Klimaatdoelen Rutte III niet haalbaar

Hester van Santen.

Nee, die stelling is nu eens niet afkomstig van Climategate.nl, maar van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Onder de titel, ‘Rutte III gaat de gestelde klimaatdoelen niet halen’ schreef Hester van Santen (niet de minste, want ‘European Science Writer of the Year’) in de NRC, dat het nieuwe klimaatbeleid van Rutte III minder effect heeft dan beoogd.

Kabinet-Rutte III gaat zijn ambitieuze klimaatdoelen niet waarmaken, als het regeerakkoord het uitgangspunt is. Dat blijkt uit berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Het nieuwe kabinetsbeleid heeft de helft minder effect dan beoogd, berekende het PBL. De uitstoot van broeikasgassen wordt dus minder beperkt dan nodig is. Er zullen ‘aanvullende maatregelen uitgewerkt moeten worden’, concludeert het PBL.

Het PBL presenteerde maandagmiddag de doorrekening van de energie- en klimaatplannen in het regeerakkoord opgesteld door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Oppositiepartij GroenLinks had om de doorrekening gevraagd, met brede steun van andere oppositiepartijen.

Het uitgangspunt van de plannen is dat in 2030 de uitstoot van broeikasgassen 49 procent minder moet zijn dan in ijkjaar 1990. Alleen door de uitstoot zo sterk te verminderen, blijft de temperatuurstijging op aarde onder de twee graden.

Men vraagt zich toch af of de auteur van dit artikel haar eigen krant wel leest. Immers, enkele dagen geleden constateerde ‘factchecker’, Paul Luttikhuis, dat de stelling van Marcel Crok (gebaseerd op door de regering verstrekte cijfers) slechts tot een vermindering van de (vermeende) opwarming van 0,0003 graden C in 2040 zou leiden. Dat schiet dus niet erg op, maar kost de burger wèl ontzettend veel geld. ‘All pain and no gain.’

Maar misschien bedoelde de auteur dat dat zou gebeuren als alle landen een dergelijk beleid zouden volgen. Het staat er niet, maar laten we haar bericht welwillend interpreteren. Maar realistisch gesproken, zullen zij dat niet doen. En ‘gekke Henkie’ kan in zijn eentje de planeet niet redden.

Zoals de kabinetsplannen er nu uitzien, neemt de uitstoot slechts af met 35 tot 42 procent ten opzichte van ijkjaar 1990. Zonder nieuw regeringsbeleid zou de afname in 2030 al uitkomen op 31 procent, bleek twee weken geleden uit de Nationale Energieverkenning.

De regeringspartijen rekenden erop dat twee grote maatregelen veel extra effect op de uitstoot van broeikasgassen zouden hebben: de sluiting van de kolencentrales in 2030, en de grootschalige toepassing van CO2-afvang en -opslag (carbon capture and storage, CCS).

Maar uit de doorrekening blijkt dat vooral het effect van grootschalige CO2-opslag onzeker is. De regeringspartijen willen toewerken naar het afvangen en opslaan van 20 miljoen ton CO2 per jaar, in 2030. …

Uit de modellering blijkt echter dat grootschalige CO2-afvang en -opslag zoveel geld kost, dat de subsidiepot voor duurzame energie er grotendeels aan op gaat, en andere projecten niet van de grond komen. ‘CCS leidt tot verdringing van hernieuwbare energieprojecten’, zei onderzoeker Robert Koelemeijer maandag op de persconferentie.

Koolstofopslag kost ook energie, waardoor het netto-effect op de uitstoot van broeikasgassen kleiner is. Daarnaast draagt de opslag niet bij aan een overgang op duurzame energie, of aan energiebesparing. …

Aldus Hester van Santen in de NRC.

Lees verder hier.

Afgezien van de afwezigheid van de vermelding dat e.e.a. (volgens de modellen van de klimatologische mainstream, die tot dusver notoir onbetrouwbaar zijn gebleken) tot een minieme en onmeetbare vermindering van de temperatuurstijging zal leiden, verzuimde de auteur tevens te vermelden dat ruim 60% van de ‘hernieuwbare’ energie voor de elektriciteitsopwekking bestaat uit het verbranden van houtsnippers, dat op afzienbare termijn geen grammetje CO2-uitstoot bespaart. Wat dit betreft is Climategate.nl het helemaal met Urgenda’s Marjan Minnesma eens. ‘Bien étonné de se trouver ensemble!’

Nepnieuws bestaat niet alleen uit het verspreiden van foute informatie, maar ook – vooral op het gebied van klimaat – uit het achterhouden van cruciale informatie, waardoor de lezers op het verkeerde been worden gezet.

Foei ‘slijpsteen van de geest’!

 

 

 

Door |2017-10-30T18:41:17+00:0030 oktober 2017|15 Reacties

15 Comments

 1. Bert Pijnse van der Aa 30 oktober 2017 om 20:08 - Antwoorden

  Warmte stroom altijd naar koud. Vinden we allemaal logisch, maar voor hetzelfde geld was het andersom geweest toen het heelal werd uitgevonden . In de interessante artikelen van dhr Thoenes over ‘ het klimaat gaat het ook over de Tweede wet van de thermodynamica. In een warmtemachine wordt warmte uit een brandstof afgekoeld. Carnot toonde aan dat de mate van afkoeling het rendement van een warmtemachine- motor / turbine bepaalt en een maximum heeft. Het was een ongelooflijke prestatie van ingenieurs in de voorgaande eeuw (1 ) , dat zij , in de periode vanaf de eerste stoommachine, die een rendement van enkele procenten had ( kolen hadden ze toch genoeg en mensen ook die dood gingen in de mijnen, dus geen probleem), dat hadden weten op te voeren tot wel 58 % . Steeds meer nuttige energie was beschikbaar gekomen voor het aandrijven van generatoren, (auto) en vliegtuigmotoren en met relatief steeds minder CO2 uitstoot, roet en andere stinkgassen. Dat waren ingenieurs van de voorgaande lichtingen ; de ingenieurs van de huidige lichting gaan met innovatieve technieken nu het die enorme prestatie van hun voorgangers weer terugdraaien waardoor uiteraard het rendement, dat met de technologische vooruitgang was bereikt, weer terugdraaien. Volgens @ David is dan voor elke drie centrales een vierde nodig , die de energie levert om de CO2 af te vangen, te transporteren en op te slaan. (Rotterdam gaat CO2 opslaan in oude gasvelden. Mooi dat het gas op is , kan je mooi CO2 opslaan ? !! ? *$#@ ? ) Moeten nu ook alle automotoren, motoren van wegenbouw machines, hijskranen en ga zo maar door, van een CO2 afvang- tank worden voorzien , die dan zal worden geleegd bij nog te bouwen CO2 opvang stations, waarvandaan het dan getransporteerd zal worden- met vrachtwagens? – naar het CO2 opslag- terminal ? Het zou mij niets meer verbazen als een dergelijk plan een dezer dagen wordt gelanceerd. Ik had me nooit het windmolen verhaal en zonne energie verhaal kunnen voorstellen, laat staan het opslag verhaal. We, het is allemaal realiteit geworden.

  • Frans 30 oktober 2017 om 22:08 - Antwoorden

   CO2 opslag heeft totaal geen nut. De mensheid stoot maar 3 tot 4 % van alle CO2 uit, de natuur doet dus de rest. Als de natuur meer CO2 nodig heeft dan gaat ze zelf meer uitstoten (uit de zee). Dus opslag is een grote idiote manier van denken.

 2. Theo Haffmans 30 oktober 2017 om 21:44 - Antwoorden

  Steeds weer lees ik over de gewenste sluiting van de kolencentrales in 2030, waarmee CO2 uitstoot verminderd zou worden.
  Dat zou waar zijn als de processen die nu gebruik maken van de door de kolencentrales gebruikte stroom plots zouden wegvallen. Dat is natuurlijk buiten de realiteit.
  Mensen die veel verwachten van de sluiting van de kolencentrales zouden daarbij moeten aangeven op welke manier dan de benodigde stroom opgewekt zou moeten worden. En dan blijkt misschien dat die sluiting helemaal geen winst oplevert voor de CO2-huishouding.

  • Guido 30 oktober 2017 om 21:49 - Antwoorden

   Per opgewekte hoeveelheid energie stoot een kolengestookte centrale ongeveer twee keer zoveel CO2 uit als een gasgestookte centrale. Dat is de crux.

   • John 31 oktober 2017 om 06:28 - Antwoorden

    Vinden de plantjes ook lekker, dus openhouden en moderniseren.

   • Theo Haffmans 31 oktober 2017 om 08:53 - Antwoorden

    Ja, 1,7 keer zoveel om precies te zijn.
    Als je de centrale op biomassa (houtpellets) stookt dan pas wordt de factor 2.
    Maar ik lees nergens dat gascentrales de productie moeten overnemen.
    Hier in Utrecht gaan ze een houtgestookte centrale bouwen, dat is dus de verkeerde weg.

 3. Michiel de Pooter 30 oktober 2017 om 22:19 - Antwoorden

  Bert,
  Ik merk dat je nog even aan alle nieuwe realiteiten moet wennen en ok, ik heb me zelf ook even moeten knijpen.
  Maar het is nu echt definitief: Disney World is nu ook de hoogste beleidslagen binnengedrongen.
  When you wish upon a star, your dreams come true of Somewhere over the rainbow. Zoiets.

  • Bert Pijnse van der Aa 31 oktober 2017 om 08:25 - Antwoorden

   Ik begrijp uw antwoord niet geheel @ heer Pooter. Omgekeerd schrijft u vaak exact zoals ik denk.

   Misschien wilt u me het nog een keer uitleggen via de mail ?

 4. Scheffer 30 oktober 2017 om 22:56 - Antwoorden

  Planbureau voor de Leefomgeving (PBL: “Met meer ambtenaren redden we het klimaat en de aarde”) kennen we natuurlijk al jarenlang van het kritiekloos ondersteunen van de alarmistische VN-IPCC-sprookjes en van de kritiek op de regering/overheid in Nederland, dat het met de maatregelen voor klimaatbeheersing en milieubescherming niet hard genoeg gaat. In dat verlengstuk ligt ook deze kritiek van deze Hester van Santen. Bruikbaar, maar pas op je tellen niet te meegaand met het selectief alarmistische PBL te zijn.

 5. Erik 30 oktober 2017 om 23:10 - Antwoorden

  Sluiting van alle fossiele centrales en andere fossiele activiteiten zal het uitsterven van de Nederlanders op gang brengen. want ik weet niet of mijn tractor wel mbv windenergie kan ploegen. Dus minder voedsel.
  Misschien wil het planbureau dat juist wel, minder mensen geeft minder CO2.
  We kunnen blij zijn met zo’n planbureau.

  • Hugo 31 oktober 2017 om 08:16 - Antwoorden

   Erik in de preïndustriële periode was er sprake van een elitaire elite die gebruik maakte van de trekschuit en paarden tractie voor transport met grote buitenhuizen om de stinkende hete stad in de zomer te ontvluchten. Per huis minimaal 10 mensen die voor het comfort en de voeding moest zorgen. De voedselvoorziening draaide op uien, aardappelen en graan en het graan was voor de elite als eerste paardenvoer en grondstof voor bier. Ging het minder goed door een slechte oogst dan was paardenvoer nummer een en de rest moest het maar zien hoe ze het overleefden waarbij de straffen op het stelen van een paar aardappelen streng te noemen waren.
   Voor verwarming van de huizen en het bouwen van huizen en schepen werd in eerste instantie hout gebruikt maar na verloop van tijd waren de bossen op. Het gevolg was dat werd overgeschakeld op turf als brandstof en kijk eens hoeveel waterplassen er over zijn het landschap en de akkers werden ondergeschikt gemaakt aan de vraag naar brandstof voor de rijken.
   Pas met de komst van de kolen en de stoommachine werd het betere en nu gebruiken we auto’s met 100 Pk die op 10 liter diesel bijna 200 km kunnen rijden. Zover komt de gemiddelde elektrische auto in de winter niet.
   Windmolens en zonnepanelen moeten na invoering van het energie akkoord ongeveer 5% van onze energievraag leveren en hout ongeveer 14%. En dat heet duurzaam hebben we nog niet genoeg bossen gesloopt.
   Een voordel van 70 miljard weghalen bij de gebruikers van stroom voor deze onzin. De rijken worden nu stinkend rijk en de laagst betaalden en zelfs modale verdieners vallen weer terug tot een armoedig bestaan.
   In Duitsland is daar al een nieuw woord voor “energiearmut” dat is de benaming van de honger duizenden die nu worden afgesloten omdat het gebruik van energie onbetaalbaar wordt voor de hardwerkende laagst betaalden.
   Regeren is vooruitzien maar er zit nu nog 1 ingenieur in de kamen en de rest neemt besluiten op basis van wensdenken en macht en opgeklopte info van lobbyisten.
   zelfs hout sprokkelen in het bos zal verboden worden die zijn nu toegeëigend door staatsbosbeheer die van mening zijn dat de ook de bramen en bessen voor de dieren zijn en niet voor de mens.
   We lijken wel lemmingen die massaal richting ondergang rennen.

   • Boels 31 oktober 2017 om 08:42 - Antwoorden

    @Hugo:
    Het zich linksnoemend toptuig doet vrolijk mee en de geschiedenis herhaalt zich.

 6. Hugo 31 oktober 2017 om 08:20 - Antwoorden

  sorry voor de typefouten maar er zit wat emotie achter wat een waanzin.

 7. crince le roy 31 oktober 2017 om 13:04 - Antwoorden

  Net gelezen, de geavanceerde duurzame kernreactoren, de Thorium MSR, wellicht de oplossing voor energie voorziening.-en zonnestroom
  Zie opiniez.com/2017/09/17/het kostbare-fiasco-van-windenergie
  en
  opiniez.com/2017/10/17/thoriumcentrales-de-oplossing-voor-onze-energievoorziening

  De beleidsmakers blijken niet de wetenschap te betrekken bij de toekomst en ook zelf geen onderzoek te doen naar bestaande kennis.

 8. Hetzler 31 oktober 2017 om 17:33 - Antwoorden

  @le Roy Die onwil bij beleidsmakers om zich te verdiepen in de energierevolutie die thorium teweeg kan brengen doet denken aan de houding van Kerkelijke autoriteiten tegenover de bewijzen doe Galilei aandroeg. Zij weigerden door de telescoop van Galilei te kijken. In plaats hiervan hielden zij zich aan Kerkelijke leer. Zo ziet men dat Religie en wetenschap niet samengaan, toen niet en nu nog steeds niet. Opnieuw is het een schande, maar nu met veel grotere economische en maatschappelijke schade. Het is maar de vraag hoe onze maatschappij er komt uit te zien nu de groene religie steeds meer de trekken van een Groene Khmer krijgt en steeds meer de werkelijkheid geweld moet aandoen om de leer overeind te houden.
  Thorium kan alle onzin van nu goeddeels wegvagen.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK