Vandaag ontvingen we het volgende bericht uit de kring van gelijkgezinden:

Bonn zet geen zoden aan de dijk.

Rond de CO2-hype is een geweldige industrie rond wind en zon gebouwd waarvan de kosten uit de hand dreigen te lopen. Dat het opwekken van elektriciteit met behulp van wind en zon onmogelijk is zonder de back-up van fossiele centrales wordt ieder jaar duidelijker.

De enige oplossing voor een betrouwbare, veilige en betaalbare energievoorziening op aarde is voor de komende tijd gelegen in het ontwikkelen van veilig gebruik van kernenergie inclusief hopelijk beheerste kernfusie. Dat houdt in dat investeren in speur- en ontwikkelingswerk voor die technieken de hoogste prioriteit heeft.

In plaats van rationele oplossingen voor het energieprobleem is het resultaat van de verkondigingen vanuit Bonn vooral een politieke wereldwijde polarisatie.

  1. https://opiniez.com/2017/11/07/klimaattop-bonn-waar-blijft-de-rationele-energietoekomst/
  2. http://www.clepair.net/energie&klimaat-NNV-5.html

Vriendelijk verzoek dit bericht in uw relatiekring te verspreiden.

Aldus het bericht.