Hans Rosling.

Een gastbijdrage van Bert Pijnse van der Aa.

Het voorzorgbeginsel is een nobel beginsel. Het betekent dat je nadenkt over de toekomst en daar vast maatregelen op neemt. In het westen sparen mensen voor hun oude dag en nemen ze twee kinderen. In ontwikkelingslanden kunnen ze niet sparen zonder bronnen en daarom nemen ze veel kinderen. Die zijn niet zelden hún oudedagsvoorziening, maar ook onmisbaar bij het vergaren van voldoende inkomen voor het gezin. Daarom migreren ze naar het rijke westen.

Volgens de ‘Carbon bubble theorie’ luidt het voorzorgsbeginsel van actiegroep Urgenda: dat 80 % van de wereldwijde reserves aan fossiele bronnen in de grond moeten blijven zitten  ‘omdat we willen dat de aarde niet meer dan 2 graden opwarmt ‘. ‘Stuitend’ is de kwalificatie die hier van toepassing is, wetend dat miljoenen mensen op deze aarde verstoken zijn van de toegang tot energie waardoor ze nog steeds in grote armoede leven in landen waar ‘wij’ de grondstoffen uit de bodem komen halen. Nog stuitender is dat ze innig samenwerken met fossiele bedrijven om hun ideeën uit te dragen. En nóg stuitender dat ze de vluchtelingenstroom toedichten aan klimaat in plaats van bovengenoemde redenen.

Op de afbeelding hierboven zie je, de inmiddels overleden, Hans Rosling. Hans Rosling werkte o.a. voor Artsen zonder grenzen en de WHO en zou zich in zijn graf omdraaien als hij kennis kon nemen van de ideeën van Urgenda. Hij ergerde zich eraan dat mensen klakkeloos de informatie uit de mainstream media voor waar aannamen en stichtte de Gapminder foundation om informatie en feiten meer toegankelijk te maken door middel van interactieve grafieken (trendalyzer software). Een van die onderwerpen betreft de toegankelijkheid van (goedkope) energie en grondstoffen, die het verschil maken tussen rijk en arm en dat armoede alleen kan worden bestreden als mensen in die landen daar ook toegang tot krijgen. Iets wat Urgenda ze wil ontzeggen, blijkens haar ‘ Carbon Bubble ‘ doctrine. Zie hier de beroemd geworden Ted talk van Hans Rosling over hoe het echt zit.

De uitstoot van CO2 per Nederlander (capita) bedraagt 10,1 Ton per jaar bij een inkomen van 46.914 US dollar.  Een inwoner van Nigeria, een van de rijkere landen van Afrika door de olie-inkomsten, heeft een GDP van 1.222 US dollar en veroorzaakt een CO2-uitstoot van 0,6 TON.  China, dat in de berichtgeving over het akkoord van Parijs, steevast werd aangeduid als de grootste vervuiler ter wereld, samen met de USA, heeft een uitstoot van CO2 per capita van 4,5 Ton tegen 19 TON per inwoner van de USA en verdient 4.428 US dollar per jaar, tegen  47.198 dollar van de Amerikaan. China is nog altijd een straatarm land en de CO2-uitstoot is laag.  De grootste ‘vervuilers’  zijn overigens niet de Amerikanen, maar de Belgen, met 22,2 Ton per capita, een en ander volgens de gegevens van  Carbon Footprint of Nations. Finland eindigt een fractie onder de USA.

Dat er een relatie is tussen hoe rijk / welvarend een land is en het gebruik van fossiel brandstoffen is duidelijk.

CO2 TON/

Inwoner

GDP

(US dollars)

USA

19

47.198

China

4,5

4.428

Nigeria

0,6

1.222

België

22,2

43.144

India

1,5

1.224

Finland

18,7

44.512

Denemarken

12,8

55.890

Duitsland

12,3

40.152

Nederland

10,1

46.914

Frankrijk

9

39.459

Guinea

523

Guinea is het armste land van de wereld waar het gemiddelde inkomen per inwoner 523 dollar bedraagt. Guinea heeft reeds een volledig fossiel-arme economie. Dat is wat Urgenda voor je in petto heeft. Lees verder het artikel ‘alfa’s kun je alles wijsmaken’. Daarin o.a. een grafiek waaruit je een voorstelling kunt maken van de hoeveelheden en de gevolgen.

 

Bronnen:

VN statistieken

Carbon Footprint of Nations (Norwegian University of Science and technology )

Gapminder (Hans Rosling )

Aldus Bert Pijnse van der Aa.