Zonnige dag is vloek voor elektriciteitsnet

Rob Lemeire achtergrond wind-turbine-money

Het recente mooie weer bracht ons een recordhoeveelheid zonne-elektriciteit. Daar zijn echter grote nadelen aan verbonden: een overproductie zorgt voor problemen, en dus voor extra kosten en risico’s.

Een gastbijdrage van Rob Lemeire (België).

‘Vrijdag produceerden de zonnepanelen 2.256 megawatt, dat is meer dan de twee grootste kernreactoren samen’, zegt specialist Alex Polfliet in De Standaard van 30 mei. Hij vergeet er echter bij te zeggen dat het hier potentieel gaat om een gevaarlijke overproductie van elektriciteit. Deze elektriciteit moet namelijk op de één of andere manier wegraken. Daar zijn grote kosten en risico’s aan verbonden. Deze kosten en risico’s worden vandaag verhaald op de samenleving. Het is een verborgen subsidie van hernieuwbare energie.

Van overproductie naar bodemproductie

Een zonnige dag met een recordproductie aan zonne-energie wordt altijd gevolgd door een nacht zonder één zonnestraal. Over een paar uur tijd verdwijnt deze nationale productie dus als sneeuw voor de zon, of in meer gepaste beeldtaal, als een dief in de nacht. In de praktijk betekent dit dat over deze tijd de recordhoeveelheid zonne-elektriciteit vervangen moet worden door klassieke elektriciteit, met name door het heropstarten van klassieke elektriciteitscentrales. Heel deze operatie kan niet zonder een nauwgezette opvolging door de netbeheerder.

Onweer kan zelfs voor een veel snellere overgang van overproductie tot bodemproductie zorgen. Daar waar de overgang van dag naar nacht nogal voorspelbaar is, en enigszins kan worden ingepland, ligt het opduiken van onweer veel moeilijker. Bovendien gebeurt de overgang dan veel sneller. In landen als België is het plots opduiken van onweer – en de bijbehorende zware bewolking – net zeer normaal voor bloedhete, zonnige dagen. Zelfs als de weerman ‘veel kans op onweer’ zegt, kan hij niet precies voorspellen om welk uur dit zal gebeuren.

Maar het grootste risico vormt niet zozeer het terug opstarten van de klassieke elektriciteitscentrales – de netbeheerders kennen de klassieke elektriciteitscentrales vrij goed en weten snel wat ze in welke situatie moeten doen. Veel gevaarlijker is de plotselinge piek zelf van zonne-elektriciteit. Want ook tijdens enkele uren voor deze zonne-piek was er sprake van een algemene nulproductie. Tijdens de overgang van bodemproductie naar overproductie moeten de klassieke elektriciteitscentrales plots massaal afgezet worden. Het is daarbij voor de netbeheerder niet duidelijk hoeveel en hoe snel, want elke dag heeft andere kenmerken qua zon en wind.

Problemen van overproductie

Deze elektriciteit moet ergens naartoe, en dat gebeurt niet zomaar. Bij onweer moet men niet in een weide gaan staan, wegens het risico van een blikseminslag. Te veel elektriciteit is gevaarlijk. Bliksem is ook elektriciteit, en een overproductie aan elektriciteit kan even gevaarlijk zijn als bliksem. Onze netbeheerders waken hierover door overcapaciteit te vermijden. Zoiets is relatief gemakkelijk met het gros van de klassieke elektriciteitscentrales: de netbeheerder weet heel goed hoeveel deze produceren en ze kunnen relatief snel af- en aangezet worden. Maar het is niet alleen dat de sterkte van zon en wind niet ingepland kan worden, hernieuwbare elektriciteit krijgt zelfs een ‘prioriteit’ op het net. Bij te veel elektriciteit moeten de andere elektriciteitsproducenten hun productie beperken. Net de meest instabiele, onzekere energiebron moet onbelemmerd onstabiel en onzeker blijven. Het afzetten van bepaalde bronnen aan zonne- of windenergie is, voor zover technisch mogelijk, niet eens aan de orde.

Elektriciteit hebben we natuurlijk nodig, het is enkel het teveel aan elektriciteit dat voor problemen kan zorgen. Als we dus snel genoeg de klassieke elektriciteitscentrales kunnen afzetten, is er toch geen probleem? Ook dat wordt stilaan onzeker. Nu al blijken onze zonnepanelen in hun piekmomenten evenveel op te leveren als twee nucleaire centrales. Daarnaast moeten we ook met de maximale windproductie rekening gehouden. De vraag is daarom niet alleen of deze klassieke elektriciteitscentrales snel genoeg afgezet kunnen worden, maar ook of we wel genoeg van die afzetbare centrales hebben.

Als er meer hernieuwbare elektriciteit wordt geproduceerd dan we gebruiken, en deze hernieuwbare elektriciteit kan niet afgevoerd worden, zitten we met een probleem. Hoe meer onze maximumcapaciteit aan hernieuwbare elektriciteit, hoe moeilijker dit wordt: de pieken worden hoger, de diepste dalen blijven steken op ongeveer ‘nul’. Hoe meer hernieuwbare capaciteit, hoe sneller ook de variaties in elektriciteitsproductie en hoe moeilijker en duurder het wordt voor de netbeheerder om daar wat aan te doen.

Het afzetten van klassieke energiecentrales kan dus veel verhelpen, maar niet noodzakelijk alles. Naar het buitenland ermee, dan? Maar ook in de ons omringende landen is er meestal veel hernieuwbare energie net op de momenten dat die bij ons piekt. Zonnig en/of winderig weer in België betekent meestal ook zonnig en/of winderig weer in de ons omringende landen. Zij hebben dan net hetzelfde probleem als wij. Bovendien is de capaciteit om elektriciteit te exporteren naar het buitenland maar beperkt: dat gebeurt via hoogspanningskabels, die kosten veel geld en niemand ziet die graag in zijn achtertuin.

Duitsland ziet zich nu al verplicht jaarlijks 50 terawattuur° van deze overproductie aan elektriciteit te exporteren, zie hier. Er bestaat technisch gezien geen manier om de elektriciteit massaal op te slaan: ook een superbatterij voor zo veel energie bestaat niet. De productie van alle windturbines in Duitsland ligt jaarlijks rond de 78 terawattuur, de productie van alle zonnecellen samen rond de 38 terawattuur, zie hier. Het gaat hier om een grote hap van de hernieuwbare elektriciteit, met name 43% van alle geproduceerde hernieuwbare energie, die geëxporteerd moet worden en dus niet voor eigen consumptie kan worden gebruikt.

Stel nu dat alle buurlanden van Duitsland even sterk in hernieuwbare energie investeren, dan krijgt geen enkel land de overproductie elektriciteit nog weg en bestaat er bij de eerstvolgende zonnige en winderige dag in West Europa het risico van een enorme black-out.

De maximumcapaciteit van al onze hernieuwbare bronnen mag dus nooit veel groter worden dan onze minimumbehoeften aan elektriciteit, zelfs als die maximumcapaciteit maar zeer weinig wordt behaald. De gemiddelde productie van hernieuwbare elektriciteit ligt echter stukken lager. Een volledige hernieuwbare elektriciteitsproductie is vandaag dus verre van technisch mogelijk.

Gelukkig waaide de wind tijdens dat bewuste zonnige weekend niet erg hard, want anders was het probleem nog veel groter. Niet enkel omdat de wind voor nog een extra overproductie zorgt, maar ook omdat met de wind snel nieuwe wolken kunnen komen, waardoor de piekproductie nog sneller kan komen of verdwijnen. Ook een snelle wind kan zeer snel verdwijnen. Veel zon en veel wind vormen zo een nog veel explosievere elektriciteitscocktail.

Nog ambitieuzere plannen

“We zitten ondertussen aan meer dan 275.000 zonnepaneleninstallaties in Vlaanderen”, zegt minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) in bovenvermeld artikel. “De bedoeling is dat we dit jaar 300.000 halen.” Tommelein wil de kosten en de risico’s verbonden aan een overproductie aan zonne-elektriciteit dus verhogen. Zoals de meeste energie-experts die in de media aan bod komen, vergeet hij dat we geen reden hebben om te juichen bij een kortstondige piekproductie van de zon.

Integendeel: hiernieuwbare piekmomenten maken het moeilijker èn duurder voor de netbeheerder om het elektriciteitsnet stabiel te houden. Onderproductie is hierbij het evidente probleem waardoor een black-out mogelijk wordt. Maar overproductie is nog een groter probleem, aangezien hierdoor allerlei installaties kunnen doorbranden. Ook daarop volgt een black-out.

Zowel de mainstream media, energiespecialisten, energiebedrijven en politici lijken dit aspect angstvallig te willen verzwijgen. Ze houden de gewone burgers voor dom, want deze laatsten zijn geen experts en laten zich minder snel verblinden door ronkende doelstellingen. De natuurwetten zullen echter onverminderd blijven werken, met dit beleid worden black-outs en andere ongevallen ooit zo goed als onvermijdelijk. Zoiets valt wat moeilijker te verbergen.

° 50 Terawattuur is 50 * 1012 Wattuur of 50 biljoen Wattuur, voluit geschreven als 50 000 000 000 000 Wattuur. Het is de benodigde energie om 1 biljoen gloeilampen van 50 Watt één uur te doen gloeien.

Bron hier.

Door | 2017-10-11T14:39:14+00:00 9 juni 2017|79 Reacties

79 Reacties

 1. Hugo Matthijssen 9 juni 2017 om 08:50- Antwoorden

  Het gaat nu al bijna mis als de Duitsers hun piekstroom van wind en zon op het eigen net niet meer kwijt kunnen. Tot nu toe kregen wijn een fors deel over de grens.
  En zoals je kunt lezen de stroom uit Duitsland is echt een probleem vergelijkbaar met afval het kost de Duitsers nu al veel geld om van hun zwaar gesubsidieerde stroom af te komen de prijs is negatief ze geven geld toe als we deze stroom afnemen.
  Nu zie je dat gemeenten en provincies zonnestroom omarmt hebben om “energie neutraal ” te worden. dan gaan we gelijktijdig met Duitsland en België pieken.

  Hier een recent praktijkvoorbeeld.
  “Afgelopen weekend, toen er weer wat meer windenergie verwacht werd en de vraag in Duitsland tijdens de paasdagen dagen, erg laag was is gingen de prijzen in Duitsland op de Day ahead markt voor een hoop uren naar negatief.
  Dit gebeurt ook al regelmatig tijden normale weekenden met relatief veel (lees gunstige) wind en/of zon. Op die dagen wordt het spannend voor TenneT en gaan ze capaciteit kopen bij de oude conventionele centrales om zeker te stellen dat ze niet uit bedrijf genomen worden, zo ook afgelopen weekend. Verder is via de tennet site bij de operationele berichtgevingen te zien dat er zeer regelmatig in het hele land congestie is, de energieopwek is niet meer in balans.”

  Het is een kwestie van tijd men is druk bezig met een energieakkoord, wat uiteindelijk vastlopen van onze tot nu toe redelijk betrouwbare energieproductie zal gaan betekenen.en zonder enige bedenking gaan ze de zee volplempen met weer afhankelijk producerende windmolens die allemaal gelijk pieken en in Groningen worden nu windparken grote gepland zelf op akkers zodat zonnestroom de voedselvoorziening verdringt.
  En deze onzin gaat 80 tot 100% subsidie kosten.

 2. Hugo Matthijssen 9 juni 2017 om 09:00- Antwoorden

  Je komt nu al actiegroepen, beleidsmakers en juristen tegen zonder enige technische achtergrond die het beter weten als de ingenieurs die er dagelijks mee werken.
  ze zitten in alle geledingen van de maatschappij.
  Je kunt zelfs hoogleraar transitiekunde worden.

  Urgenda, van Soest , Jan Rotmans, milieudefensie, politieke partijen, energie vally, transitie academie, bestuurders op alle niveau’s de media etc.
  Jongeren volgen opleidingen in gebakken lucht.

  Het stopt alleen als we een of meer dagen volledig zonder stroom zitten en dan nog gaan ze de oorzaken elders zoeken.

  • Boels 9 juni 2017 om 13:04- Antwoorden

   Kernvraag: “Waarom hebben zonneparken geen eigen opslag in de vorm van accu’s ?”

   Omdat je accu’s met een capaciteit tot 65 maal de gemiddelde dagproductie moet aansluiten!
   Onhaalbaar, dus moet fossiel het opvangen (schep kolen meer of minder).

   Voor een gemiddeld verbruik van een huishouden (3200 kWh/per jaar) is dat een accu met een capaciteit van 572 kWh.
   Ik zal ergens een Excelbestandje plaatsen.

   • Marc 9 juni 2017 om 13:24- Antwoorden

    Toch ben ik iets positiever over accu’s. Er vanuit gaande dat pieken en dalen in eerste instantie door laag rendement piekcentrales (OCGT) wordt opgevangen (0-100% in 30 min) en in tweede instantie door STEG centrales (0-100% in 230 min), kan je met een beperkte accucapaciteit de inzet van OCGT centrales vermijden en de STEG centrales minder regelen zodat je in de meer optimale waarden uit de rendementscurve opereert.

    Accu’s voor lange termijn opslag is absurd. Voor korte termijn kan het de overall efficiency van de elektriciteitsproductie ten goede komen ondanks omzettingsverliezen.

    • Ronel 9 juni 2017 om 13:30- Antwoorden

     En hoeveel subsidie gaan we dan die OCGT en STEG centrales geven om nog enigszins economisch rendabel te zijn??

    • Boels 9 juni 2017 om 16:21- Antwoorden

     Voor windenergie ligt het anders (moet ergens wel een berekening hebben).
     Het zotte van “hernieuwbaar” wordt wel steeds zichtbaarder.
     En dan te bedenken dat je een beter (CO2-resultaat bereikt met nucleair).
     Ik begin nu ook te begrijpen dat je in het vrije veld (waar geen nutsaansluiting mogelijk is) je met wind en zon ook afhankelijk bent van een dieselaggregaat, als je altijd over energie zou willen beschikken.

    • Marc 9 juni 2017 om 20:56- Antwoorden

     @Ronel
     Ik denk dat OCGT centrales nu ook niet rendabel zijn maar noodzaak.

 3. Hugo Matthijssen 9 juni 2017 om 10:08- Antwoorden

  Mijn laatste zin in de eerste reactie hierboven “in Groningen worden nu windparken grote gepland zelf op akkers zodat zonnestroom de voedselvoorziening verdringt.”moet zijn:
  In Groningen wordt nu de windindustrie uitgebreid en grote zonneparken gebouwd zodat zonnestroom nu ook nog eens de voedselvoorziening verdringt.

 4. Gerard 9 juni 2017 om 12:11- Antwoorden

  Tijd dat het dan maar eens flink fout gaat: men zal voelen hoe duurzaam die energie dan is: Week of twee geen stroom wegens een zwaar gehavende infrastructuur: geen eten, geen werk, geen internet, geen water, geen treintjes, geen vliegtuigjes, helemaal nix meer. Oh, geen politiek, da’s een voordeel!

  • Dweep 9 juni 2017 om 20:49- Antwoorden

   Geloof me, dan krijgen de oude fossielen alsnog de schuld.
   Maar het zou eens moeten

 5. Cornelis van den Berg 9 juni 2017 om 15:29- Antwoorden

  Zijn de mensen die deze wantoestand organiseren criminelen of niet? Zo ja, behandel ze dan als criminelen.

 6. Hans Koevoet 9 juni 2017 om 16:03- Antwoorden

  Traditioneel wordt een verandering in het netevenwricht (productie minus belasting en verliezen) worden opgevangen door een verandering in de productie. Niet helemaal waar overigens, want al in de SEP-tijd waren er contracten tussen de SEP en grote verbruikers als Aldel dat ze moesten afschakelen als de SEP daar om vroeg. Maar goed, de hoofdlijn voor de netstabiliteit was en is het aanpassen van productievermogen, zoals ook in dit stuk staat.
  Willen we veel vermogen uit intermitterende duurzame bronnen inpassen, dan is dat niet meer genoeg. Ook de netbelasting zal moeten worden aangepast, in ieder geval veel meer dan nu.
  Dat kan ook, maar daar zijn wel grote aanpassingen voor nodig. Een voorbeeld is het koppelen van accu’s van elektrische auto’s aan het net. Daarmee kan in korte tijd aardig wat vermogen worden ‘afgetapt’ dat laten weer kan worden gebruikt. Met name wanneer de penetratie van elektrische auto’s echt serieus wordt. Je kunt ook accu’s inzetten die te ‘versleten’ zijn om nog in auto’s gebruikt te worden maar nog genoeg capaciteit hebben om als tijdelijke opslag te gebruiken.
  Een andere mogelijkheid is het opslaan van warmte of koude van warmtepompen in gebouwschilmassa. Ook hier geldt: dat gaat pas echt tellen wanneer de technologie (hier warmtepompen dus) echt een flinke penetratiegraad gaat krijgen.
  Nog een mogelijkheid is het op afstand inschakelen van huishoudelijke machines zoals wasmachines en -drogers op het moment dat de netbeheerder dat handig vindt.
  Dat zijn een paar voorbeelden waarmee je de netbelasting heel snel kan sturen. Mits je daar de communicatiestructuur voor hebt natuurlijk, en de boel contractueel/wettelijk in orde is gemaakt.

  • Boels 9 juni 2017 om 16:37- Antwoorden

   “Nog een mogelijkheid is het op afstand inschakelen van huishoudelijke machines zoals wasmachines en -drogers op het moment dat de netbeheerder dat handig vindt.”

   Slecht voorbeeld, in meerdere opzichten.
   Het huishoudelijk verbruik is een fractie van het totale elektriciteitsverbruik.
   Energie op de bon?
   En alleen omdat men weigert de nucleaire optie ook maar te overwegen en de onzin van “hernieuwbaar” te herkennen en te bekennen?

   Opslaan in accu’s van tesla’s enzo is allang naar de prullenbak verwezen omdat het “aanbod” van stilstaande tesla’s nog groter is dan de wisselvalligeheid van zon en wind.

   Groen plannetjes werken niet, omdat de breinen waarin die plannen uitgebroed worden geen ruimte hebben om te komen tot het evalueren daarvan.
   Mijn groene plannetje levert direct resultaat: verbiedt het ontwikkelen van plannen door mensen die niet gekwalificeerd zijn en klimaat- en milieu als verdienmodel hanteren.
   Als je dan ook het ge-OH op groenvergaderingen verbied dan is het klimaatakkoord binnen bereik.

   • Hans Koevoet 9 juni 2017 om 16:59- Antwoorden

    – het huishoudelijk verbruik van elektriciteit is ongeveer 20% van het totale verbruik. De vermogensfluctuatie van het huishoudelijk verbruik kan echter behoorlijk groot zijn. Als je die fluctuatie kan sturen, kan dat toch behoorlijk aantikken. Ik zou dat niet van tevoren verwaarlozen.
    – aardgas zal verdwijnen, dat is zeker. Wat ervoor terugkomt weten we niet, maar dat zal waarschijnlijk restwarmte zijn waar dat makkelijk beschikbaar is en voor de rest warmtepompen. Die warmtepompen verbruiken aardig wat. Omdat ze hun warmte (of koude) op korte termijn afgeven aan de gebouwschil, kun je daar ook aardig wat energie mee accumuleren. Zeker niet op lange termijn, maar wel binnen een cyclus van een paar uur tot uiterlijk een etmaal, en daar hebben we het hier over.
    Dat plannen voor opslaan in accu’s van Tesla’s enzo allang naar de prullenbak zijn verwezen, is mij niet bekend. Ik kan de gedachte erachter niet volgen. Misschien schept een rekenvoorbeeld wat meer duidelijkheid?

    • Scheffer 9 juni 2017 om 17:10- Antwoorden

     Koevoet: Wanneer gebruikt een Tesla accustroom?, voornamelijk overdag. Wanneer laadt een Tesla de accu op? ‘S nachts aan de paal voor je huis. Wanneer leveren zonnecellen geen stroom? Ook ’s avonds / ’s nachts wanneer je Tesla staat op te laden. Huishoud gebruik vanuit je Tesla kan niet als hij overdag rijdt. Bij avond kooktijd is de Tesla half tot heel leeg. Lekker betrouwbaar!

    • Boels 9 juni 2017 om 18:27- Antwoorden

     @Hans Koevoet:
     Ik wil best weer eens gaan rekenen, maar het is beter om er zelf achter te komen dan af te gaan op mijn resultaten (ben pro milieu en anti-groen ;-))
     Diep eens de jaargegevens op van iemand met zonnepanelen, slimmemeter en terugverdien optie.
     Dan heb je 365 x 96×4 reëele waarnemingen (per kwartier per dag = 96 metingen per dag).
     Je hebt per verbruik en opbrengst 2 metingen, dal en normaaltarief.

     Het gaat er dus om dat je net zoveel verbruikt als geleverd met zonnepanelen.

     Als jij kunt aantonen dat het kan zonder accu’s ga je rijk worden, rijker dan de accufabrikant 😉

    • Louis 9 juni 2017 om 21:48- Antwoorden

     Andere reden waarom de tesla optie niet werkt. Als ik een Tesla zou hebben en ik moet over een uurtje weg dan laat ik hem echt niet aan het net hangen met het risico dat er een wolk voor de zon trekt en mijn accu weer wordt leeggezogen. De accu in de Tesla is bedoeld om met de Tesla te kunnen rijden niet als buffer voor het electriciteitsnet. Maar maak dat de groene dromers maar eens wijs.

  • Marc 9 juni 2017 om 21:04- Antwoorden

   Goede reactie Hans Koevoet. Je wordt denk ik niet gewaardeerd in kudo’s omdat men hier liever geen intermitterende duurzame bronnen wil maar dat doet niks af aan het feit dat die er toch wel komen en alle door jou genoemde mitigerende maatregelen meer dan welkom zullen zijn wanneer de omvang van deze intermitterende duurzame bronnen te groot wordt.

   • Boels 9 juni 2017 om 22:41- Antwoorden

    @Marc:
    Juist het wisselend aanbod van “hernieuwbaar” is de reden waarom er weerstand tegen is.
    Mij zal je niet horen als wind- en zonne-energie ter plekke (los van het network) benut wordt voor de productie van alles en nog wat.

    Alle tientallen miljarden in het “hernieuwbare” putje waren niet nodig geweest als men gekozen had voor verstandig nucleair.
    De weerzin tegen nucleaire energie is aangepraat en stoelt niet meer op feiten (behalve dat je met alle ioniserende straling voorzichtig moet zijn).
    De stralingsrisico’s van vliegen op 40.000 voet worden gewoon geaccepteerd en die risico’s zijn vele malen hoger dan kamperen bij een moderne kerncentrale. Een NOS-journalist met een gebrek aan algemene kennis vluchtte voor Fukushima en deed tijdens die vlucht een hogere dosis ioniserende stralen op dan daar in de buurt blijven.

    • Marc 10 juni 2017 om 01:06- Antwoorden

     In het huidige politieke landschap is dat geen waarschijnlijk scenario Boels.

     Dus meer volatiele stroom, meer problemen en reuze interessante oplossingen. Dat kan je dan wel ongewenst vinden maar veel waarschijnlijker dan het kernenergie scenario. Dus kunnen we het er maar beter gewoon over hebben.

    • Boels 10 juni 2017 om 08:40- Antwoorden

     @Marc:
     Het huidige politieke landschap is niet het problem, het is de indoctrinatie van de burgers door gebrek aan goed (technisch gericht) onderwijs.
     Wie van de scholieren van het voortgezet onderwijs weet nu echt wat ze aan het doen zijn als ze sms-en en whatzappen?
     Mogelijk weten veel docenten het al niet.

     Juist de energiedevolutie (omdat NGO’s de dienst uitmaken; leve de democratie!) is uitermate geschikt als lesmateriaal, maar zonder groene natuurkundig abjecte propaganda.

  • Louis 9 juni 2017 om 21:40- Antwoorden

   Hans, is het bij jou al doorgedrongen dat Aldel failliet is gegaan door te hoge energieprijzen. De oplossing die jij voorstaat bestaat helemaal niet. Alle energieintensieve industrie is al uit Nederland weg of zal binnenkort verdwenen zijn. Naar China waar de waanzinnige energietransitie niet bestaat.

 7. Frans Dijkstra 9 juni 2017 om 16:15- Antwoorden

  Waarom het oude plan Lievense niet van stal gehaald? Bouw dijken van 8 meter rond het Markermeer (die domme eilandjes van de Markerwadden kunnen dan ook weer worden afgedankt) en pomp met de overtollige stroom water in het meer. Als de wind en de zon het laten afweten, laat je het water er weer uitstromen en daardoor wordt stroom opgewekt. Toegegeven, het kost wat, maar technisch kan het. Of krijgen we dan in droge zonnige zomers een watertekort?

  • Louis 10 juni 2017 om 11:10- Antwoorden

   Het plan Lievense is een hele dure oplossing voor een zelfgecreerd probleem. Misschien is het beter het probleem niet te creeren door af te zien van wind- en zonnestroom. De hele energietransitie is gekkenwerk, we geven miljarden subsidie voor onrendabele windmolens en PV instalaties. Deze leveren een gevaar voor onze electriciteits voorziening wat we vervolgens op willen lossen door extreem dure en inefficiente buffercappaciteit aan te leggen.
   https://www.deingenieur.nl/artikel/lievense-de-man-van-het-opslagbekken

 8. John Kenner 9 juni 2017 om 16:36- Antwoorden

  Simpelweg een deel van de zonneakkers en windparken uitschakelen zou de meest logische ingreep zijn om onverwacht piekaanbod kwijt te raken, maar de politiek en overheid hebben dus bepaald dat wind en zon prioriteit op het net hebben.
  Een bovengrens stellen aan deze netprioriteit, zodat in acute noodsituaties een blackout vermeden kan worden, lijkt me niet alleen een kwestie van goed economisch beleid maar ook van volksveiligheid. Denk aan de rampzaligheid die stroomuitval kan betekenen voor industrie, ziekenhuizen, communicatie, verkeer, etc. Zolang er geen dergelijk maximum omschreven is waarboven de schakelaar op wind en zon op uit gezet kan worden om noodtoestand te vermijden, kan de politiek verweten worden dat het de bevolking bewust in gevaar brengt. Het geeft in feite de voorrang aan politieke idealen boven het welzijn en veiligheid van de burgers.
  Met deze argumentatie lijkt me het mogelijk een goede “case” tegen de huidige prioriteitsregels te bouwen en daarmee een bovengrens in de netprioriteit te introduceren.
  Zo gauw als er nieuwe regels er zouden zijn, zou natuurlijk al snel blijken dat wind en zon veel en vaak uitgeschakeld zullen worden. Hiermee holt de productiviteit van deze “groene energie” achteruit, en zakt het luchtkasteel als een pudding in elkaar.

  • Boels 9 juni 2017 om 16:38- Antwoorden

   Volgens mij gebeurt het al in wijken waar veel zonnepanelen zijn.

  • Dweep 9 juni 2017 om 20:56- Antwoorden

   Oudere windmolens schakelden al af als de netfrequentie te hoog werd, met gevolg netfrequentie weer daalde en ze massaal weer inschakelde… Nu met de DC lijnen en de omvormers synchoniseren ze gewoon mee en dumpen de MW’s gewoon door?

 9. Scheffer 9 juni 2017 om 17:03- Antwoorden

  What about this……..: “The dirty secret of Britain’s power madness: Polluting diesel generators built in secret by foreign companies to kick in when there’s no wind for turbines – and other insane but true eco-scandals”:

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2362762/The-dirty-secret-Britains-power-madness-Polluting-diesel-generators-built-secret-foreign-companies-kick-theres-wind-turbines–insane-true-eco-scandals.html

  • Boels 9 juni 2017 om 18:34- Antwoorden

   Een windturbine heeft nogal wat regelapparatuur nodig. Om uit de nulstand te komen moet er bijvoorbeeld eerst olie rondgepompt worden. De turbines die ik gezien heb (toegegeven, ik ben snel uitgekeken op die subsidiedingen) hebben een machinekamer in de sokkel.

  • Guus Derksen 9 juni 2017 om 19:43- Antwoorden

   Zwaar belaste lagers zoals bij windturbines en compressoren mogen technisch gezien eigenlijk niet stil staan.

 10. Pieter 9 juni 2017 om 19:20- Antwoorden

  Frans Dijkstra,
  Geen slecht plan en het is daarom al een keer uitgewerkt. Het risico is alleen dat bij een dijkdoorbraak heel Amsterdam blank komt te staan. Daarom is het plan afgeketst. Het idee is ook wel eens geopperd om daarom een grote diepe kuil in het Markermeer te graven. Maar dat was natuurlijk weer veel te duur.

 11. Hans Koevoet 9 juni 2017 om 19:35- Antwoorden

  @Boels, juni 9, 2017 6:27 pm: waarom dat rekenwerk met PV-zon? Wat is de relatie met het gebruik van Tesla-accu’s als buffermedium? Omdat in Nederland alles aan het net zit, is dat de eenheid van waaruit je moet denken.

  • Boels 9 juni 2017 om 20:22- Antwoorden

   @Hans Koevoet:
   Juist omdat alles aan het openbare net zit heb je te maken met miljarden aan kosten tengevolge van “hernieuwbaar”.
   Daarom is het nuttig om te rekenen aan het futiele daarvan.
   Bovendien produceren backupcentrales CO2, ook in stand-by stand.
   Geen wind en geen zon, geen elektricteit als het aan groen ligt.
   Bestaande accu-backups bij ziekenhuizen, veiligheidsvoorzieningen, communicatie-infrastructuur, enz. (voldoende voor een kwartiertje of zo) zijn niet bedoeld voor langdurige onderbrekingen (tenzij de backup-installatie voorzien is van een zelfstartende dieselaggregaat).
   Zie je het voor je, na de eerste brown- of black-out gaan die dingen als broodjes over de toonbank en gaan nooit meer uit omdat het leveringszekerheid biedt.
   Een huidige maatschappij is zo sterk aan een ononderbroken vraaggestuurde elektricteitvoorziening gebonden dat een wijziging in verbruiksgedrag onmogelijk is (zonder oproer).
   Maar het staat groengezinden natuurlijk vrij om zich af te laten sluiten van openbare energievoorzieningen.

   Het is eenvoudig gezegd: gebruik de tesla’s als buffer.
   Als je doorrekent dan blijft er niets over van het idee omdat het aantal beschikbare tesla’s niet te voorspellen is en dus ook niet de totale buffercapaciteit.

   • Dweep 9 juni 2017 om 21:05- Antwoorden

    En wil de consument ook zijn Tesla batterij hiervoor gebruiken.
    De accu levert terug in het net en meneer moet winterdag (altijd fijn met een accu) voor zijn werk net verder weg, maar amai zijn accu is niet geheel opgetopt….

    Moeders wil ff snel wat kleding wassen, maar de wasmachine weigert ivm tekorten op het net… Ff wachten tot moeders wassen mag….
    (Reaktie op eerdere posts)

    En om nu grootverbruikers af te schakelen maakt je economie en investeringsklimaat er ook niet beter op.

    • Boels 9 juni 2017 om 22:46- Antwoorden

     Dat heet gewoon staatgeleide economie. In Noord-Korea bestaat zoiets en het volk hongert en hunkert.
     Niet de leiders, die hebben een eigen autonome voorziening voor alles.
     Toch maar eens vragen hoe Klaver dat geregeld heeft.

    • Louis 10 juni 2017 om 11:30- Antwoorden

     En dit is de reden waarom de groenen links zijn. Zij hebben er namelijk geen probleem mee dat de staat alles overneemt en wat beter dan de energievoorziening. Daarmee kun je alles controleren. Maar als je dit zegt wordt je meteen als complotdenker weggezet.

   • renevers 10 juni 2017 om 13:43- Antwoorden

    Hoe wil je trouwens de industrie die 5x meer stroom gebruikt dan de eindconsument steeds aan en uit gaan zetten? Dat kan helemaal niet! Op zijn minst moet je dan productie gaan compenseren met meer investeringen die dan minder tijdsefficient gaan functioneren. En die investeringen gebruiken ook meer energie alleen al om ze te bouwen. Gaan bakkers dan maar geen brood verkopen als er geen stroom is geweest? Gaat de Aldi dicht als er geen stroom is ? Worden alle koel en vrieskasten op aggregaten gedraaid? Gaat Pernis op winterslaap en gaan de chemische reactoren uit? Gaan kantoren dan maar dicht of gaan we daar zitten zonder PC in het schemerdonker bij noodverlichting… Etc.
    Verzin even een dienst of product en vraag je af of die nog functioneert zonder stroom: ik ken er geen.
    Je kunt dus op slechts 1/5 van alle stroom kWh (dus die van de burger) activiteiten uitstellen. Dat wil zeggen dat je extra ketelpakken nodig hebt voor het geval dat de wasmachine/droogkast het niet doet en dat de was/droogkast aangezet wordt met minder kleding. Idem dito voor afwasmachine. Gaan we dan maar pas koffie drinken als er stroom is voor de snelkoker?
    De voordelen van geprogrammeerd aan en uitschakelen zijn niet erg groot.. Enkele 10-tallen MegaWatt gemiddeld. De ergernis voor de burger zal gigantisch zijn. Hoe kun je nog plannen in dergelijke situatie? Ik neem aan dat vries en koelkasten door moeten gaan met koelen anders gaat de inhoud naar de vaantjes met gigantisch voedselproductie verlies ten gevolge. En mensen straffen met een prijsbeleid voor consumptie tijdens zon en wind daluren zal neerkomen op een gigantische prijsverhoging voor het gemiddeld stroomgebruik. Veel activiteit is niet uit te stellen. Je zet je PC of TV niet af omdat er dure stroom is. Je voedsel koeling gaat door. Ventilator in de WC en de dampkap staan aan als het moet. Lampjes moeten branden daar waar je werkt. En veel verlichting is nu hoog efficiënt en verlichting gebruikt niet veel meer in huis vergeleken met de rest dus daarop besparen is flauwekul.
    “Slimme meters”- “intelligent stroomnet” is centraal gestuurde consumptie van stroom is luchtfietserij. Het is de opmaat naar een derde wereld stroomproductie schema. Het kost veel en levert niks op dan ergernis. Verder is het een aanslag op je vrijheid.

 12. Wiersma 10 juni 2017 om 04:26- Antwoorden

  Ik kan het niet laten he? 🙂

  Toch maar weer even de ‘elastische energie’ van stal halen. En ja,ja, ik ben er meerdere keren op afgezeken enzovoorts. Wel vriendelijk hoor, dat wel 🙂

  Voor wie de eerdere gedachtengangen gemist heeft:

  Om grote mechanische klappen op te vangen wordt veelal gebruik gemaakt van stalen veren. Veren hebben een rendement van circa 99% als het gaat om energie opvang alswel weer teruggave. En dat razendsnel. Met elastische energie zijn oorlogen gewonnen of juist verloren. Vreemd genoeg maakt men in de energie business totaal geen(?) gebruik van de eigenschappen van veren om overschotten of onderschotten aan energie mee op te vangen.

  Sommige critici zeiden: ja leuk en aardig, maar veren kunnen wel veel, maar niet láng energie vasthouden!

  Maar de – of beter- mijn vraag is: ja, maar is dat nodig?
  Stel: je kunt maar een half uur energie opslaan. Bij overschot.
  Dan: wolken voor de zon, wind valt weg: ‘ineens’ moeten die veren aan het werk.

  Wat ze doen is in feite de ‘immense stress’ van backup centrales wegnemen.

  Die kunnen rustiger op en af schakelen.

  In plaats van dat ze ‘in de stad’ rijden: keihard moeten optrekken, dan weer keihard moeten remmen, waardoor hun rendement immens afneemt.
  Vergelijk dat maar met rijden in de stad of rijden op de snelweg met een gangetje van 80. In de stad: rendement neemt af, energie verbruik neemt toe.

  Het oppompen van water valt te vergelijken met het indrukken, of juist het uitrekken van stalen veren. Beide ‘opslag’ methoden hebben zo hun voor- en nadelen.

  Het voordeel van veren is echter wel: overal te installeren, groot, klein, opschaalbaar, hoeft niet ten koste te gaan van land of grond zoals bij zonnecellen, windmolens of water buffers. Kan immers ondergronds, onder water zelfs, horiz0ntaal, vertikaal etc. Je zou zelfs drijvende veren-eilanden op zee kunnen maken.
  Nou ja, en en en.

  Er is echter wel een punt. En dat is dat ik zélf niet echt kan berekenen hoeveel energie een ‘kuub veren’ nou eigenlijk kan opvangen cq weer kan leveren.
  En ook: wat kost zoiets om te maken in vergelijk met andere opslag methoden als een waterdam, accu’s etc. Ik heb daar geen énkel zicht op, overigens, wie wel?

  Ergo: dit is dus echt iets voor de wetenschap, laten we zeggen TUDelft om dit eens voor eens en altijd uit te zoeken.

  Ik mag toch aannemen dat de afsluitdijk en delta werken en zo ooit ook eens zijn doorberekend? Zo van: wat voor energie moet het kunnen tegen houden (absorberen) en wat kost dat?

  Nogmaals: u mag mij uitlachen hoor 🙂
  Maar toch: zo lang ik niet echt kan vinden wat ik zoek, de tegen-reacties mij nog niet echt overtuigen, dan popt dit onderwerp zo af en toe op.

  Ik hoop derhalve dan ook dat er mensen/wetenschappers zijn die dit lezen, die iets hebben van: gaan we uitzoeken! Kosten, baten, rendement, technieken, vormen, materialen, kortom het hele plaatje.

  En ten overvloede: misschien ligt het rendement / de winst niet eens zozeer in de veren zelf, maar in het feit dat back-up centrales veel relaxter kunnen op- en afschakelen.

  Zo eerst maar weer eens.

 13. Boels 10 juni 2017 om 08:56- Antwoorden

  @Marc:
  “In het huidige politieke landschap is dat geen waarschijnlijk scenario Boels.
  Dus meer volatiele stroom, meer problemen en reuze interessante oplossingen. Dat kan je dan wel ongewenst vinden maar veel waarschijnlijker dan het kernenergie scenario. Dus kunnen we het er maar beter gewoon over hebben.”

  Over welke, betaalbare en werkbare oplossingen gaat het dan?

  De NGO’s willen van alles op individueel nivo regelen: minder vlees, minder kinderen, minder energieverbruiken, meer biovoedsel, minder geldverdienende industrie en niet te vergeten meer migranten en hogere belastingdruk.

  Het zal mij nog worst wezen als aangetoond kan worden dat er iets van klopt.
  Loos geblaat en moralistische rhetoriek kan mij niet overtuigen.
  En zeker niet het argument dat het democratisch besloten is.

  • Marc 10 juni 2017 om 11:30- Antwoorden

   Ik zeg niet dat het betaalbaar is. De realiteit is dat de meerderheid van de politieke partijen voor een verdere verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening zijn en daar geld voor vrij zullen maken. Een andere realiteit is dat er geen meerderheid is voor meer kernenergie.
   Daar kunnen jij en ik het mee oneens zijn of voor zijn maar dat doet er niet toe.

   Dan kan je twee dingen doen. Blijven protesteren en wijzen op alternatieve oplossingen zoals jij doet, óf
   accepteren dat we naar meer volatiele duurzame stroomopwekking gaan met alle bijbehorende problemen die, laten we het maar GroenLinksers noemen, niet willen zien of niet snappen. Dat laatste doe ik maar ook Hans Koevoet.

   Aangezien ik zelf meer een realist ben dan een activist en ik daarnaast energietransitie vanuit technologie-optiek een interessant fenomeen vind, kan ik mij van alles voorstellen bij vraagkantbeïnvloeding door maatregelen zoals o.a. Hans Koevoet voorstelde. Dat zijn allemaal maatregelen die effect hebben op directe vraagsturing voor de periode van enkele uren ten einde balancering te ondersteunen.

   Ja, veel van de maatregelen zijn op dit moment onbetaalbaar en niet realistisch maar we weten ook dat accu’s goedkoper worden, het net slimmer wordt en apparatuur slimmer wordt. Het is daarom waarschijnlijk dat binnen 10 jaar het heel realistisch is om bijvoorbeeld 5% van de vraag te kunnen beïnvloeden door een stukje ICT, voldoende accucapaciteit waardoor het aantal ingrepen door Tennet op het vlak van centrales op- en afschakelen gereduceerd kan worden.

   Dus vanuit het vertrekpunt dat de kans op brown-/blackouts toe gaat nemen bij meer wind- en zonne-energie is het geen rare gedachte om na te denken over de toekomstige inrichting van het net en de daarbij behorende mitigerende maatregelen teneinde een stabiele stroomvoorziening te behouden.

   Maar jij wil het daar per definitie niet over hebben en zet de hakken in het zand want kernenergie is een betere oplossing. Dat is prima en mag je vinden. Je kan ook aanvaarden dat het die kant niet op gaat en meedenken over de condities waaronder een stukje damage control gerealiseerd kan worden. Nu sluit je je daar helemaal vanaf en zeg je op voorhand nee terwijl je best weet dat jouw droom scenario niet uit gaat komen.

   • Boels 10 juni 2017 om 13:03- Antwoorden

    @Marc:
    Ik sluit mij niet bijvoorbaat af van mogelijkheden, wel van aantoonbare onmogelijkheden.

    Bij het aantonen komt nogal wat rekenwerk kijken. Datasets van inkomende straling (zonne-energie) en windsnelheden (windenergie) geven nuttige info.
    Op de juiste manier*) de zaken doorrekenen geeft dan inzicht in de betrouwbaarheid van de beloften over “hernieuwbaar” 😉

    Ik lees ook dat er veelbelovende ontwikkelingen zijn over opslag van elektricteit (w.o. nanotechnologie).
    Toch moet je rekening houden met een lang traject tussen laboratoriumresultaten en productie; niet ongewoon is een periode van rond 20 jaar (lithiumbattery: Panasonic patent 1992 en nu, ondanks grote vraag, nauwelijks grootscheeps in te zetten).
    Ook de nanotechnologie is al rond 1985 opgezet; 32 jaar later …..
    *) Men middeld zich gek, zonder rekening te houden met de standaardafwijkingen.

    • Marc 10 juni 2017 om 13:23- Antwoorden

     Dan zijn we het allebei eens dat er nog veel veelbelovende opslag technieken in de pijplijn zitten. Het is terecht om enige voorzichtigheid in acht te nemen t.a.v. van het marktrijp zijn want inderdaad, van lab naar markt kan even duren. Kan best zijn dat ik daar soms wat te positief over ben.

     Maar accu’s hebben momenteel wel de wind mee want er is een enorme impuls vanuit de automarkt. Er zit voor tientallen miljarden aan plannen in de pijplijn voor fabrieken die allemaal accu’s gaan produceren. De grafeenaccu met een 5 maal hogere energiedichtheid dan de lithium accu zou volgend jaar al op de markt verschijnen. De Fisker zou er mee uitgerust worden.

     Parallel hieraan zijn er allemaal zoutaccu ontwikkelingen die werken op basis van goedkope zoutoplossingen en slimme membranen.

     Ik heb daarom goede hoop dat accu’s snel goedkoper gaan worden en daarmee een grote rol gaan spelen in smart grids.

   • dwk 10 juni 2017 om 13:16- Antwoorden

    In de tussentijd verzint de industrie weer allerlei leuke speeltjes maar ook nuttige dingen of een combinatie van die twee die het stroomgebruik gewoon weer doen toenemen. Denk de e-bike of allerhande platte dingen waar mensen een stijve nek van krijgen.

    • Dweep 10 juni 2017 om 15:18- Antwoorden

     En in het verlengde van die platte dingen, de dataservers en wifi djngen, 3-4-5G zenders etc.. Google in Eemshaven goed voor 1 Gw if i’m correct….

 14. Marc 10 juni 2017 om 13:32- Antwoorden

  @Boels (reactie plaatsen lukt niet dus dan maar zo proberen)
  Dan zijn we het eens dat er nog veel veelbelovende opslag technieken in het vat zitten.
  Het is terecht om enige voorzichtigheid in acht te nemen t.a.v. van het marktrijp zijn want inderdaad, van lab naar markt kan even duren.
  Kan best zijn dat ik daar soms wat te positief over ben.

  Maar accu’s hebben momenteel wel de wind mee want er is een enorme impuls vanuit de automarkt. Er zit voor tientallen miljarden aan plannen in de pijplijn voor fabrieken die allemaal accu’s gaan produceren. De grafeenaccu met een 5 maal hogere energiedichtheid dan de lithium accu zou volgend jaar al op de markt verschijnen. De Fisker zou er mee uitgerust worden.

  Parallel hieraan zijn er allemaal zoutaccu ontwikkelingen die werken op basis van goedkope zoutoplossingen en slimme membranen.

  Ik heb daarom goede hoop dat accu’s snel goedkoper gaan worden en daarmee een grote rol gaan spelen in smart grids.

 15. Marc 10 juni 2017 om 13:33- Antwoorden

  @Boels (reactie plaatsen lukt niet dus dan maar zo proberen)
  2-2
  Maar accu’s hebben momenteel wel de wind mee want er is een enorme impuls vanuit de automarkt. Er zit voor tientallen miljarden aan plannen in de pijplijn voor fabrieken die allemaal accu’s gaan produceren. De grafeenaccu met een 5 maal hogere energiedichtheid dan de lithium accu zou volgend jaar al op de markt verschijnen. De Fisker zou er mee uitgerust worden.

  Parallel hieraan zijn er allemaal zoutaccu ontwikkelingen die werken op basis van goedkope zoutoplossingen en slimme membranen.

  Ik heb daarom goede hoop dat accu’s snel goedkoper gaan worden en daarmee een grote rol gaan spelen in smart grids.

  • Boels 10 juni 2017 om 22:49- Antwoorden

   @Marc:
   Nogmaals, ik zou het toejuichen als er accu-systemen komen met GWh capaciteit.
   Maar als je rekent met datasets over windsnelheid in de Noordzee dan schrik je echt van de noodzakelijke grootte van de opslagcapaciteit van de accumonsters; die noodzakelijke accu-capaciteit is tot tientallen malen groter dan het nominale vermogen van windturbines.
   Ik denk dat er met “hernieuwbaar” fossiele back-up centrales nodig blijven.
   Lichtpunt is wel dat er na een jaar of twintig (dan zijn de meeste “hernieuwbare” installaties aan vervanging toe) een echte energie-transitie kan plaatsvinden door de inzet van thoriumcentrales.
   Of eerder, als mocht blijken dat CO2 niet de grote boosdoener is.

   Over de enorme weerstand tegen het beperken van de persoonlijke vrijheid bij het consumeren van energie zal ik het maar niet hebben 🙂

   • Boels 10 juni 2017 om 22:55- Antwoorden

    Op dit moment bestaat een elektriciteitsrekening voor consumenten voor ruwweg:
    20% verbruik (kWh)
    40% heffingen en belastingen
    40% netwerkkosten (transport en vastrecht).

    Dat gaat zeker veranderen, verbruik is ondergeschikt.

    Het merkwaardige: met 70 miljard zouden zeker alle gebouwen energielabel A kunnen krijgen en daarmee zorgen voor ~40% CO2-reductie.

 16. Marc 10 juni 2017 om 13:33- Antwoorden

  @Boels (reactie plaatsen lukt niet dus dan maar zo proberen)
  1-2
  Dan zijn we het eens dat er nog veel veelbelovende opslag technieken in het vat zitten.
  Het is terecht om enige voorzichtigheid in acht te nemen t.a.v. van het marktrijp zijn want inderdaad, van lab naar markt kan even duren.
  Kan best zijn dat ik daar soms wat te positief over ben.

 17. Marc 10 juni 2017 om 13:34- Antwoorden

  @Boels (reactie plaatsen lukt niet dus dan maar zo proberen)
  1-2

  Het is terecht om enige voorzichtigheid in acht te nemen t.a.v. van het marktrijp zijn want inderdaad, van lab naar markt kan even duren.
  Kan best zijn dat ik daar soms wat te positief over ben.

  • Marc 10 juni 2017 om 13:36- Antwoorden

   Deze zin veroorzaakte het niet kunnen plaatsen van de reactie:
   D.a.n. z.i.j.n. .w.e. het eens d.a.t er nog v.e.el v.ee.lb.elov.ende ops.lag techn.iek.en in het vat zitten.

   • Marc 10 juni 2017 om 13:39- Antwoorden

    (proces van eliminatie)
    Dan zijn we het eens dat er nog veel veelbelovende ops.lag techn.ieken in het vat zitten.

   • Marc 10 juni 2017 om 13:40- Antwoorden

    (proces van eliminatie)
    Dan zijn we het eens dat er nog veel veelbelovende opslag techn.ieken in het vat zitten.

    • Marc 10 juni 2017 om 13:42- Antwoorden

     het woord techn.ieken zorgt ervoor dat een reactie niet geplaatst kan worden.

    • Marc 10 juni 2017 om 13:44- Antwoorden

     n.ieken kan ook niet geplaatst worden. Zal er een woordfilter op dit forum zitten waarbij het de bedoeling was om het woord neuken te blocken? 😀

 18. Marc 10 juni 2017 om 13:47- Antwoorden

  Offtopic
  Sorry voor alle berichten. Ik kon er niet tegen dat het soms niet lukte om een reactie te plaatsen en vermoedde een woordfilter die plaatsing onmogelijk maakt. Mijn vermoeden was juist en heb de string gevonden die ervoor zorgt dat een bericht niet geplaatst kan worden.

  • Marc 10 juni 2017 om 13:52- Antwoorden

   Het is nog erger. Het is de string “n.iek” zonder punt.

 19. Luk Van der Velpen 10 juni 2017 om 23:34- Antwoorden

  Het principe van de centrale van Coo is een mooi voorbeeld. Daarnaast kan men ook aan de slag met het produceren van waterstof(gas) om hierop voertuigen te laten rijden. Met dat principe kan je de overproductie makkelijk op een zinvolle manier compenseren en een ‘redelijke’ productie eenheid kan veel meer dissiperen dan je zou verwachten. Een andere optie is het installeren van pré heating in warmte vragende processen. Ook de koeling van winkels, fruitbedrijven en opslagplaatsen sturen volgens de productie doet meer dan je zou verwachten. Stom voorbeeldje, bij ons op de zaak staat zo’n 400KW koelvermogen. Deze wordt nu al gestuurd volgens de productie. Is er veel zon dan koelen we een halve graad kouder, is het nacht dan draaien we een halve graad warmer dan het optimale setpunt. Bij meer dan 24u een lage productie gaan we alsnog (dan wel ’s nachts, economisch gezien…) terug naar het optimale setpunt in stappen van 0,1 graad per 4u.
  Werkt hier perfect. En de sturing kan vrij snel reageren. Pakt zo’n 450A bij vollast. En ja, bij zonnig weer haal je bijna de vollast (in de zomer zeker, warmte!). Dat trekt een installatie van 340 KWPiek wel plat. Stel dat je zulks maal 10.000 zou doen, wat perfect mogelijk is, dat compenseert dus voldoende. En pompen kan je op minder dan 1 minuut in en uit schakelen. Dus veel korter op de bal spelen.
  Dat is haalbaar, enkel de sturing op enkele punten aanpassen. Met WKK’s doen we dat ook in de tuinbouw. Bij een hoge productie laten we de WKK’s minder opleveren, op vraag van Elia.

  • Hans Erren 11 juni 2017 om 10:29- Antwoorden

   Luk, de druppels van Coo kunnen een sluiting van Tihange niet vervangen, Coo dient enkel als piekscheerder bij sterke vraag, niet als basislastcentrale. Zie ook de eerdere analyse van Theo Wolters over de Duitse spaarbekkens.

  • Boels 11 juni 2017 om 10:42- Antwoorden

   @Luk Van der Velpen:
   Niemand betwist het nut van “hernieuwbaar” als het ontkoppeld is van het openbare netwerk.
   Juist het met voorrang dumpen van “hernieuwbaar” op het netwerk zorgt voor problemen en extreem hoge kosten.

  • Scheffer 11 juni 2017 om 14:14- Antwoorden

   Van der Velpen: Dit soort gehallucineerde energie-ideeën vallen compleet stuk als de ontworpen energie-productieketen naast de meetlat gelegd wordt van de EROEI. De gehele ketenproductiekosten (=input) renderen dan niet vergeleken met de energie-output / waarde-opbrengst en is alleen interessant voor duurzaam-bevlogen ondernemers op voorwaarde dat er 20 jaar lang gegarandeerde mega-rijkssubsidies tegenaan worden geplakt. En dat soort energie-waanconstructies willen kritische analisten niet en het helpt geen jota voor het klimaat. Dus alleen voor gekkies!

 20. Wiersma 12 juni 2017 om 02:11- Antwoorden

  Mijn eerdere reactie kwam ook niet door.
  Terwijl ik het juist weer eens over elastische/veren-tegnologie wilde hebben, want dat is nou juist best handig naar mijn mening om ‘klappen’ op te vangen.

  Al is het maar voor een half uur/wolken voor de zon/even geen wind: kolen/gas centrales kunnen dan even relaxt op- en afschakelen.

  Ik hou het nu even kort. Maar goed, stalen veren zijn hier nu juist goed in.
  De ‘winst’ zit em misschien niet zozeer in de energie opslag van de veren zelf, maar in het feit dat je met back-up centrales veel rustiger kunt af en op schakelen.
  Waardoor hun rendement enorm toeneemt.

  (en yep, ik heb met opzet spelfouten gemaakt ja)

  • Boels 12 juni 2017 om 12:27- Antwoorden

   Kortstondige “klappen” worden al opgevangen met accu’s (container vol).
   10 MWh (?) capaciteit à €10 miljoen

   • Marc 12 juni 2017 om 23:20- Antwoorden

    Tegenwoordig denk ik een factor 5 goedkoper.

 21. Wiersma 12 juni 2017 om 02:13- Antwoorden

  filtertest: technologie

 22. dries 12 juni 2017 om 12:30- Antwoorden

  Ik heb met volle verbazing dit artikel en reactie’s gelezen. In de eerste plaats ,voor wie ,of welk doel een heel verhaal (geklaag) over hoe moeilijk de energie verkopers het hebben met al deze gratis energie die zij via ingewikkelde apparatuur ,goedkoop inkopen en duur aan die zelfde klant verkoopt,dit ook nog met allerlei voorwaarden .En dan de reactíe ’s die allemaal pleiten vanuit het standpunt van de energie verkopers. Dit ook nog heel vaak zonder enige kennis van zaken. Dit terwijl er e hele simpele oplossing voor het probleem voorhanden is. Simpel maak een gescheiden net, 12 of 24 volt (dan kun je ook weer gloeilampen gebruiken)met een eigen accu opslag en je bent van het hele probleem af nog los dat jij als enige verdient aan je zonnepanelen en /of windmolens. En onder de 24 volt mag je aanrommelen wat je wil,en geen onredelijke regels van het energie bedrijf.
  Dries

  • Boels 12 juni 2017 om 14:14- Antwoorden

   @dries:
   De reden waarom wind- en zonne-elektriciteitproducenten de problemen van het wisselende aanbod afwentelen is gelegen in het feit dat je anders een gigantische accu-capaciteit nodig hebt.
   Dat probleem wordt niet opgelost met een laagspanningsnet, een backup (in welke vorm dan ook) blijft nodig.
   En verlichting laten draaien op PV-panelen schiet niet erg op 😉

   • dries 12 juni 2017 om 22:12- Antwoorden

    Boels
    Ik praat over een eigen systeem los van het net ,als je vier normale autoaccu’s parrelel zet kun heel lang lampjes laten branden.Een privé net. Ook hier wordt het argument weer gebruikt van een groot gescheiden net .Ben ik echt zo onduidelijk?

    • Ronel 12 juni 2017 om 23:08- Antwoorden

     Dries, je slaat de spijker op de kop; je kunt met een paar auto-accu’s heel lang een flink aantal (led)lampjes laten branden.
     Maar hoe wil je je was doen? Of koffie zetten, je warmtepomp laten draaien, of, God betert, je huis verwarmen of koelen, of elektrisch koken? We moeten toch van het gas af? Dat ga je niet redden met een heleboel auto-accu’s. En ’s winters al helemaal niet wanneer de opbrengst van zelfs de beste zonnepanelen verwaarloosbaar is.

    • Marc 12 juni 2017 om 23:19- Antwoorden

     @Dries
     12v of 24v systemen is leuk voor lage stromen. Voor verlichting is het al minder aantrekkelijk door extra kabelverliezen of de noodzaak voor zwaardere kabels.

     Verder heeft lokaal opgeslagen energie vooralsnog een hele hoge prijs. Prijs per kWh is ( aanschafprijs accu / aantal laadcycli bij 80% ontladen) * 80% capaciteit accu * omvormerrendement. Bij een Tesla zit je al aan ca 40 cent per kWh aan accukosten. Deepcycle accu’s zullen goedkoper zijn maar de accuverliezen zijn hoger, het aantal laadcycli ligt lager en nog steeds zal de eigen opgeslagen stroom een hogere kostprijs hebben dan de stroom via het net.

     Daarnaast heb je er in de winter weinig aan wanneer PV maar 20% van de zomerproductie oplevert.

     Dus gezien de kosten is het net een hele goedkope batterij.

     Daarnaast, het is veel efficiënter om op wijkniveau accu’s te plaatsen want dan kan je met minder capaciteit toe dan wanneer je per huis accu’s installeert.

     M.a.w., op dit moment is accu’s alleen leuk als je geen netaansluiting hebt.

 23. dries 13 juni 2017 om 13:17- Antwoorden

  In ieder geval is het probleem van de massale opslag opgelost. Men kan trouwens best grote vermogens (stromen) vragen aan accu’s ,denk aan de heftruck. Maar het punt wat ik vooral duidelijk wil maken, dat het probleem voor de centrales niet het probleem van het individu met zonnecellen is. De hele schakeling die het energie bedrijf gebruikt ,eerst omvormen naar een blokspanning van 50H en dan ook nog terugvoeren in het net, om het later met verlies(elektrisch en financieel ) terug te kopen is het paard achter de wagen spannen.Zeker als het energie bedrijf bepaald wat de regels zijn en de prijs. Ovenregens las ik ook ergens in de reactie’s dat de net frequentie stijgt waarbij windmolens ‘afvallen’.Als dat werkelijk zo zou zijn dan zouden alle elektro motoren (draaistroom) sneller gaan lopen. Een van de voorwaarden in ons koppelnet is dat alle leveranciers 50H leveren , elke afwijking hier kost op z’n minst geld maar kan veel grotere gevolgen hebben. Ik heb de grootste tijd in m’n leven als elektromonteur gewerkt en er is veel mogelijk met zonnepanelen/windmolen energie. Ik wil niet beweren dat je het hele energie verbruik op accu’s kan overzetten,wasmachines,koffiezet app.,enz kun je allemaal op de keukengroep laten staan.Maar met een beetje kennis van zaken kom je een heel eind.Ik bedoel als je toch je eigen energie opwekt ,zorg dan ook dat je dat in eigen beheer houdt ,zo dat je een stap naar onafhankelijkheid zet.Nogmaals een zonnige dag mag dan een vloek voor de centrales ,dat is niet ons pakkie an. En dan het onzin verhaal over het opstarten en afschakelen van centrales. Het vermogen wordt geregeld met de rotor stroom ,er wordt niets stop gezet of aangezet.Dat bedoelde ik met lullen zonder kennis van zaken

  • Marc 13 juni 2017 om 15:40- Antwoorden

   Nou meneer de elektromonteur, het lijkt er sterk op dat u een kennishiaat heeft en maar wat roept.

  • Dweep 13 juni 2017 om 16:37- Antwoorden

   Inderdaad een echte kenner op zwak stroom gebied.
   Ik wil me niet opdringen maar ik werk al enige jaren op en om groot vermogen centrales en dit soort borrelpraat hoor je te vaak.
   Deze meneer zou eens moeten googlen op bescherm en herstelplannen om zijn ogen verder te openen wat er werkelijk gebeurd.
   Als ik fiets en de dynamo aanzet heb ik ook licht maar de economie red je er niet mee

 24. dries 13 juni 2017 om 18:34- Antwoorden

  Ik begin dit echt leuk te vinden. Marc ,waar zit dat hiaat? En Dweep lijkt mij helemaal niet te begrijpen ,ik praat niet over grootschalige projecten, gewoon met zonnepanelen accu’s opladen,nogmaals privé ,eigen beheer ,kleinschalig.Het enige wat ik tegen me krijg zijn argumenten voor grootschalige projecten en ongefundeerde kritiek .Kom ik terug op mijn eerste reactie Waarom bekommert een alternatieve site als Climategate .nl zich om de problemen van onze energie bedrijven,wat is nu de agenda?
  Dries.

  • Marc 13 juni 2017 om 22:14- Antwoorden

   Begin je eerst maar eens in te lezen op het gebied van de regelbaarheid van elektriciteitscentrales. Zie http://www.nextgenerationinfrastructures.eu/catalog/file/499787/RapportEZ_Weijnen.pdf voor een laagdrempelig verhaal.

   Kom je er gelijk achter dat je wat rare dingen hebt geschreven.

   • Chemical 14 juni 2017 om 09:29- Antwoorden

    Bedankt voor de link, veel van geleerd. Nooit gerealiseerd dat zulke hoogwaardige regeltechnieken nodig zijn voor zoiets vanzelfsprekends als een betrouwbare stroomvoorziening. Indrukwekkend, en tegelijkertijd een beetje beangstigend.

  • Boels 14 juni 2017 om 06:38- Antwoorden

   @dries:
   “Waarom bekommert een alternatieve site als Climategate .nl zich om de problemen van onze energie bedrijven,wat is nu de agenda?”

   Eenvoudig: de problemen van de netbeheerders zijn de financiële problemen van gebruikers van elektriciteit 😉
   Hetzelfde geldt voor de subsidie aan producenten van elektriciteit uit wind en zon.

   Daarnaast is eenvoudig aan te tonen dat je met “hernieuwbaar” de aarde niet kunt redden.
   Wel zorgt het voor een grote maatschappelijke verandering: de transitie van het leven zoals wij het kennen naar het leven in (pakweg) de 11de eeuw.
   Dat zal niemand leuk vinden.

Geef een reactie