NNV dreigt mee te gaan surfen op klimaathype

De Nederlandse Natuurkundige Vereniging dreigt nu ook te gaan meesurfen op de klimaathype. Hieronder een redactioneel commentaar van Wim Verkley, dat in het blad van de Vereniging verscheen. Daarna een reactie daarop van Kees le Pair. De reactie van Le Pair werd geweigerd! Maar gelukkig is er nog Climategate.nl.

De Nederlandse fysici en het klimaat

(NTvN 83, nr. 6 juni 2017, ‘editorial’)

Men stelle zich het volgende tafereel voor: een conferentietafel staat tot net onder het tafelblad in het water. Op de tafel is de tas van de voorzitter zichtbaar en een bordje met daarop: COP World Conference (on) Climate Change. Boven de tafel hangen donkere wolken waaruit zware regen neerdaalt op de conferentiegangers. Eén regendruppel trekt de aandacht omdat die prominent uiteenspat op het kale hoofd van de voorzitter. De conferentiegangers zitten noodgedwongen in roeibootjes, waarbij er een is die tegen de ander zegt: “Toch, wetenschappelijk gesproken, het kan toeval zijn.”

Zó bezag in november 2000 de cartoonist van de Volkskrant, Jos Collignon, de in Den Haag gehouden klimaatconferentie onder het voorzitterschap van Jan Pronk, destijds minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Ik vind het nog steeds een meesterstuk van tekenkunst, maar vooral ook van een trefzeker gevoel voor de dramatiek van de situatie: een Nederlandse minister, bekend om zijn gedrevenheid, die probeert afspraken te maken die de opwarming van de aarde en de stijging van de zeespiegel moeten beperken in weerwil van economische belangen en de opvatting dat het allemaal wel meevalt.

We zijn nu zeventien jaar verder en de situatie is er niet minder dramatisch op geworden. De ernst van de zaak wordt onderstreept door een recente collectieve uitspraak over de opwarming van de aarde, ondertekend door drieëndertig meteorologische verenigingen uit de hele wereld [1]. De klimaatconferentie in Parijs van eind 2015 heeft laten zien dat ook veel regeringsleiders het probleem nu serieus opvatten. Maar er zijn inmiddels krachtige tegenbewegingen ontstaan. Zoals in Amerika, waar het federale agentschap voor de bescherming van de volksgezondheid en het milieu (EPA) onder leiding is komen te staan van een klimaatscepticus en zal moeten inkrimpen. Kortom, de toekomst van het klimaatbeleid is allerminst zeker.

Juist vanwege de voortdurend veranderende politieke realiteit is het belangrijk dat de wetenschappelijke inzichten met betrekking tot klimaatverandering door de academische gemeenschap breed en consequent worden uitgedragen. Ook de Nederlandse fysici hebben hierin een grote verantwoordelijkheid. Ik vind het daarom jammer dat de Nederlandse Natuurkundige Vereniging ervan heeft afgezien om met een duidelijk standpunt in de openbaarheid te treden en zich in plaats daarvan neutraal opstelt. Vreemd, omdat de vereniging zich in het voortreffelijke gezelschap zou hebben bevonden van de American Physical Society [2] en een groot aantal andere geleerde gezelschappen zoals de Engelse Royal Society en het Institute of Physics [3]. En recentelijk zijn daar dus een groot aantal meteorologische verenigingen bij gekomen.

De leefbaarheid van de aarde staat op het spel en men kan beter overbezorgd zijn dan nalatig. De geschiedenis zal niet mild oordelen als blijkt dat die twee conferentiegangers in het roeibootje van Jos Collignon Nederlandse fysici waren.

Wim Verkley

1. www.rmets.org/collective-global-climate-statement-released-earth-day

2. www.aps.org/policy/statements/15_3.cfm

3. www.rmets.org/paris_climate_communique

 

Hieronder de reactie van Kees le Pair die werd geweigerd.

NNV & klimaat

De bevlogen hartekreet “De Nederlandse fysici en het klimaat” onder de dekmantel van een redactionele boodschap in NTvN 83, nr.6 behoeft een weerwoord. Men betreurt de intrekking van het bestuursvoorstel aan de vereniging om zich te voegen bij de verkondigers van mens geïnduceerde klimaatverandering (AGW). Ik huldig het principe: ieder heeft recht op zijn eigen bijgeloof. Maar in ons tijdschrift zou dat met fysische argumenten moeten worden verdedigd, niet met wat politici bekokstoven.

De druppels op het hoofd van conferentiegangers in de aanloop zijn tot daaraantoe. Al kosten ze wel veel ruimte in ons blad. Als argument telt het niet, hoogstens als illustratie van bevlogenheid. Dan komt een tweede niet-fysisch argument: Jan Pronk had in het jaar 2000 gelijk. Deze minister van Ruimtelijke Ordening en nog wat trachtte toen de stijging van de zeespiegel en de opwarming van de aarde te keren. En nu 17 jaar verder, zo schrijft de redactie, is de situatie niet minder dramatisch. Doelt de auteur op de al 18 jaar niet toenemende temperatuur van de voor ons belangrijkste aardschil? Ik bedoel de metingen, niet de verbuiging ervan door NOAA. Is dat te moeilijke fysica voor een ‘editorial’? Jan Pronk ken ik niet als klimaatfysicus. Hij was ooit econoom.

Het volgende argument is dat van de meteorologische verenigingen en de niet om hun fysisch inzicht uitblinkende deelnemers aan de klimaatconferentie in Parijs, die de schrijver aanduidt met ‘regeringsleiders’. Als toegift wordt ook het standpunt van de ‘American Physical Society’ aangehaald. Dat het die vereniging talloze leden heeft gekost en dat in dat land ca. 30.000 onderzoekers, waaronder Nobelprijswinnaars zich tegen de AGW-hypothese hebben gekeerd, is geen fysisch- maar een beleidsargument.

De verzekering aan het eind dat de leefbaarheid van de aarde op het spel staat, is een angstargument, alweer niet fysisch. Het is slechts iets waarvan politici graag gebruik maken om het volk achter zich te scharen. En dat de geschiedenis slecht over kritici zal oordelen is een staartbijt roep. Het kan zowel de ene als de andere partij treffen. Het zegt niets over het gelijk van een van beide partijen.

Het klimaaat verandert. Dat doet het al miljarden jaren. De laatste 15.000 jaar is zonder menselijk toedoen de zeespiegel 120 m gestegen. Van alle parameters die de temperatuur en de verandering ervan in onze aardschil bepalen, houden AGW-ers alleen broeikasgassen verantwoordelijk. Dat is een simplificatie natuurkundigen onwaardig. Wij weten best dat alles met alles samenhangt. CO2 als een van de vele factoren sluit daarom geen verstandig mens uit. Maar de vraag is: hoeveel? Alleen al de interne temperatuurverevening op een bolletje als de aarde – zee- en windstromen plus dag en nacht verevening – beïnvloedt de gemiddelde temperatuur drie à vier keer zoveel als de atmosferische deken. Fysici moeten het vraagstuk ontrafelen, niet politici naar de mond praten. Wanneer Nederland ‘Parijs volgt’, zal dat als het IPCC gelijk zou hebben, over honderd jaar de temperatuur stijging 0,0004 K beperken, indien de maatregelen effect zouden sorteren, wat niet het geval is. En dat kost ons tussen nu en 2023 > € 100 miljard.

C. (Kees) le Pair

EEN WOORDJE NA
(met de e-appreciatie van de hoofdredacteur van het NTvN)

Op mijn vraag de bovenstaande reactie in het tijdschrift te plaatsen kwam onderstaand antwoord:

From: Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde
Sent: Tuesday, July 25, 2017 2:12 PM
To: clepair@casema.nl
Subject: Re: Editorial

Geachte heer Le Pair,

Ik heb recentelijk met de eindredacteuren van NTvN overleg gehad over uw reactie op de Editorial van dhr. Verkley. Uit dit gesprek begrijp ik dat er al eerder ‘issues’ zijn geweest rondom reacties van uw zijde.
Daarnaast heb ik als voormalig lid van het NNV-bestuur zijdelings meegekregen dat uw communicatie met betrekking tot de klimaatdiscussies regelmatig als onaangenaam ervaren werd.
Ook in de reactie op de editorial van Verkley ervaar ik een onprettige, sterk cynisme ondertoon, die ik niet geschikt vind voor het NTvN.
Op grond van bovenstaande hebben we besloten de reactie niet te plaatsen.

Met vriendelijke groet,
Henk Swagten,
Hoofdredacteur NTvN

 – – –

Tja, het klimaat maakt me cynisch. Hij heeft gelijk. Maar wat moet ik met een natuurkundige vereniging die op grond van niet-fysische argumenten het land, dus mij, een kant op wil sturen die ons tot 2023 meer dan 100 miljard euro kost?

Voor de geïnteresseerden plaats ik hieronder twee plaatjes met gemeten parameters van de Aardse temperatuur (gemeten en de door het IPCC voorspelde) en van de wereldwijde zeespiegelstijging.

Het plaatje van Roy Spencer is al weer een paar jaar oud. Intussen is in 2016 de temperatuur een korte tijd hoger geweest dan de trendlijn van 1998 -2015. Dat effect wordt allerwegen toegeschreven aan El Niño. Het laatste halfjaar is de temperatuur terug naar het niveau van de genoemde trendlijn.

Is het een wonder dat een fysicus de stijging van het zeeniveau met 18 cm/eeuw, die al eeuwenlang hetzelfde is, niet toeschrijft aan het menselijk wangedrag? Maar wat ik wel zie, is een overeenkomst tussen het bestuur van de Natuurkundige Vereniging en zijn redactie met Rijkswaterstaat. Die berichtte een tijdje geleden op zijn webstek dat ze helaas geen snellere zeespiegelstijging kon melden dan de al eeuwenlang gemeten stijging van 18 cm! Nu ja, Rijkswaterstaat doet het wel iets beter. Daar meldden ze tenminste wat ze hadden gemeten. Bij de natuurkundige vereniging nemen meningen de plaats van metingen in. Trendy is dat wel natuurlijk.

C. (Kees) le Pair

 Bron hier.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.

Door | 2017-07-31T15:08:53+00:00 30 juli 2017|74 Reacties

74 Reacties

 1. Harry van den Berg 30 juli 2017 om 17:50- Antwoorden

  En zo belanden we meer en meer in de Groene Middeleeuwen, waar zelfstandig denkers op de denkbeeldige biobrandstapel verdwijnen.

  Overtuiging gaat voor feiten, geloof en ideologie boven logica en daaruit voortvloeiend het doodzwijgen van onwelgevallige opinies, feiten en gebeurtenissen.

  Of het nu de EU/euro, de islam of “duurzaam” betreft: de MSM is spreekbuis van de macht geworden in plaats van onderzoekende luis in de pels.
  Gelukkig is er de vrijheid op hert internet. Nog wel

 2. John 30 juli 2017 om 18:09- Antwoorden

  Typische een groene reaktie. Subsidiegelden in de oren stoppen en lalalalala roepen.

 3. Scheffer 30 juli 2017 om 19:25- Antwoorden

  Waar begin je repliek bij met zo’n schokkend relaas: Jan Pronk is zeker niet bekend geworden als klimaatwetenschapper en ook niet als econoom, maar wel als een politiek bevlogen Jan Flater die zeer nauw bevriend was met dictator Robert Mugabe die Zimbabwe als vruchtbaar land in 35 jaar volledig naar z’n moer heeft geholpen.

  Maar erger is, dat de echte kritische wetenschap naar z’n moer is bij het KIVI. De laatste jaren is het KIVI-bestuur op Trotskistische wijze politiek geïnfiltreerd met onwetenschappelijke argumenten en politieke dogma’s, bovendien nu terechte fundamentele kritiek afketsend.

  Het lijkt erop dat het KIVI heeft afgedaan als onafhankelijk kritisch denkende wetenschapsvereniging, of een paar foute KIVI-bestuursleden moeten eruit geschopt worden om het tij te keren.

 4. Boels 30 juli 2017 om 19:44- Antwoorden

  Pretfiguren bezetten voorzitterstoelen, spreekbuizen (dioden, geen tri- of pentodes 😉 ), directiezetels en staatscomissariaten.
  Liefst met een alpha- of halvebeta-opleiding zonder onderzoekservaring.

  Men beseft niet dat toegepaste wetenschappers strengere normen moeten hanteren dan die waarmee klimaatwetenschappers wegkomen.
  De eerste groep moet emotieloos met werkende oplossingen komen en de tweede groep mag emotievol uit het dak gaan.

 5. Hugo Matthijssen 30 juli 2017 om 20:19- Antwoorden

  Boels
  Van een AZ1 maak je geen ECH81 (Triode-Heptode) .
  Wat we zien is dat de ambtenaren en de politieke bestuurslaag het belastingen verdeeld
  En toegepaste wetenschappers hun hand moeten ophouden.
  Maar om dan je ziel te verkopen.
  Er werden en worden veel “groene”beloften gedaan die stuk voor stuk op drijfzand berusten.
  het bolwerk begint als af te brokkelen.
  Volkskrant wordt voorzichtig wakker het werd tijd.
  Een stukje uit hun tekst:
  “Een probleem is dat zonne- en windcentrales zelden op volle kracht draaien. Daarom is 500 duizend megawatt opgesteld vermogen nodig. Dat is twintig keer meer dan wat er nu in Nederland staat opgesteld, inclusief alle kolen- en gascentrales, aldus de energiehoogleraar.

  Technisch is het misschien wel mogelijk, stelt Turkenburg, maar het wordt wel vreselijk duur. Zeker als er ook nog vermogen nodig is voor de productie van duurzame waterstof. Hij noemt het opmerkelijk dat niemand in Nederland grondige studies heeft uitgevoerd naar de vraag of we onze energievraag met hernieuwbare energie kunnen dekken.”
  Waarom is daar geen journalist opgekomen???????

  “We moeten volgens Turkenburg niet alleen alle opties voor duurzame energie onderzoeken, maar ook toepassing van aardgas en biomassa, waarbij de vrijkomende CO2 ondergronds wordt opgeborgen. ‘Zonder deze opties is de realisering van het klimaatakkoord in Parijs niet mogelijk’, stelt hij.”

  En bij de volkskrant weten toch zo langzamerhand wel dat we moeten ophouden met bossen verbranden dat is contra productief wat CO2 betreft.

  https://www.volkskrant.nl/binnenland/we-keken-een-week-lang-naar-de-pioniers-van-de-groene-revolutie-wat-komt-er-van-die-initiatieven-terecht~a4508703

  • David 30 juli 2017 om 22:02- Antwoorden

   [Hij noemt het opmerkelijk dat niemand in Nederland grondige studies heeft uitgevoerd naar de vraag of we onze energievraag met hernieuwbare energie kunnen dekken.”]
   Religieuze stellingen behoeven geen onderbouwing (kan ook niet, geloof immers) Religieuze waarheid = consensus. En dreiging met natuurgeweld.

  • henkie 30 juli 2017 om 23:33- Antwoorden

   Beste Hugo,
   mooie metafoor. Maar ik ben in het bezit van een originele 955 eikel-triode. Wat in deze context wellicht een overdosis aan ironie is 😉
   http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/P2000/955.pdf

   met vriendelijke groet, gekke henkie.

  • ducdorleans 31 juli 2017 om 16:59- Antwoorden

   Uit het Volkskrant artikel …
   “Het huidige energie-eindverbruik in Nederland is ruim 2.000 petajoule. Uitgaande van een ambitieuze doelstelling wekt zonne-energie straks 500 petajoule op en offshore windenergie 2.000 petajoule, rekent Sinke voor. ”

   in 2014 was de “final” consumption in the Netherlands 56740 ktoe … laten we dat cijfer maar gebruiken, en niet de TPES, want wat bv. verbruikt wordt in thermische centrales hoeven we niet meer – die zijn immers allemaal weg ! – , en stel dat dat ook nu nog altijd dat is … 56740 ktoe = 2375 PJ … is 2375 “ruim 2000”, of is dat iets meer dan “ruim 2000” ? we zullen ons maar niet bezig houden met dergelijke details …

   in 2014 was +/- 1000MWp zonnepanelen geïnstalleerd … de schatting voor eind 2016 was het dubbele … in 2014 produceerden die zonnepanelen 785 GWh, of 2.8 PJ … bij dus een verdubbeling is dat eind 2016 5.6 PJ … van 5.6 naar “500 petajoule” op papier is een kleine stap … gewoon de komma een paar plaatsen opschuiven en klaar is kees … gaat dat echter in de praktijk ook zo makkelijk gaan ?

   geïnstalleerd windvermogen in 2014 was 2865 MW … die zorgden voor 5797 GWh aan elektriciteit … of 20.9 PJ … Eind 2016 was de schatting 4240 MW, dus 50% meer dan 2014 en dus 31.4 PJ … dan van 31.4 PJ naar “2.000 petajoule” is weer op papier, weer met diezelfde komma, weer simpel … Maar hoe dat in de werkelijkheid zal gaan ?

   Zonnepanelen maal 100, windmolens maal 60 … zodat je een gedeelte van de tijd 95% van de productie moet weggooien, en op windstille winternachten nog altijd 100% backup moet hebben van thermische centrales … min misschien één enkel percentje, omdat dat opgeslagen was in de powerwalls II van Elon …

   Klimaat, groenachtig, hernieuwbaar … al die nieuwe, “slimme” zaken hebben een absolute hekel aan cijfers … hebben lak aan het correcte gebruik van de komma … negeren volledig de kostprijs van zoiets … en l*llen er maar wat op los …

   Het kan ook zijn dat de bepaalde ledjes op het rekenmachientje van prof. Sinke niet meer correct werken …

 6. Dick Thoenes 30 juli 2017 om 21:34- Antwoorden

  Er zijn geen wetenschappelijke argumenten voor het idee dat de mens het wereldklimaat wezenlijk kan beïnvloeden. Dit idee wordt verkondigd door politici en wordt nagepraat door de pers.
  Ik citeer in dit verband H.L. Mencken:
  “The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary”.
  Een vereniging als NNV zou zich moeten beperken tot wetenschappelijk verantwoorde uitspraken.

  • Hans Erren 30 juli 2017 om 23:51- Antwoorden

   Dick, dat is te kort door de bocht, ik zou het formuleren als: “Er loopt een felle wetenschappelijke discussie over het idee dat de mens het wereldklimaat wezenlijk kan beïnvloeden. De aanwijzingen worden steeds groter dat die invloed klein is en voornamelijk positieve effecten heeft.”

   • Henk 31 juli 2017 om 07:51- Antwoorden

    Dick,

    Ik was nog op zoek naar die astronomen die afkoeling voorspelden….

    Heb je nog namen en publicaties voor me, of zijn die afwezig?

    En als die dan afwezig zijn kun je dan dit

    ” Hij ging niet in op mijn argumenten, gaf geen tegenargument, toonde dat hij het verhaal niet begrepen had en verklaarde dat er van mijn verhaal weinig klopte. ”

    Even intrekken?

   • Henk 31 juli 2017 om 08:18- Antwoorden

    Hans,

    er loopt trouwens helemaal geen felle wetenschapplijke discussie. De mens beinvloed het klimaat, het is extreemly likely dat de klimaat gevoleigheid > 1.5C en het is ook extreemly likely dat opwarming van > 2C boven pre industrieel negatieve gevolgen gaat hebben.

    Nu kunne je natuurlijk gewoon zeggen na ons de zondvloed en dat is een standpunt wat ik kan accepteren, maar niet zeggen dat de mens geen invloed heeft

    • Hans Erren 31 juli 2017 om 10:11- Antwoorden

     Er verschijnen er heel wat wetenschappelijke papers over de grootte van de climate sensitivity, en die waarde wordt steeds lager Henk.

 7. Hugo Matthijssen 30 juli 2017 om 22:42- Antwoorden

  Maar heulen met de macht levert een heel comfortabel leven op.

  • Henk 31 juli 2017 om 10:27- Antwoorden

   Inderdaad de baantjes bij de verschillende conservatieve “think tanks” worden uitstekend betaald

 8. dwk 31 juli 2017 om 00:47- Antwoorden

  https://www.youtube.com/watch?v=x-UA4GVlUJU

  Beste reizigers en reizigsters,

  als mijn google mij niet in de steek laat werd dat stuk geschreven door Wim Verkley werkzaam als klimaatmodel-couturier bij het KNMI.

  Welnu; als ze ergens weten uit welke hoek de wind waait is het daar wel.

 9. cadelange 31 juli 2017 om 08:56- Antwoorden

  Nog wat aanvullende informatie:
  http://climategate.nl/2017/04/02/nnv-bestuur-manipuleert-vrolijk/

  Kees de Lange

 10. Henk 31 juli 2017 om 09:08- Antwoorden

  En nog even inhoudelijk op de grafiekjes van Le Pair

  Natuurlijk laat het plaatje over de zeespiegel stijging een constante stijging zien over de af gelopen 6000-7000 jaar, dat is echter <> 30 cm per eeuw, wat weer een versnelling is tov de 18 cm de Cees Le Pair claimt

  https://tamino.wordpress.com/2017/07/25/sea-level-rise-has-accelerated/

  Voor iemand die dit beweert “Maar in ons tijdschrift zou dat met fysische argumenten moeten worden verdedigd”

  Lijkt me wel dat huij de feiten op een rijtje moet hebben voordat hij met modder gaat gooien

  • Hans Erren 31 juli 2017 om 14:46- Antwoorden

   Langs de Nederlandse kust is de stijging onveranderd 14.6 cm per eeuw
   https://klimaathype.wordpress.com/2009/01/03/de-zeespiegelstijging-van-prof-bloemers/ 30cm per eeuw is geen lange termijn trend, en er is ook geen versnelling gemeten.

   • Henk 31 juli 2017 om 15:56- Antwoorden

    Er is dus wel een duidelijke versnelling wereldwijd (misschien niet in Den Helder, maar dat is nog steeds niet de wereld), kijk maar naar de figuur van Kees en trek een lijn van 18cm/ eeuw vanaf 0

    En alle modellen laten verdergaande versnelling zien en geen enkel model verwacht het terug zakken naar de 18cm per eeuw

    • Ronel 31 juli 2017 om 16:02- Antwoorden

     Modellen, modellen, modellen.
     Henk, we leven niet in een model, we leven in de echte wereld, en in die wereld kan ik géén enkele peilschaal vinden die een duidelijke versnelling aan geeft. Ik heb jou al eerder gewezen op : http://climate4you.com/SeaTemperatures.htm#Sea-level%20from%20tide-gauges
     Maar dat doe jij af met “cherry-picking”.
     En wat jouw satellieten zeggen boeit me ook niet want ook die maken gebruik van een rekenmodel ter interpretatie.

    • Henk 31 juli 2017 om 16:20- Antwoorden

     Ronel,

     Ik heb je ook toen al gewezen op het werk van Church & white die alle peilschalen hebben gebruikt. Jammer dat je niet zo kritisch dat je kritisch kijkt naar climate4you

     Inderdaad climate4you doet aan kersenplukken

     Vreemd dat “skeptici”geen probleem hebben met satelieten als het gaat om UAH (maar dan weer wel met RSS) maar dan weer wel met de satelieten voor het zee nivo (terwijl de overeenkomsten heel goed zijn)

    • Hans Erren 31 juli 2017 om 17:20- Antwoorden

     Church and white is al weer achterhaald, er is geen versnelling.
     https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2017/06/29/is-the-rate-of-sea-level-rise-accelerating/

    • Henk 31 juli 2017 om 17:34- Antwoorden

     Als we het vergelijken met de rest ban het Holoceen is 18cm per eeuw een versnelling

    • Hans Erren 31 juli 2017 om 17:52- Antwoorden

     Je hebt gelijk, maar dat is niet wat alarmisten met versnelling bedoelen.

 11. bart 31 juli 2017 om 10:41- Antwoorden

  beste dick…..ik vind henks vraag van kom ns op met die papers gerechtvaardigd……. of zie ik iets over t hoofd en beste henk….mij valt op dat t weer n emeritus hoogleraar is die met kritische noten komt…of zie ik dat alleen?….mvg…bart.

  • Hans Labohm 31 juli 2017 om 10:58- Antwoorden

   Bart,
   Henk is over het algemeen goed in het vinden van pro-AGW-informatie op internet. Bij kritische informatie lukt hem dat kennelijk minder. Ik heb al eerder aan de speculaties van astronomen over toekomstige afkoeling aandacht geschonken. Dat was waarschijnlijk voor ‘jouw tijd’. Als trouwe bezoeker moet Henk die hebben gelezen. Henk vraagt dus naar de bekende weg.
   Maar goed. Hier is zo’n verwijzing:
   https://www.iceagenow.com/Headed_for_a_Grand_Solar_Minimum.htm

   • Henk 31 juli 2017 om 11:30- Antwoorden

    Hans,

    dat er een solar minimum aankomt daar was ik eht al mee een, dus dat hoef je me niet te vertellen. Het gaat er om dat , volgens Dick, de astronomen afkoeling verwachten. En dat betekend dat er ergens dus een astronoom is die regens in een wetenschappelijke publicatie (dus niet in een blog) afkoeling vorspeld.

    De eerste naam van Dick, Zharakova, doet dat definiteif niet (en heeft zich zelfs gedistantieerd van mensen die haar studie zo interpreteren)

    De eerste naam op het lijstje van iceage now (weer een blog) is van Cees de Jager en die heeft in ene paper uit 2013 die specifiek gaat over de relatie tussen de zon en het klimaat het volgend opgeschreven

    “This is done for the period 1610 (beginning of systematic sunspot observations) till present with an extrapolation to 2015. It is found that from 1610 till about the first half of the 20th century the variation of the long-term average terrestrial ground temperatures is chiefly due to the variation of solar activity, ”

    Dus tot het midden van de vorige eeuw was het vooral de zon, iets wat weinig wetenschappers zullen bestrijden. Dit betekend natuurlijk niet dat het alleen de zon was en hij laat dus bewust ruimte voor een antropogene component in de eerste helft van de vorige eeuw.

    Dan komt er iets vooruit kijkend

    ” It results in a slowing down of the rise of
    Temperature after ~2005. ”

    Dus duidelijk geen afkoeling.

    Iets wat Dick dus beweerde

    http://www.cdejager.com/wp-content/uploads/2013/10/2013-CdeJ-HN-Sun-climate-NS-5-1112.pdf

    Ik vraag dus niet naar de bekende weg, want iedere keer als ik een claim controleer dan blijkt dat de onderliggende literatuur de lading niet dekt

    • Henk 31 juli 2017 om 11:54- Antwoorden

     En een heel vlot minnetje als ik weer eens een keurig inhoudelijk antwoord schrijf en weer eens geen enekel goede reden waarom.

     Zo gaat het natuurlijk lekker

    • Henk 31 juli 2017 om 12:47- Antwoorden

     Hans,

     “As a result, the Earth has, and will continue to have, a negative average annual energy balance and a long-term adverse thermal condition.”

     Maar jammer genoeg is dat niet waar want de energie in het systeem neemt ook nog steeds toe.

     https://www.nodc.noaa.gov/OC5/3M_HEAT_CONTENT/

     Dus al weer door de realiteit in gehaald.

     Natuurlijk een boek en geen wetenschappelijke publicatie.

    • henkie 1 augustus 2017 om 01:05- Antwoorden

     Beste Henk,
     je blijft me verbazen. Zowaar een enigszins consistent verhaal met verwijzingen. Je stijgt boven jezelf uit! Chapeau! Maar wel een paar problemen. Zharakova kan ik niet vinden,ook niet via Google. Dus ik snap niet wat je wilt zeggen. Zorg er voor dat je info klopt. met vriendelijke groet, gekke henkie.

   • bart 31 juli 2017 om 14:08- Antwoorden

    idd hans….ben nog n groentje op dit vlak en dick had hans moeten zijn….was net wakker…sorry…mvg..bary

 12. dwk 31 juli 2017 om 10:51- Antwoorden

  Heel vroeger had je de Mounties.

  Die korte dikke en dan “de aangever”. Die heette Renee.

  Nu hebben we Henk en Bart.

  Oftewel: Neem je moeder in de maling.

  • bart 31 juli 2017 om 14:10- Antwoorden

   2e sorry van vandaag….ik vat m niet echt dwk…mvg…bart.

 13. Pieter 31 juli 2017 om 12:20- Antwoorden

  De NNV is dus duidelijk een club, die van kritiek houdt, zolang ze het er maar mee eens zijn. En dat soort lieden noemt zich wetenschapper.

  • David 31 juli 2017 om 12:35- Antwoorden

   [van kritiek houdt, zolang ze het er maar mee eens zijn]
   waar kennen we dat van? Democratie, referenda…..

   • Henk 31 juli 2017 om 12:48- Antwoorden

    Vooral “skeptici”hebben daar last van de NNV houd best van kritiek als het maar geen slecht onderbouwde talkingpoints zijn

    • Ronel 31 juli 2017 om 16:07- Antwoorden

     Henk, heb jij sceptici al eens horen oproepen tot een media boycot? Of AGW’rs uitsluiten van een discussie bijeenkomst?? Of sceptici horen zeggen dat AGW’ers in de gevangenis thuishoren of, nog erger, de doodstraf verdienen??

    • Henk 31 juli 2017 om 16:21- Antwoorden

     Ronel,

     jazeker, ik hoor regelmatig dat de “allarmisten” crimineel zijn en achter tralies moeten. En de “skeptici”worden niet uitgesloten, komen echter steeds weer met de zelfde langweerlegde onzin, geen wonder dat niemand luisterd.

 14. Hans Erren 31 juli 2017 om 13:38- Antwoorden

  De fysica geeft geen enkele reden tot actie, de parameters zijn veel te onzeker, de officiele klimaatgevoeligheid is namelijk al jaren 1.5 – 4.5 graden per CO2 verdubbeling. En economisch toekomstspeculeren over emissies is geen natuurkunde. Verder is kernenergie bewezen de veiligste manier om stroom op te wekken, en is windenergie niet opschaalbaar, dat zouden natuurkundigen ook moeten weten. Waar blijft het NNV pleidooi voot Thorium Molten Salt?

  • Henk 31 juli 2017 om 17:36- Antwoorden

   Misschien dat natuurkundigen liever geen klimaatbeleid voorstellen willen doen en dat aan de politiek willlen over laten terwijl ze wel de risico’s in zien van de natuurkundige kant?

  • ducdorleans 31 juli 2017 om 19:06- Antwoorden

   via een tweet van Steve McIntyre …

   https://ourworldindata.org/what-is-the-safest-form-of-energy/

   “It goes completely against what most believe, but out of all major energy sources, nuclear is the safest”

   wel spijtig van het prijskaartje … 🙂

 15. Bert Pijnse van der Aa 31 juli 2017 om 18:51- Antwoorden

  Ik heb pas de prachtig gemaakte serie over Einstein bekeken op National Geographic. Einstein was ook lid van een genootschap, maar een ander lid , met veel – politieke – invloed noemde hem een querulant en hield in eerste instantie succesvol tegen dat hij de Nobel prijs zou ontvangen. Nu zijn Einstein en Newton weer vervelende querulanten.

 16. Wiersma 1 augustus 2017 om 04:23- Antwoorden

  Ik zou van al die ‘klimaat wetenschappers’ nou wel eens weten wat de grote gemene deler is van het kunnen vasthouden van warmte. Oftewel: het kunnen omzetten van straling naar verhoogde staat van trilling wat wij ervaren als warmte.

  Want: dan ben je er snel uit namelijk. Dan is die hele ‘discussie’ over het ‘klimaat’ namelijk een totale non-discussie.

  Ik poneer hier als CO2 ontkenner de stelling: alleen massa kan warmte vasthouden. En CO2 heeft domweg (relatief) véél te weinig massa om warmte vast te kunnen houden.
  Althans in orders van grootte als 1 graadC/K of zo.

  Daarbij is CO2 ook nog eens een one-trick pony: het absorbeert een beetje midden-hoog, en zoals we allen weten zit er in een tweetertje het midden hoog weinig energie.
  Het zijn de bassen die er toe doen. Daar zit de energie in. Een zwarte asfaltweg kun je zien -en voelen!- als een bas(reflector).

  Maar het is -gek genoeg- bij straling niet alleen een kwestie van massa, maar ook van de kleur van het oppervlak. Een zwarte asfaltweg zal in de zon véél warmer worden dan een witte. Een spiegel? Zal niet eens warm worden door straling want die reflecteert zo’n beetje alle frequenties. Net als goedkoop huishoudfolie.

  Daarom heet een spiegel ook een spiegel: het reflecteert alle frequenties.
  Dus niet dat je in de spiegel kijkt je altijd alleen maar tegen een paarse/groen/rode kop aan kijkt. Behalve als je helemaal smoor bent: dan is de reflectie behoorlijk blauw.

  Lucht – en CO2 – is daarentegen een soort van omgekeerde spiegel: nagenoeg volledig doorzicht. Zoiets als de neglicé van uw minnares. (mede daarom is ze ook uw minnares: er valt weinig over te raden, u kiekt er dwars door heen, u weet precies waar u als Abraham de mossel mosterd gaat halen/te vinden is)

  En iets wat alles doorlaat houdt geen energie vast. Zoals de ruimte: daar is het loeikoud! Brrrr! Nou schijnt het dat CO2 wat gereflecteerde straling absorbeert.

  Oke. Dat is dan wel straling binnen een beperkte bandbreedte.
  Maar dan de vraag:
  HOE LANG houdt deze CO2 die straling vast? Want immers: straling komt en gaat met de snelheid van het licht.
  En als CO2 door die straling dan helemaal de bibbers krijgt, HOE LANG houdt CO2 die bibbers? Ik noem maar wat: je springt op een trampoline. Hoe lang blijft dat ding voortstuiteren? Of je steekt een rotje af in een betonnen parkeer kelder. Hoe LANG blijf je dat vuurwerk nog horen?
  Of je schijnt met een zaklamp in een volkomen ronde/bol spiegelkamer. Hoe lang blijft dat licht ‘rondzingen’? Of hoe lang blijft een veer van desnoods 100 meter lang nog natrillen als je die een klap geeft?

  Anders gezegd: hebben we het hier over milliseconden, seconden, minuten, uren, dagen, weken of maanden voordat ingevoerde energie is gedempt?
  Kortom: wat is het patroon? En waar is dat patroon dan weer toe te herleiden qua grote gemeenschappelijke deler?

  Zou het iets met massa te maken kunnen hebben?
  Kun je een olifant doodgooien met een pingpongbal? Een vrachtwagen van 30 ton? Waarom zijn kogels van lood en niet van piepschuim?

  De vragen zijn eigenlijk:
  Kun je met 0,13 gram CO2 per kuub lucht 1,3 KILOgram lucht (éxtra) opwarmen?
  Kun je met 0,13 gram CO2 per kuub lucht 1000 KILOGRAM per kuub (half/doorzichtig) water (éxtra) opwarmen?
  Kun je met 0,13 gram CO2 per kuub lucht 2,4 TON een kuub aarde (éxtra) opwarmen?

  Stel: je verdient al een 1 miljoen dollar per jaar, maar je baas besluit je loonsverhoging te geven van het equivalent aan man-made CO2 per jaar.

  Hoeveel verdien je volgend jaar? Om precies te zijn: 1.000.001 dollar per jaar.
  1 dollar meer dus. Dat is dus tien cent als je een ton per jaar verdient.

  Wel. De meeste mensen die zo’n loonsverhoging zouden krijgen, slaan per direct hun baas voor de kop. Want erger beledigd worden bestaat haast niet.
  Maar zo niet ‘klimaat wetenschappers’ hoor: die vinden deze verhoging zo ‘waanzinnig exceptioneel’ dat hemel en aarde bewogen moeten worden om deze ‘extreme vorm van kapitalisme in de kiem te smoren’.

  Afijn. Je hoort mij niet beweren dat we al niet in het jaar 2500 leven.
  U weet wel, van die film.

  Misschien een leuke IQ test voor politici, media en klimaat wetenschappers.
  – ik heb een emmer waar 2 liter water in past;
  – ik heb een emmer waar 7 liter water in past.
  Hoeveel emmers heb ik?

  Onder de goede inzendingen wort een vles Branwdo verlood! (zitten electrolytes in!!)

  • Henk 1 augustus 2017 om 07:33- Antwoorden

   Wiersma

   “Ik poneer hier als CO2 ontkenner de stelling: alleen massa kan warmte vasthouden. En CO2 heeft domweg (relatief) véél te weinig massa om warmte vast te kunnen houden.”

   Inderdaad daarom isoleert een loden jas ook beter dan dan een van ganzen veren

   Dag Wiersma! Volg eens een cursus natuurkunde op HAVO nivo en ga er niet van uit dat als jij iets niet begrijpt de specialisten het ook niet begrijpen

   • Wiersma 3 augustus 2017 om 02:42- Antwoorden

    @ Henk: “Inderdaad daarom isoleert een loden jas ook beter dan dan een van ganzen veren”

    Juist. In ruimtes waar straling wordt gebruikt (in ziekenhuizen op de kanker afdeling bijvoorbeeld) hebben ze toch echt dikke muren van lood. En niet van ganzeveren.

    Lucht daarentegen is een bijzonder goede isolator van warmte of kou. MITS deze lucht stilstaat/ ‘gevangen’ zit. (!!!) Denk hierbij aan wollen kleding, spouwmuren, dubbel glas etc. OF een broeikas…

    Een broeikas warmt ook helemaal niet extra op door CO2 maar doordat lucht stilstaat! Kortom: binnenlucht kan niet convecteren met de (koelere) buitenlucht.
    Zie ook een auto in de gloeiende zon zonder een open raampje waarin opgesloten honden het loodje leggen.
    En de politie een raam (lees: convectie isolator) gaat inslaan.

    Kortom: om CONVECTIE tegen te gaan is geen/nauwelijks massa nodig: een dun plastic zeiltje is al genoeg. Deur dicht, het tocht!
    Om (radioactieve) straling tegen te gaan heb je echt massa nodig zoals lood.

    Om energie te kunnen absorberen voldoet ook alleen massa. Pingpongbal versus betonnen muur.

    Ingewikkelder is het allemaal niet.
    Moeder Mavo brugklas materiaal.

  • cadelange 1 augustus 2017 om 18:11- Antwoorden

   Ik kan niet veel enthousiasme opbrengen voor deze bijdrage. Onder het mom van natuurkunde worden denkbeelden naar voren gebracht die weinig met serieuze natuurkunde van doen hebben. Dat draagt niet bij aan een verantwoorde discussie.

   Kees de Lange

   • Wiersma 2 augustus 2017 om 07:29- Antwoorden

    Mijnheer de Lange: reageerde u nou op mijn bijdrage?

    Toegegeven: ik ben nogal cynisch ja en ongetwijfeld een wat vreemde vorm van humor.

    Maar dat valt in het niet bij het volgende.

    Waarom bent u niet zwaar multimiljonair?

    De kerk maakt namelijk gebruik van een bepaald fenomeen waarvan ze wel weten dát het is, maar niet weten wát het is. Staat al in de Bijbel ten tijde van Jezus, en is een oud natuurkundig fenomeen.

    En we hebben het hier niet over klein bier.
    Huge business. Veel geld waard, al dan niet om juist je klep te houden. Sommige dingen moeten een mysterie blijven he? Dan hebben ze extra waarde.

    Kortom: u zou met uw kennis een eeuwenoud mysterie al lang hebben kunnen oplossen, maar u heeft dat niet gedaan.

    Wel. Wat zullen we doen. Ik heb u nu al voldoende hints gegeven en ik geef u een maand voorsprong.

    Als u het briefje niet schrijft aan u weet wel, die gast daar in het Vat, doe ik het uiteindelijk eens een keer.
    Jaja wordt dood of de gladiolen ja, kweet het.

    PS: mede daarom ben ik niet zo gauw geimponeerd door natuurkundigen. Waarom niet? Omdat ze allemaal iets over het hoofd hebben gezien.
    En MEDE hierdoor komt die veelbelovende 21ste eeuw dus ook niet van de grond. Op zijn minst ligt één schakel daarvan in de natuurkunde.
    En wat heeft dat met CG te maken?
    Hahaha! Misschien leg ik dat later wel eens uit.

    Hint: alles in het leven draait om energie jonges. Alles.
    Maar niet alles draait om ‘verbranding’. Om fusie zeg maar. Er zijn meer mogelijkheden/wegen die naar Rome leiden. Cold fusion. Wel. Zou het omgekeerde ook bestaan?
    Genoeg hints nu.

    De tijd gaat nu in. Elke natuurkundige mag meedoen.
    Je kunt voor een aardschok zorgen.
    Succes!

    • Henk 2 augustus 2017 om 07:49- Antwoorden

     Toegegeven, je stukken zijn lang en niet onderbouwd van enige vorm van kennis van de natuurkunde. Ze hebben dan ook geen enkele toegevoegde waarde behalve om te laten zien dat je en veel tijd hebt en een ruime fatasie hebt en dat je geen enekele kaas hebt gegetene van natuurkunde.

    • cadelange 2 augustus 2017 om 14:21- Antwoorden

     Zucht…

    • Wiersma 3 augustus 2017 om 03:09- Antwoorden

     @Cadelange: Jaja, sorry voor mij lousy repliek. Excuus. Zie het als een #baddayattheoffice.

     Maar ik word zo af en toe best pissed van die hele CO2/klimaat ‘discussie’.

     Kort door de bocht: er zit iets van 100 ppm man-made CO2 in lucht en dat zou dan de aarde opwarmen. Yeah right.

     Het is een bankiers business model, bedoeld om geld te verdienen aan gebakken lucht en om economische controle over hele landen en continenten. DAAR zou de discussie over moeten gaan!!!

     Een niet over een paar moleculen CO2 die ook nog de kneus der kneuzen is qua absorptie. Alleen methaan is al een 40 keer ‘erger’ broeikas gas dan CO2, en N2O en NO2 zijn al 310 en 256 keer ‘erger’.
     Sommige CFK’s zijn wel 22.000 keer ‘erger’.

     Dus. Als 0,01% moleculen CO2 in lucht warmte zouden vasthouden dan nog zijn het de absolute losers qua opwarming.

     Het is daarentegen de absolute winnaar als het gaat om plantenvoeding. Yes! We have a winner!! 100%! Since the year 4.000.000.000 BC.

     Maar 0,01% / 310 * 33 graden K kom ik toch echt uit op ten hoogste 0,0000106 graad opwarming per 100 ppm CO2.

     Iets om je zorgen over te maken? Welnee! En daarom is die hele klimaatdiscussie door man-made CO2 dan ook een NON-discussie! En word ik daar wel eens pissed van? Ja. Daar word ik wel eens pissed van ja. Temeer omdat het mil/triljarden gaat kosten. Landschappen verwoest, en NUL ‘problemen’ gaat oplossen.

     Maar dat is dan ook precies de bedoeling.
     Newconomy 3.0: we are the product.

    • Wiersma 3 augustus 2017 om 03:58- Antwoorden

     @Cadelange deel 2:

     weet u wat nog een probleem is?
     Dat natuurkundigen nagenoeg alleen met natuurkunde bezig zijn, biologen alleen met biologie, en chemici alleen met chemie.

     Wat krijg je hiermee? Tunnelvisies.

     Het punt is: de (anorganische) aarde is in bepaald opzicht wel degelijk een soort van levend wezen. Het ‘ademt’. Het laat zelfs boertjes. Het burpt. Het piest. Het poept zelfs van alles uit. Leven heeft in feite die stijl gekopieerd. Zowel het anorganische als het organische leven maken gebruik van dezelfde energieen.

     Maar het is een kwestie van patroon herkenning. Zowel de aarde als planeet als levende wezens maken bovenal gebruik van de eerste atomen die werden gevormd door kernfusie. Je hebt het dan over waterstof, zuurstof, ijzer, koolstof, calcium en nog een paar. Simpele moleculen. Simpele verbindingen.

     De aarde beschermt zichzelf door (magnetisch) ijzer voor straling. Ijzer in het bloed transporteert zuurstof naar de cellen. Calcium wordt gebruikt voor stenen, koraalriffen alswel voor botten en tanden. Water is obvious. Koolstof is eveneens obvious.
     Verder heb je dan nog chloor, natrium, kalium etc. Allemaal simpele moleculen.
     Think big: think simple.

     Basic building blocks.
     CaCO3, HCL, Ca, H2O, O2, CO2, CH4 etc.

     Kortom: het organische leven heeft heel veel gekopieerd van het anorganische leven. Maar ik vind dat in geen enkele discussie terug.

     ALLES heeft met elkaar te maken!
     Als je het patroon maar ziet. Maar dan moet je wel verder kijken dan buiten je expertise gebied. En dat is nou juist wat ik mis in die hele klimaat discussie.

     En de GROTE grap is: de kerk heeft wel degelijk , honderden jaren geleden al, één zo’n patroon ontdekt. Niet dat ze weten wát het is, maar wel dát het is.
     Uiteraard zien ze dit als ‘wonder’, maar het is gewoon natuurkunde. Oh, én chemie. En dat zal dan ook de reden zijn dat zowel natuurkundigen en chemici hier niet op letten , want het resultaat ligt buiten hun eigen vak/denkgebied.

     Het laatste waar een vis zich wel bewust van is, is het water waarin hij zwemt.

     En dus vandaar die ‘rare vraag’ die ik stelde. Waarom heeft de religie duizenden jaren geleden al iets ontdekt waar de wetenschap nog steeds geen antwoord op heeft?

     En het meest hilarische is ook nog eens: het antwoord was vorig jaar gewoon op Discovery te zien, maar de LINK werd niet gelegd!!! Kortom: 2.000 jaar na dato werd het zelfde fenomeen gesignaleerd door de wetenschap, maar het ontging hun nog steeds aan nut en functie.
     Had iets met ijstijden te maken trouwens. Ijstijden ‘doen’ namelijk iets.

     Ik zal voor de gein nog een tip geven.
     U hebt vast wel eens van diamant gehoord. Is nogal kostbaar. Kunt u iets verzinnen dat kostbaarder is dan diamant?
     Tip: denk buiten uw vakgebied.

     1 woord is genoeg.

     (iedereen mag antwoorden hoor)

    • Henk 3 augustus 2017 om 07:44- Antwoorden

     Kunt u iets verzinnen dat kostbaarder is dan diamant?

     Een Wierma vrije discussie?

 17. […] heeft gekregen illustreert dit voorbeeld van de NNV waarbij kritische geluiden geweerd worden. Zie hier. Het is allesbehalve verheffend en verontrustend. Wie kun je dan nog vertrouwen? Het begint trekken […]

 18. Hetzler 1 augustus 2017 om 23:08- Antwoorden

  Ik verwonder mij over de reactie op het stuk van Le Pair. De term cynisch o.a. is relatief. Het is bedoeld als contrast met de werkelijkheid. Dit is waar het om gaat. Aan lieden die in een parallel universum leven heeft deze maatschappij niet zo veel. Onze huidige maatschappij lijkt in een dergelijk parallel universum te leven dankzij decennialange indoctrinatie door de milieubeweging. De toenemende ontwrichting van deze maatschappij en de vertraging van de welvaart in de ontwikkelingslanden valt de milieubeweging zwaar aan te rekenen.

  • Bart Vreeken 1 augustus 2017 om 23:55- Antwoorden

   Het verbaast me niet dat de NNV deze reactie niet geplaatst heeft. Het is op een ruziezoekende toon geschreven en het bevat diverse onwaarheden.
   Als je de opwarming van de aarde door CO2 dan eeen ‘bijgeloof’ wilt noemen, dan hoef je ook niet meer om een fysische onderbouwing te vragen, toch?
   Het riedeltje zat er al 18 jaar geen opwarming is is op deze site al vele malen weerlegd. Er spelen verschillende dingen: er zijn verschillende temperatuurreeksen, en er moet degelijke statistiek worden gebruikt. Sceptici gebruiken graag de UAH reeks, en dan liefst de versie 6.0 waarvan de trend naar beneden is bijgesteld ten opzichte van de vorige versie. Maar zelfs de UAH reeks laat een opwarming zien wanneer we naar het doorlopend femiddelde kijken, en dat is de meest degelijke methode. De jaren 2015 en 2017 waren de warmste ooit gemeten. Mede dankzij El Nino, maar dat hoort nou eenmaal ook bij het klimaat. De RSS reeks is recent herzien, en kaat nu juist een sterkere opwarming zien, Le Pair zou dat moeten weten.
   De bewering dat klimaatwetenschappers alleen CO2 en niet andere factoren meenemen aks verklaring voor de opwarming is te gek voor woorden.
   De beperking van de opwarming door alle maatregelen is beduidend groter dan de 0,00004 graden die LePair noemt. Dat is hier ook al meerdere keren aan de orde geweest. Het blijft nog steeds een klein getal, maar noem dan iets wat zinniger is.
   Los van de kritiek op de reactie van LePair heb ik ook kritiek op het redactionele stuk van de NNV. Wetenschappers moeten open blijven staan voor nieuwe kennis en nieuwe feiten. Er zijn wel degelijk nog een hoop zaken onvoldoende bekend in de werking van het klimaatsysteem.

 19. BOBBY 4 augustus 2017 om 14:21- Antwoorden

  Kan iemand mij helpen het eerste grafiekje met de zeespiegelstijging en temperatuurstijging te duiden?
  1) Waar komt deze data vandaan?
  2) Hoe kan ik het onderscheid vinden tussen gemeten en geforecast?
  3) Mag de grafiek iets groter? 😉

  Groet Bobby

  • ducdorleans 4 augustus 2017 om 19:09- Antwoorden

   @ Bobby ..

   in de wiki-link naar de oorsprong van de figuur, die Henk ons welwillend heeft aangewezen, kunnen we lezen:
   1. Copyright : This figure was prepared by Robert A. Rohde from published data, and is incorporated into the Global Warming Art project.
   2. This figure shows changes in sea level during the Holocene, the time following the end of the most recent glacial period, based on data from Fleming et al. 1998, Fleming 2000, & Milne et al. 2005. These papers collected data from various reports and adjusted them for subsequent vertical geologic motions, primarily those associated with post-glacial continental and hydroisostatic rebound.

   dan kan je google, of google scholar, gebruiken om die papers te vinden … meestal staan die online … velen zijn “open” en vrij leesbaar … anderen staan achter een pay wall …

   3. Fleming et al. 1998 staat op http://people.rses.anu.edu.au/lambeck_k/pdf/193.pdf … in dat artikel staan op pag. 339 de grafieken in zwart/wit … het is duidelijk dat de figuur die Rohde heeft gemaakt, op dezelfde cijfers is gebaseerd …

   4. Fleming et al 2000 kon ik niet direct vinden

   5. Milne et al 2005 staat op
   http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379104003002 achter een paywall …

   veel plezier …

   PS1 (en natuurlijk, als je de andere kant wil lezen … Henk geeft realclimate aan … waarin niets staat dat de figuur tegenspreekt … ze beginnen pas in 1700 … en voor de rest zijn het “projections” gebaseerd op modellen die door de programmeurs geprogrammeerd zijn om alarmistische uitkomsten te geven … wel, die programmeurs hebben hun werk goed gedaan …)

   PS2 zelfs het vrij alarmistische KNMI moet, waarschijnlijk node, bekennen dat de Nederlandse metingen een stijging aangeven, die NIET versnelt … “Zeespiegel Nederland : Regionale veranderingen in de zeespiegel kunnen sterk afwijken van het wereldgemiddelde. Ook de toekomstige veranderingen als gevolg van de opwarming van het klimaat zullen niet overal even groot zijn. Satellietmetingen laten zien dat het zeeniveau niet overal even hard stijgt. Langs de Nederlandse kust heeft het zeeniveau de afgelopen eeuw gelijke tred gehouden met het wereldgemiddelde. Er is geen tempoversnelling geconstateerd in de laatste decennia.” … https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/zeespiegelstijging ..

 20. BOBBY 4 augustus 2017 om 14:34- Antwoorden

  Oh en als we dan toch bezig zijn: ik vind het fijn als er niet verwezen wordt naar blogs of sites met een duidelijke voorkeur voor of tegen klimaatverandering. Verwijs dan naar de originele wetenschappelijke artikelen:
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128045886000203
  http://www.journalrepository.org//media/journals/PSIJ_33/2015/Dec/Parker922015PSIJ22017.pdf

  Alstublieft: 2 bonusartikelen 🙂

  Groet Bobby

  • Hans Erren 5 augustus 2017 om 03:07- Antwoorden

   Bobby, 90% van de wetenschapoelijke artikelen zitten achter een paywall, dan heeft een verwijzing niet zoveel zin.

  • Ook Boos 6 augustus 2017 om 11:15- Antwoorden

   Nou BOBBY, hier dan de officiële cijfers, wel zeespiegelstijging, maar geen dramatische en als bonus, de laatste 150 jaar bijzonder stabiel:

   http://www.clo.nl/indicatoren/nl0229-zeespiegelstand-nederland-en-mondiaal

   Nieuws en berichtgeving is altijd gekleurd, daarom is scepsis natuurlijk wel op zijn plaats…….

   • Henk 6 augustus 2017 om 15:47- Antwoorden

    Inderdaad is de Noordzee een proxy voor de hele wereld ……..

    “Over de periode 1993-2010 wordt een sterkere toename gevonden, namelijk van 2,8 tot 3,0 mm per jaar. “

    • Ook Boos 6 augustus 2017 om 21:52- Antwoorden

     Ja Henk, ze hadden ook de periode van 1955 tot 1983 kunnen benadrukken, maar dat deden ze niet, net als jij dat niet doet; een vorm van ontkenning trouwens

   • Scheffer 6 augustus 2017 om 17:49- Antwoorden

    Zee-proxy’s hebben een kenmerk met alle andere klimaat-proxy’s gemeen, dat niet veronachtzaamd mag worden; ze zijn per definitie onbetrouwbaar, worden misbruikt om falende (opwarmings-)theorieën te ondersteunen, missen ook de correlatie met andere toegepaste “klimaat”-proxy’s (zoals in geval van Mann’s Hockeystick-fraude) , en hebben zeker geen onbetwist wetenschappelijk causaal verband met CO2, klimaat, “duurzaam”. Ook de zeespiegel trekt zich al decennia niets aan van de alarmistische propaganda door de milieubeweging en door politieke “klimaat”-actiegroepen of door alarmistische gefabriceerde computermodellen vanuit het IPCC. https://climateaudit.org/2010/08/01/the-no-dendro-illusion/

    • André Bijkerk 6 augustus 2017 om 20:57- Antwoorden

     De klimaat proxies zijn wellicht nog een stuk onbetrouwbaarder dan je aanneemt. Het is per definitie een redenering van de bevestiging van de oorzaak (affirming the consequent fallacy) in de geest van: als het regent zijn de straten nat. De straten zijn nat, dus het regent..

     In de paleoklimatologie heeft men kans gezien zo’n beetje alle proxies als warm versus koud uit te leggen, terwijl er nog veel meer onbekende factoren zijn.

    • Scheffer 6 augustus 2017 om 22:12- Antwoorden

     Bijkerk, dit was vooral gericht tegen Henk zijn onwetenschappelijk gezwets over de Noordzee als zeespiegelstijging-proxy representatief voor de hele wereld. Natuurlijk zijn klimaat-proxy’s vooral stropoppen voor een reeds failliete opwarmingstheorie (C-AGW).

    • Henk 6 augustus 2017 om 23:14- Antwoorden

     Scheffer,

     Jouw vrien ook boos concludeerd op basis van de zeespiegel stijging in de Noordzee dat de stijging de afgelopen 150 jaar constant is ( hij neemt dus de Noordzee als representatief voor de wereld) echter uit dezelfde link van ook boos kan je ook de naar het mondiale verhaal kijken, en daaruit blijkt wel degelijk versnelling

     Maar gied dan moet je wel linkjes lezen natuurlijk

 21. dwk 6 augustus 2017 om 12:47- Antwoorden

  Lol: Henk, Bobby en de rest.

  • Scheffer 6 augustus 2017 om 14:31- Antwoorden

   Inderdaad, weinig ernst.

 22. […] Het hoofdartikel in Het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde bepleitte zonder fysische argumenten opnieuw een klimaatuitspraak. In mijn reactie was ik te cynisch. Die werd niet geplaatst. Mijn reputatie daar is alleen in het Engels te beschrijven. Beide stukken staan hieronder met een woordje na. (zie hier) […]

Geef een reactie