Scott Pruitt.

Climategate.nl en de Groene Rekenkamer zijn niet de enigen die zich zorgen maken over de jarenlange, ja decennialange eenzijdige berichtgeving in de media over klimaat. Om daar verandering in te brengen hebben zij een klacht ingediend bij de ombudsman (een vrouw) van de NOS over de tendentieuze berichtgeving van het NOS-journaal. Zie hier voor de klacht en hier voor de prompte (chapeau!) reactie van het hoofd van het NOS-journaal, Marcel Gelauff.

De ombudsman is zich nog aan het bezinnen op een reactie. Wij wachten af.

Maar het is geen typisch Nederlands verschijnsel. Ook in andere landen laten de MSM het in het algemeen afweten. In Australië was er onlangs een doorbraakje. Maar deze zwaluw maakt nog geen zomer.

Echter, misschien dat de situatie in de VS nu fundamenteel gaat veranderen, want de nieuwe directeur van de Amerikaanse ‘Environmental Protection Agency’ (EPA), Scott Pruitt, heeft zich onlangs voorstander betoond van een publiek klimaatdebat op de TV tussen voor- en tegenstanders van de menselijke broeikashypothese (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’). Met zo’n pleitbezorger lijkt het voor de MSM moeilijk om zo’n voorstel te negeren. En ik vermoed dat hij bij Fox sowieso een willig oor vindt.

Onder de titel, ‘ EPA chief wants scientists to debate climate on TV’ , schreef Valerie Volcovici voor Reuters:

The U.S. Environmental Protection Agency is in the early stages of launching a debate about climate change that could air on television – challenging scientists to prove the widespread view that global warming is a serious threat, the head of the agency said.

The move comes as the administration of President Donald Trump seeks to roll back a slew of Obama-era regulations limiting carbon dioxide emissions from fossil fuels, and begins a withdrawal from the Paris Climate Agreement – a global pact to stem planetary warming through emissions cuts.

“There are lots of questions that have not been asked and answered (about climate change),” EPA Administrator Scott Pruitt told Reuters in an interview late on Monday.

“Who better to do that than a group of scientists… getting together and having a robust discussion for all the world to see,” he added without explaining how the scientists would be chosen.

Asked if he thought the debate should be televised, Pruitt said: “I think so. I think so. I mean, I don’t know yet, but you want this to be open to the world. You want this to be on full display. I think the American people would be very interested in consuming that. I think they deserve it.” …

Lees verder hier.

Zou staatssecretaris (ad interim) Sharon Dijksma misschien daarvoor zijn te porren? Ik denk dat ik het antwoord wel kan raden.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.