Zoals trouwe lezers zich zullen herinneren, hebben de Groene Rekenkamer en Climategate.nl onlangs een klacht ingediend bij de ombudsman van de NOS over de tendentieuze klimaatberichtgeving van de NOS. Dat heeft niets geholpen. De NOS gaat gewoon daarmee door.

Onder de titel. ‘Als het water komt, zijn we daar dan klaar voor?’, berichtte het NOS-journaal op 27 september dat het klimaat verandert en de dreiging van het water toeneemt (21.00). Dat gold onze rivierdijken.

Wanneer het de berichtgeving over klimaat betreft is het immer raadzaam om na te gaan of er misschien cruciale informatie wordt achtergehouden. De ‘fact checkers‘ van Climategate.nl zijn er ingedoken. Wordt deze vrees bevestigd door de waterstanden bij Lobith?

In het geheel niet. Zie hieronder.

Bron hier.

Dat betekent overigens niet dat versterking van de dijken onverstandig zou zijn. Maar de redenen daarvoor kunnen toch niet aan klimaatverandering (vroeger: opwarming van de aarde en … onze schuld!) worden ontleend. Maar toch werd dit bericht door de NOS weer met een klimaatsausje overgoten.

Op 28 september nog meer kommer en kwel. De NOS meldde dat de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen niet afneemt. Met de kennis van nu waren dus alle jubelverhalen over de wereldreddende klimaatovereenkomst van Parijs niet meer dan propaganda en desinformatie (zoals wij hier consequent hebben geschreven).

Jos Olivier van het PBL verklaarde in deze uitzending (13.07) : ‘1 Kilo methaan weegt ongeveer 25 keer zo zwaar als 1 kilo CO2.’

De ‘fact checkers’ van Climategate.nl hebben het nagemeten. Het bleek dat 1 kilo methaan en 1 kilo CO2 evenveel wogen: 1 kilo precies!

Maar meer in het algemeen: wanneer het de berichtgeving over klimaat betreft verdient het altijd aanbeveling om te controleren of belangrijke informatie wordt verzwegen. Zo hebben we van de NOS de laatste 19 jaar niet of nauwelijks mogen vernemen dat de opwarming sinds 1998 stagneert (de hiatus). Over het feit dat de mainstream onlangs de opwarmingsprojecties in neerwaartse richting bijstelde – een opmerkelijke en vreugdevolle ontwikkeling in het klimaatgebeuren! – heeft de NOS nog niet bericht. Maar wat niet is, kan komen. We wachten vol ongeduld maar weinig illusie af.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.