De laatste maanden zijn we bezig geweest met de voorbereidingen voor een doorstart van Climategate TV.

In het verleden heeft Theo Richel van de Groene Rekenkamer een aantal uitstekende video’s gemaakt, die nog steeds actueel zijn. Aan de waardevolle visuele erfenis van Theo Richel en zijn cameraman, Roelf–Jan Wentholt, hebben we destijds hier aandacht geschonken.

Ook op Climategate.nl zijn in het verleden video’s verschenen (TV aanklikken rechtsboven op de website: CLIMATEGATE TV). Ze zijn nog steeds interessant, maar ze zijn van wat oudere datum.

Het is thans ons voornemen om Climategate TV een nieuw leven in te blazen. We beginnen met twee video’s van onze Duitse geestverwanten van het ‘Europäisches Institut für Klima und Energie’ (EIKE). Een derde video is bij hen in voorbereiding. Het is een productie van prof. dr. Horst-Joachim Lüdecke. Vele anderen hebben daaraan bijgedragen.

Voorts staan interviews van eigen makelij van Climategate TV op stapel.

De EIKE-video’s zijn in de vorm gegoten van een gesprek tussen Anton, iemand die slechts kennis heeft genomen van de klimaat’problematiek’ via de media, en Beate, wetenschapster op het Max Planck Instituut. Zij weet van de hoed en de rand en is dus bekend met het onvolledige en tendentieuze karakter van de mediaberichtgeving ter zake. Zij legt Anton uit hoe de zaak werkelijk in elkaar zit. Als zodanig is het een uitstekende introductie voor beginners in de materie. Maar ook gevorderden komen aan hun trekken, in het bijzonder wat betreft de talloze verwijzingen naar de peer-reviewed klimaatliteratuur.

Thema’s die in deze twee delen aan de orde komen zijn onder meer: weersextremen, hoogwater, gletsjers, VN-klimaatpanel (IPCC), zeespiegelstijging, klimaatconferenties, wetenschappelijke consensus, CO2 en plantengroei.

Verschillende respondenten hebben ons er in de loop der tijd op gewezen dat kennis van de Duitse taal een brug te ver is voor hen. Dat is begrijpelijk. Aangezien Climategate.nl geen subsidies ontvangt en het uitsluitend moet hebben van vrijwilligerswerk en incidentele financiële bijdragen van genereuze particuliere donateurs, worden Duits citaten in de regel niet vertaald. Voor deze video’s hebben wij echter een uitzondering willen maken. De betrokken video’s zijn geheel in het Nederlands ondertiteld. (Als de vertaling niet spontaan verschijnt, dan moet men het blokje ‘CC’ rechts onderaan in het video-beeld aanklikken.)

We zouden lezers/respondenten, die actief zijn op Twitter, willen oproepen om een brede verspreiding aan deze video’s te geven, ten einde de lacunes in de kennis van een breed publiek over klimaatzaken op te vullen. Immers, wat klimaat betreft functioneren de meeste mainstream media als echokamer van wat tegenwoordig wel het ‘partijkartel’ wordt genoemd. Het is derhalve hoog tijd dat de berichtgeving over het klimaat in balans komt.

Voor de doorstart van Climategate TV hebben we moeten investeren in apparatuur en hebben we externe professionele technische hulp moeten inroepen. Dat kost geld. We zouden derhalve donaties op prijs stellen. Omschrijving: Climategate TV. Zie rechter kolom van deze website voor hoe deze kunnen worden overgemaakt.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.