Leo Meyer 2 Knipsel

Leo Meyer. Schermafbeelding.

Eerder hebben De Groene Rekenkamer en Climategate.nl de NOS aangesproken op de stelselmatig tendentieuze berichtgeving over het thema klimaat. Tot op heden zonder succes.

Het nieuwste voorbeeld daarvan vormt de berichtgeving over de beslissing van de Amerikaanse president om zich terug te trekken uit de klimaatovereenkomst van Parijs. Volgens de NOS was het allemaal kommer en kwel.

Terwijl suggestieve beelden werden getoond van overstromingen in Azië zei NOS-presentatrice Mariëlle Tweebeeke: ‘De vraag is hoe rampzalig de beslissing van de Amerikaanse president uitpakt voor het klimaat.’

Leo Meyer, die een belangrijke rol heeft gespeeld bij de opstelling van het laatste rapport van het VN-klimaatpanel (IPCC), verklaarde met een van onheil bezwangerde blik: ‘De wereld mag niet meer opwarmen dan vèr beneden de twee graden. Liefst anderhalve graad. Daar gaan we nu zeker overheen schieten, zeker nu Trump deze actie gaat uitvoeren. … De klimaatwetenschap laat zich niet stoppen. En ook de bedrijven laten zich niet stoppen. En de vergroening van onze economie gaat gewoon door – met of zonder Trump.’

Inderdaad, de klimaatwetenschap laat zich niet stoppen. In de recente ‘peer-reviewed’ literatuur is een duidelijke verschuiving waar te nemen, waarin natuurlijke factoren een grotere rol spelen in de klimaatverandering en de betekenis van (antropogene) CO2 navenant minder wordt. Dat impliceert dat de apocalyptische uitlatingen van Leo Meyer niet door de modernste wetenschappelijke inzichten worden ondersteund. Ook is het besef doorgedrongen dat klimaatmodellen geen voorspellende waarde hebben. Zij hebben de ‘hiatus’ in de opwarming niet voorzien. Zij zijn evenmin in staat het verleden te ‘voorspellen’ (‘hindcasting’), laat staan de toekomst (‘forecasting’). Dus waar baseert hij zijn mening op?

Louise van Schaik van Clingendael, die we op de beelden het pand zien verlaten waar ook ik vele jaren werkzaam ben geweest, verklaarde vervolgens: ‘Als wij op tijd op andere energiebronnen en daarmee ook innoveren en onze economie krachtiger maken en andere werkgelegenheid scheppen, dan kunnen wij wèl die versnelling hebben in die transitie en daarmee een voordeel hebben met die nieuwe technologie.’

Ja: als! Maar het is wel heel veel wensdenken op een rijtje.

Daarna werd overgeschakeld naar staatssecretaris Sharon Dijksma die sprak van een treurige dag voor de wereld. Volgens haar betekende dat dat de tweede vervuiler ter wereld geen verantwoordelijkheid meer neemt voor het oplossen van het klimaatprobleem voor huidige en toekomstige generaties. Tegelijkertijd was zij hoopvol. Zij verwees daarbij naar de recente bijeenkomst in Californië (de zesde economie ter wereld). Volgens haar ziet men dat de leiders daar, en in heel veel andere Amerikaanse staten, vastberaden zijn om gewoon door te gaan. Ook het Amerikaanse bedrijfsleven geeft hoopvolle signalen. Aanhakend op de desbetreffende opmerkingen van Bondskanselier Merkel, verklaarde Dijksma dat e.e.a. om nieuw progressief leiderschap zal vragen van Europa en bijvoorbeeld China, alsmede andere wereldmachten die bereid zijn zich te houden aan het Parijse akkoord.

De expliciete vermelding van China doet wat koddig aan. Immers, China heeft aangekondigd pas in 2030 ernst te maken met zijn klimaatbeleid. En dan nog is het onduidelijk hoe en in welke mate. En leiderschap van de EU? Polen en andere Visegrad-landen verwerpen een aanscherping van het klimaatbeleid van de EU. En ook Groot-Brittannië (dat nu nog meedoet aan de besluitvorming) is niet enthousiast. Met andere woorden, nieuw leiderschap van de EU blijft (vooralsnog ?) een fata morgana. Het zou ook niet veel helpen want de EU is slechts aansprakelijk voor 9 % van de wereldwijde antropogene uitstoot van CO2.

Terug naar de berichtgeving van de NOS. De kijker die geïnteresseerd is in de achterliggende overwegingen van Trump, blijft in het ongewisse. Voorstanders die het klimaatbeleid van Trump toejuichen, komen niet aan het woord.

Het was dus weer eens een kras staaltje van eenzijdige, tendentieuze berichtgeving. Wanneer gaat de NOS nu eens de wettelijk vastgelegde normen voor evenwichtige berichtgeving respecteren op het gebied van klimaat?

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.

Naschrift

Een interessante repliek van Bart Verheggen op onze klacht tegen de NOS.

https://klimaatverandering.wordpress.com/links/archief-chronologisch/