Groene waterstofeconomie?

Hugo Matthijssen achtergrond windmills

Hugo Matthijssen.

Onlangs kwam ik deze link tegen, een artikel van prof. Ad van Wijk over de groene waterstofeconomie. Download dit verhaal eens het prachtig geschreven en is hoopvol voor de toekomst zou je denken.

De vraag rijst hoe realistisch dit is. Waar staan de berekeningen hoeveel gas je kunt produceren uit de niet inpasbare pieken van onze toekomstige windparken? Zou hij wel weten dat een windpark met een opgesteld vermogen van 600 MW in de praktijk niet meer levert dan 35% x 600MW maal het aantal uren per jaar? Daarmee kom je door het jaar heen uit op de levering uit van een fossiele centrale van 210 MW en dat nog eens afhankelijk van het weer. De fossiele centrale kun je afstemmen op de vraag.

De geleverde windstroom kun je niet altijd op het net kwijt en bij de voorstanders van het gebruik van windstroom worden de inpassingsverliezen ook nog wel eens vergeten. Nu komt ook al regelmatig het idee naar boven om de niet inpasbare windstroom in de toekomst te gebruiken om er waterstof mee te produceren. En wat zien we? De ambtenaren reken zich rijk door te stellen dat waterstof het aardgas in de toekomst kan vervangen.

Laten we eens kijken waar we het over hebben. Het totale energieverbruik van Nederland in 2015 was 3015 pj. Daarvan werd geleverd door kolen 462 pj, uit aardolie 1138 pj, aardgas 1203 pj en hernieuwbaar 138 pj. Bedenk daarbij dat ongeveer 55 tot 60% van hernieuwbaar uit het verbranden van hout kwam.

Wat hebben we nu echt aan wind en zon? In 2016 kwam 5% van onze stroomproductie uit wind en zon en dat was minder dan 1% van de totale energieproductie. En vervolgens willen de beleidsmakers naast stroom ook gas gaan produceren met het beetje dat wind in de praktijk levert. Daarmee willen ze dan 1200 Pj aardgas gaan vervangen wat meer is dan 1/3e van ons totale energiegebruik.

De nieuwe kleren de keizer! Je zou er om lachen als het niet zo triest is. Wensdenken: de wonderbare energievermenigvuldiging.

En de politiek die loopt hier juichend achteraan. Download dit kamerstuk maar eens daaruit blijkt dat ze de stroom uit groene bronnen ook nog eens willen gaan inzetten om huizen elektrisch te gaan verwarmen. Daar komt een ingenieursbureau uiteraard op grond van vragen in de kamer ook met zo’n prachtig plaatje zonder een cijfer.

De vraag is wat er van de toekomst van ons land nog over is als dit soort beleid, dat technisch beschouwd waanzin is, als realistisch wordt gezien.

De noordelijke provincies zien het wel zitten ze zijn al zover dat ze met dit soort input heel Groningen, Friesland en Drenthe energieneutraal gaan maken. Dat is ook niet ingewikkeld. Terug naar de boerenkar, de hondenkar en de trekschuit. En dan hebben straks net voldoende waterstof om nog een lampje te laten branden.

Bedenk daarbij wel dat ook paarden op biomassa lopen dus energie neutraal. Kijk maar een 150 tot 200 jaar terug de rijken uit Amsterdam kwamen met trekschuiten naar hun landhuizen en paarden genoeg. Het probleem was alleen dat als de oogst wat minder was de biomassa eerst naar de paarden ging en wat over was, was voor het gepeupel ook een woord uit die tijd en zo hield je ook de bevolking rustig

Aanvulling

Er worden in Nederland verschillende berekeningen gehanteerd voor ons energiegebruik en het aandeel duurzame energie daarin. Recent kwam het CBS met de volgende “definitie”van het energiegebruik:

“Totale finale eindverbruik van energie.

Voor de berekening van het aandeel hernieuwbare energie wordt, in overeenstemming met Europese afspraken, uitgegaan van het energetisch eindverbruik van energie. Dit is verbruik van energie door eindverbruikssectoren (industrie, huishoudens, diensten, landbouw en vervoer) voor energetische toepassingen. Dit is dus exclusief het gebruik voor niet-energetische toepassingen zoals aardolie als grondstof voor plastic en de verliezen bij energie-omzetting. Bij de berekening worden de rekenregels gevolgd uit de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie. Deze wijken wat af van de regels voor de nationale energiebalans en daardoor is het eindverbruik van energie in de statistiek hernieuwbare energie niet precies gelijk aan het energetisch eindverbruik uit de nationale energiebalans.”

Bron hier.

Zo krijg je andere cijfers:

Dit schrijft het CBS:

“Het verbruik van hernieuwbare energie in Nederland bedroeg in 2016 in totaal 125 petajoule (PJ) , dit is 5 procent meer dan het jaar daarvoor. Biomassa is met bijna 63 procent van het totaal verreweg de grootste bron van hernieuwbare energie. Het energieverbruik uit deze bron is met 2 procent afgenomen, terwijl het energieverbruik uit zon en wind gemiddeld met ruim 20 procent is gestegen.

Het totale finale energieverbruik in Nederland is vergeleken met 2015 gestegen met bijna 4 procent naar 2119 PJ. Omdat het totale energieverbruik is toegenomen, heeft de toename van het verbruik van hernieuwbare energie nauwelijks geleid tot een groter aandeel in het totale energieverbruik.”

Om het nadeel groene energie even op een rij te zetten Biomassa 79,03 pj, wind 29,95 pj, zon 6,75 pj en aardwarmte/bodemenergie en buitenlucht warmte komen samen uit op 8,1 pj

Terug naar het onderwerp. Verder wordt er in de info van van Wijk geschreven over onze transportkabels naar Denemarken/Noorwegen en Engeland. Die kabels zij nu in gebruik om weersafhankelijke stroom uit verschillende landen te balanceren en een deel van de waterkracht uit Noorwegen te verkopen naar omliggende landen. De theorie is dat het altijd wel ergens waait en als wij zonder wind en zonnestroom zitten, dan zouden we gebruik kunnen maken van de overtollige stroom van de buren.

De praktijk echter is anders. Rond de Noordzee zie je vaak hetzelfde weertype en de molens in Duitsland, Nederland en Denemarken leveren dan heel vaak (bijna) gelijktijdig pieken of staan bij een stationair hogedrukgebied bijna zonder productie. De pieken gaan deels naar Noorwegen waar waterkracht wordt ingezet om die te balanceren. De productie van de waterkrachtcentrales wordt terug geregeld en bij tekorten weer opgeschaald. Echter, dat is niet onbeperkt mogelijk. Ook daar zijn grenzen aan. Een deel van deze energie wordt al door de omliggende landen gebruikt en je kunt het echt maar één keer gebruiken. Op is op!

Ook wordt Denemarken genoemd. Maar met name dat land kon grotere hoeveelheden wind installeren omdat ze met 4 transportkabels direct gekoppeld zijn aan het Zweedse en Noorse netwerk en met 2 aan Nederland en Duitsland. Ze vormen zo een onlosmakelijk deel met de energievoorziening in Scandinavië. Maar nogmaals, ook waterkracht is afhankelijk van het weer. Alleen de tijdsfactor is anders, afhankelijk van het feit of het veel of weinig regent per jaar. Ook de bufferfunctie kun je niet onbeperkt benutten.

Op dit moment komt het al regelmatig voor dat Duitsland zoveel groene stroom op het net krijgt dat op zonnige dagen en een beetje wind zij die stroom niet meer op het eigen vraaggestuurde netwerk kwijt kunnen. Die stroom wordt dan over de grens naar ons getransporteerd. Wij vangen de Duitse pieken op door de centrales terug te regelen. Maar dat gaat dan ten koste van de levensduur en het rendement. Daarom wordt die stroom dan ook regelmatig over de grens gebracht tegen een negatieve prijs. Duitsland betaald ons dan om hun pieken op te nemen.

En ons beleid is er op gericht om nog meer wind en zon op het net te zetten. Wij gaan uitbreiden en bouwen veel “nul op de meter woningen”en grote zonneparken in noord Nederland. Maar die panelen pieken vrijwel gelijktijdig met de Duitse. Deze stroom is dan ook op de stroommarkt minder dan niets waard. Maar we werken met een salderingsregeling en veel burgers geloven echt dat hun gebruik afkomstig is van zonnestroom. De eigenaren van zonnepanelen mogen onbeperkt stroom op dat net brengen bij pieken. Maar dat net wordt op dezelfde momenten al overvoerd met de Duitse pieken. Die stroom is letterlijk op de markt niets waard. Maar in de winter, als de zon laag aan de horizon staat en het licht een grote weg moet afleggen door de dampkring, kunnen de eigenaren van zonnepanelen gratis dure centrale stroom afnemen.

Hoe lang zou dat nog goed gaan? Als je te veel water in een emmer gooit, gaat hij overlopen. Te veel stroom op een vraaggestuurd net betekent vastlopen. Dan gaat letterlijk het licht uit.

Volgens van Wijk is waterstof een prima idee. Er is echter een probleem. Zonnepanelen leveren midden in de zomer enkele maanden relatief veel stroom, waarbij ze midden op de dag kortdurend pieken. Zoals uit de cijfers blijkt, is het aandeel zon relatief gering en als het geleverd wordt, komt het in grote pieken op het net. Maar daar bouw je geen miljarden kostende fabriek voor, die meer dan 80% van de tijd niet zal leveren en in de zomer midden op een zonnige dag een grote piek.

Kijk nog even naar de jaarcijfers in 2016: biomassa 79,03 pj, wind 29,95pj, zon 6,75pj en aardwarmte/bodemenergie en buitenlucht warmte komen samen uit op 8,1pj. Zou de productie van wind en zon verdrievoudigen na invoering van het energieakkoord dan is dat nog steeds een druppel op een gloeiende plaat.

We zitten aan de grens. Er is nu al regelmatig congestie op ons net. Dit kreeg ik na de paasdagen toegestuurd:

“Ik maak het zelf al dagelijks mee als dispatcher. Afgelopen weekend, toen er weer wat meer windenergie verwacht werd en de vraag in Duitsland tijdens de paasdagen dagen erg laag was, gingen de prijzen in Duitsland op de ‘Day ahead’-markt voor een hoop uren naar negatief. Dit gebeurt ook al regelmatig tijden normale weekenden met relatief veel (lees gunstige) wind en/of zon. Op die dagen wordt het spannend voor TenneT en gaan ze capaciteit kopen bij de oude conventionele centrales om zeker te stellen dat ze niet uit bedrijf genomen worden. Zo ook afgelopen weekend. Bedragen kan ik je niet noemen en dit wil ik ook niet openbaar publiceren, omdat dit toch wel enigszins gevoelige informatie is. Maar voor een onderzoeksjounalist iets om misschien wat verder in te duiken;). Verder is via de TenneT-site bij de operationele berichtgevingen te zien dat er zeer regelmatig in het hele land congestie is, de energieopwekking is niet meer in balans.”

Tot zover de praktijk.

Als je nu aan burgers vraagt hoeveel groene energie we nu al gebruiken dan hoor je cijfers tot wel 45%. Men gelooft op basis van o.a. de berichtgeving via de media dat we al een eind op weg zijn. Maar de cijfers geven duidelijk een ander beeld. Niet voor niets ging Kamp sterk in de verdediging toen biomassa (voornamelijk bosverbranding in centrales) ter discussie kwam. Hij weet donders goed dat de rest, zoals wind en zon, dan weinig voorstelt. En na 15 jaar zijn er veel kale vlakten waar eens bossen stonden en zijn er ook bomen uit Nederland door de biomassacentrale gejaagd. Dan zijn we 70 miljard kwijt en zijn de molens versleten.

Ook worden de mogelijkheden van wind en zon zwaar overschat. Je kunt niet blijven doorgaan met het sluiten van centrales. Wind levert bijvoorbeeld 50% van de tijd minder dan 20% van het opgestelde vermogen.

Kijk nog eens naar een filmpje uit de werkelijke wereld. “Wat als het niet waait.”

 

Door | 2017-10-06T16:05:58+00:00 4 juli 2017|62 Reacties

62 Reacties

 1. Jan Zuydijk 4 juli 2017 om 09:30- Antwoorden

  Ik zou persoonlijk niks in mijn buurt willen laten branden op waterstof en ik zou het niet in mijn buurt opgeslagen willen hebben en ook niet ter vervanging van aardgas uit een leiding willen, voorzover je de transitie van de apparatuur al wil bekostigen, CV ketel, gasstel moet allemaal aangepast worden voor een gas met een andere calorische waarde. Waterstof, veel te gevaarlijk (goede slogan or what?), maar dat kun je de chemobete transitiekamerleden en transitiegoeroes ook niet wijs maken.

  • ErikN 4 juli 2017 om 10:47- Antwoorden

   eerst maar de kamerleden aansluiten op waterstof, als dat 5 jaar goed gaat praten we verder.

  • JJM Gommers 5 juli 2017 om 10:13- Antwoorden

   Waterstof is alleen voor gebruik voor transport doeleinden. Het gebruik van aardgas per huishouden kan worden gereduceerd tot 500 m3/jaar. Het energiebeleid heeft groot gebrek van inzicht in de materie.

  • Ronald Engels 2 augustus 2017 om 22:17- Antwoorden

   Jan Zuydijk, Waterstofgas geproduceerd uit schoon gedemineraliseerd water via electrolysers (Hydrogenics Co, Canada) kan probleemloos bijgemengd worden tot maximaal 15 vol. % in ons aardgasnet, waarbij de stikstof injectie in ons aardgasnet door de Gasunie aangepast, “vermoedelijk verminderd”, zal moeten worden.
   Met één MWuur electriciteit kan via een electrolyser ruwweg 300 NM3/uur aan 99.999 vol. % van 10 barg zuivere waterstof geleverd worden om te worden bijgemengd aan ons nederlandse aardgasnet.
   Geloof me dit is geen echt technisch probleem en apparatuur aanpassing van nederlandse huishoudens lijkt mij niet nodig zolang men niet meer injecteerd als max 15 vol. % waterstof.
   Hydrogenics en EON doen dit onder de noemer POWER to GAS.
   Echter kostbaar wat kapitaalkosten betreft!

 2. André Bijkerk 4 juli 2017 om 09:36- Antwoorden

  Het zoekwoord “rendement” in Van Wijks epistel leverde nul resultaten op. Ik kon ook niet zo gauw vinden hoe hij waterstof zou wilen maken, maar ik neem aan met electrolyse van water. Het rendement daarvan is

  NASA Glenn performance measurements on the RFCS indicate that contemporary hydrogen-oxygen PEM hardware operating in the current density regime of 300 to 500 mA/cm2 (fuel cell) and 500 to 900 mA/cm2 (electrolyzer) can yield round trip energy storage efficiencies from 35 up to 50 percent.

  https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20060008706.pdf

  Je mag dus blij zijn, wanneer je de helft van de elektrische energie terugkrijgt.

  • Marcel 4 juli 2017 om 10:38- Antwoorden

   En vergeet niet dat de groene zeloten ook rondlopen met ‘GROTE PLANNEN’ om auto’s op waterstof te laten lopen. Ook een auto heeft een rendement, rond de 75% van de brandstof word omgezet in bewegingsenergie. De rest gaat verloren aan het overwinnen van innerlijke wrijving of word omgezet in warmte.

   U zou die groene zeloten eens moeten vragen wat er uit de uitlaat komt als je op waterstof gaat rijden, koken, je huis verwarmen, enz.
   Maar … zegt u dan hevig verschrikt : “dat is juist een enorwm broeikasgas, nog vééél erger als CO2, dan gaan we gegarandeerd naar de ratsmodee ! dan wordt het in december 2050 al 40 graden en 60 in de zomer ! ” 😉

   • David 4 juli 2017 om 10:52- Antwoorden

    rendementen:
    stroom –> waterstof 0.70
    samenpersen 0.80
    brandstofcel 0.50
    elektromotor 0.90
    dus stroom –> wiel 25%

  • Willem Hazenberg 6 augustus 2017 om 17:09- Antwoorden

   Hoe waterstof wordt geproduceerd staat duidelijk in Rapport vermeld, dus nog maar eens goed lezen.

 3. Boels 4 juli 2017 om 09:58- Antwoorden

  “De theorie is dat het altijd wel ergens waait en als wij zonder wind en zonnestroom zitten, dan zouden we gebruik kunnen maken van de overtollige stroom van de buren.”

  Het is geen theorie, het is een groen religieus waanidee 😉
  Immers, wil je de buren bij windstilte aldaar van windenergie voorzien dan moet je de capaciteit alhier vergroten.
  Met als gevolg een overcapaciteit alhier als het aldaar wel waait.

  Schandalig dat CE-Delft als ingenieursburo dit soort onzin kan spuien.
  Tijd voor een keurmerk voor adviesburo’s.

  • David 4 juli 2017 om 10:40- Antwoorden

   Inderdaad: er is al niet genoeg grond om met molens in de eigen energievraag te voorzien. Voeg daarbij de duizenden fabrieken voor waterstof, ethanol, methaan…. Nog afgezien van de ongelooflijke hoeveelheden grondstoffen, de productiecapaciteit daarvoor…..de kilometers brede hoogspanningstracé ‘s.

  • David 4 juli 2017 om 10:58- Antwoorden

   NL gebruikt 3TWh / dag dat is gemiddeld een vermogen van 125GW
   om dit vermogen te kunnen transporteren zijn 125 parallelle hoogspanningsleidingen nodig. In feite veel meer omdat zon- en windenergie in pieken wordt opgewekt.

   • Dweep 5 juli 2017 om 10:02- Antwoorden

    En al die transport netten moeten uit het zicht, dus ondergronds en jawel meer blindlast, wat gecompenseerd moet worden en hoppa nog meer verliezen?

  • Harry van den Berg 5 juli 2017 om 12:59- Antwoorden

   “Tijd voor een keurmerk voor ingenieursbureau s’
   Tja… dan komt CE Delft vrees ik als eerste in aanmerking.
   Niet zuiver in de leer = green certificaat. Of je wel of niet kunt of wilt rekenen is bijzaak.

   Zie Brabant. CE had het advies gegeven om de energietransitie te versnellen door meer ruimtelijke mogelijkheden voor zonneweiden en windturbines.
   Op mijn vraag wat dat allemaal op zou leveren en kosten. …. “uh, daar hebben wij niet naar gekeken”.

   Toen maar een voorbeeld gegeven;
   Zonnewijde Breda:
   SDE-subsidie 153.000/jaar
   CO2-reductie 800 ton/jaar
   CO2 prijs ca € 5/ton
   Opbrengst € 4.000
   Kapitaalvernietiging > 95%

   En dan laat ik het effect van de EU ETS nog achterwege, want dan zou blijken dat we met die anderhalve ton vitaal elektriciteitsproductie van schook gas naar vieze bruinkool hebben overgeheveld met netto 0 CO2-reductie

   • Hans Labohm 5 juli 2017 om 14:27- Antwoorden

    Harry van den Berg,
    CE Delft is nogal groen gekleurd en oriënteert zich nogal eenzijdig. Mijn persoonlijke ervaringen met CE zijn slecht.
    Zie:
    http://www.groenerekenkamer.nl/grk/rm/2/Labohm.htm
    Dit is een hoofdstuk dat ik vele jaren geleden heb geschreven voor een CE-rapport. Ik was uitgenodigd voor een bespreking van de bijna finale versie van dat rapport, dat aan de kamer zou worden aangeboden. Ik had kritiek op de inhoud daarvan. Ik vond het onevenwichtig omdat het geen aandacht schonk aan de opvattingen van klimaatsceptici. CE had niet voldoende kennis van deze opvattingen in huis. Ik bood aan daarover een hoofdstuk te schrijven. Dat aanbod werd aanvaard – maar ik moest het wèl binnen een dag aanleveren. Een onmogelijke eis! Maar het lukte mij. Vervolgens werd mij te verstaan gegeven dat mijn bijdrage niet paste in de opzet van het rapport en dus niet zou worden opgenomen.
    Dat is symptomatisch voor de werkwijze van CE, een ingenieursbureau dat uit de milieubeweging is voortgekomen.

 4. Boels 4 juli 2017 om 10:07- Antwoorden

  Uit de reclamefolder van Van Wijk:
  “De veronderstellingen van het model zijn verstrekt door partijen die betrokken zijn bij het project ‘Green Hydrogen Economy’ en zijn niet getest noch extern gevalideerd.”

  Dat zegt toch genoeg?
  Dat zou een academicus toch moeten weerhouden om verder ook maar een letter op papier te zetten?
  Waar is het zelfreinigend vermogen van de academische wereld gebleven?

 5. jnnbart 4 juli 2017 om 10:08- Antwoorden

  goedemorgen .. vanuit de hobbelende bus. dus vergeef me schrijffoutjes … is er iemand die mij de lijst kan verschaffen van de 31000 wetenschappers die vlgs dr eastbrook in zijn testimony in n senaatscommissie n petitie ondertekend hebben dat ippc ding niet klopt?… sorry for interrupting … mvg .. bart.

  • Hans Labohm 4 juli 2017 om 10:18- Antwoorden
   • jnnbart 4 juli 2017 om 11:00- Antwoorden
    • Henk 4 juli 2017 om 11:05- Antwoorden

     Bart,

     dat krijg je met “sceptice”argumenten, die vallen uit elkaar als je goed kijkt. Niks help, gewoon goed luisteren naar je schoonzoon

    • Hans Labohm 4 juli 2017 om 12:03- Antwoorden

     Bart,
     Don Easterbrook stelt dat door aanpassing (‘homogenisering’) van ruwe temperatuurdata de huidige cijfers meer opwarming laten zien dan de oorspronkelijke meetgegevens.
     Tony Heller heeft die materie ook onderzocht en kwam tot dezelfde conclusie:
     https://www.youtube.com/watch?v=Gh-DNNIUjKU
     Easterbrook houdt rekening met de mogelijkheid van afkoeling i.p.v. opwarming. Dit is een opvatting die wijd verbreid is onder astronomen.

    • Henk 4 juli 2017 om 12:15- Antwoorden

     ” Dit is een opvatting die wijd verbreid is onder astronomen.”

     Dat is geen wijd verbreide opvatting, en als dat wel zo is dat weigeren ze om dat wetenschappelijk te onderbouwen.

     Verder heeft homogenisatie geleid tot minder opwarming en niet tot meer opwarming

  • Henk 4 juli 2017 om 10:32- Antwoorden

   Bart,

   En dat waren geen 31000 wetenschappers, dat waren 31000 mensen met een HBO opleiding of hoger, enige publicatie / ervaring op het gebied van het klimaat waren niet noodzakelijk om de lijst te tekenen.

   Het is dus een reeds lang weerlegd onzin argument

   • ErikN 4 juli 2017 om 10:55- Antwoorden

    Meer dan 10000 zijn gepromoveerd Henk.
    Maar de alarmistische schurken hebben getracht de lijst in diskrediet te brengen door fakenamen toe te voegen en vervolgens triomfantelijk te kraaien dat de lijst niet deugt. Bah, wat een onaangenaam soort mensen.

 6. David 4 juli 2017 om 10:16- Antwoorden

  Ideologische verblinding heeft gezorgd voor een energiesysteem dat niet opschaalbaar is.
  Bovendien wordt er niet bij verteld in wat voor land je terechtkomt met energie van zon en wind. (totaal verpest met molens en hoogspanningsleidingen, kan ik u verzekeren)

  Het was bij voorbaat volkomen onverantwoordelijk om zonnepanelen en windmolens direct met een vraaggestuurd net te verbinden. Er hoort een buffer tussen te zitten met een minimale capaciteit van 2 weken productie. En alleen de netbeheerder hoort die buffer aan het net te koppelen, niemand anders.

  Maar het beste is om zon en wind als nationale energiebron te vergeten en in te zetten op research naar bronnen die wel voldoende en betrouwbaar leveren. Het is onbegrijpelijk dat er met deze research nog nauwelijks een begin is gemaakt,

  • Henk 4 juli 2017 om 11:59- Antwoorden

   “Het was bij voorbaat volkomen onverantwoordelijk om zonnepanelen en windmolens direct met een vraaggestuurd net te verbinden.”

   Volgens de verder niet onderbouwde mening van ene David…..

   Mag ik thuis wel een wasmachine aanzetten zonder buffer? Of een electrische waterkoker?

   • Boels 4 juli 2017 om 13:05- Antwoorden

    Jij niet 😉
    Je vergelijkt jouw appel met de gehele oogst van 2017.

 7. Bleeker 4 juli 2017 om 11:37- Antwoorden

  De EU is echt de duivel. In de definitie van energieverbruik wordt nu al voorgesorteerd om energie omzettingsverliezen buiten het energieverbruik te houden. Hiermee worden toekomstige omzettingsverliezen van wisselstroom uit windmolens naar gelijkstroom voor batterijen of van gelijkstroom van zonnepanelen naar wisselstroom voor het net weggepoetst. Om maar niet te spreken over omzettingsverliezen van stroom naar waterstofgas of enig andere toekomstige omzetting van electriciteit naar een energieopslagmedium.
  Gezien de ervaring met de manier waarop de EU met cijfers omgaat zal de opbrengst uit zon en wind direct worden vergeleken met verbruikscijfers zonder enige rekening te houden met omzettingsverliezen.

 8. Doan 4 juli 2017 om 12:04- Antwoorden

  The Energy Solution?

  http://bit.ly/3000TW

  Onderweg naar een energie revolutie?

  Zou mooi zijn. Geen discussies meer. Geen oorlogsmisdaden meer. Geen windmolens nodig etc. Geen (subsidie?) verspilling meer.
  Innovatie boost ✨ Focus weer op onze toekomst!

  #ProjectEarth

  • David 4 juli 2017 om 12:39- Antwoorden

   Gaarne samenvatting. Die man praat maar door maar geen idee waar het over gaat. (ga hele uur niet bekijken)

   • Boels 4 juli 2017 om 13:03- Antwoorden

    Je hoeft alleen maar de reacties van de man links te bekijken: hij verveelt zich dood 😉
    Verder extreem hoog OH-gehalte.

 9. jnnbart 4 juli 2017 om 14:12- Antwoorden

  dank je hans…..mvg…bart.

 10. jnnbart 4 juli 2017 om 14:30- Antwoorden

  beste henk…bedankt voor je laatste antwoord aan mij…..hele probleem in 1x opgelost als waar is wat je zegt: door homogemisatie minder opwarming….
  snel nog meer homogeniseren dus..wordt dit blog ook onnodig…..ik zal onze prettige gedachtenwisselingen missen…mvg…bart.

 11. jnnbartu 4 juli 2017 om 15:32- Antwoorden

  beste hans….ik krijg van mn jonge opponent net weer repliek op don easterbrook…..is niet het onderwerp van vandaag waar ik op in brak…..doorzending ok of liever anders?…mvg..bart.

  • Hans Labohm 4 juli 2017 om 16:56- Antwoorden

   Bart,

   Zend maar door. De commentaren plegen hier nogal eens uit te waaieren. Daar doen we niet moeilijk over.

 12. Scheffer 4 juli 2017 om 16:32- Antwoorden

  Terug naar het onderwerp. Wat is aangetoond in dit debatje: De waterstof-economie is in potentie een uiterst slecht renderende vorm van ideologisch gepopulariseerde “duurzaam” mythe, potentieel tientallen miljarden belasting-/subsidiegeld verslindend. Onregelmatige weer-afhankelijk-overschot-energie-input vanuit windturbineparken die na buffering, productie, opslag en distributie tot aan de auto nog slechts minder dan 20% van de input-energie oplevert.
  Je moet minimaal transitie-professor zijn om dat soort slechte ideeën zonder ketenkosten en economisch rendement te willen, terwijl het klimaat er geen spat beter van wordt.

 13. bart 4 juli 2017 om 17:39- Antwoorden

  komen ze:

  http://scienceblogs.com/deltoid/2010/06/02/don-easterbrook-caught-in-a-li/

  https://profmandia.wordpress.com/2011/01/14/don-easterbrooks-academic-dishonesty/

  http://blog.hotwhopper.com/2013/09/denier-don-gets-it-all-wrong-in-his.html

  ……met als begeleidende tekst van de jonge statisticus op mijn vraag of ik t door mocht sturen: doe wat je wil maar denk ook ns voor jezelf na….

 14. bart 4 juli 2017 om 17:41- Antwoorden

  en veel verwijzingen naar wikipedia waar ik geen slechte indruk heb…tot nu toe…mvg bart..
  en lichte excuses aan de bij de leest blijvende bloggers..

 15. bart 4 juli 2017 om 21:43- Antwoorden

  dank wederom hans…laters…bart..

 16. Theo Wolters
  Theo Wolters 5 juli 2017 om 02:28- Antwoorden

  Een mens mag natuurlijk dromen, maar laatst presteerde deze Ad van Wijk het om op het Nationaal Energiedebat van de VVM in Nieuwspoort met zijn gezag als professor van de TU Delft iemand volledig af te branden die enthousiast bezig was met het realiseren van LNG als brandstof voor zeeschepen.

  Zeeschepen varen op chemisch afval (heavy fuel is een enorm eufemisme) dat ze half verbranden en verder in de lucht uitbraken. Een van de grootschaligste en smerigste vormen van luchtvervuiling, waar een bepaald niet frisse handel achter zit.

  LNG is de schoonste brandstof die we hebben en voor zeeschepen een redelijk betaalbaar alternatief.

  Maar Van Wijk was faliekant tegen: want die schepen varen binnen een paar jaar allemaal op waterstof, dan moet je nu niet een zinloos zijpad inslaan dat die waterstofdroom in de weg zit.

  Ik heb zelden zo’n verdwaasd verhaal gehoord.
  Een enorme verbetering van vuilste naar schoonste vorm van aandrijving die met onmiddellijke ingang ingevoerd kan worden tegenhouden omdat je droomt van waterstof?
  Ik heb hem dan ook keihard aangevallen en het voor de LNG man opgenomen. De zeer deskundige (…) rest van de zaal slikte braaf de onzin van Van Wijk .

  Walgelijk dat iemand het gezag van mijn Alma Mater te grabbel gooit door uitstekende ontwikkelingen te blokkeren ten behoeve van zijn persoonlijke groen utopische dromen….

  • Boels 5 juli 2017 om 06:48- Antwoorden

   Van Wijk is slechts deeltijd prof:
   http://www.3me.tudelft.nl/en/current/latest-news/article/detail/ad-van-wijk-hoogleraar-future-energy-systems-tu-delft/

   Voor de rest ondernemer (gedenk Ecofys) in geklets in de ruimte.

  • Hugo Matthijssen 5 juli 2017 om 19:15- Antwoorden

   Theo
   Dit is niet het eerste project wat duidelijk fout gaat.

   “Prof. Dr. Ad van Wijk (1956) is one of the most influential sustainable energy entrepreneurs and innovators in Europe. In 1984 he co-founded the sustainable energy knowledge company Ecofys, which eventually grew into Econcern. As chairman of the executive board he lead and developed Econcern into a company with 1200 people in more than 20 countries, sharing the mission ‘A sustainable energy supply for everyone’. Until its bankruptcy in 2009 as a result of the financial crisis”

   Zo kun je er altijd een draai aan geven.

   De werkelijkheid faillissementsverslag Ecocern
   https://www.accountant.nl/contentassets/ef45daa2b8e34aa79c41cae58f30f1b6/16e_faillissementsverslag_econcern.pdf

   Het bedrag van ruim € 30 miljoen dat Econcern in het project heeft geïnvesteerd kan definitief als verloren worden beschouwd. Op het moment van de faillietverklaring van Silpro stonden tegenover die investering nauwelijks activa van enige waarde. De schade die Econcern in verband met haar investering in Silpro heeft geleden bedraagt derhalve ruim
   € 30 miljoen. Naar de mening van curatoren waren in ieder geval de investeringen van Econcern ten behoeve van Silpro – in de vorm van leningen – die vanaf 23 juli 2007 zijn gedaan, onverantwoord. In totaal gaat het om een bedrag van € 27.154.240,=. Curatoren
   houden het toenmalige bestuur – Van Wijk, Van der Leun en Berkhout – hiervoor aansprakelijk op de voet van artikel 2:9 BW, omdat zij naar het oordeel van curatoren in verband met die investeringen in Silpro hun bestuurstaak onbehoorlijk hebben vervuld
   en hun ter zake daarvan een ernstig verwijt treft. De cumulatieve wettelijke rente over het bedrag van € 27.154.240,= bedraagt inmiddels afgerond € 6.660.000,= zodat de totale vordering van curatoren inmiddels ruim € 33.800.000,= beloopt.
   Toch vreemd dat dat soort lieden altijd een podium vinden.

  • Hans Labohm 5 juli 2017 om 19:39- Antwoorden

   Theo,

   Wat onderzoek naar Van Wijk gedaan. Dit is niet het eerste project wat duidelijk fout gaat.

   Biography: Prof Ad van Wijk

   “Prof. Dr. Ad van Wijk (1956) is one of the most influential sustainable energy entrepreneurs and innovators in Europe. In 1984 he co-founded the sustainable energy knowledge company Ecofys, which eventually grew into Econcern. As chairman of the executive board he lead and developed Econcern into a company with 1200 people in more than 20 countries, sharing the mission ‘A sustainable energy supply for everyone’. Until its bankruptcy in 2009 as a result of the financial crisis”

   http://profadvanwijk.com/sample-page/biography/

   Zo kun je er altijd een draai aan geven.

   De werkelijkheid faillissementsverslag Ecocern

   https://www.accountant.nl/contentassets/ef45daa2b8e34aa79c41cae58f30f1b6/16e_faillissementsverslag_econcern.pdf

   Het bedrag van ruim € 30 miljoen dat Econcern in het project heeft geïnvesteerd kan definitief als verloren worden beschouwd. Op het moment van de faillietverklaring van Silpro stonden tegenover die investering nauwelijks activa van enige waarde. De schade die Econcern in verband met haar investering in Silpro heeft geleden bedraagt derhalve ruim€ 30 miljoen. Naar de mening van curatoren waren in ieder geval de investeringen van Econcern ten behoeve van Silpro – in de vorm van leningen – die vanaf 23 juli 2007 zijn gedaan, onverantwoord. In totaal gaat het om een bedrag van € 27.154.240,=. Curatoren houden het toenmalige bestuur – Van Wijk, Van der Leun en Berkhout – hiervoor aansprakelijk op de voet van artikel 2:9 BW, omdat zij naar het oordeel van curatoren in verband met die investeringen in Silpro hun bestuurstaak onbehoorlijk hebben vervuld en hun ter zake daarvan een ernstig verwijt treft. De cumulatieve wettelijke rente over het bedrag van € 27.154.240,= bedraagt inmiddels afgerond € 6.660.000,= zodat de totale vordering van curatoren inmiddels ruim € 33.800.000,= beloopt.

   Toch vreemd dat dat soort lieden altijd een podium vinden.

  • henkie 11 juli 2017 om 00:05- Antwoorden

   Beste Theo Wolters,
   het gedweep met waterstof als energiedrager (want dat is het, geen energiebron!) is absurd. Om waterstof te maken via wind en zon vereist elektrolyse. Die is niet efficiënt, zelfs niet met de hoge druk/temperatuur cellen waarmee oa Audi aan het testen is. Waterstof moet onder hoge druk opgeslagen worden, het comprimeren vereist behoorlijk wat energie, die je niet terugziet.Verbranden leidt tot heel veel hogere temperaturen, zodat motoren aangepast moeten moeten worden om vergelijkbaar lang mee te gaan als benzine of diesel motoren. Waterstof accepteren betekent dat je bereid bent om 50% van je gegenereerde elektrische vermogen via renewables weg wilt gooien. Als je dat duurzaam wilt noemen, be my guest. met vriendelijke groet, gekke henkie.

  • Willem Hazenberg 6 augustus 2017 om 17:19- Antwoorden

   LNG was mijn voorstel voor zee schepen, en dat wordt ook groot schalig in gezet. Er komt een nieuwe terminal in Duitsland bij voor meer dan 400 miljoen euro.

   Waterstof is ook nuttig, maar niet voor zeescheepvaart en zwaar vrachtverkeer op dit moment. Er is een waterstof pilot auto maar dat komt niet in de buurt van LNG trucks van 3 a 4 grote truckbouwers, Financieel intressant een range van 1200 km en ruim 400 PK om door de Bergen te rijden met een 40 tons Truck.

 17. Wiersma 5 juli 2017 om 06:27- Antwoorden

  Tien jaar geleden al weer heb ik mijn auto op een mix van benzine en HHO – uit water- laten rijden. Werkt dat? Ja hoor, als een speer!

  Auto/motor veel zuiniger, veel schoner, stabieler, enzovoorts. Je haalt zo 20% besparing op energie.
  Ingewikkeld? Welnee.
  Punt namelijk is: de flamespeed van benzines en zo is in feite traag ivg met HHO.
  HHO verhoogt de flamespeed en derhalve het rendement van motoren.

  Maar ja joh… hoor je hier ooit iemand over? Politici? IPCC? MSM media? Wetenschappers? Hahaha, welnee joh! Die zijn allang niet meer oplossings-gericht maar subsidie gericht.

  Punt is: HHO is veel explosiever dan ‘fossiele’ brandstoffen.
  Daarom heet het ook wel knalgas.
  Voeg je knalgas toe aan benzine, dan neemt het rendement van deze benzine zienderogen toe: het verbrandt veel beter. Dus geen benzine en dieselgeuren en stank meer bij de uitlaat. Geen rook, geen smog etc. Water en CO2 that is.
  HHO kost iets van 300 Watt om te maken maar je krijgt er aan motor vermogen het tiendubbele van terug.

  Voor niet weet wat flamespeed is: stel je een buis voor van een kilometer lengte.
  Gevuld met bijvoorbeeld ‘benzinegas’ , methaan of wat je wilt.
  Die buis steek je aan een kant aan, en dan kijk je hoe snel het gas is verbrandt na deze kilometer. Dat is flamespeed.
  De flamespeed van HHO kan wel 5,6 kilometer per seconde zijn, koolwaterstoffen komen niet veel verder dan enkele honderden meters per seconde.

  In een kilo biefstuk zit ws meer energie dan in een kilo dynamiet: maar de flamespeed van dynamiet is ws iets van een miljoenmiljard maal hoger.
  Met een biefstuk een berg opblazen gaat niet lukken, maar met dynamiet wel.

  Afijn, zoek het zelf maar uut.

  Maar die waterstof ‘economie’? Wel ja, laten we van alles een bom maken.
  Waterstof is alleen vertrouwd als je het on demand aanmaakt, maar opslaan vráágt om moeilijkheden. Je rijdt met een kofferbak vol met ‘dynamiet’.
  Toegegeven: dat gaat goed als er geen vlam of vuur of extra druk bij komt. Maar je zult maar een botsing krijgen.

  Ik begin trouwens langzamerhand best moe te worden van de ten eerste niet bestaande problemen en ten tweede de rampzálige ‘oplossingen’.
  Wat mij betreft leven we allang en allang en allang en allang en allang in Idiocracy.

  Addendum: waterstof/HHO is goed te gebruiken als je het on demand maakt. Geen opslag dus.
  Het is ook te gebruiken om steenkool/gas/vuilverbrandingsovens/hoogovens/beter te laten renderen plus veel schoner te laten zijn.
  Maar grootschalige opslag van HHO zou ik dan wel hééél érg ver van de bewoonde wereld houden. En zowiezo gescheiden.
  Maar nogmaals: zoek het maar uut.

  • Hans Labohm 5 juli 2017 om 09:01- Antwoorden

   Wegens technische moeilijkheden namens Hugo Matthijssen.

   Beste wiersma je haalt wat zaken door elkaar.

   1e je hebt het over HHO en dat is H2O of gewoon water.

   Waterinjectie wordt gebruikt in de motortechniek om de motor inwendig te koelen waardoor je een motor hoger kunt opvoeren. Zo voorkom je zelfontbranding of pingelen waar een motor heel slecht tegen kan. Voor racemotoren was dat een oplossing om net wat meer vermogen te kunnen leveren. kijk hier eens naar,

   hier kun je er alles over vinden:http://www.amt.nl/techniek/nieuws/2016/9/meer-vermogen-met-waterinjectie-van-bosch-10151031

   Waterstof (H2) injectie is het korte tijd toevoegen van extra brandstof om een wat sneller verbranding te realiseren ( vaak in relatief lage compressie motoren) dat wordt gedaan als je snel in korte tijd extra vermogen wil leveren.

   Dank aan een dragrace de motor heeft genoeg aan een relatief korte vermogenspiek.

   In de VS werden ook wel eens de V6 motoren van auto’s voorzien van een waterstofsysteem met een drukknop of kraan op het dashboard zo kun je dan bij een stoplicht of illegale race extra vermogen leveren maar dat gaat ten koste van de levensduur.

   “ook deze tekst is niet juist.

   “Voor niet weet wat flamespeed is: stel je een buis voor van een kilometer lengte.

   Gevuld met bijvoorbeeld ‘benzinegas’ , methaan of wat je wilt.

   Die buis steek je aan een kant aan, en dan kijk je hoe snel het gas is verbrandt na deze kilometer. Dat is flamespeed.

   De flamespeed van HHO kan wel 5,6 kilometer per seconde zijn, koolwaterstoffen komen niet veel verder dan enkele honderden meters per seconde.”

   Als je alleen waterstof in deze lange buis zou brengen en de buis is sterk genoeg dan zul je zien dat bij de open kant van de buis de verbranding snel zal zijn maar na een redelijke afstand zal het vlam front alleen waterstof tegen komen en zonder extra zuurstoftoevoer wil dat niet echt branden. Je zult in je voorbeeld je buis moeten vullen met een waterstof lucht mengsel maar dan zal tijdens de verbranding verder in de buis de druk al snel zo hoog oplopen dat de rest van het gasmengsel door zelfontbranding ontploft.

   In het klein zie je hetzelfde gebeuren in een motor van een auto de verbranding moet niet te snel gaan de zuiger moet tijd hebben om aan de arbeidslag te beginnen en gaat de verbranding te snel dan zal er niet alleen brandend gas verspreiden vanaf de ontsteking maar ook door zelfontbranding elders in de cilinderkop en komen boven de zuiger 2 vlam fronten elkaar tegen. Dit versnelt de verbranding en de druk door 2 vlamfronten loopt lokaal in de cilinderkop hoog op op de plek van de botsing van de vlamfronten.

   Zou je hier ook nog eens waterstof toevoegen dan draait al snel je motor in elkaar.

   Motoren worden gebouwd voor brandstof met een octaangetal. hoe hoger het octaangetal hoe minder kans op een extra vlam front bij de verbranding.

   Zo kun je voor hoog toeren motoren met turbo’s dan ook beter benzine met een hoger octaangetal gebruiken dan gaan ze langer mee denk daarbij aan motoren die 100 pk uit een 1000 CC halen.

   • Wiersma 6 juli 2017 om 04:31- Antwoorden

    @Hugo: ik ben toch bang dat je er in dit geval volkomen naast zit…
    HHO is geen water!
    Ik noemde zelfs nog knalgas…

    De eerste link in google op zoekterm HHO was deze:

    http://www.watergas.nu/inhoud/watergas_is_hho.php

    En lees even alles wat op die pagina staat.
    En dan lees ik graag een tweede -verbeterde- reactie van je.

    Maar goed, tot mijn stomme verbazing hebben kennelijk niet veel mensen nog van HHO gehoord…
    (en deze kennis is pas 100 jaar of langer oud hoor…bovenal bij smeden)

    • Hugo Matthijssen 7 juli 2017 om 18:18- Antwoorden

     Knalgas is H2
     water H2O

    • Hugo Matthijssen 7 juli 2017 om 18:21- Antwoorden

     onderstaand H2 uiteraard in een omgeving mat zuurstof.

 18. Hugo Matthijssen 5 juli 2017 om 07:39- Antwoorden

  Beste wiersma je haalt wat zaken door elkaar.
  1e je hebt het over HHO en dat is H2O of gewoon water.
  Waterinjectie wordt gebruikt in de motortechniek om de motor inwendig te koelen waardoor je een motor hoger kunt opvoeren. Zo voorkom je zelfontbranding of pingelen waar een motor heel slecht tegen kan. Voor racemotoren was dat een oplossing om net wat meer vermogen te kunnen leveren. kijk hier eens naar,
  hier kun je er alles over vinden:http://www.amt.nl/techniek/nieuws/2016/9/meer-vermogen-met-waterinjectie-van-bosch-10151031

  Waterstof (H2) injectie is het korte tijd toevoegen van extra brandstof om een wat sneller verbranding te realiseren ( vaak in relatief lage compressie motoren) dat wordt vaak gedaan als je snel in korte tijd extra vermogen wil leveren.
  Dank aan een dragrace die heeft genoeg aan een vermogenspiek. In de VS werden nog wel eens die oudere v6 motoren van auto’s voorzien van een waterstofsysteem met een drukknop of kraan op het dashboard kun je dan bij een stoplicht of illegale race extra vermogen leveren maar dat gaat ten koste van de levensduur.

  “ook deze tekst is niet juist.
  “Voor niet weet wat flamespeed is: stel je een buis voor van een kilometer lengte.
  Gevuld met bijvoorbeeld ‘benzinegas’ , methaan of wat je wilt.
  Die buis steek je aan een kant aan, en dan kijk je hoe snel het gas is verbrandt na deze kilometer. Dat is flamespeed.
  De flamespeed van HHO kan wel 5,6 kilometer per seconde zijn, koolwaterstoffen komen niet veel verder dan enkele honderden meters per seconde.”
  Als je alleen waterstof in deze lange buis zou brengen en de buis is sterk genoeg dan zul je zien dat bij de open kant van de buis de verbranding snel zal zijn maar na een redelijke afstand zal het vlam front alleen waterstof tegen komen en zonder extra zuurstoftoevoer wil dat niet echt branden. Je zult in je voorbeeld je buis moeten vullen met een waterstof lucht mengsel maar dan zal tijdens de verbranding verder in de buis de druk al snel zo hoog oplopen dat de rest van het gasmengsel door zelfontbranding ontploft.

 19. Dweep 5 juli 2017 om 10:15- Antwoorden

  Veronderstel je uit water middels elktrolyse waterstof gaat maken, dus in overshoot aan enetgie op het stroomnet je dit uitvoerd, hoe lang kan dat dan? Dan zal je de waterstof elektrolyse day ahead al een deel in moeten plannen, geen probleem, maar als de wind eerder gaat liggen zal de fabriek eerder gestopt moeten worden.
  Logisch, maar er rijden dan al veel vervoersmiddelen en verbruiken veel huishoudens wel deze waterstof en de buffer is dan beperkt. Gaat men dan de conevntionele centrales bewust in bedrijf houden, ja die gascentrale is dan al aangepast naar waterstof verstoken….
  En hoe ga je dat water elektryse klaar maken, ik neem aan je hier zeker geen zeewater of rivierwater direct in kan zetten, het zal eerst zuiver moeten zijn? Ultrapuur water neem ik aan, en hoe maken we die? Daar hebben we dan ook eerst veel chemicalien voor nodig om reverse osmose te conditioneren en te CIPpen (reinigen) of met kat en anion filters, welke geregenereerd dienen te worden…..
  En die natronloog en zoutzuur maken we uit… Tadaa keukenzout middels elektrolyse ( zoutzuur is dan bijproduct uit chloorvernietiging) …

 20. Hugo Matthijssen 5 juli 2017 om 10:44- Antwoorden

  Dweep ik zou de tekst boven nog eens doorlezen.
  Zonnepanelen leveren in de zomer 80% van de jaarproductie en dat met enorme pieken daar bouw je geen fabriek voor je kunt betere de panelen afschakelen als je tijdelijk teveel op je vraaggestuurde net krijgt.
  En windmolens tot windkracht 4 komt er nauwelijks stroom uit van windkracht 4 tot 6 neemt de levering toe tot het opgestelde vermogen en dat max levert de molen dan ongeveer tussen windkracht 6 en 10.
  Het gevolg is dat windmolens de helft van de tijd helemaal niets tot minder dan 20% van het opgestelde vermogen leveren, een deel van de tijd wisselende stroom leveren. en relatief weinig uren hun maximum vermogen leveren.
  Hoe dat komt kun je hier lezen.
  http://www.groenerekenkamer.nl/3400/open-brief-aan-minister-kamp/

  • Dweep 5 juli 2017 om 18:15- Antwoorden

   Dat is mij bekend, mijn reaktie is op het artikel beoogde visie (eerder non-visie) over waterstof economie.
   De zinloosheid van windmolens massaal inzetten net als groot verbruik zonnepanelen is bekend.

 21. bert pijnse van der aa 15 september 2017 om 15:52- Antwoorden

  Ik heb onlangs een artikel geschreven nav de aankondiging van RWE en het wonder van de mierenzuurbus .
  http://bureaulesswatts.nl/eerst-het-zoet-dan-het-zuur/

  Gisteren was er een uitzending over de spaarlamp . Waterstof economie volgt dezelfde weg . Gaat u maar rustig slapen. Morgenochtend is ie er en er is geen weg meer terug , net als bij de spaarlamp .

Geef een reactie