Wensdenken vs. onafhankelijk denken

Wim Turkenburg.

In de Volkskrant van 29 juli verscheen een overzicht van de vorderingen bij het bereiken van de afgesproken klimaatdoelen. Zie hier. Vooralsnog lijkt hier niet veel schot in te zitten. Zo lezen we:

We gebruiken energie voor auto’s, voor industrie en voor elektriciteit, maar ook een aanzienlijk deel voor de verwarming van onze kantoren en woningen: 20 procent. Op dit moment gebruiken we daarvoor aardgas en een beetje stadsverwarming (afvalwarmte van centrales of industrie). Als we in 2050 klimaatneutraal willen zijn, moeten we van dat aardgas af.

Het wordt een enorme opgave dat te halen. De sociale huursector, de best bestuurbare sector in het woningbestand, haalt al de eerste de beste deadline niet. Volgens het Energieakkoord zouden de woningbouwcorporaties met al hun woningen in 2020 gemiddeld label B halen.

Het lijkt maar niet door te dringen dat het onmogelijk is met dergelijke inferieure weersafhankelijke energiebronnen als hernieuwbaar. Voor wie zich maar hierover blijft verbazen men bekijke dit overzicht van vermogensdichtheden uitgedrukt in Watt per vierkante meter.

Vermogensdichtheid Dichtheid (W/m2 minimum) Dichtheid (W/m2 maximum)
Fossiele energie 1.000 2.000
Kernenergie 4.000 8.000
Zon PV 4 12
Wind 1 1,5
Biomassa 0,4 0,6
Bio-Ethanol 0,25 0,3
Waterkracht 3 10

Hoe kun je verwachten dat deze energiebronnen, die in nog geen 10% van de tijd het vermogen leveren dat ze permanent zouden moeten leveren, enige rol van betekenis kunnen vervullen? Bij fossiel en kerngestookte centrales is dit bijna 90% van de tijd. Het valt dan ook op dat al de plannen die met de bejubelde energietransitie gelanceerd worden, een hoog wensdenkgehalte hebben. Zo lezen we:

De aanpak hier is niet zozeer woningen isoleren, zegt Marjan Minnesma van Urgenda. ‘Dat is veel te duur. We isoleren wel wat, maar de belangrijkste ingrepen zijn het installeren van warmtepompen en zonnepanelen.’

Daarmee kan een woning met voldoende dakoppervlakte energieneutraal worden voor gemiddeld 35 duizend euro. Met de energiebesparing, zegt Minnesma, betaal je de investering in vijftien jaar weer terug. Voor financiering is ook iets geregeld: er zijn goedkope kredieten beschikbaar bij Sociaal Fonds Bouwnijverheid.

Toch zet het nog weinig zoden aan de dijk. Dit jaar neemt Thuisbaas honderd woningen in behandeling. Dat moeten er duizenden, misschien honderdduizenden per jaar worden, zegt Minnesma.

Ziet u de bijstandsmoeder of immigrant deze € 35.000 op tafel leggen? In 15 jaar terugverdiend? Zonder subsidie ongeloofwaardig. En niemand kan een huiseigenaar dwingen tot een dergelijke investering. Kolder dus!

Een tweede kenmerk is het stelselmatig verzwijgen van de kosten of het wegmoffelen ervan, zoals hier en hier.

En dan lezen we verderop:

In andere delen van de zware industrie zullen harde klappen vallen als gevolg van de energietransitie. De raffinaderijen, grote energieslurpers, zullen grotendeels verdwijnen omdat benzine en diesel nagenoeg verdwijnen. Kunstmestfabrieken zitten alleen in Nederland vanwege het goedkope aardgas. ‘Als dat er niet meer is, waarom zouden ze dan hier blijven?’, vraagt Worrell zich af. Die fabrieken zullen op zoek gaan naar vestigingsplaatsen met goedkope energie. Dat betekent hier banenverlies, in elk geval in deze sector.

Er zou ons toch een ongekende welvaartsgroei wachten dankzij een overvloed aan groene banen? En ik lees het goed:

Die fabrieken zullen op zoek gaan naar vestigingsplaatsen met goedkope energie.

Dus onze energie wordt duurder? Dit klopt en wel 300% duurder voorlopig al. Dit lijkt mij de garantie voor het verlagen ons welvaartspeil naar dat van dat van ontwikkelingslanden. Niet verwonderlijk met die inferieure energiebronnen. Dit is waar al dat wensdenken binnen een pervers Groepsdenken onze beschaving zal brengen. Zie ook dit citaat:

Als zon en wind slim worden gecombineerd met omzetting en opslag, kan er volgens Sinke genoeg worden opgewekt om in de stroombehoefte te voorzien en om daarnaast grote bijdragen te leveren aan de rest van het energieverbruik. Het huidige energie-eindverbruik in Nederland is ruim 2.000 petajoule. Uitgaande van een ambitieuze doelstelling wekt zonne-energie straks 500 petajoule op en offshore windenergie 2.000 petajoule, rekent Sinke voor. Maar Nederland hoeft zijn duurzame energie niet alleen op te wekken, het kan die ook importeren en exporteren. En er zijn andere duurzame bronnen.

Het Compendium van de Leefomgeving stelt voor het NL-energiegebruik: 3250 PJ. Dit is wel iets meer, dan Sinke beweert. Tevens zien we dat wind en zon samen nu een ruime 36 PJ leveren, waarvan 6,75 PJ uit zon. En dan komt er een lieve groene toverfee en die tovert zo ineens 80 maal zo veel tevoorschijn. En dan leefden we nog lang en gelukkig, vooral in de winter met al die “gratis” opslag van elektriciteit. Wat opvalt is de onzin uit de mond van deze en dergelijke lieden. Ik vind dit zorgwekkend, want de onwetende politici varen blind op dergelijke lieden. Wat hier immers wordt beweerd is onzin. Ik vrees dat Sinke toch wat terughoudender zou moeten zijn, met name over opslag. Iets minder wensdenken zou wel meer vertrouwen wekken.

Vervolgens treffen we zowaar een kritisch geluid aan van, niet toevallig een emeritus, energiehoogleraar:

Een probleem is dat zonne- en windcentrales zelden op volle kracht draaien. Daarom is 500 duizend megawatt opgesteld vermogen nodig. Dat is twintig keer meer dan wat er nu in Nederland staat opgesteld, inclusief alle kolen- en gascentrales, aldus de energiehoogleraar.

Technisch is het misschien wel mogelijk, stelt Turkenburg, maar het wordt wel vreselijk duur. Zeker als er ook nog vermogen nodig is voor de productie van duurzame waterstof. Hij noemt het opmerkelijk dat niemand in Nederland grondige studies heeft uitgevoerd naar de vraag of we onze energievraag met hernieuwbare energie kunnen dekken.

Zelfs die 500 Gigawatt zal niet helpen, want als het niet waait, en dit kan Europa-breed makkelijk dagen, zo niet weken, voorkomen, dan ligt heel Noord en West Europa plat. Denk aan Schiphol op de drukste dag van het jaar zonder stroom. Zie verder dit leerzame filmpje hier. En dit artikeltje. Vermogen bijplaatsen levert dus niets op; een denkfout van Turkenburg.

En dan die verzuchting van Turkenburg over het ontbrekende rekenwerk. Dit is eigenaardig want er is al wel het nodige werk verzet. Dit begon met deze eerste berekening vlak na het energieakkoord. Daarna volgde deze. Zie hier.

Over de haken en ogen van waterstof schreef Hugo Matthijssen dit.

Over de elektrische auto is ondermeer dit geschreven. En dit.

Tot slot zijn de plannen van Urgenda een keer doorgerekend. Zie hier.

En dit is maar een povere greep uit wat er, vooral sinds 2013, aan sommetjes over de groene sprookjes is geschreven. Al het geblaat over de zegeningen van hernieuwbaar kan niet verhullen dat na 30 jaar modderen wind en zon mondiaal nog geen 1% van de energie halen. Wind en zon halen in Nederland af en toe amper 3% als alles meezit, maar in de winter kun je dit natuurlijk wel vergeten.

Het siert Turkenburg om de aandacht te vestigen op het heersende wensdenken. Hier is immers op grote schaal sprake van. Wij leven in een maatschappij die geheel doortrokken is van de obsessie voor CO2 en planeetredden: de wurggreep van een ingehamerd groepsdenken waaraan bijna niemand zich kan onttrekken zonder angst voor repercussies. Hoezeer deze perversie nu zelfs het denken van natuurkundigen in zijn greep heeft gekregen illustreert dit voorbeeld van de NNV waarbij kritische geluiden geweerd worden. Zie hier.

Het is allesbehalve verheffend en verontrustend. Wie kun je dan nog vertrouwen? Het begint trekken te krijgen van een maatschappij á la de body snatchers die bezit namen van ieder menselijk wezen: Noord Koreaanse dwang, de DDR of de waanwereld van Mugabe. Vast staat dat de groene pioniers als vazallen in dienst van de Groene Roofridders tot in der eeuwigheid kunnen blijven doormodderen, zonder ook maar iets anders te bewerkstelligen dan maatschappelijk verval en armoede onder de bevolking. Dit vanwege eenvoudige natuurkunde. Als nuchter mens vraag je je af in welk universum dergelijke lieden leven.

Wat vooral moet gebeuren is dat onafhankelijke onderzoekers een stap achteruit doen om de problemen met en de mogelijkheden, vooral beperkingen, van hernieuwbare energievormen van een afstandje bestuderen en zich niet door de huidige klimaathysterie laten beïnvloeden. Maar waar vind je nog onderzoekers die niet van plan zijn hun ziel te verkopen voor dertig zilverlingen? Het zou zeer te wensen zijn als nuchterheid, en vooral moed, terug zouden keren, maar ik vrees dat ik nu aan het wensdenken ben. Over water lopen moet je aan de beroeps overlaten, maar die is al heel lang geleden gaan hemelen.

Bron hier.

Door | 2017-10-23T10:54:14+00:00 1 augustus 2017|33 Reacties

33 Reacties

 1. Anton Bakker 1 augustus 2017 om 10:46- Antwoorden

  Beste Jeroen, ik lees alle artikelen over het klimaat en ik ben het helemaal met je eens. Echter wij, alle realisten, komen geen steek verder op deze manier, zelfs wereldwijd! Ook zelfs niet in onze vriendenkringen. Misschien verliezen de Grünen in Duitsland in september zonder 1 zetel. Misschien lukt het Trump en Pruitt vanuit de EPA met Red/Blue teams. Nederland zal zeker geen enkele invloed hebben op politiek gebied met het formeringsgestuntel en het polderen door kiezersverlies. De NOS en de grote dagbladen durven geen stap richting ontsluiting te komen van de echte klimaatwaarheden. De omslag moet dus uit het buitenland komen, want het is een wereldwijd geloofsprobleem. Duitsland met de mislukte Energiewende en USA met de Republikeinen, die altijd al realisten waren. Spannende tijden.

  • Anton Bakker 1 augustus 2017 om 10:51- Antwoorden

   Wel net een interessant artikel in Australië: http://joannenova.com.au/2017/08/scandal-australian-bureau-of-meteorology-caught-erasing-cold-temperatures/ .
   Dit soort informatie zou nu in de kranten moeten staan of op televisie!

   • dwk 1 augustus 2017 om 13:24- Antwoorden

    Over de oude klimatosoof gesproken: die Australiërs zijn al jaren met hun data aan het vogelen.

   • Scheffer 1 augustus 2017 om 16:05- Antwoorden

    Schandalig, hè Henk, wederom de zoveelste klimaatfraude ontdekt! Het gaat maar door die wereldwijde alarmistische klimaatfraude sinds de gefabriceerde hockeystick van Mann, de CRU-EAU fraude via IPCC, dan NASA, ook de KNMI die niet met zijn vingers van haar historische temperatuurdata kon afblijven en nu weer de MET-office in Australië.

    • Henk 1 augustus 2017 om 16:39- Antwoorden

     IEmand roept fraude en dan is de consludie van Scheffer dus is het waar? Onderzoek? wederhoor?

     En JoAnnNovan staat niet bekend om haar betrouwbare informatie in het klimaat debat

    • Chemical 1 augustus 2017 om 17:56- Antwoorden

     “En JoAnnNovan staat niet bekend om haar betrouwbare informatie in het klimaatdebat”. Onderzoek? Wederhoor?

    • Jeroen 1 augustus 2017 om 23:25- Antwoorden

     Henk, wederhoor is een deel van het probleem, aangezien temperatuursaanpassingen door de Australische meteorologen geheim zijn. Naar mijn idee is dat onnodig en eigenlijk gewoon verdacht, want het strookt op geen enkele manier met het principe van repliceer- en controleerbaarheid. Wederhoor is dus niet noodzakelijk om vast te stellen dat de BOM iets te verbergen heeft.

   • Ronald Engels 2 augustus 2017 om 23:34- Antwoorden

    Anton Bakker,
    Het is verbazingwekkend, maar over het CO2 Non-Probleem valt helaas met praktisch niemand in mijn vrienden en kennissen kring te praten, ook over de gigantische kosten voor de burger niet.
    Iedereen is overtuigd dat CO2, natuurlijk geproduceerd door SHELL in Nederland, een ramp is voor ons milieu en global warming en zeespiegel stijging, enzv. De Manipulatie van de Burgers door onze Politici en zogenaamde echter van de overheid afhankelijke Wetenschappers en onze Media, NPO – Volkskrant, enzv. is waarschijnlijk onontkeerbaar, tenzij de Global Cooling zeer serieus doorzet over de komende 40 jaar, dankzij zeer lage zonneaktiviteit en zero zonnevlekken vorming, zoals nu reeds gestart.
    Als je ruzie wilt in je comfortzone, praat dan over het Milieu/CO2/Milankovitch Cycles/El Nino zeewater opwarming met 3 graad Celcius ook bij Alaska-Canada/Siberie/westkust Groenland, enzv.
    Zie KNMI-El Nino temp. data, die ook niet in de CO2 Global Warming oorzaak geloven.

  • esther 3 augustus 2017 om 22:37- Antwoorden

   Het artikel van Jeroen Hetzler bevat verhelderende en kritische opmerkingen en berekeningen die meehelpen bij het bedenken van de juiste stappen in de komende en nodige energietransitie.

   Opmerkingen als ‘huidige klimaathysterie’ in het artikel en ‘echte klimaatwaarheden’ gebruikt in de reactie van Anton Bakker verzwakken wat mij betreft de bijdrage.

   Kritisch zijn op aspecten van ontwikkelingen die nu spelen zoals de opkomst van elektrische auto’s en duurzame energiebronnen is prima.

   Of komt de kritische houding toch meer uit de overtuiging dat de mens niet de oorzaak is of significant bijdraagt aan de klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen?

   De toekomst kan niemand gelukkig voorspellen. Achteraf is het makkelijk constateren dat Hans Labohm in 2008 geen juiste visie had over de opwarming van de aarde. Hij beweerde dat het kouder werd.
   https://www.youtube.com/watch?v=5B25B9LZ_QM

   Het is sinds 2008 wereldwijd warmer geworden, zie deze animatie, het is de moeite waard !:
   https://www.flickr.com/photos/150411108@N06/35471910724/
   (data bronnen staan erbij, ik ga er vanuit dat het geen fake news is 🙂

   Niemand heeft de waarheid in pacht, en zeker niet wat betreft de toekomst. Elkaar scherp houden op de feiten is belangrijk. Zowel doemdenkers die beweren dat de wereld binnenkort vergaat als sceptici die beweren dat de wereld vol zit met fraudeurs en complot-theorieën daar wordt de wereld niet wijzer van.

   • André Bijkerk 4 augustus 2017 om 09:51- Antwoorden

    Ester,

    Een leuk staaltje van onbedoelde misleiding hier, een stropop. Hans heeft helemaal niet beweerd dat het kouder werd in dat filmpje. Ook al staat dat zelfs als ondertiteling in het filmpje op bijvoorbeeld 56 seconden. Wat hij exact zegt op 1 minuut precies is dit :

    “Dat noemen we wel de zonnehypothese en die hypothese gaat er vanuit dat fluctuatie in de activiteit van de zon van invloed zijn op de mate waarin kosmische straling onze aarde bereikt en die kosmische straling op zijn beurt is weer van invloed op de wolkenvorming, etc etc.

    .

    Dat is de hypothese van Svendsmark. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.522.585&rep=rep1&type=pdf en een hypothese is gewoon onderdeel van de wetenschappelijke methode. Het kan fout of goed zijn. Het is geen voorspelling in absolute zin. Het betekent gewoon dat als de hypothese juist is, dat het dan kouder moet worden. Gebeurt dat niet dan is de hypothese onjuist en dan zoeken we gewoon een volgende hypothese.

    • Henk 4 augustus 2017 om 11:22- Antwoorden

     Ach iedereen weet dat Hans al sinds 2004 of zo de grote afkoeling voorspeld (die nog steeds niet wil komen)

     Maar dat mag natuurlijk de pret niet drukken aangezien er geen enkele aanwijzing is dat de zon verantwoordelijk is voor de huidige opwarming. (de zonneactiviteit neemt al sinds 1955 af)

 2. gerard d'Olivat 1 augustus 2017 om 11:31- Antwoorden

  ….Dit lijkt mij de garantie voor het verlagen ons welvaartspeil naar dat van dat van ontwikkelingslanden. Niet verwonderlijk met die inferieure energiebronnen. Dit is waar al dat wensdenken binnen een pervers Groepsdenken onze beschaving zal brengen….

  Het lijkt hier de club van Rome wel met hun doemscenario’s! Onderhand is er vrijwel geen werkeloosheid, draait de economie als een dolle en is er vrijwel geen land zo rijk als Nederland.
  Zal allemaal wel meevallen @Hans.Wellicht krijgen we inzicht in jouw ‘doemwens denken’, maar voor de rest hangt economische groei van meer af dan alleen maar een paar windmolentjes. Ik zou me er maar niet zo druk om maken.

  • Martinus de Borst 2 augustus 2017 om 08:19- Antwoorden

   Geld verkrijgbaar tegen 60% korting (t.o.v. langjarig gemiddelde)
   Geld investeren in een schaarse basisbehoefte (huizen), veroorzaakt een waardecreatie, die positief uitstraalt tot aan de quartaire industrie (sport,ontspanning,schoonheid etc.).
   Dit publicitair uitventen als ‘de economie draait als een tierelier’ is houdbaar totdat de korting voor Geld wordt teruggedraaid en de kortingen op producten weer verdwijnen (huidig verschijnsel).

  • Boels 4 augustus 2017 om 00:13- Antwoorden

   “.. en is er vrijwel geen land zo rijk als Nederland.”

   En de welvaart neemt af.
   De sociale woningbouw kan de vraag niet aan, hetzelfde geldt voor de vrije sector.
   De democratie wordt uitgehold omdat het parlement de oor laat hangen naar de wensdenkende NGO’s (een broedplaats van parlementsleden en bewindslieden; er dreigt dictatuur gesteund door de media.
   Juist hier wordt heel vaak ingegaan op problemen en vraagstukken die het gevolg zijn van wensdenkbeleid.

 3. Hans Erren 1 augustus 2017 om 11:34- Antwoorden

  Wim Turkenburg is zo ongeveer in zijn eentje verantwoordelijk voor bet feit dat in Nederland kernenergie niet meer bespreekbaar is. Dat neem ik hem zeer kwalijk.

  • Anton Bakker 1 augustus 2017 om 12:07- Antwoorden

   Hans E, dat is een wereldwijd probleem, dat kernenergie uit den boze is. Dat kan Turkenburg niet in zijn eentje. De politici volgen het geloof, want anders verliezen ze stemmen, een beetje dom, lijkt mij.

   • Jan Zuydijk 1 augustus 2017 om 12:31- Antwoorden

    Dat men in Zeeland 30 jaar lang (op protesten tijdens de bouw na) weinig tot geen kik geeft m.b.t. Borssele en er na de tsunami in Fukushima pas protestborden langs de A58 staan en men er ineens achter is dat er in Doel en Tihange ook kerncentrales staan. Sterk staaltje publieke opiniebeïnvloeding. En ook ik woon niet veilig als 1 van de twee de grond in smelt maar hoe klein is de kans daarop?

    • Anton Bakker 1 augustus 2017 om 13:13- Antwoorden

     Fukushima ontstond door een tsunami van 12 meter. Er was op gerekend maximaal 6 meter. Hadden de Japanners op dit gevaarlijkste punt van de wereld een muur gebouwd van 12 meter, dan was er niets gebeurd! Alleen door de reactie van Merkel is er een probleem ontstaan. Merkel dacht dat ze stemmen zou verliezen en is toen de groene kant op gegaan met de Grünen. Hopelijk gaan de Grünen nu geen zetel meer krijgen in september.

    • Scheffer 1 augustus 2017 om 16:08- Antwoorden

     Ze hadden de dieselgeneratoren slechts op 15 meter hoogte hoeven plaatsen in Fukushima. Vanwege die 6 meter hoogte viel de koeling uit en ontstond de ramp. Ontwerpfoutje dus!

 4. dwk 1 augustus 2017 om 14:05- Antwoorden

  Laten we nou eens beginnen met het bouwen van een stad in de slagschaduw van onze windmolenparken.
  Met mooie luxe villa’s o.a. want de mensen voor wie ik ze in eerste instantie denk zitten allemaal wel rond een tonnetje per jaar minimaal.
  Paneeltjes op het dak, stekkerpaaltjes, geen gasaansluiting, off grid, een internetverbinding op maïskolven en koozaadstengels en naar keuze een poepdoos in de tuin. Uiteraard geen straatverlichting; iedereen knijpkat van die door Jacqueline besubsidierde Groen of Groenen hoe heet ie ook alweer. Geen afvalophaaldienst want afval kennen ze niet.
  En dan mag Schurkenburg als eerste kiezen, dan Jean Paul, dan Diederik, Wijnand, Klavert, Herman, Groenliesbeth en al die andere populistische volksmenners en praatjesverkopers. Ik denk dat we met een stad voor ca. 300.000 inwoners de eerste klap kunnen geven.
  Uiteraard moet we ook denken aan bejaardenwoningen met touwtjes uit de brievenbus, een klimaatneutraal en geheel zelfvoorzienend AZC en in het midden aan het plein een grote, groene kerk.
  Uit het zicht voor het herenvolk een groot braak terrein voor vrijwillige klimaatpaupers. Hier kunnen de mensen uit de echte wereld dan hun wasmachinedozen bij wijze van bouwmateriaal over het hek smijten.

  Verder nog ideeën iemand?

  • Scheffer 1 augustus 2017 om 17:48- Antwoorden

   …… en gender neutraal WC’s natuurlijk. Als consequentie eis ik van de overheid een wet voor hoge 65+ / senioren WC’s overal in de publieke ruimte. Ik voel mij achtergesteld.

   • bart 1 augustus 2017 om 22:35- Antwoorden

    en in bussen voor ritten van meer dan 1 uur en in alle sprintertreinen….mvg…bart..

 5. Bert Pijnse van der Aa 1 augustus 2017 om 17:51- Antwoorden

  U vergat het belangrijkste @ dwk namelijk de moestuin.
  De energie die in het voedsel uit de tuin zit is gelijk aan 1 procent van de zonne-instraling, gedurende de tijd dat de zon schijnt: 1000 uur. Voor een gemiddelde man is voor het basaal metabolisme + een beetje inspanning + de dagelijkse oefeningen in de sportschool, 2700 kcal nodig of 3,15 kWu. Voor het statistische gezin van 2,3 personen komt dat op een totale energiebehoefte van worteltjes uit eigen tuin op 7,25 kWu per dag x 365 dagen maakt totaal voor het model gezin 2646 kWu per jaar. Die biomassa vertegenwoordigt 1 procent (fotosynthese ) van de ingestraalde zonne-energie dat jaar op de moestuin. Er is dus 100 x 2646 kWu zonne-instraling nodig = 264600kWu. Zonne-instraling per jaar per m2 = 1kW x 1000 uur = 1000 kWu. Benodigde grond voor groenten uit eigen tuin: 264 m2. Het grootste gedeelte van de oogst moet opgeslagen worden (gewekt enzo) en de tijd die nodig is, kost de doelgroep al gauw 80 euro per uur, want dat zijn wel de tarieven die ze verdienen. Daar staat dan wel het genoegen van eigen gekweekte groenten tegenover bij de avondmaaltijd. 🙂

  • dwk 1 augustus 2017 om 19:15- Antwoorden

   Ai, nu val ik door de mand.

   Ik was juist onderweg om mijn food truck met verboden vruchten (pulled porc en zo) aan de poorten van de hel te parkeren.

 6. Hetzler 1 augustus 2017 om 18:16- Antwoorden

  @DWK Inderdaad, de suggestie wordt aldoor gewekt dat het allemaal dik voor elkaar is of anders wel binnenkort. Windmolens leven eeuwig en produceren tegen dezelfde prijzen als die van fossiele energie. Ja ja. Als die hernieuwbare energie zo zegenrijk is, hoe komt het dat het publiek dag in dag uit op banale populistische wijze bij de neus moet worden genomen met al die prietpraat en bangmakerij? Als dat bouwprogramma van windmolens klaar is, dan zou het, met biogas en zonnepanelen, goed in de buurt komen van het thans opgestelde fossiel- en kerngestookte vermogen. Wordt dit laatste dan stilgelegd? Dan kan de Nederlandse bevolking pas echt schaterlachen met 5% van de tijd vraagvolgende levering, om maar te zwijgen over buffering. In het VK-artikel passeerden dan ook de gebruikelijke wensdenkscenario’s waarvan een kind kan zien dat het tot niets zal leiden. Wat op de eerste plaats moet gebeuren is dat de media zichzelf eens kritisch in de spiegel bekijken en vervolgens verslaggevers die echt verstand van zaken hebben, hun gang laten gaan zonder ze meteen op straat te gooien wegens gebrek aan politieke correctheid.

  • Theo Haffmans 1 augustus 2017 om 20:15- Antwoorden

   Het Volkskrant-artikel van Gerard Reijn en Bard van de Weijer illustreert de situatie heel duidelijk: er is door de overheid, die de afspraken heeft geaccordeerd, geen plan opgesteld over hoe die doelstelling te halen. Zelfs is er geen studiegroep van serieuze wetenschappers ingesteld om over beleidsmaatregelen na te denken. En zo kan het gebeuren, dat twee journalisten, die meer betrokkenheid dan materiekennis hebben, ideeën bij elkaar gaan sprokkelen over wat de burger zou kunnen doen.
   De lezer neemt het voor kennisgeving aan, en gaat gewoon zijn eigen dingen doen.
   En straks merkt een nieuw kabinet tot zijn verbazing dat voldoen aan Parijs ‘niet haalbaar’ is, en gaat over tot de orde van de dag.

   • Scheffer 2 augustus 2017 om 09:03- Antwoorden

    Ambtenaren die die uit het raam staren dus onze redding?

 7. dwk 1 augustus 2017 om 21:30- Antwoorden

  Ach, de ene dag denk je het zal mijn tijd wel duren.
  De andere dag sta je bijna met een hooivork in de hand.
  De ene dag denk je de wal keert het schip; de andere dag denk je: het wordt compleet chaos, oorlog, armoe.
  We leven in een tijd waarin de macht, geconfronteerd met haar ongelijk, de schouders ophaalt, je recht in je gezicht uitlacht en wegloopt om je de volgende loer te draaien. Men kan tegenwerpen dat dit vroeger niet anders was. Ik heb daar een beetje mijn twijfels over maar de macht mag niet morren: Je vraagt immers om problemen als je het volk zo nodig moet verlichten.
  En dat is wat je nu ziet: je kunt het volk namelijk wel slimmer maken maar alleen dommer met massief mediageweld, censuur, omkoping en geweld. En dan krijg je een wereld waarin hypocrisie de norm is en de burger opstandig.
  Vooruitgang wordt in de echte wereld geboekt. Ook achter dat vieze Terlenka pak van Turkenburg gaat een geschiedenis van energie gedreven technologische ontwikkeling schuil en zo ook voor de viscose zomerjurkjes van linkse Klavermeiden.

  • dwk 1 augustus 2017 om 21:38- Antwoorden

   Uit het televisiehok:

   Neem nou zo’n Dionne Stax. Er gaat geen dag voorbij zonder dat zij in
   e e n o f a n d e r e vorm de nakende klimaatramp onze huiskamers in stampt.

   En wat zien ik? Dionne is op zoek naar leediedaai (die allang morsdood is). En dat doet ze dan in een stokoude, walmende Defender.

 8. Scheffer 1 augustus 2017 om 22:25- Antwoorden

  Is Turkenburg altijd negatief over kernenergie? ~>> Volgens Wim Turkenburg, atoomfysicus en emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht is de kerncentrale Tihange veilig en hoeft hij niet dicht. De Belgische kerncentrale Tihange is even gevaarlijk –of ongevaarlijk- als die in Borssele, zo poneert hij, een nuttige verwijzing voor de milieubeweging. Vervolgens is hij verklaard tegenstander van het Ecomodernisme en schaart zich daarmee achter de links-dogmatische milieubeweging. In tegenstelling wat Turkenburg concludeert: Ecomodernisme is WEL modern en WEL groen. Moderne veilige 3de generatie kernenergie, speerpunt van Ecomodernisme, bespaart namelijk CO2-uitstoot en spaart tevens het milieu. Daarmee verraadt Turkenburg zijn anti-kernenergie fundament. Is Turkenburg altijd negatief over kernenergie? JA, hij valt door de mand van het dogmatisme!

  https://www.laka.org/nieuws/2017/turkenburg-over-kernenergie-en-tihange-7131

 9. Hetzler 1 augustus 2017 om 22:40- Antwoorden

  @Scheffer We worden genast waar we bij staan, door persoonlijke meningen, niet door feiten. Die doen er niet meer toe in het postmoderne tijdperk.

 10. dwk 2 augustus 2017 om 11:02- Antwoorden

  Oh en ik vind nog meer dan dat:

  Ik vind bij voorbeeld dat Kamerleden van Groenlinks (en fractieleden van partijen met aanpalende ideeën over immigratie) dagelijks naar hun werk moeten bakfietsen door een haag van dolgedraaide subsahariërs. Gewoon uit solidariteit met onze vrachtwagenchauffeurs.

  Solidariteit dat is immers hun “dingetje”.

  https://www.facebook.com/chauffeursnieuws/posts/1931883340427882

 11. Hetzler 2 augustus 2017 om 18:28- Antwoorden

  Eigenlijk kun je constateren dat er geen draaiboek voor energietransitie noch voor wat klimaatbeleid moet heten. Dit is logisch, want er bestaat geen enkel hard bewijs voor noch een formule van y T = c + b CO2. Dus is men als een kip zonder kop bezig met terugdringing van CO2 variërend van 0 ton tot het niveau van 1990. Bovendien is die 2 gradendoelstelling een politiek verzinsel, geen wetenschappelijk: http://climategate.nl/2015/06/13/de-2-graden-doelstelling-een-politieke-constructie/?utm_source=Climategate.nl+Nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=826d1bc7ad-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_term=0_987b838f61-826d1bc7ad-280854869
  Verder is mij iets opgevallen aan de uitspraken over energietransitie. Dit is dwang. Begin 20ste eeuw was paardenstront een ernstig probleem aan het worden. Ik kan mij niet herinneren dat paarden verboden werden en auto’s verplicht werden gesteld. Hoe anders is dit nu? Benzine- en dieselauto’s bijvoorbeeld worden verboden ten gunste van elektrische. Door gebrek aan wetenschappelijk inzicht/bewijs grijpen diverse lieden (Urgenda) maar naar dwang om transitie af te dwingen. Het is niet moeilijk zich voor te stellen wat voor een geweldige maatschappij wij krijgen onder de knoet van klimaatpotentaten die evenveel wetenschappelijk inzicht hebben als Afrikaanse dorpshoofden.

Geef een reactie