Verhelderende sommetjes

Bijkerk 1 ijs

De laatste tijd discussiëren we hier te lande, en zeker ook op dit blog met enige regelmaat over de ijsschotsen in de Noordelijke IJszee. Ik begrijp dat de teneur als volgt verloopt: Er zou steeds minder ijs zijn, dat zou komen omdat het steeds warmer zou worden, De oceanen zouden behoorlijk zijn opgewarmd. Hierdoor smelt het ijs, al dan niet gemoduleerd met de Atlantische oscillaties, al dan niet met verwijderde trends (detrended). Dit zou allemaal komen van extra kooldioxide in de atmosfeer. Je weet wel, het broeikaseffect! Dit alles zou impliceren, hoewel minder vaak expliciet uitgesproken, dat we onmiddellijk zouden moeten stoppen met het verstoken van fossiele brandstof en braaf onze zuurverdiende centen moeten afdragen aan de planeetredders, zodat we weer kunnen vernikkelen tussen de ijsschotsen.

Hoe zit dat trouwens met die oceaanopwarming? Dat zien we hier:Bijkerk 1 ijs

De drie bronnen lopen wat uiteen maar het laat zich aanzien dat ze na 1990 een gemiddelde stijging laten zien van om en nabij vier eenheden van tien tot de macht tweeëntwintig joule per decennium. Het gaat hem hier niet om tien cijfers achter de komma. Een grove schatting is voldoende. Hoe vertaalt zich dat naar een trend van watts per vierkante meter per decennium, waarmee we meer bekend zijn?

De totale oppervlakte van de oceanen is ongeveer 3,6 maal tien tot de achtste vierkante kilometers (wikipedia) dus 3,6 maal tien tot de veertiende vierkante meters. De trend per vierkante meter per decennium is dus 4*10^22/3,6*10^14 = 1,11*10^8 joule, of per jaar 1,11*10^7 joule. Het gaat hem echter om de seconden, om van joule naar watt te komen (eén Watt is één Joule per seconde, dus een Joule is een Watt maal een seconde) en met 31,5 miljoen seconden in een jaar komen we op een jaarlijkse trend van 0,35 watt per vierkante meter. Omdat we trends in decennia hebben gestandaardiseerd, betekent dit dus dat er aan de oceaan gemiddeld ruwweg 3,5 watt energie per vierkante meter per decennium extra is toegevoegd. Waar komt die energie vandaan? Is het werkelijk het broeikaseffect?

‘Global warming’ gaat uit van (sterk) verhoogde infrarode terugstraling (back radiation) tengevolge van hogere CO2-concentraties. Daar zijn ook metingen naar verricht: zie hier. Hoewel de trend nergens expliciet is neergeschreven, ziet men in het filmpje dat deze om en nabij 0,2 watt per vierkante meter per decennium bedraagt.

Dat is toch wel een royale orde van grootte te weinig, onverschillig de discussie of infrarood wel of niet oceanen indirect kan opwarmen dan wel tot meer verdamping leidt; er is domweg bij lange na niet genoeg extra broeikaseffect om de opwarmingstrend te verklaren.

Het broeikaseffect kan het dus gewoon niet gedaan hebben. Is er dan misschien een andere factor aan te wijzen die deze orde van grootte van opwarming wel aankan? Hier gaat het verhelderende lichtje branden: ‘Global brightening’. Het IPCC rapporteert daar ook over (pag 2-27):

“Since AR4, numerous studies have substantiated the findings of significant decadal SSR (Surface Solar Radiation) changes observed both at worldwide distributed terrestrial sites (Dutton et al., 2006; Wild et al., 2008; Gilgen et al., 2009; Ohmura, 2009; Wild, 2009 and references therein) as well as in specific regions. In Europe, Norris and Wild (2007) noted a dimming between 1971 and 1986 of 2.0–3.1 W/m2 per decade and subsequent brightening of 1.1–1.4 W/m2 per decade from 1987 to 2002 in a pan-European time series comprising 75 sites. Similar tendencies were found at sites in northern Europe (Stjern et al., 2009), Estonia (Russak, 2009) and Moscow (Abakumova et al., 2008).( …). Concurrent brightening of 2-8 W/m2 per decade was also noted at continental sites in the USA (Long et al., 2009; Riihimaki et al., 2009; Augustine and Dutton, 2013). The general pattern of dimming and consecutive brightening was further found at numerous sites in Japan (Norris and Wild, 2009; Ohmura, 2009; Kudo et al., 2011) and in the SH in New Zealand (Liley, 2009).”

2-8 watt per vierkante meter per decennium, lijkt wel aardig overeen te komen met de oceaan opwarming van 3,5 watt per vierkante meter per decennium. Bovendien dringt het zichtbare zonlicht wel in het water door.

De conclusie is duidelijk, de sommetjes laten zien dat de gemeten trend in infrarood vele malen kleiner is dan nodig is om de oceanen opgewarmd te krijgen volgens de waargenomen trend. Bovendien dringt infrarood niet in de oceanen door. (Het bevordert slechts de verdamping). De gemeten toename in zichtbaar zonlicht komt qua orde van grootte wel overeen met de toegenomen hoeveelheid energie in de oceanen. Aangezien ook zichtbaar licht wel doordringt in water is de laatste een vele malen meer overtuigende mogelijke kandidaat voor de oorzaak van de opwarming van de oceanen. (Voor de nieuwsgierigen hoe dat zou kunnen komen, zie hier.)

Dus als het niet het broeikaseffect is dat het ijs laat smelten, dan helpt er geen lieve moeder aan, met windmolens en zo ga je dat toenemende zonlicht niet stoppen. Verhelderend, zulke sommetjes.

De sommetjes:

Opwarmingstrend oceanen: 4,00E+22 joule per decennium

Oppervlakte oceanen 3,60E+14 vierkante meter

is 1,11E+08 joule per vierkante meter per decenium

Trend: 1,11E+07 joule per vierkante meter per jaar

Aantal seconden per jaar 31557600 (24 x 3600 x 365,25 )

Trend per jaar: 3,52E-01 watt per vierkante meter per jaar

Trend per decennium. 3,52 watt per vierkante meter per decennium

 

Door | 2017-10-07T13:43:30+00:00 12 mei 2017|69 Reacties

69 Reacties

 1. wim van hoorn 12 mei 2017 om 09:24- Antwoorden

  duidelijk en logisch!

 2. Peerke 12 mei 2017 om 09:28- Antwoorden

  “(één joule is één watt per seconde)”

  Correctie: Eén Watt is één Joule per seconde, dus een Joule is een Watt maal een seconde.

 3. Boels 12 mei 2017 om 09:33- Antwoorden

  Dat wordt de brandstapel, rekenen op basis van gezond verstand is ketterij 😉

 4. David 12 mei 2017 om 11:46- Antwoorden

  Hier zijn mij een paar dingen niet duidelijk.
  Bij zonlicht kan je in Watts rekenen want per seconde wordt een hoeveelheid energie vervoerd. Bij water geldt dat niet, dat bevat een hoeveelheid energie maar er is geen tijdselement. Een opgetild gewicht van een koekoeksklok bevat potentiële energie maar bij stilstand wordt geen vermogen uitgeoefend. Oceaanstromingen gaan rond in een paar eeuwen. De warmte van het water kan je naar Watts van zonlicht omrekenen maar in het verhaal zie ik nergens het watervolume staan. De warmte kan van de zon komen of van vulkanisme op de aardbodem, dat laatste met lange vertragingen. Ik heb behoefte aan wat meer uitleg.

 5. Andre Bijkerk 12 mei 2017 om 12:02- Antwoorden

  David, misschien helpt het om even de bron te checken.
  https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-ocean-heat

  This figure shows changes in ocean heat content between 1955 and 2015. Ocean heat content is measured in joules, a unit of energy, and compared against the 1971–2000 average, which is set at zero for reference.

  We kijken dus niet naar temperaturen, waarvoor we het volume nodig zouden hebben, maar gewoon naar directe veranderingen in de totale thermische energie, die we met de natte vinger op 4*10^22 per decennium inschatten.

  • David 12 mei 2017 om 12:29- Antwoorden

   Dat gaat over Joules, geen watts. OK.
   Maar hoe is die oceaantemperatuur gemeten? Lijkt mij nog hachelijker dan de landtemperatuur. Oceanen zijn gemiddeld 4 km diep , waar meet je dan? Alleen de bovenste meter?

   • ducdorleans 12 mei 2017 om 13:28- Antwoorden

    “meten” ? … “gemeten” ? …

    wat zijn dat voor een ouderwetse toestanden ? …

    hoeft toch helemaal niet meer als je model hebt ! … de JUISTE antwoorden komen zo uit dat model gerold … waarom dan nog zijn tijd verdoen met een of andere aangepaste multimeter ?

   • Guus Derksen 12 mei 2017 om 16:10- Antwoorden

    @David,
    Op DieKalteSonne is op een overzichtelijke manier veel betrouwbare klimaat-informatie te vinden. Zo ook voor temperaturen van de oceanen. Ga naar
    http://www.klimaargumente.de/
    En dan links onder ‘Themen’ naar ‘Temperaturentwicklung’ en dan ‘Ozeanische Wärme’.
    Daarna moet je zelf even zoeken. De laatste in dat rijtje, “Suche nach der…” geeft iets over temperaturen in de diepte.

  • Bart Vreeken 12 mei 2017 om 12:44- Antwoorden

   Ah, dat is dezelfde site als waarnaar ik verwees voor gegevens over de zeespiegelstijging:
   https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-sea-level

   On topic: altijd goed om zelf eens aan het rekenen te slaan 🙂 ; Het ontbreekt me aan tijd en misschien ook kennis om het na te rekenen. Overigens werd global brightening vooraf gegaan door global dimming. Dit wordt aangevoerd als verklaring dat er in de jaren ’50 en ’60 geen opwarming was vast te stellen.

 6. Scheffer 12 mei 2017 om 12:35- Antwoorden

  De Alpha’s en Gamma’s in de 2de kamer hebben na de eerste regel in de sommetjes reeds afgehaakt. Maar laat de conclusie duidelijk zijn: “Bedrijven, besteed belastinggeld niet aan klimaat” ; http://www.elsevier.nl/opinie/blog/2017/05/bedrijven-besteed-belastinggeld-niet-aan-klimaat-501657/

  • David 12 mei 2017 om 12:55- Antwoorden

   Alleen parasieten verdienen aan het klimaat.

 7. jhon nijhoff 12 mei 2017 om 12:58- Antwoorden

  De teerzand lozing van grote hoeveelheid water (sinds 1970) via de Athabasca meer naar de Pacific Ocean heeft grote gevolgen voor het ijs op de Noordpool.
  http://ec.gc.ca/Publications/default.asp?lang=En&xml=406E3325-2EBC-4A98-A061-5801B27D87D6

  • Scheffer 12 mei 2017 om 16:42- Antwoorden

   Schande deze echte vervuiling! Blijkt toch niet CO2-“vervuiling” de oorzaak!

 8. Pieter 12 mei 2017 om 13:24- Antwoorden

  Duidelijk verhaal. Echter als je aan opwarming van de aarde durft te twijfelen, krijg je accuut de strontkar over je heen. Kijk bv naar hoe er gereageerd wordt op Buma, die geen geld schijnt te willen uitgeven voor de zg “broodnodige” verduurzaming van de wereld. Creeer angst en jaag je agenda er dan doorheen. Zo ging het ook met onze privacy na 9/11. En stem vooral op die betrouwbare VVD van Rutte.

 9. Hans Labohm 12 mei 2017 om 14:33- Antwoorden

  Wegens technische moeilijkheden namens David.

  Er komen interessante tijden aan :
  http://energypost.eu/tobacco-climate-change-liability-similarities-might-think/

  de Urgenda’s van deze wereld willen de auto industrie aanpakken wegens klimaatverandering.
  Al veel eerder was het in die kringen gebruikelijk om het “Kodak Moment” van de fossiele brandstoffen industrie te voorspellen.
  Via een omweg hebben ze misschien zelfs wel gelijk: zonder voldoende energie beleeft de mensheid zijn Kodak Moment en konijnen hebben inderdaad geen fossiele brandstoffen nodig.

 10. Guido1 12 mei 2017 om 15:13- Antwoorden

  André, het is niet mijn vakgebied dus wellicht zit ik fout, maar waarom ga je van 0.35 W/m (per jaar) naar 3.52 W/m (per 10 jaar). W = J/s dus die tijdseenheid zit er al in. Volgens mij moet het ook gewoon 0.35 W/m2 zijn, ook als je over 10 jaar praat. Of niet?

  • Andre Bijkerk 12 mei 2017 om 16:21- Antwoorden

   Ik heb dat wellicht wat verwarrend gebracht. Maar een trend is een verandering per tijdseenheid, neem bijvoorbeeld een trend van 10 graden Celsius per eeuw is 1 graad Celsius per decennium is 0,1 graad per jaar. Neem je een trend in Watt in plaats van Celsius dan is een trend van 10 Watt per eeuw ook 10 Joule per seconde per eeuw en dus overeenkomstig 1 Watt per decade en 0,1 Watt per jaar.

   • David 12 mei 2017 om 18:12- Antwoorden

    Watt en graden Celsius lijkt mij een vreemde vergelijking immers in watt zit al de tijdsdimensie, in C niet.
    Vergelijk:
    snelheid = afstand/tijd
    versnelling = snelheid/tijd= afstand/(tijd*tijd)

    dus: watt/jaar is temperatuurversnelling.

    • Andre Bijkerk 12 mei 2017 om 19:27- Antwoorden

     Maar David, dat is alleen maar een illustratie om het verschil in de tijd dimensie duidelijk te maken. Alles kan een trend hebben, met of zonder een impliciete tijddimensie in de grootheid zelf. Wanneer je met trends werkt, feitelijk een differentiatie over tijd, dan komt er een tijddimensie bij; verschil per tijdseenheid.

   • Guido 13 mei 2017 om 10:11- Antwoorden

    Bedankt voor je toelichting Andre, toch blijft er iets wringen bij me. Gedachte-experiment: CO2 is constant en wordt in pakweg 1960 opeens naar 400 ppm gebracht, voor de rest alles constant. Dan is de antropogene forcering in een keer iets van 2 W/m2. Het systeem gaat opwarmen om te compenseren. Stel dat de opwarming in de oceanen net zo snel gaat als nu dan komt dat dus overeen met 0,35 W/m2. Een ander deel zit in de opwarming van het land en de rest is de onbalans die ervoor zorgt dat er nog meer opwarming komt, ook al zouden we de forcering constant houden. Met andere woorden, is het niet de trend in antropogene forcering maar het absolute getal dat er toe doet vanwege de grote warmtecapaciteit van de oceanen?

    Ik zag overigens dat de toename in OHC voor het overgrote deel in het zuidelijk halfrond zit.

    • Andre Bijkerk 13 mei 2017 om 17:21- Antwoorden

     Beste Guido,
     Misschien goed om even Feldman et al 2015 door te nemen. http://www.nature.com/nature/journal/v519/n7543/full/nature14240.html#

     Bijvoorbeeld:

     Radiative transfer models calculate that the increase in CO2 since 1750 corresponds to a global annual-mean radiative forcing at the tropopause of 1.82 ± 0.19 W m−2 (ref. 2).

     hetgeen impliceert dat hier geen sprake is van gemeten veranderingen maar aannames gebaseerd op modellen, die kennelijk niet experimenteel konden worden geverifieerd. De werkelijkheid kan dus anders zijn geweest.

     Here we present observationally based evidence of clear-sky CO2 surface radiative forcing that is directly attributable to the increase, between 2000 and 2010, of 22 parts per million atmospheric CO2.

     Dat is dus totaal anders, echte metingen die een lokale trend opleveren van 0,2 Wm per decennium.

     Overigens zie ik zeer grillige patronen in het ocean heat content

     https://www.climate.gov/tags/ocean-heat-content

     Het is duidelijk dat hier vele factoren een grote rol spelen. Het oceaanklimaat lijkt een stuk grilliger dan het atmosferische klimaat.

    • Guido 13 mei 2017 om 20:17- Antwoorden

     Volgens mij praten we langs elkaar heen Andre. Mijn punt is beter verwoord door Hans Custers hieronder dus laten we daar verder discussiëren. Zoals ik in mijn eerste reactie schreef, de tijd zit al in je eenheid.

     Overigens zie ik geen tegenstrijdigheid in je tekst hierboven. Als de gemeten TOENAME in RF die 10 jaar 0.2 W/m2 was dan heb je 10 van die periodes nodig om op de 2 W/m2 uit te komen waar ik het over had. Een deel daarvan wordt gebruikt om de oceanen op te warmen, die reageren niet op een verandering in trend van een paar tienden vanwege hun hoge warmtecapaciteit.

    • Andre Bijkerk 13 mei 2017 om 23:26- Antwoorden

     Guido,
     De warmte accumulatie in de oceanen, die een netto flux van 3,5 w/m2 per decennium vereist. lijkt rond 1975-80 geleidelijk begonnen te zijn. Die sprong is moeilijk denkbaar met die 0,2 W/m2 per decennium dan wel 2 W/m2 per eeuw.

     Over de vraag of infrarood water kan verwarmen, zijn vele blogs volgeschreven, ook bij Roy Spencer. http://www.drroyspencer.com/2014/04/can-infrared-radiation-warm-a-water-body/
     en
     http://www.drroyspencer.com/2015/06/can-infrared-radiation-warm-a-water-body-part-ii/
     De gelegenheidshypothese van het realclimate team gaat volledig voorbij aan de verdamping die IR veroorzaakt.
     http://www.realclimate.org/index.php/archives/2006/09/why-greenhouse-gases-heat-the-ocean/
     Ook heb ik van Peter Minett geen studie kunnen vinden die de mate van IR opwarming van oceanen verder uitdiept.

     Ingenieurs zitten daar niet mee en bouwen gewoon de nodige infrarood verdampers, die het water niet opwarmen:
     http://tinyurl.com/morjgwj

    • Andre Bijkerk 14 mei 2017 om 09:12- Antwoorden

     Erratum: 3,5 moet natuurlijk zijn 0,35

     Ik zal het blog herschrijven. Ik heb er een puinhoop van gemaakt, maar dat laat onverlet dat de oorzaak van de oceaan opwarming op correcte wijze moet worden geïdentificeerd.

 11. Hans Custers 12 mei 2017 om 16:28- Antwoorden

  André, volgens mij verwar je twee verschillende zaken: forcering en het verschil tussen binnenkomende en uitgaande straling (dat gelijk is aan de accumulatie van energie).

  Forcering staat hier voor de toename van de backradiation vanaf een bepaald moment. In dit geval: het begin van de onderzochte periode.

  Die forcering zou alleen gelijk zijn aan de totale accumulatie van energie als de stralingsbalans aan het begin van die periode in evenwicht zou zijn. En dat is overduidelijk niet het geval, zoals jouw grafiek van de OHC illustreert: de toename van de OHC is al ver voor het jaar 2000 begonnen.

  Je moet forcering en onevenwicht in de stralingsbalans dus niet door elkaar gebruiken. Het zijn twee verschillende dingen.

  • Hans Custers 12 mei 2017 om 16:39- Antwoorden

   Nog een toevoeging.

   Global brightening hangt samen met de afname van emissies van aerosolen. De verblijftijd van aerosolen in de atmosfeer is veel korter dan die van CO2. Het effect van global brightening zal daarom vooral merkbaar zijn in de omgeving van plekken waar aerosol-emissies afnemen. De waarde van 2 – 8 W/m2 die wordt genoemd zal een lokale waarde zijn, die op sommige plekken wordt gevonden. Maar wel vooral boven land, want das is waar het merendeel van de aersol-emissies plaatsvindt of -vond. Boven de oceaan zal het veel minder zijn. Een link met de toename van de OHC ligt dus zeker niet voor de hand.

 12. Pieter 12 mei 2017 om 17:09- Antwoorden

  Hans Custers,
  Verhelderende uitleg. Bedankt!

  • Andre Bijkerk 12 mei 2017 om 20:17- Antwoorden

   Kun je je voorstellen, Pieter, dat dit voor veel mensen een heel bevreemdende reactie is? De strekking van het artikel is dat het broeikasgas effect bij lange na niet sterk genoeg is om de opwarmingseffecten te verklaren. Een normale reactie zou dan zijn geweest: gelukkig, het is onze schuld niet en we kunnen er niets aan doen.

   Hans Custers is daar sceptisch over, een zeer goed recht, en jouw reactie impliceert nu: gelukkig: het is onze schuld dus toch, dat gevaar is afgewend, en we moeten nog steeds onze welvaart opgeven ter behoud van de ijsschotsen

   Dat me een beetje denken aan Herman van Veen’s “De bom valt nooit”

   https://www.youtube.com/watch?v=IKv1BDp8RxM

 13. Hetzler 12 mei 2017 om 17:53- Antwoorden

  Ik ben geen fysicus, maar wil graag naar voren brengen wat er over back radiation wordt gezegd o.a. door Dick Thoenes: . In de klassieke formule voor straling russen twee vlakke platen is terugstraling meeberekend in de factor T1^4 – T2^4. Terugstraling is dus onlosmakelijk verbonden aan heengaande straling en kan niet afzonderlijk in rekening worden gebracht.
  Er is helaas een ontzettende verwarring ontstaan door lieden als Trenberth die de heen- en teruggaande straling als aparte verschijnselen in rekening brachten. Dan lijkt de heengaande straling erg groot, vergeleken met andere processen, terwijl hij dat niet is. In feite is energietransport door straling vanaf het oppervlak relatief onbelangrijk!
  Straling wordt pas belangrijk op grote hoogte, vanaf het bovenste wolkendek naar het heelal.
  Arthur Rörsch ziet een zeer beperkte rol weggelegd tot op slechts geringe hoogte (100 meter)
  Zie verder ook: http://climategate.nl/2017/04/06/klimaatgevoeligheid-nog-omlaag/ 12:40 PM
  en: http://principia-scientific.org/publications/History-of-Radiation.pdf
  pagina 23 en 24

 14. Guus Derksen 12 mei 2017 om 19:23- Antwoorden

  @André, mooi artikel, de opwarming eens vanuit een andere hoek bekeken. Maar het heeft me weer een dagdeel gekost om het goed te begrijpen en na te rekenen; ja die afwijking heb ik nu eenmaal; en dan komen er vanzelf opmerkingen:
  Daar was de vraag waar de warmte vandaan komt. Het tekstdeel uit het IPCC rapport spreekt over de SSR, de Surface Solar Radiation, op het aardse oppervlak dus (?). Overal op de klimaatsatelliet kom je ‘TSI’ tegen, Total Solar Irradiance waarvan ik niet precies de definitie ken, maar ik weet wel dat het de zonnestraling in W/m^2 meet op de gemiddelde afstand aarde-zon, dus één AE vanaf de zon. En juist deze grootheid is in de tweede helft van de vorige eeuw erg hoog geweest, hoger dan in 8000 jaar ervoor! Dat hangt samen met, denk ik, die extra 2-8 W/m^2. Het ene gemeten op het aardoppervlak, het andere buiten de dampkring op 1AE vanaf de zon.
  Daar zou de invloed van minder aerosolen misschien kunnen worden bijgeteld, opmerking van Hans Kusters.
  Abbildung 2 in
  http://diekaltesonne.de/eine-kleine-sensation-von-der-presse-unbemerkt-sonnenaktivitat-erreichte-im-spaten-20-jahrhundert-doch-maximalwerte/
  is volgens mij diezelfde grootheid.
  Oh ja, de actuele TSI vind je in
  http://spaceweather.ca/solarflux/sx-4a-en.php ,
  gecorrigeerd voor de juiste afstand A.U. = AE, daarna ook nog eens adjusted met een factor 0,9; wie weet wat dat inhoud?

  En dan nog iets: Infrarode stralen warmen het zeewater niet op, geeft alleen maar verdamping. Alarmisten zeggen dan de extra waterdamp weer voor extra opwarming zorgt. Toevallig vandaag in DieKalteSonne een artikel waarin te lezen is “Alles Quatsch, sagt nun eine Forschergruppe [..]”, maar NEGATIEVE terugkoppeling.

 15. Andre Bijkerk 12 mei 2017 om 19:53- Antwoorden

  @Hans Custers en @Guus.

  Eerst:

  …forcering en het verschil tussen binnenkomende en uitgaande straling (dat gelijk is aan de accumulatie van energie)…

  Ik dacht nu juist dat ik heel duidelijk het verschil in beeld heb gebracht. De accumulatie van energie is het verschil tussen inkomende en uitgaande energie flux in de oceaan. de accumulatie is rond de +4*10^22 joule per decade in de afgelopen 20-30 jaar en dat levert een delta flux op, volgens voornoemde bronnen rond de +3,5 watt/m2. Wat is daar fout aan? en wat heeft dat met al dan niet met energie balans te maken?

  Dan:

  Global brightening hangt samen met de afname van emissies van aerosolen. De verblijftijd van aerosolen in de atmosfeer is veel korter dan die van CO2.

  Zeker maar er is een tot nu toe extreem onderbelichte (pun) factor. Burgerluchtvaart. Het had geholpen als de laatste link in het artikel had bezocht.
  http://climategate.nl/2015/12/28/chemtrails-een-alarmistische-onthulling/

  In de VS is een flux toename van 4,5 W/m2 waargenomen van indirect (diffuus) zonlicht (slide 6) terwijl het directe zonlicht constant bleef. Dit wordt toegeschreven aan ijskristalvorming door de uitstoot van waterdamp door de burgerluchtvaart (contrails). Natuurlijk is er erg veel luchtverkeer boven de VS maar dat geldt voor veel meer plaatsen. De noordpool is een drukke snelweg van luchtverkeer en het staat geenszins vast of hier sprake is van een lineaire danwel exponentiële/logaritmische relatie.

  Ik heb Chuck Long gevraagd naar de verwachte publicatie van zijn super bombshell paper dat een eind zou maken aan alle speculaties. Het antwoord was: Sorry, no more funding.

 16. Scheffer 12 mei 2017 om 19:55- Antwoorden

  Vreselijk, Jan Terlouw is geheel de weg kwijt in DWDD vanavond: Hij stelt dat de democratie faalt als 51% iets niet wil en 49% iets hartstochtelijk wel wil. Hij doelt daarmee waarschijnlijk indirect op verlies van Clinton, op de huidige coalitie vormers vanuit de gefrustreerde milieudefaitisten van GL en D66 in Nederland tegen het NEE van het CDA die tegen de “duurzame” klimaatverdwazing is. Het is zelfs een fascstische gedachte om een minderheid de macht over de meerderheid te geven.

  • dwk 12 mei 2017 om 21:13- Antwoorden

   Je bedoelt de … milieudefaitisten van GL en D66 én de VVD toch zeker?

   Laat je niks wijmaken.

   • Scheffer 12 mei 2017 om 21:19- Antwoorden

    Yes, ook VVD.

   • dwk 12 mei 2017 om 21:20- Antwoorden

    Beware of Greek bearing gifts

    De vraag is namelijk zo zoetjes aan: Haalt de VVD het paard van Troje binnen of IS de VVD zelf het paard?

 17. Pieter 12 mei 2017 om 21:24- Antwoorden

  Andre,
  Als ik een pan veel te zoute soep (lijkt wel oceaanwater) van 15 graden op een laag gaspitje zet, neemt de warmte inhoud van de pan (staal) en water toe. Nu zet ik het gas uit. je verwacht dat het staal en water zal afkoelen. Dat gebeurt ook wel maar niet direct omdat het systeem de afgelopen tijd behoorlijk wat energie heeft opgenomen.
  Dit wordt wel inertia of warmte traagheid genoemd. Sinds de industriele revolutie is er een disbalans: meer energie in dan uit. nu meet ik de toename van de energie van de pan oceaanwater over de afgelopen 30 jaar. Die toename is niet alleen het gevolg van de forcering van de afgelopen 30 jaar, maar ook van de opgebouwde energie, de afgelopen 150jaar. Vandaar dat je relatief een veel grotere flux meet.
  Zelfs als we morgen geen enkele co2 molecuul meer uitstoten, en we halen ook nog onze co2moleculen eruit (vraag niet hoe het is denkbeeldig), hebben we ook nog te maken met die inertia van de oceanen.

  • Andre Bijkerk 12 mei 2017 om 21:43- Antwoorden

   Bijna goed Pieter, maar ‘thermal inertia’ is in dit verband niet aan de orde. Kijk nog eens goed naar de verklaring bij de grafiek: “This figure shows changes in ocean heat content “. Het kijkt dus effectief naar de input of forcing. Als er een verschil is met het vorige data punt is er dus zoveel ingegaan of uitgegaan. Het kijkt niet naar de system response output met zijn inertia.

  • Boels 12 mei 2017 om 22:24- Antwoorden

   @Pieter:
   “Sinds de industriele revolutie is er een disbalans: meer energie in dan uit.”

   Een bekend uitgangspunt en onbewezen, hooguit aannemelijk te maken met nog een handvol aanvullende en onbewezen veronderstellingen.

 18. Pieter 12 mei 2017 om 22:10- Antwoorden

  Precies verandering in opgenomen warmteinhoud of geaccumuleerde energie.
  Je lijkt ervan uit te gaan (corrigeer me als het niet zo is), dat die enkel alleen veroorzaakt is door de co2-forcering van de afgelopen 30 jaar. Maar je moet er ook rekening mee houden dat de al sinds ongeveer 150 jaar er sprake is van een disbalans in energie in en uit. Die disbalans wordt voor ruim 90% opgenomen door de oceanen. Dus dat is dus ook een oorzaak. Brightening heeft boven oceanen niet zo veel impact, zoals Hans uitleg, en is dus geen belangrijke oorzaak.

  • Andre Bijkerk 12 mei 2017 om 22:28- Antwoorden

   Het valt niet mee om elkaar te begrijpen.

   Nee, nee en nee

   Nee, de temperatuur van de oceanen kan slechts infinitesimaal door CO2 forcing zijn veroorzaakt, domweg omdat de infrarood frequenties van het CO2 spectrum slechts enige microns doordringen in het wateroppervlak. Daar agiteren ze de bovenste moleculen die daardoor makkelijker kunnen ontsnappen. We noemen dat verdamping en dat vreet energie (2500 joule per gram). Dit beginsel wordt routinematig in de industrie toegepast. http://tinyurl.com/morjgwj

   Ook aardwarmte – vulkanisme resp atmosfeer spelen een marginale rol bij de opwarming van oceanen, het gaat dan om ordes van grootte van miliwatts per m2.

   Andere processen zoals de water cyclus spelen ook een rol. Bij meer verdamping koelen de oceanen en vice versa. Maar ook de hoeveelheid smeltend ijs neemt ook veel warmte op.

   Zichtbaar licht daarentegen dringt wel grotendeels tot enige meters in het water door en wordt daarbij uiteindelijk geabsorbeerd waarbij de energie van het licht volledig in thermische energie wordt omgezet. Als je dus de hoeveelheid thermische energie in de oceanen moet laten toenemen met 3,5 watt per m2 per decade dan moet er een enorme hoeveelheid extra licht in.

   en tenslotte nee, want met de assessment van global brightening boven oceanen mistte Hans een essentiele clue. Global brightening wordt veroorzaakt door vliegverkeer zoals ik ten derde male aanvoer en daarvan vind je heel veel boven de oceanen.

   • Bart Vreeken 12 mei 2017 om 23:29- Antwoorden

    Ik denk dat de oceaan veel makkelijker warmte uit de atmosfeer opneemt dan je suggereert. Door windwerking is het oppervlak steeds in beweging. De bovenstge mm vermengt zich steeds met de laag direct daar onder. Daarbij kan er ook direct warmteoverdracht van de lucht naar het water zijn. Door schuimvorming is er een intensief contact tussen lucht en water.

    • Andre Bijkerk 13 mei 2017 om 00:06- Antwoorden

     Beste Bart,

     De warmtecapaciteit/soortelijke warmte van water is 4186 J/kg*K, lucht moet het doen met 1005 J/Kg*K. Vertaal je dat naar volume dan blijft water 4186 J/l*K, lucht van 1,29 kg/m3 wordt dan 0,00129 kg/l met een warmte capaciteit van 1,3 J/l*K, ofwel een factor 0,00031 kleiner dan water. Zelfs kokende lucht kan nog geen deuk slaan in een pakje boter van water.

     Maar dan, wanneer je met meer wind probeert een groter contact oppervlakte te krijgen voor meer warmte-uitwisseling dan is het gevolg slechts een grotere verdamping en afkoeling van 2500 joule per gram verdampt water. Nee met hete lucht kun je water niet echt effectief opwarmen.

    • Bart Vreeken 13 mei 2017 om 08:04- Antwoorden

     Beste André, er gaat toch iets mis met je redenering. Lucht blijkt in de praktijk prima in staat om warmte over te dragen aan water en bodem. Het hele klimaatsysteem is er op gebaseerd. Anders hadden we geen verschil tussen land- en zeeklimaten. Dan waren bij ons in de winter de meren drie maanden lang bevroren, net zoals in Canada en Siberiē op dezelfde breedtegraad.

    • Andre Bijkerk 13 mei 2017 om 09:42- Antwoorden

     sine qua non, Bart.

     Water kan de bovenliggende atmosfeer uitstekend opwarmen zonder daarbij veel af te koelen (zie https://wattsupwiththat.com/2011/04/06/energy-content-the-heat-is-on-atmosphere-vs-ocean/) en dat veroorzaakt zeeklimaten. Of de golfstroom werkelijk de hoofdoorzaak is van warmte ver in de richting van Noorwegen wordt wel eens aangevochten. Het zouden de Rocky Mountains kunnen zijn die het golfpatroon in de jetstreams zou bepalen.

     https://www.scientificamerican.com/article/new-simulations-question-gulf-stream-role-tempering-europes-winters/

    • Andre Bijkerk 13 mei 2017 om 10:09- Antwoorden

     Sorry, fout potjes latijn. Moet zijn: non sequitur

 19. Pieter 12 mei 2017 om 22:21- Antwoorden

  Ik wil voor de helderheid nog toevoegen dat het opnemen van energie door de oceanen met vertraging van vele jaren gaat, op de schaal van eeuwen.

  • Andre Bijkerk 12 mei 2017 om 22:40- Antwoorden

   Nee, de opname van de elektromagnetische energie door de oceanen gebeurt met de snelheid van het licht, dat overigens driekwart langzamer is dan in een vacuum.

   Wat wel eeuwen duurt is het effect van veranderingen van energie-opname over de gehele globe.

 20. Pieter 12 mei 2017 om 22:53- Antwoorden

  Ja in de eerste paar mm van het oceaan oppervlak gaat dat zeer snel als het licht.
  Maar dat geleidelijk warmere opp. van paar mm zorgt er voor dat oceaanwater dus minder gemakkelijk zijn energie aan de atmosfeer kan afgeven. Ofwel er word meer energie in de oceanen vast gehouden. Dat duurt zoals je zelf al zegt eeuwen.

  NB ik ga geen discussie starten over opwarming en verdamping van de bovenste mm van de oceaan, simpelweg omdat ik er geen van heb. Maar doet in deze discussie niet ter zake.

  • Andre Bijkerk 12 mei 2017 om 23:12- Antwoorden

   Nee, een paar meter dieper gaat het nog steeds even snel. Dat is nu eenmaal de eigenschap van licht.

   Nee, de bovenste paar millimeter in de oceaan zijn helemaal niet warmer, ze zijn een fractie kouder door de verdamping, waardoor de snellere (=warme) moleculen verdwijnen en de langzamere (=koude) moleculen achterblijven. Meer infrarood betekent meer snellere moleculen aan de oppervlakte en daardoor hoofdzakelijk meer verdamping. Het betekent niet dat het oppervlakte veel warmer wordt, waardoor de warmte uitwisseling van diepere lagen wordt tegengegaan. Dat heb ik nog niet in de peer reviewed literatuur kunnen terugvinden. Dat blijft slechts een Kuhniaanse gelegenheidshypothese van “het team” in realclimate.

 21. Pieter 12 mei 2017 om 23:01- Antwoorden

  Geen verstand van heb

 22. Pieter 12 mei 2017 om 23:26- Antwoorden

  De bovenste, inderdaad koelere laag van paar mm, (met je eens) werkt van nature als een soort van warmteafvoer laag van het wat warmere oceaanwater eronder. Als deze laag door co2 forcering of meer back radiaton, geleidelijk warmer wordt, wat gebeurt er dan logischerwijs? Er ontsnapt minder warmte uit de oceaan naar de atmosfeer, ofwel er wordt meer warmte vastgehouden.

 23. Hans Custers 12 mei 2017 om 23:56- Antwoorden

  André,

  Ik zeg nergens dat je berekeningen op zich niet kloppen. (De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik ook niet alles heb nagerekend, maar ik heb er alle vertrouwen in dat je die berekeningen juist hebt uitgevoerd.)

  Het punt is dat je conclusies trekt door twee onvergelijkbare zaken met elkaar te vergelijken: de accumulatie van energie is niet zomaar te vergelijken met de forcering die in dat onderzoek wordt gemeten.

  Laat ik een parallel trekken met een bankrekening: hoe het saldo in de loop der tijd toe- of afneemt hangt af van het verschil tussen inkomsten en uitgaven. Je kunt niet alleen op basis van een jaarlijkse salarisverhoging (ofwel: de toename van de inkomsten) bepalen hoeveel dat saldo op termijn verandert. De forcering is te vergelijken met die salarisverhoging.

  Nog een andere manier om het duidelijk te maken: je berekent de accumulatie van energie als een vermogen. Dat is een energiestroom per seconde, als je die weer met een tijdseenheid vermenigvuldigt kom je gewoon weer uit op een aantal Joules. En niet op zoiets als een vermogen per jaar of per decennium. Als je 24 uur lang 100 km/uur zou rijden in een auto zou je ook niet zeggen dat je 2400 km/uur/dag hebt gereden. Dan heb je gewoon 2400 km gereden.

  De forcering kan wel in een getal per decennium uitgedrukt worden, omdat het geen vermogen is maar een verandering van het vermogen. Concreet, in dit geval: de gemeten toename van de neerwaartse IR straling aan het oppervlak sinds 2000.

  Die toename van de hoeveelheid neerwaartse straling in een relatief korte periode zegt heel weinig over het totale verschil tussen binnenkomende en uitgaande straling, dat bepaalt hoeveel accumulatie van energie er in totaal plaatsvindt.

  Wat global brightening betreft: je citeert in het blogstuk zelf het IPCC. Dat besteedt dan ook gewoon aandacht aan aerosolen en andere factoren die hier een rol in spelen. En het IPCC vermeldt dan dat daar een behoorlijke onzekerheid in zit. Ik ben altijd erg sceptisch wanneer wordt beweerd dat één onderzoek de “super bombshell” is die alle bestaande inzichten omver zal werpen. De ervaring leert dat dat in de praktijk altijd weer met een sisser afloopt. Die scepsis lijkt me in het geval van Chuck Long ook op zijn plaats.

  • Andre Bijkerk 13 mei 2017 om 10:28- Antwoorden

   Hans, ik heb gepoogd om het allemaal zo simpel mogelijk uit te leggen, en ik realiseer me best wel dat de zaak veel complexer ligt. De trend van ruwweg 3,5 W/m2 per decennium moet het gevolg zijn van trends van alle factoren die betrokken zijn bij de in en out-flux van energie; al dan niet elektromagnetisch, geleiding, advectie, convectie, latent.

   Maar het gaat wel om trends. En in dat kader lijkt het toch wel een tikkeltje vergezocht om de trend in IR back radiation van 0,2 W/m2 per decennium volgens Feldman et al 2015* , de trend als hoofdoorzaak aan te wijzen. Dat is de strekking van de blog. Ik had daar kunnen stoppen. Volgens goed Popperiaans gebruik volstaat het om een hypothese te falsificeren. Alternatieven hoeven niet te worden geboden.

   Toch dwingt nieuwsgierigheid op zoek te gaan naar alternatieven. Hoe kan die opwarming dan wel worden veroorzaakt? Daarvoor heb ik een kandidaat aangereikt, het global whitening mechanisme van Chuck Long. Dat is een nieuwe hypothese, die op zijn beurt bloot moet worden gesteld aan falsificatie. Daarvan zie ik echter niets in je bijdrage hier.

   *http://www.nature.com/nature/journal/v519/n7543/full/nature14240.html#

   • Hans Custers 13 mei 2017 om 14:04- Antwoorden

    André,

    Wat ik je in mij vorige reactie duidelijk probeerde te maken is dat die 3,5 W/m2 per decennium helemaal geen trend is. Het is een betekenisloos getal.

    Wat jij hebt uitgerekend is dat de accumulatie van energie in de oceaan plaatsvindt met een tempo van 0,35 W/m2. Ofwel: 0,35 J/sm2. De eenheid tijd zit daar al in. Het is het gemiddelde tempo van accumulatie van energie over de hele periode die je bekijkt. En dus niet een waarde per jaar, die je zomaar met 10 kunt vermenigvuldigen om de waarde per decennium te krijgen.

    Kijk nog een keer naar het voorbeeld dat ik gaf: jouw getal van 3,5 W/m2 per decennium is net zoiets als de waarde 2400 km/u per dag berekenen voor een auto die een hele dag 100 km/u rijdt. Het betekent niks.

    • Andre Bijkerk 13 mei 2017 om 17:06- Antwoorden

     Hans,
     Over De eenheid tijd zit daar al in.
     Dat is een zeer bevreemdende opmerking en nee het is wel degelijk een trend. Een trend is gewoon de gedifferentieerde van een functie over de tijd (df/dt) en dat brengt volautomatisch een extra 1/t dimensie in. Dat is middelbare school wiskunde. De eerste dimensie 1/tijd die erin zit, is verbonden aan de joule-watt conversie en nemen we in secondes, de tweede 1/tijd is gebonden aan de trend of gedifferentieerde en duiden we voor klimaat zaken in decennia. Er is dus helemaal niets mis met een grootheid van zoveel watt per vierkante meter per decennium, dan wel zoveel joule per seconde per vierkante meter per decennium.

 24. Hugo Matthijssen 13 mei 2017 om 08:55- Antwoorden

  @ Bart Vreeken

  Je tekst.
  Beste André, er gaat toch iets mis met je redenering. Lucht blijkt in de praktijk prima in staat om warmte over te dragen aan water en bodem. Het hele klimaatsysteem is er op gebaseerd. Anders hadden we geen verschil tussen land- en zeeklimaten.
  Wat dacht je van het volgende bij een zeeklimaat wordt lucht opgewarmd doordat het over van een koudere plaats over warmer zeewater stroomt. Doordat de lucht warmer wordt kan het meer waterdamp opnemen uit het zeeoppervlak.
  Komt de warme vochtige lucht aan boven een koude omgeving dan ontstaat daar convectie en kan door de adiabatische afkoeling het vocht condenseren en nog hoger bevriezen. zowel bij condensatie als bij het bevriezen wordt warmte afgegeven.
  Met andere woorden lucht neemt warmte op uit de oceanen en brengt deze warmte aan land waarbij het meeste warmtetransport afhankelijk is van de in waterdamp aanwezige energie.
  Kijk maar eens hoe het in de praktijk werkt.
  https://www.meteo-maarssen.nl/circ_globaal.html

 25. Bart Vreeken 13 mei 2017 om 17:39- Antwoorden

  Convectie ontstaat als de lucht van onderaf opgewarmd wordt. Als warme lucht over een koud oppervlak stroomt wordt de lucht juist stabieler. 🙂
  Los daarvan zal waterdamp ook wel bijdragen aan het warmtetransport van zee naar land.

 26. Hans Custers 13 mei 2017 om 18:37- Antwoorden

  André,

  Ik probeer het nog één keer.

  De energieflux die de oceaan in gaat die jij berekend hebt bedraagt 0,35 W/m2. En dat is en blijft 0,35 W/m2 (ofwel 0,35 J/m2s) of je het nou over een periode van een uur, een dag, een jaar of een decennium bekijkt. Je kan daar niet zomaar 0,35 W/m2 per jaar van maken. Want waarom zou het per jaar zijn, en niet per uur, of per dag, of per week?

  Vergelijk het met een lampje van 5 Watt. Hoe lang zo’n lampje ook brandt, het is en blijft een lampje van 5 Watt. En geen lampje van 5 Watt per jaar. En dus ook geen lampje van 50 Watt per decennium.

  Dus, nogmaals: 0,35 W/m2 is gewoon 0,35 W/m2. Als je daar om één of andere reden dan de tijdseenheid “jaar” naan toe wilt voegen, wordt het 0,35 Wattjaar/m2 per jaar. En daar zou je dan weer 3,5 Wattjaar/m2 per decennium van kunnen maken. Wat nog steeds precies hetzelfde is als 0,35 W/m2.

  Wat jij hebt berekend is een energieflux (of: een toename van de energie-inhoud), en die druk je uit in W/m2.
  De forcering die in het onderzoek waar je naar verwijst is gemeten is geen energieflux, maar een toename van de energieflux. Die kun je wel uitdrukken in W/m2 per decennium: elk decennium neemt de neerwaartse IR-straling toe met 0,2 W/m2.
  Het een verhoudt zich tot het ander als snelheid (uitgedrukt in m/s) tot versnelling (uitgedrukt in m/s2).

 27. Andre Bijkerk 13 mei 2017 om 18:50- Antwoorden

  Laat ik het dan ook nog één keer proberen. Nee, wat ik berekend heb is de toename in flux van 3,5 watt per vierkante meter per decennium en dat is exact dezelfde grootheid die Feldman et al 2015 ook hanteren, wanneer ze tot een toename van IR back radiation van 0,2 watt per vierkante meter per decennium komen. Wanneer je mijn berekeningen onzin vind, wees dan zo goed om ook even Feldman et al er op te wijzen dat hun berekeningen onzin zijn.

  • Hans Custers 13 mei 2017 om 19:29- Antwoorden

   André,

   Ik leg je hierboven nou net het verschil uit tussen jouw berekening en die van Feldman: jij berekent een flux, Feldman meet een toename van de flux. Het verhoudt zich tot elkaar als snelheid (waar tijd in de noemer staat) tot versnelling (waar tijd in het kwadraat in de noemer staat).

   Overigens is er wel een manier om me te overtuigen dat ik het mis heb. Door overtuigend antwoord te geven op deze vraag: waar komt dat “per jaar” vandaan in jouw 0,35 W/m2 per jaar? Waarom zou dat geen 0,35 W/m2 per dag zijn, of per uur, of juist per eeuw of per millennium?

   Volgens mij bereken je gewoon 0,35 W/m2. Als je daar “per jaar” van maakt, moet je het jaar dat je in de noemer introduceert ook in de teller introduceren. En dat doe je niet. “Per jaar” hoort daar dus gewoon niet thuis. 0,35 W/m2 is gewoon 0,35 W/m2, of je het nu over een dag, een week, een jaar of een millennium bekijkt.

 28. Andre Bijkerk 13 mei 2017 om 22:55- Antwoorden

  Hans, je hebt helemaal gelijk. Mijn fout. Mea Culpa Van hoeveelheid energie naar flux is al een differentiatie. Het resultaat is dus in abstractie dat de accumulatie van energie inhoud van de oceanen een constante netto influx van ca 3,5 W/m2 vereist. Dit kan inderdaad niet worden vergeleken met Feldman’s 0,2 W/m2 back radiation per decennium. Wel blijft dat toch lastig te verklaren anders door toename van het zichtbare licht.

 29. Erik 14 mei 2017 om 11:07- Antwoorden

  Ook maar even meegerekend, voor de zekerheid.

  energieinhoud oceanen in 10 jaar met circa 4*10^22 joule gestegen, joule = wattsec.

  De totale oppervlakte van de oceanen is ongeveer 3,6*10^8 km^2 dus 3,6 *10^14 m^2.

  Dus energietoename per m^2 in 10 jaar is 4*10^22 joule/3,6*10^14 m^2 = 1,11*10^8 joule/m^2

  De energietoename per m^2 per jaar is dan 1,11*10^8 joule/m^2 /10 = 1,11*10^7 joule/m^2 =1,11*10^7 Wattsec/m^2

  De energietoename per m^2 per seconde is dan 1,11*10^7 Wattsecm^-2/ 31,5*10^6 sec. De sec kunnen op elkaar weggedeeld worden.

  Dus de energietoename per seconde is (11,1/31,5)=0,35 Watt/m^2

  (De energietoename per jaar is dan weer 0,35 *(aantal sec in een jaar) =1,11*10^7 Wsec/m^2 = 1,11*10^7 joule/m^2 , maar dat wisten we al. Per decennium, 10 jaar, dus dat bedrag *10))

 30. Erik 14 mei 2017 om 14:08- Antwoorden

  Iets over de gemiddelde temperatuur stijging van de oceanen in de gekozen 10 jaar

  warmtecapaciteit lucht is 1005 Joule/kg/K
  dichtheid lucht is 1,3 kg/m^3

  warmtecapaciteit oceaanwater is 3993 Joule/kg/K
  dichtheid oceaanwater is 1020 kg/m^3

  de warmte nodig om de oceanen met 1 graad K te verwarmen is 560* 10^22 J
  de warmte nodig om de atmosfeer met 1 graad K te verwarmen is 0,5* 10^22 J

  Laten we eens kijken naar het temperatuur effect van de toename in OHC over de gekozen 10 jaar , 4*10^22 Joule per 10 jaar
  Voor de gehele oceaan is dit dan 4/560 = 0,007 graad C per 10 jaar
  Voor alleen de laag 0-2 km diep vinden we dan, bij gemiddelde diepte van 4 km, een opwarming van 4/280 = 0,014 graad C per 10 jaar, is 0,0014 graad per jaar..
  enz.

 31. Wiersma 15 mei 2017 om 07:05- Antwoorden

  Tja, een hele ingewikkelde manier om te zeggen dat alleen massa warmte kan vasthouden.

  Maar het geldt niet alleen voor warmte/straling, maar in feite voor ‘alles’.
  Ook voor kinetische energie, aantrekkingskracht etc.

  Daarom zijn kogels van lood. En niet van pingpong ballen.
  Daarom zijn stralingsvesten van lood.
  Daarom rijden Jihad strijders met een vrachtwagen de menigte in en niet met een driewielertje. (zelfs ongeletterden snappen deze natuurwet)
  Daarom kun je met een kip geen olifant doodgooien maar andersom wel.
  Daarom kun je gerust met 120 km/u door lucht rijden, maar door een betonnen muur wordt al een stuk lastiger. Zo niet dodelijk. Mede hierom boort men gaten in bergen (ook wel tunnels genoemd) om daar zonder noemenswaardige weerstand door heen te kunnen rijden.

  Hetzelfde geldt eigenlijk voor straling.

  Het is lastig om massa op te warmen: traagheids effect.
  Iets wat ‘licht’ is, zoals lucht warmt makkelijk op.
  Koelt ook weer heel makkelijk af.
  Een pan lucht opwarmen is zo klaar, een pan water opwarmen kost al meer energie, en een pan lood kost nog meer energie.
  Domweg omdat je meer moleculen moet opwarmen.
  Is hier iets ingewikkelds aan??
  En soep in een pan warmt op door convectie.

  Het punt derhalve dat 0,13 gram CO2 per kuub lucht deze lucht van 1,3 KILOGRAM substantieel zou kunnen opwarmen is dan ook totale waanzin.
  Een waterdruppeltje weegt al zoveel. Zo niet meer.
  Bekende veertje-olifant.

  Maar dan. Het hele woord ‘broeikasgas’ van CO2 klopt niet.
  Het is niet de CO2 die de kas opwarmt maar het feit dat er een (gesloten) glazen dak op een broeikas zit.
  Het is het gesloten GLAS wat de kas opwarmt: NIET de lucht of CO2.

  Je zou dan ook moeten streken van: broekasGLAS ipv broeikasGAS.

  Het glas laat alle soorten straling door, maar voorkomt dat warme lucht kan convecteren met koelere lucht buiten de kas.
  Zet de ramen maar open en ineens wordt deze kas veel koeler.

  Ditzelfde principe wordt toegepast bij glaswol isolatie. Glaswol zorgt ervoor dat lucht wordt afgesloten/stilstaat/niet kan stromen. Afgesloten lucht is een prima isolator! Net als wollen kleding. Dubbel glas etc.

  Bij geluid(s-isolatie) werkt het net zo. Glaswol absorbeert energie maar geeft het niet/nauwelijks door. Zwaar doek absorbeert energie maar geeft het niet door. Het slaat dood in flexibele holle massa.

  Met licht en zonnestraling zijn er een paar uitzondering tov materialen.
  Spiegels bijvoorbeeld, of simpel aluminium folie, hebben nauwelijks massa maar weerkaatsen nagenoeg alle licht straling. Ze warmen daardoor zelf ook nauwelijks op.

  Glas en doorzichtig plastic laten nagenoeg alle energie door zonder zelf te absorberen. Die worden dan ook niet echt warm. (behalve door convectie)
  Maar verf een raam in de zon maar eens zwart en meet het verschil.

  Maar lucht en CO2 zijn zo goed als doorzichtig. Die absorberen daarom ook nauwelijks energie. Van welke frequentie dan ook.

  Water/damp/gas is echter een héél ander verhaal: de doorzicht van water kan enorm verschillen. Neem wolken, van welke kleur dan ook: wit, zwart, rood, blauw, mintgroen etc. Of mist.
  Kijk: dát maakt nogal wat uit!

  Nog afgezien van het koelend effect van verdampend water.
  Lik maar eens over de palm van je hand en blaas er eens over!

  Maar nogmaals: simpel glaswol met een aluminium coating zegt eigenlijk al alles. De alu coating zorgt ervoor dat stralingswarmte in een huis teruggekaatst wordt, en het glaswol zorgt ervoor dat er geen/nauwelijks convectie plaats vindt tussen koude buitenlucht en warme binnenlucht.
  En ja, om te voorkomen dat zich schimmels ed kunnen ophopen in die isolatie, is deze niet volkomen ‘dicht’. Oftewel: er kunnen zich lastig broeinesten van schimmels vestigen etc.

  Thats all there is folks!
  Ingewikkelder is het allemaal niet!
  Daarom zit er bij een pan ook een deksel.
  Daarom heb je kleren aan.
  Daarom hebben bijna alle dieren een vacht.
  Daarom ga je zwemmen als het bloedheet is.
  Daarom heb je haar op je hoof.

  Oh ja, en die gekkies van IPCC en zo beweren ook nog eens dat CO2 als een ‘deken’ werkt. Yeah right. Maar dan wel een deken die voor 99,06% lek is.
  Dat is dus geen deken, dat is zoveel als een minuscuul kinder pleistertje op je knie. Slaap lekker zou ik zeggen.

  Maar nogmaals: CO2 is géén broeikasgas: want zet de ramen maar open en ineens wordt alles koeler. Terwijl de hoeveelheid CO2 niet toe- of afneemt.

  Het is het gebrek aan CONVECTIE die een broeikas extra opwarmt.
  Daarom is een broeikas dus ook GESLOTEN.
  Daarom sluit KLEDING je ook af van teveel convectie als het koud is.
  Daarom lopen we in korte broek en bikini en zo als het WARM is: hoe meer convectie hoe beter.

  Maar kennelijk zijn de meest simpele dingen tegenwoordig zo ingewikkeld (gemaakt) dat we er duizenden blogs over kunnen schrijven.

  En (zee)water? Ja, das een verhaal apart. Aan de ene kant is water doorzichtig, neemt het in principe geen warmte op, maar water kent nogal wat gradaties van doorzicht. Dus neemt het warmte op. Maar water verhitten zorgt ook weer voor verdamping wat weer endotherme energie genereert: afkoeling dus. Plus dat daarbij wolken worden gevormd die op zich weer hun eigen feestje genereren: juist afkoeling of opwarming.

  En dan heb je het nog niet eens over radioactieve lekstraling (vind je in geen enkel rapport terug) die zich met waterdamp verbindt waardoor donderwolken en bliksem kan ontstaan wat op zich ook weer enorm afkoelt.
  En in the process CO2 afbreekt,. maar dat terzijde.

  Al met al?

  Wij snappen God nog niet.
  Wij willen kennelijk nog niet begrijpen dat God het goed met ons voorheeft.
  Met leven dan. Met al zijn kringlopen. Die zijn soms een beetje tricky ja, maar hee, daar heb je wetenschap toch voor?

  Als ik God was en de mensheid anno nu zou moeten evalueren?
  Dan zou ik mezelf voor de kop slaan. Gottegod, wat heb ik NOU weer gedaan dan! Snappen ze dan GVD nou helemaal NIKS???

  • noud 29 mei 2017 om 20:55- Antwoorden

   Prima verhaal Wiersma.
   Het is inderdaad nogal eenvoudig, tenminste als je de basisbegrippen goed in je hoofd hebt. En daar schort het nagal eens aan. Verkeerde leraren en zeker valse profeten als IPPC zetten zetten de goedgelovigen nogal eens op het verkeerde been. Dan valt het niet meer op dat ‘broeikasgas’ een ongelukkige benaming is.
   Hier http://www.ems.psu.edu/~fraser/Bad/BadGreenhouse.html wordt het nog eens netjes uitgelegd.

 32. Wiersma 15 mei 2017 om 07:23- Antwoorden

  Oke dan , om de wereld een beetje ‘beter’ te maken volgende tip(s) voor mensen die dit niet hebben of weten dat het werkt, en het je energie kan besparen:

  Heb je CV radiatoren en daarachter géén isolatie:
  plak er dan supergoedkoop huishoud aluminium folie achter.
  Tegen de muur, niet aan de radiator zelf.
  Alle stralingswarmte wordt dan teruggekaatst.
  Anders verdwijnt het in de muur.
  Zelfde geld voor potkachels, open haarden etc.
  Plak alufolie op de muur.

  Nou ja, en en en.
  Experimenteer er maar eens mee.
  Je kunt er ook objecten mee (af) koelen die fel in de zon staan door een ‘scherm’ van alufolie te maken. Een kippenren, hondenhok, verzin maar iets. Wel uitkijken dat de reflectie van de straling dan niet ineens het huis van de buren opfikt of zoiets 🙂

  Kortom: eerst wel even goed nadenken voordat je wat stoms doet!
  Succes!

Geef een reactie