Elektrische en menselijke trekdieren

Hugo Matthijssen schreef onlangs een uitmuntend kritisch stuk over het optimisme bij de ING over elektrische auto’s. Zie hier.

Ter sprake kwam ook dat, los van de haalbaarheid, er dan extra vermogen beschikbaar moet komen om al die stroom te kunnen maken. Hoe die stroom daadwerkelijk te kunnen leveren, is een hoofdstuk apart qua infrastructuur, netverzwaring et cetera. Halen we het Compendium voor de Leefomgeving erbij, dan vinden we voor personenauto’s 256 PJ (zie koppeling Excel-bestand onderaan figuur) = 71 TWh. Bij 8.760 uren per jaar wordt dit 8,1 GW benodigd opgesteld vermogen om 100% beschikbaarheid te garanderen voor die auto’s. Dit is op het huidige opgestelde vermogen van 13,3 GW dus dik 60% extra.

Het moge duidelijk zijn dat de 100% beschikbaarheid, zoals onze echte stroomlevering, niet door wensdenkende levering door hernieuwbaar geëvenaard kan worden. Urgenda denkt van wel, maar dan hebben we het over onbetaalbaar wensdenken, een besmettelijke hersenaandoening waar milieugroeperingen en diverse politici aan lijden. Zie verder hier.

We hebben het dan over nauwelijks meer dan 30% van de tijd stroomlevering door wind en dan nog zonder dat je weet wanneer er worden geleverd en of er vraag naar is op dat moment. Dit blijkt in de praktijk amper toevallig 5% van de tijd. Voor zon, heeft het geen zin, want het opladen van elektrische trekdieren/zelfbewegers zal vooral ’s nachts plaatsvinden. En in de winter gaan zonnepanelen letterlijk en figuurlijk de kille mist in.

Biomassa dan? Door bio-ethanol gestookte centrales? De vermogensdichtheid van bio-ethanol bedraagt inclusief alle rendementsverliezen 0,25 W/m2. Om 100% uit bio-ethanol te voorzien is nodig 8,1 GW/0,25 W/m2 : 1.000.000 m2 = 32.400 km2 landoppervlak. We zouden dan ca. 1,2 Nederland nodig hebben,willen we alle bio-ethanol van eigen agrarische en bos- en recreatiebodem kunnen halen. We zeiden het al eerder: wensdenken. Hoed u voor deze besmettelijke hersenziekte. Alle bossen kappen en tot pellets vermalen kan ook, maar niet erg lang vrees ik. Goed voor de werkgelegenheid in de bosbouw hoor ik groenbevlogenen al roepen.

Sommige groenbevlogen politici zie ik er voor aan dat ze gek genoeg zijn. Die, niet alleen deze maar veruit de meeste groepsdenkende politici, hebben zich voor het karretje van milieubewegingen laten spannen. Menselijk trekdieren eigenlijk, een nieuwe diersoort aan de evolutionaire stam. Ze leveren maar een kwart pk, want hun pootjes zitten verkeerd. Hooguit geschikt om met een riksja door Delhi te draven. Maar daar gaat het die milieumeisjes en –jongens dan ook niet om.

Die menselijke trekdieren zijn veel makker en dommer dan de ouderwetse trekdieren van voor 1900. Die konden nog wel eens nukkig zijn, meppen hielp meestal niet en dreigen met hel en verdoemenis al helemaal niet. Die ouderwetse trekdieren waren zo verstandig zich niet te laten hersenspoelen, want van schuldgevoel hadden ze nooit gehoord.

Hoe anders is het met het postmoderne menselijke trekdier. Dat kun je van alles wijsmaken; de milieubeweging heeft er alleen maar de krant en het NOS-journaal bij nodig. Subsidies, status, renderende beleggingen, een hele kongsi van banken, grondeigenaren, industrieën, media en de milieubeweging verdienen aan het menselijke trekdier. Dat is heel wat meer dan die kwart pk.

Eigenlijk kun je bij het menselijke trekdier spreken van een zeer hoge vermogensdichtheid, zij het wel vermogen uitgedrukt in euro per menselijk politiek trekdier dat in de zakken van die kongsi belandt. Niet te verwarren dus met Watt per vierkante meter, want daar wil de eigenaar van het menselijk trekdier niets van weten. Cognitieve dissonantie heet dit, een bijverschijnsel van voornoemde besmettelijke hersenziekte.

Deze cognitieve dissonantie leidt tot rare toestanden. Zo moet de belastingbetaler opdraaien voor de kosten van de luchtkastelen van Urgenda, Greenpeace c.s. waar na 30 jaar modderen met de inferieure techniek die hernieuwbare energie heet, slechts 5% is bereikt en wereldwijd 0,46% van alle energie.

Tot overmaat van ramp heeft het menselijk trekdier zich laten wijsmaken dat CO2 heel gevaarlijk is en allerlei rampen teweeg zal brengen. Lees dat zelfverzekerde ‘zal’ dat nergens op slaat, want dit weet men helemaal niet (het IPCC ontkent gerelateerde weersextremen zelfs).

We weten inmiddels dat CO2 geen noemenswaard effect sorteert. Van de postmoderne trekdiereigenaren moeten desondanks alle fossielgestookte centrales gesloten worden, kolencentrales vooral. Dit lijkt logisch, behalve wanneer je de geldstromen zichtbaar maakt. Die trekdiereigenaren blijken er in werkelijkheid juist alles aan te doen om fossiel gestookte centrales in stand te houden vanwege hun verdienmodel.

Hoe doen ze dat? Onze moderne fossiel en kerngestookte centrales voorzien in vrijwel 100% van de tijd aan onze stroomvraag. Hernieuwbaar kan dit niet, zoals hierboven al aangegeven. Als je dan toch een mondiale Energiewende op poten zet, is het niet moeilijk te bedenken dat een groeiende achtervang van fossielgestookte centrales noodzakelijk is. Shell en Greenpeace mikken op uitsluitend gascentrales als deze achtervang. Kolen is immers een concurrent van Shell en andere gasmaatschappijen. Alleen, dan moet je bovendien ook de grootste concurrent van fossiele energiebronnen opdoeken: kernenergie.

Kerncentrales bijplaatsen zou wel de handigste oplossing zijn in het geval van die elektrische auto’s. Kernenergie is namelijk de veiligste en goedkoopste vorm van energieopwekking. Je zou dan 8 centrales van ca. 1 GW moeten bijplaatsen (of 16 x Borssele). Maar hier willen de trekdiereigenaren niets van weten. Dus hebben ze hun menselijke trekdieren ook wijsgemaakt dat kernenergie extreem onveilig is.

Ook dit is in strijd met de werkelijkheid. We moeten af van de doorgeschoten veiligheidswaanzin, waardoor de kosten onnodig hoog worden voor kerncentrales. Er worden toch ook niet dergelijke exorbitante eisen aan chemische fabrieken gesteld, terwijl die laatste een stuk risicovoller zijn? Denk maar aan Bhopal en Chemie-Pack.

Wat het afval betreft is het van hetzelfde laken een pak. Zie hier. In een reactie in deze link op een exemplaar van het menselijk trekdier, zie het volgende:

Er is in uw verweer een punt dat nadere beschouwing behoeft. U stelt de halfwaardetijd van thorium aan de orde. Laat ik u erop wijzen dat in het Duitse Herfa Neurode inmiddels 2 miljoen ton van het zwaarste chemische afval wordt opgeslagen. Dit gif is voldoende om de gehele wereldbevolking uit te roeien. Tevens kent dit afval geen halfwaardetijd en is dus over een miljoen jaar nog even gevaarlijk. Het valt op dat de dames en heren van Greenpeace c.s. zich niet vastketenen aan de treinen die dit chemisch afval geregeld aanvoeren. Uw argumentatie gaat derhalve mank.

Zie hier.

Vervolgens kennen we de ramp van Bhopal.

Het gaat hier om duizenden doden. Incidenten met kerncentrales hebben 58 stralingsslachtoffers gekost, allen te Tsjernobyl zijnde de brandweerlieden daar. Het WHO schatte het aantal gevallen van kanker op ten hoogste 4000 met een genezingspercentage van 90% (het betreft schildklierkanker). Voor Fukushima schatte het WHO dergelijke gevallen als verwaarloosbaar. Het doet wat eigenaardig aan om aan de ene kant kernenergie als veiligste van alle energiebronnen zo te demoniseren, te willen verbieden zelfs, en tegelijkertijd rampen als Bhopal niet te doen omslaan in een totaalverbod op chemische industrie. Ook in dit geval gaat uw argumentatie mank. Derhalve moet ik vaststellen dat er sprake is van emotie zonder adequate weging van feiten, nodig om weloverwogen politieke besluiten te kunnen nemen.

Kortom, sinds het verschijnen van de nieuwe diersoort het menselijke trekdier dat uitsluitend voor het karretje van de milieubeweging gespot kan worden, gebeuren er dingen die in een normale maatschappij niet mogelijk waren geweest en was onze welvaart al veel langer geleden sneller gegroeid en tot de ontwikkelingslanden doorgedrongen. Het menselijke trekdier fantaseert een gouden toekomst voor elektrische trekdieren/zelfbewegers door te vergeten hoe die laatste ‘gevoerd’ moeten worden. Dat probleem had je vroeger ook. Om een graanakker met je paard te ploegen moest je wel de energie elders hebben in de vorm van een haverakker als voer voor je trekdier. Daarom tot slot is daar nog het punt van rendement van die elektrische trekdieren. Hierover verschillen de meningen. Zie deze eerste:

Bij een dieselmotor wordt ongeveer 40% van de in de brandstof omgezet in de nodige mechanische energie om te rijden. De rest “verdwijnt” als warmte in de atmosfeer (en een deel in de passagiersruimte).

Voor elektrische auto’s…

 • moet eerst brandstof worden omgezet worden in elektriciteit; het rendement van de huidige centrales zit rond de 40%.
 • Dan moet deze elektriciteit getransporteerd worden tot bij de gebruiker, daarbij gaat ca. 7% verloren, dus rendement 93%.
 • Dan moet deze omgevormd worden naar laagspanning, daarbij gaat ca. 25% verloren (voel eens hoe warm uw batterij-oplader wordt); dus rendement 75%.
 • Dan, bij de beste batterijen krijgt men ongeveer 72% van de energie terug die men erin gestopt heeft.
 • De elektrische motor zelf heeft wel een beter rendement dan de dieselmotor, maar toch gaat er nog ca. 10% verloren (dus rendement 90% maar door verwarmen tot slechts 50%).

Maken we nu even het rekensommetje voor de zomer: 90% van 72% van 75% van 93% van 40% = 18%. M.a.w.: een elektrische auto verbruikt dus in totaal meer dan 2 maal zoveel als een dieselauto!

Hiertegenover stelde Hugo Matthijsen in een persoonlijke mail:

Globaal kun je uitgaan van een gemiddeld rendement van alle centrales samen na inzet van de nieuwe kolencentrales op 45% en zonder al te veel wind op ons net:

transportverlies 4%, blijft over                       43,2%

Laad- en ontlaadverlies 15%, blijft over         36,7%

Motorverlies 5%, blijft over                             34,8%

Naarmate het percentage wind toeneemt op ons net zal het rendement van de centrales gemiddeld dalen omdat veel balancering van pieken nodig zal zijn Naarmate het bestand centrales gemiddeld ouder is zal het rendement dalen  ( slecht idee om nieuwe centrales uit te zetten) Naarmate er meer windstroom op het transportnet terecht komt zal het gemiddelde rendement dalen. Naarmate het aandeel snelladen toeneemt zal het gemiddeld rendement dalen. Wat vaak vergeten wordt is dat met name li ion accu’s maar een beperkte levensduur hebben ongeveer 600 tot 1000 laad- en ontlaadcycli. Ook neemt de capaciteit per jaar gewoon af met naar schatting 5%

Ik laat het aan de technici over om in de reacties hierover van gedachten te wisselen. Mij is in elk geval duidelijk dat de glorieuze toekomst van elektrisch personenvervoer met reserve bezien moet worden. Idealisme is een slechte leidraad. Eigenbelang een bedenkelijke drijfveer. Geloof uit den boze.

Daarom is het menselijke trekdier als nieuwe soort een even doodlopende loot aan de evolutieboom als de panda. Beide moeten het hebben van subsidies en bamboescheuten, want op eigen kracht redden ze het nooit. Ik denk dat het menselijk trekdier eerder dan de panda is uitgestorven, omdat verstandige mensen zich niet lang laten bedotten. Wat een zegen zou dit zijn.

Bron hier.

Door | 2017-10-06T15:56:30+00:00 20 juli 2017|67 Reacties

67 Reacties

 1. @R.Bijsterveld. 20 juli 2017 om 08:45- Antwoorden

  Voor het voltooien van de energie transitie van de elektriciteit opwekking is het afsluiten van woningen van aardgas net zo zinloos als het promoten van elektrische auto’ s.
  Urgenda en Greenpeace struikelen over eigen wensdenken.

 2. Marcos 20 juli 2017 om 09:14- Antwoorden

  Er zitten momenteel in Den Haag 4 partijen aan de onderhandelingstafel waar de Parijs akkoorden in beleid worden omgezet. Zou het haalbaar zijn deze, toch wel slimme mensen, de spiegel voor te houden en deze waanzin te stoppen voor het te laat is? Als er weer een legertje mensen hun brood gaan verdienen met dit wensdenken is terug draaien op de ingeslagen weg een stuk lastiger.

  • Scheffer 21 juli 2017 om 00:06- Antwoorden

   Niet haalbaar. De kiezer is met politieke subsidies zo ernstig klimaatalarmistisch geindoctrineerd dat de schuldige politici kiezersbreuk zouden plegen als ze “duurzaam” (geheel wetenschappelijk verantwoord) niet effectief voor klimaatbeheersing zouden verklaren. Dus niet haalbaar.

 3. Marc 20 juli 2017 om 09:27- Antwoorden

  Aan dit soort berekeningen heeft natuurlijk niemand wat want ze deugen niet en zijn alleen maar bedoeld om EV in een slecht daglicht te stellen. Als het nou de eerste keer zou zijn dan denk ik foutje, moet kunnen, maar dit is al de tweede keer waardoor ik per definitie dit soort artikelen niet serieus kan nemen waardoor climategate het lachertje wordt van de anti transitie websites en dat is jammer want bullshit van de groene zijde bestrijdt je niet met bullshit. Dit soort opinies moeten staan als een huis en daar is absoluut geen sprake van.

  Ten eerste kan je niet het huidige energieverbruik van auto’s 1 op 1 vertalen naar het energieverbruik wanneer een auto elektrisch zou rijden. 8 Miljoen auto’s in Nederland rijden gemiddeld 13.000 km. Op een kWh kan de Tesla ca. 5 km rijden. Er is dus volgens deze cijfers 21 TWh nodig om alle Nederlandse auto’s elektrisch te laten rijden en niet 71TWh. Alleen deze fout haalt het hele betoog onderuit.

  Verder raad ik aan om jouw vorige column over de EV nog eens na te lezen. Daar erkende je dat je fouten gemaakt had in de berekening (en weigert die te rectificeren want een comment zou genoeg zijn).

  De rendementscijfers deugen niet en er is aangegeven dat je naar het zogenaamde plug to wheel rendement moet kijken wat bij de Tesla 88% is. Tezamen met dat 45% getal voor de opwekking van stroom kom je dan op een ketenrendement van 40% uit.

  • David 20 juli 2017 om 16:57- Antwoorden

   dat schiet niet op.
   1. 21TWh klopt wel. Maar om dat met conventionele centrales op te wekken is 40TWh primaire energie nodig.
   2. Om deze energie op te wekken met wind via opslag (methaan) moet minstens 80TWh primair worden opgewekt.
   Daarvoor is nodig 27GW opgesteld windvermogen, dat zijn bijna 7000 grote windmolens, 45 Gemini windparken.
   3. als de windmolenstroom direct wordt gebruikt om batterijen op te laden dan volstaan zo’n 11 windparken.

   • David 20 juli 2017 om 16:58- Antwoorden

    Waaruit blijkt dat men bij de energietransitie handelt als een kip zonder kop. Zelf de accu’s van je auto opladen is waanzin. Je moet ze verwisselen.

   • Marc 20 juli 2017 om 17:05- Antwoorden

    Ja hallo, mijn reactie was op het artikel. Jij maakt er weer een heel ander verhaal van door ineens er vanuit te gaan dat de stroom 100% duurzaam opgewekt moet worden.
    Waarom moet toch iedere keer van alles verdraait worden om die EV zo negatief neer te zetten?

    • David 20 juli 2017 om 17:33- Antwoorden

     verdraaiD.
     Je moet alles zo realistisch mogelijk neerzetten, dus ook EV’s 🙂

    • Marc 20 juli 2017 om 20:10- Antwoorden

     Op beide punten eens 😉

 4. Hugo Matthijssen 20 juli 2017 om 10:41- Antwoorden

  Marc Geloof in de gegevens van de importeur is ook niet echt praktisch.
  Je tekst op een lading kan de tesla ca 5km rijden.

  Hier het praktijk gebruik over de eerste 10.000 km.
  “De winter, met de climate control aan, geeft duidelijk een verhoging van het verbruik. Na de eerste 3000 km zaten we op 225 Wh/km, nu in totaal op gemiddeld 252 Wh/km. Tegenwind kost energie, en een heuveltje op ook, maar dat komt ook (vrijwel) weer terug. De range is duidelijk minder dan in september: nu ongeveer 330 km. En dan houd ik me netjes aan de maximum snelheden. Een rit naar Brussel (300 km) gaat prima, maar de heenweg doe ik wel rustig aan (cruise control op 100 km/h), en dan kan ik terug lekker doortrekken. Ik had laatst dus nog 30 km over, daar is ook de foto boven van. Wat opvalt is dat ik 65,1 kWh gebruikt had en nog maar 46 km range op het moment dat ik de 10.000 km op de teller had. Een afstand van 46 km met 230 Wh/km is dus ca 10,6 kWh (46*230/1000) energie. Dus totaal geeft dat een capaciteit van 65,1+10,6=75,7 kWh, terwijl de battery een capaciteit van 85 kWh heeft. De verklaring hiervoor is in het figuur hieronder weergegeven: er is nog 5 kWh extra buffer, dus dat is ca 25 km. En er wordt 3,9 kWh buffer gebruikt als bescherming van de batterij zelf.”
  https://steinbuch.wordpress.com/2014/02/08/de-eerste-10-000-km-met-de-tesla-model-s/

  En dit is een rustige rijder die gemiddeld uitkomt op 252 wh per km.
  Ga je lange afstanden rijden met 130 km dan is dat een stuk minder. De luchtweerstand en daarmee ook het stroomverbruik neemt kwadratisch toe met het toenemen van de snelheid.
  Ook het gebruik van airco en verwarming heeft een forse invloed.

  • Marc 20 juli 2017 om 10:52- Antwoorden

   Waardevolle toevoeging. Ik ga er echter vanuit dat niet iedere toekomstige EV het Teslaverbruik heeft en richting de 6 op 1 kWh gaat. Verder ga ik er vanuit de kwaliteit van de batterijen omhoog gaat en minder temperatuurgevoelig wordt. Wel net zo eerlijk om dit soort doorkijkjes naar de toekomst te maken als er in het artikel uitgegaan wordt van 100% EV dichtheid om de energievoorziening ter discussie te stellen. Dan praat je namelijk ook over ver voorbij 2030.

  • Marc 20 juli 2017 om 10:57- Antwoorden

   Aanvulling, in jouw link staat ook de ervaring van een BMW i3, die zou volgens de betreffende gebruiker gemiddeld 7,4km op 1 kWh rijden.

   • Marc 20 juli 2017 om 11:18- Antwoorden

    Aanvulling 2, de nieuwe 2170 batterij van Tesla die in model 3 wordt toegepast heeft een vele hogere energiedichtheid dan de 18650 die gebruikt worden in de Tesla S. Daarmee gaat het gewicht omlaag en zullen ze ook zuiniger rijden.

   • Hugo Matthijssen 20 juli 2017 om 15:30- Antwoorden

    Als ik met mijn auto 60 km per uur rijdt op een provinciale weg in Drenthe haal ik ook makkelijke 1 op 30
    Het is raadzaam dit praktijk onderzoek eens te lezen:
    https://staticresources.rijkswaterstaat.nl/binaries/TNO%20Eindrapport%20monitoring%20praktijkproef%20elektrisch%20rijden%202012_tcm174-331269_tcm21-15411.pdf
    bedenk daarbij dat de medewerkers van rijkswaterstaat nu niet direct gewone chauffeurs zijn maar ervaren in zuinig rijden en vooruitzien.

   • Marc 20 juli 2017 om 16:06- Antwoorden

    @Hugo, heb het rapport even gescand en je ziet inderdaad een enorme temperatuurgevoeligheid wat betreft verbruik. Gemiddeld gezien is het verbruik wel minder dan de Tesla’s.

    Overigens ben ik blij als ik 1 op 15 haal met 60 km/u maar ik heb dan ook ook een slurpbak. Met optrekken rijdt die 1 op 2,5.
    Denk dat ik mijn volgende auto maar zakelijk aanschaf en lekker ga profiteren van alle fiscale regelingen voor de EV ondanks dat ik tegen die regelingen ben. Kan ik gelijk mijn eigen lader bouwen en voorzien van mijn eigen laadalgoritmes. Een mens moet wat te hobbyen hebben.

 5. Hugo Matthijssen 20 juli 2017 om 10:43- Antwoorden

  Foutje in de eerste zin staat lading dat moet kWh zijn.

 6. David 20 juli 2017 om 11:44- Antwoorden

  Mooi verhaal.
  Inderdaad: dieren kan je niks wijsmaken, mensen wel. Een bijwerking van ons bewustzijn.
  Duurzaamheid is de nieuwe staatsreligie.

 7. Marc 20 juli 2017 om 11:57- Antwoorden

  Slim opladen van EV’s laat de elektriciteitsprijs dalen:
  http://www.energienieuws.info/2016/07/slim-opladen-elektrische-autos-laat.html

  Hier het volledige proefschrift https://repub.eur.nl/pub/93018/EPS2016387LIS9789058924506.pdf

  • Boels 20 juli 2017 om 12:27- Antwoorden

   “laat de elektriciteitsprijs dalen”
   Ik neem aan dat je bewust bent van het feit dat de kWh-prijs op dit moment slechts ~20% uitmaakt van elektriciteitsrekening? Belastingen en transportkosten zijn nu beide ~40%.
   Voorspeelbaar is dat de kosten voor transport gaan toenemen gevolge de aanpassingen in het netwerk door het met voorkeur toelaten van “hernieuwbaar”

   • Marc 20 juli 2017 om 12:38- Antwoorden

    Ik geloof niet dat we de fouten uit Duitsland gaan herhalen door hernieuwbaar voorrang te geven. Dat gaat een ramp worden bij ieder stormpje op de Noordzee.

    Maar inhoudelijk sluit dat onderzoek aan bij de opmerkingen die ik eerder heb gemaakt dat je door het toepassen van slimme algoritmen de impact op de infrastructuur reduceert en zelfs de totale efficiëntie van de stroomopwekking kan laten stijgen omdat de stroomafname beter te sturen is en daarmee centrales in een gunstiger regime kunnen draaien i.p.v. het iedere keer op en afschakelen om de vraag te volgen.

    • Boels 20 juli 2017 om 12:46- Antwoorden

     “Ik geloof niet dat we de fouten uit Duitsland gaan herhalen door hernieuwbaar voorrang te geven.”

     Toch is dat een voorwaarde die windboeren gesteld hebben bij de gunning van wind op zee en land.
     Tot ongeveer 2035 zitten we er aan vast.

    • Marc 20 juli 2017 om 13:05- Antwoorden

     Heb het nog even nagezocht, richtlijn 2009-28-EG is van toepassing die stelt dat duurzame energie altijd toegelaten moet worden onder voorwaarde dat de stabiliteit gewaarborgd blijft. Zie artikel 60 en 61.
     http://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Richtlijn%202009-28-EG-%20energie%20uit%20hernieuwbare%20bronnen%20NL.pdf

     Dus mijn uitspraak was iets te voorbarig.

    • Boels 20 juli 2017 om 14:00- Antwoorden

     @Marc:
     Dank voor de link!
     Was daar even te lui voor 😉

    • Hugo Matthijssen 20 juli 2017 om 17:25- Antwoorden

     Toch vreemd dat Marc die claimt een technische achtergrond te hebben zoveel gelooft.
     Vraagsturing waar alle huishoudens samen gebruiken ongeveer 20% van de stroom en daar kun je wat rommelen met de wasmachine of de oven maar de treinen kun je niet stilzetten, Veel bedrijven gaan hun bedrijfsvoering echt niet aanpassen aan windmolens die in de praktijk 50% van de tijd minder dan 20% van het opgestelde vermogen leveren en ik denk niet dat we schiphol qua gebruik terug schroeven. Maar dromen mag maar breng dat niet als eer reële optie.
     Het net is vraaggestuurd kijk ook eens wat het effect is als het niet waait.
     https://www.youtube.com/watch?v=9P1atl55YbM

    • Marc 20 juli 2017 om 20:13- Antwoorden

     Vanuit mijn technische achtergrond is het niet zo moeilijk om de beredeneren dat met een paar procent beïnvloeding het net al veel eenvoudiger te balanceren is.

    • David 20 juli 2017 om 21:38- Antwoorden

     [ toepassen van slimme algoritmen de impact op de infrastructuur reduceert]
     je bedoelt: de narigheid die intermitterende stroomopwekking met zich mee brengt kan je een beetje reduceren door er computers tegenaan te gooien.

 8. noud 20 juli 2017 om 12:05- Antwoorden

  Op grond van 4 jaar elektrisch rijden met een auto (Berlingo électrique 2006, 16kWh, NiCad) en 20 jaar met een zelfbouw elektrische fiets (360Wh, NiCad, Li-cobalt en LiFePO4) kom ik tot de volgende bevindingen:
  – Het verbruik van een elektrische auto die voorzichtig bereden wordt (nauwelijks op de snelweg) is minimaal 150Wh/km, gemiddeld 200Wh/km. De 250Wh/km voor de Tesla lijkt me realistisch.
  – De kwaliteit van de accu’s neemt toe én af. De energiedichtheid en vermogensdichtheid zijn in 20 jaar met een factor 3 gestegen. Maar de levensduur neemt af.
  De oldskool batterijen van de Berlingo doen het na 14 jaar nog prima (kalendarische levensduur 25 jaar, cyclische levensduur 3000 cycli).
  De Li-cobalt batterijen op mijn fiets haalden de 600 cycli niet en moesten na 3-4 jaar vervangen worden. Pas na overgang op LiFePO4 wordt de 10 jaar gehaald. De prestatie is daarmee echter 30% minder geworden.
  – Het optimisme van Marc m.b.t toename van de kwaliteit kan ik niet bevestigen. Het lijkt erop dat met toenemende prestatie de levensduur afneemt.

  Mijn conclusie is dat de levensduur van de batterijen de beperkende factor zal blijken te zijn voor elektrische auto’s. Met 10 jaar wordt elektrisch wel heel erg duur.

  Overigens is de elektrische fiets met 10Wh/km, energetisch gezien een prima, handig ding. Een paar kg erbij en altijd wind in de rug.
  De elektrische auto is met 200-250Wh/km slechter dan een ICE. Ik moet om een accu van 16kWh te laden, 24 kWh vanuit het stopcontact halen. Ik schat dan de Amercentrale daarvoor minstens het dubbele moet opwekken.
  Een elektrische auto is een onhandig ding, maar je wordt er wel veel wijzer van. ‘Eerst zien, dan geloven’ blijft het motto.

  • Marc 20 juli 2017 om 12:15- Antwoorden

   a) anekdotisch bewijs van batterijtypen die niet in toekomstige EV’s gebruikt gaan worden onderbouwen jouw stelling niet. Dat is net zo iets als het onderbouwen dat televisies veel stroom verbruiken op basis van het stroomverbruik van CRT monitoren terwijl de OLED’s toch veel zuiniger zijn.
   b) je hebt wel een hele slechte lader. Moderne laders halen vele hogere rendementen. Zie in die context ook het plug-to-wheel rendement.

   • noud 20 juli 2017 om 12:26- Antwoorden

    Marc, eerste zien, dan geloven betekent dat je meet. Dat heb ik 20-25 jaar gedaan. Ook de nieuwste Lithium-typen heb ik getest. http://batteryuniversity.com/learn/article/types_of_lithium_ion
    En inderdaad, LTO heeft én een hoge levensduur, én een hoge energiedichtheid (gravimetrisch dan) én kunnen extreem snel geladen worden, maar hetzelfde accupakket wordt wel 2x groter.
    Misschien anekdotisch, wel op basis van metingen

 9. dwk 20 juli 2017 om 19:43- Antwoorden

  Zucht ….

  Die hele “Energietransitie” dat is zoiets als de mensen wijsmaken dat je whisky kunt stoken zonder water.

 10. leffert oldenkamp 20 juli 2017 om 20:24- Antwoorden

  Jeroen, in jouw rijtje pas bio-ethanol niet. Het is een afgeleide van verwerkte organische stof en als zodanig vergelijkbaar met fossiele brandstof. Alleen wordt bij het gehele proces om energie uit die organische stof vrij te maken meer Co2 uitgestoten dan met aardgas of steenkool. Bio brandstoffen zijn dus volgens art. 17 van de richtlijnen voor hernieuwbare energie erger dan fossiele brandstoffen. De vliegtuigindustrie is dus ook verkeerd bezig.

 11. Bert pijnse van der Aa 20 juli 2017 om 20:30- Antwoorden

  Hulde ook weer voor deze bijdrage van de heer Hetzler, die ik kan aanmerken als een van mijn ‘ leermeesters ‘ . Leermeesters bestaan niet meer lijkt het: de leerling weet het al beter dan zijn leermeester, voordat ie aan een opleiding begint. Daar is op zich niets op tegen in het geval het geniale leerling betreft. Einstein tartte ook zijn leermeesters. We gaan allemaal in een elektrische auto rijden . Waarom? En wat is het Doel ? Sinds Edwin Drake in 1869 voor de eerste keer- succesvol- olie aanboorde in Pennsylvania ( dankzij de stoommachine die niet lang daarvoor bruikbaar was geworden ) werd de brandstof-motor ineens veel interessanter dan de elektrische auto, die ze toen al jaren hadden . Daarna ontvouwde zich een periode in de menselijke geschiedenis, waardoor de mensheid onmetelijk welvarende en ook rijk werd. Nu zijn er mensen, die met algoritmes bij de hand, weer graag terug willen naar die tijd. Snapt u het nog ? Maar helaas zullen die algoritmes weinig helpen, want daarmee kun je- ook al niet- de wetten van de natuur omzeilen; de hoeveelheid energie die de zon op de aarde instraalt blijft gelijk . Hierbij nogmaals mijn ondersteuning van de niet aflatende inzet van dhr Hetzler.
  @ Noud, dank voor deze waardevolle en interessante informatie.
  Alle! energie komt van Onze Zon : http://www.bureaulesswatts.nl

  • Jan Zuydijk 21 juli 2017 om 08:06- Antwoorden

   Doel is een goed gevoel, het gevoel dat je met 17 miljoen opweegt tegen 2,3 miljard Chinezen en Indiërs, die ook nog eens in een stijgende lijn zitten qua energieverbruik, auto’s, vliegvakanties etc. Zou trouwens wel geinig zijn (kan ikzelf als procestechnoloog niet berekenen) om de luchtfietserij over een “electrische verkeerstoekomst” door te trekken naar vrachtwagens. Kun je uberhaupt een vrachtwagen van 40 ton laten rijden op puur elektrisch? Nog afgezien van de benodigde stroom en laadcapaciteit en actieradius (12 uur rijden, 12 uur laden en weer 1000 km rijden op een dag?). Ik daag de gemiddelde ING toekomst econoom uit dit weekend naar een willekeurige snelwegparkeerplaats te gaan en aan de vele aanwezigen in vloeiend Pools uit te leggen dat men straks voor de 300 Euro in de maand die ze verdienen volledig electrisch rijdt, op te wekken met windmolens zoals op deze mooie zomerochtend met windkracht 0,5 Beaufort.

   • Henk 21 juli 2017 om 11:16- Antwoorden

    Wel eens van een trein gehoord? Of een trolleybus ?

    En ja misschien verliezen vrachtwagenchauffeurs hun baan, maar hebben de ” sceptici” ook medelijden met die arme telegram bezorgers en lantaarnopstekers ?

    • dwk 21 juli 2017 om 12:02- Antwoorden

     Nee Henk,

     wel met huilende bomen en zo.

     Tussen Gerolstein en Trier rijdt een trein.

     Een gedicht?

     Welnee, maar wel onderdeel van een stukje “Dichtung” waarmee de Wahrheit wordt omgebogen naar een groen lulverhaal over uitstootvermindering.

     Als je op de site van DB een ticket boekt kan je uitrekenen hoeveel CO2 je met je ritje bespaart. Nu haal ik regelmatig gasten af die met de trein via Keulen uit NL deze kant uitkomen. Ze staan vrijwel zonder uitzondering moederziel alleen op het perron te wachten. Die trein is nog leger dat de olievaten van de peak oil beweging. CO2 besparen! Zit nooit iemand in.

     En over telegrambezorgers gesproken. Steeds vaker krijg ik post met een zegel die de plakker belooft iets voor het klimaat te doen. Jawel een klimaatreddende postzegel. Het zal allemaal wel maar mijn postbodemevrouw komt TWEE keer per dag met gierende banden voor het raam van mijn kantoor tot stilstand om weer met slippende wielen door de rijden naar de volgende deur.

     Lazer op met je ondermijnende ideologie!

     Ookgoeiemogge!

 12. David 20 juli 2017 om 22:30- Antwoorden

  Nog wat getalletjes (altijd leuk)
  mens in standby modus 90W (= 1 waxinelichtje)
  rendement mens: 25%
  wandelen : 75W (dus 225W warmte af te voeren)
  inspanning (planken zagen) 150W
  PK 736W
  Per paard 1,5ha weidegrond nodig
  oude windmolen: 36KW rendement 30% dus plm. 12KW netto.

 13. Scheffer 21 juli 2017 om 00:08- Antwoorden

  Marc, EV is alleen realistisch met 5 nieuwe kerncentrales van 2x het vermogen van Borsele. Ook de grovemilieu

  • Scheffer 21 juli 2017 om 00:10- Antwoorden

   Vervolg: ……schade door zeldzame metalen daar stap je over heen. Fossiel is feitelijk nog zo gek niet. Daarom gaat Shell ook weer boren in de Arctic.

  • Marc 22 juli 2017 om 10:24- Antwoorden

   Ik heb jou al voorgerekend dat jouw kerncentrale berekening niet deugd. Verder is de insteek van dit artikel dat het net het niet aan kan op basis van een foute voorstelling van zaken. David gaf toe dat mijn berekening klopte, verder is het doodstil en wordt gezwegen over de rekenfouten van Hetzler. Hij reageert zelfs niet.

   Van de milieueffecten (compleet ander onderwerp) heb ik gezegd dat dat belangrijk is en je maatregelen altijd op hun merites moet beoordelen na een deugdelijke C2C analyse. Neodymium is zorgelijk echter neodymium is niet randvoorwaardelijk voor het bouwen van elektromotoren. De assumptie dat alle EV’s straks neodymium gebruiken is een valse assumptie. Gebrek aan lithium is een ander probleem en het zal interessant zijn of dit in de toekomst gaat leiden tot schaarstes of dat er alternatieve materialen gevonden worden om accu’s mee te bouwen die geschikt zijn voor de toepassing EV.

   Verder interesseert het mij in onderhavig onderwerp niet zo veel waar de stroom vandaan komt. Ik ben geen GL groupie uit utopia die denkt dat we met een windmolen in de tuin en zonnepanelen op dak de wereld redden. Ik beredeneer alleen maar vanuit de simpele gedachte dat wanneer het moment komt dat een EV goedkoper is (TCO!) dan de benzineauto de EV vanzelf doorbreekt en het aan de energiemaatschappijen is om dit in te passen. Omdat dat geleidelijk gaat en niet met een bigbang is dat geen onmogelijkheid. Natuurlijk zullen er uitdagingen zijn maar de onderliggende materie is niet zo ingewikkeld dat het niet te doen is.

   • Boels 22 juli 2017 om 10:51- Antwoorden

    @Marc:
    “Ik beredeneer alleen maar vanuit de simpele gedachte dat wanneer het moment komt dat een EV goedkoper is (TCO!) dan de benzineauto de EV vanzelf doorbreekt en het aan de energiemaatschappijen is om dit in te passen.”

    Dat klinkt logisch, edoch ..
    Het zijn vooral de netbeheerders en (overkoepelend) Tennet die nog heftiger zouden moeten investeren en die kosten zijn niet rechtstreeks terug te vinden in de kWh-prijs.
    De tientallen miljarden die staatsbedrijf Tennet heeft en gaat uitgeven vallen buiten het EMU-saldo en kennen daarom geen plafond. De Staat borgt “slechts” en verhoogt de “echte” nationale schuld.
    Gevolg is hoe dan ook dat er een vermindering van netto besteedbaar inkomen is om de EV te promoten.
    En dat draagt bij aan de TCO; evenals een lastenverhoging voor non-EV invloed heeft op de TCO van non-EV (het komende kwartje van groen ;-0 ).

    • Marc 22 juli 2017 om 12:02- Antwoorden

     De kosten die Tennet zou moeten maken voor de transitie zijn niet louter toe te wijzen aan de EV maar worden met name gedreven door de toename van volatiele duurzame stroombronnen.
     De EV kan Tennet juist helpen bij balancering. Als je kijkt naar de FCR markt waar soms tegen enorme MWh prijzen energie verhandeld wordt om balans te behouden zie je een toegenomen rol van accu’s en kijkt men met veel interesse naar het inzetten van de EV. Zie ook bv de blockchain test http://www.energiebusiness.nl/2017/05/10/tennet-batterijen-via-blockchain/ .

     Op wijkniveau kan het best zijn dat er wijken zijn waar zwaardere trafo’s ingezet moeten worden om de hoeveelheid PV en EV laders aan te kunnen maar die verantwoordelijkheid ligt niet bij tennet maar bij de netbeheerders als Enexis en Alliander. Dat terwijl de transportkosten omlaag zijn gegaan. Je moet je verder ook afvragen of reguliere vervangingsinvesteringen niet gecombineerd kunnen worden met het eventueel verhogen van de capaciteit en de benodigde regelelektronica voor het smart maken van het net.
     Kortom, het ligt allemaal wat genuanceerder en het is te kort door de bocht om te beweren dat de tientallen miljarden aan investeringen op het conto van de EV komen en dientengevolge grotendeels meegerekend moeten worden in de kostprijs van EV.

    • Boels 22 juli 2017 om 12:28- Antwoorden

     “de tientallen miljarden aan investeringen op het conto ..”

     EV is mede het gevolg van de “hernieuwbaar”-wens: alles elektrisch.

     Voor huishoudens en de industrie zou je ook een TCO van het hebben en gebruiken van een elektriciteitsaansluiting kunnen berekenen; daar is de kWh-prijs slechts een klein deel van.

    • Boels 22 juli 2017 om 12:34- Antwoorden

     “blockchain test”

     Een test is nooit weg.
     Het is wel op zeer kleine schaal en even doorrekenen op basis van de huidige prijzen is het even schrikken.
     Als de prijzen van accu’s zo’n 100 tot 1000 maal lager zouden komen te liggen wordt het interessant.

    • Marc 22 juli 2017 om 12:55- Antwoorden

     @Boels, als je kijkt naar de prijzen op de FCR markt dan zie je dat het dan gaat om prijzen rond de 2000 euro per MWh (2 euro per kWh). Dat is al interessant met de huidige accuprijzen.
     100 tot 1000 maal goedkoper is natuurlijk een enorme overdrijving wetende dat we nu al onder de 150 euro per kWh zitten waar je makkelijk 2000 x kan laden/ontladen. Dat is 7,5 cent per kWh aan accukosten inclusief afschrijving.
     M.a.w., als je accu’s inzet voor balancering dan moet je niet met de gemiddelde kostprijs van elektriciteit rekenen maar gelden andere tarieven.

 14. Wiersma 21 juli 2017 om 04:28- Antwoorden

  Ik heb al eens eerder vermeld dat de mens/zoogdieren energie recyclen.
  Krebs cycle heet dat.

  Hierdoor ontstaat een rendement van circa 1000%.

  Toegegeven: een groot deel van die energie gaat naar het opwarmen van het lichaam met een gemiddeld temperatuur verschil van ca 23 graden: van 38 naar 15 graden C.

  Plus dat een lichaam in rust ook energie kost en bovenal voedsel dat verbouwd moet worden enzovoorts. Maar bedenk dat u kunt overleven op een paar bammetjes hagelslag en een banaan per dag. Aan droge stof nauwelijks 100 gram.
  En daar warm je wel 60 kg aan ‘water’ mee op.
  Probeer dat maar eens met olie, hout of steenkool: lukt niet.

  Met een beetje mazzel hou je van die 1000% dus 100-300% over.
  Is altijd nog véél meer dan welk ander alternatief dan ook.
  Wij zouden niet eens kunnen bestaan als we energie niet zouden recyclen: we zouden tien keer meer voedsel moeten eten dan nu. De aarde zou snel uitgeput zijn. Om de twee uur weer een volledige maaltijd nuttigen. Voor elk dier zou dit gelden.

  Hoe zou die energie mogelijk in de toekomst te vertalen zijn?
  Wie weet, naar 3D geprintte spieren. Juiste voedsel derin, Kreb’s cycle niet doorbreken, treedt er geen spierpijn op (=anaerobe), gaan ze misschien wel 24/7/365 mee. En dat 80 jaar lang. Kunnen gelijk alle windmolens bij het grofvuil.

  Je hoort mij niet zeggen dát het zo is, maar zou me niks verbazen over 100-300 jaar.
  Ze kunnen nu al organen printen, dus vandaar.

  Oke, hier een wat moeilijke link.
  https://nl.wikibooks.org/wiki/Celbiologie/Energie_in_een_cel

  Addendum 1:
  Overigens: mochten hier ooit aliens landen, zullen ze tevens aerobe zijn.
  Alles draait om energie. Intelligentie/meercelligheid kan eveneens niet bestaan zonder koolstof kringloop/zuurstof. Vergeet die zuurlekkende monsters uit de films Alien: vergeet intelligentie en meercelligheid bij andere energie processen zoals sulphur.

  Addendum 2: waarom heeft ‘het leven’, of God als je wilt, ervoor gezorgd dat wij ~ 23 graden warmer zijn dan de gemiddelde temperatuur op aarde? Kost toch heel veel energie zou je denken? Waarom is dat? Zou je kunnen concluderen dat intelligentie (dus) bedoeld is? Want waarom hebben wij ons niet aangepast aan de omgevingstemperatuur zoals vissen of reptielen?

  En OMDAT we zo warm/intelligent zijn moet God geweten hebben dat hier vreselijk veel energie bij moet. Continu. En dat doet ie dus door ten eerste de zon, en ten tweede de recycling van energie/voedsel. En zou het kunnen dat het geen toeval is dat de eerste elementen uit kernfusie niet ‘toevallig’ waterstof, koolstof, zuurstof en ijzer waren?
  Zijn aardolie en aardgas niet ‘toevallig’ a-biotisch?
  Want intelligentie ontwikkelen kost nog weer eens een keer vreselijk veel méér energie.
  Maar God moet dan ook geweten hebben dat de ‘afvalstoffen’ hiervan, water en CO2, niet diezelfde intelligentie weer zouden vernietigen.

  Filosofisch bekeken: kán CO2 eigenlijk wel een ramp zijn?
  Een ‘gifgas’? Een gas wat de ‘aarde vervuilt’ of een ‘ramp is voor ons voortbestaan’?

  Of zou God toch héééél wat slimmer zijn dan vele- zo niet alle- van die warmista’s en ‘klimaat wetenschappers’ die menen ‘de waarheid in pacht te hebben’?

  Misschien moeten het hele energie ‘probleem’ maar eens van een heel andere kant bekijken. God heeft echt niet bedacht dat wat eerst een oplossing was, dan ineens een probleem zou worden. Zo werkt God niet: God doet altijd minstens 3 oplossingen maken van 1 probleem, waarbij het probleem tevens is opgelost.

  De manieren die wij nu bedenken voor de ‘energie transitie’ zijn zo intens bedroevend slecht dat daar niets maar dan ook werkelijk niets goddelijks in terug te vinden is.
  Ten eerste: het probleem is dan niet opgelost (windmolens, biofuel, boskap etc) en ten tweede de oplossing is welhaast nog rampzaliger dan het in principe niet bestaande probleem. (CO2, kern/kolencentrales sluiten etc)

  Kijk. Nog een leuk -doorgerekend- artikel over die energie transitie.

  “Waarom de elektrische auto geen toekomst heeft:
  http://www.lowtechmagazine.be/2009/03/elektrische-auto-snelle-oplaadtijden-elektriciteitsnetwerk.html

 15. Marc 22 juli 2017 om 12:26- Antwoorden

  Waarom interviewt Climategate niet eens een keer Tennet of de netbeheerders over de uitdagingen en kansen die de EV met zich meebrengt. De EV is blijkbaar een hot topic wat veel emotie veroorzaakt onder de climategate bezoekers. Kunnen jullie gelijk toetsen of jullie eigen artikelen een kern van waarheid hebben en de misvattingen rechtzetten.
  Onderwerpen die behandeld zouden kunnen worden:
  * benodigde infra investeringen;
  * rol van accu’s in balancering;
  * rol van automatisering in vraag- en aanbodsturing;
  * kostprijs kWh.

  • Boels 22 juli 2017 om 12:36- Antwoorden

   Tennet is een staatsbedrijf en volgt blindelings de politiek.
   Tennet heeft die opdracht ongeacht de financiële gevolgen, de technische haalbaarheid of efficiëntie.

   • Marc 22 juli 2017 om 13:00- Antwoorden

    Tennet maakt gewoon jaarverslagen en daaruit blijkt dat de staat goed verdiend op Tennet. Zelfs in Duitsland verdiend Tennet goed. Dat Tennet geen aandacht heeft voor financiële gevolgen of technische haalbaarheid is een uitspraak van jou die niks met de realiteit te maken heeft.

    • Boels 22 juli 2017 om 13:52- Antwoorden

     Zie:
     https://www.tennet.eu/news/detail/tennet-further-facilitates-energy-transition-while-posting-stable-financial-results/

     In 2016 een dividend van 146 miljoen en Staat geeft Tennet in 2017 t/m 2019 ~800 miljoen.
     Dat is niet echt verdienen.

    • Boels 22 juli 2017 om 19:05- Antwoorden

     Het kapitaal is om kosten te kunnen maken 😉
     Uit de link:
     “De solvabiliteit van de onderneming, een
     indicatie voor de financiële gezondheid van de onderneming, neemt dan (te) ver
     af.”

     De kredietwaardigheid moet op A- blijven.
     En natuurlijk nemen de kosten voor de belastingbetaler met 1,2 miljard toe en wordt het bedrag onttrokken aan andere zaken.

    • Marc 22 juli 2017 om 19:49- Antwoorden

     Solvabiliteit is wat anders dan rentabiliteit. Een goede Solvabiliteit is handig als je de kapitaalmarkt op moet. Daarom de kapitaalinjectie zodat de overige miljarden tegen een lagere rente geleend kunnen worden . Maar maakt verder ook niet uit wat ik zeg als je het onderscheid niet kapitaalverstrekking en kosten al niet ziet is iedere verdere inspanning om het uit te leggen zinloos. Het gaat jou ook niet om kennisverwerving maar om ieder positief geluid over de elektrische auto grond in te trappen met oneigenlijke argumenten. En dat alleen maar om niet toe te geven dat de uitspraak dat tennet niks geeft over financiele of technische haalbaarheid geen basis heeft en slechts jouw ongefundeerde persoonlijke mening is.

    • Boels 22 juli 2017 om 21:26- Antwoorden

     “.. de elektrische auto grond in te trappen met oneigenlijke argumenten.

     Zonne- en windenergie zorgen er voor dat het netwerk dat Tennet beheert op de schop moet.
     Dat kost miljarden en die moeten door de gebruikers (en dat is de gehele bevolking) van elektriciteit links om of rechtsom betaald worden.
     Of dat aan de stekkerdoos is of via truukjes door de belastingbetalers (en dat zijn ook gebruikers) maakt niet uit.

     Dat moet (deels?) bij de TOC van EV’s gerekend worden, net zo goed dat heffingen op fossiel dat doen bij de TOC van fossiele auto’s.

     Ik heb niets tegen EV’s, wel zit de groene gekte met “hernieuwbaar” de ontwikkeling in de weg.
     Zonder die gekte en subsidie op laadpalen kan je de TCO mede baseren op de kWh-prijzen die voor iedereen geldt.

 16. Bert Pijnse van der Aa 22 juli 2017 om 19:19- Antwoorden

  Die 1,2 miljard gaan de burgers dus betalen . In 2005 werd de elektrische energievoorzienig van het land geprivatiseerd, hetgeen betekende dat vanaf dat moment iedereen met zonnepanelen of windmolens stroom mocht produceren en verkopen met een gegarandeerde prijs. Het transport werd niet geprivatiseerd. Als het sperziebonen -seizoen is aangebroken en de markt daarmee wordt overvoerd, daalt de prijs en/of worden ze door de sector zelf vernietigd om zo de prijs weer op niveau te krijgen : de markt werkt ; niet in de stroom- markt. Daar wordt, zelfs als die overstroomt met elektronen, gewoon de prijs betaald die ook werd betaald toen er bijna geen elektronen waren. De parabel van de wondebaarlijke visvangst is waar geworden. Gefundeness fressen noemen de duitsers het. Indien energie -efficiency en terugdringen van CO2 uitstoot het uitgangspunt waren geweest, dan was privatisering de slechts denkbare oplossing, maar daar ging het natuurlijk niet over. Zelfs Pols van Milieudefensie begint het te begrijpen. Vandaar dat Tennet zo lekker kan blijven bouwen aan draden doorheen Europa en de staat daar lekker aan verdient ……. over de ruggen van haar onderdanen. Zelfs die van Marc.

  • Marc 22 juli 2017 om 21:52- Antwoorden

   Eerst een rare bewering over 1,2 miljard die als zuivere kosten gezien moet worden (terwijl ik toch de kamerbrief gepost had waar heel wat anders instond) zonder onderbouwing en vervolgens een heel lul verhaal waar van alles bijgesleept wordt met als uitkomst, Tennet verdiend lekker. Maar goed van je dat je jouw emoties weer hebt kunnen uiten maar ik kan er niet zo veel mee. Ik ben alleen gevoelig voor onderbouwde berekeningen op basis van toewijsbare kostendrivers. Voor emotionele argumenten ga ik wel naar een GL bijeenkomst.

   • Bert Pijnse van der Aa 22 juli 2017 om 22:39- Antwoorden

    Nou, mischien dat jij dan nog kan uitleggen hoe de ‘markt’ echt werkt @ marc. ! Met die sperziebonen, appels, peren en EV’s. Met “toewijzbare kosten- drivers ” . Misschien dat je ook nog iets kunt vertellen over de 1ste wet van Kirchhoff. In relatie tot die ‘markt’ . Lijkt een beetje op die sperziebonen, appels en peren.

   • Hans Erren 22 juli 2017 om 23:49- Antwoorden

    Gisteren was mijn benzinetank bijna leeg, inclusief rijden naar het dichtsbijzijnde tankstation en wachten op mijn voorganger was ik in 15 minuten weer thuis met een volle tank, goed voor een actieradius van 600 km. Wanneer kan ik elektrisch naar Oostenrijk rijden zonder te moeten overnachten?

 17. Bert Pijnse van der Aa 22 juli 2017 om 19:31- Antwoorden

  Toevoeging : voor wie het zo belangrijk was dat energie zo goedkoop mogelijk kon worden verkregen omdat energie de het levenselixer is van de economie waarin ze leven . en wezenlijk voor de stabiliteit van een land.

 18. Scheffer 23 juli 2017 om 23:33- Antwoorden

  In NL alle huishoudens puur elektrisch en 8 miljoen elektrische auto’s, zeg in 2040, hoeveel gigawatuur denk Marc nodig te hebben in 2040. ‘ Ben benieud naar zijn berekening die hij zegt te kunnen onderbouwen beter dan mijn schatting. Nou Marc…………?

  • Marc 24 juli 2017 om 04:13- Antwoorden

   Dat antwoord had ik al gegeven. zie:
   http://climategate.nl/2017/07/17/ing-optimistisch-toekomst-elektrische-autos-terecht/comment-page-1/#comments

   “Het ontbreken van een goedkoop “duurzaam” energie-alternatief is er debet aan, hoewel met 5 kerncentrales in NL van 2x de capaciteit van Borsele met constante stroom in 205o zou 100% elektrificatie van de mobiliteit in NL wellicht mogelijk zijn .”
   Borssele kan 4Twh per jaar leveren. 5x dubbele capaciteit is 40 Twh. Uitgaande van gem 13.000 km per auto (volgens de ANWB) en 0,2 kWh per km kan je met 40 Twh 15,4 miljoen auto’s voorzien. Jouw inschatting is dus een factor 2 te hoog.

   • Hans Erren 24 juli 2017 om 06:53- Antwoorden

    Marc, Je vergeet het aardgasgebruik, dat moet ook elektrisch zijn in 2050.

    • Marc 24 juli 2017 om 07:25- Antwoorden

     Nee dat vergeet ik niet want het ging over de EV en niet over warmtepompen. De energievoorziening voor warmtepompen is een veel groter probleem vanwege de enorme vraag in de wintermaanden.

     Gemiddeld energieverbruik voor een nieuwbouwwoning zal zo rond de 3000 kWh aan warmte zijn. Met een warmtepomp met een COP van 3 komt dat uit op 1000 kWh verbruik. Lucht warmtepompen zijn daar problematisch want de COP daalt als het koud is. Dus afhankelijk van de verhouding warmtenetten, geothermisch (COP >4) en lucht zal blijken hoe groot dat probleem is. Tevens zal de oude woningvoorraad gesloopt moeten worden of drastisch gerenoveerd.
     M.a.w., de EV is maar een kleine uitdaging vergeleken met het uitfaseren van gas.

 19. Bert Pijnse van der Aa 24 juli 2017 om 09:11- Antwoorden

  Het moge duidelijk zijn dat , ondanks dat de cijfers , het publiek inmiddels tussen de oren heeft dat elektrisch rijden de toekomst heeft .
  Dit is wat Rosanna Herzberger, de wetenschapper die onlangs de fooddies van Nederland op de kast joeg met haar uitspraken over E nummers: ‘ Het is duidelijk dat de huidige mens zijn gedrag moet veranderen. Minder vlees eten, minder vliegen, elektrisch rijden, minder kinderen krijgen: alleen religie krijgt dat voor elkaar. 900 miljoen Indiërs eten geen rundvlees. Goddank. Maar dat komt niet door wetenschap, maar door religie.’
  Zelf zal ik me in een Elektrisch Voertuig gaan verplaatsen, indien de overheid brandstof- auto’s zal hebben verboden; als we zullen zijn aangeland in een dictatuur dus. Afgezien van mijn voorliefde voor brandstof-motoren en ‘roeren in de bak ‘ , blijft de brandstofauto ook een stuk goedkoper in aanschaf, zuiniger met energie en derhalve schoner in de LCA, maar vooral recht doen aan zijn naam : auto . Autonoom zijn dankzij de hoge energie- dichtheid van fossiele brandstoffen, waardoor je geen hotel hoeft te boeken als de brandstof op is, zoasl bij een EV, maar gewoon ff tankt in dat afgelegen dorp.

 20. Marc 27 juli 2017 om 18:04- Antwoorden

  Vinden jullie vast leuk: Mercedes AA Class Car EV
  https://www.youtube.com/watch?v=iEjTwsfqHOY

Geef een reactie