Wie checkt de factcheckers? Over het nut van het klimaatbeleid

Op dit blog is regelmatig aandacht geschonken aan het feit dat het klimaatbeleid – volgens de klimaatmodellen van de aanhangers van de menselijke broeikashypothese! – zó weinig effect heeft op de gemiddelde wereldtemperatuur dat het niet meetbaar is, zelfs niet over honderd jaar. We hebben dit vaak ‘de olifant in de zaal’ genoemd, omdat bijna niemand het beestje wenste op te merken. In plaats daarvan werd het klimaatbeleid als een planeetreddende actie gepresenteerd. Onwillekeurig dringt zich daarbij de gedachte van kiezersbedrog op.

Na zo veel jaren te zijn genegeerd, heeft het thema nu uiteindelijk toch de krant gehaald, althans in eerste instantie de website van de Volkskrant. In de gedrukte krant duurde het nog even – pas zaterdag in het katern ‘Sir Edmund’, blz 4.

Het is verleidelijk om te speculeren wat er zou zijn gebeurd als deze informatie eerder wijdverbreid zou zijn geweest. Zouden we dan nog zo’n geldverslindend, zinloos klimaatbeleid hebben gehad?

Maarten Keulemans

Onder de titel, ‘Nederlands klimaatbeleid scheelt maar 0,0003 graden opwarming – klopt dit wel?’ schreef wetenschapsredacteur Maarten Keulemans onlangs een feitencheck. Ik citeer:

Van wie komt die claim?

Het is toch schandalig. Vele miljarden wil het nieuwe kabinet uitgeven om de CO2-uitstoot in ons land met tientallen procenten te verminderen – terwijl het ‘effect op het klimaat onmeetbaar klein’ is. Dit beweerde klimaatjournalist Marcel Crok, vorige week in een gesprek met de Volkskrant. Crok wist zelfs precieze getallen te noemen: ‘Met de voorgenomen CO2-reductie van 49 procent wordt een afkoeling bereikt van 0,0003 graden.’ Drie tienduizendste graad: zou het echt?

Klopt het?

Marcel Crok

Crok zelf geeft desgevraagd aan dat hij zich baseert op de uitspraak in hoger beroep in de zaak-Urgenda, de milieuclub die voor de rechter strengere klimaatdoelstellingen afdwong. In het vonnis, uit april 2016, staat een wonderlijke opmerking: ‘Een modelmatige berekening toont aan dat de extra reductie zoals bevolen door de rechtbank 0,000045 °C minder gemiddelde wereldwijde opwarming tot 2100 tot gevolg zou hebben.’

Daarmee wilde de staat aantonen dat iets meer CO2-uitstoot echt geen kwaad kan, verklaart klimaatbeleidsadviseur Leo Meyer, die het ministerie van Infrastructuur en Milieu bij het Urgenda-proces adviseerde. ‘Die 0,000045 graden is op zich correct. Het ging de staat om een weerwoord tegen het argument van Urgenda dat Nederlandse toekomstige generaties gevaar zouden lopen als er in Nederland niet meer gereduceerd zou worden. Dat ‘gevaar’ kun je dus niet echt hard maken; daarin heeft de staat volgens mij gewoon gelijk.’

Crok rekende daarop door. Urgenda wilde 8 procent extra reductie; het nieuwe kabinet wil 49 procent minder broeikasgassen in het jaar 2030. ‘Als je 0,000045 graden Celsius maal zes doet, kom je op die 0,0003 graden’, aldus Crok.

Strikt genomen kunnen die cijfers kloppen, erkent Meyer. ‘Ons land draagt ook maar 0,35 procent bij aan de werelduitstoot van broeikasgassen.’ Maar wat heb je aan die kennis: ‘Het gaat hier natuurlijk niet om het bestrijden van gevaar specifiek voor Nederland, maar om het nemen van verantwoordelijkheid voor een probleem dat we met de hele wereld delen.’ Als iedereen zou redeneren zoals Crok, zou er immers niks gebeuren, vindt hij. ….

Na aandacht te hebben geschonken aan nog wat tegensputteren van Bart Strengers van het PBL concludeert Maarten Keulemans:

Maar uiteindelijk zijn dat details, beamen alle betrokkenen; dergelijke temperatuurstijgingen zijn toch veel te klein om ooit op wereldschaal te kunnen meten. Feit is dat de effecten van het Nederlandse klimaatbeleid op de wereldtemperatuur verwaarloosbaar klein zijn. Maak er dus ook niet zo’n heisa van, vindt het kamp-Crok. Eens te meer bewijs dat klimaatbeleid valt of staat bij nauwe internationale samenwerking, vinden anderen.

Eindoordeel

Het klopt dat het Nederlandse klimaatbeleid maar enkele tienduizendsten tot duizendsten van een graad aan opwarming schelen. Maar over het nut van klimaatbeleid zegt dat eigenlijk weinig.

Aldus Maarten Keulemans.

Lees verder hier.

Jeroen Hetzler heeft bovenstaande cijfers geëxtrapoleerd naar wereldniveau Zie hier.

Resultaat? 0,14° C minder opwarming in 2100. Deze 0,14° C komt goed overeen met de 0,17° C van Lomborg. Op een thermometer is dit niet meetbaar.

Nog even op de tong proeven:

Het klopt dat het Nederlandse klimaatbeleid maar enkele tienduizendsten tot duizendsten van een graad aan opwarming schelen. Maar over het nut van klimaatbeleid zegt dat eigenlijk weinig.

Vooral die laatste zin! Ik kan de logica ervan niet volgen … verbijsterend!

Waarom doen we dit toch allemaal? Klimaathysterie? Groepsdenken? Kuddegedrag? Tunnelvisie? Getuigenispolitiek?

Wat zou de nieuwe minister van EZ en Klimaat Eric Wiebes (ex-McKinsy!) hier diep in zijn hart van denken?

 

 

Door |2017-10-22T01:01:15+00:0020 oktober 2017|41 Reacties

41 Comments

 1. Tije 20 oktober 2017 om 11:17 - Antwoorden

  Tsja, ik plaats net een reactie onder de blog van Woedende Kok. Maar de krankzinnige redenering die Maarten Keulemans hanteert is natuurlijk dat de menselijke wereld ten onder gaat. Een klimaatbeleid is de enige uitweg. Bizarre gedachte!

 2. David 20 oktober 2017 om 11:36 - Antwoorden

  De kern van het klimaatbeleid is een aanval op de technisch- industriële samenleving met vrijheid en welvaart voor allen. Ten onrechte wordt grote potentie toegekend aan (wind en zon) technologie die slechts een fractie van het huidige energiegebruik kan leveren. Technieken die wel op termijn genoeg energie kunnen leveren (nucleair) worden gedemoniseerd. Ervan uitgaande dat achter dit beleid rationele keuzes schuilgaan leidt dan maar tot één conclusie: dit is een machtsgreep van een nieuwe elite. Want door afknijpen van de energie ontstaat een onderklasse. De veroordeling van het consumentisme is hiermee in lijn.
  De beste verklaring voor de linkse sympathieën van academici is deze: op school blonken ze uit maar op de vrije markt blijken andere vaardigheden dan schoolse nodig voor succes. Hun reactie op deze frustratie is de maatschappij te willen inrichten als een school: centralistische planning en bevoogding, met zichzelf als bovenmeester uiteraard.
  Het gaat niet om het klimaat of de natuur, maar om onze vrijheid.

  • Tije 21 oktober 2017 om 09:42 - Antwoorden

   Niet mee eens David, met alle respect. De kern van het klimaatbeleid is een verdediging tegen de nakende ondergang van de menselijk wereld. Apologeten willen niks anders dan de wereld redden en dus ook de vrijheid, welvaart en samenleving. Het klimaatbeleid op die punten aanvallen is naar mijn idee zinloos. Ik vind dat de insteek eenvoudiger en directer moet zijn. Bijvoorbeeld met de vraag of de wereld ten onder gaat aan antropogeen CO2, ja of nee? Zo ja, wanneer dan? Laat de alarmisten juist luidkeels herhalen dat zij denkden dat de menselijke wereld ten onder gaat. Dat is iemand pakken op zijn zwakke punt.

   • Bleeker 21 oktober 2017 om 12:02 - Antwoorden

    Ik denk dat er twee pijlen moeten worden gericht. De ene op de niet bestaande wetenschappelijke basis van de CAGW hypothese en de andere op het voorgestelde beleid dat geen resultaat geeft mocht je in de CAGW hypothese geloven.

 3. paai 20 oktober 2017 om 12:08 - Antwoorden

  Ik zou Marcel Crok willen vragen of hij e.d.d. meegaat naar mijn belastinginspecteur. “Maar meneer de inspecteur, de bijdrage van meneer Paijmans aan de Nederlandse schatkist is minder dan 0,0003 procent – heel veel minder zelfs. Dus moet zijn belastingaanslag worden kwijtgescholden,”

  Het is toch typisch hoe slecht jullie sceptici omgaan met getallen en orden van grootte. Als er maar genoeg nullen voor of achter de komma staan lijken het voor jullie absolute grootheden te worden die geen relatie meer hebben met de context….

  Paai

  • John 20 oktober 2017 om 12:16 - Antwoorden

   Ja joh.
   Laten we 100.000.000.000 investeren om 0,000045 graad resultaat te boeken.
   Das een flinke winst.
   Gaat ieder normaal denkende directie van een bedrijf ook direct mee akkoord.
   Zucht.

  • Soepie 20 oktober 2017 om 12:23 - Antwoorden

   …Whaaat? …

  • Niek 20 oktober 2017 om 13:06 - Antwoorden

   Ik zou zeker maar eens langsgaan bij de belasting inspecteur, 0,0003 % van de rijksbegroting betekent € 780.000,- . Je wordt dan dus aardig geplukt, hetzelfde gebeurd met de klimaat maatregelen alleen heeft dat nauwelijks een meetbaar effect, maar gelukkig krijgen een hoop mensen er een goed onderbuik gevoel van, wij redden tenminste de aarde.

  • Michiel de Pooter 20 oktober 2017 om 13:45 - Antwoorden

   Aanduwers van klimaatbeleid zoals Paai hebben allang het vertrouwen in de werkelijkheid verloren, vandaar hun vlucht in fantasie en abstracties. Het is wraak op de werkelijkheid met extreem en compromisloos optimisme.
   Bovendien is een onbereikbaar doel van een onbetwiste zuiverheid en wie kan daar nu tegen zijn ?
   Zoals de grote filosofe Lady Gaga al zei: “We need fantasy to survive, reality is too difficult”.

  • Theo
   Theo 20 oktober 2017 om 16:02 - Antwoorden

   De Parijs afspraken leveren bij elkaar zo’n 40Gton CO2 reductie op, als je de officiële het PBL site als basis onder je berekeningen gebruikt.
   Om onder de 2,7 graden te blijven is volgens het IPCC een reductie van 3000Gton CO2 nodig.
   Parijs doet dus volgens het IPCC 1,3 % van wat eigenlijk nodig is (als CO2 inderdaad het klimaat zo beïnvloedt als het IPCC stelt).

   Als alle Nederlanders en alle bedrijven samen via de belasting maximaal 1,3% zouden opbrengen van wat de staat minimaal nodig heeft om te kunnen bestaan, zou belasting betalen inderdaad nutteloos zijn.

  • Jeroen 21 oktober 2017 om 11:28 - Antwoorden

   @Paai
   Je maakt een buitengewoon slechte redenering. Grappig dat ‘jullie alarmisten’ altijd jullie argumenten zichzelf laten rechtvaardigen. Je geeft het zelf al aan: omgaan met getallen en orden van grootte zijn belangrijk. In dat verband sla je de plank behoorlijk mis.

   Welnu, je laat in je vergelijking met de belastinginspecteur een aantal essentialia buiten beschouwing.

   1. De beoogde CO2-reductie zou een significante bijdrage zijn aan de vermindering van het klimaatprobleem. Om jouw vergelijking te blijven gebruiken, zou dat neerkomen op de stelling dat individuele belastingheffing een significante bijdrage zou zijn aan het verminderen van het begrotingstekort. Dat is niet waar.

   2. Nu kun je zeggen: Het gaat niet om de individuele bijdrage, maar om de som van alle bijdragen. Maar uit het stuk blijkt dat de som van alle bijdragen ook niets toevoegt aan een significante vermindering van het ‘begrotingstekort’.

   3. Met de belastinginspecteur bespreek je de heffingsgrondslag en niet de heffing zelf. De heffing zelf wordt politiek bepaald. En deze blog richt zich nou juist tegen de onzin van de heffing zelf. Dat is een politiek argument.

   4. Om het inlopen van een begrotingstekort te rechtvaardigen, zul je allereerst hard moeten maken dat er überhaupt een begrotingstekort is. Dat wordt hier onderbouwd in twijfel getrokken. Enne, dergelijke debatten voer je niet met de inspecteur.

   Opvallend dat veel alarmisten zich bedienen van dergelijke onzuivere argumentatie.

 4. Ian 20 oktober 2017 om 12:33 - Antwoorden

  “Het klopt, maar over het nut van klimaatbeleid zegt dat eigenlijk weinig”.
  “Het klopt dat Rutte liegt en bedriegt, maar over het nut van regeringsbeleid zegt dat eigenlijk weinig”.
  “Het klopt dat 2 soldaten dood zijn, maar over het nut van inkoopbeleid zegt dat eigenlijk weinig”.
  “Het klopt dat u recht van meningsuiting hebt, maar over het nut van meningsvrijheid zegt dat eigenlijk weinig”.
  “Het klopt dat kernenergie kan voorzien in onze energiebehoeften, maar over het nut van energiebeleid zegt dat eigenlijk weinig”.
  Het klopt dat er vnl. ijlhoofdigen werken bij de Volkskrant, maar over het nut van redactiebeleid zegt dat eigenlijk weinig”.

 5. Der Ganzumsonst 20 oktober 2017 om 12:57 - Antwoorden

  De 0,14 grC van Jeroen Hetzler gelden bij een 100% reductie. Dat is vrijwel nul industriële CO2 productie.
  Met de cijfers hier genoemd wordt dat met de voorgenomen reductie:

  100/0,35 x 0,0003= 0,086 grC.

 6. David 20 oktober 2017 om 13:04 - Antwoorden

  @Paai: mooie reactie (belastinginspecteur)
  bij belastingen hebben we nog wel enige notie waar het geld blijft.
  Bij CO2 is dat koffiedik.

 7. Hugo 20 oktober 2017 om 14:04 - Antwoorden

  Paai foute redenering jouw belastinggeld is een deel van de belastinginkomsten en daar kan de overheid zijn taak mee uitvoeren
  De grote hoop kosten voor CO2 reductie heeft geen meetbaar effect endat is dan ook verspilling dat kun je zelf beter gebruiken

 8. Scheffer 20 oktober 2017 om 14:32 - Antwoorden

  Ineffectieve klimaatbeheersing maatregelen (CO2-reductie) met een grote zak geld (van de belastingbetalers) is emotioneel en vooral ook symboolbeleid. Volkskrant’ klimaatalarmist Keulemans moet dat wel degelijk beseffen, maar blijkt moeite te hebben zich aan te sluiten bij de terechte wetenschappelijke kritiek op het verdedigen van de ideologische klimaatdogma’s door het IPCC en hun kritiekloze aanhangers, die hij jarenlang heeft ondersteund. Keulemans zal toch op tijd moeten draaien om geen aanzienlijk gezichtsverlies te lijden als “wetenschapsjournalist”.

 9. G.S. ten Cate 20 oktober 2017 om 15:25 - Antwoorden

  De overheid, dus de politiek weet niet meer wat waarheden zijn. Ze hebben geen begrip van normen en waarden laat staan van de natuurlijke veranderende omstandigheden. Het gehele klimaatverhaal is een politiek verhaal.Het is een typisch links verhaal. Denk je niett mee met links, dan ben je dom, onwetend en redeneer je tegen beter weten in.Wat dat aangaat is het een zinloze discussie en een zinloze geldverspilling. Natuurlijk moeten we zijnig zijn op onze koolwaterstoffen, natuurlijk moeten we zorgen voor een gezonde leefomgeving. Doe dat dan wel op een bewuste manier zonder de maatschappij om zeep te helpen. Een bewuste manier is kernfusie of kernsplitsing. Oh ja radioactief afval, daar is best een goed antwoord op mogelijk. Daarvoor is wel nodig een gezond verstand men met beide benen op de grond staan. Met zinloze discussies kom je absoluut niet verder.

 10. Arthur Rörsch 20 oktober 2017 om 15:26 - Antwoorden

  Anoniet Aninine 19-20-2017 23.31
  Altijd bereid om naar kritische opmerkingen te luisteren, maar aan het betoog van Anoniet kan ik geen touw vastknopen.
  Twee opmerkingen die wellicht iets betekenen.
  (1) “Welke strijd voeren jullie eigenlijk nog? “Point of no return zijn we al even aan voorbij hoor! Je trekt aan een dood paard.”
  Lijkt me niet onderbouwd door de andere kanttekeningen bij de klimaatdiscussie. Wijst er iets op point of no return? Zou wellicht het dode paard dat kunnen zijn waaraan de AGW alarmisten trekken?
  (2) “Zal ik dan maar afsluiten met praktische ‘werkvraag’? Zal ik dan maar afsluiten met praktische ‘werkvraag? Wat willen jullie me nu eigenlijk presenteren?”
  In de wetenschappelijke discussie gaat het om de vraag of CO2 in de atmosfeer een wezenlijke invloed kan hebben op het aardse broeikaseffect. Anoniet heeft daar waarschijnlijk geen weet van. Baseert zich op het huidige ‘populisme’ dat in de AGW alarmistische kring aan de dag wordt gelegd.
  Voorts op het op blog ‘Wie checkt de factchers’ ben ik het met de opmerking van Paai wel eens (2-10-2017 12.08) dat beschouwingen met vele nullen voor en achter de komma ook niet zoveel hout snijden. Hij vraagt om de context. Zie hier boven.
  Nogmaals, ik ben zeker bereid om aandacht te schenken aan kritische opmerkingen, die enigszins worden onderbouwd door eigen inzicht van de deelnemers aan de populaire discussie. Daarom ga ik in op kritische kanttekeningen die bijvoorbeeld Guido plaatste op het blok ‘klimaatminister’. Die zeker wel enig hout snijden. Maar ik blijf vooralsnog van mening dat uit zijn weerwoorden een kortzichtigheid blijkt hoe waarnemingen in de atmosfeer kunnen worden geïnterpreteerd of grond van nieuwe inzichten hoe complexe systemen zich gedragen.

 11. Ivo 20 oktober 2017 om 15:43 - Antwoorden

  @Paai,
  Bij belasting weet je dat iedereen (nou ja, bijna iedereen) mee doet. Bij CO2 reductie doet VS niet mee, Rusland, China, India, Afrikaanse landen niet. Australië lijkt af te zwakken. Dan heeft onze actie iets van de muis en de olifant op de brug.

 12. Bob Fleumer 20 oktober 2017 om 17:09 - Antwoorden

  Zonder CO2 gaan we dood allemaal!

 13. Hetzler 20 oktober 2017 om 18:01 - Antwoorden

  Het sommetje:

  Energieakkoord beoogt voor 2023 16% CO2 reductie t.o.v. 1990
  Door Urgenda geëist 25% CO2 reductie t.o.v. 1990
  Dus 9% extra
  Temperatuurreductie in 2100 volgens Dijksma 0,000045°C door die 9%
  Derhalve 25% reductie geeft 25/9 * 0,000045 = 0,000125°C reductie
  En 100% reductie geeft 4 x 0,000125 = 0,000500°C reductie
  NL uitstoot is 0,35
  Mondiaal 100% reductie geeft dus 0,0005/0,35 = 0,143°C reductie

  Verder is dit verplichte kost: https://www.youtube.com/watch?v=G3vhm2HGnUw

 14. Ronel 20 oktober 2017 om 18:34 - Antwoorden

  NOS doet niet aan fact-checking….
  Zojuist in het journaal, het onderwerp; we zouden best wat minder vlees kunnen eten, want teveel vlees is ongezond (…)
  Vervolgens zegt de verslaggever: “bij de productie van vlees ontstaat veel meer CO2 dan bij plantaardig voedsel”.
  Direct daar overheen de “deskundige”: “” vooral hoogopgeleiden eten minder vlees””
  De, niet uitgesproken maar overduidelijke, conclusie: Vleeseters zijn dom……

  • Hans Erren 20 oktober 2017 om 19:17 - Antwoorden

   Dat is dus kritiekloos het persbericht over het onderzoek van Wageningen Economic Research in opdracht van Wakker Dier kopiëren.

 15. Bart Vreeken 20 oktober 2017 om 20:02 - Antwoorden

  Ik heb eind vorig jaar eens uitgerekend wat het effect is van het voorgenomen beleid van Nederland. Dit als reactie op het stuk ‘Martin Sommer: 6 miljard weggegooid geld’ op Climategate.nl.

  Citaat (23 december 2016 om 15:21)
  “Het kleine getal in de Memorie van Grieven komt doordat alleen het effect van de drie jaar tussen 2016 en 2020 is berekend. Wanneer het emissieniveau van 2020 tot het eind van de eeuw gehandhaafd blijft mag het getal met 83/3 vermenigvuldigd worden.
  Het effect van het nu gevoerde beleid is dan 0,000045 * 2 * 83/3 = 0,0025.
  Extrapoleren we dat naar wereldschaal, dus als alle landen op dezelfde manier meedoen dan wordt dit 0,0025 / 0,0035 = 0,71 graden.”

 16. Bert Pijnse van der Aa 20 oktober 2017 om 20:21 - Antwoorden

  Geachte dames en heren , ik wil mezelf niet op de borst kloppen en waarschijnlijk is het ook niet waar, maar ik denk zomaar dat dit artkel van Keulemans mede het gevolg was van mijn stortvloed aan mailtjes op artikelen van Bard de wijer en Grerd Reijn in de VK, waarin ik hen ook vroeg eens de andere kant van het verhaal te belichten, hen daarbij wijzend op de enorme verantwoodelijkheid die zij- de media- hebben. Of, met andere woorden: dat ze gewoon de boel lopen te belazeren. De vraag is dan waarom ze dat doen. Martin Sommers schreef onlangs een artikel waarmee hij letterlijk zei zich af te zetten tegen de lijn van de redactie. Lees Keulemans, die zich ervan afmaakte met de zin hierboven : ” Het klopt dat het Nederlandse klimaatbeleid maar enkele tienduizendsten tot duizendsten van een graad aan opwarming schelen. Maar over het nut van klimaatbeleid zegt dat eigenlijk weinig. ‘ . verbijsterend inderdaad. Ik begin dit comment met bovenstaande aanhef. Aansluitend bij de discussie nav ” de woeste kok ‘ . Zorg dat u aansluiting krijgt bij de jongere generatie en vooral het vrouwelijke deel daarvan als u enige impact wilt hebben op uw verhaal . U weet : als man en vrouw samen een auto of wasmachine gaan kopen welk van de twee de uiteindelijke beslissing maakt . En ook waarom ! . Oh , en nee , dat is niet negatief bedoeld in wat voor zin dan ook . Integendeel ! .

 17. Scheffer 20 oktober 2017 om 20:31 - Antwoorden

  Ook fact-checking en fact-checkers zijn inmiddels een klimaat-dogmatisch / groen-ideologisch toegeëigend meme geworden in de Main-Stream-Media (MSM), zo moeten we constateren. Het feit, dat IPCC-kritische wetenschappers dit al 2 decennia deze alarmistische propaganda van de “catastrofale” mensveroorzaakte opwarming op volstrekt onvoldoende feitenmateriaal checken, dat is dan inmiddels ondergesneeuwd in de MSM. Keulemans is een voorbeeldig exponent in deze.

  • Hans Labohm
   Hans Labohm 20 oktober 2017 om 20:54 - Antwoorden

   Scheffer,

   Ter verdediging van Keulemans (van wie ik toch een hoge pet op heb): hij brengt de cijfers prominent. Dat is toch niet eerder gebeurd door het hoofd van de wetenschapsredactie van de Volkskrant.

   Alleen de laatste regel van zijn ‘factcheck’ volgt niet uit het voorgaande betoog. Zouden er niet meer lezers zijn, die dat zouden opmerken?

   Morgen in de gedrukte Volkskrant!

   • Scheffer 21 oktober 2017 om 19:16 - Antwoorden

    Keulemans is zich aan het voorbereiden om te kunnen draaien?

 18. Kees le Pair 20 oktober 2017 om 21:04 - Antwoorden

  Vandaag was er een interessant nieuwtje. De insecten sterven uit. Omdat de gezamenlijke vliegende insecten in de wereld ongeveer tien keer zoveel CO2 uitstoten als de mens met al zijn machines, lijkt Gaia bezig zichzelf te repareren.

 19. Pieter van der Loo 20 oktober 2017 om 23:12 - Antwoorden

  Zijn laatste regel is wel logisch. Het klimaatakkoord van Parijs is namelijk een gezamenlijke actie van 155 landen. Uiteraard neemt Nederland dan maar een miniem aandeel voor zijn rekening. Met dezelfde logica hoeven we ook niks meer bij te dragen aan de Navo. Of zal ik maar geen belasting meer betalen: mijn aandeel in de schatkist is verwaarloosbaar klein. Nu is hier al gezegd: ja maar daar kunnen overheden nuttige dingen mee doen.
  Maar dat geldt voor vermindering van co2 uitstoot ook.
  Tenzij je denkt dat co2 uitstoot niet verminderd hoeft te worden, niet nuttig is, omdat het klimaat weinig gevoelig is voor co2-uitstoot.
  Maar dat moet je dan gewoon zeggen. Als een klimaatscepticus het argument gebruikt dat de Nederlandse uitstoot maar een effect heeft van 0,00003 graden, dan is dat onoprecht.

 20. Hans Labohm
  Hans Labohm 20 oktober 2017 om 23:53 - Antwoorden

  Pieter van der Loo,

  Je schrijft: ‘Tenzij je denkt dat CO2 uitstoot niet verminderd hoeft te worden, niet nuttig is, omdat het klimaat weinig gevoelig is voor CO2-uitstoot. Maar dat moet je dan gewoon zeggen.’

  Je bent waarschijnlijk nieuw hier op dit blog. Dit is al vele jaren onze boodschap.

 21. DWK 21 oktober 2017 om 00:09 - Antwoorden

  Haha. Laten we eerst maar eens beginnen de scores om te zetten naar graden Ra.
  Dan lijkt het tenminste nog wat.

  Maar wat nou als blijkt dat we ondanks al dat gedoe onze uitstoot HELEMAAL niet verminderen?
  ZOALS HET GEVAL IS.

 22. DWK 21 oktober 2017 om 00:19 - Antwoorden

  Nevertheless

  Omdat mijn vrouw en ik toch ook graag ons steentje willen bijdragen worden er van nu af aan uitsluitend nog zachtgekookte eieren bij het ontbijt geserveerd. Dat levert niet alleen een aanzienlijke besparing op de energiekosten maar brengt tevens de Parijse doelen met rasse schreden naderbij.
  Wij zijn nog in overleg met Brussel om te zien of deze besparing in Nederland dan wel in Duitsland kan worden geboekt.
  Inmiddels hebben wij wel al 145.000,- Eurootjes startsubsidie ontvangen om ons Weichei (letterlijk: halve zachte) –label, een groencertificaat voor hoteliers met planeetreddende potentie, te lanceren. Uiteraard willen wij het wel een beetje exclusief houden en zal de lat zeer hoog worden gelegd. Diverse commissies en werkgroepen waarin zitting hebben mijn vrouw, mijn zoon en ik (in wisselende functie) zullen zich bezig houden met technische vragen over schaal, waterdikte en pankeuze. Uiteraard speelt de vraag kook ik elektrisch op wind, zon of gas ook een rol van betekenis.
  Aldus valt te verwachten dat wij tot eind 2020 voorlopig het enige bedrijf zijn dat het vignet op de deur mag plakken. Tegen die tijd is de subsidie wel op.

  Mocht u nu denken: ja als eierkoker op grote schaal is het goede sier maken met andermans legsels … dan vergist u zich. Deze dop past ons allemaal:
  http://www.ditenergie.nl/initiatief/wist-je-dit-duurzaam-eieren-koken

 23. Bleeker 21 oktober 2017 om 11:00 - Antwoorden

  Dit is toch krankzinnig zelf uber alarmist Leo Meyer geeft toe dat het allemaal zinloos is, all pain no gain. Nederlandse aandeel in de uitstoot is 0.35% en dat gaat 0,0003 graden schelen bij 49% reductie, bevestigd door Leo Meyer! Dus als alle landen hetzelfde doen dan gaat het 300 maal 0.0003 graden schelen (0.35% * 300 = 100%). Dat is 0.1 graad. Daar gaan we biljoenen dollars voor uitgeven. Alarmisten zijn willens en wetens bezig onze maatschappij ten gronde te richten.

 24. paai 23 oktober 2017 om 13:53 - Antwoorden

  Ik zie dat ik een record aantal duimpjes omlaag heb binnengeharkt: het kan niet anders of ik moet ergens gelijk hebben.

  Sommige reacties proberen met nog veel meer cijfers achter de komma aan te tonen dat ik ongelijk heb – en hebben dus nog steeds niet begrepen waar ik heen wilde. Daarom zie je ook voortdurend reacties als die van David en Hugo: ik zou ongelijk hebben want belastingen zijn ergens goed voor, en geld uitgegeven aan CO2 reductie is dat niet. Begrijpen die mensen nou echt niet dat dat juist het centrale punt is waar de hele discussie om draait? Over cirkelredeneringen gesproken…

  Ik denk dat de reactie van Bob Fleumer als representatief mag gelden: ‘zonder CO2 gaan we dood allemaal’. Die verdient de Stroman-van-de-week beker. Het is jammer dat de wijze oude mannen van dit blog, zoals Labohm of Roersch deze mensen niet zachtzinnig terecht wijzen, dat zou de geloofwaardigheid van de site zeer ten goede komen. Ja, Bob, zonder CO2 gaan we dood allemaal. Zonder water ook. Maar teveel water en je verzuipt, en als je net wel of net niet aan de grond kunt komen is twee centimeter hoogteverschil voldoende.

  Tenslotte wil ik erop wijzen dat tot nog toe niemand hier heeft opgemerkt dat de media, zelfs de ‘linkse’ media, die door jullie altijd zijn uitgescholden als leugenaars en weet-ik-veel-wat, de berekening van Crok hebben gecontroleerd en zonder veel tegenstribbelen ook hebben vastgesteld dat hij klopte. Ze hadden het ook kunnen verzwijgen. Ik denk dat jullie de VK en de andere kranten in deze best wel eens als voorbeeld mogen nemen.

  Paai

  PS: en die captcha werkt ook maar de helft va de tijd

  • Scheffer 23 oktober 2017 om 15:27 - Antwoorden

   @Paai, je hoeft ons niet te vertellen dat de melding / berekening door Crok, die overigens afkomstig is van het wetenschappelijke verweer van milieu-minister Dijksma / de landsadvocaat tegen de onzinnige claims van Urgenda. Veel negatieve duimpjes onder je bijdrage betekent op climategate.nl doorgaans dat je weinig bijval hebt / weinig geloofwaardig bent, i.p.v. daarop juist je gelijk te kunnen claimen. Belastingen zijn nuttig als ze gebruikt worden voor een effectief overheidsbeleid, gunstig en eerlijk voor alle burgers. Dat kan je van het huidige onzinnige klimaatbeleid en RutteIII extra-klimaat-ambities en hun progressieve eco-belastingen als gevolg niet vaststellen.

   • J van der Heijden 23 oktober 2017 om 15:43 - Antwoorden

    Scheffer,

    Duimpjes omlaag zonder commentaar betekend voor mij dat je geen inhoudelijk commentaar hebt, maar het er toch niet mee eens bent, dus geen argumenten meer. Hoe meer duimpjes hoe meer gelijk ik heb !

    Jij bent ook weinig geloofwaardig met je eeuwigdurende gescheld op links.

    Dus laten we het beter doen en onzen mening onderbouwen.

 25. Michiel de Pooter 23 oktober 2017 om 15:55 - Antwoorden

  @ Paai,

  “Geld uitgeven aan CO2-reductie”

  In plaats van een lang jankieboeboe verhaal af te steken, had je misschien beter wat onderbouwing kunnen leveren voor het nut van CO2 reductiebeleid in b.v. NL (D mag ook). Daar zijn de laatste tien jaar al vele miljarden voor uitgegeven/door het putje gespoeld. Althans, in de perceptie van jouw negatieve duimpjes leveranciers. M.a.w. wat is er mis met efficiency ?

Geef een reactie

Solve : *
22 − 8 =


Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK