Sietske2

Bijgaand bericht ontving ik van Arnold Fellendans, lid van het Netwerk Toekomstverkenningen (NTV).

Wil je dit bericht doorgeven aan mogelijk geïnteresseerden: er is nog plaats aanstaande vrijdag in Den Haag, KIVI gebouw, 15.00 uur, Prinsessegracht 23. Aanmelden onder vermelding van mijn naam Arnold Fellendans (lid van het Netwerk Toekomstverkenningen) via ntv@stt.nl

De spreekster toont interesse in afwijkende meningen over het klimaat. Voor haar is de ‘science not settled’.

Vriendelijke groet,

Arnold Fellendans

– – –

From: NTV

Sent: Monday, May 15, 2017 12:41 PM

To: NTV

Subject: Reminder NTV-bijeenkomst 19 mei a.s.

Geachte NTV-deelnemers,

Graag stuur ik u hierbij nog een reminder voor de bijeenkomst van aanstaande vrijdagmiddag 19 mei over Klimaatbeleid in de toekomst. Opgeven kan nog via ntv@stt.nl

Misschien wel het belangrijkste onderwerp van onze huidige tijd is het klimaat in brede zin. Bijvoorbeeld hoe we de dreigende klimaatsverandering tegen kunnen gaan, welke transformaties er in ons huidige sociale en institutionele systeem nodig zijn en welke er gaande zijn op het terrein van adaptatie, energie, technologie. Het zijn urgente kwesties voor zowel burgers, bedrijven als politici, en een uitermate interessant onderwerp voor toekomstonderzoekers vanwege het lange termijn aspect.

Sietske Veenman is universitair docent aan de Radboud Universiteit en doet onderzoek naar toekomsten en lange termijn onzekerheid in het milieubeleid, zowel vanuit de overheid als vanuit de markt en de civil society. Sietske was een van de auteurs van het WRR-rapport ‘Uit zicht – toekomstverkennen met beleid’ (2010). Momenteel werkt Sietske aan verschillende onderzoeken in het genoemde veld, met name over framing futures (zie bijvoorbeeld http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328715300616) en hoe verschillende groeperingen, ook in de politiek, denken over en omgaan met klimaatbeleid-gebonden onderwerpen in de context van een onzekere toekomst. Sietske heeft in het verleden ook bijgedragen aan het Anticipation-project van de Unesco (http://www.projectanticipation.org/) en gaat ook dit jaar er weer heen.

Plaats: Grote Zaal KIVI, Prinsessegracht 23, Den Haag
Datum: vrijdag 19 mei 2017
Tijd: 15.00-17.00 (na afloop is een borrel)

Inschrijven voor deze bijeenkomst kan door een berichtje te sturen naar ntv@stt.nl

Met vriendelijke groet,

Patrick van der Duin
Voorzitter NTV

Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT)
tel. 070-3029830
Bezoekadres: Prinsessegracht 23, 2514 AP Den Haag
Postadres: Postbus 30424, 2500 GK Den Haag
Aanmelden voor de nieuwsbrief van STT kan op de website: www.stt.nl