Totalitarisme en klimaathysterie

Big Brother.

Onder de titel, ‘Roep duurzaamheid uit tot speerpunt’, schreef Annieke Kranenberg, ombudsvrouw van de Volkskrant, onlangs:

Lezers willen meer aandacht voor klimaat, milieu en natuur. De redactie kan duurzaamheid tot speerpunt uitroepen, zonder activistisch te zijn.

Klimaatverandering is de grootste bedreiging van onze tijd, maar het is supermakkelijk om je ogen ervoor te sluiten’, valt de lezer met de deur in huis. De grootste dreiging komt volgens de 28-jarige vrouw niet van klimaatontkenners, maar van ‘alle mensen die het wel geloven en dondersgoed weten, maar waarvoor het makkelijk is het ook weer even te vergeten.’ Ze herkent het mechanisme bij zichzelf. ‘Je voelt de urgentie gewoon niet.’

Daarom wil ze dat de krant – háár krant – haar bij de les houdt. Dat gebeurt, vindt ze, te weinig. ‘Waarom schrijft de Volkskrant wel dagelijks over Trump, maar zijn de grote klimaatverhalen schaars, of verplaatst naar ‘wetenschap’? Klimaat is allang geen wetenschap meer maar politiek, binnenland, buitenland, oorlog, vrede, vluchtelingen – alles!’

Soortgelijke hartenkreten komen vaker uit de boezem van lezers. De redactie zou te weinig structurele aandacht hebben voor klimaat, duurzaamheid en natuur. ….

Zulke mails roepen op de redactie zowel geërgerd gezucht als volmondige instemming op. De eerste groep zegt: die verhalen zijn er wel of komen nog (de groene wenken verschijnen eerdaags), er staat alleen geen waarschuwing bij te knipperen dát het over het klimaat gaat. Deels klopt dat wel. ….

De hoofdredactie is bovendien zeer beducht voor activisme, zoals The Guardian dat bijvoorbeeld doet. De Britse krant roept lezers op mee te doen aan de campagne ‘Keep it in the ground’ (houdt fossiele brandstoffen in de grond). ‘We zijn geen wereldverbeteraars’, zegt de hoofdredacteur. ‘We willen goede journalistiek bedrijven.’

Activisme zal vroeg of laat de journalistieke geloofwaardigheid eroderen. In een alarmistische toon schuilt een gevaar. Telkens roepen dat er brand is terwijl alleen kringeltjes rook aan de horizon verschijnen, kan op den duur tot schouderophalen leiden. …

De hoofdredactie is wars van betutteling, maar tussen ‘volledig milieuneutraal berichtgeven’ en ‘niet willen optreden als groene politie’ zitten wel een paar schakeringen. …. enz.

Per saldo vindt de ombudsvrouw echter dat de Volkskrant zich pro-actiever zou moeten opstellen en doet zij een aantal suggesties daarvoor.

Lees verder hier.

Persoonlijk vind ik dat de Volkskrant (evenals vele andere MSM) zich al tientallen jaren te alarmistisch heeft opgesteld en daarmee de klimaathysterie heeft aangewakkerd. Uitgangspunt van de berichtgeving is de hypothese – of beter gezegd: het dogma – dat de mens door het verstoken van fossiele brandstoffen, waarbij CO2 vrijkomt, een dominante invloed uitoefent op de opwarming van de aarde (eigenlijk: atmosfeer). In werkelijkheid is dat echter niet het geval. Er is reeds zo’n 20 jaar nauwelijks sprake van enige opwarming, ondanks verhoging van de CO2-concentratie in de atmosfeer.

Het standpunt van de klimaatsceptici is dat de menselijke broeikashypothese zowel op grond van waarnemingen als theoretische overwegingen als verworpen dient te worden beschouwd. Hierdoor is het klimaat- cum duurzame energiebeleid wetenschappelijk gezien op losse schroeven komen te staan. Maar daarover hebben wij in al die jaren bijna nooit iets kunnen lezen in de krant. M.a.w. de lezers worden eenzijdig voorgelicht. Dat is m.i. onaanvaardbaar voor een krant die zich wenst te profileren als kwaliteitskrant.

Naast de ineffectiviteit van het klimaatbeleid (de CO2-uitstoot stijgt de laatste tijd weer!), de hoge kosten en de schadelijke gevolgen voor de economie en de portemonnee van de burgers, zijn er ook niet-materiële negatieve gevolgen van het beleid, waardoor een ongekende inperking van onze vrijheid dreigt. Daarover wordt men in ons land en vele andere Europese landen niet of nauwelijks door de media geïnformeerd.

Dat was het onderwerp van een recente ‘posting’ van Marian L. Tupy op ‘CapX’ onder de titel: ‘The totalitarianism of the environmentalists’. Ik pik er een aantal elementen uit.

Late last year, I gave a talk about human progress to an audience of college students in Ottawa, Canada. I went through the usual multitude of indicators – rising life expectancy, literacy and per capita incomes; declining infant mortality, malnutrition and cancer death rates – to show that the world was becoming a much better place for an ever growing share of its population.

It seemed to me that the audience was genuinely delighted to hear some good news for a change. I had won them over to the cause of rational optimism. And then someone in the audience asked about climate change and I blew it.

While acknowledging that the available data suggests a “lukewarming” trend in global temperatures, I cautioned against excessive alarmism. Available resources, I said, should be spent on adaptation to climate change, not on preventing changes in global temperature – a task that I, along with many others, consider to be both ruinously expensive and, largely, futile.

The audience was at first shocked – I reckon they considered me a rational and data-savvy academic up to that point – and then became angry and, during a breakout session, hostile. I even noticed one of the students scratching out five, the highest mark a speaker could get on an evaluation form, and replacing it with one. I suppose I should be glad he did not mark me down to zero.

My Ottawa audience was in no way exceptional. Very often, when speaking to audiences in Europe and North America about the improving state of the world, people acknowledge the positive trends, but worry that, as Matt Ridley puts it, “this happy interlude [in human history will come] to a terrible end.” Of course, apocalyptic writings are as old as humanity itself. …

Vervolgens beschrijft de auteur enkele voorbeelden daarvan, die in verschillende culturen voorkomen.

Er wordt vaak beweerd dat de Islam een bedreiging vormt voor onze westerse levensstijl. Maar dat is kinderspel vergeleken bij de extrapolatie van de mogelijke gevolgen van het huidige klimaatbeleid, zoals dat door extremistische voorstanders daarvan wordt bepleit.

That said, I wonder how many global warming enthusiasts have thought through the full implications of their (in my view overblown) fears of a looming apocalypse. If it is true that global warming threatens the very survival of life on Earth, then all other considerations must, by necessity, be secondary to preventing global warming from happening.

That includes, first and foremost, the reproductive rights of women. Some global warming fearmongers have been good enough to acknowledge as much. Bill Nye, a progressive TV personality, wondered if we should “have policies that penalise people for having extra kids.”

Then there is travel and nutrition. Is it really so difficult to imagine a future in which each of us is issued with a carbon credit at the start of each year, limiting what kind of food we eat (locally grown potatoes will be fine, but Alaskan salmon will be verboten) and how far we can travel (visiting our in-laws in Ohio once a year will be permitted, but not Paris). In fact, it is almost impossible to imagine a single aspect of human existence that would be free from government interference – all in the name of saving the environment.

These ideas might sound nutty, but they are slowly gaining ground. Just last week, a study came out estimating the environmental benefits of “having one fewer child (an average for developed countries of 58.6 tonnes CO2-equivalent (tCO2e) emission reductions per year), living car-free (2.4 tCO2e saved per year), avoiding air travel (1.6 tCO2e saved per roundtrip transatlantic flight) and eating a plant-based diet (0.8 tCO2e saved per year).” …

And that brings me to my final point. Since the fall of communism, global warming has been, without question, the most potent weapon in the hands of those who wish to control the behaviour of their fellow human beings. Lukewarmists like me do not caution against visions of an environmental apocalypse out of some perverse hatred of nature. On the contrary, concern for the environment is laudable and, I happen to believe, nearly universal. But, environmentalism, like all –isms, can become totalitarian. It is for that reason that, when it comes to our environmental policies, we ought to tread very carefully.

Aldus Marian L. Tupy.

Lees verder hier.

Kortom, klimaatbeleid maakt meer kapot dan je lief is.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.

Door | 2017-07-25T23:21:34+00:00 26 juli 2017|48 Reacties

48 Reacties

 1. Scheffer 26 juli 2017 om 09:08- Antwoorden

  Journalistiek opleidingen zouden bij hun leerlingen er in moeten stampen dat ze verzamelaars / brengers zijn van kritische nieuwsfeiten, een maatschappelijke objectieve plicht. Niet de journalisten hun eigen suggestieve opinies en eigen politieke dogma’s. Dat laatste behoort tot verfoeide actie-journalistiek en tot de dagelijke groeiende vervuiling door column zeikers waar feiten niet tellen en waar meningen tot waarheid worden verheven. Het jarenlange klimaatdebat is daar het duidelijkste voorbeeld van.

 2. David 26 juli 2017 om 09:25- Antwoorden

  [….global warming has been, without question, the most potent weapon in the hands of those who wish to control the behaviour of their fellow human beings…..]
  Zo is het maar net.
  Prima artikel.
  Het is noodzakelijk dat iedereen zich dit realiseert, vooral de idealisten.

 3. Bert Pijnse van der Aa 26 juli 2017 om 09:33- Antwoorden

  Ik heb die mevrouw van de VK geschreven dat de VK vooral moet doorgaan met de publicatie van infantiele- KIJK- verhalen als ze uiteindelijk in haar eigen zwaard wil vallen.

  Ik ben een ‘rationele optimist’ . Het boek heeft me geleerd over de oorzaak en gevolg: dat het verbranden van fossiele brandstoffen; transport- van voedsel- mogelijk maakte, mensen het werk uit handen nam waardoor ze handel konden gaan drijven en vooral dat daardoor de bevolking razend snel groeide.. enz enz, tot aan het heden toe. Alle innovaties in de jaren daarna waren gebaseerd op het verbranden van fossiele brandstoffen. De paradox van de huidige en komende innovaties – elektrisch rijden , huizen met op zonder – gratis voor niks- stroom, robotisering, automatisering globalisering – is: dat daarin dat basale proces afwezig zou zijn. De jongeren die Marian toesprak, hangen 24/7 per dag aan het energie – infuus, maar ze kunnen zich kennelijk geen voorstelling maken van een wereld zonder processen die gebaseerd zijn op het verbranden van fossiele brandstoffen. En hun leraren ook niet , want moderne leraren vertellen de leerling wat wordt gevraagd door het bedrijfsleven en de politiek en die willen een energietransitie, want dat levert werkgelegenheid op. Dus…. In die zin is de dictatuur al een feit. CO2 credits zullen er niet komen. Wel zal de ongelijheid tussen sociale klassen toenemen, omdat -steeds minder- rijken toegang zullen hebben tot resources en energie, die relatief duurder zal worden. En dan schrijft de redacteur van de VK dat ze weer’ s wat meer aandacht aan dat aspect moeten gaan geven.

  Bij de VK lopen ze achter de fanfare aan én daarna schrijven ze over het spreekwoordelijke kalf, dat verdronken is.

 4. Anton Bakker 26 juli 2017 om 10:24- Antwoorden

  Mensen, nog even geduld! Dit soort verhalen zijn al jaren hetzelfde en er komt nagenoeg geen beweging in naar echte waarheidsvinding. HET RED & BLUE TEAM verhaal wat zich af gaat spelen in de USA zal verandering gaan geven mede door de discussies op TV te tonen. Begin 2018 zullen wij eindelijk verlost zijn van de 97%, CO2 als gifgas en triljarden $’ s verspillingen. Alleen wat moeten wij doen met al dat geld?

  • Henk 26 juli 2017 om 10:28- Antwoorden

   Anton,

   b;ah blah blah,

   De nauurkunde gaat zich niets aantrekken van de discussie op de Amerikaanse TV hoe graag de “sceptici” dat zouden willen

   • John 26 juli 2017 om 13:08- Antwoorden

    Blah blah blah…

   • Chris Schoneveld 26 juli 2017 om 18:50- Antwoorden

    Henk, kun je dit onderbouwen?

    • Henk 26 juli 2017 om 18:59- Antwoorden

     Nee Chris, dat is mijn verwachting want een discussie met de ontkenners van het Heartland instituut heeft geen enkele wetenschappelijk toegevoegde waarde.

     Je kunt ook met een timmerman praten over open hart operaties, toegevoegde waarde nul

     Leuk trouwens dat je een nieuw zinnetje hebt geleerd, vraag dat ook eens van je eigen mening en die van je mede ontkenners

    • Ronel 26 juli 2017 om 22:37- Antwoorden

     “Je kunt ook met een timmerman praten over open hart operaties, toegevoegde waarde nul”
     Of met een knopjesdrukker, eh pardon, procesoperator over het klimaat…

 5. Henk 26 juli 2017 om 10:26- Antwoorden

  “Uitgangspunt van de berichtgeving is de hypothese – of beter gezegd: het dogma – dat de mens door het verstoken van fossiele brandstoffen, waarbij CO2 vrijkomt, een dominante invloed uitoefent op de opwarming van de aarde (eigenlijk: atmosfeer).”

  Dat is geen hypothese, geen dogma, maar gewoon de vigerende wetenschappelijke theorie, en tot het moment dat de “sceptici” een andere verklaring hebben gevonden blijft dat ook zo, en die mening wordt niet onderdrukt of uit de wetenschappelijke lietratuur gehouden, “sceptici”doe gewoon geen fatsoelijk wetenschappelijk onderzoek.

  “Er is reeds zo’n 20 jaar nauwelijks sprake van enige opwarming, ondanks verhoging van de CO2-concentratie in de atmosfeer.”

  Die is er wel

  0.182 ±0.100 °C/decade (2σ)

  Dus gewoon accepteren en niet onwaarheden blijven verkopen

  “Het standpunt van de klimaatsceptici is dat de menselijke broeikashypothese zowel op grond van waarnemingen als theoretische overwegingen als verworpen dient te worden beschouwd”

  En dat zou zo mooi zijn, als ze daar nu eens een wetenschappelijke onderbouwing bij geven dan kunnen ze mooi een ticket boeken naar Stockholm

  “M.a.w. de lezers worden eenzijdig voorgelicht. ”

  Helemaal niet, de propaganda van de “sceptici”wordt niet gepubliceerd, de journalistiek checkt en doet zijn werk keurig

  “zijn er ook niet-materiële negatieve gevolgen van het beleid, waardoor een ongekende inperking van onze vrijheid dreigt”

  de weigering van de “sceptici”om na te denken hoe dan wel zorgt er voor dat er beleid gebeurt waar ze niet achter kunnen staan, dat is dan mooi hun eigen schuld. Dus stoppen met NEE roepen en constructief meedenken voor een ander beleid.

  Ter info Marian L. Tupy is een lud van het CATO instituut, iets wat zich “think tank” noemt maar uiteindelijk gewoon een propaganda instituut is

  http://www.sourcewatch.org/index.php/Cato_Institute

  • Boels 26 juli 2017 om 10:40- Antwoorden

   “Dat is geen hypothese, geen dogma, maar gewoon de vigerende wetenschappelijke theorie, en tot het moment dat de “sceptici” een andere verklaring hebben gevonden blijft dat ook zo, en die mening wordt niet onderdrukt of uit de wetenschappelijke lietratuur gehouden, “sceptici”doe gewoon geen fatsoelijk wetenschappelijk onderzoek.”

   Is er sprake van fatsoenlijk wetenschappelijk onderzoek als:
   1. statistische methoden worden toegepast op gegevens waar die methoden niet toepasbaar zijn?
   2. (historische) meetgegevens worden aangepast om de theorie te laten kloppen?
   3. Uitspraken gedaan worden met technieken waarmee geen succes is geboekt met historische gegevens?
   4. Statistische correlatie wordt voorgespiegeld als methode om een oorzakelijk verband te leggen?
   ..

  • Boels 26 juli 2017 om 10:54- Antwoorden

   “Die is er wel
   0.182 ±0.100 °C/decade (2σ)”

   Toch knap die 0.182 ±0.100 op basis gemiddelden (uur, dag, maand, jaar) van gegevens met een opgeven nauwkeurigheid van ±0.05.
   In de techniek (dingen die werken) zou dat 0,2±0.1 luiden.
   Met een wat veelzeggender 3σ of betrouwbare 5σ is het helemaal niets.
   Dat noemt men gewoonlijk het weer.

  • Boels 26 juli 2017 om 11:57- Antwoorden

   “maar uiteindelijk gewoon een propaganda instituut is”

   Gezien de “policy for decision makers” is het IPCC dat ook.

   • Henk 26 juli 2017 om 12:25- Antwoorden

    Het is de summary for decissionmakers en dat is inderdaad een politiek document, maar Boels mag ook gewoon beginnen met het WG1 document en alle onderliggende studies, dan kan hij direct ook kijken of ze in een fatsoenlijk wetenschappelijke publicatie zijn gepubliceerd en wat de impact factor was van die studies

    • Chris Schoneveld 26 juli 2017 om 18:51- Antwoorden

     Henk, kan je dit onderbouwen?

  • John 26 juli 2017 om 13:10- Antwoorden

   Je weet dan ook dat er slechts 0,04% CO2 in de atmosfeer zit en de mens daar slechts 3% aan heeft bijgedragen (dus 12 ppm).
   En de invloed van 0,0012% precies dat is: nul komma nagenoeg niks.

   • Henk 26 juli 2017 om 13:54- Antwoorden

    Dus weer eens foute informatie

    Alle CO2 boven de 280ppm is antropogeen

    Helaas

    • John 26 juli 2017 om 14:29- Antwoorden

     Helaas voor jou is de EPA het niet met je eens:

     https://wattsupwiththat.com/2014/07/29/epa-document-supports-3-of-atmospheric-carbon-dioxide-is-attributable-to-human-sources/
     Nog eentje, van alhier:
     http://climategate.nl/2015/11/16/kritiek-op-enkele-gangbare-ideeen-over-het-broeikaseffect-van-co2/

     Hou aub op over co2, dat heeft nauwelijks invloed.
     Maar is wel zo lekker te belasten.

    • Henk 27 juli 2017 om 06:57- Antwoorden

     John,

     EPA is het wel met me eens maar jij haalt je informatie van een zeer onbetrouwbaar blog die het weer van een ander blog heeft.

     Het staat er zelfs boven (al had Anthony Watts beter kunnen schrijven dat alles wat in het stukje staat enorme BS is)

     https://youtu.be/CcmCBetoR18

     En Dick Thoenes heeft val veel zaken verstand maar zeker niet van het klimaat

    • Marc 27 juli 2017 om 07:29- Antwoorden

     @Henk, interessant filmpje. Ben benieuwd of iemand hier inhoudelijke kritiek op kan leveren. Denk het overigens niet en het zal wel weer gaan over klimaatgevoeligheid om het niet over de inhoud te hebben.

    • Henk 27 juli 2017 om 07:42- Antwoorden

     Marc,

     ik verwacht een minnetje of 10 voordat de dag ten einde is, en ik verwacht dat een van de vaste reaguurders binnen 3 maanden weer aan het feit dat 100% van de stijging antropogeen is gaat twijfelen

     Alles onder het motto: feiten zijn puur optioneel.

     Je zou dit soort mensen ontkenners kunnen noemen, maar dan halen ze de holocaust er weer bij. Calimero types

    • Marc 27 juli 2017 om 08:17- Antwoorden

     @Henk, scepticisme is goed zolang het bij de inhoud blijft. Probleem is dat zowel van de sceptische kant als van de alarmistisch kant altijd op emotie uitdraait zodat een debat op inhoud niet meer gevoerd kan worden (jij maakt je daar ook wel eens schuldig aan maar soms zie ik ook wel goede reacties van jou). Er is verder alles voor te zeggen om de twijfelen aan de AGW hypothese maar dan moet je wel ontvankelijk zijn voor tegenargumenten. Vice versa net zo. Helaas zie je aan beide kanten een enorme polarisatie en een gebrek aan zelfkritiek. Dat is allemaal mogelijk omdat je met klimaat alle kanten op kan redeneren omdat de hypotheses allemaal zo lastig valideren zijn en klimaatmodellen alles behalve foutloos zijn.
     Ik vind het dus terecht dat er sceptici zijn al is het alleen maar dat het zelfreinigend vermogen onder klimaatwetenschappers laag is en de grootst mogelijke onzin keer op keer aan klimaat gerelateerd worden.
     Zelf ben ik ook sceptisch maar ben er al wel achter dat de zogenaamde sceptische websites meer onzin dan terechte kritiek publiceren dus ik bedenk mezelf wel drie keer voordat ik een sceptisch standpunt voor waar aanneem. Meestal ligt de waarheid ergens in het midden.
     In het hol van de leeuw verwacht ik aan het eind van de dag ook minimaal 10 min kudo’s te hebben 😀

   • bart 26 juli 2017 om 13:59- Antwoorden

    heeft john hier gelijk henk?…mvg…bart…

    trouwens kan je ipv boels ook n kilo veren of lood uit t raam gooien…

    • Henk 26 juli 2017 om 14:09- Antwoorden

     Bart,
     UIteraard heb ik gelijk (dat heb ik namelijk altijd)

     de accumulatie in de atmosfeer is ongeveer 50% van de menselijke uitstoot.

     En dat is al jaren zou. Geen weldenkend mens die hier aan twijfelt

    • Chris Schoneveld 26 juli 2017 om 18:54- Antwoorden

     Dat jij altijd gelijk hebt, Henk, kan je dat onderbouwen?

  • henkie 27 juli 2017 om 01:35- Antwoorden

   Beste Henk,
   een zeer fraai stukje werk! Compliment! Een serie eigen gedachten! Allemaal gestolen! Zonder d/t fout! Wel met typefouten. Maar dat overkomt zelfs henkie. Wie heeft dit geschreven? Henk niet, Jan os74 niet. Wie O wie?

   Nieuw script? Henkv2.0?
   met vriendelijke groet, gekke henkie.

 6. Boels 26 juli 2017 om 11:59- Antwoorden

  “maar gewoon de vigerende wetenschappelijke theorie”

  Die eerst nog maar eens bewezen moet worden.
  Correlatie op zich geeft geen uitsluitsel over oorzaak en gevolg.

  • Henk 26 juli 2017 om 12:13- Antwoorden

   Theorie is de beste verklaring die we hebben, bewijs is voor wiskundigen .

   Zwaartekracht is ook een theorie, maar Boels springt ook niet uit het raam om te controleren of het al dan niet werkt

   • Boels 26 juli 2017 om 15:48- Antwoorden

    Nee hoor, dat testen of er sprake is van zwaartekracht doe ik met klimmen of iets oppakken.
    Ik ben toch niet groen!

   • Boels 26 juli 2017 om 15:56- Antwoorden

    Bovendien is er met de zwaartekrachttheorie heel goed te werken. Hooguit dat de zwaartekrachtconstante ooit aangepast moet worden.
    Het IPCC werkt niet met klimaatconstanten want die kunnen ze nog lang niet bepalen (1,5 tot 4,5 K per verdubbeling CO2-gehalte).
    Groene natte vingerwerk.

    • Henk 26 juli 2017 om 17:57- Antwoorden

     Het werkt prima de AGW theorie, het is inderdaad wat moeilijker om de klimaatsensitiviteit te bepalen, we hebben nu eenmaal geen 3 aardes om te testen….

     En jammer genoeg kunnen we als het fout gaat op de ene aarde die we hebben niet even snel de tijd terug draaien

    • Boels 26 juli 2017 om 18:23- Antwoorden

     ” als het fout gaat op de ene aarde die ..”

     Daarom uit pure voorzorg als de bliksem de transitie naar nucleaire opwekking van elektriciteit in gang zetten.
     Dan help je in één klap het al dan niet vermeende CO2-probleem de wereld uit.

     Maar groen gaat liever dood dan het fatwah op nucleair te herroepen.

    • Henk 26 juli 2017 om 18:54- Antwoorden

     Boels,

     er is gee fatwah op nucleare energie, het is alleen duurder dan wind en zon.

     Het is allemaal een verzinseltje van de “sceptici”om vooral niets te hoeven doen

    • Boels 26 juli 2017 om 20:25- Antwoorden

     “er is gee fatwah op nucleare energie,”

     In het EnergieAkkoord is nucleair uitgesloten.
     En als nucleair al duurder is, het helpt ons uit de veronderstelde klimaatbrand.
     Daarmee vergeleken is “hernieuwbaar” dat 70+ miljarden tot 2021 kost een druppel op een gloeiende plaat.

   • Scheffer 26 juli 2017 om 17:55- Antwoorden

    Dit soort banale drogredeneringen heten in de filosofie “stropoppen”. Stroppoppen is Henks dagelijkse repliek aan anderen die met degelijke argumentatie en contra-feiten Henks simpele ideologische flauwekul weerleggen.

    >>Een stropopredenering (stroman / vogelverschrikker) is een type drogreden waarbij men niet het werkelijke standpunt van de tegenstander weerlegt maar een (karikaturale) variant daarvan.

    • Marc 26 juli 2017 om 18:16- Antwoorden

     Een beetje zoals jij in de EV discussie staat.

    • Henk 26 juli 2017 om 18:56- Antwoorden

     Nee Scheffer, ik geef een verklaring van het woord theorie aan Boels met een voorbeeld erbij dat is geen stropop, dat is gewoon een valide argument.

     Maar jij zal nooit een vallie argument herkennen aangezien jezelf nog nooit een vallide argument hebt gemaakt

   • Chris Schoneveld 26 juli 2017 om 18:55- Antwoorden

    Graag onderbouwen, Henk

    • Henk 26 juli 2017 om 18:57- Antwoorden

     Chris,

     Waar is de onderbouwing van Hans? Hij stelt dat het niet zo is, wij iets stelt moet het onderbouwen.

     Maar lees eens het IPCC WG1 rapport, dat is onderbouwing voldoende

 7. Jan Zuydijk 26 juli 2017 om 12:06- Antwoorden

  Stoppen met het drukken van een papieren krant een idee? De bomen die daarvoor gekapt moeten worden gebruiken voor het “vergroenen van de Planeet” (reclame Greenchoice) en de snippers verbranden in een centrale?

 8. Pieter 26 juli 2017 om 13:09- Antwoorden

  Al die alarmisten hebben een uiterst beperkte tijdshorizon en kramen daardoor de nodige onzin uit. Ze kijken hooguit 10 jaar vooruit. Vanuit die beperktheid, zeg maar bekrompenheid, kun je geen beslissingen over klimaat nemen. Als dat al nodig is. Het is 100% zeker dat er weer eennijstijd komt, maar met een beperkte visie van 10 jaar raak je al in paniek als in NL de zon al een week schijnt, want dat is al een bewijs van klimaatverandering.

 9. BKW 26 juli 2017 om 16:41- Antwoorden

  Niet CO2 is het probleem maar WIJ zijn het probleem, we zijn met teveel en leggen een te groot beslag op de aarde. En het einde van de bevolkingsgroei is nog niet in zicht, dus al dat geneuzel over al dan niet stijging door CO2 is slechts een achterhoede gevecht……

  • Boels 26 juli 2017 om 20:30- Antwoorden

   D66 is aardig op weg met het “voltooide leven”.
   Een beetje aandringen van de D666-SS en je gaat “vrijwillig”
   Overigens is de overbevolking een probleem van suffe politici en wegdenkers: er zijn voldoende natuurlijke bronnen voor 10 of meer miljard mensen.
   En mocht je denken dat het niet mag dan wordt het een welles/nietes.

 10. Scheffer 26 juli 2017 om 17:01- Antwoorden

  Volgens mij is het gehele artikel (“Totalitarisme en klimaathysterie”) 100% toepasbaar op de ideologie en de argumentatie door alarmisten, defaitisten en populatie-eschatologen, onder het valse mom van “de wetenschap”! Nu al is er voedselcapaciteit voor 40 miljard aardbewoners (Wageningen University & Research), ondanks dat 30% van huidige voedselproductie als olie/benzine als brandstof wordt verstookt wereldwijd.

 11. Cornelis van den Berg 26 juli 2017 om 17:20- Antwoorden

  Ook weer een gedegen artikel. Maar met 1 vergissing: opmerking over de Islam. Amsterdam islamiseert in zo’n snel tempo dat wij op de vlucht slaan. Weg uit deze stad des oordeels. Een stad die stijf staat van zieke ideologieën. Waar je elke dag moet onderschrijven hoe mooi en goed diversiteit is, maar geen onderscheid meer mag worden gemaakt tussen ‘dames’en ‘heren’. Een stad met steeds meer wandelende wasdroogrekken (wie weet er een betere beschrijving). Kritiek uiten op de Islam, die prachtige godsdienst, die met name vrouwen zo gelukkig maakt, is riskant geworden. Er lopen hier mannen van het Openbaar Ministerie rond met als missie het arresteren van islamofoben enz. Deze week zag ik een man (?) in een gewaad op de fiets die opzij keek naar een vrouw met mooie benen met maar weinig rokbedekking, die geld aan het tappen was. Opzij kijkend ramde hij een invalidenkarretje. Ik werd een beetje boos en liep naar de man toe. Hij zei dat hij alleen naar de vrouw keek omdat zij geld aan het tappen was en hij dat ziende dacht dat zij bescherming nodig had. Dat hij met dit goede voornemen een invalidenkarretje ramde was volgens Allah de prijs die betaald moest worden voor zijn goede daad! Zo praatte hij met een beroep op Allah recht wat krom is. Het is maar een incident, dat intussen aangeeft wat ons nog te wachten staat. Mensen die met een beroep op Allah/God wandaden plegen kunnen we maar beter over de grens zetten.

 12. Henk 27 juli 2017 om 10:09- Antwoorden

  En dan natuurlijk de eeuwige “de opwarming is gestopt” kaart

  http://davidappell.blogspot.de/2017/07/new-ocean-heat-content-data-is-out.html

  Duidelijk dat de opwarming door gaat

 13. Jan Verbakel 27 juli 2017 om 10:49- Antwoorden

  Het klakkeloos overnemen van alle misschien ooit voorkomende bedreigingen door zogenaamde nieuwsuitingen is mij een doorn in het oog.
  Journalisten zijn overschrijvers geworden en onderzoeken in geen geval zelf de dieper liggende achtergronden van de materie waarover ze schrijven.
  Sommige redacteuren gaan zelfs zover dat ze nitwitten als Nijpels en Hermans een platform geven om onzin uit te kramen.
  Niemand kijkt naar het verre verleden toen klimaat zoals ook heden bepaald werd door de natuur en zeker niet door de mier die ook wel mens genoemd wordt.
  Overigens er zijn duizend maal meer mieren als mensen.
  CO2 is de basis van wat wij om ons heen zien.
  Al het groen wat er is, is er omdat er CO2 is.
  Daarbij het voor ons erg belangrijke voordeel dat die CO2 gebruikers op hun beurt weer zorgen dat we geen gebrek aan zuurstof krijgen.
  Het probleem dat wij mensen hebben is dat we denken dat we belangrijk zijn en een rol spelen binnen het natuurlijke evenwicht van onze planeet.
  Helaas voor hen die dit denken, niets is minder waar.
  De macro omgeving is zo overweldigend, dat wij mensen alleen maar iets kapot kunnen maken in onze micro omgeving.
  De media, zowel de algemene als TV, radio, kranten en tijdschriften als ook de zogenaamde “sociale media” (die hooguit onzin of nep-nieuws brengen) zouden daar de nadruk op moeten leggen.
  Kijk naar je micro omgeving, je huis, eventueel tuin, je straat je buurt en de plaats waar je woont.
  Houdt die schoon, geen afval op straat, dan wordt de aarde zeker een betere planeet.
  Dan hebben we ook die onzin met windturbines, zonnepanelen en zo niet nodig.
  Een ding is zeker, het klimaat wat we de afgelopen 50 jaar of meer hadden, blijft de komende honderden jaren gewoon hetzelfde.
  Ik wens iedereen weer een fijne dag.

  • Henk 27 juli 2017 om 11:20- Antwoorden

   “Een ding is zeker, het klimaat wat we de afgelopen 50 jaar of meer hadden, blijft de komende honderden jaren gewoon hetzelfde.”

   Een ding is zeker Jan Verbakel heeft een probleem met basale natuurkunde (als de aarde minder energie verliest wat gebeurt er dan…..)

Geef een reactie