De virtuele werkelijkheid van Sharon Dijksma

Sjaron Dijksma achtergrond Throwing_money_at_wind_powerkopie

Ik heb het al vaak geschreven klimaat en desinformatie vormen een Siamese tweeling. En onze hoogste ambtsdragers doen vrolijk mee aan de verspreiding daarvan.

Enkele dagen geleden sprak demissionair staatssecretaris Sharon Dijksma bij Pauw over een klimaatsamenwerking van Nederland met Californië, waar onlangs in San Francisco een conferentie over dat thema had plaatsgevonden onder de titel: ‘The Climate is Big Business’. Californië voert een actief klimaat- cum duurzaamheidsbeleid en wijkt daarmee af van het beleid van de nieuwe Amerikaanse president, Donald Trump. Daarmee is deze deelstaat natuurlijk een ideale samenwerkingspartner voor ‘gidsland’ Nederland … althans volgens Sharon Dijksma.

In een filmpje van het optreden van Sharon Dijksma tijdens de conferentie verklaarde deze:

Time is of the essence. We must act now. We can’t let Paris slip through our fingers. And that’s why we are here.

Kortom, het is weer vijf voor twaalf – evenals de voorgaande dertig jaar.

Vervolgens kwam een Amerikaanse TV commentator in beeld, die op de vraag wat de connectie was tussen Californië en Nederland antwoordde dat Nederland laag-gelegen was. Dus dat zeespiegelstijging werkelijk iets betekende voor ons land. Volgens hem was Nederland één van de Europese landen waar men naar kijkt wat betreft leiderschap inzake klimaatverandering.

Pauw vroeg of Dijksma of zij dat argument van de laag-gelegen positie van Nederland ook inderdaad gebruikt. De staatssecretaris bevestigde dat ze dat voortdurend gebruikt.

Maar is dat argument nu wel correct? De zeespiegelstijging is constant en gering: 20 cm. per eeuw. Er is de laatste honderden jaren geen versnelling geconstateerd – ook niet sinds ongeveer 1950, het jaar waarin de antropogene CO2-uitstoot substantieel begon toe te nemen. Meer in het algemeen is er geen correlatie vastgesteld tussen CO2 (van welke oorsprong dan ook: natuurlijke of menselijke) en zeespiegelstijging. Dat geldt eveneens voor de gemiddelde wereldtemperatuur en zeespiegelstijging. M.a.w. dit is een kulargument dat alleen maar tot doel heeft om de klimaathype aan te wakkeren.

Pauw vroeg wat er op die conferentie werd bereikt, waarop Dijksma vertelde dat er veel Nederlandse bedrijven deel uitmaakten van de missie en samenwerken met Californische bedrijven op het gebied van klimaat. Een daarvan leverde duurzame verpakkingen, bijvoorbeeld voor Apple.

Geweldig natuurlijk! Maar men kan zich afvragen welke invloed dat kan hebben op het klimaat.

Dan noemde ze het voorbeeld van elektrische auto’s. Dat is in Californië nu al ‘big business’. Volgens haar doen we het in Nederland op dat terrein al heel goed. Maar als we samenwerken kunnen we die omslag versnellen.

Men kan zich toch afvragen in wat voor werkelijkheid de staatssecretaris leeft. De invoering van de elektrische auto heeft in Nederland allesbehalve een hoge vlucht genomen en de verkoop is na een versobering van de subsidieregeling dramatisch gedaald, zoals Hugo Matthijssen hier heeft belicht. Zie ook hier.

Staatssecretaris Wiebes concludeerde in een exclusief interview met AutoWeek:

We hebben er zes miljard euro in gestopt en er nul klimaateffect voor teruggekregen.

Heeft Sharon Dijksma daarvan wel kennis genomen?

En aan wat voor samenwerking met Californië denkt Sharon Dijksma om ‘de omslag te versnellen’? Is dit niet het najagen van hersenschimmen?

Voorts wees Sharon Dijksma erop dat een zakenman als Trump toch gevoelig moest zijn voor de commerciële kansen van duurzame energie, ‘want investeren in ouderwetse fossiele energie is gewoon geen ‘big business”. Maar het politieke signaal was volgens haar ook belangrijk. Want ook al zou de VS uit ‘Parijs’ stappen, wij gaan door. Dat geldt ook voor een aantal staten in de VS. En ook het bedrijfsleven wil door. Dus die trein trein is niet meer te stoppen, ook niet door Donald Trump. Aldus Sharon Dijksma.

Dat zal nog moeten blijken. Het afknijpen van subsidies en verandering van regelgeving kan die trein behoorlijk vertragen. Ook is de fossiele brandstoffensector onvergelijkbaar veel groter dan de duurzame energiesector. Natuurlijk wil het bedrijfsleven door. Maar dat geldt vooral voor de subsidiejunkies. Andere bedrijven, waaronder de energie-intensieve bedrijven, dreigen door het klimaatbeleid ten onder te gaan. Zie bijvoorbeeld de recente cri de coeur uit de staalindustrie.

Sharon Dijksma erkende dat Nederland nog ‘achteraan bungelde in de Europese lijstjes’, maar we zijn druk bezig met het bouwen van grote windmolenparken. Het eerste is al opgeleverd. Voor 5 miljoen huishoudens wordt ‘straks’ windenergie geleverd. En daarmee zijn we in één klap weer een gidsland op dat terrein. Aldus Dijksma.

Moeten we daar blij mee zijn? Het windpark Gemini is goed voor ongeveer 600.000 huishoudens. Aldus de berekening van Hugo Matthijssen. Dat betekent nog eens 7 Gemini’s erbij en tientallen miljarden investeringen extra, die allemaal moeten worden terugverdiend. Maar voor als het te zacht of te hard waait blijft fossiele reservecapaciteit nodig.

Naarmate er meer windmolens bijkomen wordt de kans op megastoringen in de stroomvoorziening steeds groter. En de elektriciteitskosten zullen naar Duits niveau stijgen. Daarmee neemt ook de energiearmoede in ons land toe. En vindt er een inkomensdenivellering van arm naar rijk plaats, die zonder precedent is in onze geschiedenis. En dát terwijl de PvdA van oudsher pal stond voor de belangen van de laagste inkomensgroepen! Nu worden zij opgeofferd aan een klimaatbeleid dat niet tot een vermindering van de CO2-uitstoot leidt en geen aantoonbaar effect zal hebben op het temperatuurverloop.

Is het de staatssecretaris bijvoorbeeld bekend dat de CO2-uitstoot in Nederland laatst weer is gestegen? In het eerste kwartaal bijna 2% meer dan in de vergelijkbare periode vorig jaar.

Dus waar doen we het allemaal voor?

Kortom, de bekende jubelverhalen over klimaatbeleid en duurzame energie, maar met weglating van de schaduwkanten.

Zou dit soort selectieve informatieverschaffing, die niet onder doet voor die van de spreekwoordelijke tweedehands autoverkoper, misschien iets te maken kunnen hebben met de implosie van de PvdA tijdens de laatste verkiezingen?

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.

Door | 2017-05-30T21:03:24+00:00 1 juni 2017|48 Reacties

48 Reacties

 1. Hetzler 1 juni 2017 om 08:32- Antwoorden

  Het begint surrealistisch te worden die heilige kruistocht tegen een niet bestaand probleem, namelijk de mens als dominante aanjager van catastrofale opwarming.
  Het is dan ook een eerste stap in de goede richting dat de VS uit dat Parijse sprookjesbos stappen.
  Daarnaast heeft Dijksma een wonderlijke uitspraak gedaan over dat menselijke effect http://www.nieuwsbank.nl/inp/2016/04/09/J008.htm
  Met wat rekenwerk is dit dan het resultaat:

  Energieakkoord beoogt voor 2023 16% CO2 reductie t.o.v. 1990
  Door Urgenda geëist 25% CO2 reductie t.o.v. 1990
  Dus 9% extra
  Temperatuurreductie in 2100 volgens Dijksma 0,000045°C door die 9%
  Derhalve 25% reductie geeft 25/9 * 0,000045 = 0,000125°C reductie
  En 100% reductie geeft 4 x 0,000125 = 0,000500°C reductie
  Nederlandse CO2-emissie bedraagt (Dijksma) 0,35% van de mondiale
  Mondiaal bij 100% CO2-reductie 0,0005/0,35%= 0,14°C temperatuurreductie

  • Scheffer 1 juni 2017 om 12:56- Antwoorden

   Henk, waar kan je een thermometer kopen die dat klimaatreductieverschil meet? Geen quasi wetenschappelijk antwoord van je gaarne, maar een praktisch, zal moeilijk voor je zijn, probeer het eens! We kunnen er dus bovendien vanuit gaan dat de klimaatdoelen, naast niet gehaald worden tevens praktisch onhaalbaar zijn en vooral belastinggeld verkwisting dat verhaald gaat worden door Rijken (investeerders in “duurzaam”) op de Armen (de betalers van stijgende eco-belastingen en energiekosten). Dat kan alleen met een regering die voor dat doel ondemocratische pressiemethoden toepast (zoals nu de “crises en herstel” wet) op de bevolking.

   • Henk 1 juni 2017 om 13:48- Antwoorden

    Scheffer,

    als het onmogelijk is (en ik begrijp niet eens wat je wil meten) dan moet je er ook niet naar vragen, je bent toch niet stiekum een stropopje aan het bouwen?

    Maar waar zijn nu de wetenschappelijke argumenten waar je keer op keer de klimaatwetenschap mee onderuit haalt, ik heb ze hier nog steeds niet gezien.

   • Scheffer 1 juni 2017 om 16:22- Antwoorden

    Dus geen antwoord van Henk, want hij begrijpt het niet. Dat is iets wat al langer verondersteld wordt op climategate.nl.

    • Henk 1 juni 2017 om 18:41- Antwoorden

     Scheffer verzint een woord (zelfs niet te vinden op Google) en ik moet het direct begrijpen en het antwoord geven.

     Inderdaad definieer het bouwen van een stropop! Mooie aanval Scheffer

 2. Honest Broker 1 juni 2017 om 08:44- Antwoorden

  elektricteitsverbruik NL huishoudens ~2.5% totaal energieverbruik NL

  (bron: CBS/CLO)

  GEMINI voorziet 600.000 huishoudens van stroom, grofweg 8% van de huishoudens (~7.5 miljoen NL huishoudens).

  GEMINI voorziet dus in ~0.2% (8% van 2.5%) van het totale energieverbruik in NL.

  GEMINI bestaat uit 150 windturbines. Voor 0.2% van het totale energieverbruik in NL.

  You do the math …

  • John 1 juni 2017 om 09:05- Antwoorden

   Mits het 7 bft waait op zee, 24/7.
   Dus kansloos.

  • Boels 1 juni 2017 om 09:18- Antwoorden

   37500 turbines met een vollast capaciteit van 1500 GWh.
   Exclusief de fossiele capaciteit van dezelfde grootte gedurende 20 tot 100 jaar tot er voldoende opslag capaciteit is.

 3. Neimheid 1 juni 2017 om 08:58- Antwoorden

  Goed stuk,

  Nu weer blijkt dat het klimaatprobleem eigenlijk een flinke melkkoe is.
  Met daar omheen een boel Bullshit.

  Eigenlijk volksverlakkerij.

  Alweer een reden om nooit meer te gaan stemmen

  • Boels 1 juni 2017 om 09:05- Antwoorden

   “Alweer een reden om nooit meer te gaan stemmen”

   Daarmee geef je je over aan de domme en dwazen.

   • Jan Zuydijk 1 juni 2017 om 10:54- Antwoorden

    Nou, wat doe je b.v. als bij de gemeenteraadsverkiezingen ELKE PARTIJ geheel windmolen crazy is???

    • Boels 1 juni 2017 om 12:57- Antwoorden

     Soms moet je bepaalde prioriteiten stellen en die liggen nu eenmaal per kiezer anders.
     Volgens mij zijn de PSP en de PVV tegen groenigheden.

   • Dirk van der Galiën 1 juni 2017 om 15:52- Antwoorden

    Dan stem je dus verkeerd. Stemmen? Altijd.

 4. peter r. 1 juni 2017 om 09:04- Antwoorden
 5. Leopold Kuipers 1 juni 2017 om 09:11- Antwoorden

  De omslag van Sharon Dijksma wil nog niet zo goed lukken. Het nieuws van 30 mei (RIVM) : Co2 uitstoot weer boven het niveau 1990. Dus na 27 jaar nog steeds geen omslag. Co2 uitstoot 2015 4% gestegen. Ik blijf me verbazen over dit soort nieuws. Het is eigenlijk geen nieuws. We leven tenslotte in 2017. De Co2 stijging in voorgaande jaren is geen verrassing. Wat zou dan de bedoeling van deze berichtgeving zijn? Het alarm mag niet worden afgezet. Herhaling van deze onheilstijding zorgt ervoor dat we onze inspanning op hernieuwbare energie nog serieuzer moeten nemen?
  Misschien is er iets anders aan de hand. Je kunt ook concluderen dat de decarbonisatie inspanningen niet werken. Het is misschien verstandig als we beslissingsbevoegdheid en verantwoordelijkheid weer gaan koppelen. In het bedrijfsleven wordt je ontslagen als je je werk niet goed doet. De ondertekenaars van het energieakkoord zouden hoofdelijk aansprakelijk moeten worden gesteld voor hun beslissing. Bovendien zou de subsidie voor organisaties die mede ondertekend hebben kunnen worden gestopt. We zijn al tientallen jaren bezig met windmolens. Nu blijkt weer: geen milieueffect. Gaat het de alarmisten wel om het broeikasgas? Of gaat het alarm over de Barnevelders? De dag dat de kip met gouden eieren naar de slachtbank moet?

  • Boels 1 juni 2017 om 09:27- Antwoorden

   Het akkoord van Parijs is niet bindend en gaat pas in 2020 in.
   Is in feite aanleiding om de Groene Bastille te bestormen. 😉
   Collectieve stupiditeit op (hoog) bestuurlijk nivo is geen uitzondering, meer regel.
   Daarom werkt decarbonisatie niet; als het al nodig is worden er oplossingen aangedragen die per definitie niet kunnen werken als de noodzakelijke randvoorwaarden niet ingevuld kunnen worden.

 6. Henk 1 juni 2017 om 10:35- Antwoorden

  “Ik heb het al vaak geschreven klimaat en desinformatie vormen een Siamese tweeling.”

  Inderdaad dat heb je reglematig geschreven, en je laat keer op keer ook zien dat je een behoorlijke hoeveelheid desinformatie verspreid

  ” De zeespiegelstijging is constant en gering: 20 cm. per eeuw. Er is de laatste honderden jaren geen versnelling geconstateerd – ook niet sinds ongeveer 1950, het jaar waarin de antropogene CO2-uitstoot substantieel begon toe te nemen.”

  Jawel, die is er natuurlijk wel, en sterker nog ik heb je er al meermaals op gewezen, niet lang geleden vewees je nog naar een bron die duidelijk > 30 cm per eeuw aangaf.

  http://climategate.nl/2017/05/25/klacht-tendentieuze-berichtgeving-nos-inzake-klimaat-reactie-op-antwoord-gelauff/

  En als het eerst 20 was (het was natuurlijk nog veel minder) en het is nu 30, hoe noemen we dat dan?

  • RoodLichtVoorGroen 1 juni 2017 om 11:18- Antwoorden

   Er is maar één plek waar de zeespiegelstijging versnelt: Alarmistan, de omgekeerde wereld.

  • Marcel 1 juni 2017 om 18:48- Antwoorden

   Dat noemen wij dan meten met verschillende maten Henk.
   De 2 mm per jaar meten we hier al dik 400 jaar met peilschalen. Sinds een paar jaar hebben we een satelliet en die meet 3 mm per jaar.

   Voor zover ik weet komt dat verschil doordat de satelliet een gemiddelde meet over een groot oppervlak terwijl onze peilschalen op 1 punt meten. En in die meer als 400-jarige meetreeks zien we geen versnelling. Voor de kust van Noorwegen daalt de zeespiegel zelfs.

   Maar goed, voor wie het niet wil zien zal het altijd wel helder als modder blijven.

 7. bert Pijnse van der Aa 1 juni 2017 om 10:37- Antwoorden

  Ik pijnig mijn hersenen nu al een aantal jaren met de vraag waarom ik het maar niet wil snappen.
  Om iets te produceren zijn grondstoffen nodig en energie om die te verwerken tot een product dat op de markt verkocht moet worden. Belangrijk is dan dat het ‘ingrediënt energie’ zo goedkoop mogelijk kan worden verkregen . Om die reden hadden eerdere bestuurders besloten: dat de energievoorziening een Nuts-voorziening zou zijn; een basale voorwaarde voor het functioneren van een economie, die derhalve in handen van de overheid was gegeven om te waarborgen dat de kosten voor energie voor bedrijven zo laag mogelijk zouden zijn. Daartoe bouwden ze een efficiënt werkende energievoorziening.
  Terwijl die basale voorwaarden mi onveranderd van kracht bleven, vinden de huidige landsbestuurders juist: dat de energievoorziening in-efficiënt moet worden geregeld en zo duur mogelijk. De centraal opgestelde ,super efficiënte generator met éen draadje naar de klant, maakt plaats voor een driedubbele configuratie, met daarin centrales, windmolens uit de 11de eeuw en batterijen uit de 17de eeuw, verbonden door een kluwen van draden van en naar de klant. En dat noemt Sharon Dijksma dan eufemistisch ” economische kansen ” . Vergelijk het met de directeur van een aluminium fabriek die aan zijn inkoper de opdracht geeft om de stroom zo duur mogelijk in te kopen. Hij zou het niet lang maken, maar Sharon Dijksma en haar mede landsbestuurders, economen, iedereen, presenteert in ronkende termen het als de economie van de toekomst. Laat ik het er maar op houden dat ik te simpel ben om deze genialiteit te bevatten, laat staan: te doorgronden. Was zeker Arnold daar? in California ?

 8. Erik 1 juni 2017 om 10:47- Antwoorden

  Henk, het gaat in haar praatjes over de zeespiegel stijging aan de Nederlandse kust. Die is erg laag en geen versnelling te zien. We hoeven zelfs de dijken niet te verhogen tot 2100.

 9. Hans Labohm 1 juni 2017 om 11:41- Antwoorden

  Wegens technische moeilijkheden namens Bert Pijnse van der Aa.

  Ik pijnig mijn hersenen nu al een aantal jaren met de vraag waarom ik het maar niet wil snappen.
  Om iets te produceren zijn grondstoffen nodig en energie om die te verwerken tot een product dat op de markt verkocht moet worden. Belangrijk is dan dat het ‘ingrediënt energie’ zo goedkoop mogelijk kan worden verkregen . Om die reden hadden eerdere bestuurders besloten: dat de energievoorziening een Nuts-voorziening zou zijn; een basale voorwaarde voor het functioneren van een economie, die derhalve in handen van de overheid was gegeven om te waarborgen dat de kosten voor energie voor bedrijven zo laag mogelijk zouden zijn. Daartoe bouwden ze een efficiënt werkende energievoorziening.
  Terwijl die basale voorwaarden mi onveranderd van kracht bleven, vinden de huidige landsbestuurders juist: dat de energievoorziening in-efficiënt moet worden geregeld en zo duur mogelijk. De centraal opgestelde ,super efficiënte generator met éen draadje naar de klant, maakt plaats voor een driedubbele configuratie, met daarin centrales, windmolens uit de 11de eeuw en batterijen uit de 17de eeuw, verbonden door een kluwen van draden van en naar de klant. En dat noemt Sharon Dijksma dan eufemistisch ” economische kansen ” . Vergelijk het met de directeur van een aluminium fabriek die aan zijn inkoper de opdracht geeft om de stroom zo duur mogelijk in te kopen. Hij zou het niet lang maken, maar Sharon Dijksma en haar mede landsbestuurders, economen, iedereen, presenteert in ronkende termen het als de economie van de toekomst. Laat ik het er maar op houden dat ik te simpel ben om deze genialiteit te bevatten, laat staan: te doorgronden. Was zeker Arnold daar? in California ?

 10. Jan Zuydijk 1 juni 2017 om 14:54- Antwoorden

  Geen nood, de EU en China(!!!) voeren de imaginaire…….(tsja, wat eigenlijk???) van dit geheel vrijblijvende luchtfietsers akkoord op……inzet noemt de ter zake kundige Nu.nl stukjesschrijver het. Klimaatinzet.

  http://www.nu.nl/klimaat/4737039/eu-en-china-versterken-inzet-klimaatakkoord-vs-klaar-vertrek.html

  • Boels 1 juni 2017 om 16:02- Antwoorden

   Als Trump het voor elkaar krijg om de royale import zelf te produceren dan is er qua uitstoot niets aan de hand.
   De exporterende landen produceren minder uitstoot.
   Het importerende land produceert meer uitstoot.
   Men maakt zich druk om niets.

 11. jhon 1 juni 2017 om 15:20- Antwoorden

  Debilisering Nederland I rest my case !
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Sharon_Dijksma

 12. Cornelis van den Berg 1 juni 2017 om 15:23- Antwoorden

  Als het kalf verdronken is, dempt men de put. Nog een tijdje geduld dus.

 13. Hetzler 1 juni 2017 om 18:05- Antwoorden

  Sharon Dijksma heeft het over big business voor hernieuwbaar. Dat kun je wel zeggen als dit $ 265 miljard in 2014 voor hernieuwbaar inclusief hydro tegen $ 130 miljard voor kern en fossiel. Men moet dan wel bedenken dat hernieuwbaar ca. 9,5% uitmaakt van de totale primaire energieconsumptie (waarvan hydro alleen al 6,8% en wind en zon 1,1% resp. 0,2%). Big business? Big fraud bedoelen we.

 14. Eddy Broekaart 1 juni 2017 om 19:11- Antwoorden

  Henk, wat betreft stijging van de zeespiegel hier een citaat van Fred Singer een gerenomeerde klimaatwetenschapper:

  Then the question is: Which is more important, the accumulation of ice –which will lower sea level because it takes water from the ocean and puts it on the ice cap–or, the other factors that raise sea level? You can’t decide these questions by theory. You have to do measurements.
  I have now looked at the measurements and have analyzed them, and I find that the accumulation of ice is more important. And, in fact, when I look at the data from the early part of the century, when there was a strong warming–I forget what caused it, but there was a strong warming between 1900 and 1940–during the same time, sea level actually fell. So we have, you might say, an experimental verification.

  • henk 1 juni 2017 om 19:26- Antwoorden

   Fred singer is natuurlijk heel veel maar natuurlijk geen klimaatwetenschapper, en zelfs als hij gelijk had over wat er gebeurde in de eerste helft van de vorige eew wil dat natuurlijk nog niet zeggen dat dat ook geld voor de opwarming sinds het midden van de vorige eeuw

   • henkie 1 juni 2017 om 22:05- Antwoorden

    Beste Henk,
    wie denk je dat je bent? Je bent geen wetenschapper, maar een simpele ziel die aan wat knoppen mag schuiven volgens strikte instructies. Van klimaat weet je helemaal niets. Nog nooit heb je één letter peer reviewed gepubliceerd. En dan denk je dat het kunt maken om hier iedereen en god z’n ouwe moer de maat menen te kunnen nemen. Arrogante zak.
    met vriendelijke groeten, gekke henkie

 15. C.W. Schoneveld 1 juni 2017 om 20:52- Antwoorden

  Ontwaarde ik bij Jeroen Pauw het begin van een minuscule suggestie van scepticisme toen hij kernenergie als alternatief even liet vallen en zomaar in het openbaar meldde dat er bij de Japanse “kernramp” geen enkele dode is gevallen? Kent iemand hier zijn email adres om hem te steunen met een kopie van deze Climategate sessie?

 16. dwk 1 juni 2017 om 22:50- Antwoorden
  • dwk 1 juni 2017 om 23:10- Antwoorden

   Damesmevrouw uit filmpje in bovenstaande link is Suzanne Kröger van Groeeeennnlinks.
   Trump out, Suzanne in. Geen enkel probleem dus want Susanne die “met haar gezin de wereld rondreisde om te werken aan duurzaamheid” (lees dat nog eens hardop) gaat gewoon een extra beentje voorzetten en dan komt het helemaal goed met Kabinet Rutte-Beatrix III.

 17. Eddy Broekaart 1 juni 2017 om 23:05- Antwoorden

  Henk, misschien niet helemaal correct maar ik neem de vrijheid om Fred Singer die wordt omschreven als iemand met een lange wetenschappelijke carriere en die zich intensief en wetenschappelijk in het klimaat verdiept een klimaatwetenschapper. Toekomst voorspellingen is koffiedik kijken, Fred Singer geeft aan dat het niet zo hoeft te zijn dat opwarming (die trouwens al een tijd is gestopt) per defenitie tot stijging van de zeespiegel leidt in het begin van de vorige eeuw was dat in ieder geval niet zo. Dus als we met een positieve blik naar de toekomst kijken zou het best wel eens mee kunnen vallen met mogelijke overstromingen gelukkig want de loop van de natuur tegenhouden gaat niet lukken.

 18. Hetzler 1 juni 2017 om 23:33- Antwoorden

  @Henkie Ik vind uw reactie ongepast.

  • henkie 2 juni 2017 om 00:20- Antwoorden

   Beste Hetzler,
   dat mag u vinden. Het is mijn recht om mijn mening over de naar mijn mening irritante kutte kop Henk duidelijk te maken. Dat is MIJN mening. En zover als ik weet, hebben we in dit land nog steeds de vrijheid om mening te uiten. Als u het ongepast vindt wat ik schrijf, meld me dan maar aan bij het Duitse Ministerie voor Politik Korrekt Internet. Ik weiger om me naar het Politiek Correct gedrag te voegen.

   Cogito, ergo sum.

   met vriendelijke groeten, gekke henkie

  • henkie 2 juni 2017 om 00:36- Antwoorden

   Beste Hetzler,
   en het is voor mij ten enen malen een raadsel waarom niemand Henk het zwijgen op gelegd heeft, heeft kunnen leggen? Ik herinner mij een soortgelijke discussie mbt Janos74. De stijl en grammaticale fouten van beiden zijn opvallenderwijse identiek. En ik heb al vaker de vraag gesteld: volgens mij is Henk niet bestaand? Niemand kan toch zo dom en zelotisch zijn? Maar idioten zoals Janos74, Henk, genereren wel veel nieuwe webinterakties. Nuttige idioten dus, naar mijn mening. (Ffoeii, voor je het weet sta je voor een Duits hekje)

   met vriendelijke groet, uw steeds gekker wordende henkie

  • henkie 2 juni 2017 om 00:38- Antwoorden

   Beste Hetzler,
   en het is voor mij ten enenmale een raadsel waarom niemand Henk het zwijgen opgelegd heeft, heeft kunnen leggen? Ik herinner mij een soortgelijke discussie mbt J74. De stijl en grammaticale fouten van beiden zijn opvallenderwijse identiek. En ik heb al vaker de vraag gesteld: volgens mij is Henk niet bestaand? Niemand kan toch zo dom en zelotisch zijn? Maar idioten zoals J74, Henk, genereren wel veel nieuwe webinterakties. Nuttige idioten dus, naar mijn mening. (Ffoeii, voor je het weet sta je voor een Duits hekje.)

   met vriendelijke groet, uw steeds gekker wordende henkie

 19. bart 2 juni 2017 om 17:55- Antwoorden

  lieve climategaters….wees asjeblieft vriendelijk tegen de nar..HENK…hij kan er niks aan doen ….dat is zo met narren…mvg..bart

 20. Hetzler 2 juni 2017 om 21:06- Antwoorden

  Of men het eens is met Henk of niet doet niet ter zake. Ik vind dat de regel van fatsoen moet gelden om deze site op niveau te houden. Hier passen verwensingen en ad hominems niet in.

  • henkie 2 juni 2017 om 22:43- Antwoorden

   Beste Hetzler,
   in principe ben ik het met je eens. Maar de voortdurende, met hoge toon eisende bijdragen van Henk, voormalig J74, om met wetenschappelijk onderbouwde bezwaren te komen tegen de CAGW hoax, maakt dat ik daar een keer genoeg van heb. De g*dverdommese stomme lul heeft geen wetenschappelijke opleiding, maar eist dat iedere reageerder wetenschappelijk verantwoord reageert op zijn volkomen van enig wetenschappelijk inzicht gespeende waan ideeën, gekaapte ideeën, linkjes en waardeloze blogs? Die hij zelf niet gelezen heeft. Hij probeert op dit blog Appell te zijn. Of deSmogblog. Is geen probleem. Maar we hebben hier (op dit blog) een heleboel mensen, die nadenken, eigen inzichten genereren, kortom, kritisch zijn. En ik vind het fijn om die te lezen. Zonder het stomme geblaat van het gelovige schaap. Duidelijk?
   met vriendelijke groet, uw nog gekkere henkie

 21. Hetzler 3 juni 2017 om 23:28- Antwoorden

  Men kan ook beslissen om niet op Henk te reageren. Dan heeft hij niets te eisen en is het gauw met hem gedaan.

  • henkie 3 juni 2017 om 23:55- Antwoorden

   Beste Hetzler,
   dat was ook mijn insteek, lang geleden. Ik ben ook teruggetreden met reageren in de hoop dat het gedrag van Henk, J74 zou veranderen. Niets is minder waar gebleken. Iedereen die iets kritisch op merkt tav de 97% consensus over CAGW krijgt het vaste riedeltje over zich heen gestort van Henk. En ik heb hem bij herhaling uitgedaagd om zijn eigen mening in de vorm van een special blogpost in te dienen. Dat heeft hij altijd afgewezen, om de overduidelijke reden dat hij gewoon geen eigen mening heeft. Alles wat Henk hier produceert, is gespeend van zijn persoonlijke bevindingen en opinie. Alles is gekopieerd van sites als die van Appell, Skeptikal Science etc. En van de links, referenties die hij in het verleden heeft gegeven, heeft hij het merendeel (97%) niet zelf gelezen of gesnapt wat er beschreven staat. Henk eist respons op wetenschappelijk niveau, maar is zelf niet in staat om op dat niveau te denken of te functioneren. Henk heeft een te grote broek aangetrokken. En daarom accepteer ik het niet van hem dat hij meent om mensen met een status van verdienste de maat te kunnen nemen. Wat een arrogantie!
   met vriendelijke groet, uw toegewijde gekke henkie

  • Scheffer 5 juni 2017 om 09:57- Antwoorden

   Henk vertegenwoordigt een meelezende achterban van “duurzame” bruinhemden, die minimaal duimpjes opsteekt alhier. Hij dient een opdracht als intrigant en provocateur anti-krachten op te wekken op deze politiek onafhankelijke IPCC-kritische website. Negeren van Henk geeft hem gelegenheid kritiekloos zijn vervuiling te spuien en spel te spelen. Henk is een trol op dit blog climategate.nl en hem er van af gooien is de enige remedie.

 22. dwk 5 juni 2017 om 14:49- Antwoorden

  Sinds ik hem gevraagd heb of hij niet van mening is dat de Lomborg-cijfers het verdienen met een breed publiek gedeeld te worden; dus ook door b.v. NOS, heb ik henk niet meer gezien. Houwezo!

Geef een reactie