Hilversum kan het niet laten. In Één Vandaag kregen de kijkers onlangs weer een vloedgolf van nepnieuws met klimaathysterie over zich heen, met onheilsprofeet Al Gore in de hoofdrol, die als een onvervalste volksmenner weer hel en verdoemenis preekte.

Kijk en huiver hier (vanaf 18.00).

Nederlanders zijn toch over het algemeen een nuchter volkje. Hoe is het dan toch mogelijk dat we ons door die hysterie laten meeslepen?

Dat het ook anders kan, bewijst GLOCOMNET met met een panel bestaande uit Kees de Lange (em. prof. atmosferische chemie en natuurkunde, VU en GU Amsterdam, en voormalig senator), Lex Hoogduin (prof. economie, Groningen) en Marcel Crok (wetenschapsjournalist en auteur van ‘De staat van het klimaat‘), met Conny Dorrestijn als voortreffelijke gespreksleidster.

Op rustige, genuanceerde en toegankelijke (althans voor hen die het Engels machtig zijn) wijze leggen zij uit waar de geschilpunten liggen tussen de protagonisten en antagonisten van de menselijke broeikashypothese (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’).

Thema’s zijn:

 • Het verschil tussen weer en klimaat
 • Betrouwbaarheid van de metingen
 • Complexiteit van het klimaatsysteem waarvan de menselijke uitstoot van CO2 slechts een minuscuul onderdeel uitmaakt
 • Beperking van modellen
 • Modellen versus observaties
 • Interactie wetenschap en beleid
 • Maatschappelijke en politieke prioriteitsstelling: klimaatbeleid versus andere maatschappelijke prioriteiten
 • Kosten/batenanalyse
 • Modelmatig berekende temperatuureffect van het klimaatbeleid, zoals vastgesteld in de huidige regeringsverklaring (0,0003 graden Celsius in 2030!)
 • Geloofwaardigheid van wetenschap en beleid
 • Robuustheid van het klimaatsysteem versus kantelpunten
 • Klimaatminister (wat zou die moeten doen?)
 • Klimaatovereenkomst van Parijs (geheel symbolisch!)
 • Mitigatie versus adaptatie
 • Subsidie op wind- en zonne-energie
 • Hernieuwbare energie (geen realistisch alternatief)
 • Kernenergie uit thorium: grote belofte met demonstratiereactor over 10 à 15 jaar
 • Politieke correctheid
 • Rationaliteit versus ideologie in klimaatbeleid
 • Tekortschietende ‘numerieke geletterdheid’ bij politici en overige beleidsmakers
 • Belang van open en vrij debat voor oplossing complexe problemen

Zie video hier.

Een aanrader voor klimatofielen van alle gezindten!