Natuurkunde bij handopsteken

Een bijdrage van Kees de Lange en Kees le Pair.

De Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV) doet het weer. Het bestuur is al jaren bezig het klimaatalarmisme als officieel verenigingsstandpunt te bevorderen, maar tot dusver met niet veel succes. Eenzijdige gemanipuleerde symposia met voor het doel geselecteerde sprekers, het zo veel mogelijk doodzwijgen van onwelgevallige wetenschappelijke standpunten, en een adviescommissie die een geheim advies uitbracht, het heeft tot dusver allemaal niet mogen baten. Nu heeft het NNV-bestuur gekozen voor een nieuwe strategie.

Onlangs verscheen er op de NNV website een notitie vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de NNV, op 27.09.2017 onder de titel “NNV-bestuursstandpunt over de samenhang tussen klimaatverandering en energiegebruik”. Volgens het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde (NTvN) van november 2017 is deze notitie tot stand gekomen “na symposia en het raadplegen van deskundigen”.

Het Algemeen Bestuur bestaat uit 14 leden. Voor zover wij weten geen van allen met een reputatie van klimaatonderzoeker of klimaatgeleerde. Het bestuur bestaat zelfs deels uit leden die geen natuurkundig onderzoek doen. Het is een gezelschap met op zijn best enkele serieuze klimaatamateurs, die zich evenals wij moeite geven uit het onderzoek van anderen verantwoorde conclusies te trekken.

De namen van de deskundigen die men zegt geraadpleegd te hebben, blijven bovendien onder een deken van geheimzinnigheid verborgen. Kennelijk is over de genoemde notitie bij handopsteken gestemd, en was men misschien wel unaniem voor. Over een betekenisloze anti-wetenschappelijke exercitie gesproken!

Over de curieuze inhoud van de notitie valt op gedetailleerde wetenschappelijke gronden veel te zeggen, maar dat zal in een andere bijdrage gebeuren. In deze bijdrage gaat het over de pretenties die het NNV-bestuur zich door de gekozen handelwijze aanmeet.

Hoe werkt normaal gesproken natuurwetenschap, en in het bijzonder de natuurkunde? Eén of meer fysici hebben een idee, schrijven een wetenschappelijk artikel en sturen dat naar een wetenschappelijk tijdschrift. Dat artikel wordt in een peer review systeem beoordeeld, en na positieve beoordeling gepubliceerd. Natuurkundigen die met nieuwe stellingen komen, dienen die stellingen te onderbouwen met wetenschappelijk geaccepteerde middelen. Kritische collega’s kunnen de auteurs aanspreken op hun ideeën en aangeven waar de voorstellen naar hun mening lacunes of fouten vertonen. Critici hoeven dus niet de voorgestelde theorie te herformuleren of te herschrijven, het leveren van steekhoudende kritiek is voldoende. Op die beproefde wijze werkt de natuurkunde, en daarom is de natuurkunde ook al honderden jaren de basis van verlichting en vooruitgang.

Het spreekt vanzelf dat wetenschappelijk debat slechts kan plaatsvinden met auteurs die met de materie bekend zijn. Debatteren met een collectief van deels onwetenden die zich beroepen op anonieme deskundigen is een onmogelijkheid. Een dergelijke manier van doen kan niet serieus genomen worden, staat haaks op iedere natuurkundige traditie en is dus een travestie van de natuurkunde als wetenschap.

Iedereen die de werkwijze van het International Panel on Climate Change (IPCC) kent, weet dat het hier niet om een organisatie gaat die eigen onderzoek verricht. Men put uit onderzoek dat beschreven wordt in de “gerefereede’’ wetenschappelijke literatuur. Met dat “gerefereede’’ wordt overigens nogal eens de hand gelicht. Het panel maakt op basis van die onderzoeksresultaten een zogenaamde executive summary waarover nogal eens iets te doen is. Diverse prime authors hebben daarom hun medewerking gestaakt. Het ging steeds om overdrijving in de richting van klimaatalarmisme. De politieke invloed op de totstandkoming van IPCC rapporten is groot.

Het NNV-bestuur stelt zich op als een mini-IPCC, maar met een geheel eigen primitieve invulling. Het is volstrekt onduidelijk wat de eigen expertise is en wie wat weet. Men beroept zich op anonieme deskundigen die niet op hun mening kunnen worden aangesproken. Men suggereert namens een vereniging van beroepsnatuurkundigen te spreken, zonder de leden geconsulteerd te hebben. Dit NNV-bestuur loopt met zijn eentonig roffelende klimaattrom wel erg ver voor de wetenschappelijke muziek uit. Wij hadden bij de bestuurders van onze beroepsvereniging wat minder politieke vooringenomenheid, wat meer wijsheid en – het moet helaas worden gezegd – wat meer wetenschappelijk fatsoen verwacht.

Kees de Lange
Kees le Pair

leden van de NNV.

 

Reactie van Jan van Ruitenbeek, voorzitter van de NNV

Geachte heren Le Pair en De Lange,

Uw afwijkende standpunt in de discussie rond klimaatverandering is ons welbekend. Zoals in onze notitie wordt benadrukt, zijn we in de wetenschap vertrouwd met afwijkende standpunten en tegenstellingen van inzicht. Uw mening en overtuiging zijn u dus gegund.

Aan de andere kant zijn er binnen het wetenschappelijk bedrijf vele mechanismen en praktijken waar knopen moeten worden doorgehakt. Waar het gaat om beoordeling van wetenschappelijke publicaties, aanstelling en bevordering van wetenschappers, of de besteding van wetenschappelijke budgetten, in alle gevallen neemt een groep van collega-wetenschappers een besluit. Die besluitvorming kan nooit gedaan worden door uitsluitend specialisten op een nauw vakgebied. We zijn gewend om, ook wanneer het onderwerpen betreft die een stukje buiten onze directe expertise liggen, een zorgvuldige weging te maken van argumenten en gegevens. Het bestuur van de NNV vertegenwoordigt een ruime diversiteit aan expertise, en heeft diverse vertegenwoordigers met een lange en vooraanstaande positie in de wetenschap. Het heeft daarom ons inziens geen pas om het zorgvuldige proces van besluitvorming rond de notitie af te doen als “Natuurkunde bij handopsteken”. Daarbij wil ik opmerken dat u een uiterst minderheidsstandpunt vertegenwoordigt. Het bestuur was unaniem in de vaststelling van de notitie. Uiteraard is wetenschap geen democratie, en komt het soms voor dat een eigenwijze enkeling gelijk krijgt. In de praktijk is dat in veruit de meeste gevallen van wetenschappelijke twisten niet het geval.

Uw methode en stijl van communiceren is uw eigen keus, maar deze voegt weinig toe aan een zorgvuldige discussie.

Met vriendelijke groet,

Jan van Ruitenbeek

voorzitter NNV

Op 07/11/2017 om 21:38 schreef Kees le Pair:

Aan de redactie van het NTvN
Geachte redactie,
In het novembernummer van ons aller blad kondigde u het Bestuursstandpunt van het NNV-Bestuur over klimaat en energie aan dat op de NNV-webstek is te vinden. Het is nu in wat men noemt het publiek domein, waarover getwitterd wordt. Prof. De Lange en ik uitten ons ongenoegen over de gang van zaken. Want hoewel formeel netjes is aangegeven dat het om een bestuursstandpunt gaat, verdwijnt die nuance vlug uit zicht en wordt het: “de Nederlandse natuurkundigen”.
Omdat het Bestuur geprobeerd heeft zijn standpunt te schragen met gegevens en argumenten uit de klimaatliteratuur, hebben wij het niet daarbij gelaten. Samen met collega’s uit andere disciplines schreven wij daarom een artikel, waarin wij punt voor punt de bestuursnotitie volgend aangeven waarom het gestelde de conclusies en de aanbeveling niet rechtvaardigt.
Beide reacties staan nu op het web. En ik meen dat dat de NNV-leden eveneens via het NTvN bekend moet worden gemaakt. Daarbij laat ik graag de keus aan u over of u verwijst naar de beide Climategate webpagina’s of naar die op mijn privé webstek. De URLs zijn:
Dr. C.(Kees) le Pair
--
Sent: Friday, November 10, 2017 3:48 PM
Subject: Re: bestuursstandpunt

Beste heer Le Pair,

We zullen hier geen aandacht aan besteden in het NTvN.

Met vriendelijke groet,
Marieke de Boer

Eindredacteur Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

Dit artikel verscheen het eerst op Climategate.nl. Maak kennis met onze auteurs, en bekijk de filmpjes van climategateTV.

Door |2017-11-11T11:31:58+00:004 november 2017|85 Reacties

85 Comments

 1. André Bijkerk 4 november 2017 om 19:03 - Antwoorden

  Ach ja, het aardige van dat soort reacties is dat iedereen voor zich, zich een oordeel kan vormen van het het Dunning-Kruger effect. Daarvoor hoeven we in het geheel geen argumentaties aan te voeren. Ik zou dan ook zeer betreuren wanneer we daar niet langer meer van mogen genieten.

 2. Hans Labohm (Hoofdredacteur)
  Hans Labohm (Hoofdredacteur) 4 november 2017 om 19:23 - Antwoorden

  Namens Rien Boluijt

  Reeds worden de kosten helderder, ook de raad van state trekt aan de bel.

  http://www.elsevierweekblad.nl/belasting/achtergrond/2017/11/lasten-na-rutte-iii-met-7-miljard-omhoog-556479/

 3. Hetzler 4 november 2017 om 19:28 - Antwoorden

  @Heijden Flauwekul. Er is ook sprake van verzadiging bij de huidige concentratie in het belangrijkste deel van het spectrum en in andere golflengten goeddeelse overlap door waterdamp. Het effect van CO2 is vastgesteld op ca. 2,6%. (Barrett e.a.)

  Eigenaardig is dat de NNV een temperatuurgrafiek toont die suggereert dat de huidige uniek is in de geschiedenis, in feite een vrije vertaling van de grafiek van M. Mann. Die grafiek deugt vanzelfsprekend niet want hoe kan anders worden verklaard dat tijdens de Middeleeuwse Opwarming graan op Groenland werd verbouwd, wijnbouw in Noord Engeland mogelijk was en de perziken in Vlaanderen groeiden. Unieke opwarming? Je moet wel heel goedgelovig zijn om dit te geloven.

  • J van der Heijden 4 november 2017 om 20:49 - Antwoorden

   Ja ja Jeroen Hetzler praat iemand na die het zelf ook niet begrijpt (thoenes) maar het bevestigd wat hij denkt dus het wordt zonder vragen geaccepteerd

   Verder is Groenland de wereld? Of noord Engeland? Of bouw je weer eens stropoppen?

   En natuurlijk wordt het werk van Mann keer op keer weer bevestigd

   Maar als ik je een tip mag geven controleer je bronnen voordat je je gebruikelijke propaganda blijft herhalen

   • Jan Goffa 5 november 2017 om 08:22 - Antwoorden
    • J van der Heijden 5 november 2017 om 08:46 - Antwoorden

     Jan

     Maar natuurlijk niet zo warm als vandaag of heb je een wetenschappelijk artikel van mijnheer Dmming die dat onderbouwd?

     Oh en de “quote” is natuurlijk een verzinsel, maar dat weet iedereen natuurlijk al

     https://wattsupwiththat.com/2013/12/08/the-truth-about-we-have-to-get-rid-of-the-medieval-warm-period/

     • Erik 6 november 2017 om 16:51

      Jan

      op verschillende plekken zijn hogere boomgrenzen gevonden op het noordelijk halfrond, oa. In Californie en Siberie, die erop wijzen dat het in de middeleeuwen aanzienlijk warmer was dan nu, tot wel 4 graden warmer.
      Dit geen bewijs van Global, maar een sterke proxie die het standpunt van de veronderstelde sterke huidige opwarming ondergraaft.

 4. gerard d'Olivat 4 november 2017 om 19:56 - Antwoorden

  Ook deze site geeft blijk van ‘gelijk bij hand-opsteking’. In de gauwigheid tel ik 213 thumbs up en 15!! thumbs down… Het bewijst maar weer iedereen zijn eigen ‘echoput’. Daar schijnt iedereen een ‘goed’ gevoel van te krijgen vergelijkbaar met het gebruik van hallucinatoire middelen.
  Nou ja hoe heet de burgemeester van Wezel?…… maar ook dat kun je dubbel interpreteren.

  • Boels 4 november 2017 om 21:43 - Antwoorden

   Afwijkende standpunten worden hier wel getolereerd en niet ondergeschoffeld.
   En dat “leuk” wordt (denk ik) door een meerderheid genegeerd.

   Verder nog iets te zeggen over het NVN?

 5. Peter Bloemers 4 november 2017 om 21:09 - Antwoorden

  In vele wetenschappen komen controverses voor. Het lijkt mij niet de taak van een beroepsvereniging van wetenschapsbeoefenaren om namens de leden in zulke zaken een standpunt in te nemen met de pretentie dat daarmee de zaak is beslist. Het schrijven van onfeilbare encyclieken kan men beter aan pausen overlaten. Dat is één.

  Een volgend punt is dat ik eigenlijk nooit lees waarom de uitstoot van CO2 door mensen een klimaatverandering teweeg zou brengen. Men beroept zich altijd op hoge percentages van geleerden die dat ook vinden. Critici daarentegen geven zich vaak de moeite om uit te leggen hoe zij tot hun conclusies zijn gekomen. Lees maar de recente bijdragen van Dick Thoenes in Climategate.nl.

  • Hans Erren 4 november 2017 om 22:17 - Antwoorden

   Het idee is afkomstig van Arrhenius die co2 als verklaring van de ijstijden bedacht. En co2 is een sterk infrarood absorberend gas, dat had Tyndall al gemeten.

 6. Hetzler 4 november 2017 om 22:08 - Antwoorden

  @Heijden U schreef: “Maar als ik je een tip mag geven controleer je bronnen voordat je je gebruikelijke propaganda blijft herhalen.”
  Welke bronnen zijn deze en vooral hoe betrouwbaar zijn deze in het licht van de alomtegenwoordige propaganda eb beïnvloeding van de media?

  • J van der Heijden 5 november 2017 om 08:51 - Antwoorden

   Jeroen

   Vraag eens naar de wetenschappelijke publicatie waar iemand zijn mening op baseerd, kijk dan of dat een fatsoenlijke wetenschappelijke publicatie is (en dus niet een pay for play uitgave) kijk dan of de conclusie overeen komt met de conclusie van de persoon die je wat wil laten geloven, en als je dan toch bezig bent kijk ook even na of de uitgave niet is ingetrokken, of dat er een andere wetenschapper is die de een revitaliseren over heeft geschreven

 7. DWK 5 november 2017 om 01:57 - Antwoorden

  Er hangt iets in de lucht en dat is behalve een heel klein beetje CO2 vooral een schijnbaar algemeen aanvaarde notie van urgentie om iets aan de gemiddelde wereldtemperatuur te doen middels uitstootreductie.

  Van de bakker op de hoek met z’n klimaatbollen via EU propaganda-instituten c.q. subsidieloketten als Climat-KIC tot en met de Minister President die heel goed weet dat het klimaatprobleem een hele dikke, vette hoax is maar toch de Kamer uren lang met de PBL-Bijbel om de oren staat te meppen als ware hij Mozes die het volk in opdracht van God de Tien Geboden in het voorhoofd staat te krassen.

  Hier geldt: eieren voor geld.

  In een dergelijk KLIMAAT is het begrijpelijk dat ook de NL natuurkundigen het gevoel hebben aldus op het goede paard te wedden. In die zin geeft de NNV invulling haar missie, namelijk “de behartiging van de belangen der natuurkundigen”. Begrijpelijk.

  • Boels 5 november 2017 om 10:33 - Antwoorden

   @DWK:
   Men wil graag over het bolletje geaaid worden en schouderklopjes ontvangen.
   Dat is zielig en kortzichtig: alle extra kosten van het klimaatbeleid (tientallen miljarden jaarlijks) zorgen voor een korting op onderwijs- en onderzoeksgelden. Hooguit enkele miljoenen gaan jaarlijks naar vergeefs onderzoek naar verbetering van al uitgekauwde technologie (zoals windenergie) en dan nog blijft men behept met aanbodgestuurde energielevering.
   Leuk om met een deeltjesversneller of supercomputer (die nu gebruik maken van dieselgeneratoren als backup) te werken als de elektriciteitsvoorziening je noopt om alleen te experimenteren als de zon schijnt èn het voldoende waait.
   Ik denk dat het bestuur ook met een scheel oog kijkt naar lucratieve baantjes voorbehouden aan AGW-ers.

   • David 5 november 2017 om 11:15 - Antwoorden

    [bolletje aaien, schouderklopjes] of vermijding van het tegenovergestelde: weggezet worden als “vijand van het volk” wegens ontkenning van het nakende einde der tijden. Vermijden tot paria te worden uitgeroepen.

 8. Ian 5 november 2017 om 11:18 - Antwoorden

  Wat mij het meest stoort is de uiterst arrogante reactie van Van Ruitenbeek: “Uw methode en stijl van communiceren is uw eigen keus, maar deze voegt weinig toe aan een zorgvuldige discussie.”

  1. Er is niets mis met de methode en stijl van communiceren, De Lange en Le Pair leggen feilloos de vinger op de zere plek: een ernstig tekort aan zelfreflectie en het negeren van de wetenschappelijk-filosofische uitgangspunten bij het NNV. Alleen mensen zonder valide argumenten beginnen over ‘de toon van het debat’.

  2. Als de discussie zorgvuldig gevoerd zou worden binnen het NNV, dan hoeft Van Ruitenbeek niet zo’n perfide reactie te geven, welke alleen bevestigt dat hij op heterdaad betrapt is.

  Van Ruitenbeek maakt zich hiermee schuldig aan een sofisme. Niet erg wetenschappelijk voor een wetenschappelijke vereniging.

  • P. van Toorn 6 november 2017 om 14:08 - Antwoorden

   Goed gezien Ian, je hebt helemaal gelijk. Jij vat precies samen waar het probleem ligt in deze discussie. Ik kan er nog aan toevoegen dat wel duidelijk is, dat de politieke druk om een standpunt in te nemen steeds sterker wordt. Jammer dat het bestuur op deze manier steeds verder komt te staan van het zuivere wetenschap bedrijven en het ruimte geven voor “afwijkende” standpunten, waardoor discussies fel, maar respectvol kunnen worden gevoerd. Helaas vertroebelt de politiek de wetenschap steeds meer.

   En J. van der Heijden dient eens een spellingcursus te gaan volgen om het verschil tussen d en t te leren!

 9. David 5 november 2017 om 11:42 - Antwoorden

  De geschiedenis bestuderend valt op dat overal en altijd elites de meerderheid hebben uitgezogen. Slavernij en horigheid waren de norm. In 1600 had het Engelse koningshuis 700 monopolies uitstaan, alles wat te koop was was onder een monopolie vervaardigd. Dat zet een rem op innovatie. Brei- en heimachines werden verboden omdat zij arbeidsplaatsen vernietigden met vrees voor sociale onrust en daar zat de elite niet op te wachten. Gilden wisten in Amsterdam de windmolens tegen te houden. Waarom heeft het tot 1800 geduurd voor er stoommachines werden toegepast, een industriële revolutie plaatsvond? De onderdrukking van de massa lukte eventjes niet zo goed.
  Fossiele brandstoffen beëindigden de koppeling van land en energie. Het verdienmodel van de adel (paardenvoer, monopolie handel) ging onderuit. Genoeg energie gaf de bediendes vrijheid. Die konden nu hun kinderen naar school sturen.
  Het huidige energiebeleid ziet er uit als de revolte van een nieuwe elite. Kapitaal stroomt van “arm” naar “rijk” , energiewinning wordt opnieuw afhankelijk van land (bezit) en het aanbod wordt schaars en onzeker want afhankelijk van weer en wind. En in socialistische kringen vreest men terecht voor toenemende ongelijkheid. Maar tegelijk is de vrees voor klimaatverandering zodanig doorgedrongen dat men in academische kringen concludeert dat die ongelijkheid dan maar voor lief genomen moet worden. De groene kerk legitimeert ongelijkheid uit naam van Moeder Aarde. Ja,ja. Huizenprijzen kunnen trouwens ook weer dalen. Geniet nog maar even van uw vrijheid.

 10. Werff 5 november 2017 om 13:14 - Antwoorden

  De brief waarin het bestuur zich uitspreekt over haar standpunt rammelt aan alle kanten. Men geeft aan dat wetenschap omgeven is met onzekerheden, antwoorden roepen weer nieuwe vragen op etc. om vervolgens te stellen dat politieke besluitvorming heldere antwoorden vereist. Men heeft zelf duidelijk te kennen gegeven dat dit onmogelijk is, bovendien vraag ik mij af wat politieke besluitvorming hiermee te maken heeft. Of wordt de vereniging misschien door de politiek onder druk gezet een standpunt in te nemen? In het vervolg van het stuk wordt gesteld dat “de gemiddelde temperatuur is gestegen met 1 graad celcius sinds het begin van de industriële revolutie” . Zou het einde van de kleine ijstijd misschien ook een zeer belangrijke rol hebben gespeeld?
  Aan het einde van het stuk wordt de loftrompet gestoken op het IPCC, terwijl het bij het bestuur toch bekend moet zijn welke beperkte opdracht het IPCC heeft m.b.t. het klimaat.
  Ook valt het mij op dat het bestuur kennelijk een hekel heeft aan personen die zich kritisch uitlaten over de handelwijze v.h. bestuur.

 11. Erik 5 november 2017 om 13:21 - Antwoorden

  Heeft iemand om de mening van de natuurkundige vereniging gevraagd? Waarom moet de vereniging eigenlijk een unaniem standpunt innemen? Dit is toch hoogst onwetenschappelijk. Standpunten zijn haast per definitie nooit unaniem in de echte wetenschap. En als je eerlijk bent moet je dat ook vermelden. Daar is toch niets op tegen? Dit zal de vereniging in de ogen van velen betrouwbaarder maken. En winst geven op de langere termijn. Dus weg met politiek correcte en vooringenomen standpunten.

  • J van der Heijden 5 november 2017 om 13:31 - Antwoorden

   Erik,

   inderdaad de mening dat de aarde plat is heeft net zoveel waarde als een dat de aarde (min of meer) rond is.

   Waarom schrijven Kees de Lange en Kees LePair niet even een wteneschppaleijke onderbouwing waarom het IPCC er naast zit, publiceren het even in Nature en boeken daarna snel een ticket naar Oslo

   Ze hebben bij elkaar 0 wetenschappelijke publicaties op klimaat gebied

   De heren hebben duidelijk aangegeven hoe het moet

   ” Natuurkundigen die met nieuwe stellingen komen, dienen die stellingen te onderbouwen met wetenschappelijk geaccepteerde middelen.”

   Vreemd dat ” sceptici” daar niet om vragen, maar wel verwachten dat de NNV ruimte geeft voor hun (verder niet wetenschappelijk onderbouwd) standpunt

   • Kees le Pair 6 november 2017 om 11:39 - Antwoorden

    Meneer Van der Heijden moet beter zoeken. Prof. De Lange werkte zijn leven lang aan atmosferische fysica en chemie; ~ 200 publicaties zie ‘web of science’. Mijn werk bestond uit het beoordelen van natuurkundig en technische wetenschappelijk onderzoek. Daarover en over energie en ICT adviseerde ik onze regering en die van andere landen. Tegenwoordig beschouw ik mij als een serieus klimaat en energie amateur. Onlangs rekende ik wat aan aards warmtetransport dat een grote invloed heeft op het stralingsevenwicht, zie http://www.clepair.net/temperatuurverevening-2.html
    Wij gingen in een vervolg stuk in op door het NNV-Bestuur aangehaalde onderzoeksresultaten, ‘peer review’ niet achter gesloten deuren. Het staat inmiddels op Climategate.

   • Jan Goffa 6 november 2017 om 14:56 - Antwoorden

    Ach, geef die veelschrijvende millennial ook eens de kans om van zijn boeken op te kijken en wat wereldse ervaring op te doen. Engineering judgement en respect is iets wat die generatie compleet mist. Ruim gecompenseerd door een goed ontwikkelde eigendunk en een blind geloof in nieuwsoortige godsdiensten genre Climathology. Kan je even het dogma van de CO2-opwarming onderbouwen ? Enig idee waarom het op de maan overdag warmer is dan op aarde ?

 12. Scheffer 5 november 2017 om 15:15 - Antwoorden

  Wetenschappelijk bij Heyden is te lezen als een vervangend woord voor ideologisch dogmatish, propaganda voor Gaia, eko-verdwaald, op basis van achterhaalde computer manipuaties, feitelijk gesubsidieerde wetenschappelijke fraude. Heyden’s aarde is plat, net als zijn retoriek en zijn onterechte verwijt aan wetenschappelijke IPCC-critci en referenties daar aan. De CAGW-theorie dient bewezen te worden, maar niet door critici die het IPCC niet meer als politiek onafhakelijke, maar als wetenschappelijk onbetrouwbare VN-ambtenarij beschouwen. De CAGW bewijslast ligt bij de ideologische klimaatalarmisten, en het bewijs is vanaf het begin zeer sterk tanende, theoretisch gebaseerd op Arhennius’ wetenschappelijk foute en weerlegde stolpproef, maar ook omdat het wereldklimaat sinds 1998 niet sinificant meer wil opwarmen. 0,8 ~ 1,0 grC opwarming in 100 jaar is zelfde gelijkmatige natuurlijke opwarming als de 100 jaar ervoor. De hockeystick grafiek. Van Michael Mann, omarmt door alle klimaatalarmisten, is wetenschappelijk een lachertje gebleken, een fraudeleus propaganda instrument van een bedrieger die politiek werd gepresen en beschermd. Mann deed meer kwaad als Al Gore, die nooit wetenschapper was. De zeespiegel vertoont ook geen versnelde stijging, ca. 18 cm per eeuw, en eigelijk als eeuwen afnemend. Dus geen 6 meter, dus geen belachelijk Amersfoort aan Zee. Geen big deal dus om 100 miljard per jaar aan CO2-reductie cq. “klimaatbeheersing” (is volstrekt ridicuu / onmogelijkl) te besteden. Belastinggeld is schaars en dat geld is beter bruikbaar voor R&D aan nieuwe energie techniek zoals het veilige lage straling Thorium MSR, en waarvan de centrales ook de plutonium van de ca. 3000 wereldwijde kernkoppen kan opbranden. Demonstreren door eko-fas-cisten zoals vandaag in Westfalen tegen bruinkool, omdat Duitsland zo’n geweldig “succesvolle” energiewende heeft doorgemaakt is een “groen” gotspe vanwege hun zelfde ban op alle kernenergie wereldwijd. Deze politiek verdwaasde windbuilen pleiten voor slechts windmolens, zonne paneeltjes en het opbranden in kolencentrales van oerbossen wereldwijd. Dit is de wereld van Heyden, als u het nog niet begrepen had.

 13. Hetzler 5 november 2017 om 18:25 - Antwoorden

  @Bleeker U vroeg om een koppeling. Hier is de koppeling met het oorspronkelijke artikel dat de mythe van de 97% consensus de wereld in hielp. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2009EO030002/pdf

  Afgescheiden hiervan moge gezond verstand doen beseffen dat bij een zo jonge tak van wetenschap die tot de meest complexe gerekend kan worden vanwege chaos en non-lineaire relaties, het ondenkbaar is dat van de ca. 6 miljoen wetenschappers op deze aardbol 97% de AGW-hypothese binnen zo’n korte tijd zou onderschrijven. De koppelingen die van der Heijden noemt, laten dan ook zien dat er sprake is van ernstige overdrijving, iets wat ik aan wanhoop grenzende bluf noem. Het is immers niet eenvoudig om in weerwil van de metingen het tegendeel als waarheid te verkopen.
  Thans blijken ook op andere aspecten van klimaatverandering de beweringen te berusten op bluf en bang maken. Net zoals die 97% absurd is en getuigt van onbegrip van de wetenschappelijke methode, zo evengoed maken alarmisten zich steeds ongeloofwaardiger door de steeds langer wordende lijst van gefaalde rampenscenario’s. De uitzending van Zembla enkele dagen geleden laat zien hoe sterk het ongemak hierover bij voorstanders van de AGW-hypothese zich vertaalt in evenredige toename van groteske apocalyptische scenario’s die kant noch wal raken.

 14. Wiersma 6 november 2017 om 05:26 - Antwoorden

  Kom er later nog wel eens op terug maar zie het aardoppervlak en de atmosfeer eens als een orkest.

  Warmte is trilling nietwaar? Nou geluid is ook trilling en die twee hebben immens veel gemeen.
  Zo is het loeikoud in het universum en kun je schreeuwen wat je wilt, maar niemand die je hoort want er is geen MASSA die die energie kan overdragen/omzetten.

  In dat kader per kuub omgerekend:

  Daar staat dus een orkest waarbij
  de ‘aardspelers’ met ~2400 man zijn,
  de ‘waterspelers’ met 1000 man,
  de totale ‘luchtspelers’ met 1 man, en
  CO2 staat daar met een blokfluitje met 0,0004 man.

  En laten de toehoorders ‘wetenschappers’ nou net die 0,004 man “het hardste geluid vinden maken”.

  Maar zo is het algemeen bekend dat een mier 40.000.000 keer méér geluid maakt dan een olifant of een walvis. Toch?

  Ik bedoel: dit leerden we op de Moeder mavo al. Gooi nooit een levende mier in een pan kokend water of soep: alleen al het geluid wat daar vanaf komt kun je WTC1 én WTC 2 makkelijk mee neerhalen. En of anders: zowiezo ontploft je hele keuken! Die trilt helemaal uit elkaar.
  De energie die van/bij CO2 een mier vrijkomt is gigantisch!!

  Einjstein zat er gewoon keihard naast.

  Hoezo: E=MC-kwadraat?

  Wat doet die “M” in die formule?
  We weten toch allang dat MASSA geen enkele rol speelt in de energie huishouding?

  Het gaat om het GEVOEL!

  Dus. De werkelijke vergelijking moet zijn: E=GC-kwadraat!

  Hoort zegt dit voort!

  Dus NNV: laat u niet gek maken! Ga voor uw gevoel!

  Moet ik nog een bewijs leveren?

  Ok. Met die hele #metoo beweging tegenwoordig.
  Hebt u ook maar één dikke vrouw in een loden pak horen klagen dat ze ooit is aangerand/verkracht?
  Neen! Het waren altijd lichte, dan wel slanke vrouwen.
  En DUS doet massa er niet toe!
  Het ging om het gevoel!
  Bewijs geleverd! #Scienceissettled!

 15. Bert Pijnse van der Aa 6 november 2017 om 09:09 - Antwoorden

  @ Wiersma, Die ‘m’ is wél goed hoor volgens mij. De ‘m’ van massa in de betekenis van het collectief . Vul maar in. (17 miljoen mensen – 10.000 sceptici) x 80 kg x de snelheid van het licht in het kwadraat .

  • Wiersma 7 november 2017 om 09:49 - Antwoorden

   @Bert: Hahaha!
   Ja, als je zo rekent klopt het ja.

   Maar gek genoeg is er slechts 1 kg brein voor nodig om al deze massa in beweging te zetten… of op het verkeerde pad… wat je maar wilt.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK