Gebeten om te weten

Een gastbijdrage van Pjotr’s dwarsliggers (België).

Toen we begonnen aan de reeks over de energieomslag van fossiele brandstoffen naar alternatieven, realiseerden we ons snel dat omwille van de duidelijkheid meerdere artikels noodzakelijk zouden zijn. Daarom willen we een tandje bijsteken en af en toe wekelijks een Nieuwsbrief publiceren, zodat ook andere onderwerpen nog aan bod kunnen komen. Alvast veel leesplezier!

Energie: De stem van het volk

In het vooruitzicht van het zoveelste politieke beslissingsmoment in het decennialang aanmodderend energiedebat hebben de beleidsverantwoordelijken ditmaal beslist om het volk een stem te geven. Gedurende een aantal weken mag de gewone Belg vragen beantwoorden, waarbij de politici beloven rekening te houden met zijn antwoorden. ‘Democratie’ zo lijkt het wel.

‘Lijkt’ omdat er twee grote problemen zijn met een volksraadpleging. Niet het antwoord van het volk, maar de voorafgaande informatie van én de vragen aan het volk.

Het domme of het dom gehouden volk?

Wanneer de regering nalaat om de bevolking vooraf op een objectieve manier te informeren, is deze bevraging nepdemocratie en gevaarlijk.

Ons bezwaar slaat niet op het feit dat de overgrote meerderheid van de bevolking weinig belangstelling heeft voor deze complexe problematiek en al helemaal niet op de weinige mensen die voldoende kennis bezitten om zich hierover te kunnen uitspreken. Wat de overheid kan en moet doen is ervoor zorgen dat de bevolking toegang heeft tot alle informatie zonder censuur.

Deze cruciale informatie overlaten aan de Main Stream Media (MSM) is in deze problematiek géén goed idee, omwille van twee redenen: (1) Sinds de MSM overgeschakeld zijn naar opiniejournalistiek en censuur van afwijkende meningen de regel werd, is misleiding onvermijdelijk. (2) Door het energiedebat te koppelen aan het klimaatdebat, wat de MSM permanent doen, staat alles in het teken van dat laatste en blijven ander aspecten onderbelicht of ze worden doodgewoon genegeerd.

Dat de MSM censuur toepassen, werd recent heel duidelijk geïllustreerd toen op Doorbraak.be een artikel van journalist Jan Jacobs werd gepubliceerd waarin hij verwijst naar de ernstige fouten in de voorspelling van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer (ze voorspelden 170 miljard ton CO2 méér dan intussen gemeten werd). Bart Brinckman, journalist van De Standaard (DS) reageerde daarop via Twitter als volgt:

“Sinds wanneer geeft @DoorbraakBe de negationisten vrij baan. Als opwarming kan worden ontkend, dan kunnen de gaskamers dat ook.”

Dat Brinckman niet eens weet dat Jacobs erkent dat de aarde opwarmt, bewijst dat hij zijn artikels niet leest (lees hier en zie ook de reactie van Jacobs). Erger nog dan onwetendheid is Brinckmans’ arrogantie om een ander medium de les te spellen. Wanneer een ‘senior’ journalist zonder tegenwind van zijn krantenredactie dat zo maar ongestraft mag doen, bewijst die redactie dat ze het klimaat- én het groene-energie-activisme steunt en dat hun censuur elk debat in de kiem smoort.

Het is goed om weten dat de journalisten van DS adepten zijn van de anthropogenic-global-warming-theory – al weten ze dat zelf wellicht niet. Deze stelling laat géén enkele ruimte voor andere meningen en dient als perfecte camouflage voor hun onwetendheid. Dat doet mij denken aan een ‘beroemde’ Belgische klimaatalarmist Professor Jean-Pascal van Ypersele, die kandideerde voor de hoogste functie bij het IPCC (VN klimaatpanel), en ooit stelde (in DM) dat al wie niet akkoord ging met het IPCC in de gevangenis thuishoorde. Welnu, een dergelijke beschuldiging zullen de Dwarsliggers nooit publiek uiten met betrekking tot de censuur en misleidende rapportage in DS. Maar mocht u het ons ‘off the record’ vragen, zouden we het niet ontkennen.

Wij roepen daarom de beleidsverantwoordelijken op om zich niet neer te leggen bij deze censuur van de MSM en zelf objectieve informatie te verspreiden en publieke debatten te organiseren met deelname van wetenschappers zodat de voor- en nadelen van elke energiekeuze duidelijk wordt. Doet de regering dat niet, dan gebruiken ze de democratie slechts om hun eigen verantwoordelijkheid te ontlopen. In elk geval zullen de Dwarsliggers aan dit onderwerp een reeks wijden op basis van wetenschappelijke bevindingen en hopen we dat veel lezers meehelpen om deze onderbouwde informatie verder te verspreiden.

Het gezonde boerenverstand

Wanneer de regering vragen stelt die geen nuancering (van het antwoord) toelaten, wordt het een pro tegen contra waarbij de meerderheid bepaalt wat de beste oplossing is. Om het grof te stellen, wanneer het aantal ‘onwetenden’ groter is dan het aantal ‘wetenden’ dan is deze bevraging uiterst gevaarlijk.

Neem de vraag of de bevolking bereid is om meer te betalen voor hernieuwbare energie? Deze vraag leidt tot een voorspelbaar antwoord: wie het zich kan veroorloven zal – in de overtuiging zo de wereld te redden – geen bezwaar hebben. Wie zich niet kan permitteren dat de energiefactuur nog meer stijgt (de belasting op energie is nu al veel groter dan de kostprijs van de energie zelf) zal tegen zijn. Terwijl er twee essentiële onderdelen van deze vraag niet gekend zijn, namelijk (1) of het mogelijk is om de fossiele energiebronnen te vervangen door hernieuwbare (zon- en wind-) energie en (2) of het voornaamste (klimaat)voordeel van deze hernieuwbare energiebronnen wel zo groot is als voorspeld wordt en dus ‘zijn geld waard is’?

De gestelde vragen zullen ongetwijfeld nog heel wat verdere vragen oproepen. Het is ook zeer waarschijnlijk dat de uitslag van deze bevraging niets oplost. Want de kans dat het gezond boerenverstand samenvalt met het activisme van een politiek-correcte zelfverklaarde elite is klein, zeer klein wanneer de overheid deze bevraging ondersteunt met een degelijke informatiecampagne die de charlatans buitenspel zet. Er is nood aan en eerlijk debat in het besef dat de (correcte) wetenschap altijd aan de kant van goed bestuur staat!

Aldus Pjotr’s dwarsliggers.

Door |2017-10-22T21:35:40+00:0023 oktober 2017|34 Reacties

34 Comments

 1. Realist 23 oktober 2017 om 08:27 - Antwoorden

  Er wordt een koude winter voorspelt en tot 2032 wordt het alleen maar kouder. Dat de aarde opwarmt kan men niet lang meer volhouden:
  https://www.armstrongeconomics.com/world-news/climate/the-coming-cold-winter-2017-2018/

  • J. van der Heijden 23 oktober 2017 om 12:47 - Antwoorden

   En dat allemaal volgens een model wat de realist nog helemaal niet gezien heeft, maar wel zeker weet dat het goed is.

   Ik noem je geen realist maar een alarmist!

   • Realist 24 oktober 2017 om 08:07 - Antwoorden

    Het is beter om een model te volgen dat rekening houdt met de realiteit dan modellen te volgen die gebaseerd zijn op wensdenken.
    Uit de historie blijkt dat warme perioden gepaard gaan met economische groei en welvaart en perioden met afkoeling gepaard gaan met economische neergang en ineenstorten van beschavingen. Dus het is te hopen dat het niet kouder wordt.

 2. David 23 oktober 2017 om 11:19 - Antwoorden

  In de kern hebben we hier te maken met een zwakke plek van onze democratie. Ik heb diverse keren aangezeten bij discussies waarbij dit bleek. Dan pleitte een politicus (enigszins terughoudend, dat nog wel) voor een “groene dictator” om de gewenste energietransitie te versnellen. Of juristen onderzoeken hoe overheden en bedrijven tot milieuvriendelijk gedrag kunnen worden gedwongen.
  Punt is natuurlijk dat democratie slechts een manier van kiezen is en niets zegt over het morele of wetenschappelijke gehalte van de beslissingen. Democratie hoort dus (eigenlijk) ondergeschikt te zijn aan twee zaken : 1. individuele mensenrechten en 2. wetenschappelijke toetsing en onderbouwing. Met punt 1. gaat het hier nog wel, maar van 2. is inzake klimaat en energie geen sprake. Daar zijn wij een theocratie geworden.
  De praktijk is nu, dat democratische besluitvorming plaatsvindt via beïnvloeding van de publieke opinie. Activisten krijgen zo buitensporige invloed. Opvallend is dat het oproepen tot een bankrun strafbaar is, maar angst zaaien met virtuele klimaatmodellen is prima. Zelfs de kerk maakte het nog nooit zo bont, die bood hoop en liefde en bouwde kapelletes langs de weg. Nu zetten we palen van 1 miljoen kilo staal per stuk in zee terwijl de bevolking tot matiging wordt opgeroepen.

 3. Scheffer 23 oktober 2017 om 11:42 - Antwoorden

  In Nederland heeft het ook te maken met de toegenomen actiejournalistiek. Actiejournalistiek is niet slechts het rapporteren van nieuws, het is het politiek ideologisch selectief plaatsen van nieuws, politiek ideologische krantenkoppen, politiek selectief becommentariëren van het nieuws, zelf nieuws creëren door met actiegroepen vooraf af te spreken over het “nieuwsevenement”, of zelfs organisator te zijn van de actie voor / tegen………. .Actiejournalistiek is niet te verwarren met objectieve onderzoeksjournalistiek en echte kritische wetenschapsjournalistiek!

  Een tweede negatieve factor van actiejournalistiek is de vermomming van “objectief” commentaar in de vorm van een column. Dagbladen zijn tegenwoordig voor de helft met dit soort “nieuws” gevuld, dat feitelijk géén nieuws is maar politiek opiniërend commentaar.

  De derde factor zijn de politiek selectieve programma’s (inclusief spelprogramma’s en “cabaret”) op radio en TV, die over dit politiek selectieve nieuws heen geprogrammeerd worden.

  Vast te stellen is, dat 2/3 of zelfs meer dus subjectief nieuws is, politiek ideologisch getint, waarbij de ideologische subjectieve opinie domineert verwijdert van het nieuwsfeit. In Nederland hebben we voorbeelden te over van actiejournalistiek, “nieuws” vanuit de linkerzijde van het politiek spectrum aangaande “catastrofale” opwarming van het klimaat, tegen kernenergie, vóór GreenPeace, vóór Urgenda, vóór méér Europese Unie, tegen USA, tegen “rechts/conservatief” en tegen alle echte kritische journalistiek en criticasters, die terecht tegen deze ideologisch subjectieve dominantie ageren (die dan snel als ontkenners worden bestempeld). Het is de huidige tijd van actiejournalistiek en nep-nieuws door de MSM, zelfs toegegeven door de MSM, waarbij de objectieve onafhankelijke balans geheel zoek is!

 4. J. van der Heijden 23 oktober 2017 om 11:54 - Antwoorden

  David,

  Er is natuurlijk een duidelijke wetenschappelijke onderbouwing van klimaat en de noodzaak voor klimaatbeleid, er zijn echter mensen in deze samenleving die zich wel met het beleid wensen te bemoeien, maar niet de moeite nemen zich te informeren of daarvoor niet de nodige kennis hebben. Zulke mensen noemen we “sceptici”en ze komen in grote getale op climategate.nl om hun ongenoegen kenbaar te maken. Gelukkig worden ze in het echte leven zelden voor vol aangezien en hun invloed is dus minimaal

  • John 23 oktober 2017 om 13:05 - Antwoorden

   “Er is natuurlijk een duidelijke wetenschappelijke onderbouwing van klimaat en de noodzaak voor klimaatbeleid”
   Nee, die consensus is er niet.
   Ook dat was een bij elkaar gelogen onderzoek.

   • J van der Heijden 23 oktober 2017 om 21:58 - Antwoorden

    John,

    die is er wel en dat kun je ook zien, ” sceptici” verwijzen bijna altijd naar andere blogjes en eventueel naar “publicaties” in tijdschriften met een slechte wetenschappelijke reputatie (pay for play )

 5. Michiel de Pooter 23 oktober 2017 om 12:42 - Antwoorden

  Ook hier wordt weer de vraag opgeworpen OF DAT er een keus is tussen het vervangen van fossiele door niet-fossiele (duurzame) energievormen of niet. Individuen die zich breed informeren, weten dat deze (misleidende) keuze gebaseerd is op oude kennis over energietechnieken of voorzieningen. Het massief ontwikkelen van niet-fossiele energievormen of bronnen (wind, zon, hydro en bio) gebeurt uitsluitend met fossiele structuren en in fossiele niet-duurzame systemen. Er bestaat niet een z.g. stand-alone of parallel “duurzaam” universum, van waaruit die prachtige duurzame producten verstuurd worden. No way ! De supply lijnen van deze z.g. duurzame producten zijn voor eeuwig afhankelijk van fossiel en zullen om hun moeder roepen, zodra de aanvoer stopt. Ze zijn by no means self-sustainable en zullen peak oil dynamieken (het exponentieel verminderen van fossiele energieopbrengsten) versnellen.
  Laat je niet naaien door techno gedrogeerde elites en kids met grote smoelen over “innovaties”, die het verschil niet kennen tussen techno en energie. Wie gisteren VPRO’s Tegenlicht gezien heeft, weet wat ik bedoel.

 6. David 23 oktober 2017 om 12:59 - Antwoorden

  @Michiel de Pooter
  Feitelijk onderstrepen die windmolens, zonnepanelen en houtpellets de superioriteit van de fossiele brandstoffen.
  Zonder kolen en olie geen staal- of chemische industrie.
  1 tractor vervangt 2000 landarbeiders. Als zo’n ding op biodiesel moet rijden , hoeveel land zou je dan nog overhouden voor aardappelen en spruitjes?

 7. Twijfelaar 23 oktober 2017 om 13:45 - Antwoorden

  In de Volkskrant van zaterdag 21 october verscheen in de sectie Economie een artikel over het groene imago van aardgas. Het leek mij een redelijk evenwichtig betoog, maar aan het einde ging het goed mis, toen ik las: “Aardgas is wel vele malen viezer dan duurzame bronnen als zonne-energie of windenergie.” Dit is wel erg kort door de bocht als je bedenkt, dat zon en wind een back-up vereisen, die nog lange tijd bestaan zal uit fossiele energie en later wellicht wordt vervangen door batterijen. Het groene stokpaardje van het omzetten van overschotten zonne-energie en windenergie in waterstof en die vervolgens in elektriciteit, zal veel te kostbaar worden door de zeer lage benuttingsgraad. Natuurlijk is ook de productie (en later verwerking als afval!) van zonnepanelen, windmolens en batterijen vele malen viezer dan die van aardgas. Het lijkt mij veel aantrekkelijker om t.z.t. ook in Nederland schaliegas te gaan winnen (zoals ongetwijfeld op grote schaal zal gaan gebeuren in Groot Brittannië en elders in Europa) en dat te gebruiken als grondstof voor de chemische industrie en als algemene energiebron o.a. voor electriciteitsopwekking. Zonne-energie en windenergie kunnen dan een stille dood sterven. Vrijgekomen CO2 kan chemisch worden omgezet b.v. in voedselproducten, in constructiemateriaal voor kunstmatige eilanden of, nog mooier, blijkt wellicht totaal onschuldig te zijn!

  • Scheffer 23 oktober 2017 om 15:09 - Antwoorden

   @ Twijfelaar, CO2 omzetten in nuttige producten (?). Maar dan niet op basis van rijkssubsidies, maar slechts op basis van economisch rendement en marktwerking. Op dit moment wordt nog steeds 40% van de agrarische productie voor brandstof in de tank geproduceerd (zgn. “groene” biobrandstoffen), een sociaal misdrijf zijnde, dat de wereldvoedselprijzen opdrijft en onbetaalbaar maakt voor de armsten in de ontwikkelingslanden, terwijl daar honger is. Biobrandstoffen kunnen beter door hoog energetisch fossiele bronnen worden vervangen. Van extra CO2 in de atmosfeer trekt het klimaat zich maar weinig van aan, zo blijkt uit de metingen in de recente 2 decennia.

 8. Michiel de Pooter 23 oktober 2017 om 15:00 - Antwoorden

  “de superioriteit van de fossiele brandstoffen”
  Gaat eigenlijk alleen maar om de krankzinnige hoge energiedichtheden van de hydrocarbons in vergelijking met non-hydrocarbons. Robert Bryce heeft hydrocarbons wel eens omschreven als “pure magic”. Die tovenarij is ook de oorzaak van onze kwetsbare, complexe, high-tech welvaartssamenlevingen, waarin we kunnen leven als koningen en prinsen. Niets anders. Grote groepen in de samenleving zijn bedwelmd door de vanzelfsprekendheid en de vermogens van overvloedig, goedkope fossiele brandstoffen. Er zijn nu steeds meer signalen, dat continuiteit van deze situatie wordt bedreigd. De betovering zal zich pas dan manifesteren, als die brandstoffen er niet meer of in mindere mate zullen zijn.

 9. Michiel de Pooter 23 oktober 2017 om 16:10 - Antwoorden

  “de superioriteit van de fossiele brandstoffen”
  Gaat eigenlijk alleen maar om de krankzinnige hoge energiedichtheden van de hydrocarbons in vergelijking met non-hydrocarbons. Robert Bryce heeft hydrocarbons wel eens omschreven als “pure magic”. Die tovenarij is ook de oorzaak van onze kwetsbare, complexe, high-tech welvaartssamenlevingen, waarin we kunnen leven als koningen en prinsen. Niets anders. In de studie van Hall & Klitgaard (Energy and the wealth of nations), is er een correlatie tussen energiedichtheden en de mate waarin high-tech samenlevingen in stand kunnen worden gehouden. Grote groepen in de samenleving zijn bedwelmd door de vanzelfsprekendheid en de vermogens van overvloedig, goedkope fossiele brandstoffen. Er zijn nu steeds meer signalen, dat continuiteit van deze situatie wordt bedreigd. De betovering zal zich pas dan manifesteren, als die brandstoffen er niet meer of in mindere mate zullen zijn.

 10. David 23 oktober 2017 om 17:33 - Antwoorden

  @M. de Pooter [steeds meer signalen, dat continuiteit van deze situatie wordt bedreigd]
  die signalen ken ik niet. Kolen olie en gas zat.
  Dat is interessante kost: verband tussen energie aanbod en sociaal-economische ontwikkeling.
  Fossiele brandstoffen maken onze welvaart (en vrijheid vermoed ik) mogelijk bij ongekende bevolkingsgrootte.
  Mij dunkt dat het een ethische plicht is om dit welvaartsniveau voor zoveel mogelijk mensen te handhaven en armoede te bestrijden.
  Onze voorouders verwarmden hun huizen met turf en groeven Nederland in niet geringe mate af. Windmolens pompten land droog om het verlies aan landbouwgrond te compenseren. Etc. Innovatie is wat ons steeds redde. Ons verleden beschouwend is er alle reden voor vertrouwen in het menselijk vernuft. Veel haast is er trouwens niet.
  (die sommetjes bij [reactie plaatsen] worden trouwens steeds lastiger ! Nu al antwoorden van 2 cijfers !)

  • Michiel de Pooter 23 oktober 2017 om 19:10 - Antwoorden

   “kolen, olie en gas zat”

   Dat zei Jeroen Hetzler vorige week ook al, of iets in die trant. Alleen hij geeft niet aan waar het vandaan moet komen.
   Nogmaals, kolen, olie en gas is niet hetzelfde als goedkope en overvloedige kolen, olie en gas.
   Het laaghangend fruit is op. En laat je niet beetnemen met de huidige lage prijzen: Dat is zuiver om vraag en aanbod OP KORTE TERMIJN te kanaliseren. Het zegt niks over het aanbod van over pakweg tien jaar.

   Alle energiedeskundigen zijn het er over eens dat alle hydrocarbons de laatste tien jaar onderworpen zijn aan verminderde opbrengsten.
   Nee, dat staat niet op de voorkant van de Telegraaf. Die hebben het veel te druk met climate change.

   Signalen ?
   – Bij gebrek aan beter, wordt geinvesteerd in laag renderende projecten als shale en teerzanden;
   – Shell heeft zijn belangen in het laatste alweer verkocht en miljarden afgeschreven;
   – Vanaf 2010 wordt er meer olie geproduceerd dan gevonden;
   – Alle 85 miljoen vaten die per dag worden geproduceerd, komen uit putten van soms meer dan 20 jaar oud;
   – Putten van de grote Gwar velden in Saoudi Arabie worden op druk gehouden met zeewater om productie te borgen;
   – Tweederde van de oliereserves liggen in het Midden-Oosten en Centraal-Azie en zijn in handen van nationale oliemaatschappijen zonder integere productie- en vooraadgegevens;
   – Alle andere vindplaatsen buiten genoemde regio’s (Noordzee, Alaska, Texas, Gulf of Mexico, Venezuela, Brazilie, Maleisie en Indonesie) zijn of uitgeput of hebben af te rekenen met depletiepercentages van soms wel 10% per jaar.

   • Boels 23 oktober 2017 om 20:52 - Antwoorden

    Er valt nog veel te exploreren in de poolgebieden. Het is niet voor niets dat Gpeace Shell dwars zat.

    • Michiel de Pooter 24 oktober 2017 om 01:01 - Antwoorden

     Boels,
     Er zijn wat proefboringen geweest in ondiep water bij Alaska en in de Karazee boven Siberie door Shell en Exxon. Technologie om olie te exploiteren in diep en onrustig water onder arctische omstandigheden, moet eigenlijk nog uitgevonden worden. Energie experts klasseren arctic oil onder “non profitable resources”. We hebben het dan over break-even ratio’s van tussen de 150 en 200 dollar per vat.

     • Boels 25 oktober 2017 om 08:53

      Dezelfde energie-“experts” doen aan “hernieuwbaar” om het subsidieverdienmodel.
      Dat soort experts kunnen we missen als kiespijn.

 11. Michiel de Pooter 23 oktober 2017 om 17:58 - Antwoorden

  “1 tractor vervangt 2000 landarbeiders”.

  Van de schrijver James Howard Kunstler hoorde ik een mooi experiment om de magie van energiedichtheid te kunnen bevatten.

  1. Gooi 1 liter benzine in de lege benzinetank van je auto;
  2. Rijdt net zolang tot de tank leeg is;
  3. Keer de auto;
  4. Duw de auto met spierkracht terug naar het vertrekpunt.

 12. Hetzler 23 oktober 2017 om 18:04 - Antwoorden

  Duidelijk betoog dat laat zien aan welke continue indoctrinatie lezers en kijkers van de meeste media worden blootgesteld. Deze constante ideologische bepaalde berichtgeving mist de vereiste wetenschappelijke onderbouwing zoals blijkt o.a. uit het voortdurend aanroepen van de mythische 97%, het al decennialang falen van projecties en schermen met dreigende taal als gevangenis of berechting. Alleen dit al laat zien dat het objectiviteit, lees: wetenschappelijke ondersteuning, ontbreekt. Bluf en dreigen resten om het ideologische gelijk te halen.
  De voormalige baas van de NPO Hagoort schreef immers herhaaldelijk: geen objectieve verslaggeving na te streven over het klimaat. Hij vindt dat de NPO de Nederlandse politiek moet aansporen om feller op te treden tegen klimaatverandering. Hagoort zei dan ook te weigeren programma’s te maken die aan de orde te stellen of er eigenlijk wel een klimaatprobleem is. https://www.nporadio1.nl/dit-is-de-dag/onderwerpen/329047-npo-jaagt-angst-aan-over-klimaat
  We horen voortdurend dat er een klimaatprobleem is, dit het gevolg is van menselijk handelen, dat er grote haast geboden is en dat de NPO zijn verantwoordelijkheid moet nemen voor de volgende generatie. Dit is allemaal bluf, een een ontoelaatbare versimpeling. Die zogenaamde objectiviteit is hoe je wendt of keert, propaganda voor een ideologie met religieuze trekjes. Het belemmert werkelijk objectieve informatievoorziening.

 13. Anoniet Anonine 23 oktober 2017 om 19:12 - Antwoorden

  Hierzo, stelletje Eva’s..

  Kunnen jullie niet eens een voorbeeld nemen aan Newton?

  Die rende toch ook niet eerst stad en land af om iedereen uit te nodigen; nu toch maar eens te komen kijken in de boomgaard naar HOE APPELS UIT DE BOOM VALLEN!?!?

  Nee! Die heeft ook gewoon zelf ‘alles laten vallen’ en is zijn theorie (!) uit gaan werken!
  Niet dat daar een appel voor nodig is! Huygens had ook geen vallende appel nodig en toch heeft hij dat appeltje wel even geschild! Archimedes had gelukkig een lieve vrouw die het bad klaar zette.. als hij op dat moment zijn hoofd niet vrij had gehad.. was het hem mogelijk niet eens opgevallen dat hij zich ‘lichter ging voelen’ op het moment dat hij zich in bad liet glijden met zijn hoofd vrij.. wat als hij nou wel zelf ook nog eten had moeten koken na zijn bad? Mogelijk was hij dan in zijn hoofd op dat moment net met het eten bezig geweest.
  Beste mevrouw Archimedes:
  Bedankt!!!

  Er moet maar net mogelijkheid en aanleiding zijn..
  Je moet maar net, hoe ‘toevalligerwijs’ dan ook, iets waarnemen op het moment dat je net met zo’n vraagstelling bezig bent, dat jij van, in of aan die aanleiding een ver- of gevolg kan bedenken, of ‘waarnemen’, waarmee je een verschil creërt. Werk het ff uit. Kan dit positief bijdragen? Vertel je het iedereen, zo niet, kan je misschien beter je mond houden..

  Kan je voorstellen dat ik ondertussen al die filmpjes smeltend ijs, beleef alsof; Newton het vallen van een appel filmde, en nu stad en land afreist om mensen filmpjes te laten zien van vallende appels?
  We zullen dus nog wel even op de theorie moeten wachten.. , het nog even zonder zwaartekracht moeten doen..

  Want dat bolle aarde platte aarde verhaal, bestaat dus blijkbaar ook nog steeds; geweldig! En er zijn mensen met filmpjes waarin ze mij proberen uit te leggen waarom er niet zoiets bestaat als zwaartekracht. Wat!? Vieze heilsoldaat! Ga Newton lezen! En vervang overal waar hij het woord zwaartekracht gebruikt, zelf in welk willekeurig woord jouw principe dekt dan ook. Zo. Wat is er nu veranderd? Helemaal niks! Tometo tomato! Dan noem jij het lekker; neerwaartse kracht, of zinkvermogen, of onderlinge aantrekkingskracht, of noem het valveldsorteerbalans.. of jujoki.. appels vallen nog steeds van de boom.

  Moet je eens bedenken.. we noemden het al honderden jaren, zo niet duizenden jaren gewoon gewicht. Kilo, ounce, met welk woord hoe gekwantificeerd dan ook. Komt er op een dag zo’n stuntpiloot met zijn theorie naar buiten, en ineens is daar het verschil tussen gewicht en gewicht. Huh!? Haha. Wauw, bij het presenteren ervan even niet helemaal er bewust van geweest dat niet iedereen zo ‘slim’ is als hij is, en daar ontstaat het probleem. Kijk maar in een gemiddelde natuurkunde klas op het moment dat die situatie zich binnen dat kader constant herhaald. De beste krijgt echt niet van iedereen dezelfde reactie. We hebben niet allemaal hetzelfde referentiekader. Newton als grootheid? Ik ben niet zo ruimteziek, zullen we maar gewoon op aarde blijven? Met beide benen op de grond? Precies, hier gewoon kilo’s dus, en voor die systematisch metrisch achter gestelden wat ze het dan ook willen noemen in welke maat en mate dan ook.

  En hier willen ze wat?
  Ze zijn hier toch niet werkelijk van plan met die platte aarde idioten in gesprek te gaan zeker? In de illusie hun te overtuigen dat de aarde een mislukte bol is? Ha!

  Innerlijke intifada beste!
  Je kan een ander niet overtuigen, je kan ze de deur wijzen en hopen dat ze de volgende ruimte eens binnenstappen, al vallen ze er maar per ongeluk doorheen, pure winst!! Maar gaat ze nou niet duwen, want des te meer energie jij besteedt eraan, des te minder efficiënt het totaalproces draait, laat ze aub achter! Komt tijd komt wijsheid, ook voor hun; de achterblijvers, wat dus altijd maar een tijdelijke toestand is. En dat kan inderdaad millennia duren! Dus veel succes!

  Want je wee, nee, jullie weten toch zeker wel uit welke kathedraal de platte aarde ‘filosofie’ gepreekt werd/wordt? Uit een boek dat nota bene dus nergens zegt dat de wereld de aarde niet bol is…
  Dan weet je ook wat het ‘belang’ daarvan was en voor wie dat belang diende??

  Dan weet je nu dus ook tegen welke onzichtbare ‘vijand’ je strijd?
  En tegen wat. En tegen wie? Juist, de belanghebbenden, die dus ook geen belang hebben in ‘algemeen belang’. En dan denk ik toch dat je niet alleen strijd onder een vlag die niet kan bestaan, je probeert het ook nog eens met wapens die helemaal niet bestaan om te strijden, die eigenlijk de instrumenten en gereedschappen zijn om te bouwen!

  Maar ik gooi ook nog steeds met de ‘bouwstenen’ hoor! En dat is dan weer omdat ik er niet mee mag bouwen wat ik er wel van wil maken, en ik snap dat mensen het idee hebben dat ik op hun gooi vanwege al die stenen die ze om de oren vliegen, maar ik mik op God! Ik probeer de Hoogste te stenigen! En alhoewel ik geen steen raak, blijf ik lekker op Hem gooien, in de hoop dat Hij het toch als laakbaar gaat ervaren en zich gestenigd voelt in mijn eindeloze poging..

  Hoe klinkt dat nou? Dat is voor mij de treffende vergelijking van wat jullie dan van plan lijken te zijn volgens mij. Ondertussen zal je vast eens een vogel of twee uit de lucht gooien, hey, gooi maar lang genoeg en je gooit vast ook wel eens twee vogels uit de lucht met één steen. Maar wanneer je dat als ‘winst’ ziet, mag je wel eens langs de opticien denk ik zo…

  Neem die laatste reactie op mij.
  Ja, leuke poging, en er zullen vast veel lezers zijn die wat gniffelen ervan. Ja, leuk, maar ook jammer. Die legt de onbenulligheid gewoon bij mij in de schoot. Ja, maar hallo! Onbenulligheid is niet mijn concept hoor! Tuurlijk ben ik laconiek! Die onbenulligheid is vrijwel alles dat ik zie in wat dan zo makkelijk de ‘wetenschappelijke klimaat discussie’ wordt genoemd. Die heeft al zijn geloofwaardigheid al een tijdje verloren hoor! Iedereen die eraan deelneemt, kan alleen maar verliezen, en dan heb ik het over meer dan alleen; de zin, het nut, het geduld, en de kalmte, de argumenten en de motivatie, dan over het verliezen dat we vanwege de indoctrinatie der competitie op één of’t andere manier altijd weer uitzetten in relatie tot ‘winnen’. Want wat ‘wint’ iemand nu nog aan het deelnemen in de discussie? Ja, oké, je kan je -ine verdienen. Tuurlijk, het las in de politieke context wel als juist gepresenteerde waarheid, vieze Femke, vieze Jelle!!! Maar in een breder perspectief; of niet gewoon vrijwel iedereen ‘het gevoel wil hebben het juiste te doen’!? EN DAT BEREIKT/VERKRIJGT DOOR TE DOEN WAT ZIJ DENKEN/WETEN DAT JUIST IS OM TE DOEN?!?!? ?? ?

  En dan maak ik mij niet meer wijs dat de belangenverstrengeling nog zichtbaar is voor mij. Daarom zet ik er dus wel; mag ik hopen bij. Want dat ik weet wat framen betekent, betekent helaas niet tegelijkertijd ook dat ik het weet wanneer ik geframed word. En omdat ik daar dus wel bewust van ben, zet ik dat er toch nog maar even bij; mag ik hopen. Getuigd ook van bravoure intentionaliteit, maar laat je dat ook vooral niets betekenen..

  -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  Beste ‘ook boos’, wat jammer dat je het wel snapte maar niet begreep. Je gaat nota bene nog even bij Vice kijken op mijn suggestie daar eens voorbeelden van actueel populistische klimaatartikelen te zien, en wanneer je dat gedaan hebt, kom je mij voor mijn poten gooien dat je daar geconfronteerd werd met een maat populisme waarvan en voor je zelf zelfs het woord; geconfronteerd, gebruikt. Toch bedankt voor de bevestiging!
  -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

  Op anderen ga ik niet maar niet in. Op dat ‘bijten’ reageer ik dan nog wel, dat voelt ook altijd als iets persoonlijks? Maar actief deelnemen in welke vorm dan ook, met welk standpunt dan ook, aan welke discussie dan ook, passend binnen het discussiekader van de milieu en energie vraagstukken, kost mij te veel in relatie tot wat ik ermee zou kunnen winnen. Er komt geen praktische oplossing uit..en nu ik dat zo zeg en tik, alsof ik nog in één magische totaaloplossing geloof! Nee, dus, ondertussen weet ik ook wel anders dan dat er alleen oorzaak-gevolg verbanden zouden bestaan. Als er al een werkelijk probleem is, lijkt die me dus niet uit maar één werkelijke oorzaak te ontstaan..

  Hoeveel factoren hebben invloed?
  Hoeveel discussies lopen er door elkaar heen!? Nee, ik zit al weer ff alleen de discussie te voeren over het discussie voeren. Ja, vooral met mezelf ja..

  Maar ik hoef niet meer te proeven hoor.
  Ik heb er mijn buik van vol en betaal alleen nog belasting om het pistool. Dus, of je begrijpt dat die belanghebbenden zich gewoon voorzien van dwangmaatregelen? Mocht je daar niet bewust van zijn.

  Eet smakelijk.

 14. Erik 23 oktober 2017 om 21:13 - Antwoorden

  Anoniet,

  Welk punt wil je nu maken met je betoog?
  Kun je een korte samenvatting geven, zo is er geen touw aan vast te knopen. Lijkt me jammer ivm de geleverde inspanning.

  • Anoniet Anonine 25 oktober 2017 om 00:17 - Antwoorden

   Mijn punt is, dat iedereen wel een punt heeft, zo ook deels echt wel gelijk heeft, maar dat zo dus nooit helemaal compleet zal krijgen, omdat de en een ander, toch ook een punt heeft..

   Ik heb net geprobeerd het kort samen te vatten, maar nee mensen, sorry, het spijt mij ook, dat lukt gewoon niet.. meer.. Je kan me misschien ook gewoon niet lezen? Of zonder verwachting dan minstens?

   Er is geen touw meer aan vast te knopen.
   Het ‘verhaal’ is voor iemand als mij onnavolgbaar geworden.

   Wat nu volgt is een verwijzing naar de onmetelijke maat die het voor de/een mens is geworden. (Dus ben je daar al van overtuigd, bespaar jezelf vooral de moeite.)

   Ondertussen halen zwe dus processen erbij die plaatsvinden op een schaal die voor een beetje gewoon mens ((dus niet een normaal (met gemiddeldes genormaliseerd) mens(en)beeld)), niet meer te ‘traceren’ is. Het is daarmee dus ook onnavolgbaar geworden. Op het moment dat alles past binnen normale kaders, valt er voor de gewone mens nog heel wat te deduceren, ontdekken en voor zichzelf te (her)bevestigen. Voor de wat ‘breder algemene kennis bewuste’ maar wel nog steeds gewone mens, is schaalvergroting en verkleining in de eerste graad ook nog wel te doen. Nu gaan we dus of inzoomen op microscopisch formaat, of uitzoomen tot mondiaal verband. Geen probleem hoor. Net zo makkelijk. De tussenstap die vervolgens plaatsvindt vervaagt het hele boeltje aardig voor me, enerzijds gaan we van micro naar nano, en anderzijds gaan we van mondiaal naar ons planetenstelsel inclusief ster, gewoon zonnestelsel dus. Ineens gaat Newton ook twijfelen, maar dat terzijde. Oké, gaan we dat ventje lezen dat pas op zijn derde wat begon te brabbelen en na tien jaar in de VS te wonen nog steeds bijna geen woord Engels sprak, maar o wat was de Eensteen slim zeg! Affijn, ineens is alles zo relatief, dat er een hele theorie voor geschreven dient te worden. Dan schrijft hij voor het gemak nog even de spookachtige interacties op afstand eruit, en ligt daar ineens een theorie die als ik hem lees toch echt over heel iets anders gaat. Maar goed, ieder zijn woord.. en wie denkt dat dat het eindstadium is van de grote omweg vergist zich hoor, want we kunnen gewoon nog verder in en uit zoomen. We gaan naar kwantum mechanisch, en intergalactisch. Wie er dan nog een touw aan vast kan knopen, verzoek ik bij deze mij toch eens voor te doen hoe je die knoop legt..

   Klein voorbeeld?
   Want nu ga je natuurlijk vragen waar in de klimaatdiscussie dan gebruik gemaakt wordt van kwantummechanica? Nou, als argument ben ik het inderdaad nog (!) niet tegen gekomen, maar zonder wat er kwam uit onze inzichten van het model der kwantummechanica, hadden we dus heel de discussie niet kunnen voeren op de schaal waarin we dat ondertussen dus wel al doen!
   Ja, sorry, maar voor mij houd het niet op bij een antwoord. Dat is slechts weer opzet om de volgende (hopelijk zinnige) vraag te stellen. Dit allen dus niet ter doel, maar als ‘ontwikkelingsmethode’. Nee, dat je dit leest en dat ik jullie kan lezen is zonder meer gevolg van kwantummechanica! Dus in zoverre is het geen argument in de discussie, maar toch echt wel iets dat zijn invloed heeft erop! Om toch ook maar even te wijzen op de instrumenten waarmee we ondertussen mee meten die ook het product zijn van kwantummechanica.. dus? Mee eens? Dat kwantummechanica via verschillende routes, kanalen, verbanden en verbindingen al zijn rol heeft in dan minstens het faciliteren van de discussie en het aanbieden van informatie verkregen via ook dat model? Toch fijn, bedankt!

   Groot voorbeeld?
   Heb je die van de locale primaire interstellaire gaswolk al gehoord? Dat is dan de ‘grootste tot nu toe voor mij.
   Vast wel, maar toch, uit den hoofde;
   Momenteel naderen wij op onze reis met ons zonnestelsel door het universum, de rand van de interstellaire primaire lokale gaswolk die we al millennia naderen. Deze gaswolk van tientallen lichtjaren groot ‘draagt’ zijn eigen elektromagnetische veld. Omdat we steeds dichter bij de rand komen, begint het veld van de gaswolk anders te reageren met het elektromagnetische veld van ons zonnestelsel, die daar invloed van ondervindt en zo ook alle interne elektromagnetische systemen van ons zonnestelsel door beïnvloed. Des te dichter we het grensgebied van het veld naderen, des te meer het veld van ons zonnestelsel gaat reageren met de rand van het veld van de locale primaire gaswolk van interstellair formaat, des te vaker en intenser de temperaturen en klimaatsomstandigheden dus zullen fluctueren. Bon voyage!!

   Euhm? Korte samenvatting?
   Dit is werkelijk het kortste dat ik ervan kan maken.. van kwantummechanisch tot intergalactisch.. wie hier tussen nog denkt ook maar iets zinnigs te kunnen zeggen, dat dus niet afgekaderd wordt door het frame van ‘zijn eigen onderzoeksopdracht’; succes ermee!
   Maar mij frame je dus niet meer.
   Of anders benaderd: ik ben al zo maximaal ‘geframed’, dat wat iemands conclusies ook zijn binnen het meegegeven onderzoekskader, het verdwijnt zo in het grote geheel.

   Dan kan ik elke dag om vijf uur de gegevens op de barometer noteren.
   Dan kan ik een plan ontwikkelen om eens aan de rand van het interstellaire veld te gaan meten.
   Mens, al pakte ik de boot naar één der polen, ik maak me dus niet wijs dat het dan geen framen zou zijn en dat niet alsnog in een groter geheel weg zou vallen. De zee der informatie is oververzadigd. Niemand leert je erin te zwemmen en zou ik mijn rust verliezen, zal ik erin zinken als Een steen. Ik ga dan ook wel regelmatig kopje onder..en dan denk ik maar aan Einstein de wijze, die de relativiteit van tijd en menselijke beleving toch perfect wist samen te vatten in één zegswijze, die in heel zijn theorieën niet eens verschijnt; mompelt iets over twee minuten je hoofd in de hete oven en twee minuten je hoofd in, nu ja, het boek der wijsheid ofzo. Het verschil tussen ‘kan niet snel genoeg genoeg zijn’ en ‘is nagenoeg nooit genoeg’.

   Plaatje?
   Ik zou nog niet genoeg hebben aan een zesdimensionale voorstelling op infografische video met geluid als zesde en tijd als zevende dimensie! Wat een treffend voorwerp voor de vergelijking ook! Een vergiet! Als iets symbool staat voor de menselijke geest.. en met een verschil van 1/10.000 is er natuurlijk sowieso geen klimaat probleem, want wat voor gemiddeldes geldt, geldt ook zo voor verhoudingen.. die blijven zo, hoe moeilijk en of makkelijk de berekening ook is waar je ze doorheen gooit. Wat is nu een dag verschil op ongeveer 27.5 jaar? Dat is met een marge van <tien procent nagenoeg gelijk aan één klimaatsperiode van dertig jaar, hoe bedoel je onder het tapijt vegen? Nee, zo is er natuurlijk nooit een klimaatsprobleem! Haha, niet dat ik een probleem heb met klimaatsverandering hoor.. dat is van alle tijden.. maar ik vermoed dat een verschil van 1 op 10.000 dus geen zichtbare gevolgen veroorzaakt in en bij een moment opname. Want dat is wat het plaatje van de vergiet zou tonen. Het getalsmatige verschil tussen drie op de 10.000 en vier op de 10 .000 in een moment opname. Inderdaad leuk voor wie de verhoudingen niet snapt van de ppm en ppb, maar verder betekent het niets. Het andere kamp kan het net zo goed gebruiken. Het gaat dan vervolgens dus om de boodschap die eraan (of voor zelfs) mee gegeven wordt. Met welk idee stop je het vierde gaatje dicht? En vervolgens wat de mogelijke gevolgen daarvan zijn..

   Zal ik maar de berekening overslaan en gelijk wat resultaten delen? Want je kan het niet bij één moment opname houden wat mij betreft! Bij de vergiet blijven maar dan? Waarbij het verschil/resultaat zich altijd in dezelfde verhouding zal wederkeren? Dus in procesvorm..

   De vergiet me niet!
   Wat nemen we? Rond, zodat we lekker door kunnen circuleren met cijfers.. stem ik het ook nog af op tijd, want dat is wel het belangrijkste van processen, anders valt alles toch ook maar stil.

   Dus in het tijdsframe van ons eigen en welbekende paradigma der Babyloniërs, we houden het lekker bij spijkerschrift: 60 x 60 x 24 x 365.25 x X(aantal jaren).
   En ook de maat van ons doorstroommedium, water, lekker veilig, zal ons welbekend klinken; volume per tijd. Dus om alles lekker makkelijk te houden (voor mij) zetten we de doorstroming op 60 liter per minuut. Want dat staat dan weer lekker gelijk aan zichzelf, en ligt ergens toch heel aardig binnen ons voorstellingsvermogen.. 60 liter. Één minuut.

   Dus omgerekend ook 1 liter per seconde.
   En aangezien ik alleen het verzamelde verschil van het ene gaatje verschil toonbaar wil maken, is dat ook alles dat ik bereken. Niet ook het proces apart berekenen met en drie en vier gaatjes, niet nodig, ik wil het verschil zien over tijd dat veroorzaakt wordt door het verschil van één gaatje, dus dat 'bereken' ik.

   1 l/s – 1 liter per seconde.
   Dat betekent per gaatje dus een doorstroomsnelheid van; 1l/s ÷ 10.000 = 1/10 milliliter per seconde per gaatje.

   Maar klein eigenlijk toch?
   Als ik hieruit al een conclusie moest trekken, zou ik het simpelweg verwaarloosbaar noemen. En zo voelt het ook. Ik voel één cent nu eenmaal niet op honderd euro.. nee, ik kan me niemand voorstellen die dat wel voelt.
   Maar het is geen momentopname, het is een proces.. en ik heb net wat willekeurig gegevens ingevoerd, met als belangrijkste eigenschap eigenlijk niets meer dan voorstelbaarheid voor een gewoon (niet normaal) mens. Zou iemand even op 'play' willen drukken? Gaan we factor tijd toevoegen! Bedankt!

   Take the long way home :p

   Één milliliter per seconde per gaatje.
   Één milliliter per seconde per gaatje..

   Auch, verhoudingen.. wat momenten prikken om de verzamelde achterstand eens te bekijken? Want wanneer dat de maat per gaatje is, is dat grofweg ook de maat die niet door het dichte gaatje stroomt..

   Na tien seconden? De verhouding is altijd de verhouding, dus is er natuurlijk wel gewoon zeg tien liter doorheen gestroomd, maar, we sorteren nu dus 10 x 1/10 milliliter = 1 milliliter uit en zo achter. Geen probleem.

   Na één minuut is er een verzamelde achterstand van 6 milliliter.

   Na honderd seconden is er een verzamelde achterstand van 10 milliliter.

   Had ik al gezegd dat verhoudingen zich altijd terug laten zien? Haha ;p. Nuja, in ieder geval, op een hele dag van (60x60x24=) 86.400 seconden, stroomt er dus met 1 l/s in totaal op die dag ook zeg 86.400 liter – 1/10.000 x 86.400 door de vergiet. Wat er dus niet doorspoeld is dus diezelfde 1/10.000ste van die 86.400 liter. Zijnde 86.400 ÷ 10.000 is 8.64, dus zeg acht en halve liter. Ik weet niet wie de functie invult, maar ik sta dus op dag één al bij mijn leidinggevende mede te delen, dat als ik dat had geweten ik niet eens had gesolliciteerd, want ik ben een Nettolijer! En als ze iemand zochten om te dweilen, hadden ze daar maar een vacature voor uitgeschreven!! Had ik ook gesolliciteerd!!! Maar dan zonder dat ik nog verantwoordelijk gehouden kan worden voor het ontstaan! Ik neem ontslag! Per direct! Je maakt mij niet meer verantwoordelijk!! Dan ben ik liever de dweiler dan de aangewezen 'proces-operator'. Want de dweiler wordt niet verantwoordelijk gehouden!! Omdat die het niet is. Maar die operator die ook alleen hoeft te dweilen, krijgt betaald om de verantwoordelijkheid erbij te nemen en dat is ondertussen niets meer dan een veiligheidsclausule voor zijn leidinggevenden. En dus gewoon de zondebok, terwijl bij aanvang van de functie al bleek dat je voorgelogen bent in de sollicitatieprocedure! Wie zich daarmee verenigd; Allah! Voor het geld dan, zolang het niet mis gaat gaat het goed! Maar ik dien mijn ontslag wel in joh, ik kom vanaf morgen wel dweilen in de functie van dweiler! Maakt het proces niet beter, maar als het dan mis gaat, word het niet aan mij opgehangen. En dat terwijl de leidinggevende niet op mijn meldingen als operator reageert! Want die zit waarschijnlijk nog in dezelfde situatie ook, maar dan dieper, voor een beetje meer geld. Tot het mis gaat. Niet mijn probleem, ik los wel op voor mij. Ik ga wel dweilen, net zo doelloos, net zo mogelijk gevaarlijk, maar ik krijg de schuld niet meer van wie niet naar mij wil luisteren hoor. Ik ga erbij staan, kijken, en wie denkt dat ik dan mijn lachen nog kan inhouden wanneer het allemaal hoe rigoureus misgaat dan ook, die vergist zich in hoe ik mijn best heb gedaan toch een boodschap te richten aan de betaald oost-indisch doven en slechthorenden. Meer kon ik niet doen. Ik sta er bij en lach er om, laat dat broodjes smeren ook maar zitten, ik ben al een tijdje mijn eetlust kwijt.

   Nog wat verder kijken dan?
   Ik klaag niet om 8.5 liter per dag hoor! Daarom kom ik net zo makkelijk terug als dweiler. Maar ik ben dus wel zo'n Nettolijer.

   Na tien dagen zonder dweil, ligt er een verzamelde achterstand, van 86.4 liter.
   Dit is dus al een grotere netto hoeveelheid, dan er per minuut in goede orde doorstroomt. Voor de voorstelling.

   Na honderd dagen; 864 liter.
   Na duizend dagen; 8.640 liter.
   Na tienduizend dagen; 86.400 liter.

   Verhoudingen hé!?
   Dus na tienduizend dagen net geen 86.400 liter doorspoeling per dag, maar net 1/10 milliliter per seconde minder, heb je na tienduizend dagen dus een verzamelde achterstand die netto zo groot is als wat er op één dag doorgespoeld zou moeten worden… En tegen die tijd heeft iemand als ik dus ondertussen al lang zijn dweil weer teruggegeven met een boodschap als; niet met mijn medewerking.

   En ik snap het hoor, wie maakt zich nou druk om 1/10 milliliter per seconde? Wat is nou 8.5 liter per dag? Ha! Dat verdampt bij kans voordat de dag is afgelopen, als het oppervlakte maar groot genoeg is. Ja. Tot zich een verzadigingsfactor aandient. Oe, luchtvochtigheid te hoog, nu verdampt er niks meer, sterker nog, onder bepaalde omstandigheden maakt die 'luchteigenschap' de werkomgeving juist nog natter. Welke idioot heeft deze installatie eigenlijk gebouwd zonder doorvoerputje naar de riolering eronder, afwateren!? En wanneer ik nu officieel schriftelijk verzoek tot het installeren van een afvoergoot, krijg ik nul op rekest, want daar verdienen we niet méér geld mee.. dan kunnen ze, hun beperkte zelf, het aan hun leidinggevende dus niet presenteren als investering en word je nog vuil aangekeken ook. Hoe durf je het te vragen!?!

   Het is ontstaan.
   Denken dat het is ontworpen beledigd alles en iedereen die ooit bewust en compleet iets ontworpen heeft.

   En natuurlijk, het is maar een vrij willekeurige enkelvoudige invulling van een willekeurig proces met de 'vergiet me niet in de hoofdrol', het dient niet om de gaande klimaatprocessen mee te verklaren. Ik bedoel ermee voor te schetsen dat zelfs simpelweg een plaatje tonen van een vergiet om puur getalsmatig het 'gevoel' van een verhouding te presenteren, voor mij niet meer voldoet als argument van welke kant dan ook.

   De uitersten van het totale onderzoeksveld geven mij zo'n immens groot aantal mogelijkheden; welk onderzoeksframe waar in mijn eigen persoonlijke raamwerk te plaatsen, dat er voor mij geen touw meer aan vast te knopen is.

   Maar gelukkig ben ik niet bang het proefballonnetje dan maar gewoon los te laten, gaan we toch nog zien of het zal dalen, zweven of stijgen.. misschien neem ik nog iets waar, dat ik toe kan passen op mijn eigen drijven in de zee der overvloed van informatie.

   Ik was altijd al meer van de vlinderslag dan van de schoolslag, ha! Alsof de juf mijn ontwikkeling kan zien. Succes met doodstaren! En nogmaals:
   Eet smakelijk!

   Nee hoor, ik snap van alles, weet niks, en begrijp nog minder dan ik weet denk ik..

   Maar goed, ik zie dat DWK het ook lijkt te zien. Is al ff gaande, maar goed..
   Die begreep volgens mij deze keer ook weer de laatste vraag in mijn vorige reactie. Gezien de reactie van hem via Hans.

   Wat wil je doen wanneer je ergens geen probleem mee hebt, maar je vanwege je burgerschap wel met geweld gedwongen wordt iets als een probleem; waar te nemen, te ervaren, daar zo mee om te gaan, daar voor en om te betalen én daar vervolgens ook nog eens een oplossing voor te moeten bedenken? Nou, dan zou je dat aan kunnen proberen te tonen dmv het delen en presenteren van berichtgeving die dat aantoont en zo mogelijk misschien gelijk bewijst. Maar ik heb die hoop dus ook al niet meer. Dat je mensen daarmee de ogen opent. Die zijn allang open; het hele digitale ding is één grote gemanipuleerde vormbare denkbeeldigheid van denkbeelden en denkbeeldigheden..

   Ken je de versimpeling van alles in ons universum tot: 96C!? Zo simpel is het dus niet.. en daar zal de 97% het vast wel mee eens zijn..

   Ik ervaar ze ten slotte niet als mijn stokpaardjes, maar als die van 'jullie', en als dat de taal is die verstaan wordt, moest ik er toch maar eens mee leren spreken niet? Haal ik ze ook van stal.
   Maar dat dan met net een andere boodschap erbij dan de 'gebruikelijke'. Dat werkt dus niet alleen voor de vergiet me niet zo. Stel antisociale ruimtezieke 'ver-kenners'..

   Heb ik het nog niet eens over de in het artikel geëtaleerde onbenulligheid van zogeheten 'deskundigen' die met elkaar in gesprek of discussie gaan, zonder bewust te zijn van de standpunten van een ander; de gesprekspartner.. daar zelfs geen verkenning tot bij trachten en uiteindelijk, tot ook mijn grote teleurstelling, maar gewoon uitgaan van een willekeurig zelf bedacht standpunt van hun gesprekspartner, stelletje illusionisten begoochelen zichzelf alvorens het podium te betreden. Dat zijn dan de 'deskundigen'!?!?

   Nog anderhalf jaar en dan ben ik met mijn huidige kluif klaar. Vanaf dan, zal ik al mijn tijd vrij naar eigen invulling hebben. Juist ja, al mijn tijd. Zoals het er nu voor staat, ga ik maar eens het goede voorbeeld geven door het vrij te schenken aan..
   Leve de overvloed!
   Vanaf dat moment, zoals het me nu voorkomt, ga ik een dynamische totaalweergave maken van de complete discussie omtrent alles dat ook maar deels ermee te maken kan hebben.
   Mijn eigen zo onafhankelijk mogelijke weergave van de klimaatdiscussie. Mocht dat echt onmogelijk blijken, zal ik uitwijken naar een totaalweergave van de aparte discussies die in serie zo werkelijk en eerlijk mogelijk presenteren, waar het nu allemaal om gaat! (Wanneer ik 'het gesprek' dus deduceer in al zijn facetten.)
   Mocht iemand zich geroepen voelen zijn eigen mozaïek(en) hiervan te ontwikkelen: succes! Ik hoop dat we onafhankelijk van elkaar toch tot eenzelfde beeld komen. En anders hebben we samen des te meer conclusies.

   Me dunkt dat ik de vreugde deug!

   Ik hoop werkelijk dat iemand mijn strekking tussen de uiterste extremen als één argument kan lezen.

   Can you fight war?
   Could you make peace?

   Dus beste Erik en Hetzler, toch bedankt voor de aansporing! Al was het maar om iets belachelijks, een uitdaging of gewoon wél een goede bedoeling. Gezien mijn reactie vermoed ik toch een goede bedoeling van jullie.. maar goed, dat is wéér een ander 'veld', haha, jullie, korte samenvatting? Jullie zijn klaarblijkelijk ook niet bang het onmogelijke te vragen! 😀 Ik neem dat als een positieve eigenschap hoor! (Zolang dat vragen geen verwachten wordt 😉 .)
   Ik hoop dat iedereen weet dat ik het ook echt goed bedoel.
   Want ongeacht het rendement van nuttige informatie overdracht, kan ik toch niet op pauze, met andere woorden ik heb de keus niet mij niet in te spannen, dwangmatige Nettolijer.. :p , wie dat neemt als mijn bekentenis toch niet echt te kunnen ontspannen zolang de paniekvlaggen nog wapperen, ziet dat ook goed. Dus rest mij alleen de keus waar ik me dan voor inspan, en dan zou ik de onheilsprofeten en paniekzaaiers graag zeggen:
   ,,Rust zal je(/ons) redden.''

   Hopend u toch enigszins tevreden tijdelijk achter te laten en in vrede weer eens weer te zien..
   Hoogachtend,
   ik, de uwe.. de jongenman achter

   Anoniet Anonine

 15. Hetzler 23 oktober 2017 om 22:00 - Antwoorden

  @Anoniet Ik sluit mij aan bij Erik. Welk is de relatie van uw betoog met de strekking van het artikel? Inhoudelijke reacties lijken mij gewenst i.p.v. allerlei privé stokpaardjes over welk onderwerp dan ook buiten het artikel zelf.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK