Ik heb het al vaak geschreven klimaat en desinformatie vormen een Siamese tweeling. En onze hoogste ambtsdragers doen vrolijk mee aan de verspreiding daarvan.

Enkele dagen geleden sprak demissionair staatssecretaris Sharon Dijksma bij Pauw over een klimaatsamenwerking van Nederland met Californië, waar onlangs in San Francisco een conferentie over dat thema had plaatsgevonden onder de titel: ‘The Climate is Big Business’. Californië voert een actief klimaat- cum duurzaamheidsbeleid en wijkt daarmee af van het beleid van de nieuwe Amerikaanse president, Donald Trump. Daarmee is deze deelstaat natuurlijk een ideale samenwerkingspartner voor ‘gidsland’ Nederland … althans volgens Sharon Dijksma.

In een filmpje van het optreden van Sharon Dijksma tijdens de conferentie verklaarde deze:

Time is of the essence. We must act now. We can’t let Paris slip through our fingers. And that’s why we are here.

Kortom, het is weer vijf voor twaalf – evenals de voorgaande dertig jaar.

Vervolgens kwam een Amerikaanse TV commentator in beeld, die op de vraag wat de connectie was tussen Californië en Nederland antwoordde dat Nederland laag-gelegen was. Dus dat zeespiegelstijging werkelijk iets betekende voor ons land. Volgens hem was Nederland één van de Europese landen waar men naar kijkt wat betreft leiderschap inzake klimaatverandering.

Pauw vroeg of Dijksma of zij dat argument van de laag-gelegen positie van Nederland ook inderdaad gebruikt. De staatssecretaris bevestigde dat ze dat voortdurend gebruikt.

Maar is dat argument nu wel correct? De zeespiegelstijging is constant en gering: 20 cm. per eeuw. Er is de laatste honderden jaren geen versnelling geconstateerd – ook niet sinds ongeveer 1950, het jaar waarin de antropogene CO2-uitstoot substantieel begon toe te nemen. Meer in het algemeen is er geen correlatie vastgesteld tussen CO2 (van welke oorsprong dan ook: natuurlijke of menselijke) en zeespiegelstijging. Dat geldt eveneens voor de gemiddelde wereldtemperatuur en zeespiegelstijging. M.a.w. dit is een kulargument dat alleen maar tot doel heeft om de klimaathype aan te wakkeren.

Pauw vroeg wat er op die conferentie werd bereikt, waarop Dijksma vertelde dat er veel Nederlandse bedrijven deel uitmaakten van de missie en samenwerken met Californische bedrijven op het gebied van klimaat. Een daarvan leverde duurzame verpakkingen, bijvoorbeeld voor Apple.

Geweldig natuurlijk! Maar men kan zich afvragen welke invloed dat kan hebben op het klimaat.

Dan noemde ze het voorbeeld van elektrische auto’s. Dat is in Californië nu al ‘big business’. Volgens haar doen we het in Nederland op dat terrein al heel goed. Maar als we samenwerken kunnen we die omslag versnellen.

Men kan zich toch afvragen in wat voor werkelijkheid de staatssecretaris leeft. De invoering van de elektrische auto heeft in Nederland allesbehalve een hoge vlucht genomen en de verkoop is na een versobering van de subsidieregeling dramatisch gedaald, zoals Hugo Matthijssen hier heeft belicht. Zie ook hier.

Staatssecretaris Wiebes concludeerde in een exclusief interview met AutoWeek:

We hebben er zes miljard euro in gestopt en er nul klimaateffect voor teruggekregen.

Heeft Sharon Dijksma daarvan wel kennis genomen?

En aan wat voor samenwerking met Californië denkt Sharon Dijksma om ‘de omslag te versnellen’? Is dit niet het najagen van hersenschimmen?

Voorts wees Sharon Dijksma erop dat een zakenman als Trump toch gevoelig moest zijn voor de commerciële kansen van duurzame energie, ‘want investeren in ouderwetse fossiele energie is gewoon geen ‘big business”. Maar het politieke signaal was volgens haar ook belangrijk. Want ook al zou de VS uit ‘Parijs’ stappen, wij gaan door. Dat geldt ook voor een aantal staten in de VS. En ook het bedrijfsleven wil door. Dus die trein trein is niet meer te stoppen, ook niet door Donald Trump. Aldus Sharon Dijksma.

Dat zal nog moeten blijken. Het afknijpen van subsidies en verandering van regelgeving kan die trein behoorlijk vertragen. Ook is de fossiele brandstoffensector onvergelijkbaar veel groter dan de duurzame energiesector. Natuurlijk wil het bedrijfsleven door. Maar dat geldt vooral voor de subsidiejunkies. Andere bedrijven, waaronder de energie-intensieve bedrijven, dreigen door het klimaatbeleid ten onder te gaan. Zie bijvoorbeeld de recente cri de coeur uit de staalindustrie.

Sharon Dijksma erkende dat Nederland nog ‘achteraan bungelde in de Europese lijstjes’, maar we zijn druk bezig met het bouwen van grote windmolenparken. Het eerste is al opgeleverd. Voor 5 miljoen huishoudens wordt ‘straks’ windenergie geleverd. En daarmee zijn we in één klap weer een gidsland op dat terrein. Aldus Dijksma.

Moeten we daar blij mee zijn? Het windpark Gemini is goed voor ongeveer 600.000 huishoudens. Aldus de berekening van Hugo Matthijssen. Dat betekent nog eens 7 Gemini’s erbij en tientallen miljarden investeringen extra, die allemaal moeten worden terugverdiend. Maar voor als het te zacht of te hard waait blijft fossiele reservecapaciteit nodig.

Naarmate er meer windmolens bijkomen wordt de kans op megastoringen in de stroomvoorziening steeds groter. En de elektriciteitskosten zullen naar Duits niveau stijgen. Daarmee neemt ook de energiearmoede in ons land toe. En vindt er een inkomensdenivellering van arm naar rijk plaats, die zonder precedent is in onze geschiedenis. En dát terwijl de PvdA van oudsher pal stond voor de belangen van de laagste inkomensgroepen! Nu worden zij opgeofferd aan een klimaatbeleid dat niet tot een vermindering van de CO2-uitstoot leidt en geen aantoonbaar effect zal hebben op het temperatuurverloop.

Is het de staatssecretaris bijvoorbeeld bekend dat de CO2-uitstoot in Nederland laatst weer is gestegen? In het eerste kwartaal bijna 2% meer dan in de vergelijkbare periode vorig jaar.

Dus waar doen we het allemaal voor?

Kortom, de bekende jubelverhalen over klimaatbeleid en duurzame energie, maar met weglating van de schaduwkanten.

Zou dit soort selectieve informatieverschaffing, die niet onder doet voor die van de spreekwoordelijke tweedehands autoverkoper, misschien iets te maken kunnen hebben met de implosie van de PvdA tijdens de laatste verkiezingen?

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.