Beurs als graadmeter voor reële economie? Kernenergie in de plus – hernieuwbaar in de min

Een bijdrage van Hugo Matthijssen. De beurs wordt vaak beschouwd als graadmeter van de reële economie. Aan het koersverloop wordt zelfs wel een zekere voorspellende waarde toegekend, omdat daarin de toekomstverwachtingen van vaak goed geïnformeerde beleggers tot uitdrukking komen. We moeten die opvatting overigens met een korrel zout nemen, want koersen kunnen flink fluctueren. Wat [...]

Door |30 november 2017|51 Reacties

Toch nog maar weer eens oude tegels lichten

  Zoals bekend, bestaan er grote verschillen van inzicht tussen protagonisten en antagonisten van de menselijke broeikashypothese (AGW= 'Anthropogenic Global Warming'). Op vele wetenschappelijke terreinen verheugt men zich over dat soort verschillen en gaat men dan gretig de discussie aan. Immers: 'Du choc des opinions jaillit la vérité'. En bij wetenschap staat waarheidsvinding centraal! Althans [...]

Door |29 november 2017|66 Reacties

Vervolg Al Gore’s ‘Een onaangename waarheid’ flopt

  Het vervolg op Al Gore's 'An Inconvenient Truth' draait thans in Nederlandse bioscopen. De belangstelling lijkt beneden verwachting. Zou het publiek een misschien beetje klimaatmoe zijn geworden? Ap Cloosterman is de rolprent gaan bekijken en geeft hier zijn indrukken weer. De belangstelling voor de 'The Inconvenient Truth', die in 2006 uitkwam, was destijds groot. [...]

Door |28 november 2017|70 Reacties

Biomassa, geen wondermiddel

Een gastbijdrage van Leffert Oldenkamp.   Er bestaan misverstanden over het gebruik van biomassa voor energie-opwekking. Sommigen zien dat niet zitten, omdat de verschillende vormen van biomassa (zaden, stengels, wortels, knollen, hout, organisch restmateriaal) dan voor hun primaire bestemming (voedsel en ander gebruik) of voor hun secundaire betekenis (onderdeel ecosystemen) onvoldoende beschikbaar blijven. Bovendien wordt [...]

Door |27 november 2017|22 Reacties