Klimaatalarmist James Hansen: pleitbezorger voor kernenergie

Afgelopen zaterdag pakte de Volkskrant breed uit met een uitvoerig interview van Marco Visscher met James Hansen.

Marco Visscher houdt zich al tijden met milieu en klimaat bezig en behoort naar mijn oordeel tot de Nederlandse top op zijn terrein.

James Hansen wordt wel de ‘godfather’ van de klimaathype genoemd. Als directeur van het ‘NASA Goddard Institute for Space Studies’, een van de oerbronnen van het klimaatalarmisme, predikt Hansen al vele jaren hel en verdoemenis: metershoge zeespiegelstijging in de nabije toekomst door opwarming van de aarde (eigenlijk atmosfeer) door CO2, als gevolg van het verstoken van fossiele brandstoffen. Hij verwijdert zich daarmee vèr van de mainstream in de klimatologie. Een pikant detail: in het begin van de jaren zeventig maakte de jonge Hansen nog deel uit van de ‘global cooling consensus’!

Voor een degelijke bespreking van een van de meest spraakmakende recente publicaties van Hansen zie Judith Curry hier.

Formeel is het ‘Goddard Institute’ een onderdeel van NASA. In de praktijk is het semi-autonoom. Zó autonoom dat velen binnen NASA het als een nagel aan hun doodkist beschouwen.

In het interview bekende Hansen dat zijn relatie met het moederbedrijf niet door wederzijdse warme gevoelens werd gekenmerkt. Op de vraag, ‘Voelt u zich meer op uw gemak als activist nu u niet langer werkt voor de NASA?’, antwoordde hij:

‘Absoluut. Ik voelde me steeds ongemakkelijker en dat was geheel wederzijds. Even voordat ik ontslag nam, was de leiding van plan tegenover mijn kamer een camera te plaatsen. Dat was zogenaamd voor mijn eigen veiligheid, maar ze wilden natuurlijk weten wanneer ik wegging, mogelijk op weg naar een protest. Een collega had al eens gedaan alsof hij ook een activist was, dus moest ik hem op de hoogte houden als ik weer eens actie ging voeren. Dat was hem natuurlijk opgedragen door de baas, haha!’

Hansen trekt nationaal en internationaal veel aandacht met zijn onheilsprofetieën en Messias-complex. Dat geldt niet voor andere NASA-wetenschappers, die zijn alarmisme veroordelen, zoals vervat in een brief van 49 voormalige NASA-wetenschappers, waaronder 7 astronauten. Daarover hebben de Nederlandse media bij mijn weten nooit bericht.

De uitspraken van Hansen doen mij steeds weer denken aan een van mijn favoriete klimaatfilms: ‘The Boy Who Cried Warming‘, een werkelijk excellente film, zowel qua (wetenschappelijke) inhoud als indrukwekkende visuele effecten en muziek. Ook mijn eigen minuscule bijrolletje in deze rolprent (37.30, 48.35, 49.50 en 50.47) is misschien een leuk detail voor mijn trouwe lezers (grapje!).

Onder de titel, ‘Hij waarschuwde als één van de eersten voor klimaatverandering en nu omarmt hij kernenergie’, schreef Marco Visscher:

‘Kernenergie is de volgende logische stap in onze energievoorziening, het verzet ertegen is krankzinnig’. Klimaatconferenties zoals die in Bonn hebben geen enkele zin, zegt James Hansen, ex-Nasa-topman en prominent klimaatwetenschapper. Tenminste, niet zolang we blijven geloven dat wind- en zonne-energie de oplossing zijn.

Hij behoorde tot de de eerste wetenschappers die waarschuwden voor klimaatverandering. Zijn verklaring voor het Amerikaanse Congres in 1988 zette het onderwerp op de politieke agenda. Legendarisch werd zijn ongeduldige reactie op verslaggevers destijds: ‘We moeten eens stoppen met al dat geouwehoer.’ Als hoofd van het Goddard Institute for Space Studies, de afdeling van Nasa die zich bezighoudt met atmosferische veranderingen, schreef hij talloze studies en rapporten. Ze kregen aanzien én kritiek van vakgenoten. Enkele van zijn voorspellingen bleken akelig accuraat, van andere moet dat nog blijken.

Maar terwijl James E. Hansen de bewijzen en aandacht voor de mondiale opwarming zag toenemen, raakte hij gedesillusioneerd over het falende klimaatbeleid. Hij ontpopte zich steeds meer tot een activist. Diverse malen liet hij zich arresteren bij protesten tegen fossiele brandstoffen. Zo steeg hij in aanzien bij de activisten. Toch geldt hij ook in deze kringen als omstreden. De reden: zijn omarming van kernenergie in de strijd tegen CO2-uitstoot.

Om de urgentie van een pragmatische aanpak te benadrukken, was Hansen (76) deze maand aanwezig bij de klimaatconferentie in Bonn. Hij is net klaar met een persconferentie als we gaan zitten voor een gesprek.

Wat verwacht u van klimaatconferenties zoals deze in Bonn?

‘Verdomd weinig. Politieke leiders zeggen wel dat we catastrofale veranderingen in het klimaat moeten voorkomen, maar al die woorden, al dat gepraat: het is bullshit. De mondiale uitstoot van CO2 stijgt nog steeds.’ …

U wilt een belasting op fossiele brandstoffen. Hoe zou dat moeten werken?

‘Het is niet een belasting die in de schatkist van de staat verdwijnt, want dat zouden de conservatieven nooit goedkeuren. Ik bepleit een dividenduitkering, waarbij een geldbedrag wordt opgehaald bij de fossiele bedrijven, dat rechtstreeks en gelijk over alle burgers wordt verdeeld. Zo krijg je een eerlijk speelveld, waarop verschillende energievormen met elkaar kunnen concurreren. Bovendien komt de uitkering vooral de lagere en middeninkomens ten goede, zodat de economie een impuls krijgt. Er is geen reden om het niet in te voeren, behalve dat het sterk wordt tegengewerkt door de fossiele industrie.’

De gedachte van een heffing, waarvan de opbrengsten aan de burgers zou moeten worden teruggegeven, duikt steeds weer opnieuw op – niet alleen op het gebied van klimaat. Voor zover mij bekend is daarvan geen enkel voorbeeld in de praktijk. Dit soort heffingen plegen in de regel in de schatkist te verdwijnen.

Duitsland, gastheer van de klimaatconferentie, probeert tot een energietransitie te komen door volop in te zetten op zon en wind. Wat vindt u daarvan?

‘Het is goed dat er een land is waar zo’n grootschalig experiment wordt uitgevoerd. De resultaten geven alleen geen indicatie dat het werkt of ooit zal werken.’

Hoezo? Duitsland behoort toch tot de internationale koplopers bij het opwekken van elektriciteit uit zon en wind?

‘Ja, dat is waar, maar deze energie kunnen we nog niet langdurig en betaalbaar opslaan. Wanneer de zon niet schijnt en de wind niet waait vallen de Duitsers terug op grote centrales die draaien op aardgas, steenkool en zelfs bruinkool. Daardoor neemt de Duitse CO2-uitstoot niet af, maar toe. Dit is geen goede strategie.’

Duitsland is volgens u niet het inspirerende voorbeeld waarvoor organisaties als Greenpeace en GroenLinks het houden?

‘Absoluut niet. Zon en wind leveren nog altijd maar een klein percentage van alle energie. Ik ben niet tegen zon en wind. Maar ik ben blij dat ze bij de overheden in landen als India en China doorgaans technisch veel beter zijn onderlegd dan in het Westen en dus niet alleen beseffen dat schone energie belangrijk is, maar ook dat je er met zon en wind lang niet zult komen. Wij hebben te maken met een noodtoestand. Als we niet snel komen met een haalbare en schaalbare oplossing voor veilige CO2-vrije energie, zullen onze kinderen en kleinkinderen dat moeten doen – en zij zullen nóg minder tijd hebben om de schade die wij veroorzaken te repareren.’

De vermeende schade manifesteert zich tot dusver uitsluitend in de virtuele werkelijkheid van de klimaatmodellen.

Waarom bent u voor kernenergie?

‘Kernenergie is de volgende logische stap in onze energievoorziening. We begonnen met hout dat we gingen opbranden. Toen vonden we steenkool: dat was zo gecondenseerd dat je er veel minder van nodig had om veel meer energie te verkrijgen. Daarna kwam aardolie en daarna aardgas: telkens een stapje verder, met telkens minder CO2-uitstoot. En toen kwam het veel schonere kernenergie met nóg weer een hogere energiedichtheid ….

Klimaatactivisten zien liever dat u kernenergie vergelijkt met groene energie uit zon en wind.

‘Zolang er geen goede opslag is voor deze energie, kun je zon en wind niet serieus vergelijken met kernenergie: noch in de opbrengst, noch in de prijs. Het verzet tegen kernenergie is echt krankzinnig.’ ….

‘Hun goede bedoelingen zijn niets waard als zij met hun irrationaliteit de toekomst van onze planeet en onze kinderen bedreigen. Klimaatverandering is het grootste probleem waar de mensheid voor staat. Juist deze groene organisaties zouden voorop moeten lopen bij het afzweren van fossiele brandstoffen en het ondersteunen van realistische alternatieven. Ze doen alsof ze het beste voor hebben met de planeet, maar hun eigen voortbestaan vinden ze uiteindelijk net iets belangrijker.’ …

Vindt u het niet bezwaarlijk wanneer wetenschappers zich zo sterk inlaten met de politiek?

‘Integendeel. Ik vind dat wetenschappers een verantwoordelijkheid dragen om de resultaten en implicaties van de wetenschap helder over te brengen naar het publiek. Dat zie ik als een verplichting.’

Heeft iets in uw werk van de afgelopen decennia u trots gemaakt?

(Lange stilte) ‘Het probleem is dat we niet succesvol zijn geweest in het stoppen van de klimaatverandering. Het is allemaal nog steeds één grote mislukking. Er moet nu snel verstandig beleid komen, zodat we het omslagpunt kunnen afwenden waarop de veranderingen onomkeerbaar zijn. Pas wanneer blijkt dat we nog niet te laat zijn, kunnen we bepalen of we iets hebben gedaan waar we trots op kunnen zijn. De komende twintig jaar zullen interessant worden. Ik blijf graag nog even gezond om het mee te maken.’

Aldus het boeiende interview van Marco Visscher met James Hansen in de Volkskrant.

Lees verder hier.

Hansen’s opvattingen over de ontwikkeling van het klimaat lijken mij ontsproten aan een overspannen fantasie en geheel losgezongen van de werkelijkheid. Zijn opvattingen over kernenergie lijken mij daarentegen reëel.

Maar bij dit alles mogen we niet vergeten dat kernenergie (thans nog?) hoofdzakelijk geschikt is voor elektriciteitsopwekking. Die telt slechts voor 15 – 20% van onze totale energiebehoefte. En de rest – het leeuwendeel?

Als één van de argumenten om de politieke steun voor hernieuwbare energie te mobiliseren, wordt steevast de wenselijkheid van verminderde afhankelijkheid traditionele leveranciers van fossiele brandstoffen genoemd. Afgezien van het feit dat zulks volkomen illusoir is, strookt dit ook niet met de visie van de OPEC – een visie die de organisatie graag met ons wil delen.

Zie hier wat ze voor ons in de aanbieding hebben. Daaruit blijkt dat ze graag willen blijven leveren. Dat is een geruststellende gedachte, waaraan we meer hebben dan de luchtfietserij van de voorstanders van ‘hernieuwbaar’. Dat neemt niet weg dat het onderzoek naar alternatieven dient door te gaan.

Door |2017-11-21T11:44:54+00:0020 november 2017|43 Reacties

43 Comments

 1. Scheffer 20 november 2017 om 09:46 - Antwoorden

  Het verzet tegen kernenergie is echt krankzinnig, pleit Hansen. Het geloof in een catastrofale opwarming door CO2 is ook echt krankzinnig, door de immer afnemende betrouwbaarheid van de IPCC-computermodellen. Het pleit voor kernenergie maakt Hansen als IPCC-adept nog geen kritische klimaatwetenschapper, eerder een “eenzame strijder” in zijn groene catastrofale-klimaat-ideologische kringen, maar wel een bruikbare referentie voor de politieke support voor snelle invoering nieuwe typen van veilige kernenergie. Hansen is dus een gemotiveerde tegenstander van de “Energiewende” van Angela Merkel en van de huidige voor het klimaat effectloze “duurzame” energie-transitie van Jan Rotmans. Al met al is de “duurzame” koers van de afgelopen 20 jaar wereldwijd weinig effectief geweest voor de “klimaatbeheersing” met 30% meer CO2 in de atmosfeer. Echter het geloof in überhaupt “klimaatbeheersing” is ook echt krankzinnig, dat maakt Hansen’s pleit voor de noodzakelijkheid van kernenergie wel zwakker.

  • J van der Heijden 20 november 2017 om 10:13 - Antwoorden

   De IPCC klimaatmodellen dien het echt prima, en er is geen zinnig mens die daar aan twijfelt.

   En inderdaad het uitsluiten van kernenergie is natuurlijk niet verstandig. Wat wel jammer is dat kerncentrales draaien op subsidie en dat was natuurlijk lastig te verkopen door de VVD (windmolens draaien op subsidie in der verkiezingscampagne dan wordt het lastig om subsidie vrij te maken voor kernenergie)

   Het jammere van kernenergie is dat met minimaal 15 jaar duurt voordat er een kerncentrale staat en dat is natuurlijk vervelend, we hadden dus al veel eerder (zeg maar in 1988) moeten besluiten om wat te doen, en wie heeft er lopen zeuren over de oorzaak en of we wel of niets moesten doen? O ja dat waren de “sceptici”

   • Bleeker 20 november 2017 om 10:18 - Antwoorden

    Weer een stropopje gebouwd Jan? Ik geloof dat het altijd Greenpeace en andere milieu terroristen zijn geweest die Borsele en Dodewaard bezetten omdat ze geen nieuwe centrales wilden Richt je pijlen daar eens op.

    • J van der Heijden 20 november 2017 om 11:37 - Antwoorden

     Bleeker,

     Zit greenpeace in de 2e kamer? Er was (geloof ik Rutte 1) politiek ruimte voor een nieuwe kerncentrale, wat zij Delta, graag alleen met subsidie (want anders niet haalbaar)

     Ja en dat was natuurlijk vervelend, want onderbuikend rechts had aan de VVD beloofd dat het zonder subsidie kon.

     Dat was inderdaad wel jammer, maar natuurlijk kan je Greenpeace niet de schuld geven dat een kerncentrale niet kan draaien zonder enorme subsidies.

    • Scheffer 20 november 2017 om 11:53 - Antwoorden

     Zit GreenPeace in de 2e kamer? Volmondig JA!

     http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/06/greenpeace-infiltreert-tweede-kamer/.

     Verder zijn er met grote zekerheid VVD, CDA, PvdA, GroenLinks en PvdD 2dekamerleden lid en donateur van deze aan de democratie subversieve NGO (=Niet Gekozen Organisatie)!

     In ieder geval verkondigen deze volksvertegenwoordigers de onwetenschappelijke GreenPeace religieuze dogma’s in de 2de kamer.

     • J van der Heijden 20 november 2017 om 12:15

      Scheffer,

      Dus als lid van Greenpeace mag je geen lid meer worden van de 2e kamer?

      Ik zeg een democratie, maar alleen voor mensen die hetzelfde denken als ik!

     • Boels 20 november 2017 om 12:40

      @J van der Heijden:

      Greenpeace, Milieudefensie doen ook aan acties (zoals huisvredebreuk) die tegendraads zijn aan beginselen van de parlementaire democratie en dus de rechtsstaat.
      Dan moet een volksvertegenwoordiger een spagaathouding aannemen en dat onthult nu eenmaal een kwetsbare plek (van geloofwaardigheid).
      Demonstreren zonder gedoe is prima.

     • J van der Heijden 20 november 2017 om 13:14

      VVD-ers publiceren leugenachtige stukjes over klimaat verandering, dat vind ik veel erger. Laten we de VVD maar uit de 2e kamer zetten

   • Boels 20 november 2017 om 11:06 - Antwoorden

    @J van der Heijden:
    “One of the key points is that climate models need to be specific about their “target” – were they trying to get the model to match recent climatology? top of atmosphere radiation balance? last 100 years of temperature trends? If we know that a model was developed with an eye on a particular target then it doesn’t demonstrate model skill if they get that target right.”

    ..

    ““All models are wrong but some are useful” – a statement attributed to a modeler from a different profession (statistical process control) and sometimes quoted also by climate modelers. ”

    https://scienceofdoom.com/2017/11/20/models-on-and-off-the-catwalk-part-six-tuning-and-seasonal-contrasts/

  • Co Bergsma 20 november 2017 om 19:06 - Antwoorden

   Het begint lachwekkend te worden, zodra met name de heer Scheffers iets poneert komt een reactie van de heer vd Heijden -tegen uiteraard- die met “argumenten” komt die toch door weinige lezers van Climategate worden gewaardeerd. Of die meneer vd Heijden heeft een bord voor zijn kop (excuus zo is de uitdrukking) of de rest van de lezers die zijn zienswijze duidelijk niet waarderen zijn allemaal een beetje van de les……

   • J van der Heijden 20 november 2017 om 21:08 - Antwoorden

    Co

    Het is jammer dat Scheffer en de rest mijn bijdrage niet kan waarderen

    Het blijft natuurlijk een feit dat Scheffer er gedocumenteerd compleet naast zit als het gaat over het klimaat

 2. David 20 november 2017 om 10:15 - Antwoorden

  Ondanks alle retoriek is er geen sprake van een energietransitie. Want dat is voorraadtransitie. Kolen, olie, gas, uranium: dat zijn energievoorraden waar strategische reserves van aangehouden kunnen worden. Waar liggen die nieuwe voorraden? Precies, nergens !
  Een andere denkfout is dat alternatieve energiebronnen een bepaald percentage uitmaken van onze energievoorziening. Daarbij wordt gerekend met -rekenkundige- gemiddeldes. Maar dat houdt de bewerking optellen in oftewel opslag. Gemiddeldes slaan nergens op als optelling niet mogelijk is. Stop de Duitse elektriciteitscentrales en het licht gaat uit. Schakel de zonnepanelen en windmolens uit en het net wordt stabieler. Stel dat u gemiddeld over ruim voldoende drinkwater beschikt. Maar één week per jaar is er geen water. Zonder opslag betekent dat wel uw einde.

 3. J van der Heijden 20 november 2017 om 11:31 - Antwoorden

  ” metershoge zeespiegelstijging in de nabije toekomst door opwarming van de aarde ”

  Nou dat heb ik nog nooit gezien, waar is die claim? Of is dat duim zuig werk?

  ” Hij verwijdert zich daarmee vèr van de mainstream in de klimatologie.”

  Nee, jij legt hem woorden in de mond en daarmee verwijder jij hem van de mainstream. Dat is natuurlijk jammer, maar wel een enorme stropop.

  ” Een pikant detail: in het begin van de jaren zeventig maakte de jonge Hansen nog deel uit van de ‘global cooling consensus’!”

  Nee

  1. Er was geen “global cooling consensus”
  2. En Hanssen heeft nog nooit cooling geprojecteerd (dat was Schneider die een model van Hanssen had gebruikt.

  en trouwens iemand heeft mij wel eens verteld (ik weet niet meer wie Hans)

  If the facts change I change my opinion, what do you do sir?

  “Hansen trekt nationaal en internationaal veel aandacht met zijn onheilsprofetieën en Messias-complex. ”

  Dit soort zinnen past natuurlijk niet in een neutrale berichtgeving, een beetje jammer Hans

  Over The boy who cried warming kunnen we heel kort zijn, dat stel wetenschappelijk natuurlijk niets voor, ik heb daar ooit in de DDS tijd een duidelijk commentaar over geschreven, echter daar is al het commentaar op oude blogs verdwenen, jammer! Ik weet dat ik er geen enkel inhoudelijke reactie op heb gekregen.

  • Scheffer 20 november 2017 om 12:11 - Antwoorden

   “waar is die claim?” Hallo oogkleppen?

   Trouw 2012: ‘Amersfoort aan zee? Dat is echt een onzinverhaal’; https://www.trouw.nl/groen/-amersfoort-aan-zee-dat-is-echt-een-onzinverhaal-~af0bc903/

   Cees Veerman, voorzitter van de Tweede Deltacommissie, Wageningen universiteit: “Amersfoort aan zee is realiteit”

   KNMI Reinier van den Berg! http://www.weer.nl/nieuws/detail/2016-05-14-amersfoort-aan-zee-dichterbij-dan-gedacht/

   • J van der Heijden 20 november 2017 om 13:13 - Antwoorden

    Scheffer,

    en waar in dat hele stuk komt de naam James Hanssen niet voor. Verder gaat het om maximaal 1,3 meter aan het einde van de eeuw en niet om “meters” in “de nabije toekomst ”

    Bedankt voor het onderbouwen van mijn standpunt, Hans is gewoon een alarmist die probeert met stropoppen de mening van mensen te beïnvloeden (tenzij hij natuurlijk zijn standpunt kan onderbouwen met een wetenschappelijke publicatie van James Hanssen waar uit dat blijkt, dan trek ik mijn woorden in en zal ik me verontschuldigingen)

    • Scheffer 20 november 2017 om 13:49 - Antwoorden

     “1,3 meter aan het einde van de eeuw” (?) is puur alarmisme, gepolitiseerde angstprojectie!: Huidige snelheid zeeniveaustijging is 18 cm per eeuw! Snelheid zeeniveaustijging neemt al eeuwen af. Afsmelt van heel Groenland (= uiterst onwaarschijnlijk) duurt minimaal 3000 ~ 5000 jaar. Over 50 jaar zijn we allang op 100% kernenergie overgegaan. Waar maak jij je dus druk over? Dat je dogma’s niet kloppen, of dat de NL-politiek te snel common sense krijgt?

     • J van der Heijden 20 november 2017 om 14:18

      Nee Scheffer,

      de huidige snelheid in 34cm/eeuw er is dan ook sprake van versnelling en niet van een afname van de snelheid.

      http://sealevel.colorado.edu/

      https://tamino.wordpress.com/2017/01/30/sea-level-acceleration/

      En tijdens het hele Holoceen is de stijging gemiddeld ongeveer 5 cm/eeuw

      Waar ik me druk over maak is dat er mensen zijn zo als jij die wel ergens een mening over hebben maar niet de juiste feiten kennen.

      Ik hoop dat de Nederlandse politiek snel common sense krijgt en snel een effectief klimaatbeleid op gaat tuigen en dat versneld gaat uitvoeren en de “sceptici” in het openbaar in de hoek zet (de VVD zou er ook goed aan doen om de “sceptici”uit de partij te zetten)

     • J van der Heijden 20 november 2017 om 14:19

      Mijn reactie is in moderatie (2 linkjes gebruikt) maar waar zijn nu de meerdere meters waar Hans mee begint? Of kan jij die ook niet vinden en verkoopt Hans sprookjes?

     • Boels 20 november 2017 om 14:29

      Zeespiegel al over 30 jaar zes meter hoger
      “Dat zegt hoogleraar Klimaatverandering, water en veiligheid Pier Vellinga donderdag in zijn intreerede aan de Wageningen Universiteit. Volgens Vellinga is de situatie kritieker dan de meeste mensen denken. „De wereld komt maar langzaam in actie, een sterke sturing vanuit de overheid is noodzakelijk. Nederland is toe aan een nieuwe relatie tussen land en water”, aldus de hoogleraar, die tevens voorzitter is van de stichting Natuur en Milieu.”
      https://www.pzc.nl/overig/zeespiegel-al-over-30-jaar-zes-meter-hoger~a655adb5/

     • Scheffer 20 november 2017 om 15:52

      Ook van de sealevel rise is gemakkelijk een alarmistische sealevel rise hockeystickcurve te maken, toch (?), maar wat is de betrouwbaarheid? Laat je niet bedotten is het (dagelijkse) advies van Jo Nova!

      https://s3.amazonaws.com/jo.nova/graph/ocean/sea-level/australian/mean-sea-level-fremantle-projected.gif

     • J van der Heijden 20 november 2017 om 16:09

      Scheffer,

      als je je niet wil laten bedotten laat dan Jo Nova links liggen!

      Dat is het advies van een klimaat realist

 4. Peter 20 november 2017 om 14:02 - Antwoorden

  poging 2

  Beste J van der Heijden.

  Als u het bij het rechte eind heeft w.b de versnelde opwarming van de aarde en de oorzaken hiervan,,vindt u dan dat windmolens,zonnepanelen en biomassa een goede manier zijn om dit probleem aan te pakken,aangezien de cijfers aangeven dat al de miljarden belastinggeld die hierin zijn gestoken niets hebben opgeleverd.
  De co2 is vorig jaar nml.weer toegenomen,wat normaal toch tot de conclusie zou moeten leiden dat we moeten stoppen met dit inefficiente beleid

  • Bart Vreeken 20 november 2017 om 14:45 - Antwoorden

   [quote]De co2 is vorig jaar nml.weer toegenomen,wat normaal toch tot de conclusie zou moeten leiden dat we moeten stoppen met dit inefficiente beleid[/quote]

   Zo makkelijk kun je dat niet zeggen. Dan moet je weten wat de autonome ontwikkeling was geweest: de ontwikkeling van de CO2-uitstoot zonder dat er beleid was om dat tegen te gaan. Het is duidelijk dat de vraag naar energie enorm is toegenomen, o.a. door landen als China. Maar ook bij ons is een toename. Het is dus dweilen met de kraan open.
   Keuzes: doorgaan met dweilen, kraan wat verder dicht, of maar zien wat er gebeurt.

   • Peter 20 november 2017 om 15:36 - Antwoorden

    Beste Bart

    Hier een citaat uit het energierapport:
    Het kabinet stelt voor de transitie naar duurzame energie drie uitgangspunten centraal: 1) aansturen op CO2-reductie; 2) verzilveren van de economische kansen die de energietransitie biedt en 3) van integreren energie in het ruimtelijk beleid.
    De reductie is er dus na al die jaren en miljarden niet gekomen,en dus zou ik nog een mogelijkheid aan uw 3 keuzes toevoegen:Een andere weg inslaan!

 5. Jos Hendriks 20 november 2017 om 14:08 - Antwoorden

  https://www.theguardian.com/science/2016/mar/22/sea-level-rise-james-hansen-climate-change-scientist:

  Former Nasa researcher and father of climate change awareness says melting of ice sheets could cause ‘several meters’ rise in a century, swamping coastal cities

  https://www.ecowatch.com/james-hansen-dangerous-sea-level-rise-will-occur-in-decades-not-centur-1882198301.html:

  James Hansen: Dangerous Sea Level Rise Will Occur in Decades, Not Centuries

  He J van der Heijden, voor 100 euro krijg je nog eens 100 van dergelijke links

  • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
   Hans Labohm (Hoofdredacteur) 20 november 2017 om 14:27 - Antwoorden

   Dank Jos!

   Dat spaart mij werk.

   Hans verkoopt dus geen sprookjes.

   • J van der Heijden 20 november 2017 om 14:42 - Antwoorden

    Dank,

    ik zal het nog eens lezen. Maar tot die tijd heeft Hans een punt als het gaat om de voorspelling. trouwens nabije toekomst == eind van de eeuw?

    Hans goede redenen waarom James Hansen geen gelijk zou hebben?

    En graag in het vervolg direct een verwijzing naar de wetenschappelijke literatuur, dat spaart een hoop tijd uit.

    En trek je het stukje over de “global cooling consenus”nog even in? We weten allebei dat die er niet was.

    • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
     Hans Labohm (Hoofdredacteur) 20 november 2017 om 15:45 - Antwoorden

     J. van der Heijden,

     Er was wel degelijk een ‘global cooling consensus’. Maar AGW-protagonisten hebben gepoogd de geschiedenis te herschrijven.

     https://wryheat.wordpress.com/2016/09/27/covering-up-the-inconvenient-consensus-on-global-cooling/

     • J van der Heijden 20 november 2017 om 16:12

      Nee hans,

      di econsensus was er niet, er waren wat artikelen in de MSM maar die moet je natuurlijk niet vertrouwen! De wetenschap was duidelijk (ook in de jaren 70) meer CO2 betekend meer opwarming.

      Trouwens de enige reden om afkoeling te krijgen was een enorme berg vervuiling (+ een hoge klimaat gevoeligheid) en laten we daar nu net wat aan hebben gedaan!

 6. Frans Galjee 20 november 2017 om 14:32 - Antwoorden

  Dit artikel roept een herinnering bij mij op.
  Al weer bijna 10 jaar geleden maar dus nog actueel.
  
Bij deze een reactie op een artikel [1] in Intermediair van augustus 2008
“Ik wil reageren op het artikel: “Mag kernenergie weer?” geplaatst in Intermediair 32.

  In dit artikel wordt de mening gegeven van twee voor- en twee tegenstanders van kernenergie. Dit artikel verschijnt nu 4 jaar na publicatie in Intermediair van een artikel met de titel: “Kernenergie kan weer”. Misschien moeten we nog 4 jaar wachten tot er in deze reeks er het derde artikel over kernenergie gaat verschijnen met de naar mijn mening voor huidige situatie geldende juiste titel: “Kernenergie moet weer”.

  Of je nu voor- of tegenstander bent van de toepassing van kernenergie om wat voor reden dan ook is helaas in de situatie van dit moment met een zich ontwikkelende energiecrisis volstrekt onbelangrijk. Dit om de eenvoudige reden dat ondanks alle bezwaren die aan kernenergie kleven we er de komende jaren sterk van afhankelijk zullen zijn. Nu al kan worden vastgesteld, dat met de sterk groeiende vraag naar energie en grondstoffen door opkomende economieën en de steeds moeilijker winbare en inzetbare fossiele brandstoffen, alleen kernenergie de op benodigde schaal bruikbare energiebron zal zijn. Dit vooral ook vanwege het feit dat de altijd aangeprezen duurzame alternatieven vooral nog steeds zijn wat ze altijd al waren namelijk veelbelovend. Met het gebruik van nieuwe en meer veilige kerncentrales is belangrijke tijd te winnen waarin echte duurzame energiealternatieven kunnen worden ontwikkeld evenals, en dat is nog veel belangrijker en moeilijker, er een zeer ingrijpende verandering zal moeten plaatsvinden in ons menselijk denken en handelen. Gezien de ook voor kernenergie eindige grondstof uranium ( we negeren hier bewust de hoeveelheid uranium die uit de oceanen te halen is ) is de extra tijd toch ook nog beperkt. Aan de problemen van afval of veiligheid gekoppeld aan de toepassing van kernenergie zal op termijn een steeds lager belang worden toegekend in een wereld die steeds vaker de desastreuze gevolgen van een allesomvattende energiecrisis zal ervaren zelfs in het geval dat er ook sprake is van een belangrijke inzet van kernenergie. De tijd dringt en beslissingen kunnen niet steeds worden uitgesteld. Men moet nu de keuze maken of voor de inzet van kernenergie of voor alles in te zetten op de onzekere voortgang in de ontwikkeling van de bekende duurzame alternatieven. Gezien echter de huidige stand van zaken over de inzetpotentie van deze laatste bronnen van energie lijkt aan de keuze voor kernenergie helaas niet te ontkomen ook al is het dan nog slechts een oplossing voor beperkte duur. “
  
[1] intermediair.nl/artikel/weekblad-archief/64368/mag-kernenergie-weer
  (link werkt niet meer)

  Frans Galjee

  Overigens ben ik van mening dat er andere echte problemen nu onze aandacht vragen in plaats van al dat getheoretiseer over onze mogelijk invloed op de klimaatverandering terwijl onze kennis over de processen die klimaatveranderingen sturen nog volstrekt onvoldoende is.

 7. David 20 november 2017 om 15:18 - Antwoorden

  [Overigens ben ik van mening dat er andere echte problemen nu onze aandacht vragen]
  zoals deze:
  https://nos.nl/artikel/2198844-bijna-honderd-doden-door-de-pest-op-madagaskar.html

 8. J. v. Dorp 20 november 2017 om 15:41 - Antwoorden

  “Een pikant detail: in het begin van de jaren zeventig maakte de jonge Hansen nog deel uit van de ‘global cooling consensus’!”

  Neuh, geen ‘pikant detail’ hoor. Gewoon een (stokoude) leugen van de “klimaatskeptici”:

  http://www.mediafire.com/view/hb6fk6hm312tak2/20070924_Grandfather.pdf

 9. Scheffer 20 november 2017 om 16:14 - Antwoorden

  @ Galjee: “Gezien de ook voor kernenergie eindige grondstof uranium”. Dat is inderdaad het laatste waar je zorgen over hoeft te maken bij kernenergie. Lage straling thorium is bijna overal op de wereld in meerdere 1000 jarige overvloed: https://en.wikipedia.org/wiki/Occurrence_of_thorium

  • J van der Heijden 20 november 2017 om 16:25 - Antwoorden

   Pikant detail is natuurlijk dat er de eerste 15 jaar geen Thorium reactor commercieel beschikbaar is (dat is dus geen oplossing nu), maar misschien wat voor over 30 jaar

   • Scheffer 20 november 2017 om 19:25 - Antwoorden

    Pikant detail? So what? Waarom nu overhaast dan al dat overbodige en toekomstige turbine-schroot op de Noordzee plempen, dat geheel niks voor klimaatbeheersing doet??

 10. Hetzler 20 november 2017 om 19:17 - Antwoorden

  Er is geen klimaat- of energieprobleem. Men poogt bovendien het falen van de klimaatmodellen te verdoezelen door quasi statistiek, namelijk door zogenaamde almaar breder wordende betrouwbaarheidsintervallen die dit echter niet zijn. De schijn wordt door dit handopsteken i.p.v. echte statistiek gewekt dat telkenmale de achterblijvende meetgegevens toch binnen het interval liggen. In werkelijkheid falen alle klimaathypothesen, de klimaatmodellen. China en India slaan de weg in naar een positieve economische transitie mede door de inzet van superieure kernenergie. Europa zet in op terugkeer naar 200 jaar geleden door de inzet van de onbetaalbare en inferieure techniek (lage vermogensdichtheid) van hernieuwbaar. Dit verklaart het falen van het klimaatbeleid.
  In Europa heerst een irrationele angst voor kernenergie, hetgeen de al even irrationeel hoge kosten en de koudwatervrees bij investeerders verklaart van de bouw. Staatssteun kan deze vrees wegnemen waardoor op den duur de bouwkosten kunnen dalen naar normale hoogte. Er is dus geen SDE+ voor kernenergie. Hernieuwbaar zal daarentegen nooit zonder SDE+ kunnen.

  • Frans Galjee 20 november 2017 om 21:16 - Antwoorden

   @ Hetzier deels mee eens er geen klimaatprobleem ( nog niet bewezen) maar er is wel degelijk een energieprobleem en daarmee verband houdend een probleem met het functioneren van ons economisch stelsel dat slechts kan functioneren bij groei en helaas is er bij huidige technologie de grens van groei al lang gepasseerd. Schaarste zal het item zijn de komende jaren met gevolg grote onrust en conflicten.

   • Scheffer 20 november 2017 om 21:33 - Antwoorden

    @ Galjee: “met gevolg grote onrust en conflicten” is ongefundeerd alarmisme. Er is echt overschot aan energie aanbod wereldwijd met lage olieprijzen als gevolg, behalve dan in China, alwaar ze als gekken honderden kolencentrales bouwen tot 2030.

    • Frans Galjee 21 november 2017 om 14:56 - Antwoorden

     @ Scheffer er is natuurlijk een overschot aan energie aanbod in de wereld het probleem zit in de keuzes die voor opwekking worden gemaakt. De zogenaamde schone alternatieven zijn niet echt schoon en al helemaal niet effectief om op gelijke schaal de zo verfoeide fossiele bronnen te gaan vervangen. Daarbij zou uit een lijst van bedreigde grondstoffen (zeldzame aarden) zo die kan worden opgesteld blijken dat juist die schone alternatieven daar een enorme wissel op trekken.
     Los daarvan het aftappen op grote schaal van wind en zonne-energie heeft een invloed op het huidige klimaat in ieder geval lokaal en het zou mij niet verbazen als weer veel later dit effect als ongewenste bijwerking mogelijk erger zal zijn dan de kwaal die men tracht te bestrijden.

 11. van Putten 20 november 2017 om 20:23 - Antwoorden

  Nu heb ik altijd niet beter geweten dan dat kerncentrales en overstromingen niet samen gaan. Sterker nog, een overstroomde kerncentrale is desastreus. Heeft Hansen soms een andere agenda?

  • André Bijkerk 20 november 2017 om 20:56 - Antwoorden

   En hoeveel miljoen slachtoffers heeft dan die overstroomde kerncentrale precies gemaakt? En was er ook niet iets met een aardbeving kracht 9 en een tsunami die die overstroming heeft gebracht? En was er niet een dom constructiefoutje gemaakt door uitgewerkte brandstof bovenin de reactorbunker te bewaren waardoor het niet gekoeld kon worden zonder elektriciteit en pompen. Zou er nog één ingenieur een kerncentrale ontwerpen met de uitgewerkte splijtstof niet in de kelder, die automatisch volloopt bij rampen?

   Grappig is dat zelfs de Guardian -kampioen bangmakers- zich realiseert dat de bangmakerij voor nuclear misschien niet zo slim was. Maar ja bangmakerij is nu eenmaal standaard routine.

   https://www.theguardian.com/science/blog/2016/apr/11/time-dispel-myths-about-nuclear-power-chernobyl-fukushima

 12. Arthur Rörsch 20 november 2017 om 23:05 - Antwoorden

  Hans, over Hansen,
  40 reacties gekibbel over niet ter zake doende onderwerpen.
  Wat beoog je te bereiken met een posting als deze, die vooral tot stemmingmakerij aanleiding geeft. Niet tot een inhoudelijke discussie waaraan het bij de CO2 hype verkondiging schort.

 13. bart 21 november 2017 om 07:28 - Antwoorden

  goedemorgen kissebissers….t positieve vind ik dat de volkskrant de laaste tijd m.i. steeds meer aandacht geeft aan de twijfel mbt t nut van zonne en windenergie….of zie ik dat verkeerd?….mvg…bart.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK