Het doek valt: Trump stapt toch al uit Parijs akkoord

Beeld uit uitzending CNN

Beeld uit uitzending CNN

Parijs nu definitief een tandeloos symbool

The Donald heeft het historische besluit genomen om de VS uit het door Obama getekende akkoord terug te trekken. In Parijs was nog zó geprobeerd om het verdrag zo in te richten dat Obama met de ondertekening weg zou kunnen komen zonder het aan het congres voor te leggen, maar het heeft niet mogen baten.
Deze stap heeft zelfs alles in zich om het grote keerpunt te worden in de klimaathoax die al decennia lang iedereen gek lijkt te maken. Laten we het hopen!

De glans is er nu echt vanaf: China heeft plechtig beloofd tot 2030 de CO2 uitstoot met 20% te…. verhogen; India belooft zijn uitstoot met 40% te verhogen in plaats van 80%, maar alleen als het Westen (lees Trump) astronomische bedragen overmaakt, en de VS stapt nu ook uit. Dan hebben we het over de drie veruit grootste uitstoters van de wereld.

De Brusselse elite staat op zijn achterste poten, maar overschreeuwt daarmee dat de VS de laatste decennia veel meer CO2 heeft gereduceerd dan wij (overigens vooral door de schaliegasrevolutie, niet door wind en zon). En dat Oost Europese landen er niet over peinzen om het EU klimaatbeleid te gaan uitvoeren.
Als het even meezit heeft Trump over 8 jaar beter aan de Parijs doelstellingen voldaan buiten het akkoord dan de EU erin!

Intussen wordt het groepje landen dat de komende 20 jaar richting een halve ton per gezin gaat uitgeven aan groene hobbies wel héél erg klein. En er als Noord-West Europese landjes mee doorgaan als de grote drie niet meedoen, begint wel heel erg op economische zelfmoord te lijken.

Met dank aan Urgenda…
In mijn eerdere blogs vanuit Washington (deze, deze, deze en deze) legde ik uit dat de beslissing vooral gebaseerd zou zijn op juridische overwegingen: zowel bij in Parijs blijven als eruit stappen staan hem rechtszaken te wachten.  Hoe houdt hij de pijn het kleinste?

Het Trump team was er eensgezind over dat alle geldsmijterij naar klimaatbeleid voorbij moest zijn. De miljarden die Obama nog net voor hij de deur van het White House achter zich dichttrok aan het grote klimaatfonds overmaakte (Trump was daar duidelijk erg boos over) moesten ook echt de laatste cent worden die daar naartoe ging, dat was in maart al duidelijk. Ook de EPA klimaatpropagandamachine werd meteen drooggelegd. En de uitvoering van Parijs, het Obama Clean Power Plan, was ook al de nek omgedraaid.
Het ging er dus om of het beter was om in naam in Parijs te blijven of niet. Trumps adviseurs hadden liever dat hij zich uit Rio terug zou trekken, dat is veel simpeler en sneller dan uit Parijs stappen en biedt een beter juridisch uitgangspunt.

Uit Parijs stappen heeft ook nog eens het nadeel dat dat pas over drie jaar officieel effectief gemaakt kan worden, toevallig een paar dagen na de volgende verkiezingen. Daarmee wordt het een hoofdthema voor Trump’s herverkiezing. Ook bepaald  niet ideaal.

Waarom heeft Trump dan toch nu de stap gezet? Het zag er naar uit dat hij het beter lekker lang kon rekken, tot het niet langer kon. Er moet dus een goede juridische reden zijn voor dit moment…

Die reden diende zich een paar weken geleden aan: een VN rapport dat beschreef hoe regeringen via de rechtbank gedwongen konden worden om zich aan het klimaatakkoord te houden. Sinds de overwinning van Urgenda is dat hét issue in klimaatland. En precies zoals Happer en Ebell me in Washington al zeiden, zat er voor Trump niks anders op dan op een gegeven moment uit Parijs te stappen om een eindeloze reeks rechtszaken te vermijden.
Dit VN rapport lijkt de druppel geweest te zijn. Met dank aan onze Marjan Minnesma!

Hoe “erg” is het nou voor het klimaat dat de VS niet meer meedoet?
Dat is uiteraard de grote vraag. Die uiteraard niet gesteld werd door CNN. Daar mocht eindeloos gehuild worden over de te verwachten overstromingen, orkanen en andere sprookjes (zelfs het IPCC geeft toe dat er geen stijgende trend zit in de extreme weertypen) maar niemand vroeg of Trump loog toen hij zei dat het hele Parijs akkoord maar 0,2 graden opwarming zou schelen (van de noodzakelijke 2,5 graad) als alle landen zich er aan zouden houden.
Later kwam Myron Ebell nog in de uitzending en die noemde zelfs maar 0,05 graden minder opwarming (op de 4,5) in 2100 als het effect van Parijs.

Wie had er nou gelijk?

Allebei.
Parijs loopt tot 2030. Als alle landen hun vrijwillige reductievoornemens waar zouden maken, wordt de opwarming 0,05 graden minder. Onmerkbaar weinig dus, en dat voor duizenden miljarden euro’s.
Als al die landen dat beleid uit eigen beweging 70 jaar langer vol zouden houden, tot 2100, dan is het effect 0,17C minder opwarming.

De VS draagt ongeveer een zesde bij aan de Parijs reducties, dus betekent Trumps besluit een minder dan 0,01 graad hogere temperatuur in 2100. Aanmerkelijk minder dan de dikte van de lijnen in deze grafiek:

Uit Lomborg

Uit Lomborg “Paris Climate Promises…”

Let wel: dat is volgens de berekeningsmethode van het IPCC, niet een eigen sommetje met sceptische uitgangspunten. Deze getallen zijn al sinds 2015 bekend, en peer reviewed gepubliceerd door Bjorn Lomborg. Er is niets zinnigs tegenin gebracht. Ook MIT heeft dergelijke berekeningen gemaakt. En ook volgens de officiële PBL website blijft de CO2 uitstoot stijgen tot 2030, ook als alle landen hun Parijs beloftes zouden waarmaken.
Maar dit wordt natuurlijk allemaal zorgvuldig uit de publiciteit gehouden.

Dat staat in schril contrast met alle TV programma’s die elke keer weer scanderen dat het Parijs akkoord de temperatuur terugbrengt tot 2 graden, zo mogelijk 1,5.  De afgesproken maatregelen realiseren echter niet meer dan ongeveer 1% van de CO2 reductie die volgens het IPCC nodig is om in de buurt van de 2 graden opwarming te komen, als iedereen zich eraan zou houden. 1%. En dat wordt nu door Trump 0,8%. Who cares…

Voor het klimaat maakt het dus niks uit. Maar het verschil in energieprijzen tussen Europa en de VS zal nog verder toenemen dan nu al het geval is.

Onze Europese politici zullen iets uit te leggen hebben wanneer de burgers het klimaatbeleid echt zwaar in de portemonnee beginnen te voelen, de grote maakindustrie zich verder naar de VS en China verplaatst, en de Europese welvaart begint te verschrompelen.

Door |2017-06-02T07:09:22+00:002 juni 2017|27 Reacties

27 Comments

 1. Jan Zuydijk 2 juni 2017 om 07:16 - Antwoorden

  Ik las ergens dat “uitgerekend” was dat (ik zet het even in de grootheden waarin ik het gelezen heb) dat de overgang naar “duurzame energie” de hele wereld tot 2050 “1500 trillion $” OPLEVERT, bepaalde propaganda vazallen (Joseph G.) van bepaalde politici van 80 jaar geleden draaien zich in zijn as om om zulke briljante propaganda spinning, gebaseerd op helemaal niets. Dat ik Trump een baviaan met een enorme grote bek en een nog grotere plaat voor z’n kop vind met de diplomatieke skills van een rodeo stier doet hierbij niet ter zake. Die snapt dit ook allemaal niet, maar leest netjes op wat Steve Bannon hem voorkauwt.

  • Boels 2 juni 2017 om 08:27 - Antwoorden

   “Dat ik Trump een baviaan met een enorme grote bek en een nog grotere plaat voor z’n kop vind met de diplomatieke skills van een rodeo stier doet hierbij niet ter zake.”

   Zo is het en in zekere zin is het verfrissend: niet er om heen draaien en zeggen wat je vindt.
   Andere politici hebben meer weg van witteboorden-criminelen: zoetgevoost wordt je in de luren gelegd en geef je je ziel en zaligheid.

 2. Scheffer 2 juni 2017 om 07:38 - Antwoorden

  USA prikt de Parijse klimaatbubble door en geeft tijd voor fundmentele overdenking van deze Parijse COP21 heilloze weg af te stappen. Een beslissing die niet zo gek is zoals die nu wordt belachelijk gemaakt door politiek tegenstanders en de Nederlandse politieke pers. COP21 doet niets voor het klimaat, maar dient slechts politiek ideologische agenda’s en is gebasseerd op wetenschappelijke eenzijdigheid door het gepolitiseerde alarmistische VN-IPCC. Feit is, dat het COP21 Parijs en het onderliggende VN-Kyoto-protocol klimaatakkoord nauwelijks tot geen enkel effect heeft gehad en ook gaat hebben op het klimaat cq de opwarmig van de aarde. De aarde blijkt als 30 jaar geen klimaatthermostaat te hebben waaraan je de temperatuur kan terugdraaien. Ook het afgeleide Nederlandse SER+ energie akkoord doet niets voor het klimaat en werkt tegengesteld aan de doelstelling de wereld te redden, want CO2-besparing levert het SER+ akkoord geheel niet op. Als de ideolgische klimaatalarmisten echt werk willen maken van het klimaat en een transitie weg van fossiele brandstoffen zal de weg van de Thorium-MSR kernenergie diene te worden gekozen. Waarom het Parijse klimaat akkoord niets voor het klimaat doet; http://climategate.nl/2016/12/05/62762/

 3. Ruben van Halst 2 juni 2017 om 12:21 - Antwoorden

  Of Trump gelijk heeft of er goed aan doet, doet volgens mij niet ter zake. Of de klimaatverandering zich voordoet en het gevolg is van menselijk handelen naar mijn mening ook niet. Waar het hier om gaat is wat wij mensen willen en wat daarvoor de juiste maatregelen zijn. Laat ik, uitgaande van de wens van de ‘mensheid’ om maatregelen te nemen die niet nadelig zijn voor of goed zijn voor het klimaat, (veronder)stellen dat:

  1. De juiste maatregelen niet worden getroffen,
  2. Deze maatregelen ook niet genomen (kunnen) worden door deze (generatie van) politici,
  3. Dat het deze politici niet gaat om het milieu maar om het klimaat,
  4. Deze politici bij de voorgestelde maatregelen de economische doelen ook of zelfs hoger stellen dan iedereen die tegen die maatregelen is.

  1. De juiste maatregelen zijn, simpel gezegd, niet ‘iets doen’ maar juist ‘iets niet meer doen’. Als de mens de oorzaak is van klimaatverandering dan moet je deze oorzaak aanpakken. Simpeler kan het niet gesteld worden. Dat betekent concreet bevolkingsafname, door het in ieder geval bespreekbaar te maken, alsook het energieverbruik per hoofd van de bevolking verminderen. Dat het politiek impopulaire maatregelen zijn is voorstelbaar maar doet gezien de wens om maatregelen te nemen niet ter zake.
  2. De huidige politici zijn gericht op het nemen van maatregelen, dat wil zeggen ‘iets doen’. Dat zit in hun genen en niet te vergeten daar worden ze voor betaald. Werkverschaffing geldt ook op dat niveau. Hoe tegenstrijdig is het dat deze politici, die al decennia lang groei in de breedste zin van het woord nastreven, nu een boodschap verkondigen waar ze zelf jaren aan hebben bijgedragen?
  3. In het verlengde van de vorige 2 punten betekenen de voorgestelde acties van deze politici niet dat het milieu erbij gebaad is. Alles wat voorgesteld wordt om te doen, of het nu het bouwen van windturbineparken-zonneparken-biomassa installaties-isolatie-etc etc, gaat ten koste van het milieu. ‘Iets doen’ betekent hoe dan ook verbruik van energie en grondstoffen.
  4. Bovenstaande leid in mijn ogen tot de conclusie dat deze politici weliswaar een boodschap verkondigen die gunstig zou zijn voor het klimaat maar onderliggend is het ware doel economisch van aard. Ik durf zelfs te stellen dat het hen meer om economische groei gaat dan het oplossen van een klimaatprobleem.

  De enige echte oplossing is in mijn ogen ‘iets niet meer doen’!

 4. Peerke 2 juni 2017 om 13:18 - Antwoorden

  Nederland heeft het Parijs akkoord nog niet geratificeerd…

  http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php

 5. Bob Fleumer 2 juni 2017 om 13:38 - Antwoorden

  Als er nog een druppeltje gezond verstand aanwezig is in Den Haag moeten ze dat Parijs akkoord NIET tekenen!

  • Jan Zuydijk 2 juni 2017 om 14:49 - Antwoorden

   Er is consensus in politiek den Haag en de wereld dat ons klimaatmilieuzeespiegel opwarmt, vervuilt en stijgt door CO2 uitstoot, dus met dat verstand zit het wel goed……

   • Scheffer 2 juni 2017 om 15:05 - Antwoorden

    ? klimaatmilieuzeespiegel = Wartaal!

   • peter r. 2 juni 2017 om 17:03 - Antwoorden

    Consensus zegt niets ,Jan.
    Er was consensus dat Irak onder Sadam massavernietigingswapens had,weet je nog?
    En er was ook consensus dat Trump geen president zou worden,weet je nog?
    Bij politici is gezond verstand meestal ver te zoeken,het is meer ,reageren op de waan van de dag.

 6. Jacobus 2 juni 2017 om 16:38 - Antwoorden

  The enemy of my enemy is my friend.

  De milieubeweging en sceptici hebben een gemeenschappelijk belang.

  Immers, de milieubeweging heeft al haar eieren in een schaaltje gelegd door CO2 aan te wijzen als “het probleem” terwijl ze zelf natuurlijk allang weten dat er in werkelijkheid een complexe mix van problemen speelt die de Aarde bedreigen, ontbossing en steeds meer mensen met welvaart om te beginnen.

  De milieubeweging is uitermate succesvol geweest met het voor hun karretje spannen van wetenschap, politiek en bedrijfsleven. Echter, die gaan nu met het eierschaaltje aan de haal, er zijn nieuwe business modellen ontwikkeld en men gaat ervoor. Het CO2 verhaal is een boemerang gebleken, er komen onzin akkoorden als die van Parijs maar de aarde schiet er niets mee op en de werkelijke problemen zijn nu nog verder naar de achtergrond gedrukt juist doordat ze nooit benoemd zijn maar onder de CO2 noemer zijn verborgen. Dat geploeter van die idealisten is eigenlijk te treurig om aan te zien.

 7. Leo Bokkum 2 juni 2017 om 19:00 - Antwoorden

  Het zou me niets verbazen als dit voorval in NL & EU wordt gebruikt om nóg meer belastinggeld te verkwisten aan een klimaat wat altijd al veranderde. De wereld moet immers worden gered?
  Komt nog bij dat dit natuurlijk een feestdag was voor de groenegrachtengordeldieren: Kunnen ze zich nóg beter en belangrijker voelen dan ze al deden, want in één klap 400 miljoen “ontkenners” erbij. Mooier excuus kun je niet hebben om nóg meer geld over de balk te gooien.

  Kortom, ik heb zo’n duister vermoeden dat dit geintje van Trump me heel veel extra geld gaat kosten.

  • Boels 2 juni 2017 om 19:58 - Antwoorden

   De groene beweging (GL) en de naïeve gaat gegarandeerd plat als rond 2020 de Parijze balans wordt opgemaakt.
   Voorwaarde was immers dat milieu, mens en welvaart niet zouden lijden onder de maatregelen bij het verminderen van de CO2-uitstoot.
   Dat is al het geval en de doelstellingen worden niet gehaald.
   Het excuus staat ook in de stukken: elk land mag het aanpassen aan de nationale belangen.

 8. Berry 2 juni 2017 om 20:08 - Antwoorden

  Blijven jullie maar lekker roeptoeteren in je eigen echoput.
  De hier verstrekte ‘informate’ is wetenschappelijk 0,0 waard.

  • dwk 2 juni 2017 om 21:06 - Antwoorden

   Nulkommanul. Nu je er over begint.

   Nu jij: Wat levert Parijs in volle omvang op dus incl. VS en wat kost het.

   Je hoeft niet te vertellen wie het gaat betalen want dat weten we al.

  • Boels 2 juni 2017 om 21:23 - Antwoorden

   Wat is er nu wetenschappelijk aan de COP21 overeenkomst?
   Het is een draaideurstuk, je kunt er alle verkeerde kanten mee op, behalve de goede.
   Duitsland zette de kerncentrales in de mottenballen en ging bruinkool verstoken.
   Nu jij weer ..

 9. peter r. 2 juni 2017 om 21:18 - Antwoorden

  @Berry.
  Zit jij bij Henk in de klas?

 10. dwk 2 juni 2017 om 22:17 - Antwoorden

  De verse Macron ontpopt zich als doorgewinterde spinner. Geen volk zo anti-Amerikaans als het Franse; geen volk zo verliefd op Amerika als het Franse.
  Tien tegen één dat ze op het Elysée alles uit de kast gaan trekken om deze haat-liefde voor de volle 100% in stelling te brengen.
  • •
  Nachrichten AFP
  “Make our planet great again” – Macron dreht Trump-Slogan auf Klimaschutz

  Duitsland ligt in elk geval al in katzwijm voor deze jonge Europeaan en na Pinksteren wordt in de Bondsdag een wetsvoorstel in stemming gebracht dat strenge regels verbindt aan het particulier gebruik van rekenmachientjes.

 11. dwk 2 juni 2017 om 22:36 - Antwoorden

  Toen ik in Frankrijk woonde sprak mijn linkse notaris schande van het verlagen van de pensioenleeftijd en allerlei ophanden zijnde vutregelingen. “Linkse notaris”? Ja; alle Fransen zijn namelijk links … ook de rechtse. Ik zei dat tegen de tijd dat Frankrijk dat allemaal voor elkaar zou hebben beschaafd Europa de pensioengrens al weer aan het verhogen zou zijn én … dat in Frankrijk gegeven privileges nooit meer teruggedraaid zouden worden.

  Denkt u eens na over de implicatie van Macrons kwinkslag: Niet Frankrijk is een kudtland met hoge schulden, en banken waar wij het fijne nog niet van mogen weten; waar de pensioenen uit de lopende begroting worden betaald, waar een idioot groot deel van de begroting op gaat aan hyperbureaucratische ambtenarij en waar de vakbonden het land plat gooien bij alles wat ze niet bevalt. Neeee ….. de PLANEET DAAR gaat het pas slecht mee!!
  Voelt u ‘m aankomen?

 12. Hans Erren 3 juni 2017 om 09:23 - Antwoorden

  Het gevolg is nu wel dat Jesse Klaver 24/7 op de Nederlandse TV zijn groene evangelie mag prediken, en we continu de “bedreigde” ijsbeer in beeld zien.

  • dwk 3 juni 2017 om 10:20 - Antwoorden

   Nou Hans,

   bleef het maar bij Jesse Klaver! Vergeet a.j.b. je eigen partij niet en de vvd, de kleine gristelijken, de opapartij en iedereen en z’n ouwe mallemoer en last but not least de verzamelde NL wetenschapspers. Zoals daar gisteren Joost-het-mooiste-meisje-van-de-klas-Jongbloed.

   Dat wordt voorlopig in alle West-Europese media heerlijk hoofdschudden met de valse rentmeesters.

   En achter dat enorme rookgordijn moet dus een Kabinetsformatie plaatsvinden met de neutrale Tjeenk Beatrix aan het roer.

   Groetjes van je geloofsgenoten van D666: https://twitter.com/D66/status/870365073046474752

   • dwk 3 juni 2017 om 11:23 - Antwoorden

    Discussie of?

    Duimpje down?
    Dat betekent:
    . het is wel alleen Klaver die op het klimaatorgel gaat
    . moet de vvd niets van hebben … en de jovd al helemaal niet
    . kleine chr. part. idem evenals ouderen part.
    . uw mallemoer of u zelf voelt zich aangesproken en is beledigd (ga naar meldpunt mallemoeren!)
    . u bent beledigde wetenschapper (meldpunt voor beledigde klimaatwetenschappers!)
    . u bent beledigd meisje, Jongbloed of Joosten
    . u bent hoofdschuddende rentmeester
    . u bent weliswaar sowieso tegen fossiel maar niet tegen Tjeenk en de Oranjes
    . de D66 twittermevrouw is fake

    . anders ….

   • Boels 3 juni 2017 om 12:38 - Antwoorden

    Het gaat om het voorkomen (met en zonder accenten op “voor”) van gezichtsverlies of het te verbergen.
    Een verdragje wat niets voorstelt (voornemens bij politici komen zelden tot praktische resultaten) wordt als wijsheidarm adagium uitgedragen.
    Groen en de VVD zien mogelijkheden om de inkomensverhoudingen te wijzigen met het klimaat als verdienmodel (uiteraard ten koste van Jan en Truus Modaal).
    D66 stinkt al behoorlijk omdat de houdbaarheidsdatum al een jaar of 10 verlopen is.
    Het CDA mist een elftal Bleekers die de aanval van groen op het milieu kunnen stoppen.
    Mijn huidige favorite is de CU.
    Niet omdat zij door het geloof gevrijwaard zijn van stupide gedachten, maar om het feit dat zij dagelijks bidden/vragen een beter mens/politicus te worden.
    Die zelfkennis is te prijzen en dus wacht ik met spanning af op een wonder 😉

 13. dwk 3 juni 2017 om 11:55 - Antwoorden

  Kan ‘m even niet vinden maar gisterennacht zag ik bij de televizies ook een noordpooldiskundige voorbij komen. Dat was werkelijk je reinste klimaatcabaret.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK