De aarde in onze controle

Ik keer nog eenmaal terug van eigen web-magazine Interessante Tijden: om over de laatste stand van onderzoek te berichten aangaande klimaatbankiers. De Telegraaf meldt dat we in Rutte III al een Klimaat-minister krijgen. Daarnaast meldt de NL-Times dat dit voorjaar al voor 5,8 miljard (…….) euro aan subsidies is vergeven aan ‘duurzame ondernemers’.

Macht, hard en zacht
Mijn werkhypothese is nu, dat je pseudo-ecologische politiek (klimaat: je meet immers nooit of je klimaat ‘goed’ is geworden) niet los kunt zien van algehele machtspolitiek van het Anglo-Amerikaanse blok.

Zoals bijvoorbeeld geformuleerd in de Wolfowitz-doctrine: het Amerikaanse uni-polaire machts-streven. Dat is vernoemd Irak-sloper, Neo-con en latere Wereldbank-directeur en Bilderberg-eregast Paul Wolfowitz.

Je kunt die militaire variant zien als de ‘harde’ kant van macht. Maar macht werkt natuurlijk ook via de ‘zachte’ kant, via culturele beïnvloeding en manipulatie.

Als oorlog een voortzetting van politiek is met andere middelen. (Von Clausewitz) Dan is de strijd tegen het weer in 2100 dat ook, zo is mijn hypothese. En daarnaast kun je alle klimaatproblematiek ook herleiden tot veiligheids-risico’s, en daar is Defensie toch al in geïnteresseerd.

Alleen werkt die strijd voor de ‘hearts and minds‘- neuzen de zelfde kant op- vooral via media-bombardementen. Daarmee houden de Amerikanen ons tot nu toe cultureel bezet, nadat ze in 1990 hun militaire bases hier verlieten.

Zodra Oekraïne onder Amerikaanse/CIA- controle stond, gingen ze ook pleiten voor zonnespeeltjes rond Tsjernobyl.

Ondanks het NEE-ferendum moeten wij gedwongen associeren met die klepto-cratische oligarchen-staat. Omdat niet WIJ maar de Amerikanen bij ons de baas zijn. En omdat de EU per definitie vanuit Bilderberg en CIA was opgezet, als 1 loket voor Amerikaanse belangen. ‘To Keep de Germans Down, the Russians Out and America In‘: staat letterlijk in Bilderberg-verslagen.

De term voor psychologische en culturele oorlogvoering is Psyops, psychologische beïnvloeding, en professionele propaganda via psychologische manipulatie is door de Amerikanen geperfectioneerd, dat deden ze al met de Committee on Public Information (Eerste Wereld Oorlog).

 

…mijn stelling is nu dat je klimaat-politiek niet los kunt zien van Amerikaans uni-polair machts-streven (Wolfowitz-doctrine)

Militair Industrieel Complex
Laten wij eerst eens naar de harde variant kijken. Veel van wat dat machtsblok nastreeft, daar publiceren ze eerst al ideeën over. Later zie je die ideeën vanaf het papier ook in de werkelijkheid kristalliseren.

Zie bijvoorbeeld ‘Botsende beschavingen’ van Samuel Huntington in Foreign Affairs in 1993 over ‘de grenzen van Islam zijn met bloed gekleurd’. De Nato zocht een nieuwe vijand om zichzelf in stand te houden, en vond hem.

Voornamelijk in moslim-groepen, die eerder nog geld en wapens hadden gekregen van de vrienden van David Rockefeller (Zbigniew Brzezinski, co-founder Trilateral Commission).

Dankzij Amerikaanse bommen en financiering van moslim-terreur (Gladio B) werd de vijand werkelijkheid. Wat ze eerst schrijven in Foreign Affairs, het wordt vaak een onderdeel van het buitenlandse beleid.

FA is het blad van de Council on Foreign Relations, waar klimaatbezorgde VVD-er Robert Reibestein (Raad van Toezicht Springtij van Milieudefensie-oprichter Wouter van Dieren) ook lid van is. En vele andere vooraanstaande Nederlandse politici. De denktank van Anglo-Amerikaans buitenland-beleid. Nederlands buitenland-beleid is ondenkbaar zonder de Amerikanen. Die zijn onze baas.

We hebben het over een machts-blok dat ook complete landen de Middeleeuwen in bombardeert. (Irak, Libie, Syrie)

Een land dat chemische wapens gebruikt (Vietnam), en mogelijk 1 miljoen Irakezen vermoordde, en dat nu moslim-extremisten steunt om Syrië in puin te gooien. En uit Amerika kwam ook alle klimaatpolitiek overwaaien.

Oh ja, het Klimaat: het Eco-Industrieel Complex
De Amerikanen hebben honderden militaire bases over de hele wereld. Ze willen baasje zijn en vooral blijven van de wereld. Om die ambitie na te streven kun je onmogelijk enkel met wapens dreigen. Dat is kostbaar en risicovol.

Je hebt dus ook vele zachte manieren van dwang nodig. Een manier om zonder wapens je wil op te leggen/mensen in je kamp te krijgen, dat is via ideologie. Als iedereen ongeveer het zelfde denkt als in jouw kamp, en die mensen maak je tegelijk financieel afhankelijk, dan zitten ze ook in je pocket. 

Waarom kan het niet anders, of dat zelfde machtsblok met haar zelfde instituties moet OOK een vinger in de pap hebben bij het OPBLAZEN (let op, ik zeg niet: ‘verzinnen’) van ecologische rampspoed?

De zelfde personen en instituten die bij semi-militaire machts-operaties betrokken zijn, die zelfde namen en foundations, die vind je ook weer in het internationale klimaatkamp terug, en zijn ook vaste gast bij de Bilderberg-conferenties (samenscholing van bankiers, militairen, mediapersonen en uitverkoren politici, opgericht door Prins Bernhard).

Neem bijvoorbeeld de Wereldbank:haar directeuren komen meestal uit de defensie-staf van de VS (MacNamara, Wolfensohn, Wolfowitz).

Die Wereldbank doet tegelijk alsof ze enorm klimaat- en milieubezorgd is. Het volk van militair en industrieel spul, bankiers dat ook bij Bilderberg-conferenties samenklontert als David Rockefeller is tegelijk met haar protegees en ‘filantropische foundations’ belangrijk architect van Agenda 21.

‘Resilent cities’ komt van de Rockefeller Foundation, die ook Reed Elsevier betaalt om The Lancet Planetary Health op te zetten. En dat ‘resilient cities’ is weer Agenda 21, Sustainable Development Goal 11


Media-invloed; Hearts and Minds
Wat werkt nu mooier in je uni-polaire machts-streven dan een waaier van wel honderden tot duizenden foundations en NGO’s, die allemaal mondiaal die zelfde groene ideologie in de Hearts en Minds krijgen. Allen met de zelfde ‘gemeenschappelijke vijand’ (de mensheid die de aarde bedreigt) en min of meer het zelfde doel.

Zie bijvoorbeeld het door Al Gore op Earth Day (met de Rockefeller-familie in de board van ED) 1995 gelanceerde Globe-lesprogramma. Globe International is een clubje waar ook de internationaal socialist Hemmo Munting bij zit, die ons aan zowel Natura 2000 hielp als de LIFE+-subsidies.

Maar ook Anders Wijkman van de CLub van Rome, die ons aan de Renewable Energy Directive hielp (Het Europese ‘duurzaam’-beleid uit 2009, waar het Energieakoord-doel van 14 procent uit komt)

Je leert met een programma als Globe (waarvan vele andere programma’s met andere naam zijn) jonge mensen in honderden landen denken als Al Gore.

En dat is nog maar 1 van de vele, vele voorbeelden.  Je ziet in het boek van Donald Gibson al hoe die internationale milieubeweging, en haar ideologie ‘environmentalism’, is gefinancierd en opgezet vanuit de hogere echelons van de Amerikaanse macht.

Wat ‘grassroots‘ lijkt, dat is van bovenaf bewaterd.

Ik vond al sterke aanwijzingen, waarom Reed Elsevier van het klimaat-kritische Elsevier afwilde: ze krijgen van het Amerikaanse Militair Industrieel Complex (Rockefeller Foundation) betaald om klimaat-alarmisme te verspreiden. Hier kun je alle bewijs-stukken zien, opgedaan uit jaarverslagen.

Zoals ik reeds voor Elsevier beschreef: Rockefeller Foundation en wat daar aan (bv Rothschild-) bankiers en industriëlen omheen hangt tuigde Agenda 21 op. Die zijn belangrijke financiers van ecologische agitatie. David de Rothschild-(25 procent eigenaar van The Economist)- profileert zich als oceanen-activist (SDG 14 Agenda 21)

De Rothschild zijn bankiers van het klimaat-bezorgde Britse koningshuis en sponsoren (Evelyn) van de Clintons.


Op schema
Welnu: we zagen nu. Macht werkt hard en zacht. En we zagen dat veel van wat invloedrijke personen EERST publiceren, dat wordt LATER min of meer staand beleid. Dat geldt ook bij milieu-voornemens.

En dan zie je: We liggen – met vele zijpaden en horten, stoten- op schema, op een schema dat reeds op last van David Rockefeller gepubliceerd werd.

Het Transitieschema dat McKinsey-jongen, Oranje-favoriet en Milieu-minister Pieter Winsemius in 1990 schreef voor baassie/bankier David Rockefeller (Manhattan Chase, de bank van de Verenigde Naties) en Maurice Strong. (ontwerper Agenda 21 waar alle klimaat-beleid uit volgt, UNFCCC, mattie van David)

OECD-man Alexander King schreef 1991 voor de (elite-)Club van Rome dat ‘De Mensheid’ uit naam van ‘Het Klimaat’ de gemeenschappelijke vijand zou worden, in The First Global Revolution (1991)

De Earth Council die Winsemius in 1990 bepleitte is er nog niet. Maar zijn Thousand Shades of Green (2002) zijn inmiddels al corporate proza, en zijn transitie-jaar 2012 stemt aardig overeen met de invoering van het Energie-akkoord, op basis waarvan al die miljarden nu vervliegen.

En een klimaatminister is een goede tussenstap. De Britten gingen ons hier voor na de Stern Review (2006), met hun Climate Change Act: de Klimaatwet die we hier ook krijgen als PvdA, Groen Links, Grrrrristenunie hun zin krijgen.

Over de kracht van media-propaganda om mensen hun dierbaar gekoesterde persoonlijke overtuigingen te voeren, ik schreef er al over.

Dialectisch
Nu ga ik even geïnformeerd speculeren.

De VVD is DE partij die Agenda 21 op een vrij dialectische wijze heeft doorgedramd, met hun klimaat-keurkorps van Nijpels, Winsemius en Reibestein.

Over ‘rechts’ via het verabsoluteren van De Markt (een wazige ideologie op basis van pseudo-wetenschappelijke Neo-Klassieke Economie waarover ik de ‘hoeders der wetenschap’ hier nooit kritisch hoorde). Zo werden kracht en gezag van nationale overheids-instituties uitgehold in de jaren ’90.

Alle nutsbedrijven verpatst, wat ik ‘Privatisering van publieke ruimte’ noem. Energieprijzen en belastingen (Dankzij Kyoto-akkoord, gevolg van Agenda 21, met Kwartje van Kok als eerste ‘klimaat’-belasting) gingen vervolgens door het plafond, evenals prijzen van treinreizen.

Het nu zeer klimaat-bezorgde World Economic Forum- mede opgericht door Maurice Strong- moet hier een rol hebben gespeeld. Op dat vlak heb ik te weinig literatuur gelezen, dus laat ik me er niet over uit.

 

…aldus Binnenlands Dictatuur

 

En over ‘links’ via honderden miljoenen euro’s subsidies aan psychiatrische personages als ‘klimaatfeministen’, die iets geks over klimaat roepen. Om zo Agenda 21 tussen de oren te krijgen bij Jan Publiek. Met Pieter Winsemius als commissaris bij de Postcode Loterij (zeker 4-500 miljoen euro naar ‘Terug naar de Middeleeuwen’-clubjes).

En met 3,4 miljard euro LIFE+-subsidies sinds 1992 via de Europese Commissie, dankzij Hemmo Munting van Globe International.

Zie Milieudefensie, dat onder Mark Rutte een recordbedrag van 13 miljoen euro subsidie kreeg in 1 jaar. En dat nu al procederend het gezag van de nationale rechtstaat verder mag ondermijnen.

Zodat ‘klimaat’ de orthodoxie in media werd.

In plaats van over ‘links’ of ‘rechts’ te denken, gebabbel: denk dialectisch. De VVD is misschien wel de ergste van alle partijen.

 

De aarde in onze handen
Plots zag ik dat het typische ‘aardbolletje in handjes’ niet staat voor serieuze zorg voor de natuur. Want de natuur interesseert ook die milieu-beweging niets, die zijn enkel op je geld uit. Ik heb nog nooit iemand van een milieuclub ontmoet die niet leugenachtig, zielig en amoreel was.

Het aardbolletje in handen staat voor wat The Power Elite (C. Wright Mills 1956) al decennia bewerkt, de driehoek van big business, militaire klasse en geprivilegieerde politici. Deels via autonome processen: de aarde in haar eigen handen, en de eliminatie van de mondige (burgerlijke) middenklasse.

Een mondiale technocratie, zoals econoom Patrick Wood al omschreef. Die ons binnen de Safe Operating Space for Humanity houdt, die Club van Rome-ecoloog Rockstrom bepleit.

Het bestaan van hordes usefull idiots – zoals journalisten van de NOS- sluit niet uit dat er een intelligent few is met meer dan buitensporige invloed aan de mondiale knoppen. Die ‘hun’ wetenschappers overladen met prestigieuze prijzen en fondsen. Het Reed Elsevier-voorbeeld (Planetaire gezondheid, zie boven) past in een patroon, net als ‘Resilience’ en Tipping Points.

Postmodern geleuter met academische status, bedoeld als advocacy.

En dan: Je wilt toch niet beweren dat mensen die van Stanford en Harvard afstuderen met IQ>140 niet begrijpen wat je met Havo-natuurkunde wel begrijpt. Dat je met windvaantjes en zonnespeeltjes geen complexe hoog-energetische economie aandrijft.

Dus, we liggen op schema, en de Energiewende is-afhankelijk van je doelen met de wereld en middenklasse- een doorslaand succes.

In 2030 zijn we een totalitaire klimaat-staat onder directie van een Earth Council. Dat gaat zo geleidelijk. Je gaat zelfs denken dat dit gewoon een autonoom proces is geweest zonder enige directie.

Betaald door London School Economics, terrorisseert Bob Ward critici als Richard Tol en Mat Ridley. LSE wordt weer betaald door Rockefeller Foundation

2024
Natuurlijk bevat bovenstaande veel speculatieve elementen, noem het geïnformeerde speculatie. Toch vind ik aanwijzingen, dat mensen ook in media betaald worden om iedereen die klimaatkritisch is direct aan te vallen.

Een voorbeeld is Bob Ward van de door de Rockefeller Foundation gesponsorde London School of Economics, die Matt Ridley het openbare leven onmogelijk maakt. Meer van dat soort financiele banden zoek ik nu uit, en de steun van donateurs helpt zo een completer beeld schetsen.

Wanneer we dan in 2024 een Totalitaire Bureaucratie zijn met een Earth Council (wat Pieter Winsemius in 1990 voorschreef), Thierry Baudet is vermoord door een ‘eenzame en alleen opererende gek’, danwel door CIA/BVD-gesteunde Antifa, en Rypke Zeilmaker is met ‘zelfmoord-brief’ in een greppel gevonden. :-)

Dan weet jij lekker dat het toch stiekem allemaal anders zat. Daar heb je niks aan, maar toch…

En nee: bovenstaande zegt niets over iets dat ik zou ‘vinden’ over ‘het klimaat’. Ik heb geen ‘mening’ over ‘het klimaat’. Dat laat ik graag over aan mensen die daar verstand van hebben, zoals klimaatwetenschappers. En dat ben ik niet.