Het sprookjesboek van Nijpels

Nijpels vertelde bij WNL op zondag (zie vanaf 15 minuten) het sprookje van de gedaalde kosten van de windmolens op zee. Helaas kun je kosten niet wegmoffelen.

Ik pik er het volgende uit:

Berekening kostprijs van windenergie uit windturbines op zee, incl. winstmarge voor de exploitant op basis van de windparken Borssele 3 en 4:

 1. 5,45 ct/kWh = basisprijs SDE-regeling
 2. 0,75 ct/kWh = maatschappelijke kosten van groene investeringssubsidies
 3. 1,40 ct/kWh = netkosten op zee
 4. 0,20 ct/kWh = netkosten op land voor het afvoeren windenergie voorzichtige schatting
 5. 2,00 ct/kWh = kosten centrales voor “ standby” en “bijregelen”
 6. 0,50 ct/kWh = maatschappelijke kosten veroorzaakt door gunstige regeling CO2-certificaten
 7. Totaal dus 10,30 ct/kWh optelling directe en indirecte kosten per geleverde kWh, gemeten op de klemmen van de windturbine, maar dit wordt
 8. 12,00 ct/kWh. De berekende kostprijs van de netto geleverde windenergie, wanneer je er rekening mee houdt dat een deel van de geproduceerde stroom een compensatie vormt voor de extra energie door slechter rendement in de centrales die moeten bijregelen.

Bij zonnepanelen vertelt Nijpels dat die huishoudens een feest hebben door 0 op de rekening. Dan denk ik toch aan Dunkelflaute en flaute zie punt 5 en 8. En dan zouden we € 220 minder gaan betalen aan energie in 2020. Heel apart met aldoor stijgende belasting op gas, kosten netbeheer en een sterk stijgende SDE+. Zie tabel.

We kunnen vaststellen dat de weer- en seizoenafhankele hernieuwbare energie in ten hoogste 5% van de tijd vraagvolgend kan leveren, en dan nog door toeval. Dit waar de klassieke centrales in 99% van de tijd planmatig, dus deterministisch, vraagvolgend zijn. Kortom: met windstroom is het maar de vraag of u miljoenenjacht op tv kunt zien. Uw kans is 5% tegenover 99%.

Vanzelfsprekend betekent de vrijstelling van BTW en energiebelasting van die ‘zonnefeestneuzen’ dat iemand anders de rekening zal moeten betalen; dit zijn de huishoudens zonder zonnepanelen. Discriminatie. De integrale opwekkingskosten voor zonenergie bedragen namelijk € 18 ct/kWh, hetgeen hoger is dan de ca. €5 cent door fossiel gestookte centrales.

Terecht merkt Rick Nieman op dat iemand toch de rekening voor dit verschil zal moeten betalen. Het antwoord is natuurlijk ontwijkend. Nijpels stelt dat energiebesparing een feest is voor je portemonnee. Alleen, energiebesparing is iets anders dan implementatie van hernieuwbare energie met respectievelijk € 12 cent en € 18 cent opwekkingskosten.

Energiebesparing is aloude innovatie die steeds leidt tot een positieve (voordeliger) economische transitie. Hoe anders is het gesteld met hernieuwbare energie (hier: wind en zon)?! Ten eerste is volgens de Wet van Betz (maximaal te bereiken rendement: 59%) de windmolen uitontwikkeld. Thans is dit ca. 55%. Ten tweede, eveneens natuurkunde, speelt vermogensdichtheid een cruciale rol.

Vermogensdichtheid wil zeggen hoeveel energie, uitgedrukt in Watt, vrij komt door verbranding (kernsplijting) van 1 kilo uranium, kolen of hout, 1 liter olie of 1 kuub gas. Omwille van vergelijkbaarheid is de rekeneenheid Watt per m2 opgesteld. Zie Power density van Vaclav Smith. Dit is bijvoorbeeld het oppervlak van een energiecentrale inclusief de mijnen, voor windmolens en zonnepanelen het optimale oppervlak, en voor biomassa het grondbeslag. De vermogensdichtheid van CO2–vrije kernenergie steekt er met kop en schouders bovenuit.

Vermogensdichtheid

Dichtheid (W/m2 minimum) Dichtheid (W/m2 maximum)
Fossiele energie 1.000 2.000
Kernenergie 4.000 8.000
Zon PV 4 12
Wind 1 1,5
Biomassa 0,4 0,6
Bio-Ethanol 0,25 0,3
Waterkracht 3 10

Uit de tabel kan men ook zien dat onze bijstook van biomassa een flink beslag legt op, in dit geval, de Amerikaanse bossen. Deze situatie is vergelijkbaar met de ontbossing van Europa 250 jaar geleden en heden ten dage de kap van regenwoud voor houtvuur in hutjes in o.a. Afrika doordat goedkope fossiele energie niet mogelijk is of onmogelijk wordt gemaakt door milieuorganisaties. Wist u dat jaarlijks ca. 2 miljoen vrouwen en kinderen aan longaandoeningen sterven door ‘indoor cooking’ vanwege gebrek aan toegang tot betaalbare energie?

De geschiedenis van de Industriële Revolutie leert ons dat de massale toegang tot fossiele energie met een aanzienlijk hogere vermogensdichtheid dan het sprokkelhout van 250 jaar geleden, mede heeft geleid tot een ongekende welvaartsstijging. Het verband is geen toeval, maar logischerwijs en aantoonbaar causaal: goedkope energie levert welvaartsverbetering op.

Nijpels bepleit echter een terugkeer naar een maatschappij van 250 jaar geleden; paard-en-wagen dus. Dit laatste poogt Nijpels te verdoezelen door ongefundeerd optimisme en het sprookje van aanmerkelijke kostenbesparingen in de verre toekomst. Dit is speculatie, geen beredeneerd effect, omdat het uitgangspunt berust op mitigatie uit hoofde van de gefaalde klimaatmodellen van het IPCC en niet op adaptatie zoals de mensheid altijd heeft gekend. Het prijsverschil tussen mitigatie en de goedkopere adaptatie is te kolossaal om te kunnen bevatten.

Nijpels’ cruciale drogredenering evenwel. is dat hij de demonisering van de energiebronnen die onze welvaart zo verbeterd hebben, koppelt aan ‘kostenverslindende’ imaginaire klimaatgerelateerde bedreigingen van de menselijke beschaving. Dit is onzin, want duidelijk is inmiddels dat achter deze demonisering allesbehalve gedegen wetenschappelijke bewijsvoering schuilgaat. Vanzelfsprekend is bovendien de mythe van de 97% consensus, niet iets om aan deze mentale armoede nog woorden vuil te maken. Opmerkelijk is verder dat het IPCC zelf stelt dat er geen verband te vinden is tussen weersextremen en klimaatverandering. Op zich is dit wat eenzijdig, want juist afkoeling zoals in de Kleine IJstijd, tussen pakweg de 13e t/m halfweg de 19e eeuw bracht forse catastrofes aan extreme regenval, stormvloeden en koude met zich mee waardoor oogsten mislukten en de bevolking in Europa decimeerde. Dit in schril contrast tot de bloeitijd ten tijde van de Middeleeuwse Opwarming.

Met CO2 heeft dit alles niets van doen, laat staan de menselijke CO2-emissie. Zie hier. De schattingen lopen uiteen van ten hoogste 10% tot minimaal 0,02% effect. Waterdamp speelt een dominante rol van tenminste 90% in het zogeheten broeikaseffect, dit gegeven het aantal moleculen in de atmosfeer en de absorptiespectra van deze gassen. Vanzelfsprekend speelt de zon een cruciale rol. Zie hier.

Hoe ineffectief en extreem kostbaar het voorgestane klimaatbeleid is vanwege de inferieure vermogensdichtheid, laat deze lezing van Lomborg zien. Om een potentiële 2°C minder temperatuurstijging te bewerkstelligen in 2100 zouden we bijna 2.000 miljard per jaar moeten uitgeven. Het moge duidelijk zijn dat adaptatie kan volstaan met enkele procenten van dit bedrag, omdat er geen reden is om aan te nemen dat de huidige opwarming van 0,8°C tussen 1850 en 1998 tot de vermeende catastrofen zal leiden. Tijdens de Middeleeuwse Opwarming verbouwde men wijn in noord Engeland en bedreven Vikingen landbouw in Groenland wat nu onmogelijk is.

Terugkerend naar Ed Nijpels kan ik alleen maar vaststellen dat hij wel sprookjes móét vertellen, omdat de natuurkundige en historische feiten een heel ander verhaal vertellen dat niet past in het verhaal van het Eco Industrieel Complex. Nijpels kan er natuurlijk ook voor kiezen afstand te nemen van de CO2-mythe en zijn onderworpenheid aan dit complex. Een interessant dilemma: het sprookje volhouden of morele verantwoordelijkheid nemen.

Door | 2017-10-05T20:01:35+00:00 25 september 2017|41 Reacties

41 Reacties

 1. gerry breukelman 1 oktober 2017 om 18:22 - Antwoorden

  Bob Fleumer. Het is gewoon een crimineel die zijn eigen volk belazert.Die andere VVD er Kamp is uit het zelfde hout gesneden. zouden weldenkende politici,de wensdenkers, deze site wel eens bezoeken.

 2. Hetzler 27 september 2017 om 21:54 - Antwoorden

  Nee, het gaat om de kosten waarmee de investeerders zouden moeten worden geconfronteerd plus andere maatschappelijke kosten die indirect worden doorberekend.

 3. Hetzler 26 september 2017 om 18:19 - Antwoorden

  @Raar Daar moet nog bij worden opgeteld: inpassingsverliezen, verliezen van centrales, extra slijtage, hoogspanningsleidingen en aansluitkosten. Deze kosten worden naar elders overgeheveld dus niet naar de investeerder van Borssele 3 en 4. De Algemene Rekenkamer kwam op € 73 miljard. Het gaat om alle kosten die uiteindelijk op de rekening van de huishoudens terecht komen, ook die worden doorberekend.

  • raar 26 september 2017 om 21:17 - Antwoorden

   @Hetzler, spreek jij nou onderhavig artikel tegen en zeg je dat de 12 cent niet compleet is?
   Ik quote:
   5,45 ct/kWh = basisprijs SDE-regeling
   0,75 ct/kWh = maatschappelijke kosten van groene investeringssubsidies
   1,40 ct/kWh = netkosten op zee
   0,20 ct/kWh = netkosten op land voor het afvoeren windenergie voorzichtige schatting
   2,00 ct/kWh = kosten centrales voor “ standby” en “bijregelen”
   0,50 ct/kWh = maatschappelijke kosten veroorzaakt door gunstige regeling CO2-certificaten
   Totaal dus 10,30 ct/kWh optelling directe en indirecte kosten per geleverde kWh, gemeten op de klemmen van de windturbine, maar dit wordt
   12,00 ct/kWh. De berekende kostprijs van de netto geleverde windenergie, wanneer je er rekening mee houdt dat een deel van de geproduceerde stroom een compensatie vormt voor de extra energie door slechter rendement in de centrales die moeten bijregelen.

 4. Bob Fleumer 26 september 2017 om 10:34 - Antwoorden

  Zo’n man als Nijpels die het verdomd om zelf zijn sommetjes te maken is eigenlijk crimineel bezig, zou hij dat wel doen is hij voorzitter af en dat kost geld toch Nijpels?

 5. dwk 25 september 2017 om 22:01 - Antwoorden

  Oh en nog dit:

  Er zijn geloof ik wel wat autarkische projecten te noemen die aardig succesvol draaien. Afgezien van de vraag voor hoeveel mensen dat realiseerbaar is zal de overheid nooit tolereren dat het gemeengoed wordt.
  Autonomie van de burger staat namelijk haaks op overheidsbelang; zeker in het huidige Europa.

 6. dwk 25 september 2017 om 21:58 - Antwoorden

  Die Nieman heeft het over “cynische” journalistiek.

  Cynisme is hier best op z’n plaats maar van een journalist verwacht je als kijker toch meer.
  Een schepje scepsis misschien, maar ja dat vergt kennis en dus onderzoek. …..
  De journalist schiet dus te kort.
  En de man die aan de tand gevoeld moet worden heeft dan weer iets te veel nl. een hele grote mond en dito broek.

  Ik schat dat de gemiddelde kijker aan z’n water voelt dat hij belazerd wordt door Nijpels maar zolang hij niet te maken krijgt met iemand die hem op camera die broek van z’n reet trekt komt hij gewoon weg met z’n energiebesparende feestvierders.

  Overigens laat dat fragment van de jonge nijpels zien dat de VVD hem toen al uit de partij had moeten schjtrjafkeurneren. Dat had ons in de eerste plaats al zo’n vier miljard Gulden aan zure regen flauwekul gescheeld.

  Rik Nieman moet z’n redactie eens aan het werk zetten.

 7. Hetzler 25 september 2017 om 17:57 - Antwoorden

  @Raar Hier zijn de benodigde berekeningen: http://climategate.nl/2013/10/07/astronomische-kosten-energieakkoord-verzwegen/

  http://www.energiefeiten.nl/evaluatie%20Energieakkoord1.pdf
  Het gaat immers niet om de kale kostprijs van opwekking consistent met SDE+

  • raar 25 september 2017 om 19:28 - Antwoorden

   @Hetzer, dank voor de link. Hieruit blijkt inderdaad het verschil. In de berekening uit 2013 gaat men uit van 21 cent per kWh aan integrale kosten voor wind op zee. Totaal zou dat dan 62 miljard moeten kosten. De reële opbrengst zou op 3 cent per kWh geschat worden. Netto zou dan iedere kWh 18 cent aan subsidiekosten.

   In de nieuwe berekening uit 2017 gaat men uit van 12 cent per kWh aan integrale kosten tegenover een waarde van 5 cent per kWh. Netto zou iedere kWh 7 cent aan subsidiekosten.

   Het oorspronkelijk bedrag van 62 miljard voor wind op zee zou dan op basis van de nieuwe informatie tenminste verlaagd moeten worden naar 36 miljard euro. Nog steeds veel geld maar gelukkig wel aanzienlijk lager dan voorheen gedacht werd.

   • Ronel 25 september 2017 om 19:54 - Antwoorden

    5 cent /kWh…. Ja, das war einmal
    Consumentenprijs op dit moment een kleine 4 cent, tendens dalend. Voor de groothandelsprijzen raadpleeg de Agora website.
    Daarnaast zit in oude berekeningen de aansluitkosten van de windparken nog in de prijs. Die zijn nu verlegd naar Tennet die ze, uiteraard, via de netwerkkosten weer bij de consument in rekening brengt.

    • raar 25 september 2017 om 20:16 - Antwoorden

     En hoe noem jij punt 3 en 4 uit de kostenopsomming in dit artikel dan?

     Verder, al zou je uitgaan van 3 cent i.p.v. 5 cent, dan nog is er sprake van 50% reductie.

    • Ronel 25 september 2017 om 20:49 - Antwoorden

     Nou ben je me ff kwijt….
     Welke punten 3 en 4 bedoel je?

   • Math Geurts 25 september 2017 om 21:06 - Antwoorden

    Dat bedrag van 100 miljard ligt zo lekker in de mond dat het moeilijk is er afscheid van te nemen. Ik voorzie dat een aantal van de gelovigen het mee zullen nemen in hun graf.

    • Ronel 25 september 2017 om 22:04 - Antwoorden

     @Math, ik vraag het je nog eens: Doe jij dan de berekening hier nog ’s over met de cijfers die jij juist acht? Alleen maar roepen dat het een stom bedrag is helpt niet echt natuurlijk. Voor dat soort loze kreten hebben we hier al onze huistrol.

 8. Scheffer 25 september 2017 om 17:45 - Antwoorden

  TROLL heeft zijn sceptische lesje weer gehad vandaag! Bij TROLL is het wet, dat alleen The Guardian wetenschappelijk klimaatnieuws verstrekt. Kritiek op de fabricaties vanuit het gepolitiseerde VN-IPCC is een misdaad volgens deze eco-***** in The Guardian. Het is op Climategate.nl al te vaak wetenschappelijk weerlegd hetgeen deze linksextremistische eco-****** in The Guardian iedereen voorliegt: https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/apr/29/climate-alarmist-global-warming-crime-humanity
  Ik wil ook gaarne mede getuigen à charge als Ed Nijpels zich moet verantwoorden voor de parlementaire commissie van onderzoek naar de NL-klimaat-“duurzame”-energie-fraude.

 9. Math Geurts 25 september 2017 om 16:00 - Antwoorden

  De kosten van wind-op-zee zijn zeker niet zo laag als op basis van het SDE-bedrag gesuggereerd wordt, maar ze zijn wel degelijk flink gedaald in heel korte tijd. Dat is geen sprookje zoals de titel van deze bijdrage suggereert. Hier holt uw kroniekschrijver zich zelf voorbij. Ook zijn de kosten van wind-op-zee inmiddels een stuk lager dan PV-achter-de-meter, terwijl niet te verwachten is dat de kosten daarvan nog veel verder zullen dalen. Voor wat betreft subsidiëring van PV-achter-de-meter is Nederland echt de gekke Henkie van Europa geworden. Het is een kostbare variant op bruin-zonder-zon.

  • Kees 25 september 2017 om 13:06 - Antwoorden

   Scheffer

   Ik gad het over een betrouwbare bron niet de stukjes van Rypke dus

   Als er productie bossen worden gekapt is dat wat anders dan natuurwaardevolle moerasbossen

   Dus graag gewoon een degelijke bron

   • Boels 25 september 2017 om 14:26 - Antwoorden
   • Twan Hendriks 25 september 2017 om 15:14 - Antwoorden

    Ook het verbranden van productiebos geeft CO2 uitstoot. En je kunt zo’n bos vele malen sneller omhakken en opstoken dan dat je het weer kunt aanplanten en laten groeien.
    Biomassa is NOOIT een oplossing.

   • Ronel 25 september 2017 om 15:40 - Antwoorden

    @trolletje,
    Hoeveel betrouwbare, degelijke bronnen wil je?
    Google eens op: “biomass destroying american forest”
    (198000 resultaten)

    En heb je inmiddels een betrouwbaar en degelijk klimaatmodel gevonden?? Nee?? Ik ook niet!

 10. Ronel 25 september 2017 om 10:41 - Antwoorden

  ontbossing van Europa 250 jaar geleden…. ???
  Er “verdwijnt”, as we speak, zo’n 1350 ha. bos per jaar!!
  https://www.rtlnieuws.nl/nederland/nederland-verliest-veel-bos-we-moeten-ons-zorgen-gaan-maken

  • Michiel de Pooter 25 september 2017 om 15:26 - Antwoorden

   Ontbossing in Europa is nog maar een schijntje van wat het geweest is. Zoals in de vroege Middeleeuwen en later bij de opkomst van de steden. Onze voorouders hebben toen al heel West Europa en de Britse eilanden ontbost voor constructiemateriaal en houtskool om metalen te smelten.
   Bebossing en menselijke ontwikkeling corelleert altijd negatief. Mensen zullen altijd hun habitat aanpassen en veraangenamen en zich vergrijpen aan natuurlijke hulpbronnen. Mensen zijn nu eenmaal geen apen die energieneutraal in bomen gaan wonen, alhoewel Urgenda ons anders wijsmaakt. Mensen zagen planken van een boom en bouwen er een huis van of stoken die op, om in de winter warm te blijven. Dat blijft zo.

 11. jmcteriele 25 september 2017 om 09:38 - Antwoorden

  Bij mijn verhuizing ruim een jaar geleden van Amsterdam naar Purmerend heb ik mijn nieuwe huis laten isoleren, 14 zonnepanelen op mijn dak laten plaatsen en een pelletkachel gekocht. Voor de kachel kreeg ik de BTW terug. De subsidie voor het overige ging niet door want de pot was leeg. Inmiddels heb ik de jaarafrekening gekregen en wat blijkt? De energiekosten zijn thans hoger dan voorheen. Dus mijn infestering van 10.000 euro levert niets op sterker ik ben nu meer geld kwijt. Hoezo geschoemel?

  • Scheffer 25 september 2017 om 09:59 - Antwoorden

   Extra dekentje op uw bed en een stevige trui aan ’s winters was een betere investering geweest, dat was jaren geleden al mijn kritiek op de gesubsidieerde uiterst kostbare “duurzame” hype. In de UK is de subsidie voor nieuwe zonnepanelen vorig jaar geheel afgeschaft, de subsidie voor pelletkachels is gehalveerd en met een Cap (wie snel reageert elk jaar in April heeft hem). Zo zal het dus ook in NL met de “duurzame” gekte vergaan. Pelletkachels en biomassa verstoken in kolencentrales is het vernietigen van (1) natuur-waardevolle moerasbossen in de USA en (2) gesubsidieerde kap van bomen aan gemeentes in NL.

   • Mijnheer Trol 25 september 2017 om 11:45 - Antwoorden

    Bla bla bla,

    Voor die laatste 2 graag even een betrouwbare bron

  • Twan Hendriks 25 september 2017 om 10:53 - Antwoorden

   Niet dat ik twijfel maar hoe kan het dat je meer kwijt bent?

  • Mijnheer Trol 25 september 2017 om 11:45 - Antwoorden

   jmcteriele

   of slecht aangesloten of je bent meer energie gaan gebruiken. Er zijn andere verklaringen dan dat hernieuwbaar niet werkt.

   Schijf wekelijks je gebruik eens op en de productie van je zonnepanelen. EN ga eens een rondje lopen door je huis

 12. raar 25 september 2017 om 09:36 - Antwoorden

  Wanneer het energieakkoord 100 miljard in 15 jaar zou kosten en windenergie op zee 7 cent meer per kWh zou kosten dan fossiele stroom dan kan je voor die zogenaamde 100 miljard 95 TWu per jaar opwekken via windenergie op zee (verbruik Nederland 120 Twh per jaar)

  Dat betekent dat of de iedere keer terug komende 100 miljard niet klopt of de kostprijsberekening van windenergie klopt niet. Zeg het maar.

  • Hans Labohm 25 september 2017 om 19:20 - Antwoorden

   Wegens technische moeilijkheden namens Fred Udo.

   Wanneer het energieakkoord 100 miljard in 15 jaar zou kosten en windenergie op zee 7 cent meer per kWh zou kosten dan fossiele stroom dan kan je voor die zogenaamde 100 miljard 95 TWu per jaar opwekken via windenergie op zee (verbruik Nederland 120 Twh per jaar)

   Dat betekent dat of de iedere keer terug komende 100 miljard niet klopt of de kostprijsberekening van windenergie klopt niet. Zeg het maar.

   Mijn antwoord is:

   a. De berekening is simpel:
   De regeling „Stimulering Duurzame Energie (SDE) staat dit jaar op 12 miljard euro voor subsidie, uit te betalen in 15 jaar. Volgende jaren zal elk jaar een gelijk bedrag aan subsidie gereserveerd worden. Dit is in 15 jaar: 180 miljard euro subsidie. De subsidie voor wind op zee staat buiten de SDE regeling

   b. Hughes, Arell en Constable hebben een analyse van de kosten van huidige en toekomstige windparken op zee gepubliceerd.
   De conclusie is, dat wind op zee minstens 140 euro per MWh kost.
   De prijzen zoals in de bieding staan zijn alleen bedoeld om andere consortia uit de markt te houden.
   Wie meer wil weten:
   https://www.thegwpf.org/forget-the-spin-offshore-wind-costs-are-not-falling/

   Fred Udo

 13. Michiel de Pooter 25 september 2017 om 08:55 - Antwoorden

  Het prijsvergelijken van fossiel en hernieuwbaar is pure oplichterij en misleiding. Zo kan stroom uit hernieuwbare bronnen alleen geeconomiseerd worden in volledig fossiele infrastructuren en nooit stand-alone. Nergens ter wereld bestaan er stroomnetwerken die functioneren op uitsluitend hernieuwbare bronnen, zelfs niet met hydro. Daarnaast worden installaties en productiemiddelen om hernieuwbaar mee te oogsten geproduceerd met behulp van bijna uitsluitend fossiele hulpbronnen. En voor alle energiedumbo’s ; Ook ethanol wordt niet met ethanol geproduceerd maar met aardolie (!) Kortom hernieuwbaar is en zal nooit in staat zijn om zichzelf te reproduceren, vanwege de lage energie- en vermogensdichtheden (EROI’s). Dus toename van hernieuwbaar is toename van fossiel. Daarom is de “energietransitie” in feite een groot fossiel complot. Maar goed, maak dat de grote massa’s maar eens duidelijk.

  • Scheffer 25 september 2017 om 09:14 - Antwoorden

   Nergens ter wereld bestaan er stroomnetwerken die functioneren op uitsluitend hernieuwbare bronnen>>>> Ome Jaap zijn schuurtje op de volkstuin wel! 🙂

   • Michiel de Pooter 25 september 2017 om 10:02 - Antwoorden

    Ook jouw ome Jaap zal onmiddellijk geconfronteerd worden met de lage vermogensdichtheden (EROI) van zijn hernieuwbare en wisselvallige productiemiddelen op zijn schuurtje en per konsekwentie ’s avonds in het donker zitten als de zon niet meer schijnt. Wel kan hij de duurzame stroom opslaan in een onduurzame loodaccu van 12 volt m.b.v. een omvormer i.v.m. gelijkstroom/wisselstroom. Alleen als je duurzame stroom op gaat slaan in accu’s, halveer je de energiedichtheden nog eens voor de helft. Dus dat schiet niet echt op. Overigens wat jouw Ome Jaap doet is trouwens prima hoor, alleen het “milieu” of “aarde” schiet er natuurlijk geen hol mee op.

    • Scheffer 25 september 2017 om 10:44 - Antwoorden

     Ik heb ome Jaap verzonnen als familie van TROLL! 🙂

    • Hugo Matthijssen 25 september 2017 om 10:49 - Antwoorden

     Michiel
     Ome Jaap zet een gasklok in het slootje en gebruikt het moerasgas om zijn lampje te laten branden.
     In mijn jeugd een veel gebruikte wijze om gaslicht te laten branden op boerderijen in de polder .

    • Bleeker 25 september 2017 om 11:42 - Antwoorden

     Ja nostalgie, omgekeerde badkuipen boven de sloot.

    • Mijnheer Trol 25 september 2017 om 11:43 - Antwoorden

     Scheffer,

     direct beginnen met schelden, heel goed, laat zien hoe volwassen je bent.

     Maar de eerste eilanden zijn al over van veel te dure diesel generatoren op zon + batterijen

     http://www.wired.co.uk/article/island-tau-solar-energy-solarcity

     En batterijen worden steeds goedkoper en zonnepanelen ook al.

     Schaal voordelen in de productie hebben grote kosten drukkende effecten. Vraag het eens na bij Hans

    • Boels 25 september 2017 om 13:04 - Antwoorden

     @TrollebolleGijs:
     Je bedoelt:
     “.. now hosts a solar power and battery storage-enabled microgrid that can supply nearly 100 per cent of the island’s power needs from renewable energy.”

     En “nearly 100 per cent” is in groene kringen alles wat boven de 10% is.

     “.. nearly 600 residents of Ta’u… and 6 megawatt hours of battery storage from 60 Tesla Powerpacks”

     10 kWh opslag per inwoner, nooit eerder zo’n prachtig groen sprookje uiteen zien spatten in een duivels ritueel: 8 miljard maal 10kWh ….
     Lolbroek!

    • Bleeker 25 september 2017 om 13:25 - Antwoorden

     Trol, net als zovele groene lithanieen spreekt het artikel over Ta’u heeft het niet over de kosten. Een powerwall van 14 kWh van tesla kost 9,000 euro inclusief installatie. Hiermee kun je 1 dag verbruik van electriciteit opslaan. Zonnepanelen voor 4000 Wp kosten 6,000 euro inclusief installatie. De levensduur van een powerpack is nog niet bekend maar als we uitgaan van 15 jaar dan kost de dit systeem 1,000 euro per jaar oftewel 25 cent per kWh tov 5 cent van onze huidige elektriciteit. Daarnaast werkt dit alleen vlak bij de evenaar met (bijna) elke dag zon. Op onze lengtegraad moet je in de winter 10x zoveel zonnepanelen neerzetten.

 14. Scheffer 25 september 2017 om 08:30 - Antwoorden

  Voor Nijpels (voorzitter van de regerings-Borgingscommissie SER-Energie-Akkoord) geldt, dat de jarenlange “duurzame” sjoemel-propaganda en valse informatie over het SER-energie-akkoord zijn opdracht, zijn baan en zijn inkomen is. Vergelijking met de VW-fraude is treffend. Voor de jarenlange VW-leugens (sjoemel propaganda) over CO2-emissie van hun auto’s kregen ze miljarden Euros boete en moest de VW-top opstappen.

Geef een reactie