Naast de tientallen vogelslachtoffers die iedere wind-turbine per jaar genereren kan, verzwijgen mil(i)eugenaars een ander aspect: grote bergen niet-recyclebaar afval van hernieuwbare energie. Een onlangs in Waste Management gepubliceerde studie door de University of Cambridge berekent dat windturbine-bladen 2,7 miljoen ton niet recyclebaar composiet-afval per jaar opleveren, nu de eerste generatie aan afbraak toe is.

Zo groeit een afvalberg aan kunststof van 43 miljoen ton in 2050,  (vooralsnog) niet-recyclebare materialen die je moet dumpen. Dat gaat om een volume van ruw-weg 10 Feijenoordstadions.

Windpark Fryslan van Anne de Groot in natuurgebied, dat geeft tenminste 8000 ton niet recyclebaar kunststof-afval uit de windturbine-bladen (die ongeveer 30 ton per stuk wegen bij offshore-turbines), wanneer de subsidies opgewekt zijn na 15-20 jaar.

En dan rekenen we de enorme zuilen nog niet eens mee, de betonfundering en de stalen kolommen waar de schrootboer weg mee weet. Het is het duurzame afval.

Ik geef hier slechts een zeer oppervlakkige beschouwing van een onderwerp waar ik meer studie van maken wil. Maar de vraag stellen of de windustrie haar verantwoordelijkheid neemt voor de afvalberg die zij veroorzaakt, die lijkt alvast legitiem. De auteurs in Waste Management onderstrepen dat.

Lees verder op Interessante Tijden, en steun mijn werk via Stichting Milieu, Wetenschap en Beleid IBAN NL04INGB0005526038, ovv Blogs Rypke.

Zie op Interessante Tijden ook mijn reportage over het uitroeien van exoten op Kamp Westerbork.  Een geslaagde fotoreeks van de blauwe lupine die hier in 1943 bloeide, en die nu opnieuw het kampterrein opsiert. Brussel wil de Amerikaanse variant van die blauwe lupine nu in Europa ausrotten, terwijl de Europese variant van Amerika tot Australië is ingevoerd..