Marjan Minnesma.

Wij ontvingen het volgende bericht van Van Alex Haken.

Leuk om te delen. Minnesma heeft de dag te voren een nieuwe elektrische auto gekregen en komt prompt te laat omdat alle laadpalen op het mediapark bezet of stuk zijn.

Nu weet ze niet meer hoe ze naar Arnhem komt en weer terug naar huis.

Dit speelt zich af aan het begin van het gesprek. Ik hoop dat U de onderstaande link kunt gebruiken.

Groeten,

Alex Haken

Zie hier.

Het gaat over het klimaatbeleid van het nieuwe kabinet.

Wat betekent het klimaatbeleid van het nieuwe kabinet? In De Nieuws BV nemen we de duurzaamheidsparagraaf van het regeerakkoord onder de loep met klimaatjournalist en poolreiziger Bernice Notenboom, Marjan Minnesma van Urgenda en Ron Wit van Eneco Energie. Aldus de aankondiging van het programma.

Marjan Minnesma stelt –  terecht – dat een strategie waarin de aanplant van heel veel bomen een belangrijke rol speelt, niet het voldoende resultaat zal opleveren om de gewenste CO2-reductie te realiseren. Volgens haar is de enige manier om onder een temperatuurstijging van 1,5 graad C te blijven dat men in 2030 al stopt met alle uitstoot. Afvangen en opslaan van CO2 onder de grond – prominent in de kabinetsplannen! – acht zij een te dure ‘oplossing’ – dit laatste m.i. eveneens terecht. Waarom dan toch daarvoor gekozen in de kabinetsplannen? Minnesma zag hierin de hand van de olie-, kolen- en gaslobby. Zijn pleitte voor investeringen in een nieuwe economie, zoals energiezuiniger huizen, waardoor veel werkgelegenheid zou kunnen worden gecreëerd.

Bernice Notenboom vond het wat betreft afvang en opslag van CO2 ongeteste technologieën betrof en dacht dat de prioriteit die aan opslag van CO2 was gegeven toch een ‘addertje onder het gras’ was.

Waarom zijn de kolencentrales nog niet dicht? Marjan Minnesma: Ik denk dat het voor een deel komt omdat in de kolencentrales biomassa wordt bijgestookt, dus houtsnippers uit Canada. En dat telt voor duurzame energie. Als je de kolencentrales dichtgooit dan gaat je duurzame energie met meer dan de helft omlaag. En dat was ook de reden dat minister Kamp dat niet wilde, want dan haalde hij zijn doelstellingen niet. Dus dat is heel krom, dat je kolencentrales moet openhouden om je doelstellingen voor duurzame energie te halen.

Zoals gewoonlijk weer veel wensdenken en een hoog ‘Alice-in-Wonderland-gehalte’! En, zoals gebruikelijk bij de NPO, alleen maar weer klimaatactivisten, zonder deskundige critici van het beleid aan het woord te laten.

In de aanhef van de website staat ‘Het nieuws van alle kanten.’ Als dat eens zo zou kunnen zijn wat klimaat betreft!

En waar doen we het allemaal voor? De olifant in de zaal.