Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) in Leeuwarden – een publiek gefinancierd lobby-kantoor voor private belangen- dient uiterlijk 2018 opgeheven en niet met nog meer (publiek) budget verlengd tot PRW 2.0.

Twee hoofd-redenen voor discontinuering van PRW:

  • De onwetenschappelijke en a-historische kijk op Wadden-natuur die PRW uitdraagt over ‘voedselwebben in evenwicht’. Ecologie dient bij PRW uitsluitend private financiële belangen-behartiging, ten nadele van traditionele bewoners en gebruikers van het gebied als vissers.
  • De publiek gefinancierde lobby- praktijken van PRW die bestuurlijke corruptie versterken.

Tevens dient een integriteits-onderzoek plaats te vinden naar de hoofd-verantwoordelijke bestuurder Sieben Poel (hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat) die de adviezen van de Algemene Rekenkamer (2013) om tot bestuurlijke vereenvoudiging te komen met voeten treedt.

Een publiek gefinancierd lobby-kantoor. Vergroot met publiek geld de machtsongelijkheid tussen Wadden-bevolking en reeds gesubsidieerde belangenclubs

Onder Poel is de belangenverstrengeling en wildgroei aan bestuurlijke hybriden rond de Waddenzee enkel toegenomen, en de positie van die hybrides (waaronder PRW) versterkt. Zo ontstond een dichter rookgordijn tussen verantwoordelijke bestuurders en bewoners/traditionele gebruikers van de Waddenzee.

Die creatie van een dichter rookgordijn lijkt een doelbewust element te hebben.

Daarbij beging Poel met zijn voorgetrokken voorkeurs-belangenclubs mogelijke strafbare feiten volgens de Wet op Acquisitiefraude, die onderzocht dienen te worden.

Lees verder op Interessante Tijden

Print Friendly, PDF & Email