Klimaat en energie

Dick Thoenes.

Het gaat niet goed met het klimaat- en energiebeleid in de westerse wereld en vooral niet in Nederland. Er worden alleen in Nederland al jaarlijks miljarden verkwist aan volkomen zinloze zaken. En dat komt omdat het beleid gestuurd wordt door ideologieën, waarbij de stand van de wetenschap grotendeels wordt genegeerd.

De United Nations Climate Change Conference in Parijs, de Energiewende in Duitsland, het Nederlandse energieakkoord, de politiek van de EU en de VN zijn alle gebaseerd op onjuiste gegevens en foute redeneringen. Het vervelende is dat ze allemaal beweren dat hun standpunten gesteund worden door “de wetenschap”, maar dat is in feite “fake science”, die door de echte wetenschap al lang is weerlegd. De belangrijkste punten waarin politieke ideologen zich vergissen zijn de volgende:

 1. Het concept “duurzame energieopwekking” wordt als regel verkeerd gebruikt. In de volgende punten wordt toegelicht dat deze manieren van energieopwekking als regel onrendabel zijn. Men moet daarbij bedenken dat onrendabele processen nooit duurzaam zijn, omdat de hoeveelheid beschikbaar geld ook begrensd is (net als hoeveelheid energie). De enige werkelijk duurzame energieopwekking die wij kennen is die op basis van waterkracht in bergachtige landen.
 2. Opwekken van stroom met behulp van windturbines is onrendabel (en dus niet duurzaam) en zal dat blijven, bij elke olieprijs. Dat komt voornamelijk door de kosten van de benodigde investeringen, niet alleen voor de windturbines, maar ook voor de installaties die voltage en frequentie regelen. Er zijn veel mensen die denken dat windenergie bij stijgende olieprijs in de toekomst rendabel zal worden. Dat is niet zo, want de kosten van staal, aluminium en beton worden voornamelijk bepaald door de energieprijs en deze stijgen beide mee met stijgende olieprijzen. Ongeveer hetzelfde geldt voor de arbeidskosten. Een belangrijke beperking in het gebruik van windturbines komt door de sterk wisselende energieopbrengst, waardoor zij soms geen stroom opwekken en soms meer dan het net op dat moment verwerken kan.
 3. Zonnecellen zijn voorlopig ook onrendabel, maar daar zijn nog wel belangrijke kostenreducties te verwachten. In Nederland schijnt de zon echter te weinig, gemiddeld 15% van het etmaal, en dan nog veel onder een kleine hoek, vooral in de winter (met stralingsverlies in de atmosfeer). Bovendien hebben wij onvoldoende ruimte om op de noodzakelijke grote schaal zonnecellen te plaatsen. De Sahara biedt wellicht mogelijkheden, maar dat leidt wel tot enorme transportkosten voor elektrische energie.
 4. Het verstoken van “biobrandstoffen” mag niet duurzaam worden genoemd, omdat het verstoken van een zekere hoeveelheid biobrandstof vele malen sneller gaat dan het aangroeien ervan. Verder veroorzaken biobrandstoffen, per kWh opgewekte energie, aanzienlijk meer CO2 dan kolen (dat komt omdat chemisch gebonden water uit koolhydraten moet worden vrijgemaakt en dat kost energie). Door de relatief lage verbrandingswarmte zijn de transportkosten van biobrandstof (bijvoorbeeld hout-pellets uit Canada) ook nog eens relatief hoog, per kWh opgewekte stroom (bijvoorbeeld vergeleken met steenkool).
 5. Wanneer elektrische energie opgewekt wordt door windturbines of zonnecellen, zal steeds een gelijke capaciteit aan conventionele centrales nodig zijn, omdat er vaak onvoldoende of teveel wind is (75% van de tijd) of te weinig zon (>85% van de tijd). Als het wel voldoende waait (25% van de tijd) of voldoende de zon schijnt (<15% van de tijd), bespaart men dus alleen op brandstofkosten. Maar er is dus wel een dubbele investering nodig. Windturbines en zonnecellen kunnen dus nooit in de plaats komen van conventionele centrales.
 6. Uit de voorgaande punten volgt dat er in Nederland, om zuiver technische redenen, nooit op grote schaal “groene” stroom opgewekt kan worden. De bijdragen van wind- en zonne-energie zullen altijd marginaal blijven (waarschijnlijk altijd minder dan 10% van de elektriciteitsproductie of wel 1,5% van het totale energieverbruik).
 7. Het sluiten van kolencentrales is alleen toelaatbaar wanneer men voor dezelfde capaciteit aan kerncentrales bouwt. Dat lijkt in Nederland voorlopig onhaalbaar. Maar het is in ieder geval een onnodige verkwisting van geld om goed lopende centrales zo maar te sluiten. We kunnen de afgassen van kolencentrales tegenwoordig goed zuiveren.
 8. Verdere CO2-uitstoot zal de gemiddelde wereldtemperatuur niet sterk kunnen beïnvloeden. Men wil de stijging beperken tor 2 graden. Welnu, dat gaat vanzelf, daarvoor hoeven we niets te doen. Het maximale broeikaseffect is immers reeds bijna bereikt. Nadat dit bereikt is, kan er onbeperkt CO2 worden uitgestoten zonder dat dit een merkbaar effect op de temperatuur kan hebben.
 9. Beperking van de CO2-uitstoot zal geen merkbaar effect kunnen hebben op het klimaat, want het CO2-gehalte van de atmosfeer wordt op den duur bepaald door de wisselwerking met de oceanen (die 98% van alle CO2 bevatten).
 10. Afscheiden van CO2 uit de atmosfeer en opslaan daarvan zijn zinloos. Als er een zekere hoeveelheid CO2 wordt opgeslagen, zullen de oceanen dezelfde hoeveelheid op den duur weer terug leveren. De kosten van afscheiding en opslag van CO2 zijn dus zuiver verlies.
 11. Elektrische auto’s zijn een voorbijgaande modegril. Ze zijn veel te duur, vaak meer dan tweemaal zo duur als gewone auto’s, en ze verbruiken ook meer brandstof. Dat komt doordat het rendement van een elektrische centrale plus energie-transport plus transformator plus gelijkrichter plus accu plus elektromotor lager is dan dat van een olieraffinaderij plus benzinemotor. En ook omdat elektrische auto’s veel zwaarder zijn. Ze produceren dus ook meer CO2 (hoewel dit niet van belang is). Belangrijk is ook dat we geen elektriciteitsnet hebben om grote aantallen elektrische auto’s van stroom te voorzien. Willen we dat toch doen, dan moet het net worden aangepast (dat kost vele miljarden) en moeten er in Nederland tientallen kolen- of kerncentrales worden bijgebouwd (kost ook vele miljarden). Het afvalprobleem van versleten accu’s is groter dan menigeen denkt en betekent in elk geval nog een hoge kostenpost.

 

Door | 2017-10-06T14:00:24+00:00 21 augustus 2017|71 Reacties

71 Reacties

 1. Klimaat en energie - 21 augustus 2017 om 08:54- Antwoorden

  […] Bron hier […]

 2. Anton Bakker 21 augustus 2017 om 09:20- Antwoorden

  Dick, je hebt met alle 11 punten helemaal gelijk, alleen hoe overtuig je de politiek, want de politiek heeft alles in handen, wereldwijd zelfs. Totaal onbegrijpelijk.

 3. Casper 21 augustus 2017 om 09:24- Antwoorden

  “In Nederland schijnt de zon echter te weinig, gemiddeld 15% van het etmaal, [..] vooral in de winter [..]”.

  Echt supergrappig deze satirische website. ga zo door.

  • Hugo Matthijssen 21 augustus 2017 om 10:31- Antwoorden

   Caspar zonnepanelen leveren in Nederland door het jaar heen niet meer dan 10 tot 12 % van het geplaatste piekvermogen van de panelen X het aantal uren per jaar.
   De levering piekt in de zomermaanden rond 12.00 uur .
   Zonder salderingsregeling die parasiteert op de fossiele centrales had je weinig tot niets aan je panelen.
   Als we zo door gaan zal het moment snel komen dat piekende zonnepanelen en windmolens hun stroom op het net niet meer kwijt kunnen.
   In Duitsland is dat nu al zo en wordt deze stroom bij ons over de grens getransporteerd soms zelfs tegen een negatieve prijs op hetzelfde moment dat de nederlander hun zonnestroom op het net brengen.
   Hoe lang denk je dat dat nog goed gaat?
   Super grappig als het niet zo triest is dat beleid van de overheid gebaseerd is verkeerde info en wensdenken.
   En cijfers in 2016 leverde wind en zon samen niet meer dan 5% van onze stroomproductie waarvan het zonnestroom minder dan 1% was.
   En als je dan ook nog weet dat we ongeveer 14% van onze energie in de vorm van stroom gebruiken kun je uitrekenen dat deze waanzin alleen heel veel geld kost en weinig tot niets bijdraagt.
   Casper voor je kreten slaakt is het raadzaam om je eerste at te verdiepen in de cijfers. Je zet jezelf voor joker.

  • ducdorleans 21 augustus 2017 om 10:31- Antwoorden

   inderdaad Casper ! … we lachen wat af hier !

   prof. Thoenes is veel te positief over het aantal uren zon – en percent zon dat kan worden gebruikt – in Nederland, en dus de productie door zonnepanelen van elektriciteit …

   in het, zoals je misschien weet, meer zuidelijk gelegen België, komen, volgens de federatie van elektriciteitsproducenten, zonnepanelen amper boven de 10% uit als het gaat over de belastingfactor … tenzij jij cijfers hebt dat het in Nederland gemiddeld minder bewolkt is dan in België, is de situatie voor zonnepanelen bij jullie nog slechter dan die amper 10% in België …

   ik leg nog even wat die “belastingfactor” – omdat prof. Thoenes er, met die “gemiddeld 15% zon per etmaal”, kennelijk van uitging dat iedereen dat wel wist, maar daarbij vergat dat er ook groenachtige experten deze blog lezen – eigenlijk wil zeggen … dat is de ECHTE elektriciteitsproductie, gedeeld door wat men op basis van het vermogen, gerekend over alle uren van een gans jaar, zou mogen verwachten …

   de link voor die 10%, ALS je toch in de realiteit zou geïnteresseerd zijn, is https://www.febeg.be/statistieken-elektriciteit

  • Bleeker 21 augustus 2017 om 10:49- Antwoorden

   Echt supergrappig die Casper, zo slecht geinformeerd…
   Ik heb zelf al vier jaar 12 zonnepanelen van 240 Wp op het dak. Geinstalleerd vermogen 2.880 Watt piek. Een jaar heeft 8.760 uur dat wil zeggen dat bij 100% opwekking deze zonnepanelen 25.229 kWh (2880 x 8760 / 1000) moeten opleveren. In werkelijkheid hebben deze zonnepanelen elk jaar 3.000 kWh opgeleverd, een rendement van 12%.
   Het vervelende met zonnepanelen is dat ze s’nachts geen stroom leveren en in de wintermaanden overdag maar 10% van het opgesteld vermogen. Vandaar het lage rendement.

 4. Scheffer 21 augustus 2017 om 09:53- Antwoorden

  Zonne-energie in de Sahara is een politieke fata morgana, nog los van transportkosten en energieverlies over lange afstand. De stammenoorlogen, achterlijkheid en Jihad maken zelfs mineralenwinning en fossiele energiewinning er zeer gevaarlijk. Zonne-energie in de Sahara is dus niet zo simpel als het wordt voorgesteld door de klimaatgekkies, ondanks dat in ze in de stad Ouarzazate (Marokko’s Noor-1 zonne-energie-centrale) al bezig zijn hun “duurzame” luchtspiegeling te realizeren. Na zes uur ’s avond is er dus geen stroom levering meer; https://www.forbes.com/sites/quora/2014/07/02/why-dont-we-put-solar-panels-in-the-sahara-desert-as-a-source-of-electricity/#17e2a71f6746

  • Boels 21 augustus 2017 om 10:23- Antwoorden

   De stompzinnigheid van “hernieuwbaar” ligt in het verplicht opdringen in het openbare elektriciteitnetwerk.
   In feite veroorzaakt door de europese vorm van achterlijkheid, stammenoorlogen en groene jihad.

   Niets mis met zonne- en windenergie als het daar stand-alone wordt gebruikt voor bijvoorbeeld airco’s en drinkwater- en voedselproductie.
   Moet er wel rust komen.

  • ducdorleans 21 augustus 2017 om 10:49- Antwoorden

   @ Scheffer …

   enige tijd terug – het was toen “Desertec” ons in al onze stroombehoeften ging voorzien – had ik een discussie met een groene expert, die kennelijk ook al had nagedacht over dit alles …

   ik zei: “stabiliteit kan je van de Toearegs afdwingen met wapens, ok het is mogelijk van kabels te leggen onder de Middellandse Zee, etc., maar heb je als eens bekeken dat de Sahara op dezelfde lengte ligt als wijzelf ? … dat is dus goed voor tijdens de dag … wat ga je dan doen “s morgens en ’s avonds, als we dan wat elektriciteit willen gebruiken ? … moeten we dan ook kabels leggen naar de Atacama en de Taklamakan ? ”

   waarop hij me antwoordde : “wat is het probleem ?” …

   daarop is de discussie stopgezet …

   • Scheffer 21 augustus 2017 om 11:22- Antwoorden

    Iets uitgebreider informatie over de Sahara zonne-energie-catastrofe van Desertec: https://newint.org/features/2015/03/01/desertec-long

   • Léon 21 augustus 2017 om 12:53- Antwoorden

    Àls er dan toch zonodig zonnepanelen moeten worden neergelegd in de woestijn, doe het dàn in de binnenlanden van Spanje! In het NOS-journaal was laatst weer zo’n ‘climate scare mongering’ item over de verdroging van het spaanse binnenland. Hebben ze daar tenminste nog íets aan die gronden.

    • Hugo Matthijssen 21 augustus 2017 om 19:51- Antwoorden

     Leon als de straalstroom verschuift zodat hij weer over spanje loopt krijg je daar weer regen.

    • ducdorleans 23 augustus 2017 om 17:52- Antwoorden

     @ Léon … “de verdroging van het spaanse binnenland. ”

     naar aanleiding van alarmistich geblaat van onze eigen Hans Bruyninckx – chef van het Europese EEA – enige maanden terug juist daarover (“extreme droogte rond de Middellandse Zee”) ben ik op zoek gegaan naar gegevens over de neerslag in die buurt … ik heb die al in mijn GHCN v1 cijfers, maar ik wilde ook cijfers van de lokale meteorologische instituten … en ben dan gestoten op het Real Observatorio de Madrid in het Parque del Retiro aldaar … Madrid, dat lijkt me toch echt wel het “Spaanse binnenland” …

     de cijfers staan alhier … http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/general/otros/cleham.htm … jouw naam verwijst alvast naar Spanje, en Spaans, dus ik denk dat je wel weg kan met die Spaanse sites … 🙂

     wel, die data heb is dus gebruikt (terzijde: ze kwamen grotendeels overeen met GHCN v1, waarin wel een aantal waarden ontbraken … misschien kon hun IBM360 indertijd niet weg met bv. “lp” … 🙂 …), en die cijfers heb ik op vele manieren onderzocht of ik daar ergens een trend kon in ontdekken …

     U raadt het misschien al … nergens (niet in de maandelijkse cijfers, de driemaandelijkse, de vijfmaandelijkse …) enige trend te ontdekken als zouden wij, met onze auto’s, ervoor zorgen dat het nu in Madrid dramatisch minder regent dan bv. 50 jaar geleden …

     Integendeel zelfs, de trend is opwaarts (maar zo klein dat het niets wil zeggen …) … en als er dan toch een periode was, waar het lijkt alsof het minder regende, was het de periode rond de jaren “20/’30 van vorige eeuw ..

     maar bon, je moet mij niet geloven … download de cijfers, en zoek het zelf uit !

     succes ! … 🙂

   • Scheffer 21 augustus 2017 om 13:11- Antwoorden

    Spanje stopte met alle grootschalige “duurzame” zonne-energieprojecten. Spanje ging er failliet aan. Nu alleen nog voor thuis zonnepaneeltjes. https://elpais.com/elpais/2015/06/15/inenglish/1434365532_423180.html

    • Boels 21 augustus 2017 om 21:32- Antwoorden

     In NL worden de kosten van de infrastructuurveranderingen vanwege “hernieuwbaar” door alle gebruikers betaald.
     In ES is er een lichtje gaan branden en daarom ziet men dat de kosten de pan uit rijzen.

  • David 21 augustus 2017 om 10:52- Antwoorden

   zonnepanelen hebben alleen zin als ze in de ruimte zijn opgehangen. Maar dat geeft weer een probleem waarvoor nog geen oplossing bestaat.

 5. Anton Bakker 21 augustus 2017 om 10:20- Antwoorden

  Er is maar 1 verklaring waarom de politiek in de ontwikkelde landen de 11 genoemde punten niet wil zien, namelijk de inkomsten uit de milieubelastingen! Geen van die landen heeft nog een begrotingsprobleem en kan vele miljarden uitgeven aan de 11 punten, want dat wordt allemaal door de milieuheffingen betaald. Daarom willen de politici blijven geloven in de 97%. Waar halen ze anders de miljarden vandaan?? Dus CO2 blijft vooralsnog een gifgas!!

  • Boels 21 augustus 2017 om 10:33- Antwoorden

   Het is eerder een gevalletje van ongedekte cheques die men niet eenvoudig in de begroting terug ziet.
   Dat men daar geen problem inziet betekent niet dat er geen begrotingsprobleem is. 😉

 6. Hugo Matthijssen 21 augustus 2017 om 10:38- Antwoorden

  Anton
  Van de 33° C temperatuurverhoging van de troposfeer als gevolg van het broeikaseffect komt ruwweg 21° C voor rekening van waterdamp. Waterdamp absorbeert sterk in de banden 2,4 – 3,1 µm, 4,5 – 6,5 µm en boven de 16 µm. Voor CO2 is de belangrijkste absorptieband gelegen bij 14 – 16 µm, maar er zijn ook absorptiebanden bij 2,6 µm en 4,2 µm.

  CO2 heeft wat de broeikaswerking betreft zijn verzadigingspunt bereikt met name bij de band 14 tot 16 um
  http://klimaatgek.nl/wordpress/broeikastheorie/
  En daarna heeft de natuur het CO2 probleem, als dat er al was, opgelost.

  • Anton Bakker 21 augustus 2017 om 12:01- Antwoorden

   Hugo, heel dom hebben de groenen met Al Gore CO2 uitgekozen als het enige en grootste probleem. In Nederland is de BPM 100% CO2 gerelateerd. Daarom zal en blijft CO2 voor de time being een probleem, al is het voor ons als realisten een levensgas en geen gifgas.

 7. David 21 augustus 2017 om 11:29- Antwoorden

  Wanneer een probleem moet worden opgelost dan ligt het voor de hand om te beginnen met het moeilijkste deel en daar ook de meeste aandacht aan te besteden. Niemand zal de carrosserie van een auto ontwerpen zolang er geen motor bestaat. Zo niet in het geval van de energietransitie. Die staat of valt met grootschalige goedkope opslag van energie. Energietransitie = voorraadtransitie. Maar de vraag is of die er ooit komt. Ten tweede zijn er dan de problemen van de gebruikers van die energie. Huishoudens zijn dan relatief simpel, die gebruiken slechts 2,5% van het totaal. Een rationele aanpak van energietransitie zou dus in de eerste plaats industrie (staal, beton, chemie, keramiek,glas) en de transportsector betreffen. De focus op huishoudens getuigt dus van puur activisme of gewoon domheid. Ook vakantie-eilandjes zijn gewild voor “vergroening” van hun energie. Logisch: geen industrie, weinig transport. Maar daar lukt het al niet.

 8. David 21 augustus 2017 om 11:37- Antwoorden

  Terwijl de groene apostelen het consumentisme (andermans spulletjes) hekelen en alom soberheid prediken maakt het kennelijk niet uit dat windmolens en zonnepanelen de honderdvoudige hoeveelheid metalen nodig hebben om evenveel op te wekken als een elektriciteitscentrale. Ook voelen deze natuurbeschermers geen enkele wroeging om met hun molens natuur te veranderen in industrieparken. Dit getuigt van een verblinding op niet te bevatten schaal. Je kunt mensen alles wijsmaken. Vooral jongeren zijn simpel de hersentjes te spoelen zoals de gebeurtenissen in Barcelona weer eens aantonen.

 9. @R.Bijsterveld. 21 augustus 2017 om 13:18- Antwoorden

  Ik denk niet dat er onder de mensen met een opleiding energie techniek enige consensus is dat wind en zon energie de beste manier is om co2 uitstoot in Nederland te beperken.
  En dat was het doel toch van het klimaat akkoord.
  Ex centrale werktuigkundige.

 10. Ivo 21 augustus 2017 om 14:25- Antwoorden

  Zou wel grappig zijn om de productiekosten van windturbines te vergelijken met die van een kerncentrale. daarbij rekening te houden met dezelfde energieopbrengst (niet de opgestelde capaciteit).

  • David 21 augustus 2017 om 14:47- Antwoorden

   [ productiekosten van windturbines vergelijken met kerncentrale. ]
   Dat is dus inclusief opslag voor enkele weken minimaal.
   Stel dat NL geheel vergroend is en 30% energieverbruik wordt bespaard.
   Dan is 2TWh / dag nodig. Voor 2 weken dus plm 30TWh.
   Met batterijen 10MWh opslaan kost 20 miljoen investering.
   2 weken energie opslag voor NL kost dus 60000 miljard. Afschrijving in 10 jaar dus per Nederlander 350.000 per jaar oftewel zo’n 1000 per dag.
   Wij wachten het commentaar van de heer Nijpels af 🙂

   • Scheffer 21 augustus 2017 om 15:46- Antwoorden
    • Ivo 21 augustus 2017 om 18:03- Antwoorden

     20 januari dit jaar geeft de ombudsman een 180 graden gedraaide mening. Dat moet je er dan ook bij vermelden.

    • Scheffer 29 augustus 2017 om 19:49- Antwoorden

     Wat een draaikont die ombudsman!

   • joris 21 augustus 2017 om 22:58- Antwoorden

    10MWh opslaan kost inmiddels factor 10 minder. over een jaar of 10 nog factor 5-10 minder. Dan zijn we een heel eind toch?

    • David 22 augustus 2017 om 11:44- Antwoorden

     [de helft minder]Tesla wall boxes kosten nu 0,5 miljoen euro per MWh. En mijn energiecijfers zijn veel te optimistisch omdat niet de productie en transport is meegerekend van geïmporteerde goederen.
     Zelfs met 10 voudige kostenreductie is dit soort energiesystemen alleen voor de rijken te betalen.

   • joris 21 augustus 2017 om 22:59- Antwoorden

    Had hier moeten staan.

    10MWh opslaan kost inmiddels factor 10 minder. over een jaar of 10 nog factor 5-10 minder. Dan zijn we een heel eind toch?

    • Boels 22 augustus 2017 om 08:33- Antwoorden

     Elk windpark en elke zonneweide een eigen opslag?
     Al het vervoer elektrisch?
     Maar dan komt schaarste aan grondstoffen om de hoek kijken en dat drijft de prijs op.
     Ik zou maar beleggen in zeecontainers want die worden ook schaars 😉

    • Bleeker 22 augustus 2017 om 10:03- Antwoorden

     Hoe bedoel je Joris, ik weet niet welk salaris jij verdient maar 1000/10 per dag is nog steeds 100 euro per dag per persoon, oftewel een modaal salaris. Zelfs als de prijs nog eens een factor 10 daalt praten we over 3,500 euro netto per persoon per jaar voor opslag alleen. Daar komen de windmolens of zonnepanelen nog bij. Welcome to Utopia.

 11. Hugo Matthijssen 21 augustus 2017 om 19:57- Antwoorden

  Ivo
  Ombudsman voor de burger of de overheid wat denk je?.

 12. Hetzler 21 augustus 2017 om 20:37- Antwoorden

  Prima artikel dat een waarheid als een koe verwoordt: al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Het is alleen te hopen dat de politiek dit ook zal inzien, maar ik vrees mij in dezen schuldig te maken aan wensdenken. Dus ligt die taak vooralsnog bij o.a. Climategate en de Groene Rekenkamer.

 13. Werff 21 augustus 2017 om 21:23- Antwoorden

  Vergeet ook niet de reusachtige, niet recyclebare, afvalberg die t.z.t. zal ontstaan van de rotorbladen van de windturbines. Ook de afgedankte zonnepanelen zullen de nodige problemen opleveren. Bepaald niet duurzaam of groen.

 14. Marc 21 augustus 2017 om 22:14- Antwoorden

  Wanneer de berekening van stelling 11, de elektrische auto verbruikt meer energie dan de benzineauto, gebaseerd is op het artikel http://climategate.nl/2017/04/14/67991/ dan snap ik de stelling. Die berekening is alleen hartstikke fout en toegegeven door André Bijkerk. Het artikel zou aangepast worden maar je raadt het al, is niet gebeurd.

  Maar wie stelt bewijst zegt men wel eens dus ik ben wel erg benieuwd naar de onderliggende berekening. Zou de heer Thoenes deze berekening kunnen verstrekken zodat in alle transparantie gediscussieerd kan worden over de gedane aannames? Dat is toch wat we allemaal nastreven, transparantie in het wetenschapsdebat?
  Om de discussie niet gelijk te laten ontsporen adviseer ik om het alleen over de basale berekening te hebben en niet allemaal kostengerelateerde randzaken er bij te halen als investeringen in het net. Die kostendiscussies zijn al 1 miljoen miljard keer gevoerd op climategate.

 15. Chris Schoneveld 21 augustus 2017 om 22:21- Antwoorden

  Ik vind dat Thoenes met zijn punten 8,9 en 10 een te simplistisch beeld schept. Bij punt 8 gaat hij niet in op de mogelijke positieve feedback. Dat is waar de wetenschappelijke discussie over gaat.
  Wat hij beweert bij punt 9 is gewoon onzin want een toename van CO2 in de atmosfeer (of dat nou komt door de mensen of door vulkanisme zoals in het geologische verleden) wordt wel gedeeltelijk door de oceanen opgenomen maar het leeuwendeel blijft toch echt in de atmosfeer tenzij die toename door de vorming van kalkgesteente en andere natuurlijke sekwestratieprocessen teniet wordt gedaan, maar dan praten we over geologische tijdschalen.
  Punt 10, “het afscheiden van CO2 uit de atmosfeer”, is helemaal niet aan de orde, wel het (inderdaad zinloze en dure) opvangen van CO2 dat vrijkomt bij verbranding van fossiele brandstoffen. Maar het afscheiden van die 0.04% CO2 uit de atmosfeer is nog nooit ter sprake gekomen, naar mijn weten.

   • Chris Schoneveld 22 augustus 2017 om 21:11- Antwoorden

    Bedankt voor die link. Ik vraag me af of deze technologie financieel haalbaar is. Hoeveel energie is er gemoeid om CO2 uit de lucht te filtreren? Vooral als het CO2 pas kan worden gescheiden na verhitting tot 212 graden F en daarna moet je het nog ergens opbergen. Lijkt me een veel te duur process. Hier een quote:
    “The box closes, and the collector is heated to 212 degrees Fahrenheit, which releases the CO2 in a pure form that can be sold, made into other products, or buried underground.”

 16. Wiersma 22 augustus 2017 om 04:05- Antwoorden

  Even resumerend.
  Het mag duidelijk zijn dat we zo er langzamerhand achter komen dat zowel kolen, olie, gas en ‘duurzame energie’ de toekomst kennelijk niet zijn.
  Kortom: ergens is er een probleem.

  Maar is dat wel zo? Ik heb het al eens eerder gezegd, maar wat te denken van de ionosfeer? Ionosfeer heet niet voor niks zo: atmosfeer is daar elektrisch geladen: miljoenen volts, miljarden amperes, 24/7/365 gevoed door de zon.

  En we doen daar niks mee. We doen er niet eens onderzoek naar: kun je nagaan.
  Er is alleen één probleempje: het zit nogal hoog. Laten we zeggen vanaf 30 km.

  Theoretisch gezien is een lange koperen stok in de lucht houden met een generator er tussen voldoende om 24/7/365 onbeperkt energie te oogsten. Punt is alleen: die stok moet dan wel minimaal 30 km lang zijn: dat wordt hem dus niet.
  Maar wat te denken van plasma?
  Plasma maakt lucht ook elektrisch geleidend, en op die manier zou je dus een ‘brug’ kunnen slaan naar de ionosfeer en de aarde.

  Maar hoe maak je plasma? Nou, met een superhete laser bijvoorbeeld.
  Dan kan het – in principe- ineens allemaal wél!
  En in dat geval kun je gelijk alle windmolens skippen, evenals zonnecellen, en weet ik wat voor andere non-oplossingen.

  En tegen die tijd, met onbeperkte energie, kunnen we ook wel weer olie maken uit lucht. Problem solved.

  Voor wie dit nieuw is: zonnestraling tikt elektronen uit hun baan. Planten maken hier dankbaar gebruik van door cO2 te splitsen in lange keten suikers (plantenmassa/voedsel voor ons) en O2. Hetzelfde gebeurt hoog in de atmosfeer: elektronen worden uit hun baan geflikkerd waardoor elektriciteit/vrije elektronen ontstaan. Even wat dichterlijk gesteld: zonlicht doet aan ‘atoomsplitsing’ waardoor sommige weer ‘fuseren’. Zoals O2 tot ozon bijvoorbeeld.
  Kort samengevat: de ionosfeer is in feite één grote zonnecel!
  Gratis en voor niets.

  En doen we daar iets mee? Enig onderzoek misschien? Welnee. Niets.
  En lekt die stroom uiteindelijk ook naar aarde? Ja hoor.
  Is dat te zien of te merken? Ja hoor, bijvoorbeeld noorderlicht. Of bliksem. Of statische elektriciteit, of wagenziekte, of onweer/bliksem enzovoorts.
  In feite leven we in een grote condensator. Tesla wist er van. Maar doen we iets met deze kennis? Welnee.
  Sinds de wetenschap gekaapt is door de politiek, is het niet meer de bedoeling problemen op te lossen, maar om ze zo lang mogelijk te laten bestaan en dan geld/macht/kapitaal te ‘verdienen’ aan non-oplossingen.

  Stel je voor dat het energie probleem zou worden opgelost: man oh man, hoeveel politici, media, en weet ik wat voor graaiers zouden dan zonder baan zitten?
  WE are the product.
  WIJ zijn de nieuwe melkkoeien.
  En zoals bekend: koeien moet je dom houden.

  Maar samengevat: theoretisch gezien hebben wij geen énkel energie probleem.
  Groen, gratis, onbeperkt.
  Waarbij ik toegeef dat het ‘praktisch oogsten’ best wel een hele uitdaging is.
  Maar praktisch gezien zijn er eigenlijk weinig problemen die de mens niet kan oplossen. De wil van de hogere machten is het énige wat altijd maar weer in de weg zit. Dat houdt ons ook dom/onwetend. Vergeet die veelbelovende 21ste eeuw dus ook maar.

  Komt ie nog maar weer eens: Story of your enslavement.
  Korte animatie die iedereen gezien MOET hebben.

  https://www.youtube.com/watch?v=Xbp6umQT58A

 17. Wiersma 22 augustus 2017 om 04:14- Antwoorden

  En dan hebben we Michio Kaku ook nog eens, die het hier min of meer ook over heeft:
  (over aftappen energie van zonnen en sterren en zo)

  Michio Kaku describes 3 types of Civilizations

  https://www.youtube.com/watch?v=6GooNhOIMY0

  En lees voor de gein ook even de eerste reactie(s) op die video.
  En ja, wij bevinden ons in stadium ‘0’.

 18. Bert Pijnse van der Aa 22 augustus 2017 om 20:55- Antwoorden

  hersenkraker : wie voldoet het meest aan de eisen van Parijs : de succesvolle zakenman , het bedrijf in groene producten of de de arme sloeber . Energie is een subjectief gegeven . Zo zal de perceptie van Energie van de Koning van Saudi Arabia, die met zijn gevolg over de wereld vliegt om leuke dingen te doen, zoals het showen van dure auto’s in London, een heel andere zijn dan die van een bijstandstrekker, die de kachel een tandje lager zet en een trui aantrekt om zo de energielasten zo laag mogelijk te houden. De meeste mensen doen precies hetzelfde als de Koning van Saudi Arabie, alleen wat minder luxe. Hartsikke jalours zijn ze op die Koning, maar toch willen ze graag dat aan de beschikbaarheid van die goedkope energie een einde komt . ( die elite ) Hier doet zich een vreemde paradox voor. Mensen die ‘werken’ en bijdragen aan het BNP om de welvaarsstaat in stand te houden, ouderenzorg, medische zorg, kinderopvang , die uitkeringen betalen, en ga zo maar door, verbruiken vele malen meer energie dan die uitkeringstrekker. Veel van die mensen werken bij organisaties die de wereld overvliegen om die te redden. Neem bv Natuur- monumenten, de naam zegt het al. Dat ontstond toen ze het Naardermeer kochten om te voorkomen dat het werd volgestort met giftig afval. Dat was goed. Nu is NM meer een organisatie geworden die zich tot taak heeft gesteld het land, van Noord naar zuid, en dan van Zuid naar Noord om te ploegen met zware machines. Als net een moeras- omgeving is gecreëerd, maken ze er weer een zand- omgeving van of iets dergelijks. Of ze bouwen een natuurbrug in Bussum en Hilversum , waarbij een groot gedeelte van het bos sneuvelt . Handig! Heb je wel een mooie ‘wild’ brug, alleen is de habitat van het dier in kwestie er niet meer. maar wel lekker bezig geweest. Kortom: energie verbruik is niet alleen een subjectief gegeven , maar ook een betrekkelijk gegeven. Voor zowel de Koning van Saudi Arabie als de uitkeringstrekker: de éen vliegend over de globe; de ander geketend aan zijn hok met een dikke trui aan en niets meer. Bij degenen die ‘ nadenken’ overde problematiek kraken de hersenen, want : ‘zij die zonder zonden zijn werpe de eerste steen’. Dat geldt niet voor bedrijven en organisaties die een mooi nieuw verdien model zien in het versneld slopen van de natuur, opstoken van fossiele brandstoffen tgv de ‘energietransitie’ en uitwonen van natural resources: voor hen is het een feest op z’n Fellini’s. Om een en ander goed te praten kiezen ze voor de ‘ aanval naar voren ‘ een beproefd recept in Communie land, alleen een beetje sleets geworden nu de halve werkende bevolking bestaat uit ‘ communicatie- deskundigen ” Maar dan roepen ze dat ze voor hun kinderen ook een veilige en schone wereld willen. Vals en onwaar.

 19. henkie 23 augustus 2017 om 01:10- Antwoorden

  Het ziet er naar uit dat joris de nieuwe Henk is. Met excuses richting Joris van Dorp.
  Maar dat excuus zou joris zelf moeten maken. met vriendelijke groet, gekke henkie.

  • Marc 23 augustus 2017 om 07:41- Antwoorden

   Ik zie wat je doet, ik was immers eerst de nieuwe Henk volgens jou.
   Joris maakt een opmerking n.a.v. de uitspraak van David dat 10MWh een factor 10 minder kost dan 20 miljoen. Bij 20 miljoen euro zou de prijs € 2000,- per kWh zijn. Tegenwoordig ligt dat dichtbij de $ 220,- per kWh dus inderdaad een factor 10 lager. Zie https://www.macrobusiness.com.au/2017/08/energybattery-price-update/
   Joris had dus gelijk. Maar dat doet afbreuk aan het doemscenario dat solar + opslag onbetaalbaar is dus maken we joris ff belachelijk. En ik maar denken dat sceptici op zoek zijn naar waarheid en transparantie maar door dit soort reageerdersgedrag is mij al lang duidelijk dat waarheidsvinding geen doel is.

   • Bleeker 23 augustus 2017 om 09:11- Antwoorden

    De correctie van Joris kreeg geen kritiek volgens mij. Maar zelfs met een factor 10 minder zijn batterijen onbetaalbaar. De toekomst zal leren of de prijsdaling doorzet maar zelfs dan is een combinatie van wind- en zonneenergie met batterijopslag veel duurder dan fossiele of kern energie.

    • Marc 23 augustus 2017 om 09:28- Antwoorden

     Het belachelijk maken noem ik verkapte kritiek. De rest is een andere discussie die maar moeilijk te voeren is omdat niet naar prijsontwikkelingen gekeken wordt, er in de vergelijking meestal het 100% duurzaam scenario wordt vergeleken en de daarbij benodigde opslag. Logisch dat het dan onbetaalbaar wordt. 50% duurzaam zou al veel minder opslag vereisen en op dat punt zitten we nog lang niet.
     Daarnaast zijn moderne kerncentrales helemaal niet goedkoop. Als je streeft naar meer kernenergie zal je toch echt de actuele prijzen van kerncentrales in ogenschouw moeten nemen en niet naar de kostprijs van stroom uit oude kerncentrales moeten kijken.

   • Boels 23 augustus 2017 om 09:25- Antwoorden

    Het succes van zonne- en windenergie hangt af van de opslagcapaciteit.
    Elk windpark en elke zonneweide zou voorzien moeten zijn van een vorm van opslag; dan zijn de inpassingsproblemen opgelost.
    In de denkfase is dat mogelijk, maar helaas is de vraag of het kan niet beantwoord (grondstoffen).
    Voor zover ik weet is er geen enkel teken dat de zonne- en windindustrie daar op anticipeert.

    • Marc 23 augustus 2017 om 09:32- Antwoorden

     Internationaal gezien zijn er al concessies aanbesteed waarbij een minimaal percentage aan opslag moet worden voorzien bij een wind-/zonnepark. Het gaat dus de goede kant op.
     Nu Nederland nog.

    • Boels 23 augustus 2017 om 14:24- Antwoorden

     Ik heb gelezen dat het dan gaat over opslag voor minuten om al te veel pieken af te vangen; een duur RCL-filter;-)
     Dat is ver van een opslag voor 24 uur of liefst maanden.

 20. Dick Thoenes 24 augustus 2017 om 18:05- Antwoorden

  Mag ik een paar woorden toevoegen aan mijn latste artikel. Alle feiten die ik aandraag in mijn verhalen zijn algemeen bekend en voor iedereen toegankelijk op het op internet. Ik presenteer geen nieuwe feiten. Ik zet ze alleen op een rijtje en verbind er conclusies aan.
  Nog een extra feit: elektrische energie kan niet worden opgeslagen. Opslag van energie in waterbassins leidt tot onaanvaardbare verliezen.

  • Kees 24 augustus 2017 om 18:46- Antwoorden

   De “feiten” die je aandraagt zijn meestal reeds lang weerlegde verzinsels die je weigert op fatsoenlijke wijze te onderbouwen

   Geeft niet, maar dan niet klagen dat weldenkend Nederland er geen notie van neemt

   Ik wacht nog steeds op 2 publicaties van sollar fysici die afkoeling verwachten en dat is al weer 5 weken geleden

   Maar de onderbouwing komt nooit (had ik ook niet verwacht wel jammer dat je dan gaat schuilen achter “geen wetenschappelijke publicatie ” en dat soort onzin)

  • Marc 24 augustus 2017 om 19:49- Antwoorden

   Natuurlijk kan elektrische energie wel opgeslagen worden. Nooit gehoord van de condensator?

   Verder is het een belediging van mijn intelligentie om er maar van uit te gaan dat ik gepresenteerde meningen als feiten interpreteer terwijl de onderbouwing ontbreekt.

   Terugkomend op het zogenaamde feit dat de elektrische auto meer brandstof zou verbruiken dan een benzineauto, uit het artikel “Dat komt doordat het rendement van een elektrische centrale plus energie-transport plus transformator plus gelijkrichter plus accu plus elektromotor lager is dan dat van een olieraffinaderij plus benzinemotor. En ook omdat elektrische auto’s veel zwaarder zijn. Ze produceren dus ook meer CO2 (hoewel dit niet van belang is). ”

   Het rendement van een elektrische centrale plus energie-transport is in de Nederlandse energiemix 41,4% (bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2017/06/rendementen-en-co2-emissie-elektriciteitsproductie-2015 )
   Het rendement van transformator plus gelijkrichter plus accu plus elektromotor wordt uitgedrukt in plug to wheel rendement en dat zou voor de Tesla 88% zijn. Geloof je dat niet dan neem je een elektromotor rendement van 95% en een rendement van 90% voor de lader en dat zit je op 85,5%.
   Totale rendement nu (pessimistisch ingeschat) 0,414 * 0,855 = 35,4%.

   Rendement benzineauto is maximaal 25% en dat is exclusief energiekosten raffinage benzine wat ook 10-20% is.

   Met een hele simpele berekening heb ik het zogenaamde feit dat benzineauto’s zuiniger zijn dan elektrische auto’s ontkrachtigd.

   Dus hoezo algemeen bekende FEITEN?

   • Boels 24 augustus 2017 om 20:52- Antwoorden

    Windtunnel+schuivende/gleidende rollenbank, varieer de windsnelheid van 0 tot 150km/h en de temperatuur van -25C tot 50C.
    Meet verbruik als de auto op dezelfde plaats blijft.
    Jammer dat ik die spullen en de auto’s niet heb 😉

 21. Dick Thoenes 26 augustus 2017 om 13:57- Antwoorden

  Liefhebbers van elektrische auto’s, zie het artikel van Koen van de Moortel, climategate 19-3-2016

  • Marc 26 augustus 2017 om 21:13- Antwoorden

   De berekening uit dat artikel in stappen weergegeven en mijn commentaar daarop:
   stap 1:
   moet eerst brandstof worden omgezet worden in elektriciteit; het rendement van de huidige centrales zit rond de 40%.
   Dan moet deze elektriciteit getransporteerd worden tot bij de gebruiker, daarbij gaat ca. 7% verloren, dus rendement 93%.

   commentaar: onjuist, zie de CBS link https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2017/06/rendementen-en-co2-emissie-elektriciteitsproductie-2015. Net verliezen zijn volgens het CBS 2% en onderdeel van die 41,4%. (rendement tot nu toe volgens Koen v.d. Moortel 38,8%)

   stap 2:
   Dan moet deze omgevormd worden naar laagspanning, daarbij gaat ca. 25% verloren (voel eens hoe warm uw uw batterij-oplader wordt); dus rendement 75%.
   Commentaar: Compleet onjuist. Moderne omvormers halen rendementen tussen de 90% en 95%.

   Stap 3:
   Dan… bij de beste batterijen krijgt men ongeveer 72% van de energie terug die men erin gestopt heeft.
   Commentaar, onjuist, charge efficiency is bij Lion batterijen ca 97%-99% en afhankelijk van de laadstroom. Bron: http://batteryuniversity.com/learn/article/charging_lithium_ion_batteries

   Stap 4:
   De elektrische motor zelf heeft wel een beter rendement dan de dieselmotor, maar toch gaat er nog ca. 10% verloren (dus rendement 90%).
   Maken we nu even het rekensommetje: 90% van 72% van 75% van 93% van 40% = 18%.
   commentaar:
   Laten we die 90% aanhouden, dan wordt de worst case rekensom:
   0,414 * 0,90 * 0,97 * 0,9 = 33%

   Dus beste Dick “Alle feiten die ik aandraag in mijn verhalen zijn algemeen bekend” Thoenes , jouw bron maakt er een potje van en vervolgens presenteer je dat als feit. Argumenten die aantonen dat de gebruikte rendementscijfers niet kloppen worden door jou genegeerd. Wat zegt dat over de geloofwaardigheid van de rest van de statements en breder, de geloofwaardigheid van climategate wanneer het hier niet meer over de waarheid gaat maar voornamelijk het herhalen van misinformatie? Hoe kan je op climategate kritisch zijn op alarmistische onderzoeken terwijl kritiek op eigen foute berekeningen niet gewaardeerd wordt? Ja, ze worden gewaardeerd met min kudo’s maar niemand die inhoudelijk kritiek geeft op de efficiency berekeningen. Het gaat dus helemaal niet meer om waarheid maar het gaat om negatieve beeldvorming waar clubs als Greenpeace ook groot mee geworden zijn.

 22. Scheffer 26 augustus 2017 om 21:35- Antwoorden

  Marc, zoals je wel beseft is er een wetenschappelijke “strijd” aan de gang tegen 40 jaar ideologische groene doctrine en hun duurzame dogma’s vanuit de Club van Rome, IPCC en milieubeweging utopia’s door actiewetenschappers (ook vanuit GreenPeace), die steeds meer in de verdediging komen wegens hun onwetenschappelijke alarmistische gefabriceerde klimaatmodellen die ze aanhangen.
  Het is overigens heel goed van je de “duurzame” energietransite volledige keten te blijven onderzoeken op energie-rendementsverlies en ook op economische marktsverstoringsschade door de rijkssubsidies voor “duurzaam”. Een moderne autobatterij-pack is nog steeds geen concurrent van een volle benzine tank vergeleken hun energierendement en veroorzaakte milieuschade. En het klimaat trekt zich in de zelfde periode geen zier aan van ideologisch “duurzaam” bevlogenen.

 23. ducdorleans 28 augustus 2017 om 20:04- Antwoorden

  ik heb een 8-tal maanden geleden de prijs van Tesla powerpacks opgezocht, en die was toen +/- 400$/kwh … bron was toen https://electrek.co/2016/11/14/tesla-powerpack-2-price/

  maar, de kost van opslag van elektriciteit in batterijen daalt blijkbaar … (of heb ik dat verkeerd begrepen ? …) … heeft iemand daar huidige cijfers van ?

  (als de prijs afhankelijk is van de hoeveelheid energie die moet gestockeerd worden en het vermogen van de batterij, laat ons dan de centrale van Coo Trois Ponts als referentie nemen … https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterkrachtcentrale_van_Coo-Trois-Ponts … 1100 MW gedurende 5 uur …)

  • Scheffer 29 augustus 2017 om 08:08- Antwoorden

   Tesla’s powerpacks versus waterkrachtcentrales? Natuur- en milieuschade en infrastructurele natuurschade van waterkrachtenergie is het grootst van allemaal: – Waterkracht geldt als duurzaam maar kent zeker nadelen. Stuwdammen kunnen plaatselijke ecosystemen aantasten; verder zijn uitgebreide voorzieningen nodig om te voorkomen dat veel vissen sterven doordat ze niet langs de centrales kunnen komen. – Gebeten worden door de hond of de kat, wat is beter?

   • ducdorleans 29 augustus 2017 om 11:11- Antwoorden

    hmm … correct allemaal, maar heeft ook wel wat voordelen … betere waterhuishouding van de vallei stroomafwaarts bv. … irrigatie van het land stroomopwaarts … toerisme & vrije tijd …

    als de geografie van een land het toelaat vind ik waterkracht een elegante en mooie oplossing voor elektriciteit …

  • Hugo Matthijssen 29 augustus 2017 om 10:21- Antwoorden

   De tesla powerpacks worden vrijwel niet gekocht.
   De salderingsregeling is voor zonnepaneel eigenaren de oplossing.
   Dat vervolgens de energiebedrijven het gelag betalen doet daar niets aan af.
   Als iets niet loopt gaat het in de uitverkoop en dalen de prijzen tot de voorraad is uitverkocht maar zover komt het niet bij eneco .

   “Om de verkoop te stimuleren, kondigde Eneco vorige week het CrowdNett-initiatief aan. Het bedrijf wil hiermee een netwerk van Powerwalls opzetten dat pieken en dalen in het net kan opvangen voor beheerder TenneT. Deelnemers krijgen 450 euro per jaar voor deelname. Eneco streeft ernaar een netwerk van aanvankelijk vierhonderd thuisaccu’s op te zetten. Volgens het AD telt CrowdNett nu zeven exemplaren.”

   .https://tweakers.net/nieuws/116385/eneco-heeft-tachtig-tesla-thuisaccus-verkocht-in-benelux.html

   • ducdorleans 29 augustus 2017 om 11:03- Antwoorden

    ok, maar dat is een “powerwall”, geen “powerpack” …

    een powerwall is 14kWh, een powerpack is 210 kWh …

    en de prijs volgens die link met korting en alles erop en eraan zou 4500€ zijn … dat is dan 4500/14 = 321 €/kWh … een daling inderdaad, maar het gaat maar met mondjesmaat hé …

    als ik nog berekeningen maak ivm de kost om een paar dagen een land te laten draaien op Tesla’s, zal ik +/- 300€ gebruiken, ipv 400$ … zit ik aan de “veilige” kant … 🙂

    • Marc 29 augustus 2017 om 12:26- Antwoorden

     Het is waanzin om berekeningen te maken om het land een paar dagen op accu’s te laten draaien met ook nog eens te hoge kostprijzen voor accu’s. Een paar uur opslag zou genoeg moeten zijn om het gebruik van snel opstartende gascentrales volgens het principe open-cycle turbine, te voorkomen. Deze gascentrales hebben namelijk een erg laag rendement. Dipjes in de windstroom kan prima opgevangen worden en langdurige windluwte vang je op met zuinige STEG centrales.
     De centrales staan er namelijk al en de 100% duurzame opwekking problematiek is nog lang niet aan de orde. Pas in 2040 en verder is het interessant om te kijken hoeveel het extra kost aan opslag om richting 100% duurzame opwekking te gaan als dat dan nog aan de orde is. Kan maar zo zijn dat in 2040 de klimaatwetenschap zo ver is dat er consensus is dat 100% duurzaam waanzin is omdat de CO2 gevoeligheid gering is.

    • ducdorleans 29 augustus 2017 om 12:37- Antwoorden

     Marc … “Het is waanzin om berekeningen te maken om het land een paar dagen op accu’s te laten draaien met ook nog eens te hoge kostprijzen voor accu’s.”

     de berekeningen daarvoor niet … een berekening is gewoon een berekening … wel het idee om een land te laten draaien op accu’s of andere apparaten uit de groenachtige hoek ! … de berekeningen die daarop volgen tonen die “waanzin” alleen nog wat duidelijker aan …

     en ter info, die ideeën komen niet van mij … wel van bv. VITO en Planbureau, de “denkers” van onze Overheden alhier … “Naar 100% hernieuwbare energie in België tegen 2050” … https://emis.vito.be/nl/artikel/naar-100-hernieuwbare-energie-belgi%C3%AB-tegen-2050-video ..

     en als kers op de taart: geen groene elektriciteit hé ! … nee, groene ENERGIE ! … ALLES … (behalve vliegtuigen … 🙂 …)

    • ducdorleans 29 augustus 2017 om 12:40- Antwoorden

     Joris … ok … thanks … 🙂

     met die 300€ /kWh loop ik wat vooruit op de feiten … maar bon, het hoeft niet op de eurocent juist te zijn in deze … grootteorde is al voldoende …

Geef een reactie