Politiek en wetenschap: parallelle universums

Het is inmiddels wel duidelijk dat zich twee parallelle universums hebben ontwikkeld waar het wetenschap (klimatologie) en politiek betreft. Dit is een blamage voor deze jonge tak van de wetenschap. Immers, de beoefenaren ervan komen niet in opstand tegen de politieke kaping van deze tak van wetenschap. In plaats hiervan laten zij zich moreel corrumperen door onderzoeksgelden, die als zwijggelden dienen in het beproefde perverse systeem dat in dit geval energietransitie heet.

We kunnen vaststellen dat het niets met een gebruikelijke economische transitie te maken heeft langs de weg van innovatie. In plaats hiervan heeft de huidige zogenaamde energietransitie alle trekken van zelfdestructie en een ongekende kapitaaloverdracht conform socialistische ideologie. Dit is niet verwonderlijk door de inzet van inferieure en tot mislukken gedoemde technieken, die als hernieuwbare energiebronnen worden bejubeld. Dit alleen al getuigt van de afwezigheid van enige natuurkundige kennis bij bijvoorbeeld politici. Via familiaire routes kan ik bevestigen dat wetenschappelijk gefundeerde argumenten geen rol spelen in de politiek. Laat ik dit bestempelen als het Eco Industrieel Complex, waarin de milieubeweging als useful idiot een belangrijke rol speelt. De recente fibronil-hoax laat zien in wat voor een waanzinnige maatschappij wij inmiddels terecht zijn gekomen, mede met dank aan de milieubeweging vanwege haar maatschappelijk onverantwoorde optreden, lees: angst zaaien gekoppeld aan de waan van het voorzorgprincipe.

Nu dan, in dit licht bezien lezen wij de reacties van Kees le Pair op de politisering van de Nederlandse Natuurkundigen Vereniging. Ik denk dat hier geen woord Chinees bij is. Zie hier.

We lezen ook zijn aanvullend commentaar:

ENERGIE EN KLIMAAT
&
De Nederlandse natuurkundigen.
III

cynisch

Samenvatting

Het hoofdartikel in Het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde bepleitte zonder fysische argumenten opnieuw een klimaatuitspraak. In mijn reactie was ik te cynisch. Die werd niet geplaatst. Mijn reputatie daar is alleen in het Engels te beschrijven. Beide stukken staan hieronder met een woordje na. (zie hier)

C. (Kees) le Pair

EEN WOORDJE NA
(met de e-appreciatie van de hoofdredacteur van het NTvN)

Op mijn vraag de bovenstaande reactie in het tijdschrift te plaatsen kwam onderstaand antwoord:

From: Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde
Sent: Tuesday, July 25, 2017 2:12 PM
To: clepair@casema.nl
Subject: Re: Editorial

Geachte heer Le Pair,

Ik heb recentelijk met de eindredacteuren van NTvN overleg gehad over uw reactie op de editorial van dhr. Verkley. Uit dit gesprek begrijp ik dat er al eerder ‘issues’ zijn geweest rondom reacties van uw zijde.
Daarnaast heb ik als voormalig lid van het NNV-bestuur zijdelings meegekregen dat uw communicatie met betrekking tot de klimaatdiscussies regelmatig als onaangenaam ervaren werd.
Ook in de reactie op de editorial van Verkley ervaar ik een onprettige, sterk cynisme ondertoon, die ik niet geschikt vind voor het NTvN.
Op grond van bovenstaande hebben we besloten de reactie niet te plaatsen.

Met vriendelijke groet,
Henk Swagten,
Hoofdredacteur NTvN

Tja, het klimaat maakt me cynisch. Hij heeft gelijk. Maar wat moet ik met een natuurkundige vereniging die op grond van niet-fysische argumenten het land, dus mij, een kant op wil sturen die ons tot 2023 meer dan 100 miljard euro kost?

Voor de geïnteresseerden plaats ik hieronder twee plaatjes met gemeten parameters van de Aardse temperatuur (gemeten en de door het IPCC voorspelde) en van de wereldwijde zeespiegelstijging.

Het plaatje van Roy Spencer is al weer een paar jaar oud. Intussen is in 2016 de temperatuur een korte tijd hoger geweest dan de trendlijn van 1998 -2015. Dat wordt allerwegen toegeschreven aan het El Niño-effect. Het laatste halfjaar is de temperatuur terug naar het niveau van de genoemde trendlijn.

Is het een wonder dat een fysicus de stijging van het zeeniveau met 18 cm/eeuw, die al eeuwenlang hetzelfde is, niet toeschrijft aan het menselijk wangedrag? Maar wat ik wel zie, is een overeenkomst tussen het bestuur van de Natuurkundige Vereniging en zijn redactie met Rijkswaterstaat. Die berichtte een tijdje geleden op zijn webstek dat ze helaas geen snellere zeespiegelstijging kon melden dan de al eeuwenlang gemeten stijging van 18 cm! Nu ja, Rijkswaterstaat doet het wel iets beter. Daar meldden ze tenminste wat ze hadden gemeten. Bij de natuurkundige vereniging nemen meningen de plaats van metingen in. Trendy is dat wel natuurlijk.

Ik kon het niet laten de redactie van het natuurkunde tijdschrift op 5 augustus ontvangst van hun afwijzing te melden en nog wat te vragen:

Redactie NTvN,
Ik begrijp van u dat achterklap tegenwoordig mede het beleid bepaalt van de redactie van het blad van de natuurkundige vereniging, ‘Sterk cynische ondertoon’ kan ik niet goed plaatsen. Is dat nu een oxymoron, of een contradictio in terminis?

De uitbreiding van het argumenten arsenaal had al tot gevolg dat de heer Verkley stelling mocht nemen zonder één enkel natuurkundig argument. En in het jongste nummer neemt de verenigingsvoorzitter dat stokje twee bladzijden lang over. Misschien zit er natuurkunde in zijn ondertoon, maar die is mij dan ontgaan. Wellicht heb ik daar een blinde vlek.

U plaatste er wel een mooie foto bij van al die Parijse conferentiegangers [zie afbeelding boven]. In het onderschrift missen de namen. Dat is begrijpelijk met zoveel. Enkele kwamen mij bekend voor, maar niet als fysici. Ik zou u willen vragen bijvoorbeeld tien mensen in het gezelschap te noemen die een belangrijke bijdrage aan de klimaatwetenschap hebben gegeven? Om misverstand te voorkomen, ik bedoel niet een bijdrage in de vorm van andermans geld, maar in de vorm van kennis.

Ik kijk met belangstelling uit naar uw antwoord.

PS. Ik had zelf ook nog een fotootje van die conferentie. Misschien hebt u er iets aan voor een volgend artikel. Ik waarschuw maar even, het zijn geen klimaatonderzoekers.

C. (Kees) le Pair

We kunnen vaststellen dat klimaatbeleid niet bepaald het adrenalinegehalte opjaagt bij wereldleiders behalve bij lieden die profijt hebben bij het Eco Industrieel Complex. We kunnen uit het bovenstaande vaststellen dat elke vorm van wetenschappelijke i.c. natuurkundige onderbouwing ontbreekt. Dat weten die wereldleiders ook en dit is voor hen ook niet van belang. Wel dat van het Eco Industrieel Complex en hun status binnen het groepsdenken dat met het Rapport aan de Club van Rome begon. Als ik de ontwikkelingen bij de NNV bekijk, dan valt het op dat er van wetenschap geen sprake is. De wetenschappelijke onderbouwing voor het standpunt ontbreekt immers in de reactie. Dus vraag ik mij af wat er in de gelederen van de NNV is gevaren. Hoe kan het dat een dergelijke groep wetenschappers met een schat aan kennis en vooral kritisch inzicht het zo massaal laat afweten? Ik vind een dergelijke radicalisering naar het groene geloof zorgwekkend. Juist van deze groep had ik een helder met redenen omkleed standpunt verwacht, opdat hun bevindingen toch zeker zouden moeten doorklinken in de politiek. Alleen, deze bevindingen ontbreken ten enenmale zodat bij de NNV sprake lijkt van zich kritiekloos schikken naar de heersende politiek, Lysenkoïsme dus ditmaal in het klimaatjasje gestoken, met alle funeste gevolgen van dien.

En hiermee openbaren zich ook de 2 universums dat van de wetenschap en dat van de politiek (incl. het Eco Industrieel Complex). In deze postmoderne tijd is het wetenschappelijke universum terzijde geschoven. Dit is des te wranger, omdat de klimaatmodellen van het IPCC niet deugen, daar de wetenschap achter dit eindproduct nog te onvolledig is, erger geen, of onvoldoende, rekening houdt met de natuurlijke forceringen.

Onze planeet is een waterplaneet en dus zou er veel meer aandacht moeten zijn voor de rol van waterdamp, bewolking, wolkenvorming, convectie, verdamping, terugkoppelingen, en ook de rol van de zon, vulkanisme en ga zo maar door. Maar die aandacht ontbreekt. De ons opgedrongen prominente rol van CO2 staat daarom nog maar zeer te bezien. De communicatie tussen de 2 universums van politiek en elementaire wetenschap bestaat eigenlijk niet, omdat de politiek kritische wetenschap negeert en slechts achter Al Gore c.s. aanloopt binnen de geborgenheid van het Eco Industrieel Complex.

Mijn conclusie is dat de rol van de NNV mij zorgen baart, omdat de NNV aldus het gevoel geeft dat hetzelfde is als bij het zien van de film ‘The Body Snatchers’. Je kunt kortom niemand meer vertrouwen, de wetenschap noch de politiek, laat staan de media.

De enige hoop die wij als sceptici hebben, is dat die transitie vanzelf te pletter slaat op de rots van haar eigen inferioriteit en/of dat er een afkoeling plaatsvindt die niet meer met datamanipulatie is weg te moffelen …. of dat het inzicht doorbreekt, zoals bij de heksenvervolging. We leven in een ontspoorde maatschappij die drijft op postmoderne rimram, met dank aan de milieubeweging en het Eco Industrieel Complex. Verder kunnen we constateren dat alarmisten geen middel schuwen om hun ongelijk te camoufleren. Zie hier.

Bron hier.

Door | 2017-10-06T14:39:08+00:00 11 augustus 2017|85 Reacties

85 Reacties

 1. Henk 11 augustus 2017 om 08:15- Antwoorden

  Lappen tekst, maar duidelijk weer geen wetenschappelijk onderbouwde inhoud

  “Dit is des te wranger, omdat de klimaatmodellen van het IPCC niet deugen”

  Waar is de wetenschappelijke onderbouwing voor deze boude uitspraak? Dat is niet het plaatje van LePair want dat is juist een politiek plaatje en geen wetenschappelijk plaatje. Het wetenschappelijke plaatje laat zien dat de modellen goed overeenkomen met de werkelijkheid.

  Zoals gewoonlijk zijn het de “sceptici”die politiek bedrijven en geen wteenschap, jammer dat ze dat vervolgens projecteren op iedereen die het niet met zde eens zijn.

  ” Dit is des te wranger, omdat de klimaatmodellen van het IPCC niet deugen, daar de wetenschap achter dit eindproduct nog te onvolledig is, erger geen, of onvoldoende, rekening houdt met de natuurlijke forceringen.”

  Vertel welke natuurlijke forcingen zijn vergeten (en dan niet even bloggen) en hadden een deel van de opwarming kunnen verklaren?

  Dus niet alleen makkelijk even roepen we kijken niet naar volkanen maar ook nog even onderzoek aangeven naar de forcing door vulkanen sinds 1900

  Zoals gewoonlijk veel tekst en nul wetenschappleijke onderbouwing van het standpunt van Jeroen

  • Boels 11 augustus 2017 om 10:03- Antwoorden

   Lees eens dit:
   Bayes’ theorem
   https://en.wikipedia.org/wiki/Bayes%27_theorem
   “.. describes the probability of an event, based on prior knowledge of conditions that might be related to the event.”

   Een ongetwijfeld diep filosofische theorie en als gereedschap gebruikt in ondermeer de klimatologie.
   “Might be related” is dan voor 95% vervangen door “is related” ondersteund door het “belief” (geloof) dat CO2 een belangrijke oorzakelijke component is van de opwarming.

   De resterende 5% is reden genoeg om kritisch te blijven, het gaat om kansberekeningen die ons noden om een aansprakelijkheids- en/of brandverzekering af te sluiten.

 2. Henk 11 augustus 2017 om 08:21- Antwoorden

  “Verder kunnen we constateren dat alarmisten geen middel schuwen om hun ongelijk te camoufleren. Zie hier.”

  De NYT publiceerd een stuk en hefet wel degelijk de 5e draft van het rapport. Verder is de NYT natuurlijk de krant en heeft dat niets met wetenschap te maken.

  Maar ik neem aan dat je het wel eens bent met wat de wetenschappers er van vinden en dat je enige politieke inmenging van uit het witte huis zeer kritisch zal bekijken?

  / sarc

  Natuurlijk niet want wat het witte huis verteld is iets wat Jeroen ook geloofd dus de inmenging van het witte huis is goed, de inmenging van de daily caller is goed, wat wetenschappers vinden is fout want “eco industrieel complex”

  • Boels 11 augustus 2017 om 10:17- Antwoorden

   Als klimatologen zouden beseffen op welke wijze hun bevindingen verdraaid en omgezet worden in verdienmodellen met 100% zekere opbrengst (handige handelaren zijn met 100% zekerheid slimmer dan Bayes) dan was men mogelijk voorzichtiger in de stellingname.
   Zeker nu men kan zien dat het klimaatbeleid een farce is.

 3. Gerard 11 augustus 2017 om 08:56- Antwoorden

  “Die berichtte een tijdje geleden op zijn webstek dat ze helaas geen snellere zeespiegelstijging kon melden dan de al eeuwenlang gemeten stijging van 18 cm!”
  Lust u nog peultjes? Religieuzer kan het niet.

 4. Henk 11 augustus 2017 om 09:33- Antwoorden

  En nu wachten op de kritiek van Hugo Matthijsne op de grafiek met betrekking tot de zeespiegel stijging, die laat veel minder zien dan de 1,8 mm per jaar adn Kees Lepair.

  Wij wachten gespannen af

  / sarc

 5. Ronel 11 augustus 2017 om 10:02- Antwoorden

  Don’t feed the troll !!

  • Henk 11 augustus 2017 om 10:41- Antwoorden

   Makkelijk je roept trol en je bent klaar !

 6. David 11 augustus 2017 om 11:22- Antwoorden

  We leven in een schizofrene wereld. Technische beurzen bezoekend verbaas ik mij keer op keer over de innovatie op vrijwel elk terrein. Maar de ideeën over onze energie voorziening staan daarmee in schril contrast. Wij hebben met meer mensen thans meer natuur dan in eeuwen. Maar uitgerekend de organisaties die voor die natuur zeggen op te komen bepleiten de vernietiging: windmolens maken van natuur industrieterrein, biomassa verstoken kan alleen duurzaam bij een zeer geringe bevolkingsomvang.
  Dat politiek en wetenschap parallelle universums zijn? Was het maar gescheiden. De versmelting van politiek, wetenschap en religie heeft juist een rookgordijn geschapen waarin opportunisten zich kunnen voordoen als wereldredders. Voorlopig faalt ons immuunsysteem tegen deze parasieten.

  • Henk 11 augustus 2017 om 11:26- Antwoorden

   Daar heb je gelijk in, je bent zelf het levende bewijs dat je makkelijk beïnvloedbaar bent en mensen op hun blauwe ogen gelooft als het ideologisch maar klopt

   Met kritisch de wetenschap volgen heeft het natuurlijk allemaal niets te maken

   • Boels 11 augustus 2017 om 15:30- Antwoorden

    Henk, het lullige is dat alle wetenschappen die groen van pas komen het waard zijn kritisch te volgen.
    En dan zijn het vaak pseudowetenschappen zoals sociale psychologie (volgens Stapel en Vonk) die vleeseters denken aan te pakken, angstbevingopwekkende reclamepsychologie (postcodeloterij: je moet wel meedoen want de boze buurman mag beslist niet als enige een prijs winnen) en groen aangeslagen marketeers omdat de wereld vergaat.

 7. Scheffer 11 augustus 2017 om 11:29- Antwoorden

  Eerder deze week debiteerde Henk al dat de NL zeespiegelstijging representatief is voor de hele wereld oceanen. Dergelijks dwaas gedram komt van o.a. GreenPeace en de gesubsidieerde klimaat-bandwagon in NL. Bij zeespiegelmeting is het allemaal niet zo één-dimensionaal als GreenPeace met haar oranje zwemvestje dogmatisch zwanst. Lees het artikel maar eens…………….
  http://www.esri.com/news/arcuser/0703/geoid1of3.html

  • Henk 11 augustus 2017 om 12:26- Antwoorden

   Scheffer, jouw gebrek aan begrijpend lezen is stuitend.

   Ook Boos concludeerde op basis van het stuk van clo het volgende

   “zeespiegelstijging, maar geen dramatische en als bonus, de laatste 150 jaar bijzonder stabiel:”

   Dat blijkt natuurlijk niet uit de stuk van het clo en dus reageerde ik als volgt

   “Inderdaad is de Noordzee een proxy voor de hele wereld ……..”

   Let op de puntjes en dan moet je daar natuurlijk niet ophouden met lezen want daarna komt het volgende

   “Over de periode 1993-2010 wordt een sterkere toename gevonden, namelijk van 2,8 tot 3,0 mm per jaar. “

   Daar was dus de duidelijke omschrijving van een versnelling die er volgens Ook Boos niet was.

   http://climategate.nl/2017/07/30/nnv-dreigt-mee-gaan-klimaatalarmisme/

   Lezen beste Scheffer en niet overal een complot van de kryptocommunisten verwachten

  • Scheffer 11 augustus 2017 om 16:36- Antwoorden

   Amusant, Henk toont zich getergd!

 8. dwk 11 augustus 2017 om 11:56- Antwoorden

  Als ik de kop lees dan denk ik: nogal wiedes politiek en wetenschap zijn twee werelden.
  En dat dient ook zo te zijn (min of meer) maar gaat het stuk van Jeroen ook die kant uit?
  Ik denk het niet; maar ik zal het nooit weten ….

  Verder zie ik dat Henk ook weer op z’n werk zit. Dus nog maar een keer:
  Henk, Janos: Welke maatregelen heb jij als bijkans militante AGW-poster nu getroffen om je uitstoot te verminderen?

 9. vreemd 11 augustus 2017 om 11:57- Antwoorden

  Zou die tekst van Jeroen niet veel en veel aansprekender zijn zonder al die scheldpartijen? Het moet toch mogelijk zijn de feiten waar hij in gelooft te presenteren zonder dat gedram over “politieke kaping” “corruptie” “perversie”, waarbij ik alleen nog maar de eerste alinea heb gepakt.

  Ook verder kom ik de intussen voor sceptici normale paranoia tegen (invasion of the body snatchers, no less!) en de afkeer van alles dat naar socialisme riekt (om het C-woord maar niet te gebruiken).

  Als Le Pair om dezelfde redenen is geweigerd, dan is het niet wegens cynisme (cynici laten zich doorgaans eerder onderkoeld uit), maar uit verregaande lompheid.

  Paai

  • David 11 augustus 2017 om 12:30- Antwoorden

   [niet wegens cynisme… maar uit verregaande lompheid.]
   Zo is het! Zodra iemand zijn zijn ideeën verpakt als principes of religie dienen fluwelen handschoenen te worden gedragen. Maar geconfronteerd met ongeloof zegt de gelovige wel unverfroren: “bewijs maar eens dat het niet zo is” .

   • Henk 11 augustus 2017 om 12:51- Antwoorden

    Inderdaad er is geen enkel bewijs dat de “sceptici” zullen accepteren dat hun standpunt verkeerd is

    David je hebt vandaag echt een goede dag om op te schrijven hoe je zelf in het verhaal staat !

    Nu nog een beetje kritisch gaan nadenken en dan wordt je vanzelf “allarmist”

   • vreemd 11 augustus 2017 om 13:11- Antwoorden

    Beste David, een van de redenen dat de wetenschap zich heeft kunnen ontwikkelen tot wat ze nu is, is het feit dat wetenschappers altijd proberen hun emoties en gevoelens buiten beschouwing te laten. Dat geldt voor onderzoek en dat geldt voor de manier van rapporteren.

    Het zou me verbazen als voor klimaatwetenschap opeens andere regels moeten gelden.

    Paai

    • David 11 augustus 2017 om 16:00- Antwoorden

     Precies: emoties en gevoelens doen er wetenschappelijk niet toe. Dat hoef je dus ook niet te noemen. Wat wetenschap wel doet is bewijs losmaken van autoriteit en consensus. Wetenschappelijk bewijs gaat middels demonstratie: logisch redeneren en/of numerieke analyse. Overigens wordt het menselijk gedrag een stuk begrijpelijker door de mens primair als religieus beest te beschouwen. Waarheid = consensus. Een vlogger met 100000 volgelingen heeft automatisch gelijk.

    • Kees 11 augustus 2017 om 16:01- Antwoorden

     Joh de verontwaardiging gaat toch just over het feit dat de politiek de verkeerde conclusies trekt uit de neutrale, “gevoelloze” wetenschap en er mee aan de haal gaat? Dat maakt wel wat emoties los bij de zuivere wetenschapper..

    • vreemd 11 augustus 2017 om 16:15- Antwoorden

     Beste David, als je het met me eens bent dat “wetenschappelijk bewijs gaat middels demonstratie: logisch redeneren en/of numerieke analyse.”, waarom protesteer je dan niet tegen die emotioneel geladen en soms beledigende zinsneden die Jeroen in zijn stukje heeft gebruikt?

     En dan graag geen ‘ja-maar hun doen het ook’. Op ‘hun’ kun je geen invloed uitoefenen, op de woordvoerders van je eigen club misschien wel.

     Paai

    • Bleeker 11 augustus 2017 om 16:26- Antwoorden

     Hi vreemd, dat is precies waar dit artikel over gaat. De NNV laat de emotie regeren en niet de ratio.

    • David 11 augustus 2017 om 18:39- Antwoorden

     [waarom protesteer je dan niet tegen die emotioneel geladen en soms beledigende zinsneden die Jeroen in zijn stukje heeft gebruikt?]
     Daar gaf ik toch al duidelijk antwoord op?
     Laat de emoties weg en beschouw de inhoud. Een langdurig opgeleide kan toch hoofd- en bijzaken wel uit elkaar houden?
     Bovendien is alles in het leven emotie, leest best lekker. Als de heer Hetzler zich ergens druk over maakt dan mag hij dat van mij tonen.

    • Bleeker 11 augustus 2017 om 21:34- Antwoorden

     Het lijkt me dat het afhangt van het medium waar je voor schrijft. Het NTvN dat een blad voor wetenschappers kan emotie niet laten bepalen wat wel en niet geplaatst wordt. Als ze dat wel doet raakt ze haar wetenschappelijke geloofwaardigheid kwijt.

    • vreemd 12 augustus 2017 om 09:16- Antwoorden

     Beste David, je zegt dat als Jeroen Hetzler zich ergens druk over maakt, dat hij dat dan mag tonen.
     Ik denk dat als zijn emotionele uitbarstingen de dialoog in de weg staan, dat hij zich dan maar eens moet bedenken.
     Dat hij op climategate de handen op elkaar krijgt is geen aanwijzing dat zijn tekst ook inderdaad kwaliteit heeft.

     Ik zit me ook uit alle macht in te houden in de hoop dat vanuit die zelfbeheersing de dialoog een beetje gemakkelijker gaat.
     Paai

    • Hans Labohm 12 augustus 2017 om 09:37- Antwoorden

     Vreemd/Paai,
     Ik denk dat je selectiever moet lezen, in die zin dat je de passages die je pejoratief vindt mentaal moet wegfilteren. Dan hou je de inhoudelijke opmerkingen over die waardevol zijn voor de discussie.
     Zo lees ik ook de bijdragen van de klimaatalarmisten aan het debat, die op dit blog alle ruimte krijgen. Als er ook maar één goudklompje bijzit, is mijn dag weer goed, omdat ik wat heb geleerd.
     Probeer het eens.

    • David 12 augustus 2017 om 15:09- Antwoorden

     @Paai[Dat hij …de handen op elkaar krijgt is geen aanwijzing … kwaliteit….]
     Al Gore krijgt bij alle regeringsleiders inclusief de Paus de handen op elkaar. Tautologie dus.

    • David 12 augustus 2017 om 15:18- Antwoorden

     @Paai[Ik zit me ook … in te houden in de hoop dat vanuit die zelfbeheersing de dialoog .. gemakkelijker gaat].
     Een mooi streven maar ik geef u weinig kans. Interessante vraag is waarom die dialoog niet lukt. Het antwoord kon wel eens vrij eenvoudig zijn: omdat het meer religie betreft dan wetenschap. (religie = antwoord op vragen over het onbekende) Er zijn tientallen klimaatmodellen die sterk uiteenlopende voorspellingen doen. Ziedaar. En stel dat er één valid model wordt ontwikkeld, dan duurt het 50 jaar om dat te verifiëren. Intussen verdwijnen de miljarden uit onze zakken om in een diepe put te belanden. Dat geld kan niet meer aan nuttige zaken worden besteed.

  • Boels 11 augustus 2017 om 12:34- Antwoorden

   “The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.” — Margaret Thatcher
   😉

   • David 11 augustus 2017 om 16:07- Antwoorden

    Er zijn vele “soorten” socialisme. Al mijn oude ooms en tantes (zaliger) waren overtuigde socialisten. Ze leerden en werkten hard en mochten een grote welvaartstoename ervaren. Hun opvattingen over de aanpak van klaplopers durf ik hier niet neer te pennen…. Ergens in de jaren ’70 ontspoorde het socialisme tot de kunst “anderen de rekening te laten betalen” . Het werd een machtsgreep van de elite (PvdA doctorandussen) die voor hun ideologie en zelfverheffing een nieuwe onderklasse ging importeren. Ook het klimaatalarmisme is zo’n elitaire machtgreep. Idem communisme. Blijkbaar zit de mens zo in elkaar.

    • Boels 12 augustus 2017 om 18:28- Antwoorden

     Ik denk nog met plezier aan de discussies die ik als oerliberaal in mijn jonge jaren had met een oersocialist op de werf van Verolme. Samen hebben wij alle mogelijke arbeidsconficten opgelost: “als de baas goed is voor het personeel, dan is het personeel goed voor de baas.”
     Niemand luisterde 😉

 10. Hugo Matthijssen 11 augustus 2017 om 13:14- Antwoorden
 11. Hugo Matthijssen 11 augustus 2017 om 13:16- Antwoorden

  Vooral figuur IV -1

 12. Hetzler 11 augustus 2017 om 17:26- Antwoorden

  @DWK Mee eens dat die 2 universums gescheiden moeten blijven, maar dit vervaagt steeds meer. Zo bemoeit de paus als Kerkvorst zich met klimaatwetenschap, bemoeit de NNV zich met politiek en doen allerlei hoogleraren dit ook, allen met gebruikmaking van hun autoriteit. Al deze bemoeienis leidt tot spraakverwarring, een dolgedraaid debat als hier al sprake van is, en de raarste beleidsbeslissingen.

  • gerard d'Olivat 11 augustus 2017 om 18:06- Antwoorden

   @Hetzler weet je wat ik nou niet begrijp.
   Je wint je vreselijk op over wetenschap en het IPCC, een onafhankelijke ‘shoestring’ organisatie met een jaarlijks budget van 4,3 miljoen, betaald door 25 landen.
   Trump gaat nou zijn 2 miljoen intrekken, ongetwijfeld door jou en andere neoconsen toegejuicht.
   Wat ik jou cs nou eigenlijk wil voorstellen, omdat wetenschap immers zo hoog in je vaandel staat.
   Begin een wetenschappelijk ‘neocons’ IPCC
   Laten we het voor het gemak het NCIPPC noemen, die hun eigen rapporten en wetenschappelijke bevindingen bundelen en om de zoveel jaar met een onderbouwd rapport komen over het klimaat ‘nu en in de toekomst’.
   Misschien dat de neocons beweging Trump cs kan bewegen ‘het enige echt onafhankelijke klimaatpannel kan subsidieren.’
   4,3 miljoen per jaar peanuts.
   Hoef je niet meer druk te maken over ‘de klimaat vijand’, goed voor je hart.
   Kun je ‘onafhankelijke klimaatwetenschap’ bedrijven en kun je rustig met je eigen verifieerbare en falsifieerbare rapporten komen. En bovendien….
   De mensheid die als maar belogen wordt geruststellen .

   Lijkt me een betere inzet van je energie dan je kont aldoor maar tegen die milieu kribbe te gooien.
   Voor alles is een ‘lobby’, ik zou zeggen doe je best!!!
   Een serieuze vraag is waarom gebeurt dat eigenlijk niet? Of blijven ‘jullie’ liever aan de zijlijn staan roepen.
   Net als die opruiende voetbalkenners.

   • Hans Labohm 11 augustus 2017 om 18:36- Antwoorden

    Beste Gerard,
    Je loopt wat achter. Foei! De door jou gesuggereerde organisatie bestaat al vele, véle jaren en is regelmatig met rapporten uitgekomen.
    http://climatechangereconsidered.org/about-nipcc/
    Ik verwacht dat het ‘Red Team’ van EPA hier uitvoerig uit zal putten. Het is voor het grootste deel gebaseerd op ‘peer-reviewed’ literatuur.
    Het heeft overigens niets met ‘neocons’ te maken. Uitsluitend met wetenschap.

    • Henk 11 augustus 2017 om 19:44- Antwoorden

     Lol

     Heeft natuurlijk alles met politiek en neocons te naken wordt namelijk 100% gefinancierd door neocon denktanks

     Dus politiek en geen wetenschap

     Dat het red team er vandaan zal komen kan wel kloppen natuurlijk

    • Boels 12 augustus 2017 om 22:17- Antwoorden

     “Dus politiek en geen wetenschap”

     Wie financiert de wetenschap?
     Zijn wetenschappers soms financieel onafhankelijk?
     En zeker in de VS zijn particuliere geldschieters belangrijk en verbinden zich onder voorwaarden aan een leerstoel.
     Zelfs in NL financieren ook gesubsidieerde NGO’s deeltijdproffen.

   • David 11 augustus 2017 om 18:45- Antwoorden

    Beseft u de ernst wel van de situatie? Wij stevenen af op een energievoorziening die nooit ons welvaartspeil kan handhaven. Wij bouwen een energievoorziening die slechts levert als God het wil… Hoe zou u zich voelen als onverlaten de kettingzaag in de heipalen onder uw woning zetten?

    • David 11 augustus 2017 om 18:46- Antwoorden

     @Olivat vergat ik nog.

    • Henk 11 augustus 2017 om 19:46- Antwoorden

     Hoe zou je je voelen als er mensen de wetenschappelijke consensus afwijzen uit politieke reden en daarmee onze beschaving op lange termijn om zeep helpen

    • gerard d'Olivat 11 augustus 2017 om 20:00- Antwoorden

     Geachte heer @David in 1977 maakte ik een tv programma over de energie situatie in Nederland onder de titel 10.000 megawatt.
     Dat was zo ongeveer wat werd toen werd geproduceerd aan opgesteld vermogen.
     Ik was toen welvarend en met mij velen. Tegenwoordig staat er laten we zeggen 30.000 megawatt opgesteld! Tja ik voel me weinig aangesproken door u ronkende tekst. Misschien consumeren we wel te veel. Ooit over nagedacht?

   • gerard d'Olivat 11 augustus 2017 om 19:57- Antwoorden

    Mea Culpa, mea maxima Culpa…. maar ja dan doen jullie het niet goed…! Van Greenpeace kan je dan nog veel leren.

    Heb jullie wellicht een link vanuit dat wetenschappelijk instituut waaruit ik bijvoorbeeld kan afleiden wat de verwachting is voor het verdwijnen (of niet) van het ijs in de noordelijke ijszee? en de mogelijkheden om dat te verifiëren of te falsificeren de komende decennia?
    De ‘tegenpartij’ concentreert zich namelijk nogal op dat gebied dat ze beschouwd als de ‘kanarie in de kolenmijn’.
    Het lijkt me toch een hele geruststelling als het door jou aangehaalde Red Team, met een geruststellende wetenschappelijke prognose en verklaring zou komen.

    • Hans Labohm 11 augustus 2017 om 20:23- Antwoorden

     Gerard,
     Heb je dit stuk niet gelezen?
     http://climategate.nl/2017/08/07/over-klimaatvoorspellingen/
     Daarin wordt gesteld dat klimaatvoorspellingen niet mogelijk zijn en wordt aangetoond waarom dat zo is.
     Zo kun je ook alle rapporten van het NIPCC lezen.
     In tegenstelling tot de recente alarmistische berichten over het smelten van het drijfijs op de Noordpool (dat niet tot zeespiegelstijging leidt), blijkt dat toch weer aardig te zijn aangegroeid.
     http://arctic-roos.org/
     Je kunt het elke dag zèlf bijhouden.
     Kortom, daar is weinig aan de hand. Maar dat heb je natuurlijk al in de krant gelezen (grapje!).

    • Bleeker 11 augustus 2017 om 21:49- Antwoorden

     Wat is dat toch voor obsessie met modellen en de ijskap op de noordelijke ijszee? Waarom wil je uberhaupt een model hebben dat voorspelt hoe die zich in de toekomst ontwikkelt? Er hoeft geen alternatief model te worden ontwikkelt om de bestaande te weerleggen.
     Zoals Hans al aanwijst is het klimaat een chaotisch systeem dat niet te modeleren is.

    • David 11 augustus 2017 om 23:07- Antwoorden

     @G.d’Olivat [10 vs 30GW] Mooi toch: sinds 1977 is het leven dus 3* zo leuk geworden. En het vliegverkeer gaat de komende 15 jaren verdubbelen, is de verwachting. Iedereen een wasmachine, flatscreen en ijskast. Elektrisch wagentje voor de regio, benzine kar voor wat verder weg.
     Wel interessant waar die elektra stijging in is gaan zitten: bevolkingstoename, koffiezet apparaten, meer was, broodroosters, haardrogers, haaa: het internet natuurlijk. Prima dus.

   • dwk 11 augustus 2017 om 20:24- Antwoorden

    Een Boulevard.
    Een heer in Italiaans maatwerk en handgemaakte two toned schoenen uit de binnenlanden van Londen.
    Dat beeld krijg ik door als ik de stukkies van olivat lees. Zonnetje, hoedje, minzaam knikkend naar het volk op de bankjes.
    Hij heeft alleen niet in de gaten dat hij een enorme scheur in z’n broek heeft en kak aan z’n hakken.

    Olivat: NEOCONS?! Werkelijk joh? Hillary is a neocon!

    Kan niet wachten op het artikel van Rypke en Marcel.

 13. Bert Pijnse an der Aa 11 augustus 2017 om 20:32- Antwoorden

  Het IPPC werd ongericht in 1988, een jaar na het uitkomen van het Bruntlandt- rapport on 1987. De belangrijkste aanbeveling daarvan was dat de ‘ mensheid ‘ voortaan zuinig zou moeten omgaan met haar bronnen, zodat latere generaties ook een goed leven zouden kunnen leiden. De praktijk is omgekeerd evenredig met die conclusie gebleken en derhalve desasatreus voor die latere generaties. Isolatie werd ingeruild voor ‘ nul op de meter’ ; in elektriciteits-centrales worden nu complete bossen verbrand alsook in ‘warmtecentrales’ (Eneco ), allemaal omdat dat de uitkomst werd van de intentie van dat rapport. Ondertussen wordt restwarmet niet meer benut. Politici weten kennelijk niet van Carnot . Kortom, het doel wordt geofferd op het altaar van het kapitaal en dan krijg je dit soort discussies, waarin mensen inspreken zonder enige kennis van zaken. De uitleg van een zestal deskundigen wordt afgedaan als ‘ prietpraat’ door hen en ze krijgen nog een podium ook . Ik snap dat niet. Laat die mensen lekker op hun eigen sites hun gelijk halen. Wonderlijk is dat juist de voorstanders van het de aanbevelingen van het Bruntlandrapport nu kiezen voor het het kapitaal, precies het omgekeerde, en vervolgens de mensen die dat ze wel ondersteunen, uitmaken voor de saboteurs van het dat proces. Gaat u vooral door @hr Hetzler met dit soort artikelen en trek u niets aan van het geleuter van sommige reageerders alhier die heer Labohm ruim baan blijft geven vanuit zijn moverende redenen. De boodschap komt zeker aan bij de vele mensen die deze site bezoeken en wel begrijpen wat u zegt . Laat u geen zand in de ogen strooien en of in verwarring brengen. Hun enige aansporing is kennelijk ‘teugen’ te te zijn, omdat ze een bepaalde haat hebben ontwikkeld tegen een persoon.

  • Henk 11 augustus 2017 om 21:11- Antwoorden

   Bert,

   De boodschap is me wel duidelijk, er klopt alleen niets van, Jeroen Hetzler wordt gedreven door een angst voor “links” en is bang voor zijn belastingcentjes

   Wat mij blijft verbazen is dat er mensen zijn die hem überhaupt serieus nemen met zijn geratel

   • Boels 12 augustus 2017 om 10:41- Antwoorden

    Welke smaak links bedoel je?
    De SP moet niets van het groene geweld hebben.
    De pVDa is afgeserveerd bij verkiezingen en GL bij de formatie van een kabinet.
    Bedoel je soms de financieel over het paard getilde NOS/NPO?

  • dwk 11 augustus 2017 om 21:53- Antwoorden

   “Wonderlijk is dat juist de voorstanders van het de aanbevelingen van het Bruntlandrapport nu kiezen voor het het kapitaal.”
   Ik vraag me weleens af: zou zo’n Klaver of Groenliesbeth dat nou zelf niet in de gaten hebben? Ik denk het eigenlijk niet maar ben niet zeker.

   Bij de weg: Henk, nu je hier toch bent.
   Tip één in de serie seefdeplennet; uitstoot minderen met het duo Henk en Janos …..

 14. Hetzler 11 augustus 2017 om 22:10- Antwoorden

  @paai Het wordt eens tijd dat de rollen omdraaien zodat het schelden en denigreren door alarmisten tegen het licht van de realiteit worden gehouden. Het alarmisme is thans bezig met een belachelijk wanhoopsoffensief waar dit op alle fronten door de feiten wordt tegengesproken. Aldus wordt vermeend schelden een constatering van feiten.

  • Henk 11 augustus 2017 om 22:39- Antwoorden

   Jeroen,

   Als je een probleem hebt met de toon, probeer je mening eens met het onderbouwen van je mening in plaats van je politiek gekleurde opinie te spuien

  • vreemd 12 augustus 2017 om 09:11- Antwoorden

   Beste Jeroen, ‘hun doen het ook’ is nooit een aanvaardbaar excuus. En als ik mijn door dertig jaar taaltechnologie gescherpte ook over beide groepen teksten laat gaan, heb ik heel sterk de indruk dat het gebruik van pejoratieven in het sceptische kamp groter is.

   Maar ja, dat is weer mijn mening tegenover de jouwe.

   Paai

   • Boels 12 augustus 2017 om 10:28- Antwoorden

    Het is dan ook een straatgevecht geworden.
    Terughoudendheid in woordkeus was ooit in een debat over wetenschap een gewoonte; nee, een voorwaarde.
    Basiskennis over b.v. correlatie en oorzaak is spaars.
    “Meten is weten” verdween achter het toetsenbord.

    • vreemd 12 augustus 2017 om 12:05- Antwoorden

     beste Boels, bij wijze van uitzondering ben ik het met je eens. De vraag is nu hoe we dat straatgevecht weer kunnen terugbuigen naar een normaal debat.

     Ik zie geen andere mogelijkheid dan zo fair mogelijke kritiek uit te oefenen op teksten die volgens mij daartegen zondigen.

     FYI: op de site van Bart Verheggen wordt naar mijn idee daar redelijk streng de hand aan gehouden en worden mensen die zich te buiten gaan zeer duidelijk terecht gewezen en worden al te beledigende bijdragen niet geplaatst.

     Paai

    • David 12 augustus 2017 om 12:33- Antwoorden

     @Paai [Verheggen] noemt andermans mening kletspraat en misvatting. Tja….

    • Henk 12 augustus 2017 om 13:40- Antwoorden

     David,

     Bij verheugen noemen ze kletspraat kletspraat

     En ja als jouw mening 100% kletspraat is is dat natuurlijk lastig voor je ego

     Liever hier trol roepen naar Henk dan voel je je een stuk beter

    • Hans Labohm 12 augustus 2017 om 14:10- Antwoorden

     Vreemd/Paai,
     Op de website van Bart Verheggen ben ik toch de term Habitat-criminelen tegengekomen. Je mag raden voor wie die was bedoeld. De redactie heeft zich overigens van die kwalificatie gedistantieerd. Dat siert ze. Dat dan weer wel!

  • vreemd 12 augustus 2017 om 21:24- Antwoorden

   beste Jeroen, ik ben me zeer wel bewust hoe moeilijk het is over het klimaat te spreken zonder te vervallen in termen die door de andere kant als onnodig kwetsend worden ervaren. Ik heb jullie wat methoden uit mijn eigen vakgebied aangereikt om daar tenminste technisch vat op te krijgen, maar niemand heeft daar belangstelling voor. Ik vraag me af waar jullie zo bang voor zijn.

   Ennieweej: schelden en denigrerende opmerkingen zijn meetbare eigenschappen van teksten indien er overeenstemming kan worden bereikt over de termen en zinsneden die beledigend zijn. De meest eenvoudige benadering is het opstellen van lijsten door beide partijen. Ik meld me aan om als “alarmist” daaraan mee te werken. Het is aan de “sceptici” om die handschoen op te nemen.

   Paai

   • David 13 augustus 2017 om 11:46- Antwoorden

    @Paai: U scheidt vorm en inhoud niet. De makers van anti-rimpelcreme’s beroepen zich met meer gezag op de wetenschap dan de deelnemers aan klimaatdiscussies. Dat is het probleem: onvolwassen wetenschap. Rammelende modellen. Het lijkt erop dat water (damp) de temperatuurregelaar is maar hoe? Zolang dat soort vragen niet beantwoord zijn staat elke discussie op drijfzand. En discussies over het onbekende zijn in principe religieus van aard. Daar geldt consensus als bewijs en moeten ketters dood.

    • Henk 13 augustus 2017 om 12:22- Antwoorden

     Inderdaad de discussie blijft religies als een partij blijft beweren

     ” als ik het niet begrijp begrijpt niemand het”

   • Hans Erren 13 augustus 2017 om 12:06- Antwoorden

    “Wij” zijn niet bang, de alarmisten zijn bang, bang voor het einde der tijden, bang voor de ketters die het bewijfelen. De alarmisten zijn zó bang dat er rechtszaken tegen de staat worden aangespannen, en ook de perfide twijfelaars moeten voor het gerecht gesleept.

 15. dwk 12 augustus 2017 om 01:51- Antwoorden

  De olivat ronkt: “Misschien consumeren we wel te veel. Ooit over nagedacht?”

  Nou ik dus wel en daarom ben ik ook zo benieuwd naar het grote Henk en Janos Uitstoot besparingsplan.
  Van Olivat weten we het wel. Die woont in Frankrijk en roostert zijn baguette op atoomstroom en doopt die dan in de op atoomstroom gezette café au lait.
  Leven als koolstofheilige in Frankrijk. Da’s een makkie.

  Mijn ouders hadden vroeger een soort dienstmeid (toen mocht je dat nog zeggen) voor halve dagen. Type baaibelbelt maar dan met een grote mond. Die stak niet onder stoelen of banken dat die RADIO maar een duivelse machine was. Om van de televisie maar te zwijgen. Drie keer raden wat dat verduivelde kind aan het doen was als wij eens onverwacht thuis kwamen.
  Het begint met: dansen voor de spiegel. En het eindigt op: met de volumeknop op twaalf. Yeah, yeah, yeah!

  Principes! Je kan er maar beter niet te veel hebben. En als je ze hebt, doe je er goed aan ze niet de hele dag van de daken te schreeuwen.

  https://www.youtube.com/watch?v=BFNT6TdI4PA (volume op 16)

 16. Bert Pijnse an der Aa 12 augustus 2017 om 07:40- Antwoorden

  In het kader van dit artikel : die angst voor links deel ik geheel. Ze zijn in staat geweest D66 en de VVD volledig om te turnen. Sterker : de VVD tot vaandeldrager te maken van hun beweging.

  • bart 12 augustus 2017 om 14:34- Antwoorden

   volkomen gelijk bert…daarom stop ik ook met stemmen op die partij waar ik al sinds 1966 op stem…omdat ze pragmatisme preekten…blijkt steeds meer….en. iet meer doen…..nu dezefde baantjesjagerij als de rest…mvg..bart

 17. Kees 12 augustus 2017 om 10:44- Antwoorden

  Misschien om af te ronden en samen te vatten: https://wattsupwiththat.com/2017/08/11/dr-judith-curry-explains-the-reality-of-bad-climate-science-and-bad-
  Ik hoop dat de alarmisten niet bij voorbaat Judith Curry diskwalificeren omdat zij een tegengeluid durfde te laten horen tussen haar collega’s en dat heeft moeten bekopen met min of meer verstoting .. maar kijk luister en oordeel zelf..
  Zie ook de grafiek over de zeespiegelstijging uit het laatste IPCC rapport die ook in het filmpje wordt getoond.

 18. Twan Hendriks 13 augustus 2017 om 07:57- Antwoorden

  Beste Hans, Cees en Jeroen,

  Jullie vragen je af waarom natuurkunde wetenschappers zich niet wetenschappelijk opstellen en met feitelijk onderbouwde en nagerekende argumenten komen.
  Het antwoord daarop is vrij simpel. Wetenschappers zijn ook vaders en echtgenoten.

  Vrouwen zijn over het algemeen consensuswezens. (tevens worden ze pislink wanneer je ze confronteert met feiten in een discussie. Bekend bij elke man….) Kinderen worden op school geïndoctrineerd en willen er bij horen.
  Een wetenschapper die er een afwijkende mening op na houdt loopt het risico niet slechts beroepsmatig een paria te worden maar ook privé.
  Vroeger in de hoogtijdagen van de wetenschap was dat geen probleem. De man had het voor het zeggen in het gezin en de vrouw bemoeide zich niet met serieuze gesprekken. Tegenwoordig leven we in een heel andere tijd. Stel haar horrorscenario eens voor wanneer zij op feestjes geassocieerd wordt met jou wetenschappelijke stellingname. Dan valt ze buiten de groep. Dan moet ze kiezen tussen jou verdedigen, wat ze niet kan of wil of je afvallen om er bij te blijven horen.

  Het is al vaker geconstateerd dat afwijkende meningen op klimaatgebied meestal geuit werden door wetenschappers die gepensioneerd waren dan wel bijna gepensioneerd waren. De reden die hiervoor gegeven werd was dat zij beroepsmatig op een punt in hun carrière waren dat ze zich niet zo veel zorgen meer hoefden te maken over represailles. Dat klopt. Maar deze mannen zijn ook privé op een punt beland dat ze zich minder zorgen hoeven te maken. De kinderen het huis uit. Het huwelijk minder belangrijk en echtgenoten gaan meer hun eigen weg.

  Ik geloof dat jullie ook in die leeftijd zijn dat jullie vrij zijn om te denken zonder rekening te hoeven houden met carrière en de huislijke situatie.

  • vreemd 13 augustus 2017 om 10:18- Antwoorden

   Beste Twan, ik zal je opmerking over vrouwen maar als een grapje beschouwen. Geeft niet, moet kunnen.

   De strekking van je opmerking, dat veel sceptici gepensioneerde wetenschappers zouden zijn, die daarom niet bang meer hoeven te zijn voor represailles, behoeft verduidelijking. Zoals ik de wetenschappelijke wereld ken bestaat zij bij gratie van onderlinge rivaliteit. Persoonlijke vetes, naar boven likken en naar onder trappen komen daar evenzeer voor als bij iedere andere menselijke organisatie.

   De grote verdienste van het wetenschappelijke systeem is echter dat er een methodologie is ontwikkeld om onderzoek en presentatie los te maken van de onderliggende emoties. Ook dat gaat niet altijd goed, maar alles bij elkaar hebben we zo een mens op de maan gezet en een groot aantal ziektes overwonnen.

   Vanuit dat gezichtspunt zou je net zo goed kunnen betogen dat gepensioneerde wetenschappers niet meer zo scherp hoeven te zijn op hun methodologie en eindelijk eens lekker om zich heen kunnen trappen zonder meteen op hun fouten afgerekend te worden. Op welke manier dat tot betere resultaten leidt is me nog niet duidelijk. In ieder geval zou Dick Thoenes voor zijn pensioen niet zijn weggekomen met vragen naar onderbouwing van zijn beweringen botweg te negeren.

   Paai (vier jaar gepensioneerd).

   • Hans Labohm 13 augustus 2017 om 10:31- Antwoorden

    Vreemd/Paai,
    Ik herken de analyse van Twan Hendriks wel.

    • David 13 augustus 2017 om 12:29- Antwoorden

     En ik ook !

    • vreemd 13 augustus 2017 om 14:09- Antwoorden

     beste Hans, als je me had willen verbazen zou je het met me eens moeten zijn.

     Paai

   • Bert Pijnse an der Aa 13 augustus 2017 om 10:42- Antwoorden

    Dat met die ‘ emoties’ is in ieder geval slecht gelukt. 🙂 zelfs de methodologie werd erop gebaseerd. haha.

   • David 13 augustus 2017 om 12:34- Antwoorden

    Vroeger mengde ik mij ook graag in onderwijsdiscussies en ziet: ook daar werden rake uitspraken opgetekend uit de mond van gepensioneerde docenten en inspecteurs.

  • Henk 13 augustus 2017 om 10:50- Antwoorden

   Voor het aanbrengen van feiten op deze site wordt ik met enige regelmaat uitgemaakt voor trol en erger

   Inhoudelijk commentaar krijg ik nooit terug en dezelfde valse claims worden 2 discussies later gewoon weer herhaald

   Allemaal gepensioneerde huisvaders die onder de plak zitten bij moeder de vrouw of toch gewoon een paar gefrustreerde oude mannetjes die bang zijn voor “links” en geen andere oplossing zien om de klimaatwetenschap te ontkennen omdat ze geen andere oplossing zien in het klimaatbeleid ?

   • Ivo 13 augustus 2017 om 14:56- Antwoorden

    Als u bekijkt wat er beschreven staat onder trol op Wikipedia is het best voor te stellen dat uw bijdrage hier door velen zo ervaren wordt. Ik kan me bijna niet voorstellen dat u die beschrijving niet zo herkent, het lijkt er zelfs op dat u het leuk vindt.

    Dit is geen wetenschappelijke site. Toch probeert u regelmatig van schrijvers wetenschappelijke betogen te verlangen, waarbij u peer-review af pal-review als kwaliteitsstempel ziet. Dat is het echter niet. Het betekent slechts dat de mee-lezer vindt dat er geen bokken in geschoten worden en de hypothese die in het artikel gemeld wordt, voldoende basis is voor wetenschappelijk debat.

    Ook in door u geroemde tijdschriften worden artikelen geplaatst die niet met elkaar in lijn zijn maar wel voldoen aan een basiskwaliteit om het wetenschappelijk debat erover te voeren.

    U weet van uzelf, en anderen weten dat inmiddels ook, dat reacties op uw commentaar nooit voldoende zijn voor uw instemming.

    De vraag wordt menigmaal opgeworpen of u zelf dit inziet. Uw bijdrage wordt zodanig als storend ervaren dat ook af en toe gevraagd wordt om u te weren. Dat gaat wat mij betreft wel erg ver, maar zou het een optie zijn om uzelf te beperken? Bijvoorbeeld tot een a twee sterke inhoudelijke reacties per blog?

    • Henk 13 augustus 2017 om 17:06- Antwoorden

     Inderdaad Ivo peer revieuw is geen teken dat het helemaal goed is , maar de eerste enorme bokken zijn er wel uit en goede peer-review haalt er dan ook lang weerlegde onzin uit het is het begin niet het einde

     Ook is het zo dat niet alle goede ideeën ge peer eviewed zijn, echter voor leken op een vakgebied is hetgeen start punt

     Dus bokken zoals De toename van CO2 is biet antropogeen komen er niet doorheen, de grafiek van Christy die de modellen vergelijkt met de satelieten komt er niet doorheen omdat er grote methodische fouten in zitten

     Inderdaad reacties waarop wordt afgeweken van wat er in de wetenschappelijke wereld breed wordt aanvaart zonder dat er enige vorm van wetenschappelijke onderbouwing bij zitvl wijs ik af, maar probeer het eens uit zou ik zeggen, onderbouw je mening met een wetenschappelijke publicatie en kijk naar het resultaat

     Je zult verrast zijn

     Meestal komenb sceptici niet verder dan verwijzingen naar blogs waar de onderliggen wetenschappelijke publicatie verkeerd wordt weergeven

 19. Bert Pijnse an der Aa 13 augustus 2017 om 10:37- Antwoorden

  @Twan , dat wisten we natuurlijk allang allemaal, maar het blijft een een interssant gegeven, aan de hand overigens het ‘ probleem’ zou moeten worden benaderd. Want nu we dachten te waren aangeland in het paradijs, waarin we van de knellende banden bevrijd waren, blijkt dat bij nader inzien allerminst het geval. Eindelijk waren we zover gekomen dat het vrije woord mogelijk was geworden en man en vrouw gelijk waren in zijn en haar mogelijkheden om achter de waarheid te komen, niet in de laatste plaats vanwege het internet, maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Als je bv aan een vrouw probeert uit te leggen dat moestuintjes niet voldoen om de wereldbevolking te voeden, stelt zij daar tegenover dat onbespoten wortltjes veel gezonder zijn voor het kind en dan sta jij mooi met je B..euhh mond vol tanden en druip je maar weer af naar je schuurtje of erger, ga je ook maar ortjes schoffelen op je vrije zondag. ( te koop voor bijna niets in de winkel )
  Je noemt al de toegenomen rol van de vrouw in veel belangrijke geledingen van de maatschappij, Onderwijs, maatschappelijke organisaties, hetgeen zich logischerwijs vertaald heeft de maatschappij waarin we leven. Een beroemd boek is ” Het Sexuele masker ‘ van Camille Paglia, die het aan de stok kreeg met de feministen omdat daarin stond dat vrouwen anders zijn dan mannen. Een recent voorbeeld is een gesprek tussen de Frank Kalshoven, de steile econoom en schoolmeester van de VK en Sheila Sitalsingh, in wier stukjes niet zelden de minachting voor de man afdruipt, Frank ,die net had uitgelegd hoe een bepaald proces verloopt repliceert : “maar Frank(je ) , je weet toch wel dat mensen zich alleen maar in sociale groepen scharen “. Zelf raakte ik gisteren toevalig nog verzeild in een gesprek met een ‘groep’, die braaf elke uitleg van mij verbeterde met hetgeen ze geleerd hadden uit krant en TV. Tot op de letter.

  http://bertpijnsevanderaa.nl/?s=de+moestuin

 20. vreemd 13 augustus 2017 om 14:47- Antwoorden

  Ik zie dat naast de angst voor de wetenschap en de angst voor het socialisme ook de angst voor de vrouw bij sommigen hier een rol speelt. Pijnlijk.

  Paai

  • David 13 augustus 2017 om 20:34- Antwoorden

   @Paai: angst voor pseudo-wetenschap dan toch?
   Echte wetenschappers vermelden eerlijk hun aannames en onzekerheden. Kwakzalvers verkopen schijnzekerheden.

  • Bert Pijnse an der Aa 13 augustus 2017 om 22:03- Antwoorden

   Integendeel @ Hr paai. Vrouwen hebben verstand van heel andere, veel belangrijker, zaken en vertrouwen hun manne erin, dat die voor hen en hun gezin een veilige wereld creëren met de bijbehorende energievoorziening . Daarin falen die mannen glorieus, omdat ze alleen nog aan eigen gewin denken op korte termijn. Daarin vormen ze een trendbreuk met de mannen, zoals Camille Paglia ze beschreef.

Geef een reactie