Een periode van klimaatoptimisme is aangebroken…

Marcel Crok van video

Komende week (zie schema hierboven) veel aandacht in de media voor klimaatoptimisme. Initiator achter deze uitzendingen is opiniemaker Marianne Zwagerman. Af en toe ziet of hoort u mij ook voorbij komen, bv. in de uitzending van WNL Opiniemakers op dinsdag 18 april om 21:20 uur. Radio 1 besloot n.a.v. die uitzending op dinsdag Zwagerman iedere dag een minuut zendtijd te geven op Radio 1 waarna anderen reageren (waaronder uiteraard ook de ‘pessimisten’).

Ik heb de afgelopen weken veel contact gehad met Zwagerman en ben blij met haar inbreng in het debat. Ze heeft zich in korte tijd snel en goed ingelezen. Ze begon haar ‘campagne’ met de hashtag #klimaathysterie, wat op zich ook een terechte observatie is, maar besloot gaandeweg om over te stappen op het veel positievere #klimaatoptimist.

De term klimaatoptimist spreekt mij aan en sluit ook naadloos aan bij de term ecomodernist, die wij met een groep journalisten vanaf deze week meer bekendheid gaan geven met de publicatie van ons boek Ecomodernisme, Het nieuwe denken over groen en groei. In dat boek noemen wij klimaat “een probleem, niet hét probleem”.

Omdat het nagenoeg onmogelijk is in de korte spreektijd in de media je verhaal in alle nuance te kunnen doen volgt hieronder een samenvatting waarom ik optimistisch ben over klimaatverandering en waarom ik verwacht dat onze CO2-uitstoot geen grote problemen gaat geven in de komende eeuw.

Toen ik in de zomer van 2009 research deed voor mijn boek De Staat van het Klimaat ontmoette ik in Boulder de charismatische onderzoeker Mickey Glantz. Hij vertelde me over de beginjaren van het IPCC, eind jaren tachtig. Zijn standpunt was dat klimaatverandering winnaars en verliezers zal kennen, dat er voordelen en nadelen aan kleven. Maar in zijn contacten met het IPCC werd hem al snel te kennen gegeven dat alleen de verliezers binnen het IPCC aandacht zouden krijgen. Hij haakte af. Het negatieve denken over klimaatverandering (klimaatpessimisme) domineert al zeker twee, zo niet drie decennia de wetenschappelijke literatuur (“it’s worse than we thought”), de IPCC-rapporten en de media.

Het publiek, dat zich vooral informeert via de media, kan door dit continue bombardement aan negatief nieuws over klimaat bijna niet anders dan geloven dat het 5 voor 12 is (of al over 12 zoals politici en activisten geregeld stellen). Ik werk al enige tijd aan het boek Hoezo 5 voor 12? Waarom ons klimaat niet gered hoeft te worden waarin ik uitleg dat een veel positievere kijk op het klimaat mogelijk is, grotendeels ondersteund door de IPCC-rapporten zelf!

Het is zeker: de mens warmt de aarde op!
Het IPCC stelde in haar vijfde rapport in 2013 dat het 95% zeker is dat broeikasgassen tenminste de helft van de opwarming op aarde sinds 1950 hebben veroorzaakt. Deze claim laat nog heel wat ruimte voor onzekerheid en dus voor mogelijke andere oorzaken van klimaatverandering maar is desalniettemin geïnterpreteerd als ‘the science is settled’. Het zijn dit soort claims waarmee het publieke debat over klimaatverandering de kop in gedrukt wordt: we willen het vanaf nu niet meer hebben over de vraag of klimaatverandering een probleem is, maar alleen nog maar discussiëren over de mogelijke oplossingen, zo stelt men dan.

Dit is onterecht. De claim van het IPCC geeft geen antwoord op een aantal cruciale vragen: welk deel van de opwarming (sinds 1950 maar ook sinds 1850) komt nu precies door de mens? Antwoord: dat weten we niet. Het IPCC gaat er overigens wel vanuit dat vrijwel alle opwarming (een kleine graad Celsius sinds 1850) door broeikasgassen veroorzaakt is. Mijn standpunt: het is uiteraard aannemelijk dat broeikasgassen hebben bijgedragen aan de opwarming, maar we weten niet in welke mate en daar is ook vrijwel niet achter te komen. Het is voorbarig om je erg zeker op te stellen zoals het IPCC doet, vooral omdat we nog veel niet weten over de bijdrage van natuurlijke klimaatverandering. Bijvoorbeeld waarom was het eveneens warm rond het jaar 1000 toen de mens nog geen broeikasgassen uitstootte? Waarom belandden we tussen 1300 en 1850 in een koudere periode waarin gletsjers zich sterk uitbreidden? Op dat soort logische vragen heeft ook het IPCC geen antwoorden en het is daarom prematuur om al te zeker te zijn over de oorzaken van de huidige opwarming.

Andere belangrijke vragen waarover nog veel onduidelijk is zijn: hoeveel opwarming krijgen we in de toekomst? Is opwarming eigenlijk wel een probleem?

Klimaat lijkt niet zo gevoelig voor CO2
Dat brengt ons bij een belangrijk punt voor mijn klimaatoptimisme. Zelfs als je vrijwel alle opwarming sinds 1850 toeschrijft aan broeikasgassen (zoals het IPCC doet) dan kun je becijferen dat het klimaat helemaal niet zo gevoelig is voor CO2. De Britse onderzoeker Nic Lewis en ik hebben in een zeer uitgebreide reactie op het IPCC-rapport (Nederlandse vertaling hier) laten zien dat dit ‘goede nieuws’ door het IPCC niet echt gebracht werd.

Wat is er precies aan de hand? Heel kort: klimaatmodellen waarop vrijwel al ons klimaatbeleid (denk aan het klimaatakkoord van Parijs) gebaseerd is warmen gemiddeld zo’n 3,4 graden Celsius op als de CO2-concentratie in de atmosfeer verdubbelt. Met zo’n verdubbeling van de CO2-concentratie zijn we op dit moment hard bezig. De concentratie was 280 ppm (deeltjes per miljoen) rond 1850 en is door toedoen van het gebruik van fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool inmiddels gestegen tot 400 ppm. Later deze eeuw bereiken we mogelijk de verdubbeling (560 ppm).

Welnu, Nic Lewis en diverse andere onderzoekers hebben de laatste jaren laten zien dat het werkelijke klimaat (voor zover we dat kunnen meten en duiden) veel minder gevoelig lijkt te zijn. De data suggereren een klimaatgevoeligheid van ‘slechts’ rond de 1,5-2 graden Celsius. Nogmaals, daarbij ga je ervan uit dat vrijwel alle opwarming sinds 1850 door broeikasgassen komt, wat best een conservatieve aanname is. Het werkelijke klimaat lijkt dus maar de helft zo gevoelig te zijn voor CO2 dan de klimaatmodellen. Het IPCC en beleidsmakers baseren zich echter nog altijd op de ‘overgevoelige’ modellen.

Die ‘overgevoelige’ modellen overschatten de opwarming in de laatste 35 jaar al behoorlijk. Ik heb dat uitgebreid besproken in een lezing die ik eind 2015 hield bij het KNMI voor de Nederlandse Natuurkunde Vereniging (NNV).

Ons gevoel van urgentie is sterk gebaseerd op toekomstprojecties met klimaatmodellen. Niet verwonderlijk warmen die overgevoelige modellen sterk op waardoor we in sommige scenario’s al over 25 jaar over de internationaal afgesproken tweegradengrens heen gaan. Maar ga je uit van de ‘waargenomen’ gevoeligheid voor CO2 dan wordt de soep niet zo heet gegeten. Lewis en ik schatten in ons rapport dat bij het een na hoogste scenario van het IPCC (dat wij op dit moment reëel vinden) 2 graden pas rond 2100 bereikt. Dit scenario gaat ervan uit dat we de rest van de eeuw elk jaar meer CO2 zullen uitstoten dan in 2015! M.a.w. zelfs zonder een daling van de CO2-emissies staat ons vermoedelijk slechts milde opwarming te wachten tot aan 2100.

Extremen nemen niet toe
Een andere zeer positieve ontwikkeling de laatste jaren, die erkend is door het IPCC in twee rapporten, is dat ingrijpende weersextremen zoals orkanen, tornado’s, overstromingen en droogte, niet zijn toegenomen. Dus in tegenstelling tot de geluiden die je continu in de media hoort, dat het klimaat extremer zou worden, is dat niet het geval. Schade door extremen neemt weliswaar toe, maar dat komt louter doordat we met meer mensen zijn die meer kapitaal hebben. Corrigeer je daarvoor dan blijft er geen klimaattrend over. Een zeer belangrijke speler in dit debat is Roger Pielke Jr. Hij werd in Amerika vanwege zijn genuanceerde boodschap (er is geen toename in extremen) zo hard aangepakt door klimaatactivisten dat hij zijn klimaatwerk heeft stopgezet. In een recente testimony vat hij de stand van de wetenschap op dit gebied goed samen.

Het aantal slachtoffers door extreem weer is de afgelopen eeuw spectaculair gedaald met meer dan 90%, zowel in absolute als relatieve (per miljoen inwoners bijvoorbeeld) zin. Deze daling is een teken van toegenomen welvaart en technologie waardoor we ons als mens beter kunnen wapenen tegen natuurgeweld.

Zeespiegel stijgt maar versnelt niet
Ja maar hoe zit het dan met die smeltende ijskappen waardoor we onder water zullen lopen? De zeespiegel begon rond 1850 te stijgen, aan het einde van de Kleine IJstijd. Lange meetreeksen (waaronder een aantal langs de Nederlandse kust) laten sindsdien een gestage zeespiegelstijging zien van ongeveer 1,8 mm/jaar wat neerkomt op 18 cm per eeuw. Van een versnelling in die stijging is geen sprake hoewel sommige onderzoekers claimen dat sinds 1992, toen we ook met satellieten gingen meten, de stijging sneller verliep (zo’n 3 mm/jaar). Het is echter nog verre van duidelijk of die snellere stijging ook in de getijdemetingen langs de kusten te zien is. In ieder geval niet langs de Nederlandse kust.

De CO2-concentratie begon na de Tweede Wereldoorlog versneld te stijgen. Het is interessant dat de zeespiegel niet mee versnelt. De zeespiegel begon ook al te stijgen in 1850 ruim voordat broeikasgassen volgens het IPCC een dominante rol begonnen te spelen. Toen ik een van de hoofdauteurs van het IPCC-hoofdstuk over zeespiegel tijdens een congres in Londen vroeg waarom de zeespiegel al in 1850 begon te stijgen was zijn antwoord: “That’s a very good question.”

Het IPCC gaat er op basis van de ‘overgevoelige’ klimaatmodellen vanuit dat de zeespiegel deze eeuw fors harder zal gaan stijgen, in de orde van 3 tot 8 mm/jr. Mijn standpunt is: eerst maar eens zien dat getijdenmetingen überhaupt een snellere stijging gaan vertonen.

De Aarde vergroent
Als laatste wil ik opmerken dat zoals Mickey Glantz aan het begin van dit stuk al opmerkte, het vreemd is dat we alleen op een negatieve manier over klimaatverandering mogen spreken van het IPCC. Als gevolg van de toegenomen CO2 in de lucht is de aarde aantoonbaar aan het ‘vergroenen’. Dat komt doordat de biosfeer een deel van de CO2 die wij uitstoten opneemt. Dit betekent uiteraard niet dat tropisch woud kappen maar weer moet kunnen. Maar het is wel een positief aspect waarover het IPCC weinig zegt. Dat is goed gedocumenteerd door mijn gewaardeerde collega Matt Ridley in zijn GWPF-lezing.

Meer CO2 in de lucht leidt ook tot hogere landbouwopbrengsten. Niet voor niets brengen tuinders extra CO2 in hun kassen om paprika’s en tomaten sneller te laten groeien.

Tenslotte
Een lage klimaatgevoeligheid, overgevoelige modellen, geen trends in extremen, geen versnelling van de zeespiegel, positieve effecten van CO2 op planten, bomen en landbouwgewassen, dat is in een notendop waarom ik klimaatoptimist ben.

Kan ik uitsluiten dat klimaatverandering niet toch een groot probleem gaat worden? Natuurlijk niet. Maar het mooie van klimaat is dat het een kwestie van de lange adem is. Er is tijd zat om klimaatverandering goed te monitoren. Klimaatverandering gaat tot nu toe aanzienlijk langzamer dan voorspeld door de klimaatmodellen. Het is voorbarig om paniekvoetbal te spelen en dat is wel wat nu gebeurt. Er worden miljarden verslindende maatregelen genomen die ook nog eens een verwaarloosbaar effect hebben op de CO2-concentratie. Het middel (klimaatbeleid) is op dit moment erger dan de kwaal (klimaatverandering).

Bron hier.

Beluister ook de interviews hier (vanaf 11.41.00 u.), met Marianne Zwagerman, Marcel Crok en Jan Paul van Soest.

 

Door |2017-10-06T22:28:30+00:0018 april 2017|31 Reacties

31 Comments

 1. Michiel de Pooter 18 april 2017 om 11:43 - Antwoorden

  Prima initiatief. Alleen gisteren werd ik nog wel onaangenaam getroffen door een onderwerp in het NOS journaal over de z.g. “vergroening” van het bedrijfsleven en in het verlengde daarvan, van de Groningse havens. We werden weer onnavolgbaar bekogeld met demagogie, misleiding en gewone ordinaire leugens. Vooral de toenemende brutaliteit waarmee desinformatie in populaire newsoutlets wordt uitgewisseld, stemt mij niet optimistisch. Maar goed, alle beetjes helpen.

  • dwk 18 april 2017 om 19:46 - Antwoorden

   Toch zei die havenmeneer met die witte schoenen en veel te grote mond iets opmerkelijks.
   Namelijk dat Google uitsluitend geïnteresseerd is in het groene imago dat molenwind met zich meebrengt.

 2. Scheffer 18 april 2017 om 12:31 - Antwoorden

  Nomenclatuur van het ecoconservatisme in politiek LinksGroen en GroenRechts is dat alle technische vooruitgang gelijk aan”vergroening” is / moet zijn. Heideplaggen op de daken mag dan vergroening heten, Oostvaarderplassen is natuur- en dierenmishandeling. Mega-windmolens, hectares zonnepaneelweiden en biomassa opstoken in energiecentrales is een schofferende aantasting van de wereldnatuur, dus géén vergroening. 200 kilo accu’s in een elektrische auto is ook geen vergroening, maar grove aantasting van het milieu in China en opgebruiken/verspillen van zeldzame metalen. Religieus klimaatpessimisme en ecoconservatisme verwerpen zowel alle nieuwe ontwikkelingen in fossiel en nucleaire energie, en dat vinden ze “vooruitgang”. Doet me denken aan de laat middeleeuwse religies vanuit Rome en Mekka.

  • Michiel de Pooter 18 april 2017 om 13:30 - Antwoorden

   Machthebbers en policymakers die onrechtvaardig beleid willen schuiven, bedienen zich a priori van taalnonchalance zoals groen, vergroening, duurzaam en (uiteraard) het goede doel. Dit is nooit onschuldig, want taal bepaalt voor een groot deel ons handelen. Het is altijd hetzelfde liedje, terwijl de achtiende eeuwse utilitaristen als Jeremy Bentham, ons daar al op gewezen hebben. Het gaat maar niet over. Onduidelijkheid is altijd in het voordeel van machthebbers en nadelig voor de zwakkeren, dus onrechtvaardig. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de laatsten een fictief beeld krijgen van de werkelijkheid. Perfect voorbeeld was natuurlijk gisteren de Groningse havenbaas in het NOS-Journaal.

 3. Pieter 18 april 2017 om 14:36 - Antwoorden

  Modellen zijn leuk, maar ook gevaarlijk. We kennen de juiste relaties niet, maar stoppen die wel in een model , wat per definitie nog eens een vereenvoudiging van de wetkelijkheid is. Om de uitkomsten van dit soort modellen leidend te laten zijn voor klimaatbeleid is zowel gevaarlijk als naïef. Het feit dat de werkelijkheid zo sterk afwijkt van de uitkomsten van de modellen, bewijzen dat de relaties, die het model veronderstelt, onjuist zijn. Maar zeker de politici, onze beleidsmakers, willen daar niet aan. Sterker nog die verklaren de uitkomsten van de modellen heilig en blijven derhalve beleid formuleren, dat op drijfzand is gebaseerd.

  • David 18 april 2017 om 17:41 - Antwoorden

   Alleen al het feit dat er tientallen modellen bestaan . Stel er zijn tien stellingen van Pythagoras en aan ons de keuze er eentje te selecteren die de leukste uitkomst geeft…… Met wetenschap heeft dat in elk geval niets meer te maken.

   • Henk 18 april 2017 om 18:21 - Antwoorden

    Ja want alle wetenschap is wiskunde

    Zucht

 4. Frans Dijkstra 18 april 2017 om 16:16 - Antwoorden

  Prima stuk!
  Overigens schrijft het IPCC het grootste deel van de opwarming niet meer alleen toe aan broeikasgassen (dat deden ze in 2007 nog wel) maar aan menselijke invloeden. Dat was hun manier om van 90% naar 95% zekerheid te komen. Je mag die percentages nemen voor wat ze waard zijn (op de hand gewogen expert-oordelen), maar in de media was de boodschap: ‘de zekerheid is weer toegenomen’. Geen enkele kwaliteitskrant heeft de truc doorzien.

  • ducdorleans 19 april 2017 om 19:35 - Antwoorden

   Frans,

   kan je daar even over uitweiden met wat quotes en links … dan hoeven we dat zelf niet meer op te zoeken …

   tia … 🙂

 5. @R.Bijsterveld. 18 april 2017 om 16:24 - Antwoorden

  Het KNMI stelt dat waterdamp een versterkende werking heeft
  op een klimaat opwarming (b.v. door co2).
  Als het klimaat opgewarmd wordt door co2 bv 1 graad C ,
  dan verdampt er meer water en versterk het broeikaseffect van waterdamp
  de oorspronkelijke opwarming van 1 graad tot bv 2 graden.
  Er gaat dan nog meer water verdampen, meer broeikas effect enz.
  In de meet en regeltechniek noemt men dit instabiliteit.
  Ik snap niets van deze redenering van het KNMI.
  Alsof de regulateur van een stoommachine de stoomklep verder openzet
  bij toerenverhoging van de machine.

 6. Leffert Oldenkamp 18 april 2017 om 16:25 - Antwoorden

  Zoals klimaatpessimisten de invloed van CO2 op het klimaat overdrijven, zo neigen de optimisten om de betekenis van meer CO2 voor plantengroei te overdrijven. In kassen kan nog wel wat worden bereikt, maar zelfs in kassen zijn andere groeifactoren al snel beperkend voor de plantengroei. De extra aanwas bij bomen, als gevolg van meer CO2, heeft al lang zijn grenzen bereikt. Dat geldt in feite voor alle open systemen.

  • Hans Labohm 18 april 2017 om 16:30 - Antwoorden

   Leffert Oldenkamp,
   Nieuwe ‘peer-reviewed’ studies suggereren dat een groot deel van de vergroening van de aarde over de laatste decennia voor een belangrijk deel, zo niet voornamelijk (70%!), aan de verhoging van de CO2-concentratie in de atmosfeer zou zijn toe te schrijven. Klopt dat wel/niet volgens jou?
   Zie: ‘Greening of the Earth and its drivers.’
   http://www.nature.com/nclimate/journal/v6/n8/full/nclimate3004.html

   • Leffert Oldenkamp 23 april 2017 om 18:06 - Antwoorden

    Hans,
    Voor vergroening zijn allereerst diverse terreinomstandigheden verantwoordelijk. Op CO2 alleen is geen groei mogelijk. Vervolgens kan extra CO2 tijdelijk een stimulants geven. Maar als de overige groeifactoren niet meer gaan inbrengen dan is meer CO2 niet effectief voor extra groei. Vergroening is overigens in de natuur een kenmerkend fenomeen, ook als er normale concentraties van CO2 in de atmosfeer zijn. Uiteindelijk wordt alles bos, tenzij de mens de zaak vernielt. Mooier kan ik Het niet maken. Leffert

    • Andre Bijkerk 23 april 2017 om 19:13 - Antwoorden

     Ja maar dat is niet aan de orde. Wel een wijdverspreide mythe van liegsites zoals sceptical science. Natuurlijk hebben planten een balans nodig van water, koolstof en macro en micro nutrients. Maar de huidige vergroening toont aan dat CO2 in die balans op een kritisch minimum niveau zit. We zijn nog lang niet op een CO2 optimum voor planten van ca 500-1000ppm. Planten zijn miljarden jaren verwend met 500ppm+ CO2 in de atmosfeer. Maar zeer recent moeten ze het regelmatig doen met 200ppm- gedurende de glacialen. Ze hebben daarom slechts recent de C4 fotosynthese uitgevonden als reactie daarop. Ook zien dan ook weinig bos en vrijwel overal steppe op het noordelijk halfrond gedurende de “stadials”. Uiteraard kunnen grassen en kruiden met minder CO2 toe dan bomen.

     Uiteraard, wanneer er voldoende CO2 kan worden aangevoerd, komt een andere factor daarvoor op een kritisch niveau. Fosfor en ijzer zijn kandidaten daarvoor. Maar zover is het nog lang niet.

    • Henk 23 april 2017 om 21:30 - Antwoorden

     En sceptici vergeten iedere keer weer erbij te vertellen hoe hoog het zeeniveau was toen het CO2 niveau 1000 ppm aantikte

     Over het weg laten van informatie gesproken

  • David 18 april 2017 om 17:43 - Antwoorden

   Ja, water is ook belangrijk.

 7. Hetzler 18 april 2017 om 18:03 - Antwoorden

  Het is goed om weer eens een samenvattend beeld te krijgen. Dit lijkt mij ook van belang om aan anderen te laten zien.
  @Leffert Op zich wel juist om te stellen dat voor een optimaal effect factoren als bemesting (samenstelling van bemesting), water, bodemgesteldheid et cetera alle ook optimaal moeten zijn. Echter, dit doet niets af aan de potentie van CO2.

  • Henk 18 april 2017 om 18:56 - Antwoorden

   Je begrijpt dat het standpunt van Marcel totaal niet overeenkomt met dat van jou?

  • Leffert Oldenkamp 23 april 2017 om 18:08 - Antwoorden

   Jeroen, zie mijn ant word aan Hans.

 8. Bert Pijnse van der Aa 18 april 2017 om 18:25 - Antwoorden

  @ Hans Labohm en @ Hr Oldenkamp,
  Ik vond de relatie tusen meer groen ook altijd wat vreemd . Kijk naar de formule van Fotosynthese. Als er meer CO2 wordt toegevoerd, zou er ook meer energie van de zon moeten worden toegevoerd, maar die blijft hetzelfde ( 1000 W/m2 ) eea volgens de eerste wet van de thermodynamica de wet van behoud van massa . ( Wet van Lavoisier )
  Daarom bestaan er ook geen snelgroeiende bomen die hout ( biomassa) leveren met dezelfde hoeveelheid opgeslagen energie, zoals wordt beweerd. E= Px t Snelgroeiende soorten hebben een laag ‘ droge stof ‘ gehalte. In kassen kan natuurlijk net zoveel licht -energie worden toegevoerd als men wil, maar de energie daarvoor zal dan in ieder geval voor 80 % van een fossiel gestookte centrale komen. ( en zo is de cirkel weer rond )

 9. Boels 18 april 2017 om 19:15 - Antwoorden

  Een verdwaalde geest verzuchtte:
  “Ja want alle wetenschap is wiskunde.
  Zucht”.

  Alle wetenschappen zouden wiskunde moeten gebruiken om verbanden tussen fenomen vast te leggen.
  Zo verkrijg je eenduidigheid en kan je er iets mee.

  • David 18 april 2017 om 20:46 - Antwoorden

   Inderdaad “zucht” want wat is een model (daar ging het om) nu anders dan wiskunde? Begrip was dus ver te zoeken.

 10. Chemical 18 april 2017 om 20:08 - Antwoorden

  Bert,
  De hoeveelheid lichtenergie is niet de snelheidsbepalende factor in de fotosynthese, tenminste niet overdag. De snelheidsbepalende reactie is de enzymatische koppeling van CO2 aan ribulose1,6 bisfosfaat, de eerste stap in de Calvin cyclus. Dat komt doordat het enzym dat deze reactie katalyseert (RuBisCo), een relatief lage affiniteit heeft voor CO2. De CO2 concentratie is daarmee ( bij voldoende licht en water) op haar beurt de snelheidsbepalende factor voor de snelheid waarmee RuBisCo werkt. Bij verhoging van de CO2 concentratie neemt de snelheid van CO2 fixatie toe, en daarmee van de gehele fotosynthese.

 11. Bert Pijnse van der Aa 18 april 2017 om 22:02 - Antwoorden

  @ Chemical, “tenminste niet overdag “. hoe zit het nu met die energie ?
  Ik zag net de uitzending van Marianne Zwagerman, telg uit de roemruchte familie Zwagerman uit Nederhorst Den Berg van het gelijknamige Kraanbedrijf .
  sorry, maar vond de bijdrage van dhr Crox teleurstellend .
  Framing , ja, mooi hoor die windmolens . Doorgaan ermee.

  • Chemical 19 april 2017 om 07:01 - Antwoorden

   Bert,
   De snelheid waarmee CO2 wordt vastgelegd hangt af van de snelheid waarmee de betrokken enzymsystemen werken, niet van het energie-aanbod. Ofwel: de hoeveelheid benzine in de tank bepaalt niet hoe hard een auto rijdt.

 12. dwk 18 april 2017 om 23:20 - Antwoorden

  Zwagerman vindt dat “de markt” het wel kan oplossen. Oplossen? Ja er is namelijk een probleem en daarom is er een klimaatwet nodig. Om welk probleem het nu gaat is mij niet duidelijk geworden.
  Wat wel duidelijk wordt is dat Zwagerman het brood verdient met innovatieadvies. Dan ga je niet met deuren smijten.
  Maar er viel best wat te lachen als je er maar oog voor hebt. Wat te denken van Koornstra (“ex” Tendris) die op hoge toon stond te oreren dat we nou eens moeten kappen met die subsidies …… KOORNSTRA!!!!!
  Tis allemaal goed bedoeld maar 30 jaar hersenspoelen maak je zo niet goed.

 13. Wiersma 19 april 2017 om 04:53 - Antwoorden

  Ik doe em tot vervelens toe nog maar een keertje: het enige wat -écht- warmte kan vasthouden is massa. En dan het liefst zwarte massa, zoals een asfaltweg.
  Of een zwart dashboard van een auto in de gloeiende zon.

  Spiegels, alufolie, of doorzichtige materialen als glas of CO2 houden nauwelijks warmte vast. Of nagenoeg alles wordt weerkaatst, of alles wordt nagenoeg doorgelaten. CO2 houdt geen- tot nauwelijks warmte vast. Als het al iets vasthoudt, is het in no time verdwenen door convectie of weder uitstraling.

  Sinds de industriele revolutie echter, heeft de mens nogal wat massa bovengronds geplaatst. En oppervlak! Denk hierbij aan stenen huizen, flats, wolkenkrabbers, fabrieken, schepen, auto’s, asfaltwegen enzovoorts. De mens zelf is ook een wandelend straal kacheltje, want ca 25 graden warmer dan de gemiddelde lucht temperatuur.

  Kortom: verstedelijking, urban heat. Die wel degelijk meetbaar én voelbaar is, daarom gaan we als het warm is naar het bos of het strand.

  Massa is het enige wat vertraagd warmte energie kan afgeven. CO2 of lucht kan dit niet. Zie de woestijnen: temperatuurverschil van 60-70 graden per dag zijn geen uitzondering terwijl daar net zoveel CO2 in lucht zit. (maar nauwelijks waterdamp én geen bebouwing en relatief vlak land)

  Andersom geredeneerd. Waarom heet een koelvin een koelvin? Omdat het vinnen heeft om meer oppervlak (+massa) te genereren waardoor via convectie warmte kan worden afgevoerd. Waarom zijn koelvinnen en auto radiatoren etc zwart?
  Omdat zwart ten eerste meer energie kan opnemen en ten tweede meer kan afgeven.

  Zelfs om die reden zijn negers zwart, blanken blank, en ijsberen wit. (…)

  Ergo: warmt de mens de aarde wat op? Ja hoor, geloof ik alles van gezien de hoeveelheid (zwarte) massa die de mens heeft aangelegd. Plus de aarde qua oppervlak veel groter heeft gemaakt: oftewel: de zon heeft meer (droog) oppervlak om op te schijnen/energie aan af te geven.

  Maar wat wil je hier in godsnaam aan doen dan?
  Steden maar afbreken en weer in holen gaan wonen? Want daar komt het op neer.
  Bevolking terug naar 500 miljoen? Want ja, de mens is immers toch het probleem?
  Geen mens == geen snelwegen, geen huizen, geen fabrieken, geen auto’s, olie, gas, steenkool nodig etc.

  Kijk eens naar andere planeten zoals Mars. Atmosfeer bestaat uit 95% CO2.
  Overdag + 20, ’s nachts minus 140 graden Celsius. So, where is their global warming now?

  Lik eens over de palm van je hand. En blaas er eens over.

  Wat de aarde warmer (en koeler) maakt is o.a water. Daar is nogal wat van. Heeft duizend maal meer massa dan lucht en kan ook warmte meevoeren. Wees er maar blij om!

  IPCC neemt water(damp) niet mee als broeikasgas omdat het geen gas is maar damp. Hoe achterlijk en frauduleus wil je het hebben.
  Dat is te vergelijken met beweren dat ‘de maan niet bestaat omdat het geen planeet is’.
  Yes, in zo’n achterlijk systeem zijn we beland ja. (Idocrazy 10.0)

  Verder warmen planten – min of meer- de aarde ook op. Vergelijk een bos maar eens met een woestijn. Het is maar net wannéér je meet: meet je ’s nachts dan is een bos warmer dan een woestijn. Bomen houden ook warmte vast, want massa.
  Die truuk haalden ze overigens ook uit met het ‘ozongat’: meet ’s nachts, dan wordt er geen ozon gevormd en ontstaat er dus een ‘gat’.
  (vgl: overdag bestaat de maan niet)

  Er is maar één manier(en) om ‘global warming’ te stoppen en dat is: alle mensen opzouten, ga es dood, alle infrastructuur slopen en weer ondergronds brengen, en vergeten dat we ooit bestonden.

  Zul je net zien dat als we allemaal collectief zelfmoord hebben gepleegd om de aarde te ‘redden’ , hier aliens landen die feesten alsof er geen tomorrow is en de aarde er over een miljoen jaar later toch aangaat.

  Oh wacht, dat kwam door een meteoriet, maar toch.

  • ErikN 20 april 2017 om 00:16 - Antwoorden

   Wiersma, precies het gaat om massa en het daaraan verbonden begrip warmtecapaciteit (wc). De wc van de oceanen is 1000 keer groter dan die van de atmosfeer. Daarom kan de atmosfeer de oceanen niet meetbaar opwarmen, tenzij je de atmosfeer zeer groot weet te verhitten. Bv als de atmosfeer 1000 graden C opwarmt, kan deze warmte de oceanen 1 graad opwarmen. Maar als de atmosfeer 1 graad opwarmt, is deze warmte slechts in staat de oceanen 0,001 graad op te warmen.
   Dus het fenomeen terugstraling van warmte uit de atmosfeer zal in theorie wel bestaan, maar kan nooit de aarde meetbaar opwarmen door de factor 1000.
   Pyrgeometers ‘meten’ echter wel een groot warmte transport van de koelere atmosfeer naar de warmere aarde. Maar Pyrgeometers zijn geijkt en gebruiken ook een model. Gezien bovenstaande is er iets vreemd aan deze metingen.
   De opwarming geschiedt door de zon, en extra broeikasgas kan de hierna volgende afkoeling misschien iets vertragen, waardoor de temperatuur op het oppervlak iets zal toenemen om een nieuw evenwicht tussen invallende en uitgaande energie te verkrijgen. Een theorie van terugstraling is dus niet nodig om opwarming te verklaren.

   • Wiersma 20 april 2017 om 03:00 - Antwoorden

    Yep. In feite is de hele term ‘opwarming’ ook verkeerd:
    het zou eigenlijk ‘vertraagde afkoeling’ moeten heten.

    Maar zet de zon maar eens een week uit.
    In NO time wordt de lucht/het hier stervens en stervens koud.

    Het enige wat nog tijdelijk, 1 of 2 dagen of zo, enige ‘warmte’ biedt is de aarde/grond/bunker.

    Wat wat langer warmte kan vasthouden is de zee/oceaan, aangezien dit een vloeibare warmte-uitwisselaar is.

    Waarbij je 12 graden C dan maar als ‘warmte’ moet zien.

    Wacht je nog een maandje of zo, dan bevriest je kaak al als je de woorden ‘ik heb het zo koud!!’ wilt uitspreken.

    God weet donders goed dat leven straling nodig heeft. Continu. Er moet héél veel energie bij, bij dat leven.

    Gek genoeg begreep de ‘oude religie’ dit wel, zonnetekens, zonnewielen, obelisken, ‘zon’dag’, sun-son, het ‘zonnetje in huis’, etc, maar gek genoeg is deze doctrine omgedraaid in : FOEI! FOUT! SCHULD! BOETE! KASTIJDING!

    Verbranden die heksen, maar dan wel CO2 neutraal he? 🙂

 14. Hans 19 april 2017 om 11:44 - Antwoorden

  Eens wordt ziek van dit oeverloze gelul over CO2 .
  Burgers worden op termijn weer als weerloze slachtoffers gebruikt om deze klimaatangst industrie te betalen.
  Windturbines zijn alleen interessant voor aandeelhouders en eigenaren .
  De kreet zoveel huishoudens hebben daar voordeel van puur bedrog .
  Stoppen met die achterlijke windmolens gekte

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK