…aldus Binnenlands Dictatuur op 14 juni: dit komt uiteindelijk allemaal uit de koker van een kleine Anglo-Amerikaanse elite en ging een eigendynamiek vertonen, zoals je appels ook uit Nieuw Zeeland komen

Binnenlands Bestuur berichte recent over de klimaat-totalitaire ambities van de met tientallen miljarden publieke euro’s ‘geredde’ ABN Amro.

DE bank draagt de overheid nu op om huizen-eigenaren te dwingen zich in de schulden te steken/een lening te nemen bij klimaat-bezorgde bankiers. Voor ‘de duurzaamheid’ versmald tot energie, en met ecologie versmald tot CO2. De VNG, IPO en Unie van Waterschappen bedelen volgens Binnenlands Bestuur bij het Rijk al om jaarlijks 300 miljoen euro gratis bij burgers afgeperst geld extra.

En daarmee willen zij ondermeer de Elektriciteitswet artikel 9e zo aanpassen, dat je als burger geen enkele inspraak meer hebt: waar je dat dankzij de permanente Crisis en Herstelwet in ons Noord Korea aan de Noordzee toch al niet meer had. Zie actiepunt 12:

Tijd om een grotere hond te nemen dan Trudy: waarom is er geen volksopstand en slikt ieder dit gedwee?

Ja, het zijn Interessante Tijden! Geweld tegen de overheid (als instrument van particulier belang) wordt zo een vorm van legitieme zelfverdediging, met beroep op het verdrag voor rechten van de mens.

Met de nieuwe werkhypothese die ik (Interessante Tijden) uitwerken wil met klimaat-journalist Marcel Crok is het geen toeval maar logica dat juist bankiers aan ‘het klimaat’ doen, waarbij Herman Wijffels bepaald geen uitzondering is. Je kunt het zien als een wetenschaps-historische analyse: hoe zijn we hier in terecht gekomen….

Zuiderzee, de dump voor duurzaam

Bankers are Wankers
 Als je het eenmaal door hebt ga je het zien: hoe een relatief kleine financiële en industriële elite met het geweldsmonopolie van de staat in de hand zichzelf willen verrijken, en hete lucht-schuldpapieren (iets waardeloos/CO2-aflaten) zo met staatsdwang omzetten in Assets als grond, vastgoed, publieke investeringen, windsubsidie-generator-parken en biofuel-plantages.

  • Voor de anders-begaafden onder mijn lezers: NEE, ik zeg niet, ze hebben ‘het verzonnen’. Die CO2-theorie is al stokoud en best geloofwaardig. Ik zeg, ze hebben 1 kant helpen opblazen.

Het opblazen van klimaatproblematiek als ecologisch probleem nr1 en de oplossing versmallen tot CO2-only (zoals opgetekend in The Climate Fix door Roger Pielke Jr), is aantoonbaar (deels) een product uit de hoek van het Anglo-Amerikaanse geldcircuit, zoals ik reeds beschreef in ondermeer Elsevier.

Kli-Mammon, het grensoverschrijdende milieu
Dat het Grote Geld de wereld regeert is al sinds de oudheid zo. Afgelopen eeuw globaliseerde de Mammon echter, en ‘het grensoverschrijdende Milieu’ (= het klimaat, Agenda 21) hielp zo mooi de nationale soevereiniteit verwateren en macht van nationale regeringen: die werden zo volledig bezit van particuliere entiteiten, NGO’s en multinationals. Uiteraard begeleid met Miss World-achtig wollig proza over wereldvrede, planet en prosperity.

Nu de mars richting totalitaire klimaat-staat onafwendbaar lijkt met een Klimaatwet, slimme meters, kilometerheffingen, SDE-belastingen, bossen de biomassa-centrale in…. (..waar je helemaal niets over te zeggen hebt…)

…is het daarom zaak te documenteren wie verantwoordelijk zijn. Zolang vrij publiceren nog is toegestaan.

Mijn verzoek is of de community van Climategate financieel wil bijdragen voor een boekwerkje, dat veel zaken die ik al bovenhaalde in de reeks ‘Klimaatdrammers en hun financiers‘ wat systematischer en overzichtelijker rubriceert. Dat zal Marcel redigeren omdat hij serieuzer is/overkomt, terwijl ik me altijd graag uitleef met woordvondsten. Die moeten er dan helaas uit.

  • Dat kan via de Stichting Milieu, Wetenschap en Beleid haar IBAN NL04INGB0005526038 onder vermelding van ‘Klimaatbankiers’. Zowel Marcel als ik zijn goede wetenschapsjournalisten: wij nemen geen genoegen met oppervlakkigheden maar graven door. 
  • Wij hebben elk 5000 euro nodig om fatsoenlijk te kunnen werken zonder de stress van ‘kan ik die rekening wel betalen deze maand’: ieder zijn deel. Dus geef ons wat van je liefde. Er is geld zat in de wereld, maar het ligt meestal wat weg te rotten op de verkeerde plaats.
  • Bij ons krijg je het meeste informatie-rendement per euro dat je kunt bedenken.

Wat je donatie dan oplevert?
 Eigenlijk heb je daar helemaal niets aan, het resultaat van onze noeste arbeid: je krijgt er niet meer geld door, sociale status en wat je daar vervolgens mee wilt doen. De tanker van ‘klimaat’ is niet meer te keren, behalve door de wal die ‘Nederland failliet’ is, de totale uitholling van overheidsgezag dankzij particulier belang dat publieke plicht werd, en burgeroorlog.

Ook zijn de meeste van onze politici enkel met zichzelf bezig, dus denk niet dat je aan ‘de politiek’ iets hebt, of dat die iets betekenen kan als je met ons boekje wappert; onze nationale politici hebben rond de installatie van Agenda 21 (Nu 2030 Agenda) ook nooit iets te vertellen gehad. Want de lijnen lopen via mondiale conferenties, World Economic Forum, instituten, de VN en Brussel.

Iedereen die ook maar meent dat hij/zij op basis van massamedia besluiten kan nemen, die leeft nog in het stenen informatie-tijdperk. De meeste van onze politici doen dat nog steeds.

Wat krijg je wel?

Het redelijke weerwoord op Merchants of Doubt, of ‘De Twijfelbrigade’. Wij brengen de bruine arm van Groen wat overzichtelijker in kaart. De top van de klimaat-pyramide op basis van bewijs en kennis van zowel klimaat als basaal menselijk gedrag, ook een Zweedse onderzoeker assisteert ons. Ik zit beter in het geld/ideologie-verhaal, terwijl Marcel de technische zin- en onzin van klimaat mooi kan scheiden.

Eindproduct is dan een boek met jouw naam in het dankwoord, waarmee je in ieder geval nog kunt lezen WIE jouw naaien met duizenden euro’s per jaar uit naam van ‘het klimaat’, wie uiteindelijk de vernietiging van onze natuur op hun geweten hebben.

Je krijgt een geïnformeerd J’ Accuse, ontzettend urgent, maar wat je in massamedia nooit zult lezen, omdat journalisten gewoon intellectueel lui en dom zijn/mentaal ontoerekeningsvatbaar naar de wijze woorden onzer Heiland: vergeef hen Heer, zij weten niet wat zij doen.

Wetenschapsjournalisten, dat zijn ook zjoernaliesten. Maar dan met hersens. Dus kun je van ons beter verwachten. Het zal saaier en droger zijn opgeschreven dan je hier in mijn tekstuele uithalen gewend bent. Zodat je meer zereneus genomen kan worden ofzo.

En zo met onze expertise gecombineerd, kun je dan goed overzicht krijgen waar wetenschap ophoudt en financieel opportunisme regeert.

Je moet niet de illusie koesteren/zo idealistisch zijn, dat je aan de mainstream iets kunt bijsturen, of dat ons werk iets verandert. Dan heb je miljarden euro’s nodig aan propaganda-budget.  Terwijl wat mensen als dierbaarste der eigen opinies koesteren, meestal een standpunt uit massamedia is waarvoor een belangenclub betaalde.

Zonder miljarden kun je de ruimte in de hoofden van de massa niet huren, zoals clubs als de Postcode Loterij bijvoorbeeld deden in hun steun aan Agenda 21-NGO’s. Al die mensen met hun dierbaar gekoesterde opinies, die ze slechts papegaaien uit de krant of van de tv af….

Ach ja..

De Kli-Mammon-hypothese
Voor die werkhypothese- Het Grote Geld regeert- Kli-Mammon hebben we geen buitenaardse wezens nodig en Dan Brown-achtige theorieën over geheime genootschappen.  Ook al bestaan zulke occulte clubs natuurlijk wel.

Zoals ook de Thuler Gesellschaft met ecoloog Ernst Haeckel aan de basis stond van de Nazi-partij. Dus wat ik de Klimazi’s noem, totalitaire duurzamen, zij hebben ook een vrijmetselarij-achtige ‘1 wereld’-ideologie met fascistische inslag. En ze sporen ook niet helemaal. En dan bedoel ik dus: echt van het padje af… .

Maar eerst moet het geld in kaart. De meeste aanwijzingen die de Kli-Mammon-werkhypothese ondersteunen liggen gewoon op straat, als je eenmaal weet waar je moet kijken. En je prikt door het rookgordijn van de door het grote geld bezeten mainstream-media heen.

Hier draait het om…de biljoenen euro’s publieke investeringen die wij moeten ophoesten voor particulier deelbelang, alles gerechtvaardigd met wollig Miss World Proza over wereldvrede

Samengevat dus: Kli-mammon-hypothese= Anglo-Amerikaanse Geld-elite x Basaal menselijk gedrag.

Eigenlijk een enorme open deur, maar toch is er bijna niemand geweest die ‘m open trapte in de Nederlands-talige informatiewereld. Wie behoefte heeft aan meer duiding: die schreef ik vanochtend al op, maar dan wordt de tekst te lang. Kortom: niet alleen de bankiers willen je geld. Wij, 2 wetenschapsjournalisten willen OOK je geld.

Want ja, anders moet je ook prostituee worden voor een belangenclub, of als zo’n metroman-wetenschapper met canvas-heuptas heel ‘bezorgd tonen over de duurzaamheid’. Dus help ons zelfstandig blijven, en verrijk daarmee ook jezelf!