De Wandelgangen
Mijn vorige blogs over ICCC12 (deze, deze en deze) waren al voor 90% gebaseerd op het informele circuit, maar uit mijn aantekeningen is nog wel wat meer interessant materiaal te halen. Sorry voor de vertraging!

Myron Ebell

Bij Myron had ik een gemakkelijke binnenkomer: ik moest hem de groeten doen van Hans Labohm. Hartelijke groeten terug, Hans!
Verder hebben we het alleen gehad over wat Trump met Parijs gaat doen. Hij vond dat de race nog lang niet gelopen is, en verwachtte op termijn zoveel ellende met rechtszaken dat Trump óf het Obama beleid helemaal terug moet laten komen, óf uit Parijs moet stappen. Op termijn zou dat dus wel gaan gebeuren:
“If he wants to get anything done, he needs to get out.”

Myron Ebell

Myron Ebell

Ebell heeft de EPA transitie gedaan voor Trump, en een mooi afsluitend rapport geschreven met aanbevelingen voor klimaat- en energiebeleid waar wij het helemaal mee eens zijn. Hij had een prachtige positie in de uitvoering kunnen krijgen maar gaf de voorkeur aan het werken in de schaduw, voor zijn huidige werkgever, het  Competitive Enterprise Institute (CEI). Het is een heel aardige, rustige en bedachtzame man, die zou denk ik ook niet gedijen in het Trump kamp…

William Happer

Wel nadrukkelijk kandidaat voor een post in de regering, namelijk Advisor on Science and Technology, is Will Happer. Vlijmscherp, krachtig, humoristisch en vriendelijk, zoals is te zien in zijn toespraak voor het ICCC12. Hij wordt door velen afgeschilderd als de duivel omdat hij openlijk sceptisch is, en is ook doelwit geweest van Greenpeace, maar in feite is het een gematigd man en een erg goede wetenschapper.

Will Happer op het grote scherm

Will Happer op het grote scherm

Hij heeft veel onderzoek gedaan voor de regering in de JASON groep, en heeft daarvoor regelmatig geheime experimenten gedaan. Zijn wetenschappelijke status is onbetwist en boven de politieke grenzen verheven.
En oh ja, hij is 77!

Holdren en Pielke jr.
De baan waar Happer voor is voorgedragen wordt tot de dag van vandaag vervuld door John Holdren, een klimaathavik, die om Obama’s klimaatscare te voeden de vernietigende gevolgen van de recente orkanen gebruikte.

John Holdren

John Holdren

Dat lag publicitair heel goed en konden ze dus niet laten liggen. Maar daarmee kwam hij in conflict met de wetenschappelijke feiten (er is namelijk helemaal geen verband tussen die orkanen en de recente opwarming), en daarom besloot hij de integere Roger Pielke Junior kapot te maken.
Pielke jr. had – als trouw IPCC gelovige en Obama aanhanger overigens – naar buiten gebracht dat wereldwijd op zijn vakgebied (extreme weather events) geen enkel team een stijgende trend had kunnen vinden over de laatste 100 jaar, ondanks de bijna een graad opwarming. Niet in de droogtedata, het aantal overstromingen, en het aantal of de sterkte van de orkanen.

Happer beaamde dat Holdren hem op valse manier had aangevallen, maar dacht dat de doorslaggevende schade waardoor Pielke uiteindelijk uit het klimaatdebat is gestapt (hij is nu directeur van het Sports Governance Center in Boulder…) de  subpoena’s waren van een aantal politici die hem bewust kapot wilden maken:

Roger Pielke jr. (screenshot lezing Univ. of Colorado)

Roger Pielke jr. (screenshot lezing Univ. of Colorado)

“You know, when you are subpoena’d and you are investigated by the Racketeering Act all the time, to appear at such and such time, release all your records, etc., that is kind of rattling”.
Een omstander stelde dat dat ook precies de bedoeling was van die subpoena’s, wat Happer volmondig beaamde.

Scott Pruitt

Scott Pruitt

Maar Trump laat Holdren vooralsnog gewoon op zijn positie. Nou ja, gewoon, hij heeft zijn hele staf al wel ontslagen!
Trump heeft al wel die-hard sceptic Scott Pruitt benoemd als baas van de EPA, en daar ogenblikkelijk 30% op het budget gekort. Dat is hij ook van plan met alle andere instituten die onder de klimaathype opgezwollen zijn tot propagandamachines van het Obama beleid.

Het wordt dus steeds waarschijnlijker dat hij Holdren zo lang aan de macht laat omdat hij de hele positie van Science and Technology advisor op wil heffen. Intussen heeft hij de voormalige chief of staff van Peter Thiel, Michael Kratsios, benoemd als assistent van Holdren. Ik vermoed vooral als een soort babysitter, want geen van beiden is ooit aanwezig bij overleg van het Trump team om te adviseren!

Trump en de wetenschap
Ik vroeg Happer of hij het het als wetenschapper niet erg vond dat door Trump zoveel geld aan de wetenschap wordt onttrokken. Nee hoor, dat geld ging al helemaal niet naar wetenschappers! Er kwam bij het aantreden van Obama een heel regiment PR mensen de instituten binnen die niks van de science begrepen, maar wel De Klimaatboodschap konden brengen. De echte wetenschappers zagen die liever vandaag vertrekken dan morgen. Trump snijdt vooral in deze laag propagandisten. Het ontslaan van de hele staf van 24 man van Holdren is daarvan een goed voorbeeld.

China
We hadden het ook over China. Hij vertelde dat zijn zoon les gaf in Shanghai en dat hij er dus vaak komt. Ze zijn daar echt serieus in het terugdringen van de smog. En dat kan op eens heel hard gaan, als ze de kolencentrales gewoon goede scrubbers geven. Wat er nog mis gaat in China wijt hij aan de wijdverbreide corruptie. Maar die wordt aangepakt, dus is hij optimistisch: “China cleans up just like that, as soon as they switch on the scrubbers.”
Maar nu is het nog:“Add a scrubber or pay a bribe!”
“Is getting better lately because they are cracking down on corruption”

Steven Koonin en de klimaat-waarheidscommissie
Happer verwacht ook een positieve ontwikkeling in de wetenschap. Tot nu toe was het wetenschappelijke zelfmoord om kritisch te zijn over de alarmistische klimaatvisie: “Peer pressure is great to follow the party line. But because of Trump all is vastly different”. Hij is hier zo optimistisch over dat hij aanstuurt op een commissie van wetenschappers uit beide partijen om een objectieve beoordeling te maken van wat de klimaatwetenschap ons nu echt kan leren, als onderbouwing van een zinnig klimaat- en energiebeleid.
De “Secret Science Act” ofwel de “Honest Act” van Lamar Smith waar ik het over had werd al gesteund door een aantal democraten, omdat ze het Obama beleid ook veel te dogmatisch vonden.

Dit triggerde mijn volgende vraag: “Steven Koonin, did you ever meet him?”
Ik schreef eerder een blog waarin ik aankondigde dat de klimaathype eigenlijk over was, omdat deze naaste klimaatadviseur van Obama nu zelfs uit eigen beweging naar buiten gekomen was met de constatering dat de klimaatwetenschap geen enkel bewijs heeft voor het gevaar van CO2 uitstoot en dat er geen enkele wetenschappelijke basis is voor dermate grote uitgaven als nu gevraagd worden.

Happer antwoordde: “Oh, I know Steve since he was a kid. He should be on it! (deze klimaatcommissie).
If this is to be successful, you’ll have to reach out to the honest people who are democrats, who cannot bring themselves to lie, and Koonin is one of them, but there are others. You could put together a commission that everyone would respect and which you can guarantee that it would come out with the truth.”
Hij had groot respect voor Koonin, omdat hij ontslag had genomen toen de Obama regering steeds alarmistischer werd. Happer verwacht van zeker 6 a 7 democraten steun voor een gezond sceptisch klimaatbeleid.

Variaties op dit plan duiken inmiddels op meerdere plaatsen op, bijvoorbeeld in een artikel voor de Wall Street Journall A red team would strengthen Climate Science door… Steven Koonin!
Met daarin dit zeer korte (3,5 minuut) maar ook zeer openbarende interview, waarin hij ronduit toegeeft dat in zijn bijzijn de regering Obama de kluit belazerde.

Hierover schreef Judith Curry:

A Red/Blue exercise would have many benefits. It would produce a traceable public record that would allow the public and decision makers a better understanding of certainties and uncertainties. It would more firmly establish points of agreement and identify urgent research needs. Most important, it would put science front and center in policy discussions, while publicly demonstrating scientific reasoning and argument.

Maar een dergelijk plan zie je bijvoorbeeld ook in deze brief van het Heartland Institute aan dochter Ivanka, waar Trump het klimaatbeleid deze week bij neergelegd heeft, met deze aanbevelingen:

– Create a President’s Council on Climate Change, modeled after the President’s Council on Bioethics created by President George W. Bush in 2001 (and sunset in 2009), charged with cutting through the politics and bias that infected climate science and policymaking during the Obama administration and advising the President on what policies to repeal and what policies to pursue.

– Withdraw from the United Nations Framework Convention on Climate Change and the more recent Paris Accord and end funding for the United Nations’ biased climate change programs, in particular the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and Green Climate Fund.

– Replace EPA with a Committee of the Whole composed of the 50 state environmental quality agencies. Those agencies already have primary responsibility for implementing environmental laws passed by Congress and regulations written by EPA.

– Withdraw and suspend implementation of the Endangerment Finding for Greenhouse Gases and the Clean Power Plan.

Thorium en het Molten Salt Reactor Experiment
Toen ik hem vroeg naar zijn mening over thorium gesmoltenzoutreactoren, vertelde hij dat hij indertijd betrokken was bij het wereldberoemde MSRE experiment in Oak Ridge National Laboratory! Dat is zo’n beetje de heilige graal voor de thorium kenners, dus wist ik niet wat ik hoorde! Hij wist zich nog details te herinneren van de experimenten die ik nog niet gehoord had, dus was dat weer aanleiding tot een interessante gedachtenuitwisseling in ons Nederlandse team.

Freeman Dyson en Robbert Dijkgraaf
Tot slot een stuk waarin ik geheel ontspoor, dus neem me vooral niet kwalijk, of stop nu met lezen!

Freeman Dyson

Freeman Dyson

Ik vertelde Happer over de film van linkse activist Marijn Poels, en het prachtige interview daarin met Freeman Dyson. Het was eigenlijk geen verrassing dat ook Dyson al jaren een persoonlijke vriend van Happer is. Hij gaat hem regelmatig opzoeken in het Institute for Advanced Study, onderdeel van Princeton waar Happer nog steeds werkt. Hij zou hem de volgende week weer spreken.
Ik kon het niet helpen maar toen kwamen mijn allerslechtste instincten naar boven.
“How is Robbert Dijkgraaf doing?”
Onze voormalige president van de KNAW is al weer vijf jaar de baas van dit meest prestigieuze wetenschappelijke instituut van de wereld, en woont in het huis van zijn voorganger Einstein.

Robert Dijkgraaf Oerknal

Robert Dijkgraaf (Screenshot Oerknal DWDD college)

 

 

Ik heb een enorme afkeer van Dijkgraaf. Als president van de KNAW heeft hij op stuitende manier de wetenschap te grabbel gegooid door voortdurend kritiekloos de kant van het IPCC te kiezen, ook na climategate, wat toch elke integere wetenschapper de haren te berge had moeten doen rijzen. Hij dook overal op in bijeenkomsten die het aanzien van de wetenschap na climategate moesten oppoetsen, en vergoeilijkte alle gemaakte (en ook door de IAC commissie geconstateerde) fouten daarbij. Terwijl de enige wetenschappelijk juiste reactie een “mea culpa” zou zijn geweest, met aansluitend een oprechte poging om schoon schip te maken, na zoveel terechte kritiek.

De klimaatbrochure van de KNAW
Dijkgraaf’s dieptepunt was de klimaatbrochure van de KNAW waarin hij het vele werk van KNAW wetenschappers en het overleg met de sceptici dat eraan voorafgegaan was volledig teniet deed met de meest onwetenschappelijke en onjuiste kreten en beweringen. Dit was een grote deuk voor de integriteit van de KNAW.

Daardoor werd ik gedwongen deze brochure zwaar aan te vallen, terwijl daaraan twee van de beste en meest integere wetenschappers van Nederland hadden meegewerkt, Rudy Rabbinge en Louise Fresco. Ze hadden denk ik niet goed genoeg opgelet wat Dijkgraaf met hun goed bedoelde aanpak gedaan had en kwamen daarmee ook zwaar onder vuur.

We zijn er met climategate.nl keihard bovenop gedoken, met veel blogs (zie deze, deze en vooral deze , en 12 andere onder dit blog), boze brieven aan de KNAW en zelfs een symposium in Nieuwspoort (met een video van mijn bijdrage, zie vanaf 20min30 mijn grote verontwaardiging). Dijkgraaf heeft ons laf genegeerd en nooit een zinnige reactie gegeven, tot hij verdween naar Princeton voor we hem de brochure konden laten intrekken.

Inmiddels horen we van de KNAW overigens af en toe een heel ander geluid. Zo bracht die dit rapport uit (van o.a. de voornoemde Rudy Rabbinge) waarin het gebruik van biomassa en biobrandstof in de energietransitie zeer zwaar onder vuur wordt genomen.

Snaartheorie
Maar ik vroeg dus: “How is Robbert Dijkgraaf doing?”
Nou, dat leek wel goed te gaan: hij had een probleem met de omwonenden goed opgelost over nieuwbouw voor het instituut.
Toen vertelde ik Happer over de rol van Dijkgraaf in het klimaatdebat in Nederland. En ik zei dat ik zelfs de kwaadaardige neiging had om te betwijfelen dat hij wetenschappelijk iets voorstelde. Met als specialiteit snaartheorie zit je bij mij in de verdachte hoek. Ik heb een paar héél slimme natuurkundige vriendjes en die achten de snaartheorie volstrekte onzin, die bedacht is omdat er al een paar jaar te weinig nieuwe onderzoeksrichtingen waren in de natuurkunde voor jonge wetenschappers om naam in te maken.
Op Happers gezicht dacht ik een vileine glimlach te zien toen hij zei:
“They tell me it is interesting mathematics, but I don’t think it has anything to do with physics!”

Zo, die zit, Robbert!

Ik besloot met het uitspreken van de hoop dat Dijkgraaf op zijn instituut bij de lunch elke dag de mantel uitgeveegd wordt door Dyson, tenminste een echt vooraanstaande wetenschapper die zinnige dingen zegt over het klimaat. Maar dat betwijfelde Happer: Freeman is daar veel te vriendelijk voor.

Jammer!

 

Mijn KNAW blogs (ook hier te vinden):
2010/09/02/   knap-iac-rapport-gaat-toch-vreselijk-in-de-fout/
2010/09/23/   iac-en-pbl-coryfeeen-wetenschap-houdt-op-waar-het-ipcc-begint/
2010/10/13/   cijfers-van-10-tot-0-voor-sprekers-vu-connected-klimaatdebat/
2011/10/06/   knaw-klimaatbrochure-is-blamage-voor-nederlandse-wetenschap/
2011/10/06/   twintig-fouten-in-de-knaw-klimaatbrochure/
2011/10/25/   alarmistische-knaw-in-grote-problemen/
2011/11/04/   knaw-klimaatbrochure-was-geen-eenmalig-incident/
2011/11/13/   symposium-n-a-v-knaw-klimaatbrochure-ma-12-december/
2011/11/17/   ook-knaw-dochter-rathenau-instituut-al-jaren-geleden-ontspoord/
2011/12/13/   Geslaagd symposium nav KNAW klimaatbrochure
2011/12/14/   Presentatie Theo Wolters, 12/12 Nieuwspoort
2011/12/29/   Sceptical-seminar-reacts-to-climate-report-of-dutch-science-academy/
2012/01/22/   KNAW-blijft-de-kop-in-het-zand-steken/
2012/01/28/  
No need to panic about global warming
2012/05/01/  
De Olympus antwoordt niet