Hoofdkantoor ‘European Environment Agency’ in Kopenhagen.

Maar tussen droom en daad staan wetten in de weg en vele praktische bezwaren.

Willem Elsschot.

Wat de meeste mensen niet weten is dat dit bekende citaat afkomstig is uit een gedicht waarin de auteur overweegt zijn echtgenote van het leven te beroven (dichterlijke vrijheid en fictie natuurlijk!). Maar toegepast op het klimaatbeleid wordt het ombrengen van onze economie nauwelijks meer door wetten belemmerd, maar – gelukkig – nog steeds door vele praktische bezwaren.

Het klimaatbeleid is vooral gericht op een vermindering van de uitstoot van CO2 als gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen. Doel is de (catastrofale) opwarming, die zou voortvloeien uit een verhoging van de CO2-concentratie in de atmosfeer, te voorkomen. Maar ondanks het feit dat de CO2-concentratie dóór stijgt, is de opwarming zo’n 20 jaar geleden nagenoeg tot stilstand gekomen. Geen enkel klimaatmodel heeft dat voorspeld (beter: geprojecteerd). Ondanks het feit dat er wereldwijd dagelijks meer dan een miljard wordt uitgegeven aan klimaatbeleid, lukt het bovendien toch niet of nauwelijks om de CO2-uitstoot te verminderen. Zo nam de totale uitstoot van broeikasgassen van de EU in 2015 voor de eerste keer sinds 2010 met 0,5% toe. Binnen Europa laten vooral Spanje, Italië en Nederland een stijging zien.

Dat impliceert dat de realiteit geen gelijke tred houdt met de retoriek van klimaatbeleid, zowel nationaal als internationaal.

Onder de titel, ‘EU’s emissions in 2015 rose after five years’, schreef Jonny Bairstow voor ‘Energy Live News’:

The EU’s total greenhouse gas emissions increased in 2015 for the first time since 2010.

According to new data published by the European Environment Agency (EEA), the 0.5% increase happened largely due to increasing demand for transport – better fuel efficiency in the sector was not enough to offset this.

The report suggests a slightly colder winter across Europe also contributed to increased emissions, due to higher demand for heating.

Road transport emissions, which account for about a fifth of total EU greenhouse gas emissions, increased for the second year in a row, by 1.6 %. Aviation emissions also increased by 3.3 %.

The increase in emissions was relatively slight, compared to the strongest annual economic growth (2.2 %) witnessed in the EU since 2007 and following a 4% decrease in emissions in 2014.

Spain, Italy and the Netherlands accounted for the largest increases in greenhouse gas emissions, with the UK showing the largest decrease (7.5%) of the European Member States. …

Lees verder hier en hier.

Chart emissionsKnipsel

‘All pain and no gain!’

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.