De Veluwe in beter tijden…nu heet dit ‘biomassa’ voor de ‘baaiobeest iekonomie’

Natuurmonumenten besteedde met 3 campagneclubs tonnen euro’s om via juridische druk garnalenvissers op 31 mei te doen tekenen voor VIBEG2: inleveren van 108 vierkante kilometer visgebied,  tegen ‘natuurverstoring’. In Nationaal Park de Veluwezoom kapt Natuurmonumenten zoveel bos voor o.a. biomassacentrales, dat Stichting Kritisch Bosbeheer een protest- motie opstelt bij de Provincie Gelderland om die houtoogst aan banden te leggen.

Ja het zijn Interessante Tijden, wanneer natuurliefhebbers in actie komen tegen een natuurclub.

Foto Ruud Lardinois Veluwezoom, houtsnipperij voor de klimaatdoelen-stoker/biomassacentrale

Ruud Lardinois van Kritisch Bosbeheer- die ik ooit interviewde in mijn NRC-artikel Falende Grazers- omschrijft het als volgt:

De aanrichters van het beeld op de aangehangen foto aan den arbeid. Merkwaardig: zij willen óók natuur, nota bene ook ruimte voor méér natuur. Ondertussen verpatsen zij de waar aan wie het maar hebben wil. De overheid faciliteert financieel de leugen. Het vlees blijkt zwak, zeer zwak.

Waar spreken we over?
Een Nationaalpark: Veluwezoom;
“Mooiste natuurgebied van Nederland”;
Blijft er nog een spaan van heel? Wat is natuur nog in dit land?
De aanrichter van dit schoons: Natuurmonumenten.
Recent heeft deze beheerder een deel van ‘haar’ nationaalpark doorverkocht aan een jachtbedrijf (Twickel). Die heeft er al een openluchtslachthuis uit vervaardigd.
Ik verneem zojuist dat de deelstaat Thüringen bij wet 26000 ha bos met hout tot bos met natuur wil verklaren. Ook al is tegen deze wens een enorme oppositie vanuit houtkringen gaande: het is de enige juiste weg in natuurgebieden.

Dubbelklik op de foto om de dimensies van dit treurspel op Veluwezoom tot je door te laten dringen.

Ruud Lardinois

Natuurmonumenten schuift met posten jaarverslag 2016 over houtkap
Voor Climategate.nl beschreef ik al dat Natuurmonumenten de houtoogst verder opschroefde van vrijwel nul naar ongeveer 3 milljoen euro per jaar, en dat bedrag moet verder groeien. Dat gebeurde onder begeleiding van Hans Massop als biomassa-man. De ledenservice loog vervolgens dat ze de houtoogst niet opvoerden. Voor 2016 stellen ze bij de jaarcijfers die ze UITLICHTEN, dat ze 1,507 miljoen euro verkochten aan hout en houtsnippers.

Jaarverslag Natuurmonumenten 2016. Dit bovenstaande getal verzwijgt de 1,02 miljoen euro voor overige biomassa uit terreinbeheer. Natuurmonumenten tekende een overeenkomst met DSM

…maar dat was niet volgens de eerdere prognoses, waar ze streefden naar 3 miljoen euro (de begroting 2016 spreekt over 2,6 miljoen euro). En wat blijkt, wanneer je verderop kijkt in het jaarverslag? Die 1,507 miljoen is enkel ‘hout’.

…maar garnalenvissers moeten van Natuurmonumenten van de natuur afblijven….

Daar zitten niet ‘overige producten terreinbeheer’ bij van 1,21 miljoen euro, de ’terreinproducten zoals hout, biomassa e.d.’

De begrotingspost Hout voor 2016 lijkt opgesplitst bij de ‘realisatie’

Zoals biomassa-snippers die Lardinois op de foto zette. Het lijkt alsof dat deel van de begrotingspost ‘hout’ uit 2016 in ‘realisatie’ verschoof naar ‘overige producten’, om zo het ‘hout’-bedrag lager te doen lijken. Want bomenkap roept altijd protest op van donateurs en wandelaars. Natuurmonumenten werkt  echter samen met DSM aan biomassa-verwerking sinds sinds 2013. 

Een ideaal bosbeeld van Kritisch Bosbeheer: New Forest bij Lyndhurst

De Nieuwe Wildernis met kettingzaag
Kritisch Bosbeheer is een wildernis-club die van bos met minimale menselijke bemoeienis houdt, zoals je dat in de kern van Bialowieza in Oost Polen nog vindt. Je kon het al zien bij de reportage over Urwald Hasbruch, en een tweemalig bezoek aan Bialowieza als oude bomen-fundamentalist. Onderstaande foto van dat woud kwam in NRC, Financieele Dagblad, Bionieuws, De Standaard enz

Het andere ideaalbeeld van Kritisch Bosbeheer: Bialowieza, het Heilige der Heiligen van het Unesco Biosphere reservaat

Staatsbosbeheer gaat nog harder tekeer dan Natuurmonumenten. Het verdubbelt de houtoogst de laatste jaren naar 80 procent van de bijgroei. Dat bos gaat in snippers naar klimaatdoel-stokers (biomassa-centrales) voor het Energie-akkoord. Een akkoord waar milieuclubs als de Waddenvereniging van Arjan Berkhuysen zo voor zijn. Zo heeft Staatsbosbeheer een langjarig snippercontract met de biomassacentrale in Purmerend. En wat bosbeschermers oude stempel als Hans van der Lans betreft kan aan die contracten- qua natuurbelang- beter zo snel mogelijk een einde komen.

Michel Firet van Staatsbosbeheer mag vissers vertellen hoe slecht zij voor de natuur zouden zijn met Programma Rijke Waddenzee, zijn club verdubbelt de houtoogst tegelijk. Groesbeek is een van de vele voorbeelden….

‘Wildernis’ met kettingzaag
Ondertussen is Staatsbosbeheer door Rijkswaterstaat voor de Waddenzee tot ‘beheerder’ verklaard. Staatsbosbeheer met hun Michel Firet en Programma Rijke Waddenzee vertelt vissers hoe schadelijk zij wel voor de natuur zijn, want bij PRW staat ‘natuurherstel’ gelijk aan ‘vissers wegpesten’. Het Ministerie van Economische Zaken financiert Natuurmonumenten in 2016 ook met 43 miljoen euro EN vangt tegelijk tientallen miljoenen euro’s voor een concessie voor zoutwinning in de Waddenzee.

Het ministerie waaronder Staatsbosbeheer valt- Economische Zaken- besteedt tenminste 3,5 miljard euro uit naam van het Energie-akkoord om bos in kolencentrales en  klimaatdoelstokers bij te stoken. Dat ministerie laat 89 windturbines neerzetten in watervogelrust-gebied langs de Afsluitdijk op 800 meter van de Waddenzee.

Onze overheid en NGO’s verloren door hun corruptie en leugenachtigheid iedere (morele)autoriteit bij natuurbeleid.

Het mooiste bos, is woud dat je met rust laat. Dat kan wanneer je niet meer- zoals in de Middeleeuwen- hout als brandstof nodig hebt. Hier New Forest

Houtoogst voor hout als grondstof is prima, maar de biomassa-waanzin voor klimaatbeleid creert een vraag naar boskap, die ecologisch destructief is. Hout is een grondstof, geen brandstof, behalve dan kleinschalig voor de open haard als luxe-product.Aan het kappen van bos voor energie is niets innovatiefs, dat heette vroeger ‘ontbossing’, en leidde in de Middeleeuwen tot de verwoesting van ons bos.

Veluwse ‘biomassa’ om klimaatdoelen mee te stoken, betaald met subsidies van het Ministerie van Economische Zaken

De ‘biobased economy’ werd al 300 duizend voor christus bij de uitvinding van ‘het vuur’ ontdekt. Wanneer je als natuurclub zelf oogst aanmoedigt, dan verlies je natuurlijk verder iedere grond om andere partijen die oogst te verbieden. Natuurmonumenten heeft genoeg aan zichzelf. Zij dient haar vissertje-pesterij op te geven, en haar eigen NATUUR-gebieden met rust te laten.

Ook voor de wildernis-visie moet ruimte zijn in onze natuur, bos dat met rust gelaten wordt. Laat natuurclubs dat dan doen op eigen terrein, in plaats van dat zij anderen hiervoor duperen!