De Nederlandse Natuurkundige Vereniging leert het nooit

Kees de Lange achtergrond molens in waterland 2

Kees de Lange.

De Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV) geeft het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde (NTvN) uit. Zoals het behoort bij een tijdschrift van een beroepsvereniging, is de inhoud doorgaans gericht op natuurkunde, en dat doet men kwalitatief heel behoorlijk. Anders wordt het als men de paden van de fysica verlaat en meent de politieke arena te moeten betreden. En dat was weer eens het geval in het juni-nummer van 2017.

Eerst wat voorgeschiedenis. Op 29 oktober 2015 organiseerde de NNV een symposium over energie en klimaat, waarbij men koos voor een politieke stellingname. Het bestuur hoopte de NNV-leden zo ver te krijgen dat zij het alarmistische klimaatstandpunt als het officiële NNV-standpunt zouden adopteren. Daartoe was een zeer eenzijdig programma van sprekers samengesteld. Ondergetekende zette in een open brief zijn bezwaren tegen dit voorstel uiteen. Een vergelijkbare reactie kwam van Kees le Pair. Het antwoord van het NNV-bestuur en mijn reactie daarop in de vorm van een column mag ik u niet onthouden.

Het symposium werd op 29 oktober 2015 gehouden, en bleek weinig overtuigend. In het novembernummer 2015 van het NTvN verscheen een samenvatting van de hand van voorzitter Jan van Ruitenbeek. Hierin werd aangekondigd dat een bestuursadviescommissie zich over de problematiek zou gaan buigen, waarbij een ledenconsultatie nadrukkelijk open werd gehouden. Het was overigens een merkwaardig verslag, waarop Kees le Pair en Kees de Lange gezamenlijk reageerden in een nieuwe column.

En toen werd het stil. Zonder dat de leden kennis konden nemen van het advies van de ‘klimaatcommissie’ meldde het bestuur in oktober 2016 (!) dat de NNV als vereniging geen politiek klimaatstandpunt zou innemen of zich over eerder geformuleerde stellingen zou uitspreken. Leden waren niet geraadpleegd. Het verstand leek doorgebroken en de rust leek weergekeerd.

Wel, wie dat denkt kent de hardnekkigheid van het NNV-bestuur niet. Dit voorjaar wist het te melden dat er op 9 juni 2017 opnieuw een symposium gehouden zou worden en opnieuw met uitsluitend sprekers uit het alarmistenkamp. Opnieuw trokken Kees le Pair en Kees de Lange aan de bel in een column. Het wordt eentonig inderdaad.

We komen nu in de laatste fase van de klimaatoorlog die door het NNV-bestuur ontketend is. In het juni-nummer van het NTvN verscheen een pagina-grote ‘editorial’ van Wim Verkleij. De man is werknemer van het KNMI en als je ergens een broedplaats van klimaatalarmisten vindt is het daar wel. Verkleij is lid van de NTvN-redactie, en als er sprake is van een redactionele bijdrage mogen we rustig aannemen dat de redactie in meerderheid achter de inhoud staat. Dat zou voor fysici die het goed met de NNV menen reden tot zorg moeten zijn

Het redactionele schrijfsel worstelt zich van de ene vorm van dramatiek naar de volgende, maar waar het ook over mag gaan, natuurkunde is het niet. We hebben te maken met onversneden politiek uit de linkse hoek. Zo wordt ingegaan op een klimaatconferentie in 2000 onder voorzitterschap van PvdA-econoom Jan Pronk. De gemiddelde Nederlander is al lang vergeten wie Pronk was, maar zijn gedrevenheid om de ‘opwarming van de aarde en de stijging van de zeespiegel te beperken’ wordt op welhaast orgastische toon beschreven. En nu, 17 jaar later, is de situatie natuurlijk niet minder dramatisch. Logisch, het was al die tijd twee voor twaalf zoals we allemaal weten. Maar gelukkig worden de zegeningen van het vermeende klimaat’akkoord’ van Parijs breed uitgemeten, hoewel de schrijver als echte weerman natuurlijk wel wat donkere wolken ontwaart.

En nu gaan we in NNV-termen weer twee jaar terug, alsof er niets gebeurd is. Want opnieuw worden de failliete plannen die toen keurig afgeschoten zijn uit de koelkast, of moet ik zeggen de magnetron, gehaald. Opnieuw wordt een beroep gedaan op de Nederlandse fysici om hun beroepsmatige integriteit op te offeren aan eenzijdige politieke voorkeuren. Opnieuw passeert geen enkel natuurkundig argument de revue. Opnieuw wordt zonder blikken of blozen nagelaten kanttekeningen te zetten bij de betrouwbaarheid van wel 100 verschillende klimaatmodellen. Opnieuw wordt maar even vergeten dat, hoewel economische en klimaatmodellen veel gemeen hebben, zelfs de geadoreerde Jan Pronk niet zal geloven dat economische modellen de werkelijkheid over 50 jaar kunnen voorspellen, maar wordt wel gesuggereerd dat zelfstandig nadenkende fysici voorspellingen van klimaatmodellen als zoete koek moeten slikken. Hoe verzin je het bij elkaar.

Hoewel ditmaal onze kleinkinderen ongemoeid worden gelaten, gaat de auteur wel vol op het orgel over de toekomstige onleefbaarheid van de aarde als de NNV niet tijdig bij zinnen komt. Mij dunkt dat het voor de toekomst van de natuurkunde van levensbelang is om onafhankelijke natuurwetenschap los van politieke of religieuze ideologie hoog in het vaandel te houden. Als de afgelopen 400 jaar natuurkunde ons iets geleerd zou moeten hebben, is het vooral dat.

 

 

 

 

 

Door |2017-10-09T11:48:36+00:006 juni 2017|26 Reacties

26 Comments

 1. Henk 6 juni 2017 om 08:37 - Antwoorden

  En opnieuw zijn het vooral de “sceptici”die weigeren aan natuurkunde te doen en weigeren hun bevindingen wetenschappelijk op papier te zetten.

  Maar als je denkt dat AGW geen probleem is, publiceer een wetenschappelijk artikel, onderbouw het met metingen en berekeningen en boek vervolgens een ticket naar Stockholm want dat heb je dan wel verdient

  • Scheffer 6 juni 2017 om 09:03 - Antwoorden

   Henk, heb je nu ook ineens verstand van natuurkunde? Ga fietsen man!

   • Henk 6 juni 2017 om 09:33 - Antwoorden

    Nou Scheffer

    Welke wetenschappelijke basis heb jij voor hè “scepsis”

    Of is dat gewoon lekker onderbuiken tegen links ?

   • ErikN 6 juni 2017 om 18:28 - Antwoorden

    Henk is een groot geleerde. We zijn diep onder de indruk van zijn welgekozen bevindingen om het non probleem te beschrijven. Tenslotte is het al jaren twee voor twaalf zonder veel rampspeod.
    Sinds 1750 warmt het weer langzaam op na de kleine ijstijd. Ook CO2 nam langzaam toe.
    Dus 260 jaar van toenemende rampspoed. Met miljoenen klimaatdoden als gevolg, of toch niet?
    Doe toch normaal Henk, het is niet 5 voor twaalf, Nederland overstroomt echt niet als we onze dijken maar in de gaten houden, CO2 is geen probleem, is geen vervuiling maar plantenvoedsel.
    Hou eens op met de hysterie en bangmakerij.

 2. Kees39 6 juni 2017 om 10:13 - Antwoorden

  Beste Kees,
  Ik wens je veel sterkte. Je verhaal is helder, maar een gelovige klimaatalarmist laat zich niet door argumenten leiden.
  Overigens, ik ben nog steeds op zoek naar het artikel dat aantoont dat de menselijke invloed op het klimaat het wint van alle andere factoren en domineert.
  Als troost: Misschien zijn de meeste NVV leden wel vergelijkbaar met het grote publiek: ze mengen zich niet in de discussie, maar gevraagd naar hun mening over de gevaren die ons bedreigen komt klimaatverandering op de allerlaatste plaats.

 3. Hetzler 6 juni 2017 om 10:16 - Antwoorden

  Het lijkt wel hierop: “I don’t see a whole lot of difference between the consensus on climate change and the consensus on witches. At the witch trials in Salem the judges were educated at Harvard. This was supposedly 100 per cent science. The one or two people who said there were no witches were immediately hung. Not much has changed.” Princeton Professor Emeritus of Physics William Happer

 4. Hugo Matthijssen 6 juni 2017 om 10:21 - Antwoorden

  Beste mensen een ernstig probleem.
  Zuivere wetenschap wordt in de hoek gezet voor een ideologie.
  Rusland jaren 50.
  em hoogleraar Kees de lange maakt zich terecht ernstig zorgen.
  Hier zijn CV
  De Lange doorliep het Zaanlands Lyceum en studeerde wiskunde, natuurkunde en sterrenkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde aan de University of Bristol. De Lange was werkzaam als onderzoeker bij Shell en als wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Amsterdam voor hij in 1984 benoemd werd tot hoogleraar moleculaire spectroscopie aan de Vrije Universiteit. Van 1988 tot 2008 was hij hoogleraar laserspectroscopie aan de Universiteit van Amsterdam.
  En dan komt Henkie dit is zijn tekst:
  “En opnieuw zijn het vooral de “sceptici”die weigeren aan natuurkunde te doen en weigeren hun bevindingen wetenschappelijk op papier te zetten.”

  Wordt het niet eens tijd om deze clown tot de orde te roepen of liever helemaal te blokkeren zou je denken maar het is heel goed om te zien op welke wijze deze figuren hun mening vormen en denken te weten hoe wetenschap in elkaar steekt.
  Goed om hem hier de gelegenheid te geven zichzelf compleet voor joker te zetten.
  Ga zo door Henkie met deze geweldige bijdrage.

  • André Bijkerk 6 juni 2017 om 10:41 - Antwoorden

   Ga zo door Henkie met deze geweldige bijdrage

   Let wel dat degenen die zich hier Henkie noemt, een totaal ander persoon is. meer een tegenpool. Het gebruik van verkleinwoorden kan dus tot verwarring leiden. Overigens geheel mee eens, onze huistrol is uiterst nuttig als over-de-top contrast voor de objectieve waarnemers, zo die nog bestaan.

  • bart 6 juni 2017 om 14:23 - Antwoorden

   beste? henk….wat is jouw cv ook alweer?… mvg…bart..

  • ErikN 6 juni 2017 om 18:34 - Antwoorden

   beste hugo, je hebt Henkie en de trol Henk. Graag niet verwisselen.

 5. Boels 6 juni 2017 om 10:56 - Antwoorden

  Zo’n 40 jaar gelden had de TU-Delft een gedegen voorstel tot het instellen van een vakgroep Technische Meteorologie binnen de faculteit Technische Natuurkunde.
  De opstellers voorzagen een leemte in kennis en kunde aangaande de opkomende discussies over klimaatverandering en wilden harde cijfers produceren.
  Het voorstel werd afgeschoten na een ingreep op ministerieel niveau.

  Bijna een halve eeuw later: geen harde cijfers, wel harde koppen.
  Kern van de zaak; meet de oppervlaktetemperatuur en het gehalte van de “broeikasgassen” (hoe natuurkundig is zo’n naamgeving!) en zoek de verbanden.
  Het idee achter het voorstel staat nog als een huis.

  • Boels 6 juni 2017 om 12:03 - Antwoorden

   Zoals te voorspellen was: de klimaatwetenschap heeft inmiddels sterke banden met econometrie en beursgoeroes. Gebaseerd op gemiddelden van gemiddelde oppervlaktetemperaturen en enkele datasets over het CO2-gehalte.
   Sociaalpsychologie.

 6. Scheffer 6 juni 2017 om 13:06 - Antwoorden

  Trotski (Russische marxistische revolutionair en theoreticus) was de revolutie-wetenschapper van de vorige eeuw. Hij wist hoe je een bestuur van een organisatie naar de dictatoriaal communistische hand kon zetten. In het leger, in de staat, in de industrie, in het boerenbedrijf, Trotski was succesvol. Hij was de eerste directeur-generaal van het Politbureau. Zijn praktijktheorie: Het begon met doel stellen van het in bezit krijgen van de jaaragenda om onderwerpen te kunnen agenderen. Eerst was nodig een aantal intriganten/provocateurs in de ledenraad te krijgen. Vervolgens kon de voorzitter / secretaris onder druk gezet worden of te vervangen nadat hij in een vooropgezette val cq. omkoping was gelokt en publiekelijk als conservatief (tegen de revolutie) kon worden afgeserveerd. Daarna was de agenda in bezit van het dictatoriaal politbureau………. etc.

  Ik hoef toch niet verder uit te diepen om een vergelijking met de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV) uit te leggen? Wie zijn de groene intriganten in de NNV?

 7. Cornelis van den Berg 6 juni 2017 om 15:27 - Antwoorden

  Henk, blijf! Ik wil jouw teksten niet missen. Als vertegenwoordiger van de club van alarmisten troost je mij telkens weer met het aan zekerheid grenzende vermoeden dat die teksten het niveau aangeven van de doorsnee alarmist. Ik zou voor dit goede doel maar eens subsidie aanvragen.

 8. Pieter 6 juni 2017 om 22:07 - Antwoorden

  Maar de NNV kan toch wel iets zeggen of de natuurkunde achter het versterkte broeikasgas effect deugt of niet?
  Overigens is een het een hardnekkig misverstand dat klimaatwetenschappers beweren dat we geen co2 meer moeten uitstoten. Daar gaat de klimaatwetenschap namelijk helemaal niet over. Ze kunnen alleen bepaalde opwarmingsscenarios schetsen bij bepaalde uitstootscenario’s. Of dat riskant is, daar gaan weer anderen over, waaronder politieke overheden.

  • Boels 7 juni 2017 om 06:46 - Antwoorden

   De NNV zou de moeder der wetenschappen moeten behoeden voor ongehoorde politieke beïnvloeding en haar kinderen niet uitleveren aan een jeugdzorg op welhaast fascistische basis.

 9. Wiersma 7 juni 2017 om 01:51 - Antwoorden

  Helaas is ‘Henk’ geen persoon maar een slecht geschreven chatbot 0,1 uit de jaren 80 en vergeten door hun programmeurs. Toendertijd een stelletje dronken studenten die voor de grap wat aan het knutselen waren met -toendertijd- nieuwe technologieen.
  Door een stom toeval is deze chatbot op internet beland.

  “Plaats nu Disk 5 in de floppy-drive om DOS 1.0 verder te installeren”.
  Verkeerde floppy-disk in de gleuf gestoken, et wolla: “Henk” was geboren.

  Ach, je kent die films wel: waarin experimenten met organismen in een laboratorium ontsnappen en vervolgens de wereld bedreigen en zo.

  Zie ‘Henk’ als zo’n ontsnapt organisme.
  Gelukkig waren de laboranten nog niet toe om ‘Henk’ een voortplantingsorgaan aan te meten, want anders hadden we nu wél een enorm probleem gehad. Pfff…. geluk bij een ongeluk!

  Kijk, ‘Henk’ kan genitaal gezien niet zeiken, en dus doet ie dat hier.

  ‘Henk’ man, vraag je programmeurs even of ze die 4378 vergeten updates ook nog even in je kunnen implementeren. Wij leven inmiddels in een tijdperk van Windows 10, supercomputers etc en niet meer in DOS 1.0. Dat is niet meer zo ‘compatable’ als je begrijpt wat ik bedoel.

  Nou, succes er maar mee. Zet hem op!

  PS: Mocht het niet lukken: geef ons anders maar even je wachtwoord, voeren wij die updates wel even voor je uit. Zo zijn we dan ook wel weer: altijd bereid te helpen.

 10. Wiersma 7 juni 2017 om 03:08 - Antwoorden

  Butt serious:

  Wie werkelijk denkt dat 0,13 gram CO2 (= ~100 ppm man-made CO2) in een kuub lucht oiv de zon lucht van een ~kilo per kuub , water van 1000 kilo, of grond/aarde van 2,4 TON substantieel kan opwarmen die heeft een Andries Knevel Poephoofd (AKP) van 1000 maal E=MC kwadraat.

  En dat gemiddeld in 12 uur wel, 12 uur niet. (dag-nacht)

  Ik zou me als burger al helemaal de typhus schamen als ik zoiets zou beweren, maar als ‘wetenschapper’ al helemáál.
  Alsof je met een veertje een olifant kunt doodgooien.

  Met dit soort antwoorden hadden jullie het toelatings examen van de Moeder Mavo nog niet eens gehaald. Keihard uitgelachen zelfs.

  En dan nog een swat ‘heren wetenschappers’: jullie mogen dan CO2 een ‘broeikasgas’ zijn gaan noemen, maar DE AARDE IS GEEN BROEIKAS!
  Caprice? Comprende? Begrepen? Understood?

  Snapt u het verschil: een hond in een afgesloten auto in de gloeiend hete zon, of een hond in een cabrio? Mensen slaan elkaar er voor op de bek als ze een hond in zo’n ‘broeikas’ zien zitten. Waarom hebben mensen vaak in de zomer het raampje open van hun auto maar ’s winters juist dicht denkt u?
  Een auto is bij wijze van spreken een rijdende broeikas. Totdat je de ramen openzet.
  Convectie. Ooit van gehoord?
  En lik eens over uw hand. En blaas er eens over. Water, Ook zo’n vergeten dingetje.
  Maar ja, water is geen gas he maar een DAMP en daarom ‘telt het niet mee in de IPCC propaganda’.

  En dan nog weer een swat: ALS tzt blijkt dat de aarde/atmosfeer NIET door CO2 wordt opgewarmd, maar door de zon bijvoorbeeld, is geen kapitaal ter wereld genoeg om deze ‘catastrofe’ af te wenden.

  In dat geval kun je beter je energie en kapitaal steken in hogere dijken bouwen, water ergens opslaan, verpompen, whatever, dan een poging doen met nep oplossingen om de temperatuur naar beneden te krijgen.

  En heren wetenschappers: heb maar niet de arrogantie dat je denkt met wat windmolentjes en zonnecellen de zon de baas te kunnen zijn.

  Zolang jullie nog niet eens weten wat bliksem is, heb je wat mij betreft totaal geen verstand van kringlopen, buffers, klimaat, atmosfeer, elektriciteit en radioactiviteit.
  Vogel eerst zelf maar eens uit wat bliksem is, en kom daarna maar eens terug met jullie rampscenario’s.

  Maak die Moeder Mavo eerst maar eens af.
  Of beter gezegd: zorg maar eens dat je het toelatings examen haalt.
  Wat mij betreft zijn jullie nu al gezakt. En ook in achting ja.
  Kap met die politieke – en laffe bullshit prietpraat.

  Oh, en voordat ik wordt weggezet als holocaust klimaat ontkenner: ik geloof er alles van dat de mens bijdraagt aan het opwarmen van de aarde door MASSA bovengronds te halen. In de vorm van gebouwen, huizen, fabrieken, flats, auto’s, schepen, asfalt wegen, ontbossing enzovoorts. In feite allemaal ‘warmte vinnen’.
  We kennen dit o.a van urban heat: in de stad is het ’s zomers warmer dan op het platteland/aan zee.

  Maar en. Wat wil je hier tegen doen dan. Komt neer op: alle mensen maar uitroeien, alle gebouwen platgooien, en alles weer ondergronds stoppen?

  Wel: in dat geval: Operatie gelukt, patient overleden. Chapeau.

  Tip voor de heren ‘wetenschappers’: praat eens met ‘Henk’. Die chatbot weet echt álles over het klimaat! Is een aanrader: een wandelende encyclopedie mbt opwarming! En bovendien: exact jullie niveau!

  Zo. Dat is er uit. Schrijven is diarree.

  Oh en nog wat: haren van de reet, eh, ik bedoel: heren van de raad van NVV:
  bouw zelf maar eens een broeikas(je). Afmeting is niet eens heel belangrijk, als ie maar luchtdicht is/niet kan lekken.
  Onder gelijke omstandigheden steeds meer CO2 toevoegen en meten maar.
  Ik durf te wedden: meer CO2 warmt niet tot nauwelijks/onmeetbaar op.

  Wilt u dit experiment even filmen en online zetten?
  Bij voorbaat hartelijk dank!

  • Scheffer 7 juni 2017 om 08:25 - Antwoorden
   • Wiersma 8 juni 2017 om 02:12 - Antwoorden

    @Scheffer: ha, die kende ik nog niet.

    Wel: het mag duidelijk zijn: CO2 warmt de ‘aarde’ niet op! Zelfs niet eens in een broeikas! Hahaha!

    Maar het zou NVV sieren als ze zélf eens dit soort testen zouden opzetten en uitvoeren.

    Het feit dat ze dus wél een méning hebben maar metingen nalaten is in feite, en al helemaal voor een Natuurkundige vereniging, een grote schande.

    Van wetenschappers in het algemeen en van natuurkundigen in het bijzonder verwacht je toch niet dat ze als systeem zombies achter de nieuwe kleren van de keizer aanlopen.
    Helaas wel dus. Et tu Brutus.

    Heren: schaamt u! Schaamt u diep!
    En lever uw diploma’s maar gelijk in, en maak de Moeder Mavo eerst maar eens af.

    Bah!

    • Guus Derksen 8 juni 2017 om 08:54 - Antwoorden

     @Wiersma, de tweede link in mijn reactie vandaag in het artikel van Guus Berkhout lijkt me echt iets voor jou!

  • Eddy Broekaart 9 juni 2017 om 13:48 - Antwoorden

   Lang verhaal Wiersma ik vrees helaas dat degene die het zouden moeten lezen om er van te leren dat niet zullen doen.
   Bij deze nog een stukje van Mike van Biezen met uitleg over CO2 uit zijn niet te missen uitleg: ttp://www.dailywire.com/news/2071/most-comprehensive-assault-global-warming-ever-mike-van-biezen

   7. The CO2 cannot, from a scientific perspective, be the cause of significant global temperature changes:
   The CO2 molecule is a linear molecule and thus only has limited natural vibrational frequencies, which in turn give this molecule only limited capability of absorbing radiation that is radiated from the Earth’s surface. The three main wavelengths that can be absorbed by CO2 are 4.26 micrometers, 7.2 micrometers, and 15.0 micrometers. Of those 3, only the 15-micrometer is significant because it falls right in range of the infrared frequencies emitted by Earth. However, the H2O molecule which is much more prevalent in the Earth’s atmosphere, and which is a bend molecule, thus having many more vibrational modes, absorbs many more frequencies emitted by the Earth, including to some extent the radiation absorbed by CO2. It turns out that between water vapor and CO2, nearly all of the radiation that can be absorbed by CO2 is already being absorbed. Thus increasing the CO2 levels should have very minimal impact on the atmosphere’s ability to retain heat radiated from the Earth. That explains why there appears to be a very weak correlation at best between CO2 levels and global temperatures and why after the CO2 levels have increased by 40% since the beginning of the industrial revolution the global average temperature has increased only 0.8 degrees centigrade, even if we want to contribute all of that increase to atmospheric CO2 increases and none of it to natural causes.

   Hier wordt ook verwezen naar het feit dat C)2 een linear molecuul is, vanmorgen werd op de NOS een cliphanger getoond waar CO2 was afgebeeld als een niet linear molecuul gelijend op water.

   • Wiersma 10 juni 2017 om 04:12 - Antwoorden

    @Eddy: dank voor de link.

    Het is overigens ook de reden dat ik CO2 een one trick pony noem. Toegegeven: het truukje wát CO2 kan is wel giga-mega belangrijk: plantjes/leven maken!

    Maar ik bedenk me ter plekke NOG een argument waarom CO2 NOOIT te heet mág zijn, irt zijn omgeving: het zou gelijk een plant opfikken (op microschaal) als het met die plant zou assimileren!!
    (alsof je hete as zou inademen)

    Alleen al om die reden MAG CO2 nooit te heet worden/zijn!!!!

    Zou #endoflive betekenen.

    Alleen dit feit al: God moet haast wel bestaan.
    Hij heeft allang over dingen nagedacht waar wij nog geen flauw benul van hebben. Not even close.

    Overigens over water wordt beweerd: de H atomen zitten onder een vaste hoek van 108 graden aan het O atoom. Geloof ik ook niks van.
    We hebben nog een lange weg te gaan…. 🙁

 11. Hugo Matthijssen 7 juni 2017 om 08:32 - Antwoorden

  En hoe meer uitstoot scenario’s er uit de malle molen komen hoe meer subsidie toestroomt. zoals bij de grieken die met een orakel ook leegliepen.
  Het zit in de mens om veiligheid te zoeken die er niet is.
  Wij kunnen leven of niet leven en willen we leven op deze aarde of in de toekomst op andere hemellichamen dan hebben we wetenschap nodig en techniek en moeten we er van doordrongen zijn dat er maar een zaak 100% zeker is en dat is dat we allemaal een keer zullen sterven en anderen terugkijken op de geschiedenis.
  De wereldwijde waanzin om angst geloof en wetenschap door elkaar te gooien is toch al best begrijpbaar voor de burger heel duidelijk weergegeven.
  Science Under Assault
  https://www.youtube.com/watch?v=cng56swJ_4I&t=1s
  Dit zou verplichte lesstof moeten zijn op middelbare scholen en opleidingen voor onderwijzers.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK