Schrikbeeld van Milieudefensie: lage inkomens slachtoffer van klimaatbeleid

Donald Pols, Milieudefensie.

Onder de titel, ‘Lage inkomens dreigen op te draaien voor klimaatkosten groen’, schonk Frank Straver in Trouw aandacht aan een noodkreet van directeur Donald Pols van Milieudefensie. Ik citeer:

Milieudefensie voorziet een ‘sociale kloof’ als de kosten van het klimaatbeleid niet rechtvaardiger worden verdeeld.

De ene wijk vol energieneutrale huizen met stekkerauto’s voor de deur, de andere buurt vol woningen zo lek als een mandje, terwijl bewoners daar hun stijgende energienota niet kunnen opbrengen. Laat staan dat ze isolatie-maatregelen nemen. Het is een schrikbeeld voor de toekomst. Om te voorkomen dat dit werkelijkheid wordt, slaat Milieudefensie nu alarm.

De milieuclub noemt de groei van een ‘sociale kloof’ bij verduurzaming van Nederland een reële dreiging, die ingrijpen vergt. Directeur Donald Pols van Milieudefensie zegt dat het te laat is als armere huishoudens de financiële pijn van toekomstige milieubelastingen gaan voelen, terwijl ze zelf niet de middelen hebben om duurzaam te worden. “Deze groep dreigt zich straks tegen het gehele klimaatbeleid te keren”, vreest Pols. Hij pleit voor andere belastingregels, die de kosten en baten van klimaatbeleid beter verdelen.

“Wie duurzaam wil worden moet geld hebben”, zegt Pols. Particulieren met een krappe beurs kunnen zich geen schone auto of energieneutraal huis veroorloven. Er bestaan wel allerlei subsidies en regelingen, maar zonder eigen geld lukt het huishoudens vooralsnog niet om duurzaam te worden. Dit terwijl iedereen, ook de lagere inkomens, via belastingen en heffingen op de energierekening moet zorgen dat er subsidie voor zonnepanelen en isolatie klaar staat. Pols: “Die groep burgers betaalt mee, maar kan zelf nog niet mee profiteren.”

Bij de nu lopende kabinetsformatie is klimaatbeleid een belangrijk onderwerp. Pols hoopt dat de mogelijke coalitiepartners VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de verdelingsvraag aanpakken. Wie het meest vervuilt moet het meest gaan betalen, zegt hij. Dit is nu nog niet zo. Want grote energieverbruikers betalen lagere energiebelasting. “Zoals dit nu geregeld is gaan de armste huishoudens de klimaatkosten het hardst voelen”, zegt Pols.

Een aanpassing van het belastingregime moet dit veranderen. Dus: hoe meer energieverbruik, hoe hoger de belasting. Ook een extra heffing op CO2 zou zorgen voor een eerlijke verdeling. Milieudefensie oppert: geld dat via een CO2-taks is opgehaald kan armere huishoudens via een ‘klimaatbonus’ helpen om schoner te worden.

Politieke partijen in Den Haag beginnen in te zien dat een juiste verdeling van kosten en baten van belang is voor het slagen van landelijke verduurzaming. De VVD voelt echter niets voor zo’n herverdeling van geld. Zodra duurzame spullen en diensten goedkoper worden kan iedereen meeprofiteren, aldus de VVD. Ook CDA en D66 lijken niet van plan nu rigoureuze maatregelen te treffen. ….

Lees verder hier:

Het begint te dagen bij de milieubeweging. Het klimaat leidt tot de grootste inkomensdenivellering – van lagere naar hogere inkomensgroepen – ooit. In de greep van de klimaathysterie heeft Links dit altijd genegeerd en daarmee haar traditionele achterban verraden en van zich vervreemd.

Begrijp me goed. Het is toe te juichen dat Donald Pols op deze Achilleshiel van het klimaatbeleid wijst. Maar is het niet een beetje laat? Wij roepen dit al vele jaren van de daken. Tot dusver tevergeefs!

Het is als met biobrandstoffen. Eerst was de milieubeweging voorstander van het gebruik van biobrandstoffen. Nu zijn zij daartegen (terecht!). Het helpt niets om de CO2-uitstoot terug te dringen. Maar het kwaad is al geschied. De politiek is ermee aan de haal gegaan. En niets wijst erop dat daar verandering in zal komen. Het kan ook niet anders. Want als men de fictie van het gebruik van biobrandstoffen als element in CO2-reductie zou erkennen, impliceert dat tevens de erkenning dat het Energieakkoord nauwelijks iets voorstelt. Daarmee verliest dit breed gedragen akkoord geloofwaardigheid en leidt het tot verlies aan politiek kapitaal bij allen die daarvoor verantwoordelijk waren. Men zal er alles aan doen om het moment van de waarheid zo lang mogelijk uit te stellen.

En nog wat. Volgens het CBS was de CO2-uitstoot in Nederland in het vierde kwartaal van 2016 7,3 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder en in het eerste kwartaal van 2017 1,9 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dus waar waren al die miljarden die aan het klimaatbeleid zijn uitgegeven goed voor?

Maar de opmerkingen van Pols zijn een symptoom van een dieperliggend probleem. In de klimaatdiscussie worden alle nadelen van klimaatbeleid zorgvuldig en welbewust weggemoffeld. Indien het een emissieprospectus van een bedrijf zou betreffen, zouden dit soort verkooppraatjes, waarbij cruciale informatie wordt achtergehouden dan wel verdoezeld, aanleiding geven tot gevangenisstraffen voor de verantwoordelijken. Bij de promotie van klimaatbeleid is het daarentegen schering en inslag. En niemand wordt daarvoor ter verantwoording geroepen.

Over de positieve effecten van klimaatbeleid horen we ook alleen maar propaganda. We horen bijvoorbeeld nooit dat het klimaatbeleid, zoals overeengekomen op de klimaatconferentie in Parijs, geen deuk in een pakje boter zal slaan (volgens de klimaatmodellen die ook het IPCC gebruikt).

Pols gelooft kennelijk in die verschrikkelijke opwarming van de aarde (die maar niet wil komen en alleen maar bestaat in de virtuele werkelijkheid van de klimaatmodellen) en dus in een pro-actief klimaatbeleid. De negatieve gevolgen daarvan moeten volgens hem worden gerepareerd door inkomensherverdeling. Dat zal ongetwijfeld tot een extra laag regelgeving en bureaucratische ingrepen leiden. Kortom, een verder sluipende collectivisering van onze samenleving.

Willen we dat wel? Ik geloof er niets van.

En dan het structurele misleidende taalgebruik à la newspeak van Orwell. ‘Schone’ energie? Op dit blog hebben we in de loop der tijd tig keren aangetoond dat dit een sprookje is. Dat geldt zowel voor biobrandstoffen, windenergie als zonne-energie.

Wil men alle gesignaleerde ellende voorkomen, dan is de enige rationele optie de beëindiging van het klimaatbeleid. Maar het is een pseudo-religie geworden, diep geworteld – of beter: ingeramd – in het collectieve bewustzijn. Daar is geen rationeel kruid tegen gewassen … althans niet op korte termijn.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.

Door | 2017-07-20T19:24:51+00:00 21 juli 2017|21 Reacties

21 Reacties

 1. bart 21 juli 2017 om 09:46- Antwoorden

  goedemorgen…naast zorgtoeslag en huurtoeslag straks ook n co2-toeslag voor de lagere inkomens….mvg…bart..

 2. Boels 21 juli 2017 om 09:52- Antwoorden

  Een tactische herorientatie van Milieudefensie?
  Rekent men op grotere weerstand van de “verworpenen der aarde” als alom bekend wordt dat het klimaatbeleid faalt in de doelstellingen en het een botte aanslag op de welvaart is?
  Of erkent men eindelijk dat ook de mens deel uit maakt van de natuur.

  • dwk 22 juli 2017 om 12:56- Antwoorden

   M.i. GEEN tactische heroriëntatie maar gewoon de volgende stap in een vooropgezet plan.
   Hier wordt de druk op de middenklasse opgevoerd. Die moet verdwijnen.
   Wie denkt dat Groen niet kan rekenen vergist zich.

   In Duitsland wordt al jaren geopperd de stroomlozen met extra subsidies / toeslagen op de been te houden.

   Die poëtische en veelbelovende stip aan de horizon blijkt bij dat soort gasten altijd een sloopkogel te zijn.

 3. Scheffer 21 juli 2017 om 09:56- Antwoorden

  “Hier spreekt de brandstichter over het schadelijke effect van het aangestoken vuur”. Als je als groene ideologen na jarenlange klimaat-alarmistische linkse propaganda het zicht afschermt op de echte explosieve energiekosten stijgingen en op ineffectiviteit voor het klimaat van “duurzaam”-beleid / SER+akkoord, kan je dan ook misplaatst verbaast zijn over de aanstaande “sociale kloof’” als het dragen van de hoge kosten van dat ideologische klimaatbeleid op de consument komt te liggen, terwijl de beleggers in groene windhandel miljonair worden?
  .

 4. Bob Fleumer 21 juli 2017 om 10:08- Antwoorden

  Als we overgaan op Thorium centrales op grote schaal kunnen we veel olie besparen en gebruiken op plaatsen waar het niet anders kan, smering bijvoorbeeld. Het zou toch wel een grote verspilling zijn om al dat prachtige gas wat nog in de bodem zit niet te gebruiken. Zonder CO2 wil er niets meer groeien maar ja dan is het probleem wel opgelost en wij ook!

  • Scheffer 21 juli 2017 om 10:31- Antwoorden

   …en plastics, chemie en pharma niet te vergeten.

 5. dwk 21 juli 2017 om 10:33- Antwoorden

  Ik liep gisteren in een groot Duits bos.

  De reetjes kwinkeleerden dat het een aard had,
  bijen zoemden,
  vlinders fladderden,
  vogels deden waar ze zin in hadden
  en onder mij bogen de bloemen en boskruiden vanzelf opzij zodat zij niet onder mijn voetstappen zouden bezwijken.
  Dat hadden zij geleerd op een cursus zelfredzaamheid voor bloemen en boskruiden van de lokale Groenen.

  Plotseling werd mijn aandacht getrokken door een huilende eik; Daar stond met grote Gotische letters in de bast gekerfd:

  Donald Pols is KNETTER GEK!

  Moet je nagaan: in een Duits bos!

 6. David 21 juli 2017 om 12:33- Antwoorden

  Prijsverhoging van een basis levensbehoefte pakt altijd slecht uit voor de laagste klassen.

 7. Frans Dijkstra 21 juli 2017 om 16:07- Antwoorden

  Leuk idee! Hef nog meer belasting voor de rijkere burger, dan heeft die ook geen geld meer om duurzaam te worden. Dan hebben we lusten in ieder geval eerlijk verdeeld.

 8. Realist 21 juli 2017 om 16:48- Antwoorden

  Dan is het maar te hopen dat het klimaat niet naar een nieuwe ijstijd gaat.
  De ondergang van beschavingen uit het verleden is mede gekomen door sterke temperatuurdalingen. Nooit door temperatuurstijgingen.
  Tijdens de bloei van het Romeinse rijk was het warmer dan nu, waardoor de Romeinen tot zelfs in Canada zijn geweest.
  https://www.armstrongeconomics.com/world-news/climate/why-global-warming-is-good/
  https://www.armstrongeconomics.com/history/ancient-economies/romans-landed-in-america-and-sent-ambassadors-to-china/
  https://www.armstrongeconomics.com/world-news/climate/paris-climate-accord-junk-science/

 9. dwk 21 juli 2017 om 17:20- Antwoorden

  Allemaal leuk een aardig.

  Maar die eik huilt niet voor niets. Waar het om gaat is dit:

  U moet weten dat milieudefensie een outlet is van de radicaal marxistische partij Groenlinks.
  Dat is de partij waar lieden zoals W. Duyvendak die het plegen van geweld niet schuwen de scepter zwaaienm.
  Al die schimmige types op de achtergrond zijn grondig door de molen van de jaren 60 gehaald.
  Kijk vroeger was het doodsimpel (de Duyendakjes woonden bij ons in de straat) De oude Duyendak reed een DS. Mijn vader (BMW rijder) zei: een en een is twee. Een dominee in een citroen = communist.
  Nou had ie gelijk of niet?
  En of ie gelijk had en Wijnand weet dat. Groenlinks heeft inmiddels tientallen, zo niet honderden afleggertjes door gans het land.
  Meestal met heren, keurig “in het pak genaaid” en welbespraakt als voorman. Geen ostentatieve stenensmijters met Arafatsjaal maar gewoon met een stropdas.

  Dames en heren: niets is wat het lijkt.

  Zie verder: https://www.youtube.com/watch?v=UzThUnvQTm8

 10. Hetzler 21 juli 2017 om 18:28- Antwoorden

  Bovendien heeft Pols een verborgen agenda, namelijk Milieudefensie is bang dat men zich ook wel eens tegen hen kan keren. Dit kan niet uitblijven. Daarom probeert hij een bedenkelijke vorm van kapitaaloverdracht te realiseren, zoiets als die van de ontwikkelde landen naar de Ontwikkelingslanden (zie het Parijse akkoord). Als hij denkt dat die belasting inkomensafhankelijk moet worden, kan hij dat wel vergeten met de VVD en CDA. Als hij denkt dat die belasting gebruiksafhankelijk moet zijn, kan dat lelijk tegenvallen, want onder die laagste inkomens zitten juist veel in de bijstand. Het is bekend dat die veel meer tijd achter de buis doorbrengen. Dit stilzitten doet bovendien al snel naar de thermostaat grijpen voor een graadje erbij. Dit, naast meer oorzaken natuurlijk. https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/persberichten/persbericht-lagere-energienota-leidt-tot-extra-verbruik/
  Wat een weldaad zou het zijn als men de associatie met vervuilen zou loslaten. Maar wetenschap beoefenen, dat is er niet meer bij. Je staat erbij en gelooft je ogen niet bij het zien van die Voodoo-riten zoals het akkoord van Parijs.

 11. Pieter 21 juli 2017 om 19:17- Antwoorden

  Wederom is duidelijk dat de wet van vraag en aanbod werkt.
  Er is geen enkele economische noodzaak voor investeringen in zg duurzaam. De kostprijs ligt ver boven traditionele energie. Met subsidies worden windmolens ed er doorgedrukt. Deze subsidies worden opgebracht door de burger. Je kunt niet alles rechtbreien met subsidies, afgezien van de administratieve rompslomp.
  Dus degene die niet kunnen investeren in die “heilzame” duurzame energie zijn de peneut. Of je moet weer een subsidieregeling ontwerpen. We weten toch allemaal dat een plannerssouvereiniteit, zoals ooit in Rusland, inferieur is aan de consumentensouvereiniteit.
  Alleen linkse deugmensen willen daar niet aan en blijven tegen beter weten kennelijk geloven in een maakbare samenleving. Sukkels, die dus niet willen leren.

  • bart 22 juli 2017 om 03:33- Antwoorden

   dat wordt de co2toeslag pieter…ter afsluiting….mvg…bart

 12. Wiersma 22 juli 2017 om 06:39- Antwoorden

  (weer technische problemen hier??)

  Nogmaals: we leven in een grote condensator jongens.
  Waarbij de ionosfeer de ‘plus’ is en de aarde de ‘min’.

  Wel. Er schijnen hier heren te zitten die electrotechniek ed hebben gestudeerd.
  Aan die heren: wel heren: wat is een condensator en wat gebeurt er binnen dat ‘veld’?
  Valt daar electriciteit uit te tappen of wat.

  Toegegeven: ik ben al eerder afgezeken omdat ik het over (de invloed van) elektriciteit in de atmosfeer had. Wordt volkomen genegeerd. Ook door IPCC etc.

  Zag tijd terug een docu waarin onder andere de Hindenburg in voorkwam. Die zeppelin. Waarom die opfikte? Omdat ie elektrisch geladen was door de condensator atmosfeer. Daarbij had het ook nog geregend en toen men de natte touwen uitgooide ontstond een spanningsbrug/vonk.

  Tja. Vonk plus waterstof =brand. Ingewikkelder is het allemaal niet.

  Maar leren we hier nu iets van? Welnee.
  Tesla heeft een soort van poging gedaan maar ook die werd gek verklaard.
  (lees: gedemoniseerd vanwege bankiers belangen JP Morgan)

  Heb al eerder gezegd: zo langzamerhand word ik helemaal schijtziek van die ‘klimaat discussies’. Gaat helemaal nergens meer over. De focus ligt op iets wat TOTAAL onbelangrijk is: CO2, en ondertussen worden echte oplossingen totaal genegeerd.

  Heren elektrotechnici: grijp je kans. Leg maar eens uit waarom de ionosfeer de ionosfeer heet, hoeveel energie daarin zit, waardoor die gevoed wordt, en waar die energie blijft. En als jullie toch bezig zijn: leg ook even sprites en bliksem uit.
  En verder de vraag: verzin een theoretisch model om deze energie af te tappen.

  Addendum: ik sla nu even 1000 stappen over, maar wij zijn bedoeld, en uiteindelijk space travellers. Hiervoor moeten wij ELKE energie vorm kunnen aftappen, omzetten, en planeten bewoonbaar kunnen maken. Te beginnen met de atmosfeer.
  Dat moeten we ook SNEL kunnen. Energie is het probleem niet: het gaat om het omzetten. Gaat je dat lukken met windmolentjes en zonnecellen? Hahaha!
  Nee tuurlijk niet.

  En de aarde? De aarde is een PERFECT geschapen planeet waarin we alles zouden kunnen leren ‘hoe dat zou moeten’. Maar wat doen we? Zeiken over wat moleculen Brawndo gas CO2. We leren er geen flikker van. Integendeel: wetenschappelijk gezien zitten we in de hoogste versnelling achteruit. En dat vol gas. Politiek, media en ‘klimaat wetenschappers’ en overige juichaapjes: en nog bedankt he?

  Vergeet die veelbelovende 21ste eeuw: we zitten al keihard in het jaar 2500. U weet wel. Van die lachfilm documentaire.

  Nog maar een keer:
  3 Civilization types, Michio Kaku
  Current status of human civilization
  https://www.youtube.com/watch?v=67fPHOYqD3w

 13. Wiersma 22 juli 2017 om 06:46- Antwoorden

  (weer tech.nis.che problemen hier??)

  Nogmaals: we leven in een grote conden.sator jongens.
  Waarbij de ionosfeer de ‘plus’ is en de aarde de ‘min’.

  Wel. Er schijnen hier heren te zitten die electrotech.n.iek ed hebben gestudeerd.
  Aan die heren: wel heren: wat is een conden.sator en wat gebeurt er binnen dat ‘veld’?
  Valt daar electri.cit.eit uit te tappen of wat.

  Toegegeven: ik ben al eerder afgezeken omdat ik het over (de invloed van) elek.trici.teit in de atmosfeer had. Wordt volkomen genegeerd. Ook door IPCC etc.

  Zag tijd terug een docu waarin onder andere de Hindenburg in voorkwam. Die zeppelin. Waarom die opfikte? Omdat ie elek.trisch geladen was door de condensator atmosfeer. Daarbij had het ook nog geregend en toen men de natte touwen uitgooide ontstond een spanningsbrug/vonk.

  Tja. Vonk plus waterstof =brand. Ingewikkelder is het allemaal niet.

  Maar leren we hier nu iets van? Welnee.
  Tesla heeft een soort van poging gedaan maar ook die werd gek verklaard.
  (lees: gedemoniseerd vanwege bankiers belangen JP Morgan)

  Heb al eerder gezegd: zo langzamerhand word ik helemaal schijtziek van die ‘klimaat discussies’. Gaat helemaal nergens meer over. De focus ligt op iets wat TOTAAL onbelangrijk is: CO2, en ondertussen worden echte oplossingen totaal genegeerd.

  Heren elektro.tech.nici: grijp je kans. Leg maar eens uit waarom de ionosfeer de ionosfeer heet, hoeveel energie daarin zit, waardoor die gevoed wordt, en waar die energie blijft. En als jullie toch bezig zijn: leg ook even sprites en bliksem uit.
  En verder de vraag: verzin een theoretisch model om deze energie af te tappen.

  Addendum: ik sla nu even 1000 stappen over, maar wij zijn bedoeld, en uiteindelijk space travellers. Hiervoor moeten wij ELKE energie vorm kunnen aftappen, omzetten, en planeten bewoonbaar kunnen maken. Te beginnen met de atmosfeer.
  Dat moeten we ook SNEL kunnen. Energie is het probleem niet: het gaat om het omzetten. Gaat je dat lukken met windmolentjes en zonnecellen? Hahaha!
  Nee tuurlijk niet.

  En de aarde? De aarde is een PERFECT geschapen planeet waarin we alles zouden kunnen leren ‘hoe dat zou moeten’. Maar wat doen we? Zeiken over wat moleculen Brawndo gas CO2. We leren er geen flikker van. Integendeel: wetenschappelijk gezien zitten we in de hoogste versnelling achteruit. En dat vol gas. Politiek, media en ‘klimaat wetenschappers’ en overige juichaapjes: en nog bedankt he?

  Vergeet die veelbelovende 21ste eeuw: we zitten al keihard in het jaar 2500. U weet wel. Van die lachfilm documentaire.

 14. Wiersma 22 juli 2017 om 06:46- Antwoorden

  Wegens technische problemen deel 2:

  Nog maar een keer:
  3 Civil.iza.tion types, Michio Kaku
  Current status of human civil.ization
  https://www.youtube.com/watch?v=67fPHOYqD3w

 15. Frans 22 juli 2017 om 11:13- Antwoorden

  Bij wie ze ook de belastingen gaan verhogen maakt niet uit, het komt uiteindelijk toch weer op het bordje van de burger te liggen.

 16. Tom van Leeuwen 23 juli 2017 om 03:39- Antwoorden

  Interessant om te zien dat Milieudefensie hier nu openlijk voor een CO2-taks pleit.

  Belasting op ademhalen. Het ultime droombeeld van de collectivisten wordt werkelijkheid.

 17. Scarface 23 juli 2017 om 21:32- Antwoorden

  ‘Lage inkomens dreigen op te draaien voor klimaatkosten groen’

  It’s not a bug, it’s a feature.

  Want wat is de oplossing van Milieudefensie: de overheid die die ‘arme stumpers’ gaat helpen. Het draait uit op een staatsgreep door de groene junta, zogenaamd om het klimaat te redden, maar in werkelijkheid om een totalitair bewind te kunnen vestigen en de sinistere agenda van de milieubeweging te kunnen realiseren.

Geef een reactie