Klimaatverandering in de Volkskrant

In het verleden heb ik vaak geschreven over de schaamteloze propaganda van de Volkskrant voor het klimaat- cum duurzaamheidsbeleid. Daarbij heb ik de laatste tijd vooral kritiek gehad op de artikelen van Jeroen Trommelen en hem gekwalificeerd als de Greenpeace-mol binnen de redactie van de Volkskrant. Maar laat ik daar te zijner verdediging aan toevoegen dat ik er van overtuigd ben dat hij dat met de beste bedoelingen doet, omdat hij gelooft dat er sprake is van een zorgwekkende opwarming van de aarde, die met klimaatbeleid en duurzame energie kan worden voorkomen. Maar zoals trouwe lezers weten, beide veronderstellingen zijn niet waar. Bovendien is de weg naar de hel geplaveid met goede bedoelingen.

Wanneer de jaarlijkse hoogmis van de klimaatkerk plaatsvindt, zoals nu weer in Bonn (COP23), is het traditie dat de gevestigde media breed uitpakken met alarmistische klimaatberichten van het type: ‘Het is nog erger dan we dachten’. Wie schetst echter mijn verbazing toen ik kennis nam van het laatste artikel van Maarten Keulemans, afgelopen zaterdag in de Volkskrant, onder de titel: ‘Het klimaat voorspellen blijkt achteraf een stuk gemakkelijker dan van tevoren. Warmt de aarde echt minder snel op dan gevreesd?’

Het eerste deel van de titel is onjuist. ‘Hindcasting’ (het ‘voorspellen’ of verklaren van het verleden) is nog steeds niet mogelijk met de huidige klimaatmodellen. En het tweede deel van de titel eindigt ten onrechte met een vraagteken. Maar een kniesoor die daarop let. Er blijft genoeg lezenswaardigs over. Ik pik er een aantal elementen uit.

Terwijl de wereld zich schrap zet voor klimaatrampspoed, lijkt de aarde een slagje langzamer op te warmen dan werd gevreesd. Je kunt de klimaatsceptici al horen juichen. Maar wat zeggen die laatste metingen?

Het artikel toont bovenstaande grafiek.

Keulemans schrijft daar onder meer over:

Maar dan is er die gekke toevoeging. Een rood, ingetekend vakje, een beetje onder aan de pluim. Dát, zo staat in het voor leken nagenoeg onleesbare koeterwaals dat de grafiek begeleidt, is waar we, afgaand op de werkelijk gemeten temperatuur, momenteel waarschijnlijk op afkoersen. Een temperatuurstijging die nog steeds goed merkbaar, en mogelijk zelfs ronduit rampzalig is. Maar: wél een opwarming van de wereld die beduidend lager ligt dan de somberste prognoses.

Trouwe lezers weten dat klimaatsceptici de voorkeur geven aan onderstaande grafiek die feitelijker, minder verhullend en zeker minder alarmistisch is.

Na nog wat gesomber moet Keulemans toch erkennen:

Want hoe wetenschappers het ook bekijken, het lijkt er verdacht veel op dat de opwarming wat achterblijft bij de verwachtingen.

Vervolgens verwijst hij naar een aantal ‘peer-reviewed’ studies die die opvatting bevestigen. Daarna schrijft hij over zijn bevindingen van een aantal bezoeken bij klimaatmodelleurs.

Het klimaat voorspellen blijkt achteraf een stuk gemakkelijker dan van tevoren. [Noot HL: hetgeen dus niet waar is, maar dat terzijde.] En dat weten de experts zelf heus ook wel. ‘We zijn voortdurend aan het finetunen’, zegt Van den Hurk. ‘Want natuurlijk blijven we zoeken naar de beste overeenkomst met wat we zien.’ Ook de vertraging van de opwarming, hoe twijfelachtig ook, is voor het KNMI tóch aanleiding om ‘nog eens forensisch te gaan zoeken’ of er in de modellen niet ergens een variabele is die de onderzoekers niet goed hebben ingeschat, zegt hij.

‘Als je eerlijk wetenschappelijk kijkt, kun je de vraag of de modellen te warm zijn afgesteld nog niet goed beantwoorden’, benadrukt ook Wilco Hazeleger van het eScience Center in Amsterdam. …

Uiteindelijk is het diepere probleem misschien wel dat we te veel van de modellen verwachten. ‘Een voorspellende kracht die er helemaal niet in zit’, zegt Hazeleger.

Maarten Keulemans

(Lees verder hier (achter abonnementsmuur). Het volledige artikel van Maarten Keulemans is overigens een aanrader voor klimatofielen van alle gezindten.)

En we hebben altijd gehoord: ‘The science is settled! All scientists agree!’ Dit is dus een heel andere boodschap, die overigens al sinds jaar en dag door klimaatsceptici wordt verkondigd.

Ondanks grote politieke druk om het klimaatalarmistisch vuurtje op te stoken, blijkt het zelfreinigend vermogen van de wetenschap toch te werken! Een hoopvolle ontwikkeling!

Voor de Volkskrant getuigt dit artikel van een belangrijke stap in de richting van de opvattingen van de klimaatsceptici. Dat is belangrijk omdat de berichtgeving van de media en de invloed daarvan op de publieke opinie bepalend zijn voor het speelveld van de politiek. Een evenwichtige in plaats van alarmistische benadering van de klimaatmaterie door de media doet de voedingsbodem voor politici met een Messias-complex, die de planeet willen redden, verschralen. Dat zou winst zijn.

Uit deze laatste ontwikkelingen kan worden afgeleid dat de vermeende consensus inzake klimaat verbrokkelt. Daarmee wordt duidelijk dat het klimaatbeleid nooit op een solide wetenschappelijke basis heeft berust, ondanks alle mooie verhalen dat zulks wèl het geval was. Mainstream klimatologen hebben zichzelf, de bevolking en de politiek al die tijd voor de gek gehouden, hetgeen tot tientallen miljarden aan zinloze uitgaven voor klimaat- cum energiebeleid heeft geleid, die – zelfs volgens de modellen van de protagonisten van de menselijke broeikashypothese – geen meetbaar effect zullen hebben, ook niet over honderd jaar.

Maar voor de verstokte klimaatsceptici gaat dit alles natuurlijk (nog) niet ver genoeg. Gegeven de gevestigde belangen van het eco industriële complex, het verdienmodel van de milieubeweging, de wijdverbreide (en begrijpelijke) wens om wetenschappelijk en politiek gezichtsverlies zo lang mogelijk uit te stellen, mag worden aangenomen dat we nog een lange weg hebben te gaan voordat het gezond verstand de overhand krijgt.

Inmiddels zijn in het nieuwe regeerakkoord de duimschroeven voor de toekomstige reductie van de menselijke CO2-uitstoot weer verder aangedraaid. Volgt men de teneur van de meest recente wetenschappelijke inzichten, dan blijkt dat zulks ten onrechte is gebeurd. Gelukkig zullen deze volgens het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) echter bij lange na niet worden gehaald. M.a.w.: we hebben hier weer opnieuw met een stukje politiek theater te doen.

Zal het nieuwe kabinet in staat zijn over zijn eigen schaduw heen te springen door de geldverslindende doch heilloze doelstellingen van het voorgenomen klimaatbeleid te schrappen? De tijd zal het leren.

Dit artikel verscheen het eerst op Climategate.nl. Maak kennis met onze auteurs, en bekijk de filmpjes van climategateTV.

 

Door |2017-11-13T11:56:33+00:0012 november 2017|8 Reacties

8 Comments

 1. Ian 12 november 2017 om 15:17 - Antwoorden

  Waar komt dat naïeve geloof/vertrouwen toch vandaan dat klimaatalarmisten hun ongelijk zullen bekennen omdat de wetenschap dat bewijst? Krijgen we minder EU omdat een meerderheid dat wil? Krijgen we strengere straffen omdat de burger dat wil? Krijgen we objectief en neutraal nieuws omdat de NOS toegeeft een verlengstuk van de ‘elite’ te zijn? Die ‘lange weg’ zal eindigen in geweld en chaos, op het moment dat er bij de burger niets meer valt weg te graaien door een corrupte (r)overheid en haar parasitaire hulpjes. De minachting van politiek en bedrijfsleven voor haar burgers is inmiddels geïnstitutionaliseerd en zetelt in Brussel.

 2. David 12 november 2017 om 20:38 - Antwoorden

  Zojuist weer een typisch misleidende berichtgeving in het 8 uur journaal: de Duitse groenen willen de bruinkolenwinning stoppen. Hernieuwbare energie bijdrage bedraagt daar 37%.
  Die 37% betreft dan de elektriciteitsopwekking, die is ca 30% van het totaal. Met gemiddeldes rekenen mag hier echter niet omdat niet opgeteld (opgeslagen) kan worden. In feite verzorgen (bruin) kolen en kernenergie de stroom. Zet windmolens en zonnepanelen uit en je merkt niets (nou ja, het net wordt wel stabieler). Zet de centrales uit en Duitsland heeft geen licht meer.

 3. Pieter 12 november 2017 om 20:57 - Antwoorden

  Op pagina 10 van diezelfde Volkskrant staat een inleidend artikel met als titel: “Warm 2017 doorbreekt omstreden ‘pauze’ in opwarming van de aarde.”
  Door de aanhalingstekens rond ‘pauze’ een beetje een dubieuze titel.

  Ook van de hand van Maarten Keulemans. En in het gewone deel van de krant. Ben benieuwd of mensen ook het minder alarmerende stuk in de bijlage zullen gaan uitpluizen.

 4. Paul Bouwmeester 12 november 2017 om 21:23 - Antwoorden

  “Ook de vertraging van de opwarming, hoe twijfelachtig ook, is voor het KNMI tóch aanleiding om ‘nog eens forensisch te gaan zoeken’ of er in de modellen niet ergens een variabele is die de onderzoekers niet goed hebben ingeschat, zegt hij.”

  Dit klinkt in mijn oren niet erg wetenschappelijk. Vrij vertaald: de uitslag bevalt me niet, dus kijken of we nog ergens iets kunnen knutselen.
  Echte wetenschap is altijd op zoek naar mogelijke foute inschattingen, dus ook als de uitslag wèl bevalt.

 5. Piet 12 november 2017 om 23:26 - Antwoorden

  De CO2-mythe begint steeds meer te lijken op de Cholesterol-mythe. Er waren/zijn volop bewijzen van het tegendeel; Gedurende de rit komen er nog meer bewijzen dat verzadigd vet helemaal niet zo slecht is. Dan volgt er onweerlegbaar bewijs is dat verzadigd vet geen arteriosclerose en daarmee hartinfarcten veroorzaakt. Door sponsoring van bedrijven als Procter & Gamble (Becel) en de fabrikant van cholesterolverlagende middelen, worden er desondanks maatregelen genomen waarvan velen in de gezondheidsbranche profiteren. De alsmaar stijgende kosten in de gezondheidszorg moet uiteindelijk de burger zelf betalen.

 6. Wiersma 13 november 2017 om 05:31 - Antwoorden

  Nog maar eens- tot vervelens toe: sinds 1850 heeft de mens 100 ppm CO2 toegevoegd aan lucht. Dat is letterlijk 1 (één!) extra molecuul CO2 op 10.000 (tienduizend!) moleculen lucht. In 150 jaar.

  Dat is nu ca 1 molecuul CO2 op een MILJOEN moleculen lucht per jaar.

  En dát zou de ‘aarde opwarmen’?
  Mijn wedervraag derhalve is: bent u nog in staat om zélf na te denken?

  Goed. Laat ik Einstein er dan maar weer eens bijhalen.
  Als u mij niet gelooft: misschien gelooft u Einstein dan.
  E=MC kwadraat. Weet u nog? Vast wel eens van gehoord. Toch?

  Hoe dan ook: de ‘M’ van MASSA speelt hierin een immense rol.

  Massa is dat wat energie kan genereren/overbrengen/vasthouden/af kan geven/.

  Daarom zijn kogels van lood en niet van piepschuim, is Merkel-lego van beton, en kun je een olifant niet doodgooien met watjes. Zijn kasteelmuren, kerken etc van dikke lagen steen en rots etc. Zelfs die lui van Isis weten dat je beter met een vrachtwagen kunt gaan ‘winkelen’ dan met een driewielertje.

  Maar is het JUIST piepschuim (of glaswol etc) wat je kunt gebruiken om een ruimte te isoleren al dan niet tegen warmte of kou: het kan nauwelijks/geen energie overdragen/opnemen/afstaan.

  Wel. Datzelfde geldt voor CO2. Een kuub lucht weegt ca 1300 gram.
  De hvh CO2 daarin weegt ca 0,13 gram.
  Zoiets als een mier dus. Of minder.

  En deze CO2 zou dan een kuub aarde van 2,4 TON (lees: 2400 KILOgram aarde kunnen opwarmen? In 12 uur op en af?
  Of 1000 KILOgram rivier/zeewater?

  CO2 is plantenvoedsel: zo heeft God het bedoeld.
  Boomgrens bestaat omdat op ca 3500 meter hoogte te weinig CO2 in lucht zit en het al te KOUD is om planten te laten groeien.

  Ook al zou je de hele luchtkolom van 3500 meter meerekenen in je modellen dan nog kom je slechts op

  100/1000000 *1300 *3500 = 455 gram aan CO2 wat 2,4 TON aan aarde substantieel zou moeten opwarmen.

  Maar wacht… had ik al verteld dat N2O een 300 keer ‘sterker’ broeikas gas is?
  Dus… blijft over
  100/1000000 *1300 *3500 / 300 = 1,51 gram.

  Dus. Heren en dames en overige LHGBTIQ’ers: u denkt écht dat 1,51 gram aan CO2 in 3,5 kilometer lucht de aarde ‘substantieel’ kan opwarmen?

  “Lachgas is een krachtig broeikasgas. Deze broeikaswerking is circa 300 maal groter dan die van koolstofdioxide.”

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Distikstofmonoxide

  Kortom. Ik geloof er alles van dat de aarde door toedoen van de mens iets opwarmt. Door massa bovengronds gehaald te hebben in de vorm van woningen, flats, fabrieken, wolkenkrabbers etc. (urban heat) Door boskap, oorlogen, mining, noem maar op. Ook door bevolkingstoename.: 7 miljard wandelende strontfabrieken warmte vinnen die >20 graden warmer zijn dan de gemiddelde omgevingstemperatuur.

  De oplossing? Ga es dood lul! Sterph!

  Want daar komt het dus op neer.
  Niet CO2 is het probleem: JIJ bent het probleem. JIJ alleen al weegt 10.000 maal meer dan dat beetje CO2 in 3500 meter lucht EN JIJ bent ook nog eens 24 uur per dag 20 graden WARMER dan de gemiddelde temp op aarde!

  SO: WHO is the problem? YOU ARE!

  Uiteraard is het laatste stuk alleen bedoeld voor alarmisten, de moral highgrounds, zij die menen de ‘aarde te moeten redden’.

  Tegen hun dus: verbeter de wereld, en sla de hand aan begin bij jezelf!

  Het werkelijke -probleem is: al die mis-informatie, troubleert werkelijke oplossingen. Er gaat zoveel tijd, kennis, geld, energie en ge-ouwehoer zitten in die mier, dat aan oplossingen: ‘hoe krijgen we die olifant uit de kamer’ volkomen ondersneeuwen en ondergeschikt raken.

  Resultaat? Terug naar de middeleeuwen. (Illegaal) Bomen kappen. Schijten in het bos. Ziektes. Voedsel tekorten. #Paaseiland

  En dit alles, dames en heren, vanwege volkomen totaal talentloze randdebielen, die ‘de wereld willen redden’.

  Het is precies wat Loesje zei: “Onbereikbare doelen, die gaan zo lekker lang mee!”.

  Talentlozen. Hou dat woord maar in gedachten.
  Momenteel houden ze de wereld even in hun greep door hun aantal, maar houdt moed: kwaliteit wint uiteindelijk altijd van kwantiteit.

  Of anders: rekenen, feiten, kennis, échte wetenschap winnen uiteindelijk altijd van ‘gevoel’.

  1 kat wint het uiteindelijk wel van 1000 muizen.

 7. Hugo van der Molen 13 november 2017 om 16:28 - Antwoorden

  Hoewel er door sommigen wordt gedemonstreerd om je zelf te doden terwille van het milieu (zie foto), doen verreweg de meeste mensen dat vanuit een depressie en vaker naarmate het economisch slechter gaat. Cultuurverschillen zijn er ook.
  Ik weet niet hoe ik de foto van de “save-the-planet-kill-yourself”- demonstrante in dit commentaar kan plaatsen, maar je kunt het hier vinden: http://www.hugovandermolen.nl/bosbouwbeleggingen.nl/zelfdoding.php
  (alleen bedoeld voor lezers die een beetje sarcasme kunnen waarderen)

 8. Wouter 14 november 2017 om 17:12 - Antwoorden

  Statistisch gezien leiden de IPCC modellen zonder twijfel aan”datasnooping”, gezien het grote aantal parameters waaraan gedraaid kan worden om een mooie “fit” te krijgen. Dus mooie fit in-sample (verleden) en slechte fit out-of-sample (toekomst). Dat is meestal een duidelijk teken dat er modelmatig “gesnooped” is (aka overfitting, datamining, cherrypicking, etc). Maakt een model als voorspeller waardeloos.

  Daarnaast is het statistisch onmogelijk om met CO2 als verklarende variabele iets te verklaren omdat die (afgezien van een monotone trend) geen enkele variatie bevat. Iedere correlatie met de (wel zeer variabele) globale temperatuur is dus een zgn. “spurious correlation” (zie bv. http://www.tylervigen.com/spurious-correlations). Allemaal gesneden koek voor een goede statisticus.

  Dat de hele wereld daar in trapt is eigenlijk het grootste wonder. Wie dat voor elkaar krijgt verdient inderdaad een Nobel prijs (voor fake wetenschap).

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK