Is CO2 het belangrijkste broeikasgas?

De hele wereld is in de ban van het broeikasgas CO2. De hoeveelheid CO2 is gestegen van 280 ppm voor de industriële revolutie tot 400 ppm nu (ppm staat hier voor het aantal deeltjes CO2 per miljoen delen lucht). CO2 wordt gevormd door een chemische verbinding van koolstof en zuurstof. Dat kan door verbranding van vaste [...]

Door |31 augustus 2017|78 Reacties

Stefan Rahmstorf herziet alarmistische projecties zeespiegelstijging

  Stefan Rahmstorf. Een van de populaire nummers op het klimaatalarmistische repertoire is de angstaanjagende zeespiegelstijging, die overigens de laatste twee jaar een sabbatical heeft genomen. De hoogste projecties waren afkomstig van de Duitse klimaatpaus Hans-Joachim Schellnhuber (dezelfde die het Vaticaan adviseerde bij de opstelling van Laudate Si) en klimaatinquisiteur Stefan Rahmstorf van het 'Potsdam [...]

Door |30 augustus 2017|46 Reacties

Ontwikkelingslanden en Parijs

  We hebben de jubelverhalen kunnen lezen en zien over de klimaatconferentie in Parijs waar 195 landen vrijblijvend, dus niet bindende, ‘afspraken’ maakten over terugdringen van CO2-emissie, omdat CO2 iets engs zou zijn. Ook ging het over het storten van heel veel geld, € 100 miljard/jaar), in een fonds om Ontwikkelingslanden hernieuwbare energie op te [...]

Door |29 augustus 2017|54 Reacties

EU: Haarscheurtjes in ambities inzake duurzame energie?

De Europese Commissie blaakt van ambitie om de invoering van duurzame energie te bevorderen om een low-carbon economy te realiseren. Met grote regelmaat publiceert zij even lijvige als ondoordringbare rapporten en mededelingen, die de indruk wekken van koortsachtige activiteiten ter zake. Immers, de EU wil nog steeds een voortrekkersrol spelen op dit gebied. Wat is [...]

Door |28 augustus 2017|25 Reacties

Gore-magie verbroken

Nooit heeft een documentaire wereldwijd zo veel lof geoogst als 'The Inconvenient Truth' van Al Gore. De maker werd er voor beloond met een Oscar en zelfs – samen het met VN-klimaatpanel (IPCC) en allen die aan het toen laatste rapport hadden meegewerkt (waaronder ondergetekende) – een Nobelpijs voor de vrede. Vraag me niet wat [...]

Door |26 augustus 2017|35 Reacties