Als u de reguliere media mocht geloven, wat tegenwoordig natuurlijk niet vanzelfsprekend of verstandig is, dan denkt u ongetwijfeld dat er een nieuwe homo universalis is opgestaan. Een uomo universale bij wie vergeleken Albert Einstein, met zijn relativiteitstheorie en zijn voorspelling van zwaartekrachtsgolven niet meer dan een kleine krabbelaar was.

Een uomo universale die niet alleen alle denkbare takken van wetenschap en mystiek tot in de vingertoppen beheerst, maar die ook nog eens ons en onze kinderen en kleinkinderen behoedt voor een voortijdig en onaangenaam einde door opwarming van de planeet. Ik doel uiteraard op de klimatoloog.

Ingewikkeld
Nu is ons klimaat een nogal ingewikkelde aangelegenheid. Om maar een niet-uitputtend lijstje van natuurwetenschappelijke disciplines te noemen die bij serieuze studies over ons klimaat van belang zijn, kom je toch al snel op thermodynamica, statische fysica, meteorologie, glaciologie, moleculaire spectroscopie, oceanografie, geologie, ecologie, statistiek, atmosferische chemie en fysica, satelliettechnologie en interpretatie van satellietmetingen, complexe computermodellering, bosbouwkunde, dendrologie, archeologie, en waarschijnlijk nog een aantal disciplines die me niet meteen te binnen willen schieten. Door deze kleine nalatigheid zal de hoon van de groene brigade mijn deel worden.

Stuk voor stuk eisen die deeldisciplines een uitgebreide expertise. Het is niet toevallig dat er op al deze aparte gebieden binnen de natuurwetenschap aan alle universiteiten in de ontwikkelde wereld academische leerstoelen bestaan. Die leerstoelen zijn bemand of bevrouwd door experts met aanzienlijke en aantoonbare kennis van zaken, verworven na vele jaren van hard werken. Gespecialiseerde kennis komt je nu eenmaal niet zo maar aanwaaien.

Spiderman
Voor klimaatwetenschap schijnen deze klassieke waarheden niet te gelden. De klimatoloog, onze eigentijdse homo universalis, en tegelijk een soort Spiderman in een modern duurzaam groen hesje die met voorbijgaan aan de eigen belangen de planeet dertig jaar na dato voor een wisse warmtedood behoedt, is niet zomaar iemand. Hij is de multidisciplinaire held voor wie geen terrein van natuurwetenschap of maatschappijleer vreemd is, maar die het allemaal beheerst op een wijze die sinds de Middeleeuwen niet meer aan een enkele normale sterveling met intellectuele beperkingen gegeven was. Dat deze ultieme mensenvriend nog wel CO2 uitstoot, nemen we voor lief. Je kunt niet alles hebben.

Het spreekt vanzelf dat vergeleken bij deze 21-ste eeuwse superwetenschapper de beoefenaren van de onderscheiden deeldisciplines er beter het zwijgen toe doen. En mochten ze al de euvele moed hebben hun kritische stem tegen het verbale geweld van de klimatologische superelite te verheffen, dan worden ze als de weerlicht getroffen door het verwijt dat ze geen recht van spreken hebben. Ze zijn immers geen klimatoloog!

Onwetendheid
Maar toch, maar toch – het kost me moeite de volgende zinnen op papier te krijgen – toch kunnen er met enig recht en uiteraard vanuit een positie van grote bescheidenheid wel tegenwerpingen gemaakt worden. Na een leven lang in de natuurwetenschap gewerkt te hebben, heb ik eigenlijk nooit een enkel individu ontmoet dat ook maar in de verste verte specialistische kennis en expertise bezat op alle bovengenoemde deelgebieden van de wetenschap.

Ik ken nogal wat klimatologen die het nodige weten van hun eigen deelspecialisme, maar weinig tot niets van al die andere gebieden die voor de brede beoefening van serieuze klimaatwetenschap van belang zijn. Door zich klimatoloog te noemen wordt hun onwetendheid op allerlei deelgebieden vervolgens prachtig gemaskeerd. En zo tekent zich de parallel met de nieuwe kleren van de keizer af.

Fictie
Zou het wellicht zo kunnen zijn dat die veelgeprezen en op het schild geheven homo universalis, de homo climatologicus, een niet bestaande fictie van de onwetende maar o zo manipulerende media is die om politieke redenen het volk door de strot geduwd moet worden? Als patent middel om alle ongewenste discussie over klimaat en aanverwante zaken te blokkeren?

Het zou zo maar eens kunnen in het Nederland van 2017.

 

Bron: OpinieZ