Jan Jacobs (België)

Afronding van een trilogie: Het debat is niet over en de wetenschap is er niet uit.

Toen ik op 10 oktober een artikel publiceerde Aarde weigert halsstarrig op te warmen waren de scheldpartijen en ad hominem aanvallen weer niet te tellen. Ook de journalisten van onze gevestigde media lieten zich niet onbetuigd. Hun ecologisch activisme en eenzijdig blind geloof in de klimaatdoemverhalen haalden vlot de bovenhand op rede en redelijkheid. Daarop plaatste ik twee reacties hier en hier en de belofte om nog een derde te schrijven, waarin ik dieper zou ingaan op wat Knack-journalist Jeroen de Preter op twitter gooide. Dit is die derde reactie.

John Bates en ‘The Daily Mail’: geen rechtzetting

Jeroen de Preter schreef: ‘die onthulling kwam van de populistische tabloid The Daily Mail, die meteen verplicht werd het verhaal recht te zetten’.

Dat is aantoonbaar onjuiste informatie. Op 4 februari 2017 schreef John Bates zelf een blog van 4.100 woorden op de website van klimaatwetenschapster Judith Curry. Daarin staat zeer duidelijk dat er contact was met journalist David Rose van The Daily Mail. Rose plaatste zijn stuk op 5 februari 2017. De onthulling kwam dus niet van The Daily Mail zoals Jeroen de Preter beweert, maar wel van John Bates zelf. Het artikel in The Daily Mail was wel een hit en werd meer dan 186.000 maal gedeeld op sociale media. Het verzet was er onmiddellijk. Het regende klachten en de klimaatalarmisten waren in alle staten. Reeds op 6 februari 2017 verschenen er antwoorden van John Bates op de website van Judith Curry.

Op 12 februari 2017 Schreef David Rose een vervolgstuk in The Daily Mail. Geen rechtzetting zoals Jeroen de Preter laat uitschijnen.

Rechtzetting/klacht

De rechtzetting waarover Jeroen de Preter het heeft gaat over een klacht die Bob Ward bij IPSO (Independent Press Standards Organisation) had neergelegd. Dat artikel verscheen op 17 september 2017 bij The Daily Mail. Wanneer de Preter schrijft ‘meteen’ is dat wel heel erg ver van de waarheid, want in werkelijkheid 7 maanden later.

De rechtzetting zelf doet op geen enkele manier afbreuk aan de blog en de bewoordingen die John Bates gebruikt. De rechtzetting ging over het niet accuraat gebruik van een grafiek en niet accuraat en te overdreven woordgebruik in het artikel over John Bates onthullingen.

John Bates zelf was duidelijk, de K15 studie had als bedoeling de klimaatconferentie van Parijs te beïnvloeden en NOAA had de eigen regels inzake wetenschappelijke integriteit overtreden om de klimaatopwarming te overdrijven. Ook dat komt in punten 42 tot 45 duidelijk terug in de IPSO-besluiten. De krant had alle recht om dit te publiceren, zo besluit IPSO. Over de wetenschappelijkheid deed IPSO geen uitspraak. Het was de krant ook verder toegestaan om vergelijkingen te trekken tussen eerdere schandalen en mogelijke politieke gevolgen.

Op 29 maart 2017 was er in het ‘Committee on Science, Space & Technology’ een hoorzitting, waar beide standpunten aan bod kwamen. Het debat is dus niet over en de wetenschap is er niet uit. Dat staat vast.

‘Rechtzetten’ is iets geheel anders dan The Daily Mail en John Bates schreven leugens of onwaarheden, want dat is eigenlijk wat De Preter hier volgens mij insinueert. Wat de Preter doet, doet me denken aan wat Richelieu ooit schreef ‘Breng mij zes zinnen geschreven door de nobelste man en ik zal er iets in vinden om hem op te hangen’.

NASA’s gesel

Het is trouwens niet de eerste keer dat NASA-wetenschappers hun afkeuring laten blijken voor het overdreven alarmisme van hun organisatie. De brief van 49 voormalige NASA-wetenschappers, waaronder 7 astronauten, las u echter nooit in onze media. Wie twijfelt aan het klimaatdoemverhaal wordt wel al eens maanlandingontkenner genoemd. Te gek toch.

Geoloog en elektrotechnisch-ingenieur Tony Heller is voor NASA een ware gesel geworden. Keer op keer legt hij uitgebreid de fraude bloot. Het is werkelijk hallucinant wat zijn scherpe analyses allemaal aan het licht brengen. Zijn blog realclimatescience.com is een aanrader voor al wie zich degelijk wil informeren over de gemanipuleerde data.

Het is al vele jaren zo klaar als een klontje voor iedereen die het dossier van dichtbij volgt. Er is de mainstream versie en die is alarmistisch en er is het georganiseerde verzet van duizenden wetenschappers en niet-mainstream journalisten.

Mijn stelling is duidelijk: er is geen wetenschappelijk onomstootbaar bewijs dat menselijke CO2 en menselijke activiteit de aarde gevaarlijk doen opwarmen of het klimaat gevaarlijk doen veranderen. Ja, de aarde warmde de voorbije 200 jaar met 0,9° op en CO2 is een broeikasgas en de mensheid die van 1 naar 7 miljard ging zal wel ergens een kleine impact hebben. Maar gevaarlijke opwarming die door windmolens en zonnepanelen en andere welvaartvernietigende overheidsinitiatieven kan vermeden worden: nee, dat onderschrijf ik niet. Zelfs het NRC moest in een factcheck op Marcel Crok toegeven dat al die maatregelen die de regering in Nederland zal ondernemen (kostprijs 100 miljard) het klimaat in Nederland slechts 0,0003 graden zou veranderen. Dat is in ons land niet anders.

Klimaat van journalistiek haatgedrag

Het is oké wanneer het overgrote merendeel journalisten groen/links is en gelooft in de klimaatdoemverhalen. Wat niet oké is, is dat ze trachten hun medium te gebruiken om de ander het zwijgen op te leggen. Erger nog zelfs, die meningen te censureren en als verdacht weg te zetten. Woorden zoals ‘klimaatnegationist’ en ‘desinformatie’ zijn pogingen om iemand op brutale manier trachten het zwijgen op te leggen. De journalist van de gevestigde media die zijn vermeende autoriteit uitspeelt om iemand te intimideren. Dat is een verwerpelijk en streng te veroordelen gedrag. Daarom is het verfrissend om zo eens een stukje te lezen van Roderick Velo van RTLZ. Hij maakt brandhout van het haatgedrag dat de media en bevriende alarmisten tentoonspreiden naar sceptici toe.

Erg lang kan het niet meer duren vooraleer computermodellen die beweren het klimaat te kunnen voorspellen voor de volgende 50 of 100 jaar, naast de horoscoop staan in de boekskes. Wat is immers het verschil in geloven wat Madame Blanche zegt na haar sessie kaartleggen en wat de computermodellen vertellen? Het is in beide gevallen geloven in en niet bewijzen.

Er zijn twee soorten wetenschappers in dit debat. Beiden gaan naar de oceaan en scheppen een emmer water. De alarmist zegt, er zit geen vis in mijn emmer, dus zit er geen vis in de oceaan. De sceptische wetenschapper zegt, laten we de rest van de oceaan verder onderzoeken vooraleer drastische maatregelen te nemen en verdere verregaande besluiten te treffen. De emmer met water is de kennis die we vandaag bezitten en de oceaan is de kennis die we nog moeten ontginnen. Aan u de keuze welke wetenschapper uw voorkeur krijgt.

Bron hier.