Wat is blauwe energie en wat zijn de voordelen?

Een gastbijdrage van Daan Konijn.

Nederland is bij uitstek geschikt als leverancier van blauwe energie. Waarom? Omdat wij aan zee liggen met onuitputtelijk veel zout water en daarnaast gezegend zijn met rivieren, waar we beschikking hebben over zoet water. Als beide soorten water gemengd worden, levert dat ons blauwe energie. Dat is heel interessant, omdat het veel voordelen heeft. In 2014 is in Nederland de eerste blauwe energiecentrale met het opwekken van stroom uit water aan de slag gegaan. Deze centrale haalt het zout water uit de Waddenzee en zoet water uit het IJsselmeer. De verwachting is dat deze zo’n 500.000 huishoudens zal gaan voorzien van blauwe energie.

Soorten blauwe energie

Blauwe energie is bijvoorbeeld stroom, opgewekt uit zout en zoet water. Zout water bevat meer geladen zoutdeeltjes, dan zoet water. Als je zout en zoet water scheidt door een speciaal filter, een membraan, dat alleen positief of negatief geladen deeltjes doorlaat, ontstaat er een spanningsverschil welke je kunt omzetten naar elektriciteit. Er zijn nog meer mogelijkheden om energie uit water te halen, bijvoorbeeld uit de golven op zee, wat bijvoorbeeld wordt toegepast in Schotland (Wavegen), Denemarken (Wavedragon), Portugal (Pelamis) en de Verenigde Staten (Seastar). De in water voorkomende microalgen blijken geschikt om biobrandstof van te maken. In Noord-Holland kweekt een zeeboerderij op Texel wieren voor duurzame energie. De thermische energie uit oppervlaktewater is interessant voor het koelen en warmen van gebouwen die zich dicht bij het water bevinden. Kortom, blauwe energie biedt meerdere mogelijkheden.

Voordelen blauwe energie

Blauwe energie is duurzamer vergeleken met groene energie. Het is op dit moment zelfs één van de duurzaamste manieren om energie op te wekken. Water komt nu eenmaal overal in Nederland voor, is altijd beschikbaar en het kost niets. Uit blauwe energiecentrales komen geen broeikasgassen of giftige stoffen vrij. Blauwe energie kan continu worden opgewekt op plekken waar zout en zoet water aanwezig is.

Kosten besparen met blauwe energie

Naar verwachting zal straks tien procent van de Nederlandse gezinnen gebruik maken van stroom, afkomstig van blauwe energiecentrales. Energie experts voorspellen dat voor nog geen 8 cent per kilowattuur energie opgewekt kan worden uit water. Dat zou betekenen dat blauwe energie goedkoper wordt dan groene energie. Qua kosten zal energie uit aardolie nog de goedkoopste vorm van energie blijven, maar met het oog op duurzame oplossingen is deze de minst populaire. Het kan natuurlijk nooit kwaad je regelmatig te verdiepen in het aanbod van verschillende energieleveranciers en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie. Daarmee kun je namelijk veel geld besparen, zeker als je daarbij op meerdere momenten verschillende energieleveranciers met elkaar blijft energie vergelijken. Dat is goed voor het milieu en voor je portemonnee. Op den duur worden we er waarschijnlijk allemaal beter van.

Aldus Daan Konijn.

Bron hier.

Door |2017-11-18T15:59:33+00:0019 november 2017|49 Reacties

49 Comments

 1. Michiel de Pooter 19 november 2017 om 10:16 - Antwoorden

  Mijn God, wat een vette onzin allemaal. O ja, en het is weer allemaal voor niks, als ik het zo lees. De stroom komt zo de meterkast binnengelopen. Neemt u maar van mij aan, dat van alle energietechnologieën waarvan de output wordt uitgedrukt in “huishoudens”, iets ernstigs aan de hand is. Ik denk dat ik al weet, wat er aan de hand is. U ook ? We mogen vooral een heleboel dingen NIET weten. Zoals b.v. net-energy ratio’s (EROIE). Input output verhoudingen dus. Nog minder informatie over ecologische voetafdrukken en onderbouwingen met haalbaarheidsaspecten.
  Deze natte scheten horen eigenlijk helemaal niet thuis op een platform met een reputatie inzake het onderscheid van zin en onzin van nieuwe energievormen.

  • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
   Hans Labohm (Hoofdredacteur) 19 november 2017 om 10:21 - Antwoorden

   Michiel,

   In reactie op je laatste zin: we hebben niet voor niets een rubriek ‘reacties’.

   • Michiel de Pooter 19 november 2017 om 13:12 - Antwoorden

    Hans,

    Is zeker ook waar. Laatste zin was ook niet ad hominem bedoeld. Integendeel.

    Wel associeer ik dergelijke stukjes (zonder kritisch weerwoord) met Vincent Dekker, Jeroen Trommelen en Adam Vaughan van Trouw/VK/Guardian. Scribenten waarvan de ideeen en vertrekpunten niet echt goed matchen met de letter en geest van dit blog.
    Misschien in het vervolg bij publicatie van dergelijk techno-optimistisch materiaal, een redactionele bijsluiter ?

    • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
     Hans Labohm (Hoofdredacteur) 19 november 2017 om 13:18 - Antwoorden

     Michiel,

     Redactionele bijsluiter?

     Een enkele keer bezondig ik mij daaraan. Maar ik laat het liever aan de respondenten over. Een beetje diversifiëring van de teneur van de hoofdpagina kan m.i. geen kwaad.

  • Marc 19 november 2017 om 11:47 - Antwoorden

   U komt over als een technologiehater. Wat is er mis met wetenschappelijk onderzoek naar membranen t.b.v. blauwe energie zoals op de afsluitdijk gebruikt worden? Of is in uw ogen alleen de heilige graal kernfusie, of de minder heilige graal, thoriumcentrales het enige waar onderzoek naar gedaan mag worden ondanks dat het nog tientallen jaren duurt voordat er ook maar 1 nuttige kostenefficiënte kWh geproduceerd is?
   Ik ben heel benieuwd naar uw standpunt op welke vlakken wetenschappelijk onderzoek volgens u plaats mag vinden.

   Verder, het is nogal uit nieuws, ik ben meer geïnteresseerd naar de resultaten van de afsluitdijkproef, hoe ver men is met het verhogen van de efficiëntie van deze membranen, hoe het zit met verontreiniging van de membranen in relatie tot efficientie.

   • Boels 19 november 2017 om 12:11 - Antwoorden

    Er is niets mis aan (technisch) wetenschappelijk onderzoek, zelfs als het tot niets zou kunnen leiden.

    Waar het m.i. om gaat is een vraaggestuurde, altijd beschikbare, betaalbare energievoorziening.
    Een altijd bemensde tredmolen is ook zo’n voorziening; moeilijk haalbaar, net als ‘hernieuwbaar”.

    Maar ook ik ben benieuwd naar de resultaten van de Afsluitdijkproef.

   • Michiel de Pooter 19 november 2017 om 15:44 - Antwoorden

    @ Marc,

    Leitmotiv van bovenstaand stukje is techno-optimisme. Ik heb daar in principe helemaal niks op tegen.
    Ik heb er wel alles op tegen, als conditioneringen en brutale realiteiten voorbij worden gelopen.

    Ik noem er een paar:
    1. Technologie is geen energiebron.
    2. Energiedragers zijn geen energiebronnen.
    3. Daarom moet je CO2-vrije energietechnologieën bouwen met 100% CO2-schuldige, fossiele bronnen, systemen en structuren. Ze kunnen zichzelf niet in standhouden, nog minder repliceren. En daarom blijven alternatieve CO2-vrije energietechnologieën afhankelijk van fossiel, till kingdom come.
    4. Goedkope en makkelijk winbare fossiele brandstoffen zijn de raison d’ etre van industriele, complexe samenlevingen als de onze en niks anders.
    5. Het massief ontwikkelen van alternatieve energievormen, zal uiteindelijk leiden tot een versnelde uitputting van goedkope en makkelijk winbare fossiele brandstoffen.
    6. Goedkope en makkelijk winbare fossiele grondstoffen zijn eindig en kunnen niet geimporteerd worden van andere planeten.
    7. De hoogte van uitgaven (dus ook onderzoek) van alternatieve energievormen, staan in geen verhouding tot (meetbare) maatschappelijke meerwaarden.

    • Marc 19 november 2017 om 16:34 - Antwoorden

     “5. Het massief ontwikkelen van alternatieve energievormen, zal uiteindelijk leiden tot een versnelde uitputting van goedkope en makkelijk winbare fossiele brandstoffen.”

     Alleen al op basis van bovenstaande uitspraak heeft het geen enkele zin om jou van repliek te dienen. Impliciet zeg je namelijk dat alle alternatieve energiebronnen per definitie een EROEI van kleiner dan 1 hebben. Dus ik neem jou niet serieus. Wel wens ik jou veel sterkte bij alle toekomstige frustraties over de toename van alternatieve energievormen. Het moet vreselijk zijn om met de kennis rond te lopen dat fossiele energie eindig is en dat alternatieve energie volgens jou ook nog eens een versterkend effect heeft op de afname van makkelijke toegankelijke fossiele energievoorraden.

     • Michiel de Pooter 19 november 2017 om 21:10

      Marc,
      Als je niet over het vermogen beschikt, om “fossiele energie” van “makkelijk winbare, goedkope fossiele energie” te onderscheiden, wordt het inderdaad een lastige discussie. Is wel instrumenteel om begrippen als net-energy, peakoil en EROI uberhaupt te kunnen bevatten. Overigens, EROI en EROIE is geen hard rock science en wordt niet gesteund door enig gezaghebbende gremia. Het is alleen een benaderingswijze om energie in complexe systemen te waarderen. Wel wijs ik je op de shift die de laatste jaren gemaakt wordt door een extreme club als b.v. Post Carbon Institute van Richard Heinberg, van het propageren van alternatieve energietechnologieen naar het waarschuwen voor de dramatische vermindering van net-energy van de traditionele fossiele brandstoffen.

    • Hetzler 19 november 2017 om 18:08 - Antwoorden

     5: Massief ontwikkelen??? wat is dit? Is soms bedoeld: massaal en is dit een vernederlandsing van het verkeerd vertaalde Engels: massive. Massief is in het Engels: solid.
     Verder ben ik bang dat blauwe energie, hoewel interessant, toch wel sterk leunt op wensdenken en een beperkt beeld van hoe groot de hoeveelheid energie er in de wereld omgaat. Maar ook voor Nederland. met zijn geringe hoogteverschillen en zwakke getijdebewegingen. We wachten eerst maar eens de resultaten af van experimenten die her en der lopen. Als het bijvoorbeeld allemaal zo spectaculair zou zijn, dan vraag ik mij af waar het aloude waterrad is gebleven en waarom het destijds zo beperkt werd toepast?

 2. Scheffer 19 november 2017 om 11:34 - Antwoorden

  Leuk duur speelgoed (net als windmolens), maar sterke stroming eb/vloed voor nodig. Op plaatsen waar dat is, is er iedere 6 uur zo’n 2 uur bruikbare stroom. Wel interessant is Ocean-wave-energy daar waar een continu sterke (lange) golfslag is.

  Maar jubeltonen “voor de aarde te redden” is wel wat voorbarig. Daar heb je echt nieuwe typen kernenergie voor nodig.

  http://tidalenergytoday.com/2016/12/12/scottish-renewable-energy-expertise-in-demand-across-globe/
  https://www.boem.gov/Ocean-Wave-Energy/

 3. Marc 19 november 2017 om 11:48 - Antwoorden

  s/uit nieuws/oud nieuws

 4. David 19 november 2017 om 11:48 - Antwoorden

  Best interessant. Waarbij aangetekend dat het tellen in bediende huishoudens verwarrend is. Want onze welvaart wordt geleverd door de industrie (staal, beton,chemie, glas, keramiek) transport en landbouw. Zodat je niet met plm 10KWh per huishouden (per dag) moet rekenen maar met zo’n 400KWh, dus delen door 40 die huishoudens.
  Beter dan zon en wind, want minder afhankelijk van de elementen. Nu nog even rekenen hoeveel energie je hier maximaal uit kunt halen.

 5. Werff 19 november 2017 om 12:30 - Antwoorden

  Kan iemand mij vertellen wat de energiedichtheid van deze blauwe energie is en de EROI?

  • Scheffer 19 november 2017 om 13:48 - Antwoorden

   Iedere 6 uur zo’n 2 uur lang bruikbare stroom (rond het stroomsnelheid hoogtepunt). Is vergelijkbaar met windenergie opbrengst en met de windenergie EROI. Dus ook niet “duurzaam”.

   Dus afhankelijk van de sterkte van het getij en van het vermogen van tidal-turbine.

   EROI: http://www.groenerekenkamer.nl/5557/hernieuwbare-paard-troje/eroi-7/.

   Door de interrupties van de levering bij tidal-energy, net zoals bij wind-energy, is fossiele back-up wel nodig voor de net-balancering. Dus ook niet “duurzaam”.

   zie mijn commentaar boven!

   • Marc 19 november 2017 om 14:40 - Antwoorden

    Dat is te kort door de bocht. Het artikel gaat in eerste instantie over de blauwe energiecentrale in de afsluitdijk dat werkt op basis van membranen en zout/zoet water. Waar jij het over hebt is blauwe energie uit getijdenstroming.
    Zonder een idee te hebben hoeveel energie het kost om zo’n membraan te maken en over hoeveel vierkante km membraan we het hebben kan je geen zinnige uitspraak doen over EROI.

    Of de EROI van getijdenstromen gelijk is aan windturbines is ook te kort door de bocht. De massa van water per m3 ligt veel hoger dan lucht en daarmee de energiedichtheid ook. Verder is het afhankelijk van de stroomsnelheden ter plekke om iets over EROI te kunnen zeggen. Dat er maar 2 uur van de 6 uur bruikbare stroom zou zijn vind ik slecht onderbouwd. Alsof bij lagere stroomsnelheden er geen bruikbare energie opgewekt zou kunnen worden. Dus wat is het cutoff punt wat stroomsnelheid betreft en hoe lang duurt de periode zou je eerst moeten beschrijven om een zinnig woord te zeggen over de energiebeschikbaarheid gedurende de dag.

    • Scheffer 19 november 2017 om 16:34 - Antwoorden

     Er zijn inderdaad meerdere soorten blauwe energie! Kom maar met betere cijfers/feiten onderbouwd!
     Ik vond nog dit voor je, maar hoe betrouwbaar? http://www.azimuthproject.org/azimuth/show/Energy+return+on+energy+invested

     • Marc 19 november 2017 om 16:46

      Ik heb geen betere cijfers. Ik nuanceerde jouw antwoord op de vraag van Werff die je met te veel zekerheid bracht. Daarnaast, EROEI waarden van duurzame energie moet je ook kritisch benaderen om dat ze nogal afhangen van de omstandigheden waarin ze ingezet worden. Bijvoorbeeld, de EROEI van PV in de sahara ligt stukken hoger dan bij PV in NL. Verder neemt de EROEI van PV toe als de efficiëntie van PV toeneemt. Dus klakkeloos EROEI gebruiken om een punt te maken zonder aandacht voor de omstandigheden waarin de EROEI tot stand is gekomen is op z’n minst net zo demagogisch als de stroomproductie duiden in aantal huishoudens.

     • Scheffer 19 november 2017 om 17:10

      Je vergeet in de Sahara / Magreb de kosten van bestrijding van terrorisme. Daarom is PV daar niet positief EROEI. Qatar dan wel weer beter, maar is oliestaat met overvloedig veel poen.

   • Bleeker 19 november 2017 om 16:59 - Antwoorden

    De beschreven blauwe energie is een potentiaalverschil dat onstaat door Osmose (membraan met verschillende zout concentraties aan weerszijden). Dit is iets anders dan een tidal-centrale. Osmose is altijd beschikbaar zolang er maar een verschil in zoutconcentratie is. De vraag is dus eerder wat zijn de kosten en wat zijn de opbrengsten. Behalve verwachte kosten van 8 cent per KWh wordt er niet over gesproken. Maar het lijkt me de moeite waard om te onderzoeken.

 6. Hugo 19 november 2017 om 14:36 - Antwoorden

  Nu de praktijk

  “een membraan, dat alleen positief of negatief geladen deeltjes doorlaat,”
  Dat membraan zal vervolgens algen en eencelligen en alles wat groter is en in het water zweeft zal tegen houden.
  Hoe lang blijft dat membraan open denk je?

  • J van der Heijden 19 november 2017 om 15:01 - Antwoorden

   Ja want stel je voor dat het zou werken….. beter je “twijfels” laten horen zonder enige onderbouwing dan is dat alvast maar gedaan

 7. Bart van Oerle 19 november 2017 om 16:09 - Antwoorden

  Groene, blauwe, bruine, zwarte energie, mij best allemaal. En er mag best wat geld in onderzoek gestoken worden.
  Exploitatie, echter, moeten we gewoon aan de markt overlaten, dat de beste moge winnen!

  • Frans Galjee 20 november 2017 om 16:59 - Antwoorden

   @ Bart geld dat vanuit politiek in onderzoek wordt gestoken moet vooral dienen om heersende mening als deel van reeds in gang gezet beleid te bevestigen.
   Hetzelfde geldt voor een markt die deels dus ook op niet rationele gronden wordt gestuurd.
   Wat de beste is is dus maar de vraag voor wie en waarom.

 8. Arthur Rörsch 19 november 2017 om 17:11 - Antwoorden

  JvdH 19-11-2017 15.10
  Wat is dit weer voor een wonderlijke opmerking? Lijkt zomaar uit de lucht gegrepen op grond van kritische vragen over blauwe energie.
  Hoe we twijfelachtig aankijken tegen een bijdrage van blauwe energie is kort en bondig verwoord in de reactie van Bart van Oerle, 19-11-2017 16.09
  Wellicht zou je daarop meer inhoudelijk kunnen ingaan in plaats van bovengenoemde ‘kreet’ te plaatsen.

 9. Anton Bakker 19 november 2017 om 17:51 - Antwoorden

  Al het gedoe waar we de energie vandaan moeten halen. Ik ben het met Bart van Oerle en Arthur eens. Wij kunnen wel over dit onderwerp onderling wat gegevens uitwisselen, echter het heeft geen effect in Nederland, laat staan in de EU of de wereld.
  Maar gelukkig komt er af en toe een grote krant met wat Info: http://notrickszone.com/2017/11/19/wall-street-journal-calls-merkels-energiewende-a-meltdown-involving-astronomical-costs/#sthash.6Btajjp8.dpbs .
  Ik hoop echt dat we terug gaan naar goedkope en stabiele energievoorziening wereldwijd en dat de groenen in gaan zien dat het spel uit is.

  • J van der Heijden 19 november 2017 om 18:20 - Antwoorden

   Weet je dat de meest stabiele elektriciteitsnetwerken bestaan in landen met hoge aandelen hernieuwbaar?

   • Hans Erren 19 november 2017 om 18:29 - Antwoorden

    Ja allicht, waterkracht.

    • J van der Heijden 19 november 2017 om 18:47 - Antwoorden

     On Duitsland en Denemarken ?

     • Hans Erren 19 november 2017 om 19:23

      Duitsland heeft gevaarlijk dicht bij een blackout gezeten, en in Denemarken wordt geen windturbine meer bijgebouwd omdat de kritische massa is bereikt.

     • J van der Heijden 19 november 2017 om 19:54

      Maar wel het stabielst van de wereld (kijken naar de uitval tijden)

      Het zal allemaal wel weer meevallen met er wordt niets mee gebouwd

     • Boels 19 november 2017 om 20:17

      Duitsland stabiliseert de productie door import/export.
      Mede dankzij het NL-staatsbedrijf Tennet.
      https://energy-charts.de/exchange_de.htm

      Denemarken doet hetzelfde door koppelingen met Duitsland, Zweden en Noorwegen.

     • Boels 19 november 2017 om 20:22

      En er zijn EU-initiatieven om EU-wijd de hoogspanningsinfrastructuur uit te breiden.
      Dan kan een schaarste in het Zuiden aangevuld worden door een overschot in het Noorden (en vica versa).

      Betekent wel dat de opgestelde capacitiet in het Noorden en Zuiden tenminste verdubbeld moet worden.
      Betekent ook dat er in rond 50% van de tijd een productie-overschot is dat zelfs de straatstenen niet kunnen opnemen.

      Bij de EU komt het verstand niet met de jaren …

 10. Guus Derksen 19 november 2017 om 21:50 - Antwoorden

  Sommetje.
  Uitgaande van 500 000 huishoudens à 3000 kWh/jaar komen we op gemiddeld
  (5E5 huish) x (3E6 Wh/jaar/huish) / (365×24 h/jaar = 1,75E8 W (gemiddeld).

  Ik meen ooit te hebben gelezen dat elke liter water in potentie dit soort blauwe energie kan leveren gelijk aan die bij het ‘van 10 m hoogte vallen’, dus, als dat klopt, afgerond 100 Nm/liter = 1E5 joule/(1000 liter water).
  Hiervan uitgaande moeten dus de ionen van minimaal
  (1,75E8 W)/(1E5 joule/m3) = 1750 m3/sec water door de membranen stromen (nog steeds met de toevoeging ‘gemiddeld’) om genoemde 500 000 huishoudens van stroom te kunnen voorzien.

  • Leo Bokkum 20 november 2017 om 05:13 - Antwoorden

   @Guus, als je sommetje daadwerkelijk klopt dan komt het IJsselmeer s’zomers geregeld water te kort.
   Daarnaast ga je het over een enorme pompcapaciteit hebben. Als je bedenkt dat het grootste pompcomplex van Europa momenteel in IJmuiden staat en deze “slechts” 260m3/sec kan verwerken, dan moet er nogal wat gebeuren daar aan de rand van het IJsselmeer.
   Ik begin dan ook het vermoeden te krijgen dat die 500.000 huishoudens een pietsje te optimistisch is gesteld. Simpelweg omdat er te weinig zoet water voorhanden is om dat spul jaarrond aan de praat te houden.

   @Scheffer: Citaat Door de interrupties van de levering bij tidal-energy, net zoals bij wind-energy, is fossiele back-up wel nodig voor de net-balancering. Dus ook niet “duurzaam”.””

   Klopt niet. Heb het hier ooit wel eens eerder uitgelegd dat hoog/laag water niet overal op hetzelfde tijdstip plaats vindt.
   Door de verspreide zeegaten zou je alleen al in ons Waddengebied een redelijk gebalanceerd aanbod kunnen verkrijgen. Heb ik het niet over de kosten en capaciteit, maar uitsluitend over de stabiliteit.

  • Guus Derksen 20 november 2017 om 19:34 - Antwoorden

   Vervolg op sommetje.

   Ik heb intussen gezocht naar die één liter water die volgens mijn sommetje 100 joule energie waard was. Waarschijnlijk had ik het uit de Telegraaf van Januari 2015, kan ik echter niet terug vinden.
   Wat blijkt? De potentiële energie in één liter water is vele malen méér! Fragment:
   “In theorie kan elke liter rivierwater die de zee instroomt evenveel energie opwekken als de hoeveelheid die een dam van tweehonderd meter hoogte of een waterval opwekken.”, wat dat dan ook precies mag betekenen.

   Er is wel sprake van het opwarmen van het water tot 80 graden:
   “Nu hebben wetenschappers ontdekt dat wanneer zij het water verwarmen tot tachtig graden Celsius, dit drie keer zoveel energie oplevert.”
   Met deze summiere gegevens denk ik dat we niet te snel alles in de prullenbak moeten gooien. Meteen ook de vraag waarom de auteur zo terughoudend is inzake méér technische gegevens.

   http://sync.nl/universiteit-utrecht-verbetert-blauwe-energie/

   • Leo Bokkum 20 november 2017 om 21:16 - Antwoorden

    @Guus Derksen: Die grotere opbrengst is alleen maar goed nieuws Guus. Liever 1 verpeste Afsluitdijk dan een land vol nutteloze molens.
    De rest van het verhaal blijft helaas wel overeind. De benodigde infrastructuur (pompen en/of bekkens, kanalen, spuisluizen) en eventuele verstoring van Wad & IJsselmeermilieu ontkom je niet aan. Plus dat er in de buurt van de Afsluitdijk niets staat wat genoeg restwarmte heeft om het spul naar 80 graden te brengen.

    En over die verwarming heb ik dan ook nog een opmerking: Bij die temperatuur wordt vrijwel al het leven in dat water gedood. Voor de zoete kant niet zo heel erg, want daarvan gaan de meeste organismen toch al kapot wanneer ze in zout water terecht komen.
    Maar het zeewater is een ander verhaal: 500.000 liter per seconde levend water inpompen en dood er weer uit.
    Dus technisch heel mooi, maar voor de milieugekkies met hun stervende zeeën wordt dit een hele kluif om recht te lullen wat krom is.

    Ik zal de ontwikkeling met genoegen volgen.

 11. Michiel de Pooter 20 november 2017 om 08:59 - Antwoorden

  @Leo Bokkum,
  Het in beweging brengen van stilstaand water, door het te gaan verpompen is ook niet echt duurzaam en zelfs disruptief. Het kan niet anders zijn, dat stilstaand water in zijn natuurlijke vorm en begintoestand een bedoeling heeft met een bepaald nut. Geldt evenzo ook voor bewegende lucht en zonlicht, om electriciteit mee op te wekken via windmolens en pv’s.

 12. Leo Bokkum 20 november 2017 om 13:38 - Antwoorden

  @Guus.
  Even wat cijfers opgezocht.
  Gemiddelde jaarafvoer IJsselmeer is circa 500M3/sec, waarvan 350 in de zomer en 650 in de winter.
  Dus wanneer jouw sommetje klopt zijn die 500K huishoudens alvast onhaalbaar in het IJsselmeergebied.

  • J van der Heijden 20 november 2017 om 14:22 - Antwoorden

   Leo,

   het gaat dan ook niet om energie uit stroming, maar het benutten van het potentiaal verschil tussen zoet en zout water.

   Jammer, maar je hebt duidelijk het artikel niet gelezen / niet begrepen

   • Leo Bokkum 20 november 2017 om 15:32 - Antwoorden

    @J van de Heijden: Niet iedereen is even kortzichtig en a-technisch als de groene grachtengordeldieren he? Die denken dat alles vanzelf gaat en gratis is…

    Dat zoute/zoete water stroomt niet vanzelf door die installaties. Dat zul je moeten verpompen. Daar heb ik het over.
    Wil je het systeem op de getijden laten werken (dus zonder pompen) dan ga je het hebben over enorme zout- en brak waterbekkens die je moet aanleggen in het IJsselmeer. Waar je vervolgens enorme extra spuisluizen én inlaatsluizen voor moet bouwen óf een enorm kanaalwerk richting de bestaande spuisluizen om de aan- en afvoer te bewerkstelligen. Ook rond die bestaande spuisluizen zullen er dan grote aanpassingen moeten komen. Kost een paar miljardjes en je helpt een stuk IJsselmeer & Waddenmilieu naar de kloten, maar dan heb je ook niks. Want het wordt niet meer dan die 500 kub zoet water per seconde, wat dus volgens de berekening van Guus wel een hele 175000 huishoudens van blauwe stroom zou kunnen voorzien.

    Ik bekijk het gewoon vanuit technisch oogpunt Jan, want dat is nou eenmaal mijn vak en passie. En bij techniek blijft 1 + 1 nog gewoon 2. Daar helpt groen wensdenken écht niet tegen.
    Kortom; terug in je wensdenkhok, want jij bent degene die er totaal niets van snapt. Zoals gewoonlijk wanneer het over techniek gaat.

    Mvg, Leo.

 13. Leo Bokkum 20 november 2017 om 14:02 - Antwoorden

  @Michiel de Pooter: Als we in Nederland niet zouden pompen of spuien bestond het grootste gedeelte van Nederland niet eens. Dus met die “verstoring” zal het wel meevallen.

  Blijven we bij de Afsluitdijk van dit topic dan wordt daar momenteel alles op natuurlijke wijze via 2 spuisluizen afgevoerd. Dit al sinds de bouw in de dertiger jaren. Je zou dus kunnen stellen dat het Waddengebied zich daarop heeft ingesteld.
  Ga je nu vanwege blauwe energie die zoetwater-afvoer verspreiden over de gehele lengte van de Afsluitdijk dan voorspel ik een ernstige verstoring van het Waddenmilieu. Lijkt me sterk dat die langzamerhand ontelbare gesubsidieerde beschermclubjes dat kunnen toelaten. Wat dan weer een enorme kostenverhoging met zich gaat meebrengen, want 30 kilometer kanalen en pijpen en extra pompen om dat water naar de uiteinden van de dijk te brengen kost nogal wat.

  Kortom, dat Blauwe gebeuren wordt (althans bij de Afsluitdijk) weer een subsidieslurper van formaatr, net als vrijwel alle andere “groene” energiekeutels.

 14. Leo Bokkum 20 november 2017 om 15:47 - Antwoorden

  Kijk aan, het zwarte gat van Climategate bestaat nog steeds. Gelukkig kopieer ik mijn reacties van te voren.
  Nog een poging.

  @J van de Heijden: Niet iedereen is even kortzichtig en a-technisch als de groene grachtengordeldieren die denken dat alles vanzelf gaat en gratis is…

  Dat zoute/zoete water stroomt niet vanzelf door die installaties. Dat zul je moeten verpompen. Daar heb ik het over.
  Wil je het systeem op de getijden laten werken (dus zonder pompen) dan ga je het hebben over enorme zout- en brak waterbekkens die je moet aanleggen in het IJsselmeer. Waar je vervolgens enorme extra spuisluizen én inlaatsluizen voor moet bouwen óf een enorm kanaalwerk richting de bestaande spuisluizen om de aan- en afvoer te bewerkstelligen. Ook rond die bestaande spuisluizen zullen er dan grote aanpassingen moeten komen. Kost een paar miljardjes en je helpt een stuk IJsselmeer- & Waddenmilieu naar de kloten, maar dan heb je ook niks. Want het wordt niet meer dan die 500 kub zoet water per seconde, wat dus volgens de berekening van Guus wel een hele 175000 huishoudens van blauwe stroom zou kunnen voorzien.

  Ik bekijk het gewoon vanuit technisch oogpunt Jan, want dat is nou eenmaal mijn vak. En bij techniek blijft 1 + 1 nog gewoon 2. Daar helpt groen wensdenken écht niet tegen.
  Kortom; terug in je wensdenkhok, want jij bent degene die er totaal niets van snapt. Zoals gewoonlijk wanneer het technisch verder gaat dan de stekker en stekkerdoos van je computer.

  Mvg, Leo.

 15. Rommedoe 20 november 2017 om 15:57 - Antwoorden

  Al lezend op internet kwam ik de naam Conrebbi bij Youtube tegen. Deze man legde de functie van de piramiden in Egypte uit. Dit blijken centrales t..b.v. elektriciteitsopwekking te zijn geweest. We lopen dus ± 3500 jaar achter. Ook Nicola Tesla blijkt m.i. van de zelfde principes gebruik te hebben gemaakt. Dus in ieder geval een achterstand van ± 100 jaar. Deze manieren van energieopwekking (vrije energie) wordt uiteraard niet getolereerd, want geen meters dus geen inkomsten en een samenleving die bij omschakeling binnen de kortste keren op zijn kop staat of op zijn gat ligt.
  Vooral niet aan beginnen en doorgaan met het huidige geknutsel.

  • Leo Bokkum 20 november 2017 om 16:12 - Antwoorden

   Da’s mooi @Rommedoe.
   Dus de farao kon daar 3500 jaar geleden gratis zijn Tesla Roadster opladen?

   • Rommedoe 20 november 2017 om 16:58 - Antwoorden

    @Leo
    Ik denk dat de farao zo’n ding niet zou willen hebben; geen vrij energie. Hij zal geen zin hebben om bij een paal te gaan staan wachten tot zijn Roadster is opgeladen, nog afgezien van het feit dat het niet helpt.
    Trouwens het is beledigend voor Nicola Tesla dat zijn naam gebruikt wordt voor de gedrochten die nu in de handel zijn.

    • Leo Bokkum 20 november 2017 om 20:58 - Antwoorden

     Rommedoe, wbt die belediging ben ik het met je eens. Tesla was een absoluut genie die beter verdient dan zijn naam op een elektrieke gogomobiel.
     Dat hij bij de meeste mensen verder uitsluitend bekend is van een mislukte gedachtengang (vrije energie) stuit me echter ook tegen de borst.
     Ieder genie mag zijn fouten maken.

 16. Hugo 20 november 2017 om 22:13 - Antwoorden

  Leo “175000 huishoudens van blauwe stroom zou kunnen voorzien.” Dat klinkt als heel veel.
  We hebben in Nederland 7.700.000 huishoudens die 20% van de totale stroomproductie huishoudelijk gebruiken.

  Op dit moment is het aandeel elektriciteit 20% van ons totaal finale energiegebruik.
  Dat betekent dat alle huishoudens samen 4% van ons totale finale energiegebruik gebruiken aan elektriciteit.

  Snel rekenend levert dit blauwe gedoe dan 0,09% van ons totale energiegebruik en dan moet je daar de productieverliezen nog aftrekken en de momenten dat de zaak stil staat voor filterwisseling etc.
  Sat is geen energiebron maar groen blauw hobbyisme

 17. bert Pijnse van der Aa 21 november 2017 om 19:34 - Antwoorden

  Goh ! Schrijver dezes zal gelukkig zijn met zoveel aandacht als eigenaar van ” overstappen punt nl.

Geef een reactie

Solve : *
29 × 26 =


Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK