Ooit is de luxe van aardgasbaten uitgeput: hoe betaalt Nederland dan alle luxe? Freijlamaborgh Slochteren

Dagblad Trouw lobbyt met andere klimaatcampagne-clubs als NRC Handelsblad, de NPO en Milieudefensie nu voor afsluiting van U en mij van aardgas voor 2030. Die wens adverteerde Dagblad Trouw op  haar voorpagina in choco-letters. De energie-sector vindt dat nog te vroeg.

Onbedoeld maken transitie-drammers wel een ander probleem voelbaar: waarvan betaalt Nederland alle rekeningen als de aardgasbaten tegen 2030 wegvallen? De Noren staken alle baten in een technologiefonds, terwijl Nederland 500-600 miljard euro aardgasbaten deed verdampen in de verzorgings-staat. Zoals aan kinderfok-premies voor laag IQ-mensen uit Geitenhouderije en omstreken. Een warm gevoel over onszelf is heel veel waard.

Maar blijf je daar in de winter ook warm mee?

Gasbaten-2014-768x407Milieuclubs, geef dit jaar nog het goede voorbeeld
Aardgasbaten dekten in 2013 nog 10 procent van de Staats-lasten tegenover 2 procent in 2000. Het gros van de ‘duurzame’ projecten van Nederland waaronder windenergie-projecten werden ervan betaald. Nu moet stijgende SDE+-belasting op de energierekening dat gat vullen.

De aankoop van ABN Amro- hup even gas pompen onder Groningen.

Met die vervlogen aardgasbaten kunnen we dus geen transitie meer financieren. Anderen verwijten maken over ‘de transitie’ die achterloopt is geen morele positie. Zelf het goede voorbeeld geven en praktiseren wat je preekt wel.

Mijn voorstel zou daarom zijn: laat milieu-campagneclubs ‘dressed as journalists’ bij dagblad Trouw, de linkse meisjes van NRC Damesblad en andere klimaat-campagneclubs als Vrij Nederland met het voltallige personeel vanaf morgen alvast het ‘goede voorbeeld’ geven. Sluit ze af van aardgas, en laat ze beschrijven hoe ze die versnelde transitie dan zelf betalen en invullen.

Kan de glazen kooi waarmee NRC zichzelf aan het Rokin afsluit van de realiteit ook warm blijven van het warme gevoel dat die Kwaliteitsmensen over zichzelf hebben?

Een zelfde voor het peperdure oude pand van Milieudefensie aan de Keizersgracht. Het is te gemakkelijk om anderen voor te schrijven wat je zelf niet al doet, laat staan dat je de overheid vraagt dat op te leggen waar je zelf een luxe-leven vol CO2-productie leidt.

 

Als Linkse meisjes aan de beleidsknoppen zitten...

Als Linkse meisjes aan de beleidsknoppen zitten…een klimaat-groupie bij Vrij Nederland. Sluit haar direct af van aardgas en geef d’r een vliegverbod.

Of wordt het dan te concreet?

Met hand aan de kraan blijft er nog decennia gas over
Milieudefensie/Dagblad Trouw cs verkopen de operatie om ons goedkope en relatief schone fossiele energie af te nemen als ‘voor het milieu’, versmald tot de emissie van het voor plantaardige productie noodzakelijke CO2.

Er is alvast aardgas zat voor vele decennia, zeker wanneer het niet meer zo exorbitant snel wordt opgepompt als afgelopen decennium.

Toen ik de 50 jaar Slochteren-expositie van Gasunie bezocht in winter 2010/2011- waarvan hier de foto’s-, stelden ze nog dat tot voorbij 2040 er voldoende Groningen-gas zou zijn om onze huizen te verwarmen. En als Groningen wegvalt, dan wordt de Nordstream2-pijpleiding wel aangelegd vanuit Rusland. Dan kunnen we aardgas importeren van de Russen, wat ze al decennialang betrouwbaar doen.

Of zijn de contracten met Gazprom nu opgeschort? Mij dunkt: nee.

 

CH4, de bron van Nederlandse welvaart sinds 1959

De aardgasbaten-loze samenleving in 2030?
En welke winst voor de doorsnee-Nederlander staat tegenover die aanslag op welvaart? Wanneer we 300 miljard euro moeten uitgeven (100 miljard euro Energieakkoord + 200 miljard voor Wijffels, Nijpels, Hans de Boer en zijn VNO-NCW-vrinden) voor ‘de transitie’ is dat 18 duizend euro per ingezetene tot 2030, ongeveer 1500 euro lasten per jaar extra per ingezetene.

Bedenk ook dat het domestische verbruik van aardgas dankzij nationaal afgedwongen huis-isolatie al een kwart eeuw nauwelijks verder steeg. Het zijn burgers geweest die de rekening betaalden van gas-besparing tot nu toe. Het zijn nu burgers die ook de rekening krijgen van klimaat-drammers, die voor 2030 de klimapocalypse al zien gebeuren.

 

Expositie Gasunie 50 jaar Slochteren. Zonder aardgasbaten geen windenergie-projecten, die van de baten werden gefinancierd

 

 

De Heeremaborgh, die nu is verzakt door gasbevingen. Dankzij de ‘duurzamen’ en hun lastenverzwaringen, en de koop van ABN Amro voerde De Staat de gaswinning op

500 miljard euro aardgasbaten sinds 1959
Sinds de ontdekking van de Slochteren-bel in 1959 zit de Nederlandse bevolking ‘aan het gas’, en aardgas is de relatief schoonste fossiele brandstof. Aardgas maakte bij ons de vroege overstap mogelijk van steenkool met hoger zwavel-gehalte zodat ‘zure regen’ door zwavel-dioxide-uitstoot bij ons nooit een probleem werd.

We kregen er 500 miljard euro aan aardgasbaten van, waarmee ook het Klimaat voor Ruimte-programma van Pier Vellinga werd betaald van tientallen miljoenen euro’s.

En het ‘Kennis voor Klimaat’-programma: de stichting Kennis voor Klimaat in Utrecht mocht zo 28 miljoen euro aardgas-geld toucheren. We compenseerden er de rente over onze staatsschuld mee. En toen Wouter Bos ABN Amro opkocht in 2009 ging de gaskraan extra open om die 24 miljard euro onder de Groningers hun voeten weg te pompen.

Zonder Slochteren geen 13 miljoen euro subsidie per jaar voor Milieudefensie

De subsidies van milieuclubs zoals Milieudefensie werden met aardgas-geld mede-gefinancierd, evenals de Klimaat-karavaan van Jacqueline Cramer naar Kopenhagen in 2009.

De volledige verzorgings-staat werd dankzij aardgas opgetuigd, waar een land als Noorwegen zo wijs was om haar fossiele brandstof-opbrengsten in een technologiefonds te investeren. De Noren hebben nu een financiele reserve van ruim 600 miljard euro. Wij hebben een staatsschuld die richting de 500 miljard euro loopt.

Met dank aan de klimaatlobby is het tijdperk van betaalbare energie vanaf 2020 alvast voorbij. Aardgas krijgt 1 euro extra belasting per kuub, en de prijzen van stroom gaan via klimaatbelastingen met 100-200 euro per maand omhoog.

Kan Dagblad Trouw met Milieudefensie mij onderbouwen welk voordeel voor mij en U daar tegenover staat? Wat is de winst? De winst van de aangezwengelde discussie is wel: waar haalt Nederland haar welvaart vandaan, wanneer aardgas daar niet meer in mag/kan voorzien?

Mijn donkerbruine voorgevoel zegt: voor 2030 implodeert onze economie en vervalt Nederland tot een tweede wereld-land met totalitaire trekken. Ja, we leven in Interessante Tijden.