EU: Haarscheurtjes in ambities inzake duurzame energie?

De Europese Commissie blaakt van ambitie om de invoering van duurzame energie te bevorderen om een low-carbon economy te realiseren. Met grote regelmaat publiceert zij even lijvige als ondoordringbare rapporten en mededelingen, die de indruk wekken van koortsachtige activiteiten ter zake. Immers, de EU wil nog steeds een voortrekkersrol spelen op dit gebied.

Wat is het effect van dat alles? Misschien dat de EU er de laatste jaren in is geslaagd iets minder uitstoot te realiseren. Dat is moeilijk na te gaan, want niettegenstaande vrome en vaak herhaalde wensen van verbetering van transparantie, blijven de cijfers over de actuele CO2-uitstoot van de EU zo doorzichtig als koffiedik.

Maar ondanks alle mooie beloften op de steeds maar weerkerende klimaatconferenties is de uitstoot wereldwijd toch behoorlijk toegenomen. Biljoenen aan klimaatbeleid hebben niet kunnen verhinderen dat de mondiale CO2-uitstoot in 2015 een record bereikte.

Dat belet de EU niet om in haar eentje de planeet te willen redden van die verzengende opwarming van de aarde, die maar steeds niet wil komen.

Wie de rijstebrij aan rapporten van het Energie-commissariaat van de EU probeert te lezen, wordt vergast op een lawine aan initiatieven, fondsen, samenwerking met organisaties en sectoren binnen de EU, samenwerking met landen buiten de EU (die weinig economisch gewicht hebben), conferenties, dialoog, evaluaties, monitoring, enz. enz. Maar wat al die kippendrift tot op heden heeft opgeleverd blijft onduidelijk. Behalve dat die bakken met geld kost.

Zoals reeds opgemerkt, ambtelijk EU-proza is vaak ondoorgrondelijk. Het is daarom ook toe te juichen dat er deskundigen zijn die zich als schriftgeleerden opwerpen om ons duidelijk te maken dat dat wat er staat toch eigenlijk iets anders betekent. John Constable, die als energieredacteur aan de ‘Global Warming Policy Foundation’ (GWPF) is verbonden, is er zo een.

Onder de titel, ‘Is the European Commission Waking up to Electricity Consumer Pain?’ schreef hij:

Specialists have long known that the system management cost of even medium and certainly higher levels of non-despatchable renewable electricity, such as wind and solar, was no less important in magnitude than the income support subsidies required to motivate capital investment in the generating equipment. General awareness of this fact is now rising, and the wisdom of socializing those costs is under question (See for example, Jonathan Ford, “The Hidden Costs of Renewable Power” Financial Times (21.08.17)). When a problem of this nature is socialized it becomes nobody’s problem, and no one will address it, with all parties quite rationally preferring to sit on their hands and allow the consumer to bear the cost. ….

De oplossing dient te worden gezocht in méér marktwerking.

Pressure is now growing to force these changes through, with even the European Commission recognizing that something has to change. A recent communication from the EC to the European Parliament (zie hier), suggests, obliquely as is ever the case the EU, that renewable generators will no longer be treated with kid gloves, and must expect increasingly to operate by the same rules that bind other generators. The statements require interpretation. When the Commission writes that “market rules will be adapted to allow renewable producers to fully participate and earn revenue in all market segments, including system services markets” (p. 8) they mean renewables can no longer expect to be shielded from the rough and tumble of the market place. When they write that “Priority dispatch will remain in place for existing installations, small-scale renewable installations, demonstration projects” (p. 8) they mean that new installations will not have priority dispatch, and must bid like any other generator. And when the Commission writes that “curtailment of renewables should be kept to a strict minimum” this remark must be seen in the context of the previous observations, and so interpreted as meaning that compensated curtailments within the market must be minimized and renewable generators must be increasingly responsible for their own presence in the market.

All this is very sensible, in so far as it goes, but whether any of it will be carried through into practice remains to be seen. One has to assume that the industries concerned are, lobbying strongly in Brussels to ensure that these reforms are introduced as slowly as possible and in as weak a form as may be. They will almost certainly have some degree of success.

Rapid progress is, unfortunately, not be expected, but there will be progress because there must. The European Commission’s own press release was entitled “Commission proposes new rules for consumer centred clean energy transition” [https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition]. The Commissions idea of a “consumer centred” energy market is probably not quite Milton Friedman’s, but it would be obtuse and ungrateful not to acknowledge that even the modest degree of rebalancing probably implied here is a step in the right direction. Producer interests have simply had it too easy for far too long. …

This is the writing on the wall. Priority access will have to be denied to all renewable generators, not just new entrants. Renewable generators will have to take a large part of the risk of curtailment, and cannot expect non-market compensation. In summary, renewables will have to pay “their fair share of network and system costs”. The special terms on which renewables have hitherto operated are coming to an end, slowly but surely. The cost of managing their uncontrolled output is about to become their problem, not something that can be silently shuffled on to electricity bills.

Aldus John Constable.

Lees verder hier.

Ik geloof het pas wanneer ik het zie.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.

Door | 2017-08-27T22:41:40+00:00 28 augustus 2017|25 Reacties

25 Reacties

 1. David 28 augustus 2017 om 10:27- Antwoorden

  [ When a problem of this nature is socialized it becomes nobody’s problem…]
  nogal wrange formulering, want vooral de lagere inkomensklassen worden geraakt.
  Sluit wel mooi aan bij de moderne definitie van socialisme: “de kunst de rekening bij de buren te leggen” .

  • Boels 28 augustus 2017 om 12:44- Antwoorden

   Van de link hierboven:
   “In Holland, meanwhile, they have now given two fingers to the EU by slashing all their renewables subsidies.”

   Te mooi om waar te zijn 😉
   De laatste concessie (Zeeland buitengaats) kreeg het voor elkaar om €240 ton per vermeden CO2 te krijgen (in de “vrije” markt is dat €30) en staatsbedrijf Tennet neemt de kosten van €4 miljard voor de aanlandplicht voor de rekening.

   • Marc 28 augustus 2017 om 15:34- Antwoorden

    Als je deze consessie bedoeld: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/12/12/nederlandse-consortium-bouwt-tweede-windpark-borssele-nog-goedkoper snap ik niet hoe je aan die €240 ton per vermeden ton CO2 komt.
    ca 3 miljard kWh per jaar moet dat park opleveren. Tegen 600 gram aan gemiddelde CO2 uitstoot per geproduceerde kWh in NL kom ik over 15 jaar aan 27 miljoen ton vermeden CO2 uitstoot. Exclusief aansluitkosten zou de subsidie over 15 jaar naar verwachting 300 miljoen euro zijn. Subsidie per ontweken ton CO2 is dan: 11.11.
    Transportkosten zijn 1,4 cent per kWh en wat ik kan zien verschilt dat niet met de transportkosten van reguliere elektriciteitscentrales die een jaar lang op 100% zouden draaien met dat verschil dat een hogere aansluitcapaciteit nodig is voor dezelfde productie vanwege het volatiele karakter. Tarieven tennet: https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/16724/Tarievenbesluit-TenneT-2017/

    Stel je vindt de transportkosten deels gesubsidieerd met bijvoorbeeld 0,4 cent, dan vertaalt zich dat in € 6,67 aan subsidie per vermeden ton CO2 uitstoot die je bij die € 11,11 mag opstellen.

    Kan jij mij de berekening geven van die € 240,-?

    • Boels 28 augustus 2017 om 17:44- Antwoorden

     @Henk:
     Zonder subsidies zou niemand geld steken in wind_op_zee en land.
     Je weet niets van mijn onderbuik af (en dat wil ik zo houden), maar ik ben tegen alle vormen van subsidies aan particuliere zaken, stichtingen en verenigingen (omdat ze niet vallen onder de parlementaire controle).

    • Henk 28 augustus 2017 om 18:17- Antwoorden

     Boels,

     als we de uitstoot van CO2 gaan belasten worden opwwekkings=viormen die geen / weinig CO2 uitstoten voordeliger en hoe worden bedrijven vanzelf gestimuleerd om de voordeligste mix te maken zonder dat er bergen subsidie in gestoken moeten worden.

     Ik zal dan niet klagen als er een kerncentrale wordt gebouwd, stop jij dan ook met klagen als er toch windmolens gebouwd gaan worden?

     En jij laat je onderbuik iedere keer weer spreken met je selectieve verontwaardiging over statistiek.

     Gemini is trouwens niet het laatste wind op zee park.

    • Marc 28 augustus 2017 om 19:18- Antwoorden

     @Boels, uit jouw link blijkt dat het om een heel ander windpark gaat met 4,5 miljard subsidie. Bij het meest recente windpark bij de kust van Zeeland is de inschatting dat er 300 miljoen subsidie gegeven wordt. Dus jouw € 240,- verhaal is aantoonbaar onjuist. Zeker nu de kosten zoveel gedaald zijn dat er plannen zijn om subsidievrij windmolens op zee te plaatsen.

    • Boels 28 augustus 2017 om 19:33- Antwoorden

     @Marc:
     Ik kan de juiste link niet vinden, dus mag die 240 euro van tafel.

     De link naar de Tennet-tarieven ken ik (heb een abbo op ACM).
     Ben benieuwd naar de tarieven van 2018 en zeker die in 2022.
     Ik heb overigens niet de indruk dat de ACM zich druk maakt over de kosten van “hernieuwbaar”.

   • Henk 28 augustus 2017 om 15:55- Antwoorden

    een goedkopere, betere en eenvoudigere oplossing zou natuurlijk een stevige CO2 belastinmg zijn met een gelijktijdige verlaging van de inkomsten belasting / vrijstelling

    Maar dat is natuurlijk iets waar “rechts ” tegen is want het zou gewoon kunnen werken en dan zijn er een subsidies om te verdelen

    • Boels 28 augustus 2017 om 17:18- Antwoorden

     ALS “hernieuwbaar” zou werken dan zou dat een manier zijn om uit de kosten te komen.
     Een betere manier is om de opbrengst van een CO2-belasting te steken in ontwikkeling en bouw van nucleaire energie waarmee de CO2-uitstoot gegarandeerd verlaagd wordt.
     Op “hernieuwbaar” is geen garantie te geven en dat doet men wijzelijk ook niet.

    • Henk 28 augustus 2017 om 17:24- Antwoorden

     Nee Boels,

     als nuclear goedkoper zou zijn om de uitstoot te verminderen dan zou dan vanzelf boven komen drijven.

     Maar goed onderbuikend rechts heeft geen probleem met subsidies, alleen met subsidies op zaken waar ze het zelf niet mee eens zijn.

     Maar goed dat wisten we al

    • Boels 28 augustus 2017 om 19:37- Antwoorden

     @Henk:
     “als nuclear goedkoper zou zijn..”

     Als alle elektriciteit nucleair is dan maken de kosten toch niet uit als er dan nauwelijks CO2-uitstoot is?
     Dan is de wereld toch gered?
     Of mag dat redden alleen en uitsluitend op een stompzinnige groene manier?

    • Henk 28 augustus 2017 om 19:46- Antwoorden

     Oh dus als de elektriciteit 3 x duurder wordt / 0,08 per kWh gesubsidieerd moet worden ben jij het er gewoon mee eens ?

    • Boels 28 augustus 2017 om 20:14- Antwoorden

     @Henk:
     Als de wereld behoed wordt voor de beloofde rampzalige gevolgen door de CO2-uitstoot dan mag het kosten wat het kost.
     Probleem is nog wel dat de catastrofale opwarmingshypothese door menselijk toedoen een hypothese is en heel goed kan berusten op een gebrek aan historisch besef bij de onderzoekers.

     Maar jij laat het groene water gewoon over de groene akkers lopen als we verzuipen?
     Zoiets van de dood of de groene gladiolen?

    • John 29 augustus 2017 om 10:29- Antwoorden

     Alleen maar als je aan kunt tonen dat CO2 echt gevaarlijk is.

 2. Scheffer 28 augustus 2017 om 18:39- Antwoorden

  Haarscheurtjes worden steeds zichtbaarder op alle groene meme’s. Het zijn de bewust gehanteerde ideologische meme’s van de Green-Movement dat “gratis duurzame” free-sustainable) energie goedkoper zou zijn dan nieuwe kernenergie (en nog eeuwen wereldvoorraad beschikbare fossiele energie), nog los van de voordelen van de constante energie in een groeiende wereld-energie-behoefte van de laatste.
  Andere steeds populaider gehanteerde ideologische meme van de Green-Movement is “climate change”, omdat dat meme voorkomt dat IPCC-sceptici daar kritiek op zouden hebben, omdat deze IPCC-sceptici nu juist overtuigd zijn van de juistheid van (altijd al aanwezige natuurlijke) “climate change” (echter zonder de ideologisch nagestreefde causaliteit met CO2-uitstoot). Deze meme’s zijn nodig om voor de Green-Movement-Bandwagon te kunnen blijven subsidiëren. NPO-NOS-klimaat-alarmist Peter Kuipers Munneke: Canadian permafrost thow, Swiss landslides en Houston 2017 Atlantic Hurricane zijn gevolg van “climate change”. Waarvan acte!

  • Henk 28 augustus 2017 om 19:47- Antwoorden

   Heb je die communist nu al gevonden in het fietsenschuurtje?

   Straks loopt hij weg !

   • Scheffer 28 augustus 2017 om 20:52- Antwoorden

    Wat heb je tegen klimaat-communisme Henk?

    • Klaas 29 augustus 2017 om 07:22- Antwoorden

     Ik gevierd tegen autoritairen en natuurlijk tegen mensen die hun mening baseren op drijfzand

     Verder ben jij natuurlijk diegene die overal een complot van links achter zoekt

     Pas op hij staat achter je !!

    • Scheffer 29 augustus 2017 om 19:52- Antwoorden

     Bedoel je Noord-Korea of de DDR als voorbeeld van een klimaatwereldvrede, Klaas?

 3. Hetzler 28 augustus 2017 om 20:52- Antwoorden

  De uitstoot van CO2 door de EU tussen 2013 en 2016 is met 4,6% gezakt, maar in het laatste jaar weer met 0.2% gestegen. Mondiaal was de stijging 0,6% tussen 2013 en nu en 0,1% in het laatste jaar. http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/downloads.html
  Het aandeel van de EU is overigens maar 10%. Dus zo interessant is dat niet. Zeker in verhouding tot alle heisa rond CO2. Dit laatste valt immers ook nog eens in het niet vergeleken met waterdamp. Wie een etmaal in augustus in de woestijn van bijvoorbeeld de Nafud heeft doorgebracht zal aan den lijve ondervonden dat het effect van CO2 ongeveer nul is. Dit i.t.t. een etmaal in de natte tropen.
  Het belasten van CO2 is door dit alles de grootst mogelijke flauwekul en alleen maar weer een excuus om de staatskas te spekken. In dat geval dus ook gesubsidieerde bijstook van biomassa belasten? De irrationaliteit van de opwarmingsmythe wordt steeds zichtbaarder achter die haarscheurtjes.

 4. Thomas 29 augustus 2017 om 04:17- Antwoorden

  Wel grappig, subsidies betaald door de belastingbetaler , die ook de CO2 belasting gaat ophoesten want die wordt keurig aan u doorberekent,
  En zo wordt u weer 2 x genaaid

 5. Thomas 29 augustus 2017 om 04:23- Antwoorden

  Oja en klimaatverandering? Het klimaat is nog nooit niet verandert dus die onzin kan je ook schrappen,

  Feit blijft wel dat de mens het milieu ernstig vervuild maar daar hoor je niemand over

  • Klaas 29 augustus 2017 om 07:24- Antwoorden

   Thomas ,

   Inderdaad het klimaat veranderd altijd dat maakt het klimaat dus gevoelig voor externe e forcings.

   En de natuurlijke redenen voor klimaat verandering laten een afkoelende tendens zien (milankovich / zon) toch warmt het op

   Daar is een een verklaring voor…..

Geef een reactie