Hester van Santen.

Nee, die stelling is nu eens niet afkomstig van Climategate.nl, maar van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Onder de titel, ‘Rutte III gaat de gestelde klimaatdoelen niet halen’ schreef Hester van Santen (niet de minste, want ‘European Science Writer of the Year’) in de NRC, dat het nieuwe klimaatbeleid van Rutte III minder effect heeft dan beoogd.

Kabinet-Rutte III gaat zijn ambitieuze klimaatdoelen niet waarmaken, als het regeerakkoord het uitgangspunt is. Dat blijkt uit berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Het nieuwe kabinetsbeleid heeft de helft minder effect dan beoogd, berekende het PBL. De uitstoot van broeikasgassen wordt dus minder beperkt dan nodig is. Er zullen ‘aanvullende maatregelen uitgewerkt moeten worden’, concludeert het PBL.

Het PBL presenteerde maandagmiddag de doorrekening van de energie- en klimaatplannen in het regeerakkoord opgesteld door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Oppositiepartij GroenLinks had om de doorrekening gevraagd, met brede steun van andere oppositiepartijen.

Het uitgangspunt van de plannen is dat in 2030 de uitstoot van broeikasgassen 49 procent minder moet zijn dan in ijkjaar 1990. Alleen door de uitstoot zo sterk te verminderen, blijft de temperatuurstijging op aarde onder de twee graden.

Men vraagt zich toch af of de auteur van dit artikel haar eigen krant wel leest. Immers, enkele dagen geleden constateerde ‘factchecker’, Paul Luttikhuis, dat de stelling van Marcel Crok (gebaseerd op door de regering verstrekte cijfers) slechts tot een vermindering van de (vermeende) opwarming van 0,0003 graden C in 2040 zou leiden. Dat schiet dus niet erg op, maar kost de burger wèl ontzettend veel geld. ‘All pain and no gain.’

Maar misschien bedoelde de auteur dat dat zou gebeuren als alle landen een dergelijk beleid zouden volgen. Het staat er niet, maar laten we haar bericht welwillend interpreteren. Maar realistisch gesproken, zullen zij dat niet doen. En ‘gekke Henkie’ kan in zijn eentje de planeet niet redden.

Zoals de kabinetsplannen er nu uitzien, neemt de uitstoot slechts af met 35 tot 42 procent ten opzichte van ijkjaar 1990. Zonder nieuw regeringsbeleid zou de afname in 2030 al uitkomen op 31 procent, bleek twee weken geleden uit de Nationale Energieverkenning.

De regeringspartijen rekenden erop dat twee grote maatregelen veel extra effect op de uitstoot van broeikasgassen zouden hebben: de sluiting van de kolencentrales in 2030, en de grootschalige toepassing van CO2-afvang en -opslag (carbon capture and storage, CCS).

Maar uit de doorrekening blijkt dat vooral het effect van grootschalige CO2-opslag onzeker is. De regeringspartijen willen toewerken naar het afvangen en opslaan van 20 miljoen ton CO2 per jaar, in 2030. …

Uit de modellering blijkt echter dat grootschalige CO2-afvang en -opslag zoveel geld kost, dat de subsidiepot voor duurzame energie er grotendeels aan op gaat, en andere projecten niet van de grond komen. ‘CCS leidt tot verdringing van hernieuwbare energieprojecten’, zei onderzoeker Robert Koelemeijer maandag op de persconferentie.

Koolstofopslag kost ook energie, waardoor het netto-effect op de uitstoot van broeikasgassen kleiner is. Daarnaast draagt de opslag niet bij aan een overgang op duurzame energie, of aan energiebesparing. …

Aldus Hester van Santen in de NRC.

Lees verder hier.

Afgezien van de afwezigheid van de vermelding dat e.e.a. (volgens de modellen van de klimatologische mainstream, die tot dusver notoir onbetrouwbaar zijn gebleken) tot een minieme en onmeetbare vermindering van de temperatuurstijging zal leiden, verzuimde de auteur tevens te vermelden dat ruim 60% van de ‘hernieuwbare’ energie voor de elektriciteitsopwekking bestaat uit het verbranden van houtsnippers, dat op afzienbare termijn geen grammetje CO2-uitstoot bespaart. Wat dit betreft is Climategate.nl het helemaal met Urgenda’s Marjan Minnesma eens. ‘Bien étonné de se trouver ensemble!’

Nepnieuws bestaat niet alleen uit het verspreiden van foute informatie, maar ook – vooral op het gebied van klimaat – uit het achterhouden van cruciale informatie, waardoor de lezers op het verkeerde been worden gezet.

Foei ‘slijpsteen van de geest’!