwens voor veel zo niet alle grondstofprijzen.)

   De reden… Een energieprijs die te hoog is voor de consumenten en te laag voor de producenten.
   Dat is de spagaat waar de energieproblematiek zich afspeelt of het nu renewables of shale is.
   Deze site staart zich blind op renewables en vergeet de achterliggende energie problematiek.

 7. Louis 2 april 2017 om 12:12- Antwoorden

  Huh, als 27.000 windmolens voor 2.4% in de energievoorziening voorziet dan komen ze met 80.000 erbij toch net op 10%. Nog afgezien van het feit dat de huidige 27.000 bij veel wind te veel produceren. Dat betekent dat het rendement van elke toegevoegde windmolen afneemt omdat bij 100% voorziening er afvalstroom wordt geproduceerd.

Geef een reactie