Over het klimaat en de vrijheid van meningsuiting

Het klimaatprobleem in Nederland is moeilijk. We hebben hier geen vooraanstaande klimaatwetenschappers, alleen amateurs. We hebben geen gerenommeerde klimaat-leerstoelen.

Laten we eens kijken naar de situatie in Amerika. Daar is een aantal vooraanstaande klimaatwetenschappers, zoals Richard Lindzen, Judith Curry, Roy Spencer, John Christy, Roger Pielke, Fred Singer, Willie Soon, etc. Zij hebben al jarenlang aan de weg getimmerd, sommigen van hen zijn verschenen voor Congress Hearings, ze zijn geciteerd in allerlei kranten, hebben boeken geschreven. Vooral de mensen van UAH (Spencer en Christy) hebben uitgebreide websites met zeer uitvoerige meetresultaten van temperaturen (gemeten met satellieten). Er is dus veel informatie beschikbaar. Maar er bestaan ook websites in Amerika waar deze vooraanstaande wetenschappers worden afgeschilderd als idioten, leugenaars en misdadigers. Opvallend is trouwens dat de alarmisten als regel de sceptici niet tegenspreken met argumenten, maar alleen maar proberen hen zwart te maken. Dat is in het algemeen in Europa ook zo.

Dan nog iets interessants in Amerika: de schrijver Michael Crichton heeft in zijn boek “State of Fear” (van 2004) zeer uitgebreid en nauwkeurig de argumenten tegen het klimaatalarmisme gerapporteerd. In het boek is een uitgebreide literatuurlijst opgenomen. Ook het domme gekakel van de klimaatgelovigen is schitterend weergegeven. Ik vond dit prachtig, ik heb nog nooit zoiets in een roman gelezen. Van dat boek zijn 2800 reviews verschenen en 1,5 miljoen exemplaren verkocht. We kunnen dus wel zeggen dat de kritiek op het klimaatalarmisme in Amerika wijd verspreid is, niet te vergelijken met de situatie in Nederland.

De echte klimaatwetenschappers laten veel van zich horen, er is dus een openbaar debat (dat wij in Nederland niet kennen). En wat is het resultaat? De algemene opinie bij de burgers is inderdaad aan het omslaan; ik las dat uit een enquête bleek dat nog maar 16% van de Amerikanen in het klimaatalarmisme gelooft.

Maar bij de elite, als ik die zo mag noemen, inclusief de pers de politiek, is het anders. Daar wordt nog steeds het klimaatalarmisme op grote schaal verkondigd. Allerlei milieuorganisaties worden in stand gehouden door rijke filantropen, vooral filmsterren. Sceptici worden nooit serieus genomen, ze worden beschouwd als “spreekbuizen van de olie-industrie”. Ook dat komt in het boek van Crichton overduidelijk naar voren. Dit is natuurlijk volslagen onzin, oliemaatschappijen interesseren zich niet voor het klimaatdebat; zij denken hun olie toch wel te kunnen verkopen. Maar dat kan de alarmisten niets schelen, dat klimaatsceptici betaald worden door de olie-industrie staat voor hen vast.

Wat kunnen wij hiervan leren? Verspreiding van rationele informatie heeft maar een beperkt effect. Het probleem zit niet bij “het volk” maar bij “de elite”. Naar de echte klimaatwetenschappers wordt door de elite niet geluisterd. Het zijn vooral de nuchtere eenvoudige burgers die lak hebben aan het alarmisme en die open staan voor kritiek.

In Nederland is doet deze situatie zich ook voor. Het is de elite die het klimaatalarmisme verspreidt terwijl de gewone burger daarvoor weinig interesse heeft. Ik heb in de jaren 2000-2010 een aantal malen lezingen gegeven over het klimaat, voor allerlei verenigingen. Het was opvallend hoeveel interesse er voor het onderwerp was en hoeveel geïnteresseerde vragen er werden gesteld. Het is mij daarbij nooit overkomen dat er zelfs maar één vraag van alarmistische strekking werd gesteld! Toch is de alarmistische elite hier oppermachtig.

Akelig voorbeeld is de krant NRC-Handelsblad, vroeger een kritische en objectieve krant, maar nu al langere tijd een spreekbuis van het klimaatalarmisme. De NRC heeft vele jaren lang alle ingezonden stukken die maar enigszins sceptisch leken, geweigerd. Volkskrant en Trouw zijn overigens niet veel beter. En de NOS is nog weer veel erger.

Opmerkelijk is dat de “kwaliteitskranten” het alarmisme trouw blijven en de vrijheid van meningsuiting onderdrukken. Kritische geluiden kan je alleen soms tegenkomen in provinciale kranten, zoals het Dagblad van het Noorden, de Twentse Courant en het Eindhovens Dagblad. Ook verkondigen vrijwel alle politieke partijen het alarmisme (met uitzondering van de PVV en het FVD).

In Engeland is de situatie gunstiger dan hier. De GWPF heeft een uitstekende website en ik vermoed dat die vrij veel effect heeft. Dan heb je Christopher Monckton, die veel van zich laat horen. (Wikipedia: Christopher Walter Monckton, 3rd Viscount Monckton of Brenchley (14 februari 1952) is een Engelse zakenadviseur, politiek adviseur, schrijver, journalist, columnist en uitvinder. Hij was adviseur van de toenmalige premier Margaret Thatcher. Tegenwoordig is hij bekend als een fervent tegenstander van de door veel wetenschappers aanvaarde stelling dat het klimaat warmer wordt door toedoen van de mens).

Toch overheerst het alarmisme ook in Engeland, ook weer voornamelijk onder de elite.

In Zweden is een dergelijke situatie. Daar is de website klimatsans.com die zakelijk en wetenschappelijke informatie geeft. Lijkt een beetje op onze site klimaatgek.nl. Maar ook in Zweden schelden de alarmisten op de realisten. Een interessante Noorse site heet klimarealistene.com.

Je kunt de situatie nu als volgt samenvatten: Het klimaatalarmisme is een geloof geworden dat vooral wordt beleden door de elite. De aanhangers kunnen niet twijfelen aan hun geloof, zij zeggen dat zij de redders van de mensheid zijn. Ze zijn zeker van zichzelf en zijn dus niet ontvankelijk voor rationele argumenten. Wat wij zeggen, schrijven, doen, heeft op hen geen invloed.

De situatie in Nederland is relatief ongunstig vergeleken met andere landen. Neem nou die lezing die Matt Ridley vorige week gaf in Wageningen, bij de opening van het academisch jaar. Hij gaf een zeer gematigd verhaal, met als belangrijkste boodschap dat de opwarming van de aarde niet zulke ernstige gevolgen heeft als velen denken. Studenten hielden demonstraties tegen het optreden van Ridley, twintig hoogleraren weigerden de lezing bij te wonen. Dit doet denken aan communistische tijden. Dingen die de elite onwelgevallig zijn, mogen niet worden gezegd.

Het niet mogen spreken betreft niet alleen klimaatsceptische thema’s, maar ook uitspraken over de onzin van windmolens en elektrische auto’s, allerlei milieuvraagstukken en over de ongebreidelde immigratie van zogenaamde vluchtelingen.

Het werkelijke probleem in Nederland is de beperking van de vrijheid van meningsuiting. Lange tijd dacht ik dat het bij het klimaat om voorlichting ging, om uit te leggen hoe de zaken in elkaar steken. Dat is niet zo, want dat wil de “elite” helemaal niet weten. Ze luisteren toch niet en zullen doorgaan met hun propaganda en ze zullen je naam door het slijk halen. Ze zullen proberen sceptici de mond te snoeren. Het gaat er om dat de “elite” wil heersen en ons als storend element ziet. Wat wij ook zeggen en hoe goed we het ook uitleggen, het zal geen enkel effect hebben.

Er zal dus eerst moeten worden gestreefd naar herstel van de vrijheid van meningsuiting. Het is opmerkelijk dat de onderdrukking van deze vrijheid een politiek kleurtje heeft, de “linkse” partijen maken zich daar vooral schuldig aan. Maar de overige partijen treden er niet tegen op.

 

 

Door | 2017-10-05T21:00:10+00:00 11 september 2017|74 Reacties

74 Reacties

 1. gerard d'Olivat 13 september 2017 om 19:55 - Antwoorden

  @Jeroen ik begrijp het begrip ‘vermogensdichtheid’ precies. De sleutel ligt echter ergens anders.
  U bent tegen ‘energie-transitie’ om u moverende redenen, die te maken hebben met de wetten van de thermodynamica etc.
  U bent zelfs in hoge mate gepreoccupeerd om allerlei uitingen en redeneringen op te zetten om te bewijzen dat ‘de groene kerk’ om het maar zo samen te vatten, de (economische) vooruitgang belemmeren en ‘ons’ zullen terugwerpen in ‘de middeleeuwen.’
  De middeleeuwen!~, dat ruikt zelfs naar het tijdperk van voor de georganiseerde turfafgravingen. Die trouwens ons land ook vrijwel geheel onder de waterspiegel deden verdwijnen. Maar dat ter zijde
  U laat echter na om navolgbaar!! aan te geven waarom dat dan precies het geval zou zijn. Er wordt hier op deze site net zo goed maar wat geschermd met ‘angstscenario’s’
  In 1978 was het totaal opgewekt vermogen in Nederland zo ongeveer 10.000 MW.
  Dat is nu grofweg 30.000 MW.
  Ik leefde toen echt niet in middeleeuwen…u wel!
  U zou u best moeten doen om eens echt inhoudelijk! aan te geven waarom de door de ‘groene kerk’ energie transitie tot een rampzalige maatschappij zou leiden.
  Een argument dat met name de economisch zwakkeren onder de transitie zouden leiden is een ‘politiek’ argument, dat verder niets of slechts zeer ten dele te maken heeft met de oorzaken en gevolgen van de tweedeling.
  Net zoals ‘klimaat verandering’ niets of slechts zeer ten dele te maken heeft met de ‘oorlog waar dan ook’ .
  Wellicht dat u als neoliberaal marktdenker eens inzichtelijk kan aangeven hoe ‘energie en economische groei’ nou werkelijk met elkaar samenhangen. Ik zal u een tip geven negen van tien economische crises in de VS zijn direct terug te herleiden tot ‘energiecrises’ . Het zal u aanspreken want u ‘predikt’ hetzelfde mbt de transitie periode.

  • Hans Erren 13 september 2017 om 22:47 - Antwoorden

   Ik ben voor een energietransitie omdat het nederlands aardgas bijna op is. Echter er zijn ons angstscenenarios door greenpeace en urgenda opgedrongen waardoor de veiligste manier van stroomopwekking – kernenergie – volledig onbespreekbaar is geworden, zodat ons nu de ruimteslurpende vogelmeppers als “enig duurzaam alternatief” worden opgedrongen, terwijl Thorium voor het opscheppen ligt.

  • Boels 14 september 2017 om 07:33 - Antwoorden

   @gerard d’Olivat:
   “opgewekt vermogen in Nederland zo ongeveer 10.000 MW.”

   Alleen pure kapitalisten kunnen vermogen opwekken.
   Grondig links heeft nooit het verband tussen vermogen en arbeid/energie willen inzien.

 2. Hetzler 12 september 2017 om 22:25 - Antwoorden

  @Olivat U begrijpt het natuurkundige begrip vermogensdichtheid niet. Dit is de sleutel .

 3. dwk 12 september 2017 om 21:31 - Antwoorden

  Niet goed geïnformeerd is een ding, onvolledig een tweede.

  Ja Olivat, die Chinezen weten het goedgelovige deel der mensheid weer aardig een rad voor ogen te draaien getuige ook jouw link naar het FD-artikel waarin met geen woord over de (toenemende) import uit Rusland wordt gerept.

  Ik ben overigens wel blij met die link … want hilarisch: “Li wijst erop dat de Chinese energiemarkt niet marktgeoriënteerd is. ‘De horizon van lokale beleidsmakers is veelal gericht op de korte termijn, een jaar of vijf bijvoorbeeld. Bovendien: men heeft liever overcapaciteit dan dat het licht uit gaat. Dat laatste is veel schadelijker voor beleidsmakers.’”
  En dan moet je wel even weten dat die Li bij Greenpeace werkt!
  Nee, dan wij met onze groeiende en tevens ONBRUIKBARE overcapaciteit. Echt lachen.

  Energieproductie is in China in 2016 een spatje gedaald.
  Energieconsumptie is in China in 2016 twee spatjes gestegen.
  Het verschil van drie spatjes wordt aantrekkelijk geprijsd gekocht van Rusland als aanvulling op de al bestaande immense brandstofleveranties uit dat land.

  En ja als je kolen vervangt door gas dan wil Greenpeace dat liever niet horen … maar je kunt ze er wel enorm blij mee maken. Voor het vervangen van oude kolenhutten door moderne, efficiënte geldt hetzelfde.

  Die Li heeft groot gelijk: De Chinezen draaien aan de goede knoppen. Dat geldt zowel voor hun energiepolitiek als voor de knopjes van de goedgelovige groenmens.

 4. gerard d'Olivat 12 september 2017 om 11:32 - Antwoorden

  @Jeroen, op deze site wordt regelmatig de relatie gelegd tussen de ‘prijs’ van renewables en de economische stagnatie die daaruit zou ontstaan. Vooral de Energiewende in Duitsland wordt daarbij als voorbeeld aangehaald. Voor het VK geldt trouwens mm. hetzelfde. We gaan terug naar de middeleeuwen…. !!
  Kennelijk ligt er een basisprobleem aan ten grondslag namelijk de ‘energieprijs’ in zijn algemeenheid.
  Dat zal dus ongetwijfeld ook gelden voor ‘de prijs’ van andere energiebronnen zoals fossiel of kernfusie.
  Ook daar geldt een plafond, waarboven de prijs die betaald wordt economische groei onmogelijk maakt.
  Energie is namelijk geen ‘marktprodukt’ zoals meel. Wie denkt zoals @Ronel dat een economie zich een prijs van 150 dollar per vat kan permitteren moet eens kijken naar de periodes waarin de prijs van ruwe olie stijgt. Wie dat doet zal direct zien dat de economische groei stagneert.
  Feitelijk door redenerend met de statistieken in de hand kan heel simpel constateren dat de ‘normale’ economische groei stagneert vanaf de zeventiger jaren en heeft plaats gemaakt voor een ‘groei’, waarbij voor iedere euro/dollar werkelijke groei en meer dan drie dollar/euro geleend wordt.
  Dat China. India ene enorme economische groei hebben kunnen doormaken ligt mn aan de aanvankelijk zeer lage prijs van hun primaire energiebron steenkool.
  Het energieverbruik van China stagneert sinds enkele jaren en ook daar wordt de ‘groei’ nu gefinancieerd door het aangaan van steeds hogere leningen.
  Mijn vraag blijft derhalve staan, welke prijs kan een maatschappij zich veroorloven te betalen voor zijn energiebehoefte zonder dat de ‘groei’ instort ofstagneert.
  De basis regel daarbij is dat de huidige prijs van rond de 50 dollar waarschijnlijk te duur is voor de consument en te goedkoop voor de producent….

 5. Hetzler 12 september 2017 om 09:56 - Antwoorden

  @Olivat Er zijn drie toonaangevende titels. The sceptical environmentalist van Lomborg; De rationele optimist van Ridley en hier in Nederland: Alles gaat beter van Simon Rozendaal.

 6. Erik 11 september 2017 om 21:15 - Antwoorden

  Beste Dick

  Goede bijdrage. Ook ik heb het boek van Michael Crichton met veel interesse gelezen, inmiddels zelfs 2 keer. Niet alleen een goed avontuur, maar ook een aardig inzicht in de kwalijke klimaatwetenschap. Leuk was dat hij zijn grafieken zelf maakte, vaak gebaseerd op 100 of meer jaar metingen in verschillende steden van de USA.
  Ook verhelderend dat de opwarming in 2004 er heel anders uitziet dan nu met de homogenisatie.
  Meetresultaten van goedwillende professionals en amateurs over honderden jaren werden gewoon bij het oudvuil gedeponeerd en vervangen door de huidige meer met de theorie sporende (pseudo)resultaten

  • paai 11 september 2017 om 22:25 - Antwoorden

   Het boek van Crichton is zoals bijna al zijn boeken uiterst leesbaar en uiterst slecht gedocumenteerd. Ik herinner me bijvoorbeeld de aanvankelijke verwarring en vervolgens amusement bij mijzelf en mijn collega-informatici toen we werden geconfronteerd met de voorbeelden van computertaal in Jurassic Park. En mijn twee dochters en hun partners, drie gepromoveerd in DNA-gerelateerde onderzoeksgebieden en de vierde halverwege in dezelfde discipline, hadden ook heel wat te mekkeren… Vooral mijn jongste dochter die nota bene ancient DNA en paleogenetics als speciaal onderzoeksgebied heeft en een jaar geleden haar dissertatie in Potsdam heeft voltooid.

   Geeft niet. Crichton is zeker gemakkelijker te lezen dan haar proefschrift.

   Paai

   • Ook Boos 11 september 2017 om 23:00 - Antwoorden

    Paai, de pot verwijt de ketel dattie zwart ziet. Op het bericht van Erik, dat verhalend en relatief inhoudsloos is, reageer je op nagenoeg identieke wijze. Valt me nog mee dat je niet even tussen neus en lippen door meldt dat je vader bij de politie werkt. Gelukkig heb je familieleden die aardig aan de weg timmeren…….

    • paai 12 september 2017 om 08:57 - Antwoorden

     Beste Ook Boos, je hebt gelijk als je wilt zeggen dat mijn mening over Crichton ook alleen maar een mening is. Maar ja, ik ben niet met hem aan komen zeilen als ‘aardig inzicht in de kwalijke klimaatwetenschap’.

     Maar als mensen dat wel doen, dan mag ik toch zeker wel opmerken dat hij op alle punten waar hij door vaklieden gecontroleerd kon worden, gruwelijk uit zijn nek kletst.

     Paai

    • Hans Labohm 14 september 2017 om 00:15 - Antwoorden

     Paai,
     Je schrijft dat Crichton gruwelijk uit zijn nek kletst. Kun je daar wat voorbeelden van geven? Of eventueel links?
     Ik heb uit klimaatsceptische kring vernomen dat de door hem gebruikte onderliggende wetenschap ‘peer-reviewed’ is. Ik weet ook door wie.

 7. Hetzler 11 september 2017 om 20:50 - Antwoorden

  @Olivat Dat doe ik dus niet omdat de literatuur hierover ruim voorhanden is. Het valt u aan te rekenen dat u hier geen kennis van heeft genomen. Het kernbegrip van de toegenomen welvaart is vermogensdichtheid. Dit is elementaire natuurkunde: http://www.groenerekenkamer.nl/5246/waarom-feiten-zo-belangrijk/
  Ik zou u dus willen verzoeken zich eerst te verdiepen in het bovenstaande.

 8. gerard d'Olivat 11 september 2017 om 20:27 - Antwoorden

  @Geachte heren Rorsch en Hetzler…u breekt een lans voor een ‘behoorlijke’ energie diskussie.
  Wellicht ben ik het met u eens wat betreft de excessieve kosten van de ‘energietansitie’ .
  Uw beider betoog richt zich op de relatie tussen energiekosten en laten we zeggen ‘welvaart’ en economische groei.
  Een en ander vooronderstelt echter een ‘inzicht’ in de mate waarin ‘fossiele’enenergie cq kernenergie wel!! zouden bijdragen aan economische groei en welvaart voor velen…
  Helaas blijft uw beider redenering hangen in het ‘windmolen’ antagonisme syndroom
  en wat daar voor in de plaats komt.
  U maakt echter in het geheel niet duidelijke hoe andere energie bronnen ‘economische groei’ wel mogelijk zouden maken.
  De economische groei stagneert immers al jaren namelijk sinds de prijzen van fossiele brandstoffen gestegen zijn.
  Zo ergens in de zeventiger jaren en economisch groei daarna vooral tot stand gekomen is door het telkens maar opvoeren van ‘schulden’ door staten en privépersonen.
  Een en ander heeft verder niets of juist alles te maken met de ‘club van Rome’ en andere spookbeelden die uw nachtrust verstoren.
  Op deze site die een soort verticale ‘echo communicatie’ is voelt kennelijk niemand zich verantwoordelijk om eens een behoorlijk stuk te schrijven over ‘energie en economie’. Wellicht een hint voor @Hetzler die toch naar ik meen een verleden heeft waarmee hij tot meer in staat moet worden geacht dan alleen maar over ‘die verdammte Feindbilder’ te schrijven.
  ik zou zeggen @Jeroen schrijf eens een behoorlijk stuk over ‘energie en economische groei.’ en waarom die als maar stagneert.

  • Guus Derksen 11 september 2017 om 20:48 - Antwoorden

   @gerard, alvast de eerste regel: bni en energieverbruik van een land lopen gelijk op 🙂

  • Bleeker 11 september 2017 om 22:50 - Antwoorden

   De stagnatie van de economische groei sinds 2008 heeft geen relatie met energie. De stagnatie wordt veroorzaakt doordat werkgelegenheid naar het oosten is verhuisd (India en China groeien 7% per jaar) en wij een enorme schuldenberg hebben opgebouwd die we als zware last met ons meezeulen.

  • Hans Labohm 11 september 2017 om 23:27 - Antwoorden

   Gerard,
   De stagnatie van de economische groei heeft vele oorzaken.
   Enkele belangrijke daarvan heb ik proberen te analyseren in dit artikel:
   http://www.ideasinactiontv.com/tcs_daily/2003/09/a-new-road-to-serfdom.html

  • Ronel 11 september 2017 om 23:29 - Antwoorden

   @Olievat, ik heb je deze onzin hier al vaker zien verkondigen:
   “sinds de prijzen van fossiele brandstoffen gestegen zijn.”
   Nou ken ik jouw geheugenspanne niet, maar nog niet zo heel lang geleden kostte een vat ruwe olie rond de 150 dollar. Dat zelfde vat kost nu rond de 50 . Ook de prijs van aardgas is in die tijd alleen maar gedaald.

 9. Arthur Rörsch 11 september 2017 om 18:59 - Antwoorden

  Jeroen,
  we zijn het samen wel eens, maar hoe overtuig je hedendaagse beleidsmakers dat ze op een verkeerd spoor zitten.

 10. Hetzler 11 september 2017 om 18:33 - Antwoorden

  @Arthur Als je alle kosten bij de windinvesteerder legt, wat zo behoort te zijn omdat diens actie die kosten genereert, dan kan die investering inderdaad nooit positief renderen. Windmolens zijn immers een inferieure energiebron. De investering wordt thans kunstmatig rendabel gemaakt -de praktijk moet dit nog wel bewijzen- door allerlei kosten bij bijvoorbeeld netbeheer te leggen. Deze schuift die kosten door naar de huishoudens. Zo doet de elite aan window dressing om een op natuurkundige gronden ten dode opgeschreven beleid te verkopen als succesvol. Niet voor niets is een zwart kenmerk van groepsdenken het morele verval. Immers, de burger/belastingbetaler wordt beduveld en betaalt het hele gelag voor dat ten dode opgeschreven beleid. Helaas doen de zogeheten kwaliteitsmedia, en zeker het NOS-journaal, lustig mee aan dit bedrog -anders kan ik het niet noemen-. Vrijheid van meningsuiting is er dan misschien wel, alhoewel zeker niet wat het behoort te zijn, recht op correcte en volledige informatie wordt daarentegen aantoonbaar door de media genegeerd. Dat bewijst de uitlating van voormalig NPO-baas Hagoort wel om de Overheid aan te sporen haast te maken met klimaatbeleid. De burger is volledig overgeleverd aan een politieke elite die tot onderdeel is gedegenereerd van het mondiale Eco Industrieel Complex dat zijn oorsprong heeft bij het Rapport aan de Club van Rome en lieden als Maurice Strong. Ik snap de verzuchting van Dick Thoenes dan ook dat de media, lees: journalistiek, zou moeten terugkeren naar de basisbeginselen van goede journalistiek.

 11. Scheffer 11 september 2017 om 18:31 - Antwoorden

  De “pest” is dat we klimaat- en “duurzame-” onzin in EU-wetgeving en internationale verdragen hebben vastgelegd. Deze politieke stupiditeit, door onoplettendheid van de niet-kritische journaille is daardoor omgezet in een 100% gesubsidieerde ineffectieve klimaatbeheersingspolitiek, met een winstgevende klimaat-sector voor de zakkenvullende “klimaat”-elite, uiteindelijk betaald door de goedgelovige onderknuppels met de lage inkomens, die zich door valse alarmstische “duurzame” propaganda hebben laten beetnemen. “Klimaat & duurzaam” is een groeiend internationaal schandaal, kapitaalvernitiging optima forma, gebaseerd op irrationele denkbeelden van milieu-activisten belust op een anti-kapitalistische wereldmacht.

 12. Chris Schoneveld 11 september 2017 om 17:23 - Antwoorden

  “Van dat boek zijn 2800 reviews verschenen en 1,5 miljoen exemplaren verkocht. We kunnen dus wel zeggen dat de kritiek op het klimaatalarmisme in Amerika wijd verspreid is, niet te vergelijken met de situatie in Nederland.”

  Dat boek is over de hele wereld gelezen, ook in Nederland. Die vergelijking met de situatie in Nederland slaat dus nergens op.

 13. Arthur Rörsch 11 september 2017 om 16:47 - Antwoorden

  David (CS sept 11 2017 3.55)
  Ik onderschrijf je kijk op de twijfel aan de mogelijke energietransitie, hoewel economische beschouwing niet bepaald een expertise gebied van mij is.
  Ik las op deze site een aantal aanhalingen dat het toch wel goed gaat met het ontwikkelen van windmolen parken. De inrichting zou minder gaan kosten. Daarbij lijkt echter een economisch beginsel te worden genegeerd dat door kritische economen naar voren wordt gebracht. Dat is: wat levert een investering op termijn aan winst op?
  De twijfel daaraan is al vele malen door fysici als Kees le Pair, Fred Udo geuit en werd met berekeningen onderbouwd.
  Als ik hen goed heb begrepen, niets. De op subsidie draaiende windmolens (en ook de zonnepanelen) Ze kunnen onmogelijk bijdragen leveren aan de vervanging van fossiele brandstoffen.
  De nu geïnstalleerde windmolenparken leveren wellicht nog iets op als ‘oud metaal’ als ze weer worden gesloopt.

 14. Arthur Rörsch 11 september 2017 om 14:55 - Antwoorden

  Helaas, ik moet het eens zijn met de analyse van Dick, althans wat de huidige toestand betreft. Naar mijn mening echter is de toestand in Nederland gedurende de laatste jaren verslechterd en ik vraag me af wat daar de oorzaak van is.
  Terug naar het begin van deze eeuw, zeg 10 jaar geleden. We hadden toen helemaal niet zo’n slechte verhouding met de AGW protagonisten. Toen we nog regelmatig in seminars bij elkaar kwamen namen enkelen van hen daar wel degelijk aan deel. Ook aan de bijeenkomsten die Hans L in Nieuwspoort organiseerde. Drie keer hebben AGW antagonisten in de Buys Ballot zaal in de Bilt een voordracht mogen houden. Aldus, tien jaar geleden was men in de VS en andere landen best een beetje jaloers op onze goede verstandhoudingen.
  Mijn voorstel is de wetenschappelijke elite te blijven aan spreken met de verwachting dat daar nog enig ‘gezond verstand’ aanwezig is. En een jongere generatie wetenschappers voor de problematiek zien te interesseren. De serieuze kritische wetenschappers die ik ken, (meestal fysici en procestechnologen afkomstig uit andere instituten dan de huidige meteorologische) hebben echter aarzeling om in het strijdperk te treden, mede omdat de wetenschappelijke kwaliteit van de transitieprotagonisten niet bepaald om over naar huis te schrijven is. Ze vinden het tijdverspilling. In de internationale wetenschappelijke kring gaat de discussie gelukkig nog wel door over heersende misvattingen die er in bepaalde kringen leven over de oorzaak van het aardse broeikaseffect. (Zie een overzicht van het AGW kritische standpunt dat Hans L morgen zal plaatsen).

  • David 11 september 2017 om 15:55 - Antwoorden

   Ik benadruk keer op keer dat er geen sprake is van energietransitie.
   Want energietransitie is voorraadtransitie. Kolen, olie, gas en uranium zijn energievoorraden. Maar die nieuwe energievoorraden zijn nergens te bespeuren. Doorzetten van het huidige beleid levert wel een transitie van een vraag- naar een aanbodgestuurd net. Dan brandt ’s avonds alleen nog het licht bij de rijken. Want om één windstille en bewolkte dag in je eco-woning door te komen moet er voor 15000 euro (Tesla) batterijen zijn geïnstalleerd. Voor één week is dat 105.000 euro, af te schrijven in 10 jaar.

  • Erik 11 september 2017 om 16:18 - Antwoorden

   Hans, Arthur, kunnen we het rare woord protagonist/antagonist niet eens vervangen door de goed nederlandse woorden voorstander en tegenstander?
   De gewone man begrijpt dan ook wat je bedoelt.

   • Arthur Rörsch 11 september 2017 om 17:09 - Antwoorden

    Dat ware te overwegen. Maar ik hou er voorlopig aan vast omdat het in het internationale wetenschappelijke discussie circuit in zwang is gekomen. Zonder dat dat tegenstanders van uiteenlopende opvattingen direct in een kamp worden geïsoleerd.

    • Erik 11 september 2017 om 17:54 - Antwoorden

     Arthur, deze blog is geen internationaal wetenschappelijk forum. Dus vertaling van onduidelijke termen in goed Nederlands is toch niet teveel gevraagd?

 15. dwk 11 september 2017 om 12:02 - Antwoorden

  À propos VVM

  Polletiek is emosie!

  Ondanks de Jort Kelderachtige, karbonadevrije standpunten op het gebied van klimaat en energie ga ik mij vandaag aanmelden als lid van het FvD.
  Het is immers hoog tijd dat de Nederlandse politiek een flinke ooglidcorrectie ondergaat zodat des burgers kijk op de zaak een beetje opgefrist kan worden.

  Ik ga er dan nochtans vanuit dat, de ogen eenmaal geopend, die rare subsidietroep op botsauto’s e.d. t.z.t. wel van de kaart verdwijnen. Dat zou pas vernieuwing zijn: Een politicus die op zijn schreden terugkeert!

  Voor nu even het devies: Lavendelzakken voor de deur!

  …. want dat is hard nodig.

  Huis FvD-leider Thierry Baudet opnieuw besmeurd | NOS
  https://nos.nl/…/2192412-huis-fvd-leider-thierry-baudet-opnieuw-b…
  Translate this page
  4 hours ago – Het huis van Tweede Kamerlid Thierry Baudet in Amsterdam is gisterochtend opnieuw beklad. De voordeur van de leider van Forum voor …

  • John 11 september 2017 om 12:22 - Antwoorden

   Jammer dat ze het over een energiestransitie hebben. Dat houdt mij tegen om lid te worden.

   • David 11 september 2017 om 12:38 - Antwoorden

    In die referendums van ze zie ik ook niets. Geef mij maar 10 stemmen die ik over de partijen kan verdelen. En liefst ook nog een handje vet0-vlaggetjes.

   • David 11 september 2017 om 14:25 - Antwoorden

    Keek nog even op FvD website: ze laten in het midden WAT voor transitie. Daar kan nog best kernenergie voor worden ingevuld.

  • Erik 11 september 2017 om 12:33 - Antwoorden

   Besmeuring door groen links fascisten?
   Het zal door de D66 rechters wel weer met de mantel der liefde worden toegedekt.

 16. Arvid 11 september 2017 om 11:28 - Antwoorden

  @David
  “Want wij zijn rijk genoeg om ons aan te passen “
  Arme mensen moeten een veel groter deel van hun inkomen aan energie besteden dan rijke mensen. Hoe gaan we die mensen dan uit de armoede helpen? Met die peperdure energie?
  Zoals jij zegt en in de woorden van Willie Soon: Energy must be dirt cheap.

   • Bleeker 11 september 2017 om 14:05 - Antwoorden

    Lekker eenzijdig dit als je je verwachting maar hoog genoeg neerzet zit je er altijd onder. Er is dus nog steeds een garantieprijs nodig. Dit is ook logisch omdat als het waait, de electriciteitsprijs enorm daalt vanwege het overaanbod. Dus voor de echte marktprijs zijn geen windmolens neer te zetten. In Duitsland is de elektriciteitsprijs zelfs soms negatief.
    Het probleem is dan dus ook waar komt de elektriciteit vandaan als het niet waait?
    – Kolencentrales (huh die waren toch vies)
    – Kerncentrales (huh eng want straling)
    – Batterijen, die zijn vooral duur.
    – Waterkracht wij hebben geen bergen.
    Als deze alternatieven zorgen voor extrakosten die de armsten moeten ophoesten.

   • David 11 september 2017 om 15:48 - Antwoorden

    windenergie is altijd veel duurder dan centrales (tenzij die brandstof echt op raakt) want
    1. er is 100x meer materiaal nodig per MW vermogen
    2. er is zeker 5x meer generator capaciteit nodig
    3. er is een parallel draaiend backup of buffer systeem nodig.
    4. leidingnetten moeten minstens 3x zwaarder worden uitgevoerd wegens de piekbelastingen.
    5. enorme claim op ruimte
    6. groot oppervlak bemoeilijkt onderhoud.

   • Arvid 11 september 2017 om 17:05 - Antwoorden

    Beste Paai,
    Wat opvalt in het artikel is dat het contract voor de nieuwe generatie windmolens 15 jaar duurt t.o.v. het contract van de kerncentrale (35 jaar).
    Waarom is dat?
    Bedoelen ze met contract de hoeveelheid tijd die het station energie mag leveren of de economische levensduur?

 17. David 11 september 2017 om 11:05 - Antwoorden

  Pakhuis de Zwijger : wel even reserveren: https://dezwijger.nl/programma/klimaatverandering-in-de-media

 18. David 11 september 2017 om 11:01 - Antwoorden

  Het klimaatalarmisme komt neer op een machtsgreep van de elite. (ingegeven door angst voor gebrek aan hulpbronnen)
  Overeenkomsten met het communisme dringen zich op. Steeds zet propaganda ons op het verkeerde been: de arbeider eigenaar van de productiemiddelen, maar staat in de rij voor brood terwijl de elite eigen winkels heeft. De planeet gered (van wat?) maar een terugval naar 10% intermitterend energieaanbod en torenhoge kosten om ’s avonds het licht te kunnen laten branden. Slimme meters waarmee de overheid het stroomaanbod kan beperken tot het partijkader van GL.
  Overdreven? Zie het hameren op versobering. Het afgeven op de consumentenmaatschappij door mensen die het aan niets ontbreekt. Onlangs hoorde ik (klimaatdebat Pakhuis de Zwijger) een jonge filosofe pleiten voor drastische klimaat actie (windmolens, geen vlees, persoonlijk CO2 budget, verplichte isolatie…) met negeren van de te verwachte toename in sociale ongelijkheid. Volgens haar was de situatie daar urgent genoeg voor. Ik noem dat capitulatie. Ik bepleit dat wij ons uiterste best doen om overvloedige en goedkope energie op te wekken. Genoeg voor iedereen. De filosofe noemde Ghana en Bangladesh als slachtoffers van klimaatverandering en als motivatie voor klimaatbeleid alhier. “Want wij zijn rijk genoeg om ons aan te passen “. Maar ligt het dan niet meer voor de hand om armoede te bestrijden. Dat is toch effectiever dan hier een miljard kilo aan stalen palen in zee te zetten?

  • Boels 11 september 2017 om 18:30 - Antwoorden

   “De filosofe noemde Ghana en Bangladesh als slachtoffers van klimaatverandering en als motivatie voor klimaatbeleid alhier.”

   De filosofe moet zich nodig eens verdiepen in de geschiedenis van NL en van dat van Ghana en Bangladesh.
   Dijken werden vroeger met schop en kruiwagen aangelegd (en ja, dat zou nu als dwangarbeid door slaven worden gekenmerkt). Mensen zat in Ghana en Bangladesh; waar het daar ontbreekt is een gezonde visie op veilig leven veroorzaakt door filosofieën die de mens niet centraal stelt en daardoor ontbreekt goed bestuur. Navelstaren zou men moeten doen na een dag zinvol hardwerken aan veiligheid.
   De filosofe zou moeten beseffen dat haar beroep bestaat uit gratie van de welvaart waardoor het aantal narren ook kan groeien.

 19. David 11 september 2017 om 10:41 - Antwoorden

  Inderdaad, 0031 is in dat opzicht een theocratie. Waarheid ontstaat door consensus wat de reden is dat ketters het zwijgen moet worden opgelegd. Kerkelijke stellingen zijn per definitie niet te bewijzen anders was het wel wetenschap. COP21 was derhalve een concilie, ons energieaccoord in feite een encycliek: economische en wetenschappelijke onderbouwing wordt niet nodig geacht.
  Een aardige stelling: “de vrijheid van meningsuiting wordt unaniem onderschreven totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van maakt” . Idem democratie: het is natuurlijk niet de bedoeling dat er onwelgevallige uitkomsten ontstaan.
  Vanavond in Pakhuis de Zwijger (20:00h) een debat over de relatie Pers – Klimaat. Verhuisd naar een grotere zaal zodat er nog plaatsen beschikbaar zijn. Toegang gratis. 2 haltes met tram 26 vanaf Amsterdam CS.

  • Bleeker 11 september 2017 om 13:32 - Antwoorden

   Zo is het. En als het volk iets mag zeggen en het verkeerde antwoord geeft dan wordt de referendumwet gewoon weer ongedaan gemaakt.

 20. Bert pijnse van der Aa 11 september 2017 om 09:32 - Antwoorden

  De oplopende spanningen tussen de elite en het ‘volk ‘ manifesteert zich niet alleen in de klimaatdiscussie.
  Hier een reactie van een reageerder nav een ander onderwerp, die aangeeft waar we naartoe gaan. De elite zal haar posities niet opgeven. Zij weten en voelen dat wel, maar blijven hun posities met alle macht verdedigen, totdat ….

  ” De elite in het tsaristische Rusland dacht ook dat ze eeuwig konden doorgaan met het uitknijpen van de bevolking. Dat is (eufemistisch gezegd) duur te staan gekomen. Wat volgde was 70 jaar terreur. “

 21. Scheffer 11 september 2017 om 09:09 - Antwoorden

  Niet eens met conclusie! Er is vrijheid van meningsuiting in NL, in praktijk en in de wet! Het punt van onbalans in de nieuwsgaring / informatie aan de burgers is de gesubsidieerde (C-)AGW-klimaat & “duurzaam” propaganda, de charlatans in politiek en wetenschap (van Ed Nijpels via Pier Vellinga tot Jan Rotmans), de zakkenvullende elite klimaat”-ondernemers, en de bewust eenzjdig selectief filterende pers / ondeskundige alpha-geschoolde journaille, media, en rechtspraak, die de actie-“wetenschappen” van de machtsbeluste milieubeweging kritiekloos voorrang en lippendienst verlenen. Het is het linksdraaiende eco-academisch-industrieel-complex dat deze onbalans veroorzaakt in NL.

 22. Henk 11 september 2017 om 08:39 - Antwoorden

  Opvallend is trouwens dat de alarmisten als regel de sceptici niet tegenspreken met argumenten, maar alleen maar proberen hen zwart te maken.

  Wat pas echt opvallend is dat de “sceptici ” helemaal geen behoefte hebben aan een inhoudelijke discussie en weigeren hun standpunt wetenschappelijk te onderbouwen

  Zo wacht ik van de schrijver van dit stukje nog steeds op onderbouwing van zijn niet onderbouwde stelling dat de astronomen vooral afkoeling verwachten

  Het zijn dan ook de ” sceptici” die wetenschappers aanvallen en in de discussie mensen uit maken voor alles wat mooi en lelijk is

  Maar laten we fris beginnen

  Laten we afspreken dat we onze mening onderbouwen, op verzoek verder uitwerken en natuurlijk afzien van woorden als ” trol” “allarmist” en het afschilderen van een breed wetenschappelijk gedragen positie als ” geloof”

  En natuurlijk als er is een puntjes is weerlegd het niet 2 weekjes later weer op nieuw opdreggen want zo komt er nooit een einde aan de discussie

  Dus nooit meer twijfelen aan de antropogene oorsprong van de toename van CO2 tov pre industrieel, nooit meer in de jaren 79 voorspelden ze een ijstijd, nooit meer geen opwarming sinds ……

  • lekker weertje 11 september 2017 om 09:38 - Antwoorden

   @Henk,

   Je wil ons eerst een muilkorf aanbinden – nooit meer twijfelen aan..’ – en dan mogen we een eerlijke, open discussie aangaan.

   Ik mag dus ook niet inbrengen dat de Romeinen wijnbouw meebrachten naar Engeland en dat die verder is uitgebouwd door de kloosters in de Middeleeuwen? Ik meen me toch te herinneren dat ik op school leerde dat wijnbouw alleen kan gedijen in warmere streken. Sinds de 17de, 18de eeuw is die wijnbouw overigens verdwenen uit Engeland. Zou dat met die fameuze kleine ijstijd te maken hebben gehad? Of mag ik dat ook niet inbrengen?

   Doe een kleine research naar ‘Viticulture in England’ en verwonder u.
   In ieder geval was het zo’n 2000 jaar terug warmer in Europa dan vandaag de dag, maar in Engeland wordt al reikhalzend uitgekeken naar die zalige hernieuwde opwarming omdat ze dan weer hun eigen wijnen kunnen produceren.

   Opwarming comes and goes Henk en hopelijk komt het opnieuw. De gewassen zullen er wel bij varen.

   PS, waarom krijg ik die italics niet weg?

  • Bleeker 11 september 2017 om 10:30 - Antwoorden

   Zo gaat dat altijd. Er mag gediscussieerd worden maar Henk sluit eerst allerlei onderwerpen uit waarover niet gediscussieerd mag worden.

   • dwk 11 september 2017 om 12:07 - Antwoorden

    Mag ik mijzelf hier even kwoten:

    Met socialistisch aangeblazen types is het leuk discussiëren;
    je moet het alleen wel met ze eens zijn.

    Daar kan je dan nog aan toevoegen …. anders zwaait er wat!

    • dwk 11 september 2017 om 12:11 - Antwoorden

     Reactie inmoderatie.
     Hans, er staat volgens mij een soort tijdslot op de reacties onder jouw blogs. Als voormalig wereldkampioen tienvingerig blind typen ondervind ik daarvan veel hinder van.

    • Hans Labohm 11 september 2017 om 12:45 - Antwoorden

     DWK,
     Het filter werkt niet goed. Ik moet regelmatig de geweigerde commentaren uit de prullenbak vissen. Vandaar de incidentele vertragingen. We zullen er naar kijken. Maar dat kan nog wel even duren. Sorry!

    • David 11 september 2017 om 15:37 - Antwoorden

     De linkse rakkers hebben veel compassie met criminelen die immers slachtoffer zijn van de verdorven en te hervormen kapitalistische maatschappij. Maar wie de verlichte linkse ideeën verwerpt hoort tegen de muur gezet te worden, dat weer wel.

   • Mijnheer Trol 11 september 2017 om 18:01 - Antwoorden

    Bleeker,

    We mogen over alles praten en ik wil ook nog wel een keertje praten of er nu wel of geen sprake was van een voorspellingen van afkoeling of opwarming.

    Maar dat hebben we allemaal al een keertje gedaan en er is gewoon geen enkele aanwijzing dat er binnen de wetenschappelijke wereld een consensus was dat het zou gaan afkoelen.

    Daar is onderzoek naar gedaan en dat is dus niet het geval.

    http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/2008BAMS2370.1

    Dat je kritisch naar de MSM moet kijken blijft natuurlijk een goed idee

    • Bleeker 11 september 2017 om 22:06 - Antwoorden

     Trol, Er mag van jou niet getwijfeld worden ‘aan antropogene oorsprong van de toename van CO2 tov pre industrieel’ Dit lijkt me een vreemde stelling omdat je daarmee zegt dat er pre industrieel nooit toename van CO2 kan zijn geweest. Dat is evident niet waar. Dit lijkt me dus een prima discussiepunt dat niet uitgesloten mag worden.
     En ‘nooit meer in de jaren 79 voorspelden ze een ijstijd’. Zoals altijd werd er door verschillende wetenschappers verschillende voorspellingen gedaan en zeker ook dat het zou afkoelen: https://arstechnica.com/science/2016/06/that-70s-myth-did-climate-science-really-call-for-a-coming-ice-age/
     Waarom dit niet besproken mag worden is een raadsel.
     Of ‘nooit meer geen opwarming sinds…’ In de periode 1998 tm 2016 was er geen sprake van opwarming. Het is wel de vraag of de temperatuur na de laatste el Nino weer teruggaat naar het gemiddelde van 1998 tm 2016: http://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/

    • Mijnheer Trol 12 september 2017 om 08:18 - Antwoorden

     Blleker,

     het probleem met de discussie met de “sceptici”is dat geen enkel punt ooit echt wordt uitgepraat en nooit echt door gaat. Ook is er een totaal gebrek aan kritiek van “sceptici”onderling.

     Bijvoorbeeld het al dan niet antropogeen zijn van de CO2 toename

     Eerst bouw je een stropop

     ” Dit lijkt me een vreemde stelling omdat je daarmee zegt dat er pre industrieel nooit toename van CO2 kan zijn geweest.”

     Dat zeg ik namelijk niet.

     Verder weten we dat de biosfeer CO2 opneemt. De aarde wordt steeds groener! (zoals iedere “scepticus” mij regelmatig helpt herinneren) en we weten dat de oceanen CO2 opnemen.

     Verder weten we hoeveel CO2 we in de lucht brengen en dat is meer dan dat wat de toename is is de atmosfeer.

     Als de toename niet antropogeen zou zijn, moet je en de oorsprong aangeven, en hard maken dat er een specifieke sink bestaat die alleen antropogeen CO2 opneemt.

    • Bleeker 12 september 2017 om 08:59 - Antwoorden

     Trol, dat is precies wat ik bedoel. Jij zegt dat de toename van CO2 tov pre industrieel antropogeen is. Dit is gewoon geen houdbare stelling omdat er een CO2 cyclus is die, zoals jij ook zegt, CO2 aan de atmosfeer toevoegt en onttrekt.
     Dat er een antropogene component aan deze cyclus is sinds de industriele revolutie zal niemand in twijfel trekken. Maar vulkanen zijn niet gedoofd en insekten en andere organismen zijn ook niet gestopt met suikers verbranden sinds de uitvinding van de stoommachine.

  • Aad 11 september 2017 om 11:38 - Antwoorden

   @Henk Uw woorden klinken hol.

  • paai 11 september 2017 om 12:48 - Antwoorden

   @Henk, ja, toen ik de brave man zag schrijven “Maar er bestaan ook websites in Amerika waar deze vooraanstaande wetenschappers worden afgeschilderd als idioten, leugenaars en misdadigers. Opvallend is trouwens dat de alarmisten als regel de sceptici niet tegenspreken met argumenten, maar alleen maar proberen hen zwart te maken. ” vielen mijn schoenen me bijna uit.

   Gekken heb je overal, en iedereen hier zal wel eens bedreigd of beledigd zijn vanwege zijn visie op het AGW vraagstuk (herinneren jullie je de schuimbekkende scheldpartij van Rypke Zeilmaker tegen ondergetekende nog?) maar om de sceptici af te schilderen als de onschuldige, zielige slachtoffers, terwijl het naar mijn beste weten vooral de wetenschappers zijn geweest die worden beledigd en bedreigd – dat noemen we in Amsterdam een gotspe. In de rest van Nederland heet dat liegen.

   Terwijl ik mijn uiterste best doe om kwalificaties als “zogenaamde sceptici” te vermijden, in de hoop de discussie wat af te koelen, probeert Dick Thoenes in zijn eenzijdige visie op de zaken het vuurtje nog wat aan te wakkeren. Dat is een voormalig wetenschapper met een staat van dienst als de zijne onwaardig.

   “…Thousands of emails have been sent to Mann, many deeply unpleasant. “You and your colleagues… ought to be shot, quartered and fed to the pigs along with your whole damn families,” said one. “I was hopin [sic] I would see the news and you commited [sic] suicide,” ran another.

   Yet all that Mann had done was publish to a study suggesting, in cautious terms, that Earth had started to heat up unexpectedly in the past few decades…” https://www.theguardian.com/science/2012/mar/03/michael-mann-climate-change-deniers

   Paai

   • Bleeker 11 september 2017 om 13:27 - Antwoorden

    Doodsbedreigingen zijn altijd verwerpelijk. Beide kanten worden hierdoor getroffen dus om het gehuil van M Mann te citeren is een beetje eenzijdig. Je zult toch moeten toegeven dat er vooral een heksenjacht op skeptici aan de gang is. Wat te denken van
    – Het inzetten van de RICO (racketeering) wet om skeptici te vervolgen (http://www.newsweek.com/should-climate-change-deniers-be-prosecuted-378652).
    – Intimideren door brieven aan de werkgevers te sturen.
    – Pogingen om skeptische atrikelen uit wetenschappelijke tijdschriften te weren. Zie hiervoor de climategate emails waaraan deze site zijn naam dankt.
    – Om maar te zwijgen over de vuile link die met de holocaust moete worden gelegd door skeptici als ontkenners weg te zetten.
    Geef mij maar eens een skeptische tegenhanger van deze website vol eenzijdige informatie, vooral op de man spelen en skeptici zwart maken:
    http://www.desmogblog.com

    • paai 11 september 2017 om 18:00 - Antwoorden

     @Bleeker; “Geef mij maar eens een skeptische tegenhanger van deze website vol eenzijdige informatie, vooral op de man spelen en skeptici zwart maken:
     http://www.desmogblog.com

     Mijn eerste reactie was natuurlijk “wat vind je van climategate.nl”, want in mijn ogen is men hier niet helemaal vrij van eenzijdige informatie, op de man spelen, en wetenschappers zwartmaken, maar toen bedacht ik me dat ironie doorgaans niet een van jullie sterke punten is.

     Paai

    • Mijnheer Trol 11 september 2017 om 18:06 - Antwoorden

     Bleeker,

     Als de feiten je niet aan staan moet je niet een website aanvallen die ze rapporteert, als het echt fout is moet je even mailen met desmogblog dan veranderen ze dat.

     Feiten zijn natuurlijk niet ad hom.

     ontkenner is trouwens een vrij normaal nederlands woord wat voor meer wordt gebruikt dan alleen voor holocaust ontkenning. Dat je het een vervelend woord vind heeft een beetje een Calimero gevoel, huilen want ze zijn niet aardig, maar probeer het eens met wetenschappelijk onderbouwde argumenten. Dan krijg je ook niet het woord ontkenner op geplakt

    • Boels 11 september 2017 om 18:17 - Antwoorden

     @paai:
     “.. wetenschappers zwartmaken, ..”

     Zelfs publicaties van wetenschappers die de wetenschappelijke methode aanhangen en praktiseren zijn niet in graniet gebeiteld en kunnen zelden leidend zijn bij het vormen van kennis en inzicht.
     Kritiek is een manier om het kaf van het koren te scheiden.

    • Erik 11 september 2017 om 19:02 - Antwoorden

     Henk, ontkenner is een zeer kwalijke term, omdat associaties met de 2e WO worden gelegd.
     Mensen die mij ontkenner noemen zal ik in het vervolg aanspreken als klimaatfascist.

    • Bleeker 11 september 2017 om 22:17 - Antwoorden

     Paai, de voorbeelden die ik noem gaan veel verder dan ‘eenzijdige informatie’ Skeptische wetenschappers worden geintimideerd en als het kan het werken onmogelijk gemaakt.
     Op climategate wordt voornamelijk gescheven over de kant die onderbelicht is. Dat mag je eenzijdig noemen maar de alarmistische kant wordt al genoeg belicht, daar hoeft niet nog een website voor te worden ingericht.

    • paai 12 september 2017 om 08:43 - Antwoorden

     tenslotte, beste Bleeker, heb ik je linkje dat moest “bewijzen” dat de arme sceptici politiek zouden worden vervolgd even gelezen, en echt, alles wat daar staat is een opgeklopte reportage van een libertarische thinkthank over dezelfde vrijblijvende borrelpraat die je op sites voor en tegen overal ter wereld tegenkomt.

     Als Dick het dus over “beperking van meningsuiting” heeft, is dat dus wishfull thinking; een poging de martelaarsrol op te eisen waar at niet aan de orde is.

     Altijd je feiten checken, jongens, altijd je feiten checken.
     Paai

    • Bleeker 12 september 2017 om 09:21 - Antwoorden

     Paai, zo gaat dat dus, als het van een website komt die je niet aanstaat dan klopt het bericht niet? Google even op Raul Grijalva dan zul je het zien.

   • Chemical 11 september 2017 om 15:45 - Antwoorden

    “…terwijl het naar mijn beste weten vooral de wetenschappers zijn geweest die worden beledigd en bedreigd”. Paai, dan wordt het toch hoog tijd dat je dat bord voor je kop eens weghaalt, en je een beetje gaat verdiepen in de manier waarop de klimaatinquisitie omspringt met wetenschappers die niet helemaal recht in de leer zijn. Noch een paar voorbeelden naast die al genoemd zijn door Bleeker:
    – professor Bengtsson, een gerenommeerd klimaatwetenschapper, die zich maar terugtrok als adviseur van de GWPF omdat hij niet langer de intimidaties van zijn collega’s kon verdragen: “. Bengtsson said he had come under “an enormous group pressure” and said that “I see no limit and end to what will happen. It is a situation that reminds me about the time of McCarthy. I would never have expecting anything similar in such an original peaceful community as meteorology. Apparently it has been transformed in recent years.” and ” I had not expecting such an enormous world-wide pressure put at me from a community that I have been close to all my active life”.
    -Roger Pielke jr, een lukewarmer, die ontslagen werd als schrijver bij FiveThirtyEight “That position……prompted  ‘an intense media campaign’ to have him fired from his position as a writer for Nate Silver’s FiveThirtyEight, Pielke Jr wrote. He said he was demoted from staff writer to freelancer and quit when it became ‘obvious’ that the website wouldn’t publish his work anymore. Uit Wikileaks bleek dat het geen kleine jongens waren die hierachter zaten:
    “In a 2014 email, a staffer at the Center for American Progress, founded by John Podesta (NB: de campagneleider van Hillary Clinton) in 2003, took credit for a campaign to have me eliminated as a writer for Nate Silver’s FiveThirtyEight website. In the email, the editor of the think tank’s climate blog bragged to one of its billionaire donors, Tom Steyer: “I think it’s fair [to] say that, without Climate Progress, Pielke would still be writing on climate change for 538”.

    • paai 11 september 2017 om 16:56 - Antwoorden

     Aan de heren Bleker en Chemical: het is jullie misschien ontgaan dat Dick Thoenes er het eerste met gestrekt been inging om de zieligheid van de sceptici breed uit te meten, en dat ik daar het noodzakelijke tegenwicht tegen gaf.

     Nu kan ik op mijn beurt als reactie op jullie twee nieuwe voorbeelden gaan geven van klimaatwetenschappers die bedreigd en tegengewerkt worden, maar ik ben tot de conclusie gekomen dat zulke nietes-welles spelletjes zelden leiden tot inzicht.

     Mag ik jullie dan uitnodigen om samen met mij een manier vast te stellen om tot een min-of-meer objectieve beoordeling te komen van de bedreigingen en beledigingen over en weer? Ik heb soortgelijke micro-onderzoekjes trouwens al eerder voorgesteld, maar opvallend genoeg geeft dan opeens niemand thuis.

     Ik kan niet anders dan daaruit opmaken dat jullie je onzekerder op dat punt voelen dan je graag wilt toegeven.

     Paai

    • paai 11 september 2017 om 22:13 - Antwoorden

     Intussen heb ik de moeite genomen me te verdiepen in het ellendige lot van Bengtsson en de andere vervolgde sceptici en ik moet vaststellen dat er toch wel enkele verschillen zijn met de ervaringen van bijvoorbeeld Mann of Jones. Als je me niet gelooft moet je het vooral zelf ook eens uitzoeken, maar ja, dat is waarschijnlijk teveel gevraagd voor de modate climategate-lezer.

     Bengtsson bijvo0orbeeld is, zover ik kan nagaan, aangepakt op zijn artikelen. Je kunt daarvan vinden wat je wilt, maar ik vind het op zich denkbaar dat iemand zo doorslaat in zijn theorie”en dat de vakliteratuur er niets meer mee kan en dat zijn collegas hem afvallen.

     Hoe pijnlijk en frustrerend ook voor de betrokkenen, vooral als het niet terecht is, het is toch een “vervolging” van een hele andere orde dan het sturen van doodsbedreigingen of poederbrieven, zoals Mann en Jones is overkomen.

     Paai

Geef een reactie