Willen Joustra achtergrin thermometer

Willem Joustra.

Eerder schonk ik aandacht aan de opmerkingen van Frits Paymans, lid van de Provinciale Staten (VVD) in Zuid-Holland, over de huidige klimaathype voor Omroep West.

In een reactie daarop, schrijft Willem Joustra, VVD-statenlid Utrecht: ‘Meeste van wat Paymans zegt klopt’.

Joustra:

In een radio-interview van VVD statenlid Paymans valt het woord complottheorie. Vanaf dat moment hoeft niemand meer te luisteren. Alsof hij een ketter is zo stuitert de halve VVD over hem heen. Zo lijkt het, want grotendeels kunnen VVD-ers het wel met hem eens zijn. Beluister gerust het interview op Omroep West.

Hij zegt in de gewraakte passage:

Paymans: “…het is ook een soort nieuw geloof geworden…”

Interviewer: “… Ja maar er zijn genoeg wetenschappers, duizenden wetenschappers, en ook nogmaals als we naar Parijs gaan, die toch iets heel anders beweren…”

Paymans: “Eeeeh, ja, maar net zoals in alle complottheorieen kan dat georkestreerd zijn, want degenen die er het meest baat van hebben zijn op het moment de grote multinationals. Shell en Heineken zijn (niet) voor niets aan het vergroenen want dat is waar de subsidies te halen zijn.”

De kop die ervan gemaakt wordt is niet correct:

VVD-Zuid-Holland: Klimaatverandering is complottheorie.

Dit is niet wat Paymans zegt. Sterker nog, eerder in het interview beweert hij terecht dit: Paymans: “Klimaatverandering is er altijd al geweest…” Doelend op de periode van voor de mens. Zonder mensen geen complot.

Zijn opmerking over “complottheorie” gaat over “wat wetenschappers beweren”. Niet over of klimaatverandering een complot is. Zo worden zijn woorden uit het verband gerukt. Of er een complot gaande is weet ik niet, daar wil ik ook vanaf zijn, maar wetenschappers zeggen wel eens dingen die niet waar zijn. Over de noordpool bijvoorbeeld.

Vervolgens gaat niemand meer in op wat hij meer zegt. Wat jammer is. Hij stelt in het interview:

“Alles gaat over klimaatverandering, zelfs als het niets ermee te maken heeft.” – Wat in Gemeenteraden en Provinciale Staten wel opgaat. Bijna alles bevat een duurzaamheidsparagraaf. Bijna alles, want bevolkingsgroei en verstedelijking door immigratie mag niet op duurzaamheid getoetst worden van de collectivisten.

“De opwarming is twijfelachtig: geen opwarming in 20 jaar” – Ging in 2015 zeker op, afhankelijk van de meetreeks die gebruikt wordt. Na het El Niño- jaar 2016 is het discutabel. De andere kant is dat in de afgelopen 2000 jaar wel vaker temperaturen zijn geweest zoals nu.

“We leven in een post glaciaal en dan wordt het warmer.” – Klopt, na een ijstijd warmt de aarde op.

“Klimaat is een nieuw geloof” – Getuige de reacties op Paymans lijkt dat er wel een beetje op. Wierd Duk schreef er een aardig stuk over.

“… vergroenen want dat is waar de subsidies te halen zijn.” – Dit is correct. Je kan een verliesgevende onderneming laten draaien dankzij subsidies. Subsidie is geld wat eerst van productieve mensen afgepakt moet worden onder bedreiging van opsluiting voordat het aan een groene onderneming gegeven kan worden. Het credo “winst is duurzaam” is lang geleden in vergetelheid geraakt. er zijn bureautjes die ondernemers helpen hun handel te “greenwashen”, waarbij handel die al jaren bestaat ineens een duurzaamheidssaus krijgt en politiek graag subsidies ter beschikking stelt. Dit trekt types aan die lekker willen leven van andermans geld.

En dat brengt ons bij de VVD. De partij heeft een commissie voor duurzaamheid. Die commissie heeft sterke invloed op het partijprogramma. De mensen die erin zitten hebben directe belangen bij klimaatbeleid, hun carrière hangt er van af. Dit gezelschap kan niet onafhankelijk oordelen en is daarom niet geschikt voor de rol die ze in de partij gekregen hebben.

Onze tweede kamerleden zouden zich dit moeten realiseren. Gelukkig zijn er een paar die zich niet zomaar in een fractieharnas laten gieten en ik hoop dat zij kritisch genoeg zullen opereren om de lobby in de partij tegengas te bieden. Daar kunnen ze direct mee beginnen:

Paymans zegt in dit interview namelijk iets waar elke VVD-er achter kan staan. Hij wil meer gedegen onderzoek naar nut en noodzaak van ons klimaatbeleid. De komende jaren gaat er veel meer geld in zitten dan in de Fyra en JSF samen. Het zou te belachelijk voor woorden zijn als er niet kan worden vastgesteld wat met dat geld bereikt wordt. Misschien is het wel veel verstandiger om het te steken in riolering en dijkverzwaring.

Ik kan wel wat vragen verzinnen:

Wat kost het hele feest per jaar en hoeveel moest er bezuinigd worden op de zorg tijdens de crisis? Hoeveel dagen catastrofale opwarming stellen al die windturbines nou uit? Wat kost “Parijs” en wat levert dat op? Worden oogsten beter van opwarming? Als we alle auto’s elektrisch laten rijden, hoeveel windturbines zijn daarvoor nodig? Als we elektrisch koken en verwarmen, hoeveel windturbines zijn dan nodig? Gaan we dat wel redden met windenergie?

In plaats van uit je panty springen over een uit zijn verband gerukte kop zou het geen kwaad kunnen het klimaatbeleid kritisch tegen het licht te houden.

Aldus Willem Joustra.